DUYURU
HACETTEPE HEMŞİRELİK LİSANS VE LİSANSÜSTÜ
MEZUNLAR DERNEĞİ (H-HEMDER)
FAKÜLTEMİZDEN 2 ÖĞRENCİYE BURS VERECEKTİR.
BURS PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR, BAŞVURU
ŞARTLARI, BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER AŞAĞIDA
VERİLMİŞTİR.
BİLGİLERİNİZE SAYGILARIMIZLA.
H-HEMDER YÖNETİM KURULU
1
BURS PROĞRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
 Burs programı, H-HEMDER Meliha Sürmeli Öğrenci Bursu ve Hacettepe Hemşirelik
Lisans ve Lisansüstü Mezunlar Derneği Öğrenci Bursu olmak üzere düzenlenmiştir.
 Burs miktarı 150 TL olup, yalnızca 2 öğrenci faydalanabilecektir.
 Burs Ekim 2014-Mayis 2015 eğitim-öğretim dönemini kapsamaktadır.
 Sonuca burs başvuru belgeleri ve mülakat görüşmesini takiben karar verilecektir.
 6 Kasım 2014 tarihinde 12.00-13.30 saatleri arasında mülakat yapılacaktır.
2
BURS BAŞVURU ŞARTLARI
HACETTEPE
ÜNİVERSİTESİ
HEMŞİRELİK
FAKÜLTESİ
LİSANS
PROGRAMINDA
OKUYAN
ÖĞRENCİLERDEN AŞAĞIDAKİ ŞARTLARA UYANLAR DERNEĞİMİZ BURS BAŞVURUSUNDA
BULUNABİLİRLER.
1.
LİSANS 2, 3 VE 4. SINIF ÖĞRENCİLERİ
2.
4 ‘LÜK NOT SİSTEMİNDE EN AZ 2,00 NOT ORTALAMASINA SAHİP OLANLAR.
3.
MADDİ DESTEĞE İHTİYACI OLANLAR.
4.
KREDİ YURTLAR KURUMU HARİÇ BAŞKA YERDEN BURS ALMAYANLAR
3
BURS MÜRACAATI İÇİN GEREKEN BELGELER
1. Burs başvuru dilekçesi (Bkz Ek 1)
2. Burs başvuru formu (Bkz Ek 2)
3. Öğrenci işlerinden onaylı öğrenci belgesi
4. Öğrenci işlerinden onaylı transkript
5. Anne ve babanın;
a) Bir işte çalışıyor olmaları durumunda, her ikisinin maaşını gösterir iş yerinden onaylı
belge
b) Serbest meslek sahibi olanların vergi levhası fotokopisi
c) Emekliler için aylıklarını aldıkları banka cüzdanının ilk sayfası ile son maaşı gösteren
sayfasının fotokopisi
*Belgeler en geç 30 Ekim 2015 tarihine kadar Ar.Gör.Dr.Bilge Kalanlar’a teslim edilecek.
* Tüm evraklarda eksik imza, eksik bilgi ve yanlış beyan tespit edildiğinde müracaatınız
geçersiz sayılacaktır.
4
Ek 1.
HACETTEPE HEMŞİRELİK LİSANS VE LİSANSÜSTÜ MEZUNLAR DERNEĞİ
BAŞKANLIĞINA
ANKARA
Başvuru
formundaki
bilgiler
gerçekleri
yansıtacak
şekilde
tarafımdan
doldurulmuştur. Başvuru için gerekli diğer belgeler ekte sunulmuştur. Burs programınızdan
yararlanabilmek için değerlendirmeye dâhil edilmemi saygılarımla arz ederim.
Adı Soyadı
:
Adres (ailenin ) :
.../…./
İmza
5
Ek 2.
HACETTEPE HEMŞİRELİK LİSANS VE LİSANSÜSTÜ MEZUNLAR DERNEĞİ
BURS BAŞVURU FORMU
FOTOĞRAF
1- BURS İSTEĞİNDE BULUNAN ÖĞRENCİNİN KİMLİK VE OKUL BİLGİLERİ:
Adı Soyadı
:
:
Bitirdiği
Lise:
Lise Türü
Baba Adı
:
Anne Adı
:
Üniversitesi
:
Doğum Yeri (İl, İlçe,
Köy)
Doğum Tarihi (Gün,
Ay,Yıl)
Cinsiyeti
:
Fakültesi
:
:
Giriş Tarihi
:
:
Sınıfı
:
Medeni Hali
:
Öğrenci No
:
T C kimlik No
:
2- AİLENİN SOSYO-EKONOMİK DURUMU :
Baba: Hayatta ( ) , İşi:
Aylık Net geliri:
Hayatta Değil : ( )
Anne: Hayatta ( ) , İşi:
Aylık Net geliri:
Hayatta Değil : ( )
Varsa, Ailenin Toplam Gelirine Katılan Diğer Aylık Net Gelir Toplamı:
Öğrenimi:
Öğrenimi:
Ailenin Oturduğu Ev: Mülk : ( ), Kira : ( ), Lojman : ( ), Diğer : ( )………………..
Aylık kira bedeli : ……………………………..
Öğrencinin aylık toplam geliri (burs, aile yardımı ve diğer yardımlar dahil) ……………………..
Öğrencinin aylık toplam gideri (barınma, eğitim, yemek, ulaşım vb.)…………………………………
6
3- KARDEŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER:
ADI VE SOYADI
YAŞ
(BAŞVURU SAHİBİ HARİÇ)
OKULU VE SINIFI
ALDIĞI
BURS Miktarı
ÇALIŞANLARIN
İşi ve Aylık geliri
4- KİŞİSEL BİLGİLER:
A-ÖĞRENİM SÜRESİNCE İKAMET DURUMU
Ailemle birlikte İkamet ediyorum
Ailemden ayrı bir şehirde
( )
ikamet
( )
İkamet Ettiğim Yer:
ediyorum YURT ( )
Kirası:
EV
( )
Kirası:
(size düşen miktar)
B-BURS BAĞLANTISI
Başka Kurumlardan Burs / Kredi Alıyorsanız, bu kurumların adları:
Aldığınız Aylık Yardım Miktarları
:
C-ADRESLER:
ÖĞRENİMDEKİ DEVAMLI ADRESİM:
AİLEMİN İKAMETGAH ADRESİ:
Tlf No:
E- MAİL ADRESİ:
Ev Tlf:
Cep Tlf:
Cep Tlf:
Yukarıdaki Bilgiler Gerçektir
Adı ve Soyadı :
Tarih
:
İmza
:
7
BURSUN KESİLMESİ HALLERİ
Burslar aşağıda belirtilen hallerde kesilir;
1. Öğrencinin devam etmekte olduğu öğretim kurumunu bitirmesi,
2. Öğrencinin halen devam etmekte olduğu sınıfta kalması,
3. Yılsonunda genel başarı ortalamasının 4 üzerinden 2,50 altında olması,
4. Öğrencisi bulunduğu öğretim kurumunca, geçici veya sürekli okuldan uzaklaştırma
cezası ile cezalandırılması,
5. Okulu bırakması, okul ile ilişiğinin kesilmesi,
6. Bir suçtan zanlı olarak tutuklanması ve tutukluluk hallerinin devam etmesi,
7. Her ne sebep olursa olsun Derneğe yanlış beyanda bulunması,
8. Öğrenimini geçici bir süre için dondurması veya dönem izni alması,
8
Download

burs başvurusu için dilekçe örneği - Hemşirelik