Ülkeye Özgü Glukoz Ölçüm Cihazı Listesi
Ülke adı: TÜRKİYE (Turkey)
Yeni Önemli Bilgi:
Aşağıda listelenen glukoz ölçüm cihazı üreticileri, Baxter’a ölçüm cihazlarını icodextrin ve icodextrinin yıkım ürünü
olan maltoz ile Baxter’ın önerdiği limitlere göre (278 mg/dL (maltoz) ve 1094 mg/dL (icodextrin) test ettiklerini
(2013 ISO 15197 ‘ye göre) beyan etmiştir. Glukoz ölçüm cihazı üreticileri aşağıdaki listede ‘yeşil’ ile belirtilen
ölçüm cihazlarının, bu koşullarda kan glukozu ile etkileşime girmediğini doğrulamıştır.
Önemli Bilgi
Bu liste; İnternet, bilimsel makaleler, Baxter’in kuruluş içi çalışmaları, devlet kuruluşlarından, test stripi bilgi
kitapçıklarından,güvenlik uyarılarından ve üreticilerden doğrudan alınan bilgilerle oluşturulmuştur.
Kesin bilgiye ulaşmaya çalışılmış olsa da, Baxter glukoz monitörü veya test stripleri üreticisi değildir ve bu bilginin
başlangıçta da devamında da doğruluğunu garanti edemez. Glukoz ölçüm cihazları ve test striplerini EXTRANEAL
(Icodextrin) periton diyalizi (PD) solüsyonu ile kullanmadan önce en güncel uyumluluk bilgisine ulaşmak için
üreticileri ile iletişime geçiniz.
1.
EXTRANEAL (Icodextrin) PD solüsyonu icodextrin içerir. Icodextrin yıkım ürünü olan maltoz belirli
glukoz ölçüm cihazları ya da test stripleri ile etkileşime girebilir. Bu etkileşimin sonucu kan glukozu hatalı
olarak yüksek okunabilmektedir.
2.
Bu durum gerçek hipoglisemiyi maskeleyebilir ya da hatalı hiperglisemi tanısına neden olabilir. Bu
ölçümlerle okunan normal sınırlardaki kan glukoz değeri EXTRANEAL (icodextrin) kullanan bir hastanın
düşük kan şekeri değerini maskeleyebilir. Bu durum bir hasta ya da sağlık mensubunun kan şekeri değerini
normal sınırlara getirecek uygun yaklaşımı gösterememesine neden olabilir. Hatalı yüksek kan glukozu
okunması bir hastanın ihtiyacı olandan fazla insülin kullanmasına neden olabilir. Bu durumların ikisi de
bilinç kaybı, koma, nörolojik hasar veya ölüm dahil yaşamı tehdit eden olaylara yol açabilir.
3.
Diyaliz ünitesi veya hastalar, kullandıkları monitörün icodextrin veya maltoz ile etkileşime girip
girmediğini anlamak için, glukoz ölçüm cihazı veya test strip üreticileri ile iletişime geçmelidir. Ayrıca,
glukoz ölçüm cihazı ve test stripleri ile birlikte verilen ürün bilgisinden faydalanılabilir.
•
Aşağıdaki liste sadece referans içindir. Bu liste, listedeki glukoz ölçüm cihazları veya test
striplerin kullanılması önerisi olarak değerlendirilmemelidir.
•
Belirlenen uyumluluklar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. EXTRANEAL (Icodextrin) PD
solüsyonu kullanan hastalarda SADECE glukoz spesifik glukoz ölçüm cihazları ve test
stripleri kullanılmalıdır. Test stripleri ilgili monitörler ile birlikte listelenmiştir,eğer başka
bir strip kullanırsanız, glukoz-spesifik olup olmadığını kontol etmek için üretici firma ile
iletişime geçiniz. Bu liste belirli, bilinen marka ölçüm ciazı/test stripi üreticilerinin iletişim
bilgilerini içermektedir.
•
Bu liste 2014 Temmuz itibarı ile hazırlanmış taslak bir listedir. Burada olmayan bir glukoz
ölçüm cihazının veya test stripinin EXTRANEAL (Icodextrin) PD solüsyonu ile uyumlu
olduğu anlamına GELMEZ. Daha çok bilgi için üretici firmaya danışınız. Baxter’in bu listeyi
güncellemek gibi bir zorunluluğu bulunmamaktadır.
GLUKOZ ÖLÇÜM CİHAZLARI
Son güncelleme: Temmuz/2014
Glucose Ölçüm Cihazı
Markası
Extraneal (Icodextrin) İle
Uyumlu (Glukoz Spesifik)
Test Tipi*
Boots
FreeStyle InsuLinx
FreeStyle Optium
FreeStyle Optium H
FreeStyle Optium Neo
FreeStyle Papillon InsuLinx
FreeStyle Precision
FreeStyle Precision H
FreeStyle Precision Neo
FreeStyle Precision Pro
Omron HEA-214
Optium
Optium Easy
OptiumEZ
Optium Xceed
Optium Xido
Precision PCx1
Precision QID B
Precision Xceed
Precision Xceed Pro
Precision Xtra
Precision Xtra OK1
ReliOn Ultima
TrueSense
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet1
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet1
Evet
Evet
GDH-NAD
GDH-FAD
GDH-NAD
GDH-NAD
GDH-NAD
GDH-FAD
GDH-NAD
GDH-NAD
GDH-NAD
GDH-NAD
GDH-NAD
GDH-NAD
GDH-NAD
GDH-NAD
GDH-NAD
GDH-NAD
FreeStyle Flash 2
FreeStyle Flash 2
FreeStyle Freedom 2
FreeStyle Freedom 2
FreeStyle Freedom Lite 2
FreeStyle Freedom Lite 2
FreeStyle Lite 2
FreeStyle Lite 2
FreeStyle Mini 2
FreeStyle Mini 2
FreeStyle Papillon Lite 2
FreeStyle Papillon Lite 2
FreeStyle Papillon Mini 2
FreeStyle Papillon Mini 2
FreeStyle Papillon Vision 2
FreeStyle Papillon Vision 2
Evet2
Hayır2
Evet2
Hayır2
Evet2
Hayır2
Evet2
Hayır2
Evet2
Hayır2
Evet2
Hayır2
Evet2
Hayır2
Evet2
Hayır2
GDH-FAD2
GDH-PQQ2
GDH-FAD2
GDH-PQQ2
GDH-FAD2
GDH-PQQ2
GDH-FAD2
GDH-PQQ2
GDH-FAD2
GDH-PQQ2
GDH-FAD2
GDH-PQQ2
GDH-FAD2
GDH-PQQ2
GDH-FAD2
GDH-PQQ2
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
Advance Intuition
Assure Platinum
Assure Pro
Assure 4
GLUCOCARD 01
GLUCOCARD 01-mini
GLUCOCARD 01-mini plus
GLUCOCARD Expression
GLUCOCARD MyDIA
Üretici firma
Abbott Diyabet Ürünleri
http://www.abbott.com.tr/diagn
ostik/diyabet.aspx
Tel: 0 (216) 636 06 00
1
GDH-NAD, GO
GO
GDH-NAD
GDH-NAD
GDH-NAD
GDH-NAD, GO1
GDH-NAD
GDH-NAD
Arkray, Inc.
www.arkrayusa.com
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
Hayır 3
Hayır 3
Hayır 3
GDH-FAD3
GDH-FAD3
GDH-FAD3
Ascensia Brio
Ascensia Entrust
Breeze 2
Contour
Contour Link
Contour Next
Contour Next EZ
Contour Next Link
Contour Next USB
Contour Plus
Contour TS
Contour USB
Contour XT
Didget
Elite
Elite XL
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
GO
GO
GO
GDH-FAD
GDH-FAD
GDH-FAD
GDH-FAD
GDH-FAD
GDH-FAD
GDH-FAD
GDH-FAD
GDH-FAD
GDH-FAD
GDH-FAD
GO
GO
OneTouch InDuo
One Touch Ping
OneTouch Select
OneTouch Select Mini
OneTouch Select Simple
OneTouch SureStep
OneTouch UltraE
OneTouch Ultra 2
OneTouch UltraEasy
One TouchUltraLink
OneTouch UltraMini
OneTouch UltraSmart
OneTouch UltraVue
OneTouch Verio
One Touch Verio Pro
OneTouch VerioPro+
OneTouch VerioSync
One Touch Vita
SureStep Flexx
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GDH-FAD
GDH-FAD
GDH-FAD
GDH-FAD
GO
GO
Accu-Chek Nano5
Accu-Chek Nano SmartView5
Accu-Chek Mobile
Accu-Chek Inform II
Accu-Chek Aviva Plus5
Evet5
Evet5
Evet
Evet
Evet5
Mut Q-GDH5
Mut Q-GDH5
Mut Q-GDH
Mut Q-GDH
Mut-Q-GDH5
GLUCOCARD Vital
GLUCOCARD Σ
GLUCOCARD Σ-mini
PocketChem EZ
ReliOn Confirm
ReliOn micro
ReliOn Prime
_________________________
GLUCOCARD X-meter D,3
GLUCOCARD X-mini3
GLUCOCARD X-mini plus3
Bayer Healthcare
http://www.bayerdiyabeturu
nleri.com/
Tel: 0 (216) 528 36 00
Lifescan, Inc.
http://www.lifescan.com/com
pany/world/turkey
Tel: 0 (216) 538 2000
Roche Diagnostics
http://www.diyabetevi.com/
Tel: 0 (800) 211 36 36
Accu-Chek Active4
Accu-Chek Active/S System4
Accu-Chek Aviva 4
Accu-Chek Aviva 4
Accu-Chek Aviva Combo 4
Accu-Chek Aviva Combo 4
Accu-Chek Aviva Expert 4
Accu-Chek Aviva Expert 4
Accu-Chek Aviva Nano 4
Accu-Chek Aviva Nano 4
Accu-Chek Compact Plus4
Accu-Chek Compact Plus A,4
Accu-Chek Performa 4
Accu-Chek Performa 4
Accu-Chek Performa Nano4
Accu-Chek Performa Nano4
Accu-Chek Performa Combo 4
Accu-Chek Performa Combo 4
_________________________
Accu-Chek Advantage A
Accu-Chek Comfort
Accu-Chek Compact
Accu-Chek Complete System
Accu-Chek Go/Go S System
Accu-Chek GTS/GTS Plus
Accu-Chek Inform System
Accu-Chek Inform
Accu-Chek Integra System
Accu-Chek Plus
Accu-Chek Sensor
Accu-Chek Voicemate/Voice
Mate Plus System
Evet4
Hayır4
Evet4
Hayır4
Evet4
Hayır4
Evet4
Hayır4
Evet4
Hayır4
Evet4
Hayır4
Evet4
Hayır4
Evet4
Hayır4
Evet4
Hayır4
____________________________
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Mut-Q-GDH4
GDH-PQQ4
Mut Q-GDH4
GDH-PQQ4
Mut Q-GDH4
GDH-PQQ4
Mut Q-GDH4
GDH-PQQ4
Mut Q-GDH4
GDH-PQQ4
Mut Q-GDH4
GDH-PQQ4
Mut Q-GDH4
GDH-PQQ4
Mut Q-GDH4
GDH-PQQ4
Mut Q-GDH4
GDH-PQQ4
______________
GDH-PQQ
GDH-PQQ
GDH-PQQ
GDH-PQQ
GDH-PQQ
GDH-PQQ
GDH-PQQ
GDH-PQQ
GDH-PQQ
GDH-PQQ
GDH-PQQ
GDH-PQQ
1
Precision PCx and Precision Xtra OK PCx için iki tip uyumlu test stripi
Bu marka monitörler GDH-PQQ (uyumlu değil) ve GDH-FAD (uyumlu) stripler üretmektedir. Ek bilgi için üretici
firma ile iletişime geçiniz.
3
Bu Arkray GDH-FAD monitörü/test stripleri uyumlu değildir. Ek bilgi için ürtici firma ile iletişime geçiniz.
4
Bu marka monitörler GDH-PQQ (uyumlu değil) ve Mut Q-GDH (uyumlu) stripler üretmektedir. Ek bilgi için üretici
firma ile iletişime geçiniz.
5
Bu ACCU-CHEK Nano ( Aviva veya Performa değil) ve ACCU-CHEK Aviva Plus glukoz monitörleri sadece
Amerika Birleşik Devletleri’nde mevcuttur; sırasıyla ACCU-CHEK Smartview ve ACCU-CHEK Aviva Plus markalı
test striplerini kullanınız. Bu sistemler MUT Q-GDH (uyumlu) stripleri kullanmaktadır. Ek bilgi için üretici firma ile
iletişime geçiniz.
2
Test Tipi*
GO = glukoz oksidaz
GDH-PQQ= glukoz dehidrogenaz pirrolokinolinkinon (Not: GDO; glukoz-dye-oksireduktaz uyumsuz bir PQQ bazlı
metoddur.)
GDH-NAD= nikotinamid adenin dinükleotid glukoz dehidrogenaz
GDH-FAD= flavin-adenin dinükleotid glukoz dehidrogenaz
Mut Q-GDH= Maltoz etkileşimini engellemek için modifiye edilmiş glukoz dehidrogenaz pirrolokinolinkinon
Test Type*
GO = glucose oxidase
GDH-PQQ = glucose dehydrogenase with pyrroloquinolinequinone (note: GDO, glucose-dye-oxidoreductase, is an
incompatible PQQ-based method)
GDH-NAD = glucose dehydrogenase with nicotinamide-adenine dinucleotide
GDH-FAD = glucose dehydrogenase with flavin-adenine dinucleotide
Mut Q-GDH = glucose dehydrogenase with pyrroloquinolinequinone modified to eliminate maltose interference
Referanslar:
A
Baxter çalışması 32386 (McGaw Park) Determination of potential interference of icodextrin and its metabolites on
human blood glucose measurement using Accu-Chek compact and Advantage systems.
B
Baxter raporu REP-NIV-RE-366, (Nivelles) Evaluation of potential interference in blood glucose determination
(measured with enzymatic methods) for patients treated with icodextrin.
C
Baxter raporu RD-01-RE-233 (McGaw Park) Evaluation of potential interference in the blood glucose test kit
MediSense Sof-Tact with icodextrin and its metabolites.
D
Baxter raporu 3, 33541 (McGaw Park) Determination of potential interference of icodextrin and its metabolites on
human blood glucose measurement using chosen glucometer-Glucocard X-Meter (Arkray)
E
Baxter raporu 1, 33541 (McGaw Park) Determination of potential interference of icodextrin and its metabolites on
human blood glucose measurement using chosen glucometers.
Lütfen EXTRANEAL (icodextrin) PD solüsyonunun prospektüs bilgisine başvurunuz.
BAXTER ve EXTRANEAL Baxter International Inc.’in tescilli markalarıdır.
Bu dökümanda görebileceğiniz diğer tescillli markalar ve ürünler ilgili firmalarındır.
Download

Ülkeye Özgü Glukoz Ölçüm Cihazı Listesi