Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hekimlik Andı Yönergesi (7 Ağustos 2014 Senato toplantısında kabul edilmiştir) Amaç ve dayanak Madde 1-­‐ Bu Yönerge Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin mezuniyet töreninde okuyacağı, -­‐Hipokrat Andı adıyla bilinen-­‐ Hekimlik Andı’nın içeriğini ve okunma şeklini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. Hekimlik Andı Yönergesi ve Hekimlik andı, Dünya Tabipler Birliği’nin, Hipokrat Andı’nda vurgulanan meslek etiği ilkelerini güncelleyen, 1948’deki 2. Genel Kurulu’nda kabul edilen ve 2006’daki toplantısında güncellenen “Cenevre Bildirgesi” ile daha önce fakültemizde kullanılan metinler temel alınarak, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı’nın işbirliğinde hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 2-­‐ Ant: Fakültemizden mezun olan öğrencilerin mezuniyet töreninde toplu olarak veya ara dönemde mezun olanların dekan eşliğinde okuyacağı içeriği Ek’te yer alan metin. Mezun: Hekim olmak için gerekli olan bütün ders, uygulama, sınav ve değerlendirme aşamalarını tamamlayan ve ülkemiz yasaları doğrultusunda hekim olmayı hak eden öğrenci. Dekan: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı. Uygulama –Mezuniyet Töreni Madde 3-­‐ Her eğitim-­‐öğretim yılının sonunda, mezun olan ya da o yıl içinde mezun olacak öğrenciler, öğretim üyeleri, öğrenci aileleri ve konukların katıldığı fakülte mezuniyet töreni yapılır. Mezuniyet töreninin son bölümünde öğrenciler, Hekimlik Andı’nı bölüm bölüm okuyan dekanın sözlerini yineleyerek yüksek sesle, topluca okuyarak ant içer ve simgesel olarak hekimlik mesleğine ilk adımlarını atar. Mezuniyet törenine katılamayan ya da ara dönemde mezun olan öğrenciler, isteyen öğretim üyesi ve ailelerinin katılımıyla benzer törenle ant içer. Ayrıca, Hekimlik Andı, mezun olan öğrencilere basılı olarak verilir.
Yürürlük Madde 4-­‐ Bu Yönerge Üniversite Senatosu’nda kabulü tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Yürütme Madde 5-­‐ Bu Yönerge hükümlerini Kocaeli Üniversitesi adına Dekan yürütür. 
Download

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hekimlik Andı Yönergesi (7