laboratuar cihazlarý
113
santrifüj “mini”
Her tür klinik ve laboratuar çalýþmalarýnda hýzlý
çalýþma olanaðý saðlayan, kompakt ve kolay kullanýmlý
kiþisel santrifüj.
Saðlam, þeffaf ve UV ýþýnlara dayanýklý polikarbonat
kapak ve ABS katkýlý dayanýklý gövde.
Baþladýktan birkaç saniye içinde maksimum hýz olan
7.000 rpm’a ve 2.680 RCF kuvvete ulaþýr. 45 dB den az
ses üreten son derece sessiz motora sahiptir.
Kapakta bulunan çift emniyet kilit mekanizmasý en üst
düzeyde çalýþma güvencesi saðlar. Kapak açýldýðýnda
elektronik fren devreye girer ve çalýþmayý derhal durdurur.
Geniþ volt aralýðýnda çalýþabilme özelliði çalýþma
kararlýlýðý ve sabit hýz opsiyonu sunar.
Rotor deðiþimi hýzlý ve çabuk olup herhangi bir
yardýmcý alete gerek duyulmaz.
Ýki deðiþik rotor ve 0.5, 1.5 ve 2.0 ml tüpler ile PCR
tüpleri taþýyabilen deðiþik çaplý tüp adaptörleri ile
teslim edilir.
Kapaðý kapatýn: Rotor derhal
çalýþmaya baþlar ve 7.000
rpm’e ulaþýr.
katalog
numarasý
603.01.001
maksimum
hýz
7000 rpm
Kapaðý açýn: Elektronik fren
devreye girer ve rotoru derhal
durdurur.
maksimum
RCF
2680 x g
çalýþma
süreci
devamlý
motor
tipi
DC
0,2 ml PCR tüpleri ve 2x8 PCR
stripi taþýma amaçlý 16 delikli
santrifüj rotoru.
1,5 ml ve 2,0 ml tüpleri taþýma
amaçlý 8 delikli santrifüj rotoru ve
0,2 ml & 0,5 ml tüp adaptörleri.
çalýþma
voltajý
AC 100 - 240 V
boyutlar
150 x 150 x 117 mm
çalýþma
frekansý
50 Hz / 60 Hz
aðýrlýk
0,5 kg
Download

Ürün detayları için tıklayınız