T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
MUHASEBE BİRİMİ
Ek Ders İşlemleri İş Akış Şeması
EK DERS İŞLEMLERİNİN BAŞLATILMASI
Sağlık Yüksekokulu ders saatleri Yönetim Kurulu Kararı alınması
Alınan Yönetim Kurulu Kararlarına göre ders programlarının Bölüm
Başkanlığı tarafından hazırlanması
Ders programlarının UBYS.NET sistemine ders girişlerinin yapılması.
Bilgilerin doğruluğu öğretim elemanları tarafından kontrol edilmesi
Bilgiler doğru mu ?
Evet
UBYS. NET Sisteminden Ek Ders Çıktısının alınması
Sözleşmeli Öğretim Elemanları için;
Alınan 2'şer nüsha ek ders çıktıların
*Öğretim Elemanlarına
*Bölüm Başkanlarına
*Yüksekokul Müdürüne
imzalatılması
Kamu Hesapları Bilişim Sisteminden (KBS)
*Ekders saat verilerini girilmesi
*Bordlama ve Ödeme Emri Belgesi
hesaplama işlemlerinin yapılması
Hazırlanan bodrolama ve ödeme emri belgeleri
*Gerçekleştirme Görevlisi
*Harcama Yetkilisine
İmzalatılması
Excel Toblosunda Bordro hesaplama
işleminin yapılması
Kamu Harcama Yönetim Sisteminden
(HYS) Ödeme Emri Belgesi hesaplama
işleminin yapılması
İmzalatılan bodro ve ödeme emri belgeleri ekders dosyasıyla beraber Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığına teslim edilir.
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından ekders dosyası muhasebeleşir.
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından Yüksekokul ana hesabına para yatırılır.
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yatırılan para
*Tex Dosyası oluşturulur
*Bankaya Mail atılır
*Öğretim elemanlarının hesabına paralar yatırılır.
*İşlem tamamlanır.
Download

Ek Ders İşlemleri İş Akış Şeması - sağlık yüksekokulu