Hakim atamaları sebebiyle Adli Yargı ve
Adalet Komisyonu tarafından yapılmakta
olan
ve
halen
devam
eden
düzenlemelerden
ötürü,
09.02.2015
pazartesi günü mazeretli hakimlerin tevzii
dosyalarına ait liste tedarik edilememiştir.
09.02.2015
tarihinden
hizmetimizin
devam
meslektaşlarımıza duyururuz.
sonra
edeceğini
Saygılarımızla.
ANKARA BAROSU
Download

Hakim atamaları sebebiyle Adli Yargı ve Adalet