GENÇ YETENEKLERİN
KEŞFEDİLMESİ
YETENEK(KABİLİYET) NEDİR?
1.Bir
kimsenin bir şeyi
anlama ya da
yapabilme niteliği,
dışarıdan gelen etkiyi
alabilme gücü.
2. Bir duruma uyma
konusunda
organizmada bulunan
ve doğuştan gelen güç,
kapasite.
3. Kişinin kalıtımsal
olarak öğrenmesini
çerçeveleyen sınır.
Yetenekler Nelerdir?

Her insanda 4 tane önemli
kabiliyet vardır.
1. Doğal hedeflere ulaşma
yeteneği
2. Olağanüstü duygusal
güçler
3. Müthiş bir modelleme
yeteneği
4. Bilinçaltı.
Yetenekte Karamsarlık
1. Topla oynanan hiç bir
oyunu oynayamam o
kadar yeteneksizim ki. (
futbol basketbol voleybol
tenis vb )
2. Gitarın,sazın, telli
çalgıların hiçbirini
çalamam,hepsini denedim
ancak hiç başaramadım.
Yetenekte Karamsarlık
3.Güzel sesiniz var diye
düşünüyorsunuzdur ama
bende o da yok.
4. Dans etmeyi severim
aslında ama dans
edemiyorum problem
orda.
YETENEKLERİN KEŞFİ

İnsanlar yetenekleri ile
doğarlar. Her insanın
yeteneği şifreli bir mücevher
kutusu gibidir.
TANILAMA
IQ TESTLERİ
GENEL
(WISCHAR – STANFORT BİNET)
YETENEK
SPOR, MÜZİK VB.
YETENEKLERİ
OKUL BAŞARI
TESTLERİ
BAŞARI
KELİME TESTİ
ÖZEL
(İSPANYOLCA )
Yeteneklerin Keşfi
Yetenekli Çocukları tanılamak güçtür.
Çünkü; mevcut zekâ testleri, çocukların
yetenekli oldukları alanların belirlenmesinde,
kesin ve doğru sonuç vermeyebilir.
Örneğin; güzel sanatlar alanında üstün
yetenekli olan bir çocuk, kendisine uygulanan
zekâ testinde, bu yeteneğini gösterecek ortamı
ve imkanı bulamayabilir.
O halde gençlerin yeteneklerini
keşfetmek için izlenecek en isabetli yol,
UZUN SÜRELİ YAPILAN GÖZLEMDİR.
TESBİT EDİLMESİ
•
REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZLERİ(RAM)
ÖZEL VE KAMU MERKEZLERİ
ÖRNEK: BAĞCILAR BELEDİYESİ
•
(ENDERUN YETENEKLİ ÇOCUKLAR MERKEZİ)
TANILAMA
VERİLEN EĞİTİMLER
DEVLET BÜNYESİNDE
•BİLİM SANAT MERKEZLERİ(BSM)
ÖZEL * KAMU BÜNYESİNDE
ÖRNEK: BAĞCILAR BELEDİYESİ
(ENDERUN YETENEKLİ ÇOCUKLAR
MERKEZİ)
TANILAMA
ÜSTÜN ZEKALILARIN BELİRLENMESİNDE
YAPILAN TESTLERDE 130 VE ÜSTÜ
PUAN ALINMASI GEREKİR.
TOPLUMUN % 70’ İ NORMAL ZEKAYA
SAHİPTİR.
ÜLKEMİZDE % 3,5 – 4 ORANINDA
ÜSTÜN YETENEKLİ OLDUĞU TAHMİN
EDİLMEKTEDİR.
Yetenekli Çocukların
Yetenek Alanlarına Göre Özellikleri
ÖZELLİKLERİ
•
•
•
•
•
•
•
•
UZUN DİKKAT SÜRESİNE SAHİPTİRLER.
HAYAL DÜNYALARI GENİŞTİR.
HIZLI ÖĞRENİRLER.
ERKEN VE OLAĞANÜSTÜ DİL GELİŞİMLERİ
VARDIR.
KİTAPLARA AŞIRI İLGİ DUYARLAR.
ÇOK MERAKLIDIRLAR VE SORU
SORARLAR.
ORJİNAL(KENDİLERİNE HAS)ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ VARDIR.
LİDERDİRLER.

Genel olarak kızlar sanatta, estetikte, sözel alanda;
erkekler ise matematik ve fen alanında daha
başarılıdırlar. Kızların genelde beyinlerinin
sağ kısmı, erkeklerin ise sol kısmı daha çok çalışır.

Beynimizin sağ lobu; hayal gücü ile ilgilidir. Sol lobu ise;
matematik,mantık gibi akademik becerilerle ilgilidir. Önemli
olan beynimizin sağ ve sol loblarının harekete
geçirilmesidir. Tarihte başarıyı yakalayan insanlara
baktığımız zaman her iki lobunu da kullandıklarını görürüz.
Kısacası insanları tanımalı, anlamalı ve
kendilerini keşfetmeleri için imkânlar
sağlamalıyız.
Keşfedilmiş Yetenekler
KIM UNG-YONG

4 yaşında üniversiteye
gitti, 15 yaşında
doktorasını yaptı.
Dünyanın en zeki insanı
olarak Guinnes Rekorlar
Kitabı'na girdi.
Keşfedilmiş Yetenekler


AKRIT JASWAL
7 yaşında cerrah oldu.
Bu Hintli çocuk,
dünyanın en akıllı
çocuğu olarak
nitelendiriliyor. IQ' su
146 ve bir milyar
nüfuslu Hindistan'daki
en zeki insan olarak
kabul ediliyor.
Keşfedilmiş Yetenekler
 FABIANO LUIGI
CAURANA
 14 yaşında en genç satranç
üstadı oldu. İtalyan ve
Amerikan vatandaşı olan
harika çocuk Fabiano Luigi
Caruana sadece 14
yaşındayken satranç üstadı
unvanını kazandı.
Keşfedilmiş Yetenekler
SUNA KAN
"Harika Çocuk" olarak
yeteneği küçük yaşta
tespit edilen sanatçı;
Türkiye'nin en iyi keman
virtüözlerinden birisi
olarak tanındı; uzun yıllar
Cumhurbaşkanlığı Senfoni
Orkestrası'nda solist ve
başkemancı olarak görev
yaptı. 1971'den bu yana
"devlet sanatçısı" ünvanını
taşır.
Keşfedilmiş Yetenekler
İDİL BİRET
Müziğe olan ilgisi 2 yaşında
başladı. İkinci cumhurbaşkanı
İsmet İnönü, Biret'in yurt
dışında eğitiminin
gereksinimlerinin karşılanması
için TBMM'ye bir teklif sundu.
Bu teklif sonucunda İdil Biret
için özel olarak çıkartılan
kanun, "Harika Çocuklar
Yasası" olarak bilinir. Bu
kanun çerçevesinde eğitimi
için ailesiyle birlikte Paris
Konservatuarı'na gönderildi. 8
yaşında Paris Radyosu'nda ilk
konserini verdi.
TEŞEKKÜR
EDERİZ…
DR KEMAL NACİ EKŞİ ANADOLU
LİSESİ
Elif
ALTUNGÖK
Beyza nur
OVALI
Kübra
KARATAŞ
Download

Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi