EK DERS KURALLARI
1. Bir öğretim elemanının Zorunlu ders yükü Önce 1. Öğretim Teorikden, Daha sonra 1.Öğretim
Uygulamadan, sonra 2. Öğretim Teorikden, Daha sonra 2. Öğretim Uygulamadan düşülür. 1.
ve 2. Öğretim yeterli olmaz ise, aynı şekilde Uzaktan Eğitim derslerinin önce Teorikden, daha
sonra uygulamadan düşülür.
2. Öğretim Elemanın 1. Öğretim ve 2. Öğretimde girmiş olduğu uygulama saati 10 dan fazla ise
fazla olan kısım, Öncelikle 2. Öğretimin Uygulamasından, daha sonra 1. Öğretim
uygulamasından düşülür.
3. Bir öğretim Elemanına ödenen ücret 1. Öğretimden 20 saati, 2. Öğretimden 10 saati, Uzaktan
Öğretimden 10 saati geçemez. Part Time’lar için gündüz sınırlaması 32 saat, gece ve uzaktan
aynı şekildedir.
4. Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Müdür zorunlu ders yükü sıfırdır. Dekan Yardımcısı, Müdür
Yardımcısı ve Bölüm Başkanlarının Zorunlu Ders yükleri, Akademik Ünvanlarının karşılığı olan
yüklerinin yarısıdır. Burada geçen Müdür ve Müdür yardımcılarının akademik ders veren
Yüksek Okul yada Enstitü Müdürleri olması gerekmektedir. Bunların dışındaki Müdürlük idari
görevlerinin Ekderslere etkisi yoktur.
5. Akademik Ünvana göre Zorunlu ders yükleri Prof, Doç, Yrd.Doç için 10 saat, Öğr. Gör., Okt için
12 saat, Part time’lar için 0 dır.
6. Bitirme ödevi, bitirme projesi, diploma projesi, proje ve staj raporu değerlendirme ve benzeri
eğitim, öğretim faaliyetlerini yöneten öğretim elemanları, öğrenci sayısına bakılmaksızın
toplam 2 saat /hafta uygulamalı ders yükü yüklenmiş sayılır.
7. Lisansüstü eğitimde (yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık, sanatta yeterlik) tez danışmanlığı,
her bir öğrenci için 1 saat/ hafta ders yüküdür. Bu dersin eklenebilmesi için Öğrencinin Tez
dersini ubys öğrenci otomasyonunda kodlamış olması gerekir. Uzmanlık alanı dersi ise Fen
Bilimlerinin Yönetim Kurulu kararı ile öğrenciye danışman olarak atandıktan sonra yazılabilir.
8. Lisansüstü eğitim tez danışmanlığı, öğretim üyesinin (ders saati ücreti karşılığı ders görevi
verilen emekli öğretim üyeleri dâhil) öğrencinin danışmanlığına (ders ve tez dönemleri için)
ilgili Yönetim Kurulunca atandığı tarihte başlar ve ilgili Yönetim Kurulunun öğrencinin
mezuniyetine karar verdiği tarihe kadar devam eder.
9. Ara sınavlar Uygulama saati olarak her bir ders için işlendiği haftaya eklenir. Her bir ders için
aşağıdaki tabloya göre uygulama saati konur. Ara sınavların eklenmesi, konulduğu haftanın
uygulama ders yükünü 10 saati aşarsa, fazla olan kısım Gecenin Uygulamasından düşülür.
Gecenin Teorik saatlerine dokunulmaz. Ara sınavlar ubys’de ilk haftaya otomatik olarak
eklenmektedir. İsteyen öğretim elemanı ara sınavların etkisini sistemden kaldırabilir.
Öğrenci Sayısı
1- 50
51- 100
101- 150
151- 200
201 ve daha çok
Ders Yükü
1 saat
2 saat
3 saat
4 saat
5 saat
Download

Ek ders kuralları