BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
25 Ağustos-05 Eylül 2014
ÖN KAYIT (2014-ÖSYM sonucuna göre Üniversitemiz Önlisans ve lisans programlarını
kazananlar ÖİBS üzerinden ön kayıt yapacaklardır)
25 Ağustos-05 Eylül 2014
Üniversitemizi YENİ KAZANAN Öğrenciler için Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ödeme
01-05 Eylül 2014
25 Ağustos-05 Eylül 2014
25-29 Ağustos 2014
İlk Kayıtlar ( Üniversitemizi YENİ KAZANANLAR için)
KAYITLI tüm Öğrenciler için Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ödeme
Genel Not Ortalaması Sınavı için Başvuru
08 Eylül 2014
Genel Not Ortalaması Sınavının Yapılması
09 Eylül 2014
Genel Not Ortalaması Sınavı Not Girişi Son Gün
08 - 12 Eylül 2014
Güz Yarıyılı Ders kayıtları
15 Eylül - 26 Aralık 2014
Güz Yarıyılı
15- 19 Eylül 2014
22- 26 Eylül 2014
Ders Ekle/Sil (Danışman Onayı ile birlikte)
Mazeretli Öğrenciler (Katkı Payı/Öğtetim Ücreti ödeme)
22- 26 Eylül 2014
Mazeretli Öğrenciler (Kayıt Yenileme/Ders Kayıtları)
03-09 Kasım 2014
Ara Sınavlar
14 Kasım 2014
01-02 Aralık 2014
Ara Sınav Not Girişi için son gün
Mazeret Sınavı
03 Aralık 2014
Mazeret Sınavı Not Girişi için son gün
29 Aralık 2014 - 9 Ocak 2015
12 Ocak 2015
14-18 Ocak 2015
21 Ocak 2015
Final sınavı
Final Sınavı Not Girişleri Son gün
Bütünleme Sınavı
Bütünleme Sınavı Not Girişleri Son Gün
23 Ocak 2015
Tek Ders Sınavı
25 Ocak 2015
02-12 Şubat 2015
Tek Ders Sınavı Not Girişleri Son Gün
Bahar yarıyılı katkı payı/Öğrenim Ücreti ödeme
09 -15 Şubat 2015
16 Şubat - 29 Mayıs 2015
16-20 Şubat 2015
Bahar yarıyılı Ders Kayıtları
Bahar Yarıyılı
Ders Ekle/Sil (Danışman Onayı ile birlikte)
23-27 Şubat 2015
Mazeretli Öğrenciler (Katkı Payı/Öğtetim Ücreti ödeme)
23-27 Şubat 2015
06-12 Nisan 2015
17 Nisan 2015
Mazeretli Öğrenciler (Kayıt Yenileme/Ders Kayıtları)
Ara Sınavlar
Ara Sınav Not Girişi için son gün
04 -05 Mayıs 2015
Mazeret Sınavı
06 Mayıs 2015
01-12 Haziran 2015
Mazeret Sınavı Not Girişi için son gün
Final sınavı
15 Haziran 2015
17-21 Haziran 2015
Final Sınavı Not Girişleri Son gün
Bütünleme Sınavı
24 Haziran 2015
26 Haziran 2015
Bütünleme Sınavı Not Girişleri Son Gün
Tek Ders Sınavı
28 Haziran 2015
Tek Ders Sınavı Not Girişleri Son Gün
Download

bitlis eren üniversitesi 2014-2015 eğitim