KARAR NUMARASI: Y(K-I)1801-2014
YOLCU TAŞIYAN ARAÇ MESLEKİ SÜRÜCÜ BELGESİ VERİLMESİ VE UYULMASI
GEREKEN KURALLAR (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ
(Önerge No:1763/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim)
Yasası’nın 15’inci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak hazırlanıp ekte sunulan,
Yolcu Taşıyan Araç Mesleki Sürücü Belgesi Verilmesi ve Uyulması Gereken
Kurallar (Değişiklik) Tüzüğü’nü onaylayarak, Resmi Gazete’de yayımlanmasına
karar verdi.
24.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1763-2014
KKTC’NE GELECEK EMNİYET MENSUBU’NUN MASRAFLARININ KARŞILANMASI
(Önerge No:1822/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
arasında 24 Ekim 1990 tarihinde imzalanan 3/1992 sayılı “Güvenlik, Asayiş,
Narkotik ve Psikotrop Maddeleri Kaçakçılığı, Terörizmle Mücadele ile Mesleki Eğitim
ve Sosyal İlişkiler Alanında İşbirliği Protokolü” çerçevesinde, KKTC’nde Polis Okulu
Müdürlüğü’nde düzenlenecek “Polis Eğiticileri Eğitimi”ne Eğitimci olarak katılmak
maksadıyla, 14-26 Eylül 2014 tarihleri arasında KKTC’ne gelecek olan Türkiye
Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü’nde görevli 3. Sınıf Emniyet Müdürü Yalçın
Erten’in geliş-dönüş uçak biletleri T.C Emniyet Genel Müdürlüğü’nce
karşılanacağından, adı geçen kişinin ülkemizde bulunacağı süre içerisinde otel ve
yemek harcamaları ile vereceği eğitim hizmetine karşılık takdim edilmesi muhtemel
plaket ve Kıbrıs’a özgü hediyelik eşya alım masraflarının, Polis Genel Müdürlüğü
2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon
Giderleri" 19-00-03-1-1-1-03-6-1-02 kaleminden karşılanmasına karar verdi.
24.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1765-2014
SARAY BOSNA’DA DÜZENLENEN ULUSLARARASI RİTMİK CİMNASTİK
YARIŞMALARINA KKTC CİMNASTİK FEDERASYONU EKİBİNİN KATILIMI
(Önerge No:1825/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, 19-21 Eylül 2014 tarihleri arasında Saray Bosna’da
düzenlenen Uluslararası Ritmik Cimnastik Yarışmaları’na 18-22 Eylül 2014
tarihlerinde 8 kişilik ekiple katılan KKTC Cimnastik Federasyonu’nun katılım
dolayısıyla 20,000 TL’sına baliğ olan tüm harcamalarının (uçak bileti, transferler,
iaşe-ibate) Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’na
bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Sportif
Faaliyetlere ve Spor Tesislerine Katkı Projesi” 04-12-08-1-0-01-3-06-5-7-04
kaleminden karşılanmasına karar verdi.
24.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1766-2014
İHTİYAT SANDIĞI AVANS (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ
(Önerge No:1826/2014)
(Ç.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, İhtiyat Sandığı Yasası’nın 10’uncu maddesinin (5)’inci
fıkrasının verdiği yetkiye dayanarak, hazırlanıp ekte sunulan, İhtiyat Sandığı Avans
(Değişiklik) Tüzüğünü onaylayarak, Resmi Gazete’de yayımlanmasına karar verdi.
24.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1767-2014
KAYA ARTEMİS RESORT & CASINO TURİSTİK TESİSİ’NİN
DENİZ SUYU ARITMA TESİSİ PROJESİ
(Önerge No:1827/2014)
(Ç.D.K.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Kaya Turistik Tesisleri
Titreyengöl Otelcilik A.Ş. tarafından Bafra Turizm bölgesinde 2007 yılında
yatırımları tamamlanarak, işletmeye açılan, Kaya Artemis Resort & Casino’ya
faaliyetlerini aksatmadan sürdürebilmesi için gerekli su ihtiyacını karşılamak üzere,
ithal edeceği 950 Ton/m³/gün kapasiteli Deniz Suyu Arıtma Sistemi (Reverse
Osmosis) için Gümrük Vergisi ve Fiyat İstikrar Fonu muafiyeti verilmesine karar
verdi.
24.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1768-2014
KOSOVA’DA DÜZENLENEN ETKİNLİĞE KATILAN KARİKATÜRCÜLERİN
MASRAFLARININ KARŞILANMASI
(Önerge No:1828/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, 31 Mayıs - 4 Haziran 2014 tarihlerinde
Dünya Karikatürcüleri’nin Kosova’da düzenlenen etkinliğine katılan
Kıbrıslı Karikatürcüler Mehmet Serkan Gazioğlu ve Musa Kayra’nın,
Ercan-İstanbul-Kosova-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri bedeli ile
konaklama giderlerinin Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor
Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma
Fonu’nun "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri"
04-01-04-7-3-2-03-6-2-01 kaleminden karşılanmasına karar verdi.
24.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1769-2014
KKTC’NE DAVET EDİLEN İNGİLİZ GAZETECİLERİN MASRAFLARININ
KARŞILANMASI
(Önerge No:1829/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor
Bakanlığı’nın
yurtdışı
turizm
tanıtım
çalışmaları
çerçevesinde,
KKTC’ne davet ettiği Daily Express’in seyahat ve turizm yazarı Elisa Roche’un
30 Mayıs – 7 Haziran 2014 tarihleri arasında ziyareti ile ilgili
Londra-Ercan-Londra geliş-dönüş ekonomi sınıfı uçak bilet bedeli
336.- Stg. (KDV dahil) ve 4 günlük kiralık araç ücreti toplamı 80 Stg. (KDV dahil)
ile seyahat ve turizm yazarı David Wheeler’in 25-31 Mart 2014 tarihleri
arasındaki ziyareti ile ilgili İstanbul-Ercan-İstanbul geliş-dönüş ekonomi sınıfı
uçak bilet bedeli 105.60 Stg.’nin (KDV dahil) Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,
Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm
Geliştirme ve Tanıtma Fonu’nun "Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri"
04-01-04-7-3-2-03-6-1-02 kaleminden karşılanmasına karar verdi.
24.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1770-2014
GEÇİT HAKKI VERİLMESİ (İSKELE)
(Önerge No:1831/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, İskele Pafta/Harita XV/44 W1’de kain 5/1 no’lu parsele
ulaşımın sağlanması için;
1)
KKTC (Orman) adına kayıtlı aynı Pafta/Haritada kain 76/1/1 no’lu parselden
yönü, kullanılabilecek genişliği (15 ayak) ile uzunluğu önergeye ekli haritada
kırmızı ile boyalı kısmın geçit olarak ayrılmasına,
2) Geçit Verme Zorunluluğunu düzenleyen Fasıl 224 Taşınmaz Mal (Tasarruf,
Kayıt ve Kıymet Takdiri) Yasası’nın 11 A maddesinin (2). fıkrasına dayanarak
saptanan, 180.000 TL (Yüzseksen Bin Türk Lirası) tazminat tutarının geçit
hakkını alacak parsel sahibi tarafından Taşınmaz Mal (Geçit Verme)
Tüzüğü’nün öngördüğü şekilde Devlet Hazinesi’ne ödenmesine,
3) Yukarıda belirtilen şartların yerine getirilmesinden sonra parsel için verilecek
geçidin Tapu kayıtlarına işlenmesine
karar verdi.
24.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1771-2014
ANTALYA’DA DÜZENLENECEK ORMANCILIK KONULARINDAKİ
EĞİTİM ÇALIŞMALARINA KATILIM
(Önerge No:1834/2014)
(Ç.D.K.B.)
Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında
imzalanan “Ormancılık Alanında Yardım ve İşbirliği Protokolü” uyarınca, çeşitli ormancılık
konularında eğitime tabi tutulmak üzere, 8-15 Kasım 2014 tarihleri arasında TC Orman
Genel Müdürlüğü’nün Antalya’da düzenleyeceği 8 günlük eğitim programına katılacak
aşağıda isimleri belirtilen Orman Dairesi Müdürlüğü’nden 20 teknik elemanın, 7-16 Kasım
2014 tarihlerine bağlı olarak Ercan-Antalya-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri bedelinin Çevre
ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Orman Dairesi Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer
alan “KKTC Ormancılık Sektörünü Geliştirme Projesi” 13-05-04-2-2-01-3-06-9-9-01
kaleminden karşılanmasına karar verdi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
İsim
Salih Güneş
Asım Yırık
Ercan Poyraz
İsa Direk
Salih Karalıgil
Hasan Başol
Kamil Özkalkanlı
Serhan Sait
Savaş Yurdakul
Ahmet Gürler
Adil Çobanoğulları
Gökhan Akar
Hüseyin Hançerlioğlu
Kürşat Görneçli
Osman Süngü
Türkmen Kim
Hasan Karpuzcu
Mustafa Akyüz
Kemal Baysaloğlu
Ömür Akyüz
Mevki ve Hizmet Sınıfı
II.Der.Mühendis
“
“
“
Sözleşmeli Mühendis
I. Der. Kıd. Mühendis Yrd.
“
“
“
“
“
II. Der. Mühendis Yrd.
“
“
“
III. Der. Orman Müfettişi
“
“
“
IV. Der. Orman Memuru
24.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Görev Yeri-Şefliği
Müdürlük
Müdürlük
Müdürlük
Kantara
Alevkayası
Lefkoşa
Güzelyurt
Girne
Kantara
Kantara
Alevkayası
Lefkoşa
Güzelyurt
Alevkayası
Girne
Girne
Güzelyurt
Girne
Lefkoşa
Müdürlük
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1772-2014
TOLGA BAKİ’NİN SÖZLEŞMELİ STATÜDEKİ GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI
(Önerge No:1835/2014)
(M.B.)
Bakanlar Kurulu, Y(K-I)375-2013 sayı ve 12.11.2013 tarihli Bakanlar
Kurulu kararı ile sözleşme süresi uzatılan Maliye Bakanlığı’nda sözleşmeli
statüde istihdam edilen Tolga Baki’nin 30.9.2014 tarihinde sona erecek
sözleşmesinin, Değiştirilmiş Şekliyle 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası’nın
6(2) maddesi uyarınca, önergeye ekli sözleşme şartlarına uygun olarak, 1 (Bir) yıl
süre ile uzatılmasına ve gerekli ödeneğin Maliye Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi
altında yer alan “Sözleşmeli Personelin Ücretleri” 06-01-01-1-2-1-01-2-1-01
kaleminden karşılanmasına karar verdi.
24.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1773-2014
KKTC’NE GELECEK İNGİLİZ SAYIŞTAY UZMANLARININ MASRAFLARININ
KARŞILANMASI
(Önerge No:1836/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, KKTC Sayıştay Başkanlığı bünyesinde İngiliz Yüksek
Komiserliği’nin katkı ve desteğinde, İngiltere Sayıştay’ı ile devam eden temaslar
çerçevesinde, İngiltere Sayıştay Uzmanlarından Mr. Lim Kee Sen Chan You
Fee’nin Mali Denetim için 17 -30 Eylül 2014 tarihleri arasında, Ms. Saba Sadıg’ın
Mali Denetim için 17-30 Eylül 2014 tarihleri arasında, Mr. Robert Reeve’in
Performans Denetimi için 21-26 Eylül 2014 tarihleri arasında ve Mr. David
Goldworthy’nin Proje Değerlendirme için 22-24 Eylül 2014 tarihleri arasında
KKTC’ne gelmelerini, adı geçenlerin belirtilen tarihler arasında belirecek iaşe-ibate
giderlerinin Sayıştay Başkanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Ağırlama,
Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" 16-00-01-1-2-1-03-6-1-02 kaleminden, çeviri
masraflarının ise “Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri” 16-00-01-1-2-1-03-5-9-01
kaleminden karşılanmasına karar verdi.
24.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1774-2014
KAMULAŞTIRMA İHBARI VE KAMU YOLU AYRILMASI (YENİERENKÖY)
(Önerge No:1837/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, aşağıdaki kararı aldı:
1.
2.
3.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bölgesindeki kara ulaşımının sağlanması,
idamesi ve geliştirilmesi, kamu yararı amacıyla yol inşaatı için gerekli olan
Gazimağusa, Yenierenköy Pafta/Harita III/30, 4/1, 5/1, 46/1, 47, 46/2/1, 56, 57,
83/1/1, 83/1/2, 83/3/2, 85, 92, 95, 83/2, 181.8, 112 sayılı özel mülkiyetteki
parsellerden geçecek olan yol alanlarına yönelik olarak 15/1962 sayılı Zorla
Mal İktisabı Yasası’nın 4. maddesi uyarınca hazırlanıp ekte sunulan,
“Kamulaştırma İhbarı”nın onaylanması;
Aynı Pafta/Haritada kain olup, KKTC adına kayıtlı bulunan 55, 79 ve 93 no’lu
parsellerden önergeye ekli planda kırmızı ile işaretlendiği şekilde Kamu Yolu
ayrılması;
Gerekli işlem ve kayıtlar hususunda Tapu ve Kadastro Dairesi’nin yetkili
kılınması.
24.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1775-2014
AB KOORDİNASYON MERKEZİ PERSONELİ HÜSEYİN SİLMAN’IN BRÜKSEL’DE
TOPLANTIYA KATILMASI
(Önerge No:1839/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, Avrupa Birliği ülkeleri ile aday ülkelerin ilgili temas
noktalarının katıldığı ve AB’nin teknik yardım enstürmanlarının (TAIEX-Twinings,
Sigma) değerlendirilmesinin yapıldığı “AB TAIEX-Twinings Temas Noktaları”
toplantısına AB Koordinasyon Merkezi’nde görevli Hüseyin Silman’ın
24-27 Eylül 2014 tarihleri arasında görevli olarak katılmasını, gidiş-dönüş uçak
biletleri, Brüksel’deki konaklama masrafları TAIEX-Twinings tarafından
karşılanacağı dikkate alınarak, adı geçenin belirtilen tarihlerdeki mevzuat gereği
harcırah ve seyahat sigorta masraflarının Başbakanlık 2014 Mali Yılı Bütçesi altında
yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" 03-01-01-1-1-1-03-3-3-01 kaleminden
karşılanmasına karar verdi.
24.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1776-2014
CLAIR LOUISE EVA’NIN KKTC’NE GİRİŞ YASAĞININ KALDIRILMASI
(Önerge No:1840/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, KKTC’nde ikameti sakıncalı görüldüğü nedenle
4.6.2014 tarihinde hakkında ihraç emri verilen 31.7.1990 Londra doğumlu
Clair Louise Eva’nın, aile birliğinin sağlanmasına olanak tanımak amacı ile
KKTC’ne giriş yasağının kaldırılmasına karar verdi.
24.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1777-2014
SAĞLIK KURULU KARARI İLE YAPILAN AMELİYATLAR
KALP DAMAR AMELİYATLARI İÇİN ACİLEN TEMİN EDİLEN MALZEMELER İLE
ÖZEL SEKTÖRDEN ALINAN HİZMET KARŞILIĞININ ÖDENMESİ
(Önerge No:1841/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Sağlık Bakanlığı’na bağlı
hastanelerde görev yapmakta olan Uzman Doktorlar tarafından uygun görülüp
hastaların yurtdışına sevk edilmeden KKTC Devlet Hastaneleri’nde Sağlık Kurulu
Kararı ile yapılan Ortopedi ve Beyin Cerrahisi ameliyat tutarları ile Kalp Damar
Cerrahisi ameliyatlarında kullanılmak üzere acil olarak temin edilen malzemeler ile
Mağusa Devlet Hastanesi’nde mevcut tomografi cihazının hizmet dışı kaldığı
25 Mayıs – 15 Ağustos 2014 döneminde özel hastanelerden alınan sağlık
hizmetlerine yönelik önergeye ekli tablolarda detayları belirtilen ödemelerden
yurtdışı firmalara yapılan (KDV dahil) 850,330.44 TL’nın, Sağlık Bakanlığı
2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Yurtdışında Tedavi Görenlere”
11-01-07-9-9-1-05-4-3-01 kaleminden, yurtiçi firmalara yapılan (KDV dahil)
367,638.48 TL’nın “Yurt İçi Tedavi Görenlere” 11-01-07-9-9-1-05-4-3-02
kaleminden, Kalp Damar Cerrahisi Ameliyat Malzemeleri tutarı (KDV dahil)
22,536.88 TL’nın ise “Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları” 11-02-07-3-1-1-03-2-6-02
kaleminden ödenebilmesi için Sağlık Bakanlığı’nın Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2)
maddesi uyarınca yetkili kılınmasına karar verdi.
24.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1778-2014
ESER EMİN ÖKTEM’İN 2014-2015 ÖĞRETİM YILINDA “GÜZEL SANATLARDA
OLAĞANÜSTÜ YETENEKLİ ÇOCUKLARIN DEVLET TARAFINDAN YETİŞTİRİLMESİ
YASASI”NDA BELİRTİLEN HAKLARDAN YARARLANDIRILMASI
(Önerge No:1842/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Bilkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Yüksek Lisans
öğrenimine başlayan Eser Emin Öktem’in 45/1983 sayılı “Güzel Sanatlarda
Olağanüstü Yetenekli Çocukların Devlet Tarafından Yetiştirilmesi Yasası”ndan
yararlandırılması yönünde aşağıdaki kararı aldı:
1) 2014-2015 öğretim yılında Bilkent Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda
Yüksek Lisans öğrenimine başlayan Eser Emin Öktem’in belge sunmak kaydı ile
2014-2015 Öğretim Yılı I. Dönem (Eylül-Ekim-Kasım-Aralık) okul ücreti olan
4,172 TL’nın karşılanması;
a) Belge sunmak kaydı ile konut kira bedelinin (4 ay x 1,300TL = 5,200TL)
2)
karşılanması;
b) İaşe giderlerinin (4 ay x 1,200 =4,800TL) karşılanması;
c) Bir adet Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak biletinin temin edilmesi;
d) Ders araç ve gereçlerinin temini ile şehir içi ulaşım giderleri için adı geçene
(4 ay x 850 TL=3,400 TL) katkı yapılması;
3) Yapılacak harcamaların Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor
Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Eğitim
Amaçlı Diğer Transferler” 04-08-09-9-9-1-05-4-2-01 kaleminden karşılanması.
24.9.2014
DAĞITIM:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1779-2014
İNGİLTERE’DE DÜZENLENECEK “WBFF” AVRUPA VÜCUT GELİŞTİRME VE FİTNES
ŞAMPİYONASI’NA KKTC HALTER VE VÜCUT GELİŞTİRME FEDERASYONU
EKİBİNİN KATILMASI
(Önerge No:1843/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, 5-10 Kasım 2014 tarihleri arasında İngiltere’de
düzenlenecek WBFF Avrupa Vücut Geliştirme ve Fitnes Şampiyonası’na
4-11 Kasım 2014 tarihlerinde 2 kişilik ekiple katılması uygun görülen
KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu’nun, katılım dolayısıyla
7,400 Türk Lirası’na baliğ olacağı tahmin edilen toplam harcamalarının
(uçak bileti, iaşe-ibate) Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor
Bakanlığı’na bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan
"Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" 04-12-08-1-0-1-03-6-2-01
kaleminden karşılanmasına karar verdi.
24.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1780-2014
TAŞINMAZ MAL İZNİNE İLİŞKİN K(II)780-2013 SAYI VE 10.4.2013 TARİHLİ
KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:1844/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Taşınmaz Mal Satın Alma İzni’ne ilişkin Bakanlar
Kurulu’nun almış olduğu K(II)780-2013 sayı ve 10.4.2013 tarihli kararın önergesine
ekli listenin 26’ncı sırasında yer alan taşınmaz mal izninin tadil edilerek, TC uyruklu
Öznur Uçak’a Girne İlçesi Çatalköy’de Koçan No:7078 + 7543, Pafta/Harita
No:XII/40.W1 + XII/39.E1, Parsel No: 3 + 4 + 208/2 + 206, Yüzölçümü:21 dönüm
1300 ay² olan taşınmaz malın yaklaşık 968 ay² (90 m²) alanındaki kısmı ve üzerinde
inşa edilen 41/53 no’lu bungalovu satın alması için gerekli satın alma izni
verilmesine karar verdi.
24.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1781-2014
TAŞINMAZ MAL İZNİNE İLİŞKİN Y(K-I)1323-2014 SAYI VE 9.7.2014 TARİHLİ
KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:1845/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Yabancı Uyruklu Kişilerin Taşınmaz Mal Satın Alma
İstemine ilişkin Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu Y(K-I)1323-2014 sayı ve 9.7.2014
tarihli kararın önergesine ekli listenin 6’ncı sırasında yer alan taşınmaz mal izninin
tadil edilerek, TC uyruklu Nurdane Yatar’a, Girne İlçesi, Yukarı Girne’de Koçan
No:12023, Pafta/Harita No:XII/20.W1, Parsel No: üz 1753 üzerinde kain 1 no’lu
daireyi satın alması için gerekli satın alma izni verilmesine karar verdi.
24.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1782-2014
YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN TAŞINMAZ MAL SATIN ALMA İSTEMİ
(Önerge No:1846/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergeye ekli listede isimleri ve satın almak istedikleri
taşınmaz malın/malların yer, parsel ve alanı belirtilen 21 yabancı uyruklu kişiye,
önergede belirtilenler ışığında, 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun
Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca gerekli iznin verilmesine karar
verdi.
24.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1783-2014
TAŞINMAZ MAL İZNİNE İLİŞKİN Y(K-I)775-2014 SAYI VE 16.4.2014 TARİHLİ
KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:1847/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Yabancı Uyruklu Kişilerin Taşınmaz Mal Satın Alma
İstemi'ne ilişkin Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu
Y(K-I)775-2014 sayı ve
16.4.2014 tarihli kararın önergesine ekli listenin 17’nci sırasında yer alan taşınmaz
mal izninin tadil edilerek, T.C uyruklu Sevil Gün’e, Girne İlçesi Yeşiltepe’de
Koçan No:1225, Pafta/Harita No:XII/9.W2&E2, Parsel No: üz 419/1/2/4 +
419/1/2/5/1 + 419/1/2/3 + 419/1/2/7/2 + 419/1/3/1/2/2 üzerinde kain 5 nolu konutu
satın alması için gerekli satın alma izni verilmesine karar verdi.
24.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1784-2014
ALANİÇİ-YILDIRIM KÖYLERİNDEKİ YOLLARIN ASFALTLANMASI
(Önerge No:1848/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ’na bağlı Karayolları
Dairesi Müdürlüğü tarafından acilen yaptırılması gereken Alaniçi ve Yıldırım
köylerindeki yolların asfaltlanması maksadıyla, ihtiyaç duyulan ve istenilen
zamanda sadece Aşan Nakliyat Kamyonculuk ve Dozercilik Şti. Ltd. firması
tarafından üretilebilen ve KDV Dahil 31,546.90 TL (241 ton x 130 TL)
karşılığında adıgeçen firmadan temin edilen 241 ton Bitümlü Sıcak Karışım için
gerekli ödeneğin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi
altında yer alan Mahalli Kaynaklarla finanse edilen “Yolların Yapım-Bakım ve
Onarımları Projesi” 08-03-04-5-1-04-1-06-5-7-07 kaleminden karşılanması için
Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi uyarınca, Bayındırlık ve Ulaştırma
Bakanlığı ’nın yetkili kılınmasına karar verdi.
24.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1785-2014
GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE’DE POSTA KUTUSU KİRALANMASI
(Önerge No:1851/2014)
(Bb. Yrd. E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Mertra Trading Ltd.’e, gıda, tütün mamülleri, aksesuar
ve parfüm alım-satım faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için Serbest Liman ve
Bölge İşletme İzni (Değişiklik) Tüzüğü’nün 3(1) maddesi uyarınca, Gazimağusa
Serbest Liman ve Bölge’de Posta Kutusu kiralanmasına karar verdi.
24.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1786-2014
GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE’DE POSTA KUTUSU KİRALANMASI
(Önerge No:1852/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Alfadis Trading Ltd.’e, alkollü-alkolsüz içki, gıda mamülleri,
takı aksesuarı ve tekstil ürünleri ithalat ve ihracatını gerçekleştirebilmesi için
Serbest Liman ve Bölge İşletme İzni (Değişiklik) Tüzüğü’nün 3(1) maddesi uyarınca,
Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge’de Posta Kutusu kiralanmasına karar verdi.
24.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1787-2014
GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE’DE POSTA KUTUSU KİRALANMASI
(Önerge No:1853/2014)
(Bb. Yrd. E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, DMG Free Zone Ltd.’e, deri ürünleri ithalat ve ihracat
faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için Serbest Liman ve Bölge İşletme İzni
(Değişiklik) Tüzüğü’nün 3(1) maddesi uyarınca, Gazimağusa Serbest Liman ve
Bölge’de Posta Kutusu kiralanmasına karar verdi.
24.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1788-2014
İSTANBUL’DA DÜZENLENECEK “1. ULUSLARARASI ÇOCUK KORUMA KONGRESİ”NE
PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBE AMİRİ
EMİNE İNSAY’IN KATILMASI
(Önerge No:1854/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, 23-25 Ekim 2014 tarihleri arasında (her iki tarih dahil)
İstanbul’da düzenlenecek “1. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi”ne
Milli Eğitim Bakanlığı’nı temsilen katılacak olan Psikolojik Danışma Rehberlik ve
Araştırma Şube Amiri Emine İnsay’ın, 22-26 Ekim 2014 tarihlerine bağlı olarak
Ercan-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak bileti bedeli ile kongre katılım ücreti tutarının
Milli Eğitim Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Yurtdışı Geçici Görev
Yollukları” 09-01-09-9-9-1-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasına karar verdi.
24.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1789-2014
ATATÜRK İLKOKULU ÖĞRETMENİ SAVAŞ SEYHUN’UN
ÖDENEKSİZ İZİNLİ SAYILMASI
(Önerge No:1855/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, İlköğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı Atatürk İlkokulu
öğretmeni Savaş Seyhun’un, Lefkoşa İngiliz Üniversitesi’nde (British University of
Nicosia) öğrenim görmek amacıyla, 25/1985 sayılı Öğretmenler Yasası’nın 83 (2)
maddesi uyarınca, 15 Eylül 2014 – 15 Haziran 2015 tarihleri arasında ödeneksiz
izinli sayılmasına ve yerine tamamen geçici statüde öğretmen atanabilmesi
hususunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın yetkili kılınmasına karar verdi.
24.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1790-2014
HİDROJEN JENERATÖRÜ TAMİRİ İÇİN KKTC’NE GELEN TEKNİK HEYETİN
MASRAFLARININ KARŞILANMASI
(Önerge No:1857/2014)
(Ç.D.K.B.)
Bakanlar Kurulu, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Meteoroloji
Dairesi’ne ait arızalanan Hidrojen Jeneratörü’nün tamiratının ülkemizde
yapılmamasından dolayı, jeneratörün tamiri ile ilgili 7-10 Temmuz 2014 tarihleri
arasında İtalya’dan gelen 2 kişilik teknik heyetin ülkemizde kaldıkları süre içerisinde
beliren konaklama ve diğer giderler için ihtiyaç duyulan KDV dahil 2,000 TL’nın
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan
TC Yardımları ile finanse edilmesi öngörülen “Meteoroloji Sistemlerinin Geliştirilmesi
Projesi” 13-06-01-4-3-02-3-06-1-2-90 kaleminden karşılanmasına karar verdi.
24.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1791-2014
EKSEN PROJE İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.’NİN
ŞANS OYUNU SALONU RUHSATI’NIN YENİLENMESİ
(Önerge No:1858/2014)
(M.B.)
Bakanlar Kurulu, Noah’s Ark Hotel’de, Noah’s Ark Casino olarak
K(II)1236-2011 sayı ve 28.9.2011 tarihli Bakanlar Kurulu kararı uyarınca
faaliyetlerini sürdüren Eksen Proje İnşaat ve Ticaret A.Ş.’nin 30.9.2014 tarihinde
sona erecek Şans Oyunu Salonu Ruhsat İzni’nin, 30.9.2017 tarihine kadar
yenilenmesine karar verdi.
24.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1793-2014
TELEKOMÜNİKASYON DAİRESİ PERSONELİNİN “MSAN” VE “SSG” (BNG BRAS)
EĞİTİMİNE KATILIMI
(Önerge No:1860/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Bayındırlık ve Ulaştırma
Bakanlığı ile Tatlısu Villas Ltd. firması arasında imzalanan sözleşme gereğince,
Tatlısu Villas Ltd. firması tarafından, Çin’in Hangzhou kentinde olmak üzere,
Telekomünikasyon Dairesi personeline verilecek MSAN ve SSG (BNG BRAS) eğitimi
çerçevesinde, 5.10.2014 – 5.11.2014 tarihleri kapsamında toplam 32 günlük Eğitim
Programı’na, II. Derece Mühendis Murat Benar, Geçici Memurlar (Mühendis) Bilgiç
Kanal ve Umut Sonuç’un; 12.10.2014 – 2.11.2014 tarihleri kapsamında toplam
22 günlük Eğitim Programı’na, I. Derece Bilgisayar Programcısı Enis Elagöz, II.
Derece Mühendisler Niyazi Öztoprak ile Ömer Kanlı’nın katılmalarına, gidiş-dönüş
uçak biletleri ile konaklama giderleri ilgili firma tarafından karşılanacağından, eğitim
süreleri kapsamında mevzuat gereği harcırahlarının Y(K-I)1504-2014 sayı ve
13.8.2014 tarih ile Y(K-I)1505-2014 sayı ve 13.8.2014 tarihli Bakanlar Kurulu
kararlarına istinaden Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında
yer alan “Yurtdışı Staj ve Öğrenim giderleri” 08-01-04-9-9-1-03-5-9-02 kaleminden
karşılanmasına karar verdi.
24.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1794-2014
YÖDAK BAŞKANI PROF. DR. HÜSEYİN GÖKÇEKUŞ’UN
İSTANBUL’DA DÜZENLENEN KONFERANSA KATILIMI
(Önerge No:1861/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, 21-23 Eylül 2014 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen
“4th Seminar & Roundable of the AQAAIW and the Executive Board Meeting” konulu
konferansa katılan YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş’un, Ercan-İstanbulErcan gidiş-dönüş uçak bilet bedeli, İstanbul’daki konaklama, ulaşım giderleri ile
mevzuat gereği iki günlük harcırahının, Cumhurbaşkanlığı, YÖDAK 2014 Mali Yılı
Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" 01-01-09-4-1-1-03-3-3-01
kaleminden karşılanmasına karar verdi.
24.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1795-2014
ÇANAKKALE ORTAOKULU’NA HİBE EDİLECEK ÖĞRENCİ SANDALYELERİ
(Önerge No:1864/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, Çanakkale Ortaokulu Okul Aile Birliği tarafından Türkiye’de
faaliyet gösteren AÇS Orman Ürünleri İmalat Sanayi Ltd.’den satın alınacak
önergeye ekli proforma faturada detaylandırılan ve Milli Eğitim Bakanlığı, Genel
Ortaöğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı Çanakkale Ortaokulu’na hibe edilecek
öğrenci sandalyeleri için Gümrük Vergisi ve Fiyat İstikrar Fonu muafiyeti
sağlanmasına karar verdi.
24.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1796-2014
ERENKÖY İLKOKULU’NA YAPILACAK ANAOKUL BİNASI
(Önerge No:1865/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, finansmanı tamamen HEBO
Construction tarafından karşılanacak Erenköy İlkokulu sınırları içinde yapılacak
Anaokul Binası’nın, inşası için ihtiyaç duyulan ve 29 Ağustos 2014 tarihinde Milli
Eğitim Bakanlığı ile HEBO Construction arasında imzalanan protokol ekinde
detaylandırılan listede belirtilen malzemenin Gümrük Vergisi ve Fiyat İstikrar
Fonu’ndan muaf tutulmasına karar verdi.
24.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1797-2014
MESLEKİ TEKNİK ÖĞRETİM DAİRESİ’NE BAĞLI OKULLARDA VE YENİ AÇILAN HALA
SULTAN İLAHİYAT KOLEJİ İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN ETKİLEŞİMLİ TAHTA ALIMI
(Önerge No:1866/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullar için 13 adet,
yeni açılan Hala Sultan İlahiyat Koleji için 27 adet olmak üzere ihtiyaç duyulan
önergeye ekli proforma faturada detayları verilen toplam 40 adet Etkileşimli
Tahta’nın, toplam 116,000 TL karşılığında Vestel firmasından temin edilmesi
hususunda, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi
uyarınca yetkili kılınmasına ve gerekli ödeneğin Milli Eğitim Bakanlığı 2014 Mali Yılı
Bütçesi altında yer alan TC Yardımları ile finanse edilmesi öngörülen “Meslek
Liseleri Altyapı Modernizasyon (Donanım) Projesi” 09-07-09-2-2-02-3-06-1-2-07
kaleminden karşılanmasına karar verdi.
24.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1798-2014
CENGİZ TOPEL ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ ELEKTRONİK ÖĞRETMENİ
İSMAİL ÇALIKUŞU’NUN ÖDENEKSİZ İZİNLİ SAYILMASI
(Önerge No:1867/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne
bağlı Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi, Elektronik Öğretmeni İsmail
Çalıkuşu’nun, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde Elektrik-Elektronik
Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans eğitimi almak amacıyla,
25/1985 sayılı Öğretmenler Yasası’nın 83(2) maddesi uyarınca, 19 Eylül 2014 –
1 Haziran 2015 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) ödeneksiz izinli sayılmasına ve
yerine tamamen geçici statüde öğretmen atanabilmesi hususunda Milli Eğitim
Bakanlığı’nın yetkili kılınmasına karar verdi.
24.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1800-2014
YENİ ERENKÖY BALIKÇI BARINAĞININ TAMİRİ İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN KAYA
MALZEMESİ TEMİNİ VE TAŞOCAĞI İŞLETME İZNİ
(Önerge No:1869/2014)
(Ç.D.K.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Çevre ve Doğal Kaynaklar
Bakanlığı’na bağlı Jeoloji ve Maden Dairesi tarafından hazırlanan ve önergeye ekli
sunulan uydu haritasında Yeni Erenköy 616750; 3937800 koordinatlarında bulunan
malzeme ocağının Yeni Erenköy Balıkçı Barınağı, Rıhtım, Çekek Yeri ve Çevre
Düzenlemesi Projesi kapsamında, ana ve tali mendireklerin tamiri için, suya ve
aşınmaya karşı mukavim özelliklere sahip önergede belirtilen büyüklük ve
miktarlarda taş ile bölgede gerçekleştirilecek benzer yatırımlara taş temin etmek
amacıyla, bahsekonu malzeme ocağının işletilmesi için Jeoloji ve Maden Dairesi
tarafından belirlenecek koşullara uyulması şartı ile Latifoğlu Development Ltd.’e
1 (Bir) yıllık işletme izni verilmesine karar verdi.
24.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1802-2014
BELLAGİO HOLİDAY VİLLAGE LTD.’E KİRALANAN YERLERE İLİŞKİN
KİRA SÖZLEŞMELERİ
(Önerge No:1368/2014)
(M.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Bellagio Holiday Village
Ltd.’e kiralanan yerlere ilişkin aşağıdaki kararı aldı:
1)
2)
3)
Bellagio Holiday Village Ltd. ile imzalanan önergeye ekli 3/UT 1469-370 sayı
ve 10/1/2003 tarihli kira sözleşmesinin 2/2/2013 tarihinde sona ermiş olması
nedeniyle, Bakanlar Kurulu’nun Y(K-I)856-2014 sayı ve 22.4.2014 tarihli
kararında belirtilen arazi ifraz, amalgame ve kamu yolu yapılması işlemleri ile
yeni kira takdiri yapılan süre için hazırlanan, 3/2/2013 tarihinden 2/7/2014
tarihine kadar 1 yıl 5 aylık eski kira sözleşmesi hükümlerine göre imzalanan
kira sözleşmesinin ve kira süresinin onaylanması;
Bakanlar Kurulu’nun Y(K-I)856-2014 sayı ve 22.4.2014 tarihli kararı
doğrultusunda, Bellagio Holiday Village Ltd. ile Devlet Emlak ve Malzeme
Dairesi arasında Çatalköy’de P/H XIII/17 W1’de kain parsel 30,33/1, 33/2 ve
133/1’deki araziler için imzalanan kira sözleşmesinin kira süresinin
onaylanması;
Bakanlar Kurulu’nun Y(K-I)856-2014 sayı ve 22.4.2014 tarihli kararı
doğrultusunda, Bellagio Holiday Village Ltd. ile Devlet Emlak ve Malzeme
Dairesi arasında Çatalköy’de P/H XIII/17.W1’de kain parsel 32/2/1’deki hali
arazi için imzalanan kira sözleşmesinin kira süresinin onaylanması.
24.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1803-2014
GÜZELYURT’TA HASTANE YAPIMI AMACIYLA ARAZİ AYRILMASI
(Önerge No:1833/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Güzelyurt Piyale Paşa
Mahallesi Pafta/Harita XIX.40.E1, Blok F’de yer alan, önergeye ekli haritada taralı
olarak gösterilen arazinin, S-877-2006 sayı ve 12.4.2006 tarihli Bakanlar Kurulu
kararı kapsamından çıkarılmasına ve Tapu ifrazı yapılarak, Güzelyurt’ta Hastane
yapımı amacıyla, Sağlık Bakanlığı’nın kullanımına verilmek üzere, Maliye
Bakanlığı’nın kontrol ve yönetimine verilmesine karar verdi.
24.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1804-2014
2015-2016 TAHIL ÜRETİM MEVSİMİ İÇİN TOHUMLUK ARPA ÜRETİLMESİ
(Önerge No:1863/2014)
(G.T.E.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 2015-2016 dönemi tohumluk
arpa gereksinimini karşılamak amacıyla, Devlet Üretme Çiftlikleri Dairasi’nin
gerekirse sulanabilir koşullarda tohum üretme görevini yerine getirebilmesi için
ihtiyaç duyulan ve Toprak Ürünleri Kurumu tarafından Devlet Üretme Çiftlikleri
Dairesi için özel sektörden temin edilecek 50 ton sertifikalı tohumluk arpanın
oluşacak bedelinin Genel Tarım Sigortası Fonu tarafından Devlet Üretme Çiftlikleri
Dairesi’nin kuraklık alacağından Toprak Ürünleri Kurumu’na ödenmesine karar
verdi.
24.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1805-2014
ÜST DÜZEY SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAMI
(Önerge No:1870/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, Başbakanlık personel ihtiyacına binaen, Başbakan’ın
vereceği talimatlar doğrultusunda görev yürütmek üzere, önergeye ekli öğrenim
bilgileri yer alan Mehmet Yaşın’ın, 24 Eylül 2014 tarihinden geçerli olacak şekilde
önergeye ekli sözleşme metni uyarınca, 1 (Bir) yıl süre ile “Sözleşmeli Statüde”
istihdam edilmesine ve gerekli ödeneğin Başbakanlık 2014 Mali Yılı Bütçesi altında
yer alan “Sözleşmeli Personelin Ücretleri” 03-01-01-1-1-1-01-2-1-01 kaleminden
karşılanmasına karar verdi.
24.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1806-2014
KATI ATIKTAN ENERJİ GERİ KAZANIMI PROJESİ
(Önerge No:1871/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Yatırım Geliştirme Ajansı
(YAGA)’nın ilgili paydaşları ile sürdürmekte olduğu “Katı Atıktan Enerji Geri
Kazanımı Projesi”nin ihale hazırlık çalışmaları çerçevesinde, söz konusu ihalenin
sağlıklı bir zeminde gerçekleştirilebilmesi ve ülkemiz için optimum çözümle
neticelendirilebilmesi amacıyla, önergeye ekte belirtilen şartlarda ekspertiz
hizmetinin, Türkiye’de kurulu EKOSE Danışmanlık Hizmetleri ve Tic. A.Ş.
firmasından alınmasına; alınacak hizmet bedeli KDV Dahil 34,800TL (30,000 TL +
4,800 TL (KDV)) miktarın 29,928 TL’nın (25,800 TL + 4,128 TL (KDV)) Başbakanlık
YAGA 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Araştırma ve Geliştirme Giderleri”
03-01-04-8-1-1-03-5-1-02 kaleminden, 4,872 TL’nın (4,200 TL + 672 TL (KDV)) ise
“Enformasyon ve Raporlama Giderleri” 03-01-04-8-1-1-03-5-1-06 kaleminden
karşılanmasına, ulaşım, konaklama ve iaşe bedeli 4,650 TL’nın ise Başbakanlık
2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon
Giderleri" 03-01-01-1-1-1-03-6-1-02 kaleminden karşılanmasına ve tüm ödemelerin
gerçekleşmesi için Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi uyarınca Başbakanlığın
yetkili kılınmasına karar verdi.
24.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1792-2014
2000 GENEL TARIM SİGORTASI FONU BİTKİSEL ÜRETİM ZORUNLU SİGORTA
(DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ
(Önerge No:1859/2014)
(G.T.E.B.)
Bakanlar Kurulu, Genel Tarım Sigortası Yasası’nın 4. ve 15’inci maddelerinin
verdiği yetkiye dayanarak, hazırlanıp ekte sunulan, 2000 Genel Tarım Sigortası
Fonu Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta (Değişiklik) Tüzüğü’nü onaylayarak,
Resmi Gazete'de yayımlanmasına karar verdi.
24.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1799-2014
İŞYERİ VEYA İŞLERİN AÇILIŞ VE KAPANIŞ GÜN VE SAATLERİNİN YENİDEN
DÜZENLENMESİ’NE İLİŞKİN Y(K-I)1442-2014 SAYI VE 23.7.2014 TARİHLİ
KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:1868/2014)
(Ç.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, İşyeri veya İşlerin Açılış ve Kapanış Gün ve Saatlerinin
Yeniden Düzenlenmesi’ne ilişkin Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu Y(K-I)1442-2014
sayı ve 23.7.2014 tarihli karar ekinde yer alan 3’üncü maddenin (b) fıkrasının
aşağıdaki şekilde düzeltilmek suretiyle bahsekonu kararın bu yönde tadil edilmesine
karar verdi.
“3. (b) Berber ve kuaför salonu olarak faaliyet gösteren işyerlerinin kapanış saatleri
01 Nisan – 30 Eylül Yaz Dönemi’nde saat 21.30, 1 Ekim – 31 Mart Kış
Dönemi’nde saat 20.30 olarak belirlenir.
- Bu işyerlerinde hafta içi Perşembe günü için kapanış saati 13.00 olarak
uygulanır.
- Kuaför ve Berber salonları (erkek ve/veya kadın kuaförü) pazar günleri saat
13.00’e kadar faaliyet göstermezler.
Yürüttüğü faaliyetler içerisinde berberlik ve kuaförlük mesleği ile ilgili
faaliyeti, ve/veya hizmeti (saç bakımı, saç kesimi, saç boyama, fön, saç
sakal traşı vb.) olan güzellik salonları burada belirtilen (b) fıkrası
kapsamında değerlendirilirler.”
24.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Download

24.09.2014