BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AK ADEMİK TAKVİMİ
25 Ağustos-05 E ylül 2014
ON KAYIT (2014-ÖSYM sonucuna göre Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Programlarını
Kazananlar ÖİBS üzerinden ön kayıt yapacaklardır.)
25 Ağustos-05 E ylül 2014
Üniversitemizi YENİ KAZANAN Öğrenciler için Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ödeme
01-05 E ylül 2014
İlk Ka yıtlar ( Üniversitemizi YENİ KAZANANLAR için)
25 Ağustos-12 E ylül 2014
KAYITLI tüm Öğrenciler için Katkı Pa yı/Öğrenim Ücreti Ödeme
25-29 Ağustos 2014
Genel Not Ortalaması Sınavı için Başvuru
08 E ylül 2014
Genel Not Ortalaması Sınavının Yapılması
09 E ylül 2014
Genel Not Ortalaması Sınavı Not Girişi Son Gün
08 - 12 E ylül 2014
Güz Yarıyılı Ders kayıtları
15 E ylül - 26 Aralık 2014
Güz Yarıyılı
15 - 19 E ylül 2014
Ders Ekle/Sil (Danışman Onayı ile birlikte)
22 – 26 Eylül 2014
Mazeretli Öğrenciler (Akademik Birimlerce başvuru alınması)
29 Eylül 2014 – 03 Ekim 2014
Mazeretli Öğrenciler (Kayıt Yenilem e/Ders Kayıtları/Öğrenim ücreti ödeme)
03-09 Kasım 2014
Ara Sınavlar
14 Kasım 2014
Ara Sınav Not Girişi için son gün
01-02 Aralık 2014
Mazeret Sınavı
03 Aralık 2014
Mazeret Sınavı Not Girişi için son gün
29 Aralık 2014 - 9 Ocak 2015
Final sınavı
12 Ocak 2015
Final Sınavı Not Girişleri Son gün
14-18 Ocak 2015
Bütünleme Sınavı
21 Ocak 2015
Bütünleme Sınavı Not Girişleri Son Gün
23 Ocak 2015
Tek Ders Sınavı
25 Ocak 2015
Tek Ders Sınavı Not Girişleri Son Gün
02-12 Şubat 2015
Bahar yarıyılı katkı payı/Öğrenim Ücreti ödeme
02-04 Şubat 2015
Genel Not Ortalaması Sınavı için Başvuru
09 Şubat 2015
Genel Not Ortalaması Sınavının Yapılması
09-10 Şubat 2015
Genel Not Ortalaması Sınavı Not Girişi Son Gün
09 -15 Şubat 2015
Bahar yarıyılı Ders Kayıtları
16 Şubat - 29 Mayıs 2015
Bahar Yarıyılı
16-20 Şubat 2015
Ders Ekle/Sil (Danışman Onayı ile birlikte)
23-27 Şubat 2015
Mazeretli Öğrenciler (Akademik Birimlerce başvuru alınması)
23-27 Şubat 2015
Mazeretli Öğrenciler (Kayıt Yenilem e/Ders Kayıtları/Öğrenim ücreti ödeme)
06-12 Nisan 2015
Ara Sınavlar
17 Nisan 2015
Ara Sınav Not Girişi için son gün
04 -05 Ma yıs 2015
Mazeret Sınavı
06 Ma yıs 2015
Mazeret Sınavı Not Girişi için son gün
01-12 Haziran 2015
Final sınavı
15 Haziran 2015
Final Sınavı Not Girişleri Son gün
17-21 Haziran 2015
Bütünleme Sınavı
24 Haziran 2015
Bütünleme Sınavı Not Girişleri Son Gün
26 Haziran 2015
Tek Ders Sınavı
28 Haziran 2015
Tek Ders Sınavı Not Girişleri Son Gün
Download

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ