ŞUBAT AYI EYLEM PLANI
A
1
1
1
H
2
3
3
Faaliyet Adı
Sorumlu Birim
4
Dezavantajlı öğrenci velilerinin Sosyal Yardımlaşma
Vakfı kayıtlarının incelenerek değerlendirilmesi,
Din Öğretimi-Strateji
geliştirme birimi-Özel
Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri-Temel Eğitim
5
İlimizdeki 8. Sınıf öğrencilerine yönelik olarak orta
öğretim kurumlarının tanıtımı ve mesleki
yönlendirme çalışmalarının RAM’ın yıllık çalışma
programı çerçevesinde tüm okullarda uygulanması,
10
8 ve 12. Sınıf öğrenci, veli bilgilendirme ve bir üst
öğrenime sağlıklı yönlendirme toplantısının
yapılması
F
1
4
2
1
4
12
3
1
3
3
4
35
4
2
5
4
2
11
4
6
1
5
2
7
Dünyadaki mesleki eğitim çalışmalarını izlemek
üzere bir çalışma grubunun oluşturulması ve alanda
marka olmuş meslek liselerinin incelenmesi,
Yetenekli öğrencilerin Güzel Sanatlar Lisesine
yönlendirilmesi amacıyla 2013/2014 yılında
oluşturulan komisyonun güncellenerek 2014-2015
yılına ilişkin eylem planının oluşturulması,
Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımızın erken
tanılanmasını sağlamak amacı ile RAM
Müdürlüklerinin kendi bölgesindeki rehber
öğretmenler ile toplantı yapması; ölçme ve tanılama
araçlarının paylaşılması,
İşitme engeli farkındalık etkinliklerinin uygulanması
Hayat Boyu Öğrenme faaliyetlerinin tanıtımı amacı
ile kurumsal ziyaretlerin yapılması
İl Hayat Boyu Öğrenme Planlama ve İşbirliği
Komisyonu (Yaygın Eğitim Yönetmeliğinin 59.
Maddesi gereği) toplantısının yapılması,
Yetiştirme kursu açacak olan okullarımızdan
bölgedeki diğer okullarımızdaki öğrencilerin de
faydalanmaları için koordinasyonun sağlanması,
Direksiyon Uygulama Sınavı Değerlendirme
Komisyon Üyelerine ek seminer düzenlenmesi
Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri
Temel Eğitim
Ortaöğretim
Din Öğretimi
Mesleki ve Teknik Eğitim
Özel Eğitim veRehberlik
Hizmetleri
Temel Eğitim
Ortaöğretim
Din Öğretimi
Mesleki ve Teknik Eğitim
Mesleki ve Teknik Eğitim
Din Öğretimi
Ortaöğretim
Temel Eğitim
Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri
Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri
Hayat Boyu Öğrenme
Hayat Boyu Öğrenme
Hayat Boyu Öğrenme
Temel Eğitim
Özel Öğretim Birimi
5
2
8
6
1
5
6
3
3
6
4
2
6
4
5
8
5
1
8
5
2
9
9
1
1
İlçelerde faaliyet gösteren Özel MTSK Direksiyon
Eğitimi dersi usta öğreticilerine eğitim verilmesi
Ölçme-Değerlendirme birimi 2. dönem
çalışmalarının planlanması
İlçe Yöneticileri ve Kategori Sorumlularınca Yenilikçi
Öğretmen/Öğrenci Ödülleri İlçe ara değerlendirmelerinin
yapılması
Ücretli öğretmen görevlendirilmesine duyulan
ihtiyacın azaltılması ve tüm derslere alan uzmanı
öğretmenlerin girmesinin temin edilmesi amacı ile
köy ve beldelerimizde koordinatör okul müdürlükleri
ile gerekli çalışmaların yapılması
PISA ve TIMSS sınavlarına katılacak okulların
yönetici, öğretmen ve öğrencilerinin bilgilendirilmesi
2015 yılı Şubat Ayı Topyekün Savunma Sivil
Hizmetleri Eğitiminin düzenlenmesi
2015 yılı Şubat Ayı YBO ve Pansiyonlu Okullarda
Sivil Savunma Denetiminin düzenlenmesi
3
Öğrencilerin yabancı dil yeterliliğini artırmak
amacıyla, öğretim yöntem ve teknikleri konusundaki
yeniliklerin İngilizce öğretmenleri ile paylaşılması
4
DYNED sisteminin etkin olarak kullanılması
amacıyla İngilizce öğretmenlerine yönelik olarak
süreç değerlendirme toplantısının yapılması
9
2
1
10
1
10
10
2
2
11
2
4
11
13
1
12
1
13
12
1
15
12
1
20
Yabancı dil öğrenenlerin A2 ve B1 düzeyi okuma,
yazma becerisine ulaşmasında olumlu katkı sağlayan
ve fark yaratan etkinlikler gerçekleştirilmesi,
Okullarda kalorifer yakan personele bir günlük
eğitim verilmesi
İlçe yönetimleri ve pansiyonu/döner sermayesi olan
okul/kurumlara yönelik olarak mali kaynak yönetimi
eğitimlerinin verilmesi
Özel Öğretim
Bilgi İşlem Birimi
Strateji Geliştirme Birimi
Strateji Geliştirme Birimi
İnsan Kaynakları
Bilgi İşlem Birimi
Sivil Savunma Birimi
Sivil Savunma Birimi
Strateji geliştirme birimi
Temel Eğitim
Ortaöğretim
Mesleki ve Teknik Eğitim
Din Öğretimi
Temel Eğitim
Ortaöğretim
Mesleki e Teknik Eğitim
Din Öğretimi
Strateji geliştirme birimi
İnsan Kaynakları
Destek Hizmetleri
Strateji geliştirme birimi
İkili eğitim yapan okulların tekli eğitime geçebilmesi
amacı ile gerekli planlama çalışmalarının yapılması,
Uzaktan eğitim merkezinin oluşturularak etkin
kullanımının sağlanması için ikinci dönem
planlamalarının yapılması
Temel Eğitim
İnşaat Emlak Birimi
“Gözbebeğimiz YBO’lar’’ projesi Almus etkinliklerinin
uygulanması
Strateji Geliştirme
Temel Eğitim
Montessori eğitimi, yaratıcı drama hızlı okuma vb.
Formatörlüğü için projelerin hazırlanması,
İlimizde görev yapan öğretmenlere yönelik Stanford
Binet Zekâ Testi Uygulayıcı Yetiştirme Kurslarının
düzenlenmesi,
Bilgi İşlem Birimi
Strateji geliştirme birimi
Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri
12
1
23
12
2
6
İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından zümre
toplantılarının mevcut uygulamanın dışında daha
etkin uygulanması için gerekli önlemlerin alınması,
Okul kantin denetim komisyonlarının oluşturulması
ve okul kantin denetimlerinin yapılması
Strateji geliştirme birimi
Maarif Müfettişleri
Başkanlığı
Download

tokat il milli eğitim müdürlüğü şubat 2015 eylem planı