2013-2014 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI
DERS SEÇİMİ VE KAYIT İŞLEMLERİ
DERS SEÇİMİ VE KAYIT YENİLEME SADECE İNTERNET ORTAMINDA YAPILABİLİR
ENSTİTÜDEN DERS ALMA FORMU İLE DERS KAYDI YAPILMAYACAKTIR
İNTERNET DERS SEÇİM VE KAYIT TARİHLERİ: 10-12 ŞUBAT 2014
NOT: Değerli öğrencilerimiz, Kayıt yenileme tarihleri arasında Ders seçimi ve kayıt yenileme yapmak
için http://ubys.usak.edu.tr/ web adresini açınız, Kullanıcı adı ve şifrenizi giriniz, açılan sayfada kayıt
yenileme sekmesini seçerek ders seçimi yapınız ve kaydediniz…
-Araştırma Görevlileri kadrolu oldukları birimden durumunu belgelemeleri halinde harç ödemezler.
-Tez Aşaması öğrencileri ders seçimi (Uzmanlık Alan Dersi-Tez Çalışması) yapacaklardır.
-Harç ücreti sadece anlaşmalı banka (Halk Bankası) şubelerine gidip öğrenci no ile ödenebilir.
*Sisteme giriş için yardım metni bu belgenin 2. sayfasında mevcuttur…
S.N.
YAPILAN / YAPILMASI GEREKEN İŞLEM
1.
Kayıt Yenileme (http://ubys.usak.edu.tr/ web
adresinden yapılacaktır.)Sistemde üzerine harç
borcu olanlar öncelikle borcunu ödemelidir.
İŞLEM TARİH ARALIĞI
10-12 Şubat 2014
Sorunsuz Ders Kaydı için “Mozilla” Tarayıcısını kullanınız:
http://www.mozilla.org/tr/firefox/new/
DERS SEÇĠMĠ ĠLE ĠLGĠLĠ ÖNEMLĠ NOTLAR:
1. Zorunlu/seçmeli derslerden (toplam 30 ects olmalı) eksik veya fazla kayıtlanma yapılamaz.
2. Zorunlu derslerin kayıtlanması mutlaka yapılmalıdır.
2. Bir seçmeli dersten kalan öğrenci bir sonraki yıl seçmeli dersini almadığı bir ders ile değiĢtirebilir.
3. Her bir dönem için belirlenen seçilecek zorunlu/seçmeli ders ects toplamları 30 (otuz) olmalıdır.
4. Tez döneminde “uzmanlık alan dersi” ve “tez çalıĢması” derslerinin kaydı mutlaka yapılmalıdır.
ENSTİTÜMÜZ İLETİŞİM ADRESLERİ
DUYURU VE İLANLARI ZAMANINDA ALABİLMENİZ İÇİN WEB SİTEMİZİ SÜREKLİ ZİYARET EDİNİZ…
1.
Öğrenci Sistemine Giriş
http://ubys.usak.edu.tr
2.
Enstitü E-Posta Adresi
[email protected]
3.
Enstitü Öğrenci İşleri Tel
+90 (276) 221 21 60 – Dahili: 4040 veya 4042
ÖĞRENCİ SİSTEMİNE GİRİŞ İŞLEMLERİ
DUYURU: öğrenci olarak tüm işlemleriniz enstitü web sitesi yoluyla yapılmaktadır.
(ders seçme/kayıt yenileme/not öğrenme vb.)her öğrenci sisteme mutlaka giriş yapmalıdır.
1.ADIM
http://ubys.usak.edu.tr/ web adresinden sisteme giriĢ yapabilirsiniz…
Kullanıcı adı: Enstitü Öğrenci No Yazınız ( “öğrenci no öğrenmek için enstitü öğrenci iĢlerine ulaĢınız…)
ġifre
: BoĢ bırakınız ( “ilk Ģifrenizi oluĢturmak için tıklayınız…” seçeneğini seç )
KULLANICI ADI:
ÖĞRENCĠ NO OLACAK
ÖRNEK: 134001000
ġĠFRE KISMI:
BOġ KALACAK
ĠLK ġĠFRE ALMAK ĠÇĠN
BUNU SEÇ
2.ADIM
AÇILAN EKRANDA SORULAN SORULARI CEVAPLAYIN…
T.C.
: T.C. Kimlik No Giriniz (11 haneli T.C. Kimlik No)
BABA ADI
: Baba Adınızı (Büyük/küçük harf duyarlı dikkatli bir Ģekilde giriĢ yapınız.)
DOĞUM TARĠHĠ: Doğum Tarihini Doğru Giriniz (özellikle gün-ay-yıl giriniz.)
*ġifre oluĢtur seçeneğine tıklayınız… Verilen kullanıcı adı ve Ģifreyi not alınız…
**“Böyle bir kullanıcı yoktur” hatası veriyorsa bizi arayınız…(0276 221 21 60 – Dahili: 4040 veya 4042)
3.ADIM
SĠSTEME GĠRĠġ ĠÇĠN NOT ALDIĞINIZ
KULLANICI ADI VE ġĠFREYĠ GĠRĠNĠZ…
KULLANICI ADI: Öğrenci No
(baĢında (ogrenci) küçük “o” olacak
örnek: o134001000 )
ġĠFRE : Verilen ġifreyi Giriniz
GiriĢ butonuna basınız.
(ġifre enaz bir harf, enaz bir rakam ve
enaz bir özel karakterden oluĢmalıdır.)
Örnek: Mehmet64+ veya Gürkan87+ vb.
*Üniversitemizde önceden veya Ģimdi öğrenci
veya personel kaydı olanlar bize ulaĢınız…
**Sisteme giremeyenler acilen bize ulaĢınız…
(0276 221 21 60 – Dahili: 4040 veya 4042)
CEP TELEFONUNA SINAV SONUÇLARI
MESAJ ATILACAĞINDAN ÖNEMLĠDĠR
E-POSTA GEÇERLĠ OLMALIDIR
ÖRNEK ġĠFRE: Semih64+
SĠSTEMĠN VERDĠĞĠ
KULLANICI ADI
SĠSTEMĠN VERDĠĞĠ
ĠLK ġĠFRE
YENĠ ġĠFRENĠZ
(ÖRNEK:Kemal64+)
Download

İçerik İçin Tıklayınız...!