SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GENEL AKADEMİK TAKVİM
GÜZ YARIYILI
Yeni Kayıt
01-05 Eylül 2014
Önlisans-Lisans Öğrencileri Ek Yerleştirme Kayıt Tarihi
29 Eylül – 03 Ekim 2014***
Selçuk Üniversitesine Yatay Geçiş başvurusu yapan
öğrencilerin Hazırlık Sınıfı Yabancı Dil Yeterlik Sınavı
01 Eylül 2014
Kayıt Yenileme
08-19 Eylül 2014
Danışman Onayları
08-23 Eylül 2014
Hazırlık sınıflarının yabancı dil yeterlik sınavı
10 Eylül 2014
Dersler
15 Eylül 2014 – 02 Ocak 2015
Zorunlu yabancı dil muafiyet sınavı
22 Eylül 2014
Ders Ekleme-Bırakma
24-25 Eylül 2014
Mazeretli Geç Kayıtlar için son başvuru tarihi
13 Ekim 2014
Ara sınav
22-30 Kasım 2014*
Genel sınav
05-16 Ocak 2015
Bütünleme
26 Ocak – 01 Şubat 2015
Saat 10:00
Saat 10:00
Saat 10:00
BAHAR YARIYILI
Kayıt yenileme
02-11 Şubat 2015
Danışman Onayları
02-16 Şubat 2015
Dersler
09 Şubat – 22 Mayıs 2015
Ders Ekleme-Bırakma
19-20 Şubat 2015
Mazeretli Geç Kayıtlar için son başvuru tarihi
09 Mart 2015
Ara sınav
11-19 Nisan 2015**
Genel sınav
25 Mayıs – 05 Haziran 2015
Bütünleme
15-21 Haziran 2015
*Güz Yarıyılı: Ara sınav iş günü yeterli gelmeyen Fakülte ve Yüksekokullar müteakip hafta
sonu 06-07 Aralık 2014 günü ara sınavı yapabilirler.
**Bahar Yarıyılı: Ara sınav iş günü yeterli gelmeyen Fakülte ve Yüksekokullar müteakip
hafta sonu 25-26 Nisan 2015 günleri ara sınavı yapabilirler.
***Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 29.05.2014 tarih ve 75850160.301.01-3689/32231 sayılı
yazısı ile değiştirilmiştir.
1- SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AKADEMİK TAKVİMİ
TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMI
GÜZ YARIYILI
Yeni Kayıt
08-12 Eylül 2014
Kayıt Yenileme ve Ders Seçimi
08-19 Eylül 2014
Danışman Onayları
08-23 Eylül 2014
Dersler
15 Eylül 2014 - 02 Ocak 2015
Ders Ekleme-Bırakma-Mazeretli Ders Seçimi
22 Eylül-03 Ekim 2014
Ara Tatil
22-30 Kasım 2014
Yarıyıl Sonu Sınavı (Final Sınavı)
05-16 Ocak 2015
Bütünleme Sınavı
26 Ocak - 01 Şubat 2015
BAHAR YARIYILI
Kayıt Yenileme ve Ders Seçimi
02-11 Şubat 2015
Danışman Onayları
02-16 Şubat 2015
Dersler
09 Şubat – 22 Mayıs 2015
Ders Ekleme-Bırakma-Mazeretli Ders Seçimi
16-27 Şubat 2015
Ara Tatil
11-19 Nisan 2015
Yarıyıl Sonu Sınavı (Final Sınavı)
25 Mayıs - 05 Haziran 2015
Bütünleme Sınavı
15-21 Haziran 2015
II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
GÜZ YARIYILI
Yeni Kayıt
11-14 Ağustos 2014
Kayıt Yenileme ve Ders Seçimi
01 – 24 Ekim 2014
Dersler
08 Kasım 2014 – 08 Şubat 2015
Yarıyıl Sonu Sınavı (Final Sınavı)
13-16 Şubat 2015
Bütünleme Sınavı
27 Şubat - 1 Mart 2015
Proje Dönemi Kayıt Yenileme
09 - 27 Şubat 2015
Proje Dönemi
28 Şubat – 31 Mayıs 2015
BAHAR YARIYILI
Yeni Kayıt
02-05 Şubat 2015
Kayıt Yenileme ve Ders Seçimi
02-27 Mart 2015
Dersler
18 Nisan – 19 Temmuz 2015
Yarıyıl Sonu Sınavı (Final Sınavı)
24-27 Temmuz 2015
Bütünleme Sınavı
07-10 Ağustos 2015
Proje Dönemi Kayıt Yenileme
13-31 Temmuz 2015
Proje Dönemi
01 Ağustos – 1 Kasım 2015
2- FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AKADEMİK TAKVİMİ
TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA
GÜZ YARIYILI
Öğretim Üyesi Ders Açma ve Kapama
01-05 Eylül 2014
Kayıt Yenileme ve Ders Seçimi
08-19 Eylül 2014
Danışman Onayları
08-24 Eylül 2014
Mazeretli Geç Kayıtlar, Ders Ekleme ve Ders Çıkarma
22-26 Eylül 2014
Dersler
15 Eylül 2014 - 02 Ocak 2015
Ara Tatil
22 – 30 Kasım 2014
Genel Sınav (Final)
05-16 Ocak 2015
Bütünleme Sınavı
26 Ocak - 01 Şubat 2015
BAHAR YARIYILI
Öğretim Üyesi Ders Açma ve Kapama
26 Ocak -01 Şubat 2015
Kayıt Yenileme ve Ders Seçimi
02-06 Şubat 2015
Danışman Onayları
02-09 Şubat 2015
Mazeretli Geç Kayıtlar, Ders Ekleme ve Ders Çıkarma
16-20 Şubat 2015
Dersler
09 Şubat - 22 Mayıs 2015
Ara Tatil
11-19 Nisan 2015
Genel Sınav (Final)
25 Mayıs - 05 Haziran 2015
Bütünleme Sınavı
15-21 Haziran 2015
II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS
GÜZ YARIYILI
Kayıt Yenileme ve Ders Seçimi
01-05 Eylül 2014
Danışman Onayları
08-19 Eylül 2014
Mazeretli Geç Kayıtlar, Ders Ekleme ve Ders Çıkarma
22-29 Eylül 2014
Dersler
15 Eylül 2014 – 02 Ocak 2015
Ara Tatil
22-30 Kasım 2014
Genel Sınav (Final)
05-18 Ocak 2015
Bütünleme Sınavı
26 Ocak - 01 Şubat 2015
BAHAR YARIYILI
Kayıt Yenileme ve Ders Seçimi
02-06 Şubat 2015
Danışman Onayları
02-13 Şubat 2015
Mazeretli Geç Kayıtlar, Ders Ekleme ve Ders Çıkarma
16-20 Şubat 2015
Dersler
09 Şubat – 24 Mayıs 2015
Ara Tatil
11-19 Nisan 2015
Genel Sınav (Final)
25 Mayıs - 07 Haziran 2015
Bütünleme Sınavı
15-21 Haziran 2015
3- SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AKADEMİK TAKVİMİ
GÜZ YARIYILI
Yeni Kayıt - Kayıt Yenileme –Ders Seçimi
15-20 Eylül 2014
Danışman Onayları
15-26 Eylül 2014
Dersler
15 Eylül 2014 - 04 Ocak 2015 *
Ders Ekleme-Bırakma
24-25 Eylül 2014
Mazeretli Geç Kayıtlar için son başvuru
13-14 Ekim 2014
Genel Sınav
05-11 Ocak 2015 *
Bütünleme
12-18 Ocak 2015 *
BAHAR YARIYILI
Yeni Kayıt - Kayıt Yenileme – Ders Seçimi
09-13 Şubat 2015 *
Danışman Onayları
09-20 Şubat 2015
Dersler
09 Şubat – 31 Mayıs 2015 *
Ders Ekleme-Bırakma
23-24 Şubat 2015
Mazeretli Geç Kayıtlar için son başvuru
09-10 Mart 2015
Genel Sınav
01-07 Haziran 2015
Bütünleme
08-14 Haziran 2015
* Hafta sonuna rastlayan günler Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri için uygulanacaktır.
4- MEVLANA ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ AKADEMİK TAKVİMİ
TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
GÜZ YARIYILI
Yeni Kayıt
01-05 Eylül 2014
Kayıt Yenileme ve Ders Seçimi
08-19 Eylül 2014
Danışman Onayları
08-23 Eylül 2014
Dersler
15 Eylül 2014 - 02 Ocak 2015
Ders Ekleme-Bırakma-Mazeretli Ders Seçimi
24-25 Eylül 2014
Ara Tatil
22-30 Kasım 2014
Yarıyıl Sonu Sınavı (Genel Sınav)
05-16 Ocak 2015
Bütünleme
26 Ocak – 01 Şubat 2015
BAHAR YARIYILI
Kayıt Yenileme ve Ders Seçimi
02-11 Şubat 2015
Danışman Onayları
02-16 Şubat 2015
Dersler
09 Şubat – 22 Mayıs 2015
Ders Ekleme-Bırakma-Mazeretli Ders Seçimi
19-20 Şubat 2015
Ara Tatil
11-19 Nisan 2015
Yarıyıl Sonu Sınavı (Genel Sınav)
25 Mayıs - 05 Haziran 2015
Bütünleme
15-21 Haziran 2015
5- TIP FAKÜLTESİ AKADEMİK TAKVİMİ
DÖNEM I:
Derslerin Başlaması
29 Eylül 2014
Yarıyıl Tatili
26 Ocak -06 Şubat 2015
Derslerin Kesilmesi
29 Mayıs 2015
Mazeret Sınavı
08 Haziran 2015
Final Sınavı
15-26 Haziran 2015
Bütünleme Sınavı
22-31 Temmuz 2015
DÖNEM II:
Derslerin Başlaması
01 Eylül 2014
Yarıyıl Tatili
26 Ocak -06 Şubat 2015
Derslerin Kesilmesi
29 Mayıs 2015
Mazeret Sınavı
08 Haziran 2015
Final Sınavı
15-26 Haziran 2015
Bütünleme Sınavı
22-31 Temmuz 2015
DÖNEM III:
Derslerin Başlaması
01 Eylül 2014
Yarıyıl Tatili
26 Ocak – 06 Şubat 2015
Derslerin Kesilmesi
29 Mayıs 2015
Mazeret Sınavı
08 Haziran 2015
Final Sınavı
15-26 Haziran 2015
Bütünleme Sınavı
22-31 Temmuz 2015
DÖNEM IV:
Derslerin Başlaması
25 Ağustos 2014
Yarıyıl Tatili
26-30 Ocak 2015
Derslerin Kesilmesi
26 Haziran 2015
Staj Sonu Sınavı
Her Stajın son 2 (iki) günü
Bütünleme Sınavı
20-31 Temmuz 2015
DÖNEM V:
Derslerin Başlaması
01 Eylül 2014
Yarıyıl Tatili
02-07 Şubat 2015
Derslerin Kesilmesi
28 Mayıs 2015
Staj Sonu Sınavı
Her Stajın son 2 (iki) günü
Bütünleme Sınavı
15-25 Haziran 2015
DÖNEM VI:
Dönem Başlaması
01 Temmuz 2014
Dönem Bitimi
30 Haziran 2015
6-DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AKADEMİK TAKVİMİ
GÜZ YARIYILI
Yeni Kayıt
01-05 Eylül 2014
Kayıt Yenileme
08-19 Eylül 2014
Danışman Onayları
08-23 Eylül 2014
Dersler
22 Eylül 2014 – 16 Ocak 2015
Zorunlu Yabancı Dil Muafiyet Sınavı
22 Eylül 2014
Ders Ekleme-Bırakma
24-25 Eylül 2014
Mazeretli Geç Kayıtlar için son başvuru tarihi
13 Ekim 2014
Ara Sınav
20-28 Aralık 2014
Yarıyılda Tamamlanan Derslerin Genel Sınavı
19-23 Ocak 2015
4. Sınıfların Sömestr Tatili
24 Ocak – 01 Şubat 2015
5. Sınıfların Sömestr Tatili
31 Ocak – 08 Şubat 2015
Saat 10:00
BAHAR YARIYILI
Dersler
09 Şubat – 29 Mayıs 2015
Ara sınav
09-17 Mayıs 2015
Genel Sınav
01-12 Haziran 2015
Bütünleme Sınavı
15-26 Haziran 2015
Bütünleme Pratik Ders ve Stajlar
06 Temmuz – 28 Ağustos 2015
STAJ PROGRAMI 4. Sınıflar: 01 Eylül 2014 – 23 Ocak 2015, 02 Şubat – 26 Haziran 2015
5. Sınıflar:01Eylül 2014 –30 Ocak 2015, 09 Şubat - 26 Haziran 2015
Not: Sınav haftasında teorik ve pratik ders yapılmayacak ancak stajlar yapılacaktır.
7- HUKUK FAKÜLTESİ AKADEMİK TAKVİMİ
GÜZ YARIYILI
Yeni Kayıt
01-05 Eylül 2014
Lisans Öğrencileri Ek Yerleştirme Kayıt Tarihi
15-19 Eylül 2014
Kayıt Yenileme
08-19 Eylül 2014
Danışman Onayları
08-23 Eylül 2014
Dersler
15 Eylül 2014 - 02 Ocak 2015
Zorunlu yabancı dil muafiyet sınavı
22 Eylül 2014
Ders Ekleme-Bırakma
24-25 Eylül 2014
Mazeretli Geç Kayıtlar için son başvuru tarihi
13 Ekim 2014
Ara Sınav (Hukuk Fak. Vize Sınavı)
05-23 Ocak 2015 *
Saat 10:00
BAHAR YARIYILI
Kayıt Yenileme (2. Dönem Harcı Yatırma)
02-11 Şubat 2015
Dersler
09 Şubat – 22 Mayıs 2015
Genel sınav
25 Mayıs - 12 Haziran 2015**
Bütünleme
22 Temmuz – 09 Ağustos 2015**
*Güz Yarıyılı: Ara sınav iş günü yeterli gelmeyen Fakülte ve Yüksekokullar müteakip hafta
sonları ara sınavı yapabilirler.
**Bahar Yarıyılı: Genel ve bütünleme sınavı iş günü yeterli gelmediği taktirde müteakip
hafta sonları Genel ve bütünleme sınavı yapılabilir.
8-VETERİNER FAKÜLTESİ AKADEMİK TAKVİMİ
GÜZ YARIYILI
Yeni Kayıt
01-05 Eylül 2014
Selçuk Üniversitesine Yatay Geçiş başvurusu yapan
öğrencilerin Hazırlık Sınıfı Yabancı Dil Yeterlik
Sınavı
01 Eylül 2014
Kayıt Yenileme
08-19 Eylül 2014
Danışman Onayları
08-23 Eylül 2014
Dersler
08 Eylül - 26 Aralık 2014
Zorunlu yabancı dil muafiyet sınavı
22 Eylül 2014
Saat 10:00
Saat 10:00
Ders-Ekleme-Bırakma
24-25 Eylül 2014
Mazeretli Geç Kayıtlar için son başvuru tarihi
13 Ekim 2014
Ara sınav
15-30 Kasım 2014
Genel sınav
29 Aralık 2014 - 11 Ocak 2015
Bütünleme
19 Ocak - 25 Şubat 2015
Vehip (İntörn) Programı
11 Ağustos 2014 -02 Ocak 2015
Vehip (İntörn) Telafi Programı
05 Ocak – 06 Şubat 2015
BAHAR YARIYILI
Kayıt yenileme
02-11 Şubat 2015
Danışman Onayları
02-16 Şubat 2015
Dersler
09 Şubat – 29 Mayıs 2015
Ders Ekleme – Bırakma
19-20 Şubat 2015
Mazeretli Geç Kayıtlar için son başvuru tarihi
09 Mart 2015
Ara sınav
11-26 Nisan 2015
Genel sınav
01-14 Haziran 2015
Bütünleme
22-28 Haziran 2015
Vehip (İntörn) Programı
09 Şubat – 12 Haziran 2015
Vehip (İntörn) Telafi Programı
15 Haziran – 17 Temmuz 2015
9-YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU AKADEMİK TAKVİMİ
GÜZ YARIYILI
Selçuk Üniversitesine Yatay Geçiş Başvurusu Yapan
Öğrencilerin Hazırlık Sınıfı Yabancı Dil Yeterlik Sınavı 01 Eylül 2014
Saat: 10:00
Hazırlık Sınıflarının Yabancı Dil Yeterlik Sınavı
11 Eylül 2014
Saat: 10:00
Oryantasyon
18-19 Eylül 2014
Kur Belirleme Sınavı
17 Eylül 2014
Ortak Zorunlu Yabancı Dil Muafiyet Sınavı
22 Eylül 2014
Dersler
15 Eylül 2014 – 16 Ocak 2015
1. Ara sınav
12-14 Kasım 2014
Saat 10:00
ni Kayıt Yeni
2. Ara sınav
07-09 Ocak 2015
BAHAR YARIYILI
Dersler
09 Şubat – 22 Mayıs 2015
3. Ara sınav
11-13 Mart 2015
4. Ara sınav
15-17 Nisan 2015
Genel Sınav
29 Mayıs 2015
Saat 10:00
10 –AKŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU AKADEMİK TAKVİMİ
GÜZ YARIYILI
Yeni Kayıt
01-05 Eylül 2014
Önlisans-Lisans Öğrencileri Ek Yerleştirme Kayıt Tarihi
15-19 Eylül 2014
Kayıt Yenileme
08-19 Eylül 2014
Danışman Onayları
08-23 Eylül 2014
Dersler
15 Eylül 2014 - 02 Ocak 2015
Zorunlu yabancı dil muafiyet sınavı
22 Eylül 2014
Ders Ekleme-Bırakma
24-25 Eylül 2014
Mazeretli Geç Kayıtlar için son başvuru tarihi
13 Ekim 2014
Ara sınav
Dersler Devam Ederken Yapılacaktır.
Genel sınav
03-11 Ocak 2015
Bütünleme
19-25 Ocak 2015
Saat: 10:00
BAHAR YARIYILI
Kayıt yenileme
19-23 Ocak 2015
Danışman Onayları
19-25 Ocak 2015
Dersler
26 Ocak – 08 Mayıs 2015
Ders Ekleme-Bırakma
28-29 Ocak 2015
Mazeretli Geç Kayıtlar için son başvuru tarihi
02 Mart 2015
Ara sınav
Dersler Devam Ederken Yapılacaktır.
Genel sınav
09-17 Mayıs 2015
Bütünleme
25-31 Mayıs 2015
11- TURİZM FAKÜLTESİ, BEYŞEHİR ALİ AKKANAT TURİZM FAKÜLTESİ ve
BEYŞEHİR ALİ AKKANAT MESLEK YÜKSEKOKULU AKADEMİK TAKVİMİ
GÜZ YARIYILI
Yeni Kayıt
Önlisans-Lisans Öğrencileri Ek Yerleştirme Kayıt Tarihi
01-05 Eylül 2014
15-19 Eylül 2014
Kayıt Yenileme
08-19 Eylül 2014
Danışman Onayları
08-23 Eylül 2014
Dersler
15 Eylül 2014 -02 Ocak 2015
Zorunlu yabancı dil muafiyet sınavı *
22 Eylül 2014
Ders Ekleme-Bırakma
24-25 Eylül 2014
Mazeretli Geç Kayıtlar için son başvuru tarihi
13 Ekim 2014
Ara Sınav
Dersler devam ederken yapılacaktır.
Genel Sınav
03-11 Ocak 2015
Bütünleme
14-18 Ocak 2015
Saat: 10:00
BAHAR YARIYILI
Kayıt Yenileme
19-23 Ocak 2015
Danışman Onayları
19-25 Ocak 2015
Dersler
26 Ocak – 08 Mayıs 2015
Ders Ekleme-Bırakma
28-29 Ocak 2015
Mazeretli Geç Kayıtlar için son başvuru tarihi
02 Mart 2015
Ara Sınav
Dersler devam ederken yapılacaktır.
Genel Sınav
09-16 Mayıs 2015
Bütünleme
20-24 Mayıs 2015
 Sınav YADAM tarafından yapılacaktır.
Download

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM