Randevu Defter Kayıt
No:…………………….
Ek:1
BALIKESİR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ’NE
Velisi olduğum …………………………….. TC kimlik nolu oğlumun/kızımın aşağıda belirtmiş olduğum günler dikkate
alınarak uygun olan bir günde eğitsel değerlendirmesinin yapılması için randevu verilmesini arz ederim.
……./……../20
(Veli Adı Soyadı ve İmza)
Öğrenci Adı Soyadı:…………………………………………………………….
RAM Dosya No:……………………………………………………………………
RAM Rapor Bitiş Tarihi:…………/…………/20…………
Randevu
Saatleri
Talep Edilen Tarih / Gün
09:00
10:00
11:00
13:30
14:30
15:30
Adres:……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
Talep
Edilen
Randevu
Saatleri
………/…… /20…. ………………………..
………/…… /20…. ………………………..
………/…… /20…. ………………………..
Telefon: 0(………..) ……………………………
Uygun Görülen Randevu Günü Ve Saati (RAM tarafından doldurulacaktır)
………/…… /20…. ………………………..
Saat: ……………………………………..

Öğrenci İnceleme Talep Bilgileri: Uygun Olanı İşaretleyiniz
İlk inceleme
Rapor yenileme
Resmi Tedbir
Zihinsel
İşitme
Yaygın Gelişimsel
(Otizm)
Bedensel
Görme
Diğer
Veli,randevu talebinde bulunurken öğrenci
kimliklerini (T.C. Kimlik nolu ) teslim etmesi
zorunludur.
Randevu Defter Kayıt
No:…………………….
Ek:2
BALIKESİR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ
Sayın veli …………………………………TC Kimlik Nolu oğlunuz/kızınız ………………………………………………………………………..
İçin verilen randevu günü ve saatinde bu form ve aşağıdaki işaretli belgeler ile hazır olunuz.
Uygun Görülen Randevu Günü Ve Saati (RAM tarafından doldurulacaktır)
………/…… /20…. ………………………………………
Saat: ……………………..
EĞİTSEL TANILAMA VE DEĞERLENDİRME, RAPOR YENİLEME İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
1- Fotoğraf 4 Adet
2- TC Kimlik Nolu Öğrenci - Veli Kimlik Fotokopisi
3- Özürlü Sağlık Kurulu Raporu (Aslı), hastane onaylı veya noter tasdikli örneği
4- Aylık Performans Kayıt Tablosu (Rehabilitasyon Merkezinden)
5- Dönem Sonu Bireysel Performans Değerlendirme Formu (Rehabilitasyon Merkezinden)
6. Eğitsel Değerlendirme istek Formu Okuldan Üst Yazılı (Okul müdürü imzalı) (Okulöncesi, ilköğretim, Orta öğretim
formlarından uygun olanı ) (Okul mühürlü kapalı zarf içerisinde ve rehber öğretmen, sınıf öğretmeni, veli ve okul müdürü imzalı,
7- Bireysel Gelişim Raporu Okuldan Üst Yazılı (Okul müdürü imzalı) (Okul mühürlü kapalı zarf içerisinde ve rehber
öğretmen, sınıf öğretmeni, veli ve okul müdürü imzalı)
8- Bireyin eğitsel değerlendirilmesinin yapılmasını talep eden veli dilekçesi
Getirilmesi
gereken /
Teslim
Alınan
Belgeler
9- Fizyoterapi eğitim planı. Uzman doktor onaylı
İşaretli Belgeler eksik olduğundan dolayı inceleme yapılamamıştır.
Veli adı soyadı:
İmza:
ÖNEMLİ NOT: 31.05.2006 tarih ve 26184 sayılı (Değişiklik: 21.7.2012 / R.G.: 28360) ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
YÖNETMELİĞİ GEREĞİ







Eşler boşanmış ise çocuğun kime verildiğine dair mahkeme velayet belgeleri, koruyucu ailelerin ise koruyucu aile sözleşmelerinin bir nüshasının
Rehberlik ve Araştırma Merkezine ibraz edilmesi gereklidir.
Öğrencinin anne-babası ya da mahkemece vasi tayin edilmiş yakınları dışında hiç kimseye geçerli kimliği görülmeden randevuya alınmamakta ve
rapor teslim edilmemektedir.
Okullardan gelen formların; okul mühürlü kapalı zarf içerisinde bulunması ve üst yazı sayısının verilmiş olması; Rehber öğretmen, sınıf öğretmeni,
veli ve okul müdür imzalarının olmasına dikkat edilmesi önemle rica olunur.
Özürlü Sağlık Kurulu aslı, hastane onaylı veya noter tasdikli örneği,
T.C. Kimlik nolu veli, öğrenci kimlik fotokopisinin randevu talep edilince teslim edilmesi zorunludur.
Özel eğitim hizmetleri yönetmeliği gereği okul öncesi( 36 aydan itibaren) ve ilköğretim çağındaki çocukların okul kaydı zorunludur.
Fizyoterapi ihtiyaçları olan bireylerin özürlü sağlık kurulu raporu arkasında fizyoterapi görmesi uygundur ifadesinin olması ve eğitim planı önerisinin
fizyoterapist tarafından hazırlanıp hastane fizik tedavi uzman doktoru tarafından onaylanmış olması gerekir.
Randevu günü ve saatinde kurumda hazır olmanız gerekmektedir. Randevu günü eksik evrakla gelen bireyin
incelemesi yönetmelik gereği yapılamamaktadır.
Özel Eğitim Hzm. Bölüm Başkanı
Download

Uygun Görülen Randevu Günü Ve Saati (RAM tarafından