ANTALYA
RASANET GENÇLİK VAKFI
BAŞKANLIĞI
Başvuru formundaki bilgiler gerçekleri yansıtacak şekilde tarafımdan doldurulmuştur. Burs
programınızdan yararlanabilmek için değerlendirmeye dahil edilmemi arz ederim.
Adı Soyadı
:
Adres (Ailenin):
.. / .. / 201..
İmza
Fotoğraf
BURS BAŞVURU FORMU
1- BURS İSTEĞİNDE BULUNAN ÖĞRENCİNİN KİMLİK VE OKUL BİLGİLERİ:
Adı Soyadı
:
Üniversitesi
:
Baba Adı
:
Fakültesi
:
Anne Adı
:
Bölümü
:
Doğum Yeri
(İl, İlçe, Köy)
:
Sınıfı
:
Doğum Tarihi
: .. / .. /....
Öğrenci No
:
Cinsiyeti
:
Giriş tarihi
:
Medeni Hali
:
Bitirdiği Lise
:
TC Kimlik No
:
Lise Türü
:
Şu an okuduğu Okul Türü: İlkokul
Ortaokul
2 – AİLENİN SOSYO-EKONOMİK DURUMU:
Baba: Hayatta (
Hayatta değil (
Anne: Hayatta (
Hayatta değil (
) İşi:
)
) İşi:
)
Lise/MYO
Aylık Net Geliri:
Öğrenimi:
Aylık Net Geliri:
Öğrenimi:
Fakülte
Varsa Ailenin Toplam Gelirine Katılan Diğer Aylık Net Gelir Toplamı :
Ailenin Toplam Net Gelirinin Muhteviyatı Hakkında Verilebilecek Bilgiler:
Aile Reisinin İş Adresi :
Ailenin Oturduğu Ev: Mülk ( ), Kira ( ), Lojman ( ), Diğer ( )
Varsa Aylık Kira Bedeli: …………………………………
3- KARDEŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER:
(BAŞVURU SAHİBİ HARİÇ)
ADI VE SOYADI
YAŞ
OKULU VE SINIFI
ALDIĞI
BURS
MİKTARI
ÇALIŞANLARIN
İŞİ VE AYLIK GELİRİ
Üçgen Mah. Tonguç Cad. 115 Sok. No:1 K:1 - Muratpaşa / ANTALYATel: 242 345 44 00 – Fax: 242 345 44 33
[email protected]
Sayfa 1
ANTALYA
RASANET GENÇLİK VAKFI
BAŞKANLIĞI
4- KİŞİSEL BİLGİLER:
A- ÖĞRENİM SÜRESİNCE İKAMET DURUMU
Ailemle Birlikte ikamet edeceğim
( )
Ailemden ayrı bir şehirde ikamet edeceğim
( )
İkamet Edeceğim yer :
DEVLET YURDU ( ) Kirası:
EV
( ) Size Düşen Kirası:
ÖZEL YURT
( ) Kirası:
B- BURS BAĞLANTISI
Başka Kurumlardan Burs / Kredi Alıyorsanız, bu kurumların adları :
Aldığınız Aylık Yardım Miktarları
:
C- ADRESLER: (Posta kodu mutlaka belirtilmelidir)
ÖĞRENİMDEKİ DEVAMLI ADRESİM:
AİLEMİN ADRESİ:
Tlf No: 0(____)________
Cep Tlf: 0(____)________
Email Adresi:
Ev Tlf: 0(____)________
Cep Tlf: 0(____)________
Yukarıdaki Bilgiler Gerçektir.
Adı Soyadı
:
Tarih
:
İmza
:
Önemli Notlar:
1- Sadece:
a- Sosyal yardımlaşmanın gereğine inanan
b- Maddi durumu öğreniminidevam ettirmeye yetersiz olan
cÇalışkan, dürüst olan
d- Hiçbir aşırı akımın içinde olmayan öğrencilere burs verilir.
2- Formda doldurmuş olduğunuz bilgilerin gerçeğe uygun veya doğru olmadığı tespit edilirse verilen burs kesilecektir.
Burs çıktığı takdirde istenecek belgeler:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Burs başvuru belgesi.(Elle doldurulup ıslak imzalı olarak başvuru sahibi tarafından vakfımıza ulaştırılacaktır.)
Öğrenim belgesi (Aslı)
Savcılık belgesi(Aslı)
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
1 Adet Fotoğraf
İkametgah Belgesi
Bankasya Çallı (Antalya) Şubesinde adınıza açılmış bir hesap numarası.
Bursu devam edip yenilenecek olanlar için :
1.
2.
3.
4.
Başvuru formu (Elle doldurulup ıslak imzalı olarak başvuru sahibi tarafından vakfımıza ulaştırılacaktır.)
Öğrenci belgesi
Not belgesi (Ünv. için transkrip - ilköğretim için Karne fotokopisi veya E-OKUL not çıktısı)
1 adet fotoğraf
Üçgen Mah. Tonguç Cad. 115 Sok. No:1 K:1 - Muratpaşa / ANTALYATel: 242 345 44 00 – Fax: 242 345 44 33
[email protected]
Sayfa 2
Download

Dosyayı indirmek için tıklayınız