AUTION Sticks
Účel použití
Měření obsahu glukózy, bílkovin, bilirubinu, urobilinogenu, pH, specif. hm.,
krve, ketolátek, dusitanů, a leukocytů v moči.
Shrnutí
Metoda “ponoř a odečti” je rozšířenou metodou při diagnóze různých
onemocnění rychlou chemickou analýzou. Stripy AUTION Sticks jsou určeny
jak k vizuálnímu odečítání, tak k použití ve spojené s automatickými
analyzátory Arkray. Stripy AUTION Sticks se skládají z plastového proužku
s reagenčními políčky pro měření glukózy, bílkovin, bilirubinu, urobilinogenu,
pH, specif. hm., krve, ketolátek, dusitanů, a leukocytů a z kalibračního políčka.
Toto políčko redukuje zkreslení způsobené vlastním zbarvením moči a zajišťuje
přesné výsledky při použití s analyzátory Arkray.
Použití
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Na vzorek moči používejte čistou nádobku. Používejte necentrifugovanou,
dobře promíchanou a čerstvě odebranou moč. Pokud test není proveden
do 1 hodiny od odebrání, mohou být ovlivněny výsledky, zvláště krev
a leukocyty. Pokud test nemůže být proveden do 1hodiny od odebrání, moč
zmrazte a před použitím ji rozehřejte na pokojovou teplotu.
Vzorky moči chraňte před přímým slunečním zářením.
Nepoužívejte moč obsahující dezinfekční prostředky.
Používejte první ranní moč nebo čtyřhodinové vzorky pro analýzu nitritů.
Pro analýzu urobilinogenu používejte vzorky odebrané mezi 14 – 16
hodinou. – urobilinogen se v této době vyskytuje v těle ve větších
koncentracích.
Testovací proužek do vzorku moči jen ponořte, netřepejte s ním.
Příliš krátké nebo dlouhé ponoření může vést k falešně negativním
výsledkům. Doporučená doba ponoru jsou 2 sekundy.
Při vizuálním vyhodnocování pracujte při okolní teplotě 20 – 25 °C
(automatické analyzátory Arkray jsou vybaveny funkcí teplotní
kompenzace a měřit lze od 10 – 30°C).
Výsledky získané vizuálně mohou být výrazně ovlivněny okolními
světlenými podmínkami.
Složení
Glukóza
Glukózaoxidáza: 700 I.U / Peroxidáza: 175 P.U. /
4-Aminoantipyrin: 14,0 mg / Disodná sůl kyseliny
1-naftol-3,6-sulfonové: 14,0 mg
Bílkovina
Bilirubin
Tetrabromfenolová modř: 0,35 mg
2-Methyl-5-nitroanilin: 1,9 mg /
Dusitan sodný: 1,0 mg
Urobilinogen 3,3'-Dimethoxy-4,4'-diazobifenyl tetrafluoridborát:
0,16 mg
Kreatinin
Trisodná sůl kyseliny 2,6-dichloro-4'-hydroxy-3',3''dimethyl-3-sulfofuchson-5',5''-dikarboxylové:
0,34 mg /
Chlorid paladnatý: 0,10 mg
pH
Bromkrezolová zeleň: 0,07 mg / Bromkrezolová
modř: 0,72 mg
Specifická
Di(2-ethylhexyl)fosforečná kyselina: 8,0 mg /
hmotnost
Bromthymolová modř: 0,7 mg
Krev
Kumen-hydroperoxid: 30,0 mg /
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin: 15,0 mg
Ketony
Nitroprusid sodný: 12,0 mg
Nitrity
Sulfanylamid: 3,9 mg /
N-1-naftylethylendiamindihydrochlorid: 0,3 mg
Leukocyty
3-(Toluensulfonyl-L-alanoxy)indol: 0,69 mg /
2-Methoxy-4-(N-morfolino)benzendiazonium:
0,38 mg
Postup měření (vizuální odečítání)
Princip
Glukóza
Detekce je založena na glukózaoxidáza-peroxidázachromogenní reakci.
Bílkovina
Tento test je založen na tzv. proteinové chybě pH
indikátoru.
Kopulační reakcí bilirubinu s diazoniovou solí
vznikne červenohnědé azobarvivo.
Kopulační reakcí urobilinogenu s diazoniovou solí
vznikne červenohnědé azobarvivo.
Reakcí kreatininu s komplexem barvivo-kov je
uvolněno žluté barvivo.
Testovací políčko obsahuje indikátory, které mění
barvu podle pH od pH 5 až pH 9.
Test je založen na kationtové extrakci a barevné
reakci indikátoru pH.
Detekce je založena na pseudoperoxidázové
aktivitě hemoglobinu.
Tento test je založen na Legalově reakci.
Bilirubin
Urobilinogen
Kreatinin
pH
Specifická
hmotnost
Krev
Ketony
Nitrity
Leukocyty
Základem tohoto testu je princip Griessovy reakce.
Detekce je založena na esterázové aktivitě
leukocytů.
Pro dosažení přesných výsledků se řiďte instrukcemi a dodržujte přesné reakční
časy.
1. Krabičku se stripy uzavřete ihned po vyjmutí potřebného množství stripů.
2. Ponořte strip do promíchaného vzorku moči na 2 sekundy.
3. Hranu stripu opatrně otřete o ubrousek/buničinu (přístroje Aution MAX,
Aution JET a Aution MINI jsou vybaveny automatickou funkcí na odsání
přebytečné moči).
4. Udržujte strip v horizontální poloze – zabráníte tak kontaminaci mezi
různými políčky stripu.
5. Dodržujte reakční dobu uvedenou na krabičce a vizuálně porovnejte
zabarvení jednotlivých políček s tabulkou.
6. Při používání analyzátorů Arkray se řiďte návodem k obsluze.
Omezení
Výsledky měření
Látky způsobující
falešnou negativitu
Glukóza
Vysoké koncentrace
kys. askorbové
Bílkoviny
Moč se zvýšenou spec.
hmotností
Při pH nižším než 3
Bilirubin
Kys. askorbová,
močová, dusitany
Urobilinogen
pH
Spec.
hmotnost
Krev
Ketolátky
Dusitany
Leukocyty
Látky způsobující
falešnou pozitivitu
Ostatní
Oxidující látky jako
chlorin
PH nižší než 4
Vysoká koncentrace
hemoglobinu,
kontrastní medium,
desinfekční prostředky,
pH vyšší než 8,
vysokomolek. látky
Urobilinogen
Nestabilní
Etodolac
na světle
Carbapenem
Vysoká konc.
bilirubinu
způsobuje zelené
zbarvení zóny
Stará moč
zvyšuje
zásaditost
Nízké pH
Protein od 500 mg/dl
Alkalická moč
způsobuje nižší
hodnoty
Moč se zvýšenou spec. Oxidující látky jako
hmotností
chlorin
Vysoký obsah proteinů
Vysoké koncentrace
kys. askorbové
L-DOPA, BSP, PSP,
Phenylketone,
Cephalosporine,
Aldose reductive
antenzyme
Kys. askorbová
Moč se zvýšenou spec.
hmotností
Moč se zvýšenou spec. Formaldehyd
hmotností
Glukóza od 500 mg/dl
Protein od 300 mg/dl
Nízké pH
Stará moč může
ovlivnit výsledky
Stará moč může
ovlivnit výsledky
Stará moč může
ovlivnit výsledky
–
interpretace viz. příbalový leták.
Specificita
 Glukóza
Zóna reaguje jedinečně na beta-D-glukózu a neměla by být ovlivněna
redukujícími metabolismy nebo cukry (laktóza, fruktóza,…)
 Bílkoviny
Zóna zvláštně citlivá na albumin, nižší citlivost na globulin, Bence-Jones
protein a mukoprotein.
 Bilirubin
Citlivá reakce na přímý bilirubin.
 Urobilinogen
Reakce na urobilinogen v moči.
 pH
Kvantitativní rozlišení po jedné jednotce (pH 5 – 9)
 Specifická váha
Nedochází k ovlivňování elektrolyty (např. glukózou). Rozsah 1,000 – 1,030,
po 0,005.
 Krev
Zóna je spíše citlivá na hemoglobin a myoglobin, než na erytrocyty.
Nepřítomnost hemolýzy může udat negativitu, zatímco sediment prokáže
pozitivitu
 Ketolátky
Větší citlivost na kys. acetoctovou, než na aceton (1/10), nereaguje
s kys. beta-hydroxymáselnou.
 Dusitany
Specifická reakce na dusitan. Barevná hustota nesouvisí s množstvím
bakterií.
 Leukocyty
Reakce na esterázu v leukocytech (od 25 Leu/ul).
Zacházení
Skladujte v teplotě od 1-30°C, v suchu, bez přímého působení slunečního
záření či tepla. Nepoužívejte proexspirované, atypicky zbarvené
nebo zčernalé stripy.
Stripy spotřebujte co nejrychleji po otevření krabičky.
Při měření vždy vyjměte pouze potřebné množství stripů a krabičku
opět dobře uzavřete.
Příliš dlouhé vystavení působení vzduchu může způsobovat chyby
ve výsledcích.
Nedotýkejte se reakčních zón.
Nevystavujte působení těkavých látek.
Zbarvení hrany stripu po 2 minutách od reakce nehodnoťte.
Při vizuálním vyhodnocování pracujte na dobře osvětleném
místě (bez přímého slunečního záření).
Při použití s analyzátory Arkray se řiďte příslušnými návody
k obsluze.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Exspirace

Uvedena na krabičce (2 roky od data výroby)
Balení

100 stripů v jedné krabičce
Download

Příbal. leták ARKRAY AUTION Sticks