AVUSTURYA LİSELİLER DERNEĞİ
OLAĞAN GENEL KURUL TUTUNAĞI
1 ŞUBAT 2014
1. Genel Kurul; Dernek Başkanı Nurhan Azizoğlu tarafından açıldı. Yapılan yoklamada yeterli
sayı olduğundan toplantıya geçildi.
2.
Saygı duruşu yapıldı.
3. Genel Kurul Divan Heyeti olarak Aysın İzer (Başkan), Nalan Kamil (Başkan Yardımcısı), Dilek
Azizoğlu (Sekreter), Fatma Kayıkçı (Sekreter) önerildi ve seçildi. Genel Kurul Divanı’nın
toplantı tutanağını imzalama yetkisi oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.
4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Gelir Gider Tablosu, Başkan Nurhan Azizoğlu tarafından
okundu, görüşüldü.
5. Denetim Kurulu Raporu Berç Birışık tarafından okundu ve görüşüldü.
6. Yönetim Kurulu’nun aklanması için oylama yapıldı ve Yönetim Kurulu oy birliğiyle aklandı.
7. Denetim Kurulu aklanması için oylama yapıldı ve Denetim Kurulu oy birliğiyle aklandı.
8.
2014 ve 2015 yılları tahmini bütçeleri Başkan Yrd. Ender Armağan tarafından açıklandı, oya
sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
9. Başkan Nurhan Azizoğlu yıllık üye aidatlarının 2014 ve 2015 yılları için 100.- TL’ye
çıkartılmasını önerdi. Amacımızın üye sayısını artırmak ve daha fazla kişiden aidat toplanması
olduğunu belirtti.
-
Mazlume Zorlu 110.- .TL önerdi.
Baran Seyhan: İki yıl için farklı aidat olabileceğini önerdi.
Yıllık üye aidatının artışı oylamaya sunuldu ve 2014 yılı için 100. – TL, 2015 yılı için 110.- TL
olması oy birliği ile kabul edildi.
10. 2014-2015 yıllarında görev yapacak Yönetim Kurulu için 9 asil, 9 yedek üye önerildi:
Yönetim Kurulu Asil Üyeleri:
Nurhan Azizoğlu
Ender Armağan
Dilek Azizoğlu
Fatma Kayıkçı
Nalan Kamil
Haydar Bozkurt
İpek Akay
Aliye Atalay
Yeşim Gülekli
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:
Melis Oğuz
H. Turan Baş
Baran Seyhan
Sibel Gürsel
Kıvanç Demirelli
Nursar Soykan
Eray Çavdarlı
Nurhan Polat
Asena Soydaş
Yukarıda adı geçen asil ve yedek üyeler oybirliği ile seçildi.
11. 2014-2015 yıllarında Denetim Kurulu’nda görev yapacak 3 asil, 3 yedek üye önerildi:
Denetim Kurulu Asil Üyeleri:
Berç Birışık
Neylan Uyar
Atilla Bekdoğan
Denetim Kurulu Yedek Üyeleri:
Aysın İzer
E. Melis Ertaş
Can Berkol
Yukarıda adı geçen asil ve yedek üyeler oyçokluğu ile seçildi.
1/2
12. Divan’a gelen dilekçede 2014-2015 yıllarına ait olan tahmini bütçe kalemleri arasında geçiş
yapma yetkisinin Yönetim Kurulu’na verilmesi önerildi. Yapılan oylamada öneri oy birliği ile
kabul edildi.
13. Tüzük 15. maddesi (Genel Kurul) ile ilgili değişiklik önerisi görüşüldü, eski metin ve yeni metin
önerileri okundu. Yeni metin yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.
14. Tüzük 7. maddesi (Üyelik Türleri ile ilgili değişiklik önerisi görüşüldü, eski metin ve yeni metin
önerileri okundu. Yeni metin yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi
15. Dilekler ve Öneriler:
-
-
-
Murat Azizoğlu: 2015 yılında koro olarak çok büyük bir organizasyon projesi düşünülüyor.
Dernek yönetimi bu projeye 65. yıl kutlamaları kapsamında destek verebilir.
Dilek Azizoğlu: AL Vakfı ile ALD son yıllarda güzel bir işbirliği içinde, ancak bu sınırlı
kişilerin çabasıyla sürüyor. Vakıf-Dernek birlikte daha derinlikli ve organize işbirliği
yapabilir.
Süveyda Birışık: Bu faaliyetlerde birliktelik sağlanmalı, faaliyetler ilgi çekici kılınabilir.
Aliye Atalay: Bu konuyu besleyecek önerim, AL orijinli kuruluşların periyodik (üç ayda bir)
olarak bir araya gelerek fikir alışverişi toplantıları yapmaları.
Kıvanç Demirelli: Dernek yönetimini değerli faaliyetleri nedeniyle kutlarım.
Mazlume Zorlu: Böyle bir toplantı için tüm yönetim kurulunu kutlarım, başka derneklerde
kavgalar oluyor. Mümkünse kültürel faaliyetlerin daha artırılmasını, bu yolla gelirlerin
çoğaltılmasını öneriyorum.
Murat Azizoğlu: Aliye’nin önerisine katılıyorum, sonuç almak için bu işe adı geçen
kurumlardan birinin ön ayak olması gerekir; bu da muhtemelen ALD olacaktır.
Nalan Kamil: MŞB fonunun kullanılması için çok daha büyük projeler için ön ayak olamaz
mıyız? Konser salonu kiralamak gibi.
16. Divan Başkanı toplantıyı kapattı.
Başkan
Aysın İzer
Başkan Yardımcısı
Nalan Kamil
Sekreter
Dilek Azizoğlu
Sekreter
Fatma Kayıkçı
2/2
Download

AVUSTURYA LİSELİLER DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL