DUYURU
Yüzünden Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
Diyanet İşleri Başkanlığınca, Kur’an kurslarına katılımı artırmak ve Kur’an-ı Kerim’i güzel okumayı teşvik
etmek amacıyla Başkanlığımıza bağlı Kur’an kurslarında okuyan kız-erkek öğrenciler arasında II kategoride
“Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması” yapılacaktır.
Buna göre;
1- Yarışmaya aşağıdaki kategorilerde ve şartları taşıyan öğrenciler katılacaktır:
I. Kategori
II. Kategori
: Final tarihleri itibari ile on sekiz (18) yaşından gün almamış olmak,
: Final tarihleri itibari ile on sekiz (18) yaş ve yukarısı bir yaşta olmak.
İkinci kategori sadece il düzeyinde yapılacak olup;
-İl müftülüklerince sadece il birincisi seçilecektir.
-Seçilen kız-erkek öğrenci bölge yarışmalarına ve Türkiye finallerine katılmayacaktır.
-Bu kategori de öğrenci ve öğreticilerine verilecek ödüller İl müftülükleri tarafından karşılanacaktır.
Her iki kategori için;
a- 2013–2014 eğitim-öğretim yılında Kur’an kurslarına (D grubu Kur’an kursları dahil) devam ediyor
olmak. Daha önceki yıllarda Kur’an kurslarında eğitim görmemiş olmak,
b- Hafızlık Eğitim Programına başlamamış olmak,
c- İmam Hatip Lisesi mezunu ve İlahiyat Fakültelerinde öğrenci veya mezun olmamak,
d-Yarışmalara daha önce katılmamış olmak.
Bu şartları taşımayan öğrenciler yarışmaya alınmayacak olup, ilçe/il ve bölgelerden seçilerek ön
elemeye katılsalar bile aranan şartları taşımayanlar ihraç edilecektir.
2- Yarışmanın safahatı;
a- İlçe/il ve bölge birincilerinin seçiminde ek-1’deki kriterler göz önünde bulundurulacaktır.
b- İl ve ilçe müftülükleri bünyelerinde komisyonlar oluşturarak, 1 Nisan 2014 tarihine kadar kendi
birincilerinin seçimini yapacaklardır. (Bölgelere katılabilecek seviyede öğrenci bulunmazsa o il ve ilçede
birinci seçme mecburiyeti yoktur.)
c- İl ve ilçe müftülüklerinde seçme yapılırken ek-2’deki puan cetveli esas alınacaktır.
d- İl müftülüklerinde oluşturulacak ayrı bir komisyonca, 21-22 Nisan 2014 tarihlerinde herhangi bir
günde il ve ilçe birincileri arasından il birincileri seçimi yapılacaktır.
e- 30 Nisan 2014 tarihinde ek-3 tabloda belirtilen bölge merkezi il müftülüklerinde il birincileri
arasından bölge birincilerinin seçimi yapılacaktır.
f- Söz konusu seçim için bölge merkezi il müftülüklerinde, Başkanlığımızca en az üç kişiden oluşan bir
komisyon oluşturulacaktır.
g- “Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali” için, bölgelerden kız ve
erkek birer bölge birincisi seçilecektir.
1
Başkanlık merkezinde I. Kategori için yapılacak ön elemeye katılabilecek seviyede kız ve erkek öğrenci
bulunamazsa o bölge merkezinde bölge birincisi seçme mecburiyeti yoktur.
h- Bölge merkezi il müftülüklerinde, bölge birincisi seçilen kız-erkek öğrenciler “Kur’an-ı Kerim’i
Yüzünden Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali” ne katılabilmek için, 13-14 Mayıs 2014 tarihlerinde
Başkanlık merkezinde ön elemeye tabi tutulacaklardır. (Ön elemeye seçilen kız-erkek bölge birincileri Başkanlığa
kurs öğreticisiyle birlikte geleceklerdir. Başkanlıktaki ön elemeye seçilen kız ve erkek öğrencilerin öğreticileri, yol
hariç bir gün süre ile görevli sayılmalarını ve seyahatlerini kara yolu, gerektiğinde hava yolu ile yapmalarını yolluk
ve yevmiyelerinin 2014 Yılı Mali Bütçesinin ilgili harcama tertibinden bağlı bulundukları saymanlıklarca;
Başkanlıktaki ön eleme yarışmasına katılacak olan kız-erkek öğrencilerin masrafları ise bağlı bulundukları il
müftülüklerince ödenecektir.
ı- Bölge birincisi seçilen kız öğrencilere yarışmanın yapıldığı bölge il müftülüğünce, 13 Mayıs 2014 Salı
günü saat 09.00’da, erkek öğrencilere ise 14 Mayıs 2014 Çarşamba günü saat 09.00’da ön eleme için
Başkanlığımızda hazır bulunmaları konusunda yazılı tebligat yapılacak ve bu tebligatın bir sureti ile ek-4 tablo
eksiksiz olarak doldurulduktan sonra Başkanlığımıza gönderilecektir. (Başkanlığımız merkezinde yapılacak ön
elemenin belirtilen tarihlerde tamamlanamaması durumunda müteakip günde de devam edebileceği ilgililere
duyurulacaktır)
i- Ayrıca, ek-2 ve ek-4 tabloların bir sureti, 02 Mayıs 2014 mesai bitimine kadar Eğitim Hizmetleri
Genel Müdürlüğümüzün [email protected] adresine ve (0312) 287 68 59 numaralı faksına
bildirilecektir.
3-Yarışmanın tarihi ve yeri;
Başkanlık merkezinde I. Kategori için yapılacak ön elemede komisyonca uygun görülen kız-erkek öğrencilerden;
erkek öğrenciler 25 Mayıs 2014 Pazar günü Uşak ilinde, bayan öğrenciler ise, 01 Haziran 2014 Pazar günü
Kütahya ilinde yapılacak “Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali”ne
katılacaklardır.
2
KUR’AN-I KERİM’İ YÜZÜNDEN GÜZEL OKUMA YARIŞMASINDA
UYGULANACAK YARIŞMA KRİTERLERİ
1- Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır.
2- Yarışmacı öğrenci Diyanet İşleri Başkanlığının mühürlü Kur’an-ı Kerim’inden okuyacaktır.
3- Adayın okuyacağı yer ön elemelerde 01-15’inci cüzlerden yarım sayfa, 16-30’uncu cüzlerden
yarım sayfa okuyacak şekilde komisyonca tespit edilecektir. Finalde ise komisyonca belirlenecek
yerden okunacaktır.
4-Soruların hazırlanmasında sayfaların kolaylık-zorluk açısından birbirlerine eşit olmasına dikkat
edilecektir.
5- Yarışma sırası önceden kura ile tespit edilecektir.
6- Komisyon tarafından yarışma öncesi hazırlanan sorular mühürlenerek bir zarfa konulacaktır.
Ayrıca zarf da mühürlenerek komisyon tarafından muhafaza edilecektir.
7- Yarışmada puanlama aşağıdaki tablo esas alınarak yapılacaktır.
a) Okumada doğruluk ve akıcılık (Maharic-i huruf ve Tecvid ) : ( 75 )
YAPILAN HATA
DÜŞÜLECEK PUAN
Harf hatası
Mahrec hatası
Hareke hatası
Okumada ölçü uyumu
Tahkik dışı okuma
Tecvid kurallarını ihlal etme
Dudak talimi hatası
Vakıf ibtida hatası
2
2
1
1
5
1
0,5
1
b) Eda-seda
: ( 25 )
YAPILAN HATA
DÜŞÜLECEK AZAMİ PUAN
Ses durumu
Jest ve mimikler
Nefes kontrolü
Makam
3
3
2
5
8- Bu kriterler, il ve ilçe müftülüklerince komisyon üyelerine ve yarışmacılara önceden mutlaka
duyurulacaktır.
Not: Bölge, il ve ilçe birincileri bu kriterler esas alınarak belirlenecektir.
3
Ek-2
KUR’AN-I KERİM’İ YÜZÜNDEN GÜZEL OKUMA YARIŞMASINDA UYGULANACAK PUAN CETVELİ
(ÖRNEKTİR)
S.N.
ÖĞRENCİNİN ADI VE SOYADI
OKUMADA DOĞRULUK VE AKICILIK
(75)
EDA-SEDA
(25)
TOPLAM
PUAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
KOMİSYONDA
GÖREVLENDİRİLENLERİN
KOMİSYON BAŞKANI
ÜYE
ÜYE
ADI VE SOYADI
UNVANI
İMZASI
4
EK-3 - KUR’AN-I KERİM’İ YÜZÜNDEN GÜZEL OKUMA YARIŞMASI BÖLGE MERKEZLERİ
VE BU BÖLGE MERKEZLERİNDE YARIŞMAYA KATILACAK İLLER TABLOSU
(Bölge Merkezi İl Müftülüklerinde Yarışma Tarihi: 30 Nisan 2014)
S.N.
1. BÖLGE MERKEZİ
ANTALYA
1
2
3
4
5
ANTALYA
BURDUR
MUĞLA
AFYONKARAHİSAR
ISPARTA
S.N.
BÖLGE MERKEZİ
ELAZIĞ
1
2
3
4
5
6
7
S.N.
1
2
3
S.N.
1
2
3
4
5
S.N.
1
2
3
4
5
6
S.N.
1
2
3
4
5
6
S.N.
ELAZIĞ
BİNGÖL
MALATYA
MARDİN
BATMAN
TUNCELİ
DİYARBAKIR
1
2
3
4
5
6
7. BÖLGE MERKEZİ
TEKİRDAĞ
1
2
3
4
10. BÖLGE
MERKEZİ SAMSUN
1
2
3
4
5
6
13. BÖLGE
MERKEZİ
VAN
1
2
3
4
5
S.N.
1
8. BÖLGE MERKEZİ
KAYSERİ
11. BÖLGE MERKEZİ
TRABZON
TRABZON
BAYBURT
GÜMÜŞHANE
RİZE
GİRESUN
ARTVİN
S.N.
VAN
BİTLİS
ŞIRNAK
SİİRT
IĞDIR
HAKKÂRİ
5. BÖLGE MERKEZİ
ERZURUM
KAYSERİ
TOKAT
YOZGAT
SİVAS
S.N.
SAMSUN
ÇORUM
ORDU
SİNOP
AMASYA
BOLU
KASTAMONU
KARABÜK
ZONGULDAK
BARTIN
DÜZCE
ERZURUM
ERZİNCAN
KARS
AĞRI
ARDAHAN
MUŞ
S.N.
TEKİRDAĞ
EDİRNE
KIRKLARELİ
2. BÖLGE
MERKEZİ
BOLU
14. BÖLGE MERKEZİ
ANKARA
ANKARA
ESKİŞEHİR
ÇANKIRI
KIRŞEHİR
KIRIKKALE
S.N.
1
2
3
4
5
S.N.
1
2
3
4
S.N.
1
2
3
4
5
6
3. BÖLGE
MERKEZİ
BURSA
BURSA
BALIKESİR
YALOVA
KÜTAHYA
ÇANAKKALE
6. BÖLGE MERKEZİ
İSTANBUL ANADOLU
YAKASI
Bağlı İlçeler
BİLECİK
KOCAELİ
SAKARYA
9. BÖLGE MERKEZİ
KONYA
KONYA
KARAMAN
NEVŞEHİR
MERSİN
NİĞDE
AKSARAY
S.N.
12. BÖLGE MERKEZİ
ŞANLIURFA
1
2
3
4
5
6
7
8
ŞANLIURFA
ADANA
ADIYAMAN
OSMANİYE
KİLİS
HATAY
GAZİANTEP
KAHRAMANMARAŞ
S.N.
15. BÖLGE MERKEZİ
İZMİR
1
2
3
4
5
İZMİR
DENİZLİ
AYDIN
MANİSA
UŞAK
16. BÖLGE MERKEZİ
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Bağlı İlçeler
5
Download

DUYURU