15.10.2014
2015 YILI İÇERİSİNDE ZAMANAŞIMINA UĞRAYACAK EMANET VE
ALACAKLARA İLİŞKİN DUYURU
06.12.2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun (SPKn) 83 üncü
madesinin dördüncü fıkrası uyarınca, Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden
kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar, hesap sahibinin yaptığı en son talep,
işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden, yatırım fonu ve
değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl
içinde talep ve tahsil edilmemesi hâlinde YTM'ye gelir kaydedilmesi gerekmektedir.
Konuya iliskin uygulama esas ve usulleri, 06/06/2013 tarih ve 28669 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan, Yatırımcı Tazmin Merkezine İliskin Yönetmelik’te
belirlenmistir.
Asağıdaki listede isim ve hesap bilgileri yer alan hesap sahiplerinin, en geç
Kurumumuzda en son islem yaptıkları tarihten itibaren (en son talep, islem
veya yazılı talimat) on yıllık zamanasımı süresi dolana kadar Kurumumuza
geçerli kimlik belgeleri ile basvurmamaları halinde, Kanun gereği
zamanasımına uğramıs olan yatırım hizmet ve faaliyetinden kaynaklanan her
türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getirileri
Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne devredilecektir. Bu tarihten sonra yapılacak
basvurulara istinaden emanet ve alacakların iadesi mümkün olmayacaktır.
Bilgi edinilmesini rica ederiz.
İletişim Bilgileri
Adres
: Konaklar Mahallesi Akçam Sokak No:13 Kat:1 Daire:1 34330
4. Levent / Beşiktaş / İstanbul
Telefon
: 212 346 09 91
E-mail
: [email protected]
Adres: Konaklar Mahallesi, Akçam Sokak, No:13 Kat:1 D:1 34330 4.Levent / Beşiktaş / İstanbul
Tel: 0212 346 09 91 Fax: 0212 346 09 89 Web Adresi: www.sardis.com.tr E-mail: [email protected]
Ticaret Sicili: İstanbul – 264500 Vergi Dairesi: Beşiktaş – 6150025212
SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. NEZDİNDE 2015 YILI
İÇERİSİNDE ZAMANAŞIMINA UĞRAYACAK EMANET VE
ALACAK LİSTESİ
Hesap Şekli Hesap (Basit/ Sıra No No
Müşterek)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
476
476
476
476
582
602
734
734
807
807
922
1179
1400
1400
1421
1715
1715
1715
3009
3009
3143
3389
5198
Basit
Basit
Basit
Basit
Basit
Basit
Basit
Basit
Basit
Basit
Basit
Basit
Basit
Basit
Basit
Basit
Basit
Basit
Basit
Basit
Basit
Basit
Basit
Hesap Sahibinin Adı/Unvanı
ALİ FUAT DOKUZLAR
ALİ FUAT DOKUZLAR
ALİ FUAT DOKUZLAR
ALİ FUAT DOKUZLAR
SERPİL AKSOY
FİKRİ AYHAN ÜLKÜMEN
BAYBARS TUĞLU
BAYBARS TUĞLU
ERCAN ŞAHİN
ERCAN ŞAHİN
OLCAY TÜRKER
BERÇ ARUJ ARTUN
HANNS GERHARD KOLBE
HANNS GERHARD KOLBE
CELAL CAN
ŞİRZAT SINIR
ŞİRZAT SINIR
ŞİRZAT SINIR
ALPER ÇETİN DALAK
ALPER ÇETİN DALAK
ADİLE KARAK
GÖKHAN KAYA
AFİFE ALÖN
Son İşlem Emanet ve Tarihi(Yatırım Alacağın Ortakları/Yatırım Neden İbaret Fonu İçin Tasfiye Olduğu
Tarihi)
Pay Senedi
Pay Senedi
Pay Senedi
Türk Lirası
Pay Senedi
Türk Lirası
Pay Senedi
Türk Lirası
Pay Senedi
Türk Lirası
Türk Lirası
Türk Lirası
Pay Senedi
Türk Lirası
Türk Lirası
Pay Senedi
Pay Senedi
Türk Lirası
Pay Senedi
Türk Lirası
Türk Lirası
Türk Lirası
Türk Lirası
23.11.2005
23.11.2005
23.11.2005
23.11.2005
03.01.2005
18.02.2005
24.08.2005
24.08.2005
27.09.2005
27.09.2005
02.11.2005
05.09.2005
10.02.2005
10.02.2005
25.04.2005
08.03.2005
08.03.2005
08.03.2005
06.04.2005
06.04.2005
30.06.2005
28.04.2005
14.06.2005
Download

15.10.2014 2015 YILI İÇERİSİNDE ZAMANAŞIMINA UĞRAYACAK