BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ
Santral
Faks
Santral Operatör
Dekan
Özel kalem
Dekan Yrd.
Dekan Yrd.
Özel Kalem
Fakülte Sekreteri
420 48 82 (6 Hat)
420 48 95
Merve TUNAY
ÜST YÖNETİM
12039
Prof.Dr.Süleyman BAŞLAR
Figen ER
Doç.Dr.Halil AYDIN
Yrd.Doç.Dr.Mustafa GÜVENDİ
Figen ER
Meral YAKUT
12002 - 12003
12006-07
12022
12005
12007-06
12011
YÖNETSEL BİRİMLER
Santral
Merve TUNAY
Personel İşleri
Ümran ÖZTÜRK
Personel İşleri
Serap TEMEL
Personel İşleri
Hatice HALİSDEMİR BEZGİN
Yazı İşleri
Enver BAYRAK
Yazı İşleri
Dilek SİVRİKAYA
Yazı İşleri
Filiz ENGİN
Yayın İşleri
Erol IŞIKLI
Halkla İlişkiler + Kurul İşleri(Okul-Fak.İşbirl.)
Başak AKGÜL
Koordinasyon Birimi (Okul-Fak.İşbirl.) Onur KURU
Ulaşım Hizmetleri
Yaşar AYDOĞDU
Konferans Salonu
Öner YILMAZ
12039
12025
12024
12023
12015
12014
12013
12017
12011
12037
12018
12160
420 48 90
4204889 - 4204892
420 48 92
420 48 92
4204888
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yet.
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yet.
İdari ve Mali İşler
İdari ve Mali İşler
İdari ve Mali İşler (Maaş İşleri)
Döner Sermaye
Döner Sermaye
Erasmus-Farabi - Formasyon Birimi
Erasmus-Farabi - Formasyon Birimi
Laboratuvarlar
Yayın Bürosu
Çay Ocağı
Bahçıvanlar
Ali OZAN
Murat KORTAK
Süleyman YÜNCÜ
Cafer KURT
Kenan TÜRK
Özlem KORKMAZ
Sevgi TİFTİK
Figen KARTAL
Aslı ÖNTERLİKÇİ
Selda GÜMÜŞ
Erol IŞIKLI
Yurdagül AYDOĞDU-Sevilay ÇEREMİŞ
12444
12445
12030
12028
12033
12035
12034
12061
12019
12082
12017
12018
12053
KÜTÜPHANE
Kütüphane Sorumlusu
Kütüphane
Kütüphane-Banko
Kütüphane-Banko
Kütüphane-Banko
Kütüphane
Feyzullah ÇAKMAK
Gülhan ANGAY ÖZKAN
Osman YAVUZ
Ahmet YILDIRIM
Mehmet KARATAŞ
Aydın SOYDAN
BİLGİ İŞLEM BİRİMİ
12402
12403
12404
12406
12406
12450
Optik Form Okutma-Web Tasarım
Sistem Odası/Teknik Servis
Yavuz ÖNDEM
Mevlüt DOĞAN
12036
12454
GÜVENLİK AMİRLİĞİ
Güvenlik Amiri
Eğitim Kapı
Forbes Kapı
İMYO Kapı
Yurt Güvenlik
İsmail SEVİNÇ
12770
12771 - 12772
12773
12774
12775
MERKEZLER
Rehberlik ve Psikolojik Danışma MerkezProf.Dr.Rengin
Müdürü
KARACA
Merkez Sekreteri
Nilgün ERGÜN
12267
12264
BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ
Ort.Öğr.Fen ve Mat.Al.Eğt.Bölümü
Deniz ÇELİK
Eğitim Bil.Böl./Bilgisayar ve Ö.T.Eğt.Böl./Din
NilgünKültürü
ERGÜNve Ahl.Bil.
Yab.Diller Eğt.Böl./Özel Eğitim BölümüDerya KÜÇÜK
O.Öğr.Sos.Al.E.Böl./Türkçe Eğ.Bölümü Önder ŞENEL
İlköğretim Bölümü
Belma KOÇAK
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Esma Serap ERBAY
12420
12264
12393
12140
12293
12219-12463
ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ
Öğrenci İşleri Sor.
Öğrenci İşleri
Öğrenci İşleri
Öğrenci İşleri
Öğrenci İşleri
Öğrenci İşleri
Öğrenci İşleri
Sinem DÜNDAR
Nafiye AÇIL
Mustafa DENİZ
Ergün GEZER
Netice KURTOĞLU
Sevin ASLAN
Özkan TABUROĞLU
12095
12089
12100
12101
12094
12088
12092
Öğrenci İşleri
Öğrenci İşleri
Öğrenci İşleri-Danışma
Asya BAHÇE
Ayşe DEMİR KÖSE
Yusuf GÜLMEZ
12087
12093
12096
TEKNİK HİMETLERİ
Teknik Atölyeler
Teknik Atölyeler
Teknik Atölyeler
Teknik Atölyeler
Mahmut KÜÇÜKÇELEBİ
Cenap Cenan AY
Mehmet KIZILDAĞ
Rasim ERGİN
12020
12050
12051
12055
DESTEK HİMETLERİ
Destek Hizmetleri Ulaşım Hizmetler
Destek Hizmetleri Yardımcı Hizmetler
Destek Hizmetleri Yardımcı Hizmetler
Destek Hizmetleri Yardımcı Hizmetler
Destek Hizmetleri Yardımcı Hizmetler
Destek Hizmetleri Yardımcı Hizmetler
Destek Hizmetleri Yardımcı Hizmetler
Destek Hizmetleri Teknik Hizmetler
Destek Hizmetleri Teknik Hizmetler
Yaşar AYDOĞDU
Hasan AKTAŞ
Mustafa TANKÜL
Naime KURTULDU
Ramazan YAPICI
Rasim ERGİN
Yalçın KAYA
Öner YILMAZ
Mehmet DUMLUPINAR
12018
12149
12222
12452
12200
12055
12317
12430
12485
TOPLANTI VE KONFERANS SALONU TELEFON NUMARALARI
Konferans Salonu
Büyük Salon
Toplantı Salonu
Merkez Binası
12012
12038
12056
12160
Konferans Salonu Resepsiyon
Konferans Salonu Resepsiyon
Konferans Salonu K.Odası
12159
12161
12159
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Doç.Dr.Ercan AKPINAR
Nilgün ERGÜN
Bölüm Başkanı
Bölüm Sekreteri
12251-12506
12264
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı
Anabilim Dalı Sekreteri
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Doç.Dr.Ercan AKPINAR
Nilgün ERGÜN
Doç.Dr.Ercan AKPINAR
Yrd.Doç.Dr.Bahar BARAN
Yrd.Doç.Dr.Zafer TANEL
Öğr.Gör.Tijen AKADA
Öğr.Gör.Elif ÖZYENGİNER
Öğr.Gör.F.Serkan AKDOĞAN
Öğr. Gör.
Arş.Gör.
Öğr.Gör.Semra ERTEM
Arş.Gör.Gürkan AYDIN
12251-12505
12264
12251
12243
12062
12253
12252
12245
12428
12244
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Bölüm Başkanı
Bölüm Bşk.Yrd.
Bölüm Bşk.Yrd.
Bölüm Sekreteri
Arş.Gör.
Prof.Dr.Ferda AYSAN
Doç.Dr.Ali AKSU
Yrd.Doç.Dr.İrfan YURDABAKAN
Nilgün ERGÜN
Arş.Gör.Aslı ORÇAN
12262
12260
12268
12264
12269
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı
Anabilim Dalı Sekreteri
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr.Gör.
Arş.Gör.
Yrd.Doç.Dr.İrfan YURDABAKAN
Nilgün ERGÜN
Yrd.Doç.Dr.Halim AKGÖL
Yrd.Doç.Dr.İrfan YURDABAKAN
Yrd.Doç.Dr.Hale SUCUOĞLU
Yrd.Doç.Dr.Meltem GÖKDAĞ BALTAOĞLU
12268
12264
12245
12268
12257
12256
EĞİTİM YÖNETİMİ,TEFTİŞİ.PLANLAMASI VE EKONOMİSİ ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı
Doç.Dr.Ali AKSU
12260
Anabilim Dalı Sekreteri
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Nilgün ERGÜN
Prof.Dr.Esergül BALCI
Prof.Dr.Reşide KABADAYI
Doç.Dr.Ali AKSU
Doç.Dr.Kadir BEYCİOĞLU
Doç.Dr.Semiha ŞAHİN
Doç.Dr.İdris ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr.Namık ÖZTÜRK
Yrd.Doç.Dr.Yunus R.ZORALOĞLU
Yrd.Doç.Dr.Necla FIRAT
12264
12248
12263
12260
12261
12236
12266
12269
12265
12235
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı
Anabilim Dalı Sekreteri
Prof.Dr.Rengin KARACA
Nilgün ERGÜN
12267
12264
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr.Gör.
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Prof.Dr.Ferda AYSAN
Prof.Dr.Rengin KARACA
Doç.Dr.Diğdem Müge SİYEZ
Doç.Dr.Fatma Ebru İKİZ
Doç.Dr.Aslı UZ BAŞ
Yrd.Doç.Dr.Şüheda ÖZBEN
Yrd.Doç.Dr.Zekavet KABASAKAL
Öğr.Gör.Bahar METE OTLU
Öğr.Gör.Fatma Selda ÖZ
Arş.Gör.Esra ASICI
Arş.Gör.Yağmur SOYLU
12262
12267
12237
12259
12250
12232
12255
12238
12250
12258
12254
GÜZEL SANATLAR EĞİTİM BÖLÜMÜ
Bölüm Başkanı
Bölüm Sekreteri
Prof.Dr.Nergiz ŞAKİRZADE SARI
Esma Serap ERBAY
12217
12219-12463
MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı
Anabilim Dalı Bşk.Yrd.
Anabilim Dalı Sekreteri
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr. Gör.
Öğr. Gör.
Prof.Mahmut Mekin SARI
Yrd.Doç.Dr.Mümtaz Hakan SAKAR
Esma Serap ERBAY
Prof.Mahmut SARI
Prof.Dr.Nergiz ŞAKİRZADE SARI
Yrd.Doç.Dr.Sermin BİLEN
Yrd.Doç.Dr.M.Hakan SAKAR
Yrd.Doç.Dr.Emine Filiz DÜRÜK
Öğr.Gör.Dr.Esin UÇAL CANAKAY
Öğr.Gör.Dr.Banu ÖZEVİN TOKİNAN
12218
12203
12219
12215
12217
12207
12203
12206
12210
12204
Öğr. Gör.
Öğr.Gör.
Öğr. Gör.
Öğr. Gör.
Öğr. Gör.
Öğr. Gör.
Öğr. Gör.
Öğr. Gör.
Öğr.Gör.
Uzman
Arş.Gör.
Arş.Gör.
31.madde ile gör.Öğr.Gör.
Emekli Öğr.Gör.
Hizmetli
Öğr.Gör.Dr.Tülay EKİCİ
Dr.Ahmet Muhip ŞANAL
Öğr.Gör.Oğuzhan ŞAHİN
Öğr.Gör.P.Suzan BEYDAĞ
Öğr.Gör.Ender Hulusi BİLGE
Öğr.Gör.Elif Gülfem KISTIR
Öğr.Gör.Gürkan GÜLEÇ
Öğr.Gör.Oğuz ÖZCAN
Öğr.Gör.Yücel KÖSE
Uzman Serdar ERGÜL
Arş.Gör.Peyruze Rana ŞİMŞEK
Arş.Gör.Aslı KAYA
Seçil SOYTOK
E.Sadar GÜVENİR
Mustafa TANKUL
12226
12216
12209
12205
12227
12202
12208
12231
12214
12224
12230
12228
12220
12211
12222
RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı
Anabilim Dalı Bşk.Yrd.
Anabilim Dalı Sekreteri
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr. Gör.
Yrd.Doç.Dr.Çınla ŞEKER
Öğr.Gör.Mahmut DURMUŞ
Esma Serap ERBAY
Prof.Arif Ziya TUNÇ
Doç.Dr.C.Arzu AYTEKİN
Yrd.Doç.Dr.Çınla ŞEKER
Yrd.Doç.Dr.Tuba GÜLTEKİN
Yrd.Doç.Gülseren PASİN
Yrd.Doç.Turan ENGİNOĞLU
Öğr.Gör.Mustafa KEYSAN
12500-12472
12474
12463- 12219
12465
12462
12500
12466
12494
12493
12483
Öğr. Gör.
Öğr. Gör.
Öğr. Gör.
Öğr. Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Okutman
Öğr.Gör.Ejmel YALÇINTAŞ
Öğr.Gör.Yaşar Ali GÜNEŞ
Öğr.Gör.Mahmut DURMUŞ
Öğr.Gör.Zafer AYTEKİN
Arş.Gör.Cansu ÇELEBİ EROL
Arş.Gör.Firdevs SAĞLAM
Arş.Gör.Yurdagül KILIÇ
Arş.Gör.Merve GÜVEN
Arş.Gör.Elif KARAASLAN
Arş.Gör.Mücahit BORA
Sibel ALMELEK İŞMAN
12478
12470
12474
12475
12468-12463
12482-12463
12468
12473
12473
12473
12479
İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ
Bölüm Başkanı
Böl.Bşk.Yrd.
Böl.Bşk.Yrd.
Bölüm Sekreteri
Prof.Dr.Teoman KESERCİOĞLU
Doç.Dr.Süha YILMAZ
Yrd.Doç.Dr.Mehmet ÖZER
Belma KOÇAK
12292
12335
12305
12293
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı
Anabilim Dalı Sekreteri
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Prof.Dr.Teoman KESERCİOĞLU
Belma KOÇAK
Prof.Dr.Ömer ERGİN
Prof.Dr.Teoman KESERCİOĞLU
Doç.Dr.Ali Günay BALIM
Doç.Dr.Bülent ÇAVAŞ
Doç.Dr.Mehmet ŞAHİN
Doç.Dr.Gül ÜNAL ÇOBAN
12292
12293
12333
12292
12314
12294
12377
12295
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Yrd.Doç.Dr.Suat TÜRKOĞUZ
Yrd.Doç.Dr.Yasemin GÜNAY
Arş.Gör.Erkan ÖZCAN
Arş.Gör.Sinan ESLEK
Arş.Gör.Merve KOCAGÜL
Arş.Gör.Halit KIRIKTAŞ
12443
12308
12324
12324
12325
12325
MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı
Anabilim Dalı Sekreteri
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Doç.Dr.Serkan NARLI
Belma KOÇAK
Doç.Dr.Elif TÜRNÜKLÜ
Doç.Dr.Serkan NARLI
Doç.Dr .Süha YILMAZ
Doç.Dr. Sibel YEŞİLDERE İMRE
Doç.Dr.Cenk KEŞAN
Yrd.Doç.Dr.Şerife FAYDAOĞLU
12441
12293
12301
12441
12335
12289
12336
12340
Öğr. Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Yrd.Doç.Dr.Berna CANTÜRK GÜNHAN
Arş.Gör.Ayşe TEKİN DEDE
Arş.Gör.Elif Nur AKKAŞ
Arş.Gör.Yusuf ERKUŞ
Arş.Gör.Mustafa AKDEMİR
Arş.Gör.Dilek İZGİ OL
12338
12332
12331
12322
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı
Anabilim Dalı Sekreteri
Öğr.Üyesi
Doç.Dr.Rukiye Günseli YILDIRIM
Belma KOÇAK
Doç.Dr.Rukiye Günseli YILDIRIM
12309
12293
12309
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr. Gör.
Arş.Gör.Dr.
Yrd.Doç.Dr.A.Metin MISIRLI
Yrd.Doç.Dr.Berna ÇÖKER
Yrd.Doç.Dr.Duygu ÇETİNGÖZ
Yrd.Doç.Dr.Güzin ÖZYILMAZ AKAMCA
Yrd.Doç.Dr.A.Murat ELLEZ
Öğr.Gör.Dr.Deniz EKİNCİ VURAL
Arş.Gör.Dr.Zübeyde DOĞAN ALTUN
12316
12341
12339
12320
12242
12312
12313
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı
Anabilim Dalı Sekreteri
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Prof.Dr.Ayfer KOCABAŞ
Belma KOÇAK
Prof.Dr.Ayfer KOCABAŞ
Doç.Dr.Erkut KONTER
Yrd.Doç.Dr.Hadiye KÜÇÜKKARAGÖZ
Yrd.Doç.Dr.Hanife KESKİN
Yrd.Doç.Dr. Hülya HAMURCU
Yrd.Doç.Dr.İlyas YAZAR
Yrd.Doç.Dr.Mehmet MABOÇOĞLU.
Yrd.Doç.Dr.Mehmet ÖZER
Yrd.Doç.Dr.Mustafa GÜVENDİ
Yrd.Doç.Dr. Necip BEYHAN
Arş.Gör.Tuncay CANBULAT
Arş.Gör.Ayşe YEŞİLOĞLU
Arş.Gör.Deniz Gökçe ERBİL
Arş.Gör.Fatma ERDOĞAN
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
12311
12293
12311
12328
12321
12297
12307
12151
12303
12305
12315
12318
12319
12240
12271
Anabilim Dalı Başkanı
Anabilim Dalı Sekreteri
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr. Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Doç.Dr.Mustafa ŞAHİN
Belma KOÇAK
Doç.Dr.Mustafa ŞAHİN
Doç.Dr.Nevzat GÜMÜŞ
Yrd.Doç.Dr.Doğan DUMAN
Yrd.Doç.Dr.Hasan TÜRKER
Yrd.Doç.Dr.Banu ÇULHA ÖZBAŞ
Yrd.Doç.Dr.Ali Ekber GÜLERSOY
Arş.Gör.Canan AKYOL
Arş.Gör.Görkem AVCI
12304
12293
12304
12136
12298
12300
12330
12299
12304
ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Bölüm Başkanı
Bölüm Bşk.Yrd.
Bölüm Bşk.Yrd.
Bölüm Sekreteri
Prof.Dr.Şuur NİZAMOĞLU
Doç.Dr.Şenol ALPAT
Doç.Dr. Nurettin YÖREK
Deniz ÇELİK
12387
12391
12414
12420-12421
BİYOLOJİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı
Anabilim Dalı Sekreteri
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Prof.Dr.Yunus DOĞAN
Deniz ÇELİK
Prof.Dr.H.Hüseyin MERT
Prof.Dr.İrfan YILMAZ
Prof.Süleyman BAŞLAR
Prof.Dr.Yunus DOĞAN
Doç.Dr.Halil AYDIN
Doç.Dr.Nurettin YÖREK
Yrd.Doç.Dr.Rıdvan KETE
12413
12420
12415
12416
12417
12413
12451
12414
12412
Öğr. Gör.
Öğr.Gör.Dr.Hakan DURMUŞ
12063
FİZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı
Anabilim Dalı Sekreteri
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Prof.Dr.İlhan SILAY
Deniz ÇELİK
Prof.Dr.İlhan SILAY
Prof.Dr.Mustafa EROL
Prof.Dr.Nevzat KAVCAR
Prof.Dr.Mustafa BAKAÇ
12384
12420
12384
12385
12386
12382
Öğr.Üyesi
Doç.Dr.Kemal YÜRÜMEZOĞLU
12379
Öğr.Üyesi
Doç.Dr.Gamze SEZGİN SELÇUK
12438
Öğr.Üyesi
Doç.Dr.Serap KAYA ŞENGÖREN
12424
Öğr.Üyesi
Öğr. Gör.
Öğr. Gör.
Öğr. Gör.
Arş.Gör.
Yrd.Doç.Dr.Serap ÇALIŞKAN
Doç.Dr.Rabia TANEL
Öğr.Gör.Dr.Fatih ÖNDER
Öğr.Gör.Aslıhan KARTAL TAŞOĞLU
Arş.Gör.Ufuk DİLEK
12439
12383
12063
12367
12432
KİMYA EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı
Anabilim Dalı Sekreteri
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Arş.Gör.
Doç.Dr.Şenol ALPAT
Deniz ÇELİK
Prof.Dr.Mehmet KARTAL
Doç.Dr.Sibel KILINÇ ALPAT
Doç.Dr.Şenol ALPAT
Yrd.Doç.Dr.Gülten ŞENDUR
Arş.Gör.Dr.Özge ÖZBAYRAK
12391
12420
12398
12390
12391
12408
12367
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.Dr.Melis Arzu UYULGAN
Arş.Gör.Dr.Nalan AKKUZU
12356
12356
MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı
Anabilim Dalı Sekreteri
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr. Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Doç.Dr.Adem ÇELİK
Deniz ÇELİK
Prof.Dr.Şuur NİZAMOĞLU
Doç.Dr.Adem ÇELİK
Doç.Dr.Esra BUKOVA GÜZEL
Doç.Dr.Işıkhan UĞUREL
Yrd.Doç.Dr.Sevgi MORALI
Yrd.Doç.Dr.Ayten ERDURAN
Öğr.Gör.Dr.Handan BOYACIOĞLU EMİROĞLU
Arş.Gör.Berna TATAROĞLU TAŞTAN
Arş.Gör.Semiha KULA
Arş.Gör.Melike YİĞİT KOYUNKAYA
12400
12420
12387
12400
12381
12397
12422
12395
12388
12389
12392
12401
ORTAÖĞRERİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Bölüm Başkanı
Bölüm Sekreteri
Prof.Dr.Şerif Ali BOZKAPLAN
Önder ŞENEL
12145
12140
COĞRAFYA EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı
Anabilim Dalı Sekreteri
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Doç.Dr.Hasan ÇUKUR
Önder ŞENEL
Doç.Dr.Raziye ÇAKICIOĞLU OBAN
Yrd.Doç.Dr.Adnan SEMENDEROĞLU
12137
12140
12132
12128
Öğr.Üyesi
Arş.Gör.
Doç.Dr.Hasan ÇUKUR
Arş.Gör.Hediye Arzu GÖKÇE GÜNDÜZOĞLU
12133
12135
TARİH EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı
Anabilim Dalı Sekreteri
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr.Gör..
Öğr.Gör..
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Prof.Dr.Abdullah MARTAL
Önder ŞENEL
Prof.Dr.Recep YILDIRIM
Prof.Dr.Abdullah MARTAL
Yrd.Doç.Dr.Ercan UYANIK
Yrd.Doç.Dr.Erdal ASLAN
Yrd.Doç.Dr.Erkan SERÇE
Yrd.Doç.Dr.Yahya ARAZ
Öğr.Gör.Mustafa ÖZBAŞ
Öğr.Gör.Kemal Ramazan HAYKIRAN
Arş.Gör.Aslı AVCI AKÇALI
Arş.Gör.İrfan Davut ÇAM
12102
12140
12104
12102
12113
12108
12112
12116
12106
12117
12121
12122
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı
Anabilim Dalı Sekreteri
Yrd.Doç.Dr.Sabahattin ÇAĞIN
Önder ŞENEL
12150
12140
Öğr.Üyesi
Prof.Dr.Şerif Ali BOZKAPLAN
12145
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr.Gör..
Doç.Dr.Özlem FEDAİ
Yrd.Doç.Dr.Sabahattin ÇAĞIN
Öğr.Gör.Yusuf YANARTAŞ
12148
12150
12152
Arş.Gör.
Arş.Gör.Esra USLU
12157
ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
Bölüm Başkanı
Bölüm Sekreteri
Öğr.Üyesi
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Yrd.Doç.Dr.Burak KARABEY
Derya KÜÇÜK
Doç.Dr.İlker UĞULU
Arş.Gör.Sıla DOĞMAZ
Arş.Gör.Halil ÖZTÜRK
Arş.Gör.A.Bilal ÖZBEK
12440
12393
12417
12458
12458
12458
ZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı
Anabilim Dalı Sekreteri
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Yrd.Doç.Dr.Alev GİRLİ
Derya KÜÇÜK
Doç.Dr.Sunay YILDIRIM DOĞRU
Yrd.Doç.Dr.Alev GİRLİ
Yrd.Doç.Dr.Burak KARABEY
Yrd.Doç.Dr.Vesile YILDIZ DEMİRTAŞ
12411
12393
12456
12411
12440
12455
ÜSTÜN ZEKALILARIN EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı
Anabilim Dalı Sekreteri
Arş.Gör.
Yrd.Doç.Dr.Burak KARABEY
Derya KÜÇÜK
Arş.Gör.Filiz KARADAĞ
12440
12393
12449
TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Bölüm Başkanı
Böl.Bşk.Yrd.
Bölüm Sekreteri
Doç.Dr.Caner KERİMOĞLU
Öğr.Gör.Dr.Ali TÜRKEL
Önder ŞENEL
12143
12155
12140
Anabilim Dalı Sekreteri
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr.Gör..
Öğr.Gör..
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Doç.Dr.Caner KERİMOĞLU
Önder ŞENEL
Doç.Dr.Caner KERİMOĞLU
Yrd.Doç.Dr.Mehmet AKKAYA
Yrd.Doç.Dr.Nevin AKKAYA
Yrd.Doç.Dr.Ömer İNCE
Yrd.Doç.Dr.Tahir KAHRAMAN
Doç.Dr.İ.Seçkin AYDIN
Öğr.Gör.Feyyaz SAĞLAM
Öğr.Gör.Dr.Ali TÜRKEL
Arş.Gör.İsmail SÖKMEN
Arş.Gör.Mehmet Volkan DEMİREL
Arş.Gör.Emine KİTİŞ ÇINAR
Arş.Gör.Esra USLU YARDIMCI
12143
12140
12143
12139
12138
12141
12144
12142
12156
12155
12130
12131
12157
YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Bölüm Başkanı
Böl.Bşk.Yrd.
Bölüm Sekreteri
Prof.Dr.Talat AKASLAN
Doç.Dr.F.Feryal ÇUBUKÇU
Derya KÜÇÜK
12366
12179
12393
ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkan Vek.
Anabilim Dalı Sekreteri
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Yrd.Doç.Dr.Haluk ÖZCAN
Derya KÜÇÜK
Prof.Dr.Kuthan KAHRAMANTÜRK
Yrd.Doç.Dr.Gönül DURUKAFA
12359
12393
12362
12365
Öğr.Üyesi
Öğr. Gör.
Öğr. Gör.
Arş.Gör.
Yrd.Doç.Dr.Haluk ÖZCAN
Öğr.Gör.Selma KİRİŞ
Öğr.Gör.Zeynep ATEŞ BOZKURT
Arş.Gör.Tolga GÜNDOĞDU
12359
12361
12353
12364
FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkan Vek.
Anabilim Dalı Sekreteri
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr. Gör.
Arş.Gör.
Prof.Dr.Talat AKASLAN
Derya KÜÇÜK
Prof.Dr.V.Doğan GÜNAY
Prof.Dr.Talat AKASLAN
Doç.Dr.Duygu ÖZTİN PASSERAT
Yrd.Doç.Dr.Hanife GÜVEN
Öğr.Gör.Dr.Ayhan ŞİREN
Arş.Gör.Dr.Özge SÖNMEZ
12366
12393
12357
12366
12405
12355
12352
12370
İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı
Anabilim Dalı Sekreteri
Öğr.Üyesi
Öğr.Üyesi
Öğr. Gör.
Öğr.Üyesi
Öğr. Gör.
Öğr. Gör.
Öğr. Gör.
Öğr. Gör.
Prof.Dr.Leyla HARPUTLU
Derya KÜÇÜK
Doç.Dr.Feryal ÇUBUKÇU
Yrd.Doç.Dr.Ayfer ONAN
Yrd.Doç.Dr.Özlem GÖRÜMLÜ
Yrd.Doç.Dr.Ahmet ACAR
Yrd.Doç.Dr.H.İrem KIZILASLAN
Öğr.Gör.Dr.Tarkan KAÇMAZ
Öğr.Gör.Dr.Yeşim BEKTAŞ ÇETİNKAYA
Öğr.Gör.Dr.Gülşah KÜLEKÇİ
12190
12393
12179
12184
12187
12178
12185
12187
12175
12186
Öğr. Gör.
Öğr.Gör.Dr.Özlem KÖPRÜLÜ
12183
Öğr. Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Öğr.Gör.Dr.Esin KUMLU
Arş.Gör.Dr.Berna GÜRYAY
Arş.Gör.Eda CEYLAN
12174
12182
12173
Download

Akademik Birimler (İletişim)