2014-2015 ÖĞRETİM YILI İ.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI’NA BAĞLI VAKIFLAR İÇİN
(Vedat Ardahan Vakfı, Tinçel Kültür Vakfı, Prof. Tahir Taner Vakfı, İ.Ü.Hukuk Fakültesi Eğt.Öğr.ve Yard. Vakfı)
BURS TALEP VE MÜLAKAT FORMU
1- BURS İSTEĞİNDE BULUNAN ÖĞRENCİNİN BİLGİLERİ
Adı Soyadı:
Baba Adı:
Öğrenci No:
Cinsiyeti:
Anne Adı:
Fakülte:
Doğum Yeri:
Sınıfı :
T.C Kimlik No:
2- AİLENİN EKONOMİK DURUMU
Baba:
Hayatta ( ) Hayatta Değil ( )
İşi
Aylık Net Geliri:
Emekli ( )
Anne:
Hayatta ( ) Hayatta Değil ( )
İşi
Aylık Net Geliri:
Emekli ( )
Anne - Baba Ayrı ( )
Ailenin Oturduğu Ev: Mülk:( ), Lojman: ( ), Kira: ( ) ise Aylık Kira Bedeli ……………
3- KARDEŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER
Adı ve Soyadı
Yaş
Diğer: (
)…………
( BAŞVURU SAHİBİ HARİÇ)
Okulu ve Sınıfı
Aldığı Burs Miktarı
Çalışanların İşi ve Aylık Geliri
4-ÖĞRENİM SÜRESİNCE İKAMET DURUMU
Ailemle birlikte ikamet edeceğim ( )
Ailemden ayrı bir şehirde ikamet edeceğim ( ) Yurt ( )Kirası………..Ev ( ) Kirası……… (Size düşen miktar)
Diğer(
)
5- İLETİŞİM BİLGİLERİ
Öğrenimdeki Adresim
Tel:
e-mail:
Ailemin İkametgah Adresi
Cep:
Ev Tel:
Cep:
6- BURS BAĞLANTISI
Başka kurumlardan burs / kredi alıyorsanız, bu kurumların adları
Aldığınız aylık yardım miktarı:
Önemli Not:Sevgili öğrencimiz; Burs Komisyonu tarafından yapılacak olan mülakat neticesinde burs alıp alamayacağınıza karar
verilecektir. Mülakat tarihi ayrıca bildirilecektir. Mülakata katılırken yukarıda vermiş olduğunuz bilgilerle ilgili olarak evrak talep edilecektir.
Örneğin; aileniz kiracı olarak oturuyorsa kira sözleşmesi örneği veya kira yatırıldığına dair dekont, bakımınızı üslenen kişinin (anne veya
baba) maaş bordrosu, muhtardan alınabilecek fakirlik belgesi, vukuatlı nüfus kayıt örneği, eğitim aldığını belirteceğiniz kardeşlerinizin
öğrenci olduğuna dair belge ve bütün bunlara bağlı olarak burs komisyonu tarafından ek belge de talep edilebilecektir. Mülakatın sağlıklı
olabilmesi için mülakata katılırken yukarıda verdiğiniz bilgileri destekleyici belgeleri yanınızda bulundurmanızı önemle duyururuz.
Yukarıdaki bilgilerin hepsinin gerçek olduğu ve istenildiğinde bilgilerle ilgili gerekli belgeleri de sunacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.
ADI SOYADI
iMZA
Bu bölüm mülakatı yapacak olan öğretim üyesi tarafından doldurulacaktır.
MÜLAKAT BİLGİLERİ
Mülakat Tarihi:
Mülakatı Yapan Öğretim Üyesi:
iMZA
Öğrenci Hakkında Görüşünüz
Mutlaka Verilmeli
Verilmeli
Kararsızım
Verilmemeli
Download

Adı Soyadı - İstanbul Üniversitesi | Hukuk Fakültesi