T.C
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
FAKÜLTENİN ADI
GÖREV TANIMI FORMU
Mühendislik ce Mimarlık Fakültesi
BİRİM ADI
Dekanlık
FAKÜLTE KURULU
GÖREVİ
ADI SOYADI
Prof.Dr. İbrahim TÜRKOĞLU (Dekan)
Prof.Dr. Aydın TURGUT (Üye)
Prof.Dr. Ali İNAN (Makine Müh. Bölüm Bşk.)
Prof.Dr. Kazım PIHTILI (Mimarlık Bölüm Bşk.)
Prof.Dr. Ali Sayıl ERDOĞAN (İnşaat Müh. Bölüm Bşk.)
Prof.Dr. Burhanettin BAYDAŞ (Üye)
Prof.Dr. İskender DEMİRKOL (Üye)
Doç.Dr. Ramazan MERAL (Üye)
Doç.Dr. Hayati YÜKSEL (Üye)
Yrd.Doç.Dr. Murat IŞIK (Malzeme ve Metalurji Müh. Bölüm Bşk.)
Yrd.Doç.Dr. Dursun ÖZTÜRK (Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Bşk.)
Yrd.Doç.Dr. Mahir UZUN ( Bilgisayar Müh. Bölüm Bşk.)
Yrd.Doç.Dr. Pınar KARATEPE ( Gıda Müh. Bölüm Bşk.)
Yrd.Doç.Dr. Ahmet BENLİ (Üye)
A-KURULUŞ ve İŞLEYİŞİ
 Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye
bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi
aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin
kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.
 Fakülte kurulu normal olarak her yarıyıl başında ve sonunda toplanır.
 Dekan, gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır.
B-GÖREVLERİ
Fakülte kurulu, akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar;
 Fakültenin, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili
esasları, plan program ve eğitim-öğretim takvimlerini kararlaştırmak,
 Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,
 Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.
ONAYLAYAN
..../..../2015
Prof. Dr. İbrahim TÜRKOĞLU
DEKAN
Download

Fakülte kurulu - Bingöl Üniversitesi