KARAR NUMARASI: Y(K-I)1175-2014
BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU’NUN GÖREV VE ÇALIŞMASINA
İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ
(Önerge No:1204/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, Bilgi Edinme Hakkı Yasası madde 15 (11) altında hazırlanıp
ekte sunulan Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’nun Görev ve Çalışmasına İlişkin
Usul ve Esaslar Tüzüğü’nü onayladı.
18.6.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1176-2014
SAĞLIK KURULU KARARI İLE YAPILAN AMELİYATLAR, TEMİN EDİLEN TIBBİ CİHAZ,
ALET VE TEÇHİZATLARA AİT ÖDEMENİN YAPILMASI
(Önerge No:1209/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Sağlık Bakanlığı’na bağlı
hastahanelerde Uzman Doktorlar tarafından uygun görülüp hastaların yurtdışına
sevk edilmeden KKTC Devlet Hastaneleri’nde Sağlık Kurulu Kararı ile yapılan
Ortopedi, Beyin Cerrahisi, Kalp Damar Cerrahisi, Kardiyolojik Girişimsel vakalar ve
yine Sağlık Kurulu Kararı ile gerekli görülen ve hastaların yaşamlarını
südürebilmeleri için elzem olan tıbbi teçhizat alımlarına yönelik önergeye ekli
sunulan Ek1 ve Ek2’de gönderilen tablolarda detayları belirtilen ödemelerden
yurtdışı firmalara yapılan (KDV dahil) 680,563.02 TL’nın ve 12,548.00 Euro + KDV
karşılığı Türk Lirası’nın Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Yurt
Dışında Tedavi Görenlere” 11-01-07-9-9-1-05-4-3-01 kaleminden, yurtiçi firmalara
yapılan 517,961.02 TL’nın ise “Yurtiçi Tedavi Görenlere” 11-01-07-9-9-1-05-4-3-02
kaleminden ödenebilmesi için Sağlık Bakanlığı’nın Devlet İhale Tüzüğü'nün
3(2) maddesi uyarınca yetkili kılınmasını onayladı.
18.6.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1177-2014
GAZİMAĞUSA DEVLET HASTANESİ’NDE KURULU KLİMATİZASYON SİSTEMİNE AİT
YEDEK PARÇA VE SERVİS PARÇALARININ TEMİN EDİLMESİ
(Önerge No:1210/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Gazimağusa Devlet
Hastanesi’nde kurulu olup tüm hastanenin (ameliyathane dahil) ısıtma ve
soğutmasını yapan klimatizasyon (Chiller) sisteminde meydana gelen arızaların
giderilmesi ve sistemin devre dışı kalmadan hastane hizmetlerinin devamının
sağlanması amacı ile ihtiyaç duyulan önergeye ekli proforma faturada detayları
belirtilen yedek parça, filtreler, yağ ve gaz kaçakları ve gazların tamamlanması
işleminin ivedilikle sistemi kuran ve rutin bakımını yapan Trane Klima Ticaret
A.Ş.’nden 9,879.88 Euro karşılığında Sağlık Fonuna mahsuben Devlet İhale
Tüzüğü’nün 3(2) maddesi uyarınca temin edilebilmesi için Sağlık Bakanlığı’nın
yetkili kılınmasını onayladı.
18.6.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1180-2014
DR. HÜSEYİN MERTSOYLU’NUN KKTC’NE GELMESİ
(Önerge No:1213/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile Adana Başkent Üniversitesi Hastanesi
arasında yapılan Protokol çerçevesinde, 8-9 Mayıs 2014 tarihleri arasında
kanser hastalarının muayene ve takiplerini yapmak üzere KKTC’ne gelen
Dr. Hüseyin Mertsoylu’nun Adana-Ercan-Adana geliş-dönüş uçak bileti ile
KKTC’nde kaldığı süre zarfında beliren iaşe ve ibate giderlerinin Sağlık Bakanlığı
2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon
Giderleri” 11-01-07-9-9-1-03-6-1-02 kaleminden, ayrıca adı geçene verdiği hizmet
karşılığı 1,500.00 TL + KDV meblağın “Diğer Hizmet Alımları” 11-02-07-3-1-1-03-59-90 kaleminden karşılanmasını onayladı.
18.6.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1181-2014
PROF. DR. FAZIL TUNCAY AKI’NIN MASRAFLARININ KARŞILANMASI
(Önerge No:1214/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet
Hastahanesi’nde böbrek nakli operasyonlarının yapılabilmesi için gerekli altyapı
çalışmalarının başlatılabilmesi ve böbrek nakilleri konusunda görüşlerinden
yararlanılması amacıyla, 16-17 Mayıs 2014 tarihlerinde ülkemize gelen Hacettepe
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Üroloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nda görevli
Prof. Dr. Fazıl Tuncay Akı’nın Ankara-Ercan-Ankara geliş-dönüş uçak bileti bedeli
ve KKTC’nde kaldığı süre zarfında beliren iaşe-ibate giderlerinin Sağlık Bakanlığı
2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon
Giderleri" 11-01-07-9-9-1-03-6-1-02 kaleminden karşılanmasını onayladı.
18.6.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1182-2014
PROF. DR. ÖZGÜR ÖZYILKAN’IN MASRAFLARININ KARŞILANMASI
(Önerge No:1215/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile Adana Başkent Üniversitesi
Hastanesi arasında yapılan Protokol çerçevesinde, 22-23 Mayıs 2014 tarihleri
arasında kanser hastalarının muayene ve takiplerini yapmak üzere KKTC’ne
gelen, Prof. Dr. Özgür Özyılkan’ın Adana-Ercan-Adana geliş-dönüş uçak bileti
bedeli ile KKTC’nde kaldığı süre zarfında beliren iaşe-ibate giderlerinin
Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Ağırlama, Tören, Fuar,
Organizasyon Giderleri" 11-01-07-9-9-1-03-6-1-02 kaleminden, ayrıca verdiği
hizmet karşılığı 1,500.00 TL + KDV meblağın “Diğer Hizmet Alımları”
11-02-07-3-1-1-03-5-9-90 kaleminden karşılanmasını onayladı.
18.6.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1184-2014
TÜRKİYE CUMHURİYETİ SPOR FAALİYETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
OKUL SPORLARI ŞUBESİ’NDEN KKTC’NE GELECEK KİŞİLERİN
MASRAFLARININ KARŞILANMASI
(Önerge No:1218/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, 18-20 Haziran 2014 tarihlerinde KKTC’nde yapılacak
“2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı TC ve KKTC Okul Sporları Planlama, Geliştirme ve
Organizasyon Toplantısı”nı gerçekleştirmek üzere KKTC’ne gelecek olan,
TC Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı Federasyon Hizmetleri Şube Müdürü
Burcu Soysal, Sportif Eğitim Uzmanları Harun Ergün, Kerim Kocabıyık ile
Eylem Dumruk’un 18-21 Haziran 2014 tarihlerine bağlı olarak Ankara-Ercan-Ankara
geliş-dönüş uçak biletleri tutarı, konaklama, iaşe-ibate giderleri ile KKTC’nde
kalacakları süre içerisinde yapılacak ulaşım giderlerinin Milli Eğitim Bakanlığı
2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar,
Organizasyon Giderleri" 09-01-09-9-9-1-03-6-2-01 kaleminden karşılanmasını
onayladı.
18.6.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1185-2014
GEÇİCİ TUTUKLU TC UYRUKLU SENA KARA’NIN
TC DEVLETİ’NE GERİ VERİLMESİ
(Önerge No:1219/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 22/1988 sayılı Yasa ile
onaylanan TC ile KKTC arasında akdedilmiş sözleşmenin 44’üncü maddesi
uyarınca 14 Mayıs 2014 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından TC’ne geri
verilmek üzere 30 gün süre ile geçici olarak tutuklanan ve geri verilme isteminde
bulunan; geri verilme istemi Hukuk Dairesi’nce uygun görülen Geçici Tutuklu
TC uyruklu Sena Kara’nın, 43/1988 sayılı Suçluların Geri Verilmesi, Mahkeme
İlamlarının Karşılıklı Tenfizi ve Adli Yardımlaşma Yasası’nın 3’üncü madde (2)’nci
fıkrasının kendisine verdiği yetkiye atfen TC Devleti’ne geri verilmesine karar verdi.
18.6.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1187-2014
MEHMET KIZIL VE HAZAL KIZIL’IN KKTC’NE GİRİŞ YASAKLARININ
KALDIRILMASI
(Önerge No:1221/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, KKTC’nde ikametleri sakıncalı görüldüğünden 26.7.1991
tarihinde haklarında ihraç emri alınan 10.11.1961 Kağızman doğumlu Mehmet Kızıl
ve 9.7.1973 Tuzluca doğumlu Hazal Kızıl’ın KTC’nde bulunan ailelerini ziyaret
etmelerine olanak sağlamak amacı ile KKTC’ne giriş yasaklarının kaldırılmasına
karar verdi.
18.6.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1190-2014
YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN TAŞINMAZ MAL SATIN ALMA İSTEMİ
(Önerge No:1224/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergeye ekli listede isimleri ve edinmek istedikleri
taşınmaz malın/malların yer, parsel ve alanı belirtilen 24 yabancı uyruklu kişiye,
önergede belirtilenler ışığında, 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun
Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca gerekli izinin verilmesine karar verdi.
18.6.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1192-2014
HOLLANDA’DA DÜZENLENECEK POLİS SALON FUTBOL TURNUVASI’NA KATILIM
(Önerge No:1227/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, 6-10 Ekim 2014 tarihleri arasında Hollanda’da
düzenlenecek “32. Lojack World Police Indoor Soccer Tournament” Polis Salon
Futbol Turnuvası”na görevli olarak katılacak olan 1 heyet başkanı, 1 teknik direktör,
1 antrenör, 11 sporcudan oluşacak toplam 14 (On Dört) kişilik polis heyetine
6-13 Ekim 2014 tarihlerine bağlı olarak Ercan-İstanbul-Hollanda-İstanbul-Ercan
gidiş-dönüş uçak biletleri, vize ücretleri, seyahat sigorta bedelleri, konaklama
giderleri, turnuvaya katılım bedellerinin karşılanmasını; oradaki iç ulaşım için
1,000€ (Bin Euro), beklenmedik giderler için 1,000€ (Bin Euro) olmak üzere toplam
2,000€’nun (İki Bin Euro) heyet başkanı Polis Müdür Muavini Hüseyin Kadir Çete’ye
avans olarak verilmesini, yukarıda belirtilen harcamalar ile heyetin mevzuat gereği
harcırahlarının Polis Genel Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan
"Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" 19-00-03-1-1-1-03-6-1-02
kaleminden karşılanmasını onayladı.
18.6.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1193-2014
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI’NCA 2014 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK
YURTDIŞI DENETİMLERDE “YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI”
KALEMİNİN KULLANILMASI
(Önerge No:1228/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, Sayıştay Başkanlığı’nca belirlenen denetim programı
çerçevesinde,
2014
yılında
gerçekleştirilecek
yurtdışı
denetimlerde
görevlendirilecek denetim ekiplerinde görev alacak personelin uçak bilet
bedelleri, iaşe-ibate masrafları, mevzuat gereği harcırahları, konaklama ve
yapılan tüm resmi giderlerin Sayıştay Başkanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında
yer alan “Yurtdışı Geçici Görev Yollukları” 16-00-01-1-2-1-03-3-3-01 kaleminden
karşılanmasını onayladı.
18.6.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1195-2014
TÜRKİYE’DE DÜZENLENECEK HİZMETİÇİ EĞİTİMLERE MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI’NA BAĞLI OKULLARDA GÖREVLİ ÖĞRETMENLERİN KATILIMI
(Önerge No:1230/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, Türkiye’de 22-28 Haziran 2014 tarihleri arasında
(her iki tarih dahil) düzenlenecek Hizmetiçi Eğitimler’e Milli Eğitim Bakanlığı’na
bağlı okullarda görevli öğretmenlerin katılmlarına ilişkin aşağıdaki kararı aldı.
1.
Esenköy/Yalova’da yapılacak “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
Semineri”ne katılacak olan Anafartalar Lisesi öğretmeni Ziya Tüzel’e
Ercan-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak bileti temin edilmesi ve İstanbulYalova-Esanköy-Yalova-İstanbul ulaşım gideri (hızlı tren, otobüs ücreti,
deniz otobüsü v.s) ile mevzuat gereği harcırah verilmesi;
2.
Kuşadası/Aydın’da yapılacak “Yazar Eğitmenliği Kursu”na katılacak olan
Türk Maarif Koleji öğretmenleri Naciye Kazaz, Aysun Tuzcu,
Şükran Avcı, 20 Temmuz Fen Lisesi öğretmenleri Arzu Arhun Topçu,
Mustafa Keleş ve Anafartalar Lisesi öğretmeni Hamide Börtlüce’ye
Ercan-İzmir-Ercan gidiş-dönüş uçak bileti temin edilmesi, İzmir-AydınKuşadası-Aydın-İzmir ulaşım gideri (hızlı tren, otobüs ücreti, deniz
otobüsü v.s) ile mevzuat gereği harcırah verilmesi;
3.
Osmangazi/Bursa’da yapılacak “Alternatif Yakıt Teknolojileri (LPC, CNG)
Kursu”na katılacak olan Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi öğretmeni
Kubilay Öğütveren’e Ercan-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak bileti temin
edilmesi, İstanbul-Bursa-Osmangazi-Bursa-İstanbul ulaşım gideri (hızlı
tren, otobüs ücreti, deniz otobüsü v.s) ile mevzuat gereği harcırah
verilmesi;
4.
Osmangazi/Bursa’da yapılacak “Yeni Nesil Otomatik Vites Teknolojileri
Kursu”na katılacak olan Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğretmeni
Veli Gazi’ye Ercan-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak bileti temin edilmesi,
İstanbul-Bursa-Osmangazi-Bursa-İstanbul ulaşım gideri (hızlı tren, otobüs
ücreti, deniz otobüsü v.s) ile mevzuat gereği harcırah verilmesi;
…/2
5.
Tokat’da yapılacak “Zeka Oyunları Kursu”na katılacak olan Gazimağusa
Türk Maarif Koleji öğretmeni Mahmut Kara ve 23 Nisan İlkokulu öğretmeni
Seden İneci’ye Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak bileti temin
edilmesi, Ankara-Tokat-Ankara ulaşım gideri (hızlı tren, otobüs ücreti,
deniz otobüsü v.s) ile mevzuat gereği harcırah verilmesi;
6.
Yukarıda belirtilen gidiş-dönüş uçak biletlerinin Milli Eğitim Bakanlığı 2014
Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Eğitim ve Öğretim Hizmetlerinin
Geliştirilmesi ve Katkı Projesi” 09-01-09-5-0-12-3-06-7-7-16 kaleminden,
ulaşım giderleri ile mevzuat gereği harcırahlarının“Kurslara Katılma
Giderleri” 09-08-09-9-9-1-03-5-9-03 kaleminden karşılanması.
18.6.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1196-2014
Y(K-I)709-2013 SAYI VE 29.12.2013 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:1232/2014)
(G.T.E.B.)
Bakanlar Kurulu, Brucellalı Hayvanların Nakliye ve İtlaf Edilmesi İçin İhtiyaç
Duyulan Ödeneğin Karşılanması’na ilişkin Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu
Y(K-I)709-2013 sayı ve 29.12.2013 tarihli kararda yer alan “nakliye ve itlaf
bedellerinin” ibaresinin “nakliye, itlaf, gömü ve kireçleme” olarak düzeltilerek,
bahsekonu kararın bu yönde tadil edilmesine karar verdi.
18.6.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1197-2014
İSTANBUL’DA DÜZENLENECEK "OKUL ÖNCESİ SOSYAL BECERİ DESTEK
EĞİTİMİ SEMİNERİ"NE ÖĞRETMENLERİN KATILIMI
(Önerge No:1233/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, 29 Haziran - 5 Temmuz 2014 tarihleri arasında
(her iki tarih dahil) İstanbul'da düzenlenecek “Okul Öncesi Sosyal Beceri Destek
Eğitimi Semineri"ne Girne Maarif Anaokulu öğretmeni Firdevs Eren,
Enver Ejderoğlu, Alasya Vakıf Anaokulu öğretmeni Sevin Küçüker, Yenicami
Okulu Özel Eğitim Merkezi öğretmeni Ayşe Paşa ve Şehit Özdemir Anaokulu
öğretmeni Eda Mısırlıoğlu’nun katılmalarını, adı geçenlerin Ercan-İstanbulErcan gidiş-dönüş uçak biletlerinin Milli Eğitim Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi
altında yer alan "Eğitim ve Öğretim Hizmetlerinin Geliştirilmesi ve Katkı Projesi"
09-01-09-5-0-12-3-06-7-7-16 kaleminden, iaşe-ibate ödeneği ve ilgili harcırahın
“Kurslara
Katılma
Giderleri”
09-08-09-9-9-1-03-5-9-03
kaleminden
karşılanmasını onayladı.
18.6.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1198-2014
AZERBAYCAN’DA DÜZENLENECEK 17. TÜRKSOY RESSAMLAR
BULUŞMASI’NA KATILIM
(Önerge No:1235/2014)
(Bb.Yrd. E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, 16 Haziran – 5 Temmuz 2014 tarihlerinde Azerbaycan’da
düzenlenecek “17. TÜRKSOY Ressamlar Buluşması”na KKTC’ni temsilen Kültür
Dairesi’nin düzenlediği Genç Sanatçılar Resim Yarışması 2014’te başarı ödülüne
layık görülen Ressam Kemal Behçet Caymaz’ın katılmasını; Ercan-İstanbul-Baküİstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak bilet bedeli, yürürlükteki mevzuata uygun yurtdışı
geçici görev yolluğu verilmesini ve gerekli ödeneğin Başbakan Yardımcılığı,
Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi 2014 Mali Yılı
Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" 04-08-08-2-0-1-03-3-3-01
kaleminden karşılanmasını onayladı.
18.6.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1199-2014
ENDOSKOPİ SİSTEMİ TEMİN EDİLMESİ
(Önerge No:1236/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Sağlık Bakanlığı’na bağlı
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi Endoskopi Birimi’nde mevcut olup yatılı
ve ayaktan tüm hastaların teşhis ve tedavilerinin yapıldığı endoskopik sistemin
yıpranmış olması ve sürekli olarak devre dışı kalması nedeniyle, teşhis-tedavide
herhangi bir yanlışlığa sebebiyet vermeden gerekli işlemlerin yapılması ve
hastaların mağdur olmamaları amacıyla, şu anda hastanelerde kullanılmakta olan
sistem olduğu nedenle doktorların da tercihi olan 1 adet gastroskopi, 1 adet
kolonoskopi cihazı ile sistemin kullanılacağı ışık sistemi ve diğer tüm cihaz ve
teçhizat (taşıyıcı araba, 1 adet monitör ve bilgisayarlı görüntü aktarım sistemi)
ile komple sistemin önergeye ekli tekliflerden en uygun fiyatı veren
Fujifilm Dış Ticaret A.Ş.’den 27,500 Euro + KDV karşılığında temin edilebilmesi için
Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi uyarınca Sağlık Bakanlığı’nın yetkili
kılınmasını ve gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer
alan ve T.C. Yardımları ile finanse edilmesi öngörülen “Tıbbi Teçhizat ve Ambulans
Alımı Projesi” 11-01-07-3-1-03-3-06-1-2-06 kaleminden karşılanmasını onayladı.
18.6.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1200-2014
PROF. DR. AYTEKİN BESİM’İN MASRAFLARININ KARŞILANMASI
(Önerge No:1237/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, 5-9 Haziran 2014 tarihleri arasında Radyoloji konusunda
gerçekleştirilen toplantıya katılmak üzere ülkemize gelen Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi’nde görevli Prof. Dr. Aytekin Besim’in Ankara-Ercan-Ankara
geliş-dönüş uçak bileti bedeli ile KKTC’nde kaldığı süre zarfında beliren iaşe-ibate
giderlerinin Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Ağırlama,
Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" 11-01-07-9-9-1-03-6-1-02 kaleminden
karşılanmasını onayladı.
18.6.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1201-2014
TEDAVİ AMAÇLI KATKI
(Önerge No:1238/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, kendi maddi olanakları ile tedavi gören hasta
Ahmet Gazioğlu’na 20,000.00 TL (Yirmi Bin Türk Lirası) ve hasta Şerife Horoz’a
20,000.00 TL (Yirmi Bin Türk Lirası) tutarında katkı yapılmasını ve gerekli ödeneğin
Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Yurtdışında Tedavi
Görenlere” 11-01-07-9-9-1-05-4-3-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
18.6.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1202-2014
MAHMUT TEHELCİOĞLU İSİMLİ HASTA İÇİN TEMİN EDİLEN İLAÇLARIN ÖDENMESİ
(Önerge No:1239/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Sağlık Kurulu kararı ile
tedavi için Ankara’ya sevk edilen Mahmut Tehelcioğlu’nun tedavisi için
acil gereksinim duyulup Ankara’da temin edilemediği nedenle, Kemal Saraçoğlu
Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı tarafından Güney Kıbrıs’tan temin edilip
hastanın tedavisi için Ankara’ya gönderilen, önergeye ekli faturada belirtilen 4 (Dört)
adet Inj. Depocyte 50 mg (Liposomal Cytarabine) tutarı olan 8,200.00 Euro’nun
Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Yurtdışında Tedavi
Görenlere” 11-01-07-9-9-1-05-4-3-01 kaleminden karşılanarak Kemal Saraçoğlu
Lösemli Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na ödeme yapılabilmesi için
Sağlık Bakanlığı’nın Devlet İhale Tüzüğü’nün 3(2) maddesi uyarınca yetkili
kılınmasını onayladı.
18.6.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1203-2014
PERİTON DİYALİZ HASTALARININ YURTDIŞINDA
İHTİYAÇ DUYACAĞI SOLÜSYONLARIN TEMİNİ
(Önerge No:1240/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Sağlık Kurulu kararı ile
tedaviye veya tatil amacıyla en fazla 15 gün yurtdışına giden periton diyaliz
hastalarının yurtdışında bulunduğu sürede ihtiyaç duyacakları diyaliz solüsyonu
ve malzemelerin, 2014 yılında yapılan ihale sonucu sözleşme imzalanan
Medpronics Ltd. Firması’ndan önergeye ekli 157/2014 no’lu 8.5.2014 tarihli ihale
kararında belirtilen fiyattan, yine aynı ihale kapsamından sözleşme imzalanan
Spectra Trading Ltd. Firması’ndan önergeye ekli 158/2014 no’lu ve 16.5.2014 tarihli
ihale kararında belirtilen fiyattan olmak koşuluyla, 2014 yılı içerisinde yurtdışına
tedavi veya tatil amacıyla giden periton diyaliz hastalarının, gereksinim duyacakları
solüsyonları hastaların yurtdışında bulunacakları adreslerine teslim etmelerini ve
firmalara ödemelerin ise “Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları” 11-04-07-1-1-1-03-2-6-02
kaleminden KKTC’nden yapılabilmesi için Devlet İhale Tüzüğü’nün 3(2) maddesi
uyarınca Sağlık Bakanlığı’nın yetkili kılınmasını onayladı.
18.6.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1204-2014
FASIL 254 ECZACILIK VE ZEHİRLER YASASI MADDE 23 UYARINCA
BİRİNCİ CETVELDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİK
(Önerge No:1241/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, uluslararası düzenlemeler de
gözönünde bulundurularak, Büyüme Hormonu (Growth Hormone), Gabapentin,
Pregabolin, Tianeptin Sodyum, Zaleplon ve Zopiclone etken maddelerini ihtiva eden
ilaçların, Değiştirilmiş Şekliyle Fasıl 254 Eczacılık ve Zehirler Yasası’nın 23’üncü
maddesi uyarınca Yasa’ya ekli Birinci Cetvelin I. Kısmına ilave edilmesini
onaylayarak, Resmi Gazete’de yayımlanmasına karar verdi.
18.6.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1206-2014
GEÇİCİ TUTUKLU T.C. UYRUKLU HÜSEYİN ÇELİK’İN T.C. DEVLETİ’NE
GERİ VERİLMESİ
(Önerge No:1243/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 22 Mayıs 2014 tarihinde
22/1988 sayılı Yasa’nın 44’üncü maddesi uyarınca, Lefkoşa Kaza Mahkemesi
tarafından TC’ne geri verilmek üzere 30 gün süre ile geçici olarak tutuklanan ve geri
verilme isteminde bulunan; geri verilme istemi Hukuk Dairesi’nce uygun görülen
Geçici Tutuklu TC uyruklu Hüseyin Çelik’in 43/1988 sayılı Suçluların Geri Verilmesi,
Mahkeme İlamlarının Karşılıklı Tenfizi ve Adli Yardımlaşma Yasası’nın 3’üncü
maddesinin (2)’nci fıkrasının kendisine verdiği yetkiye atfen TC Devleti’ne geri
verilmesine karar verdi.
18.6.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1207-2014
KIBRIS TÜRK YATIRIM GELİŞTİRME AJANSI’NIN KİRA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN
EK SÖZLEŞME YAPILMASI
(Önerge No:1245/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı’na (YAGA) Yeni Ofis
Binası Kiralanması’na ilişkin Y(K-I)634-2014 sayı ve 26.3.2014 tarihli Bakanlar
Kurulu kararı uyarınca, Güner Özdil (Vekaletname tahtında yetkili vekili İpek Özdil)
ile Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA) arasında imzalanan 21.4.2014
tarihli Kira Sözleşmesi 1’inci maddesinin değiştirilerek tadil edilmesini ve kiraya
ilişkin gecikme faizi hakkında Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası kurallarının
uygulanacağı düzenlemenin yapılarak, önergeye ekli sunulan Ek Sözleşme’nin
imzalanması hususunda tarafların yetkili kılınmasını onayladı.
18.6.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1208-2014
TRİO ARİON İSİMLİ TOPLULUĞUN KKTC’NDE DÜZENLEDİĞİ ODA MÜZİĞİ
KONSERLER DİZİSİ KAPSAMINDA YAPILAN MASRAFLARIN KARŞILANMASI
(Önerge No:1234/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türk Sanatçıların birikimlerini
kendi ülkelerine aktarmalarına olanak sağlamak amacıyla, 1-8 Haziran 2014
tarihleri arasında KKTC’ne gelen Bursa’da yaşayan Trio Arion isimli topluluk üyeleri
Kıbrıslı Türk Keman Sanatçısı Mehmet Aybars ile Viyolonsel Sanatçısı Aslı Erden
ve Piyanist Lale Necef’in İstanbul-Ercan-İstanbul geliş-dönüş uçak biletleri,
İstanbul-Ercan uçuşunda viyolonselin uçakta taşınması için Sanatçı Mehmet
Aybars’ın Türk Hava Yolları’na yaptığı 172,78 TL tutarındaki ödeme ile
Ercan-İstanbul uçuşunda viyolonselin uçakta taşınması için ödenen ücretin
karşılanması amacıyla yapılacak harcamanın Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,
Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi 2014 Mali Yılı Bütçesi
altında yer alan "Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" 04-08-08-2-0-1-036-1-02 kaleminden karşılanmasını onayladı.
18.6.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1209-2014
20 TEMMUZ FEN LİSESİ İLE LEFKOŞA TÜRK LİSESİ’NE
KURUMSAL NETWORK ALTYAPISI TESİS EDİLMESİ
(Önerge No:1246/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, 10 Ağustos 2014 tarihinde gerçekleştirilecek olan Türkiye
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nin talebi
doğrultusunda, Seçim Merkezi olarak kullanılacak 20 Temmuz Fen Lisesi ile
Lefkoşa Türk Lisesi’nde oy kullanılmasının sağlanabilmesi için, kurumsal Network
altyapısı tesis edilmesini; bu amaçla Bakanlık Merkez Sistemi ile güvenli internet
bağlantısı kurulması işinin önergeye ekli sunulan tekliflerden en uygun teklifi veren
EMI Technologies Ltd.’e (KDV hariç) 39,566 USD tutarında yaptırılması hususunda
ve her türlü işlemin yürütülmesinde Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi uyarınca
Milli Eğitim Bakanlığı’nın yetkili kılınmasını ve gerekli ödeneğin Milli Eğitim
Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan TC Yardımları ile finanse edilmesi
öngörülen “Eğitim ve Öğretim Hizmetlerinin Geliştirilmesi ve Katkı Projesi” 09-0109-5-0-12-3-06-7-7-16 kaleminden karşılanmasını onayladı.
18.6.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1210-2014
E-1584-2000 SAYI 20.9.2000 TARİHLİ KARARIN TADİLİ VE
LEFKOŞA MESLEK LİSELERİ KAMPÜSÜ OLUŞTURULMASI AMACIYLA
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NIN KONTROL VE YÖNETİMİNE ARAZİ VERİLMESİ
(Önerge No:1247/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Meslek Liseleri’nin ortak
alanda kampüs şeklinde yerleşimlerini sağlamak amacıyla, aşağıdaki kararı aldı:
1. E-1584-2000 sayı ve 20.9.2000 tarihli Bakanlar Kurulu kararının tadil edilmesi ve
önergeye ekli tapu vaziyet planında taralı olarak ve A kodu ile gösterilen
“Lefkoşa Mesleki Eğitim Kampüs Alanı” yazan; Lefkoşa’da, İncirli Mahallesi,
Pafta/Harita XXI.36.E1 Blok:E’de yer alan 36 (kısmen), 64 (kısmen), 65 (kısmen),
66 (kısmen), 67 (kısmen), 68 (kısmen) ve 72 (kısmen) no’lu parsellerin ve Lefkoşa’da,
İncirli Mahallesi Pafta/Harita: XXI.36.W1 Blok:E’de yer alan 47 (kısmen) no’lu parselin
bir kısmından oluşan (yaklaşık 76,000 m²) alanın E-1584-2000 sayı ve 20.9.2000 tarihli
Bakanlar Kurulu karar kapsamından çıkarılarak, Lefkoşa’da bulunan meslek liselerinin
bir kampüs altında yerleşmesini sağlamak amacı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın kontrol ve
yönetimine verilmesi;
2. Önergeye ekli tapu vaziyet planında taralı olarak ve B kodu ile gösterilen, “Lefkoşa
Mesleki Eğitim Kampüs Alanı”na ulaşım için Lefkoşa’da İncirli Mahallesi, Pafta/Harita
XXI.36.E1, Blok:E’de yer alan 36 (kısmen), 60 (kısmen) 64 (kısmen), 65 (kısmen),
66 (kısmen), 67 (kısmen), 68 (kısmen) ve 72 (kısmen) no’lu parsellerin ve Lefkoşa’da,
İncirli Mahallesi Pafta/Harita :XXI.36.W1 Blok:E’de yer alan 47 (kısmen) no’lu parselin;
E-1584-2000 sayı ve 20.9.2000 tarihli Bakanlar Kurulu karar kapsamından çıkarılarak,
kamu yolu yapımı için (yaklaşık 22,230 m²) ayrılması;
3. Önergeye ekli tapu vaziyet planında taralı olarak ve YA kodu ile gösterilen Lefkoşa’da,
İncirli Mahallesi, Pafta/Harita XXI.36.E1 Blok:E’de yer alan 64 (kısmen), 65 (kısmen),
66 (kısmen), 67 (kısmen) ve 72 (kısmen) no’lu parsellerin Kanlıdere yatağı boyunca
olan (yaklaşık 19,920 m²) kısmının E-1584-2000 sayı ve 20.9.2000 tarihli Bakanlar
Kurulu karar kapsamından çıkarılarak, yeşil alan olarak ayrılması.
18.6.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1212-2014
TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN, MANİSA SOMA İLÇESİNDE MEYDANA GELEN
MADEN FACİASINA YARDIM KAMPANYASI
(Önerge No:1248/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti’nin, Manisa Soma İlçesi’nde meydana
gelen maden kazasında hayatını kaybeden 301 maden işçisinin ailesine yardım
kampanyası başlatılması amacıyla;
1. Kamu emeklilerinden, kampanyaya dahil olmak isteyen sendikaların
üyelerinden ve hiçbir sendikaya üye olmayan kamu çalışanlarının Haziran 2014
ayı brüt maaşlarının %1’i oranında kesinti yapılmasına ve bu kesintinin yaşanan
faciada hayatını kaybedenlerin ailelerine bağışlanmasına;
2. Kampanyaya katılmayan sendikaların üyeleri de kampanyaya katılmak
istemeleri halinde bağlı oldukları Bakanlıklara kişisel başvuru yapıp yardım
kampanyasına katılmalarının sağlanmasına;
3. Kampanyaya katılan sendikaların üyeleri veya emekliler veya herhangi bir
sendikaya üye olmayan çalışanlar bu kampanya kapsamında yardımda
bulunmak istememeleri halinde, bağlı bulundukları Bakanlıklara kişisel başvuru
yapmak suretiyle kampanya dışında kalmalarının sağlanmasına;
4. Bu kararın Maliye Bakanlığı tarafından yürütülmesine
karar verdi.
18.6.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1173-2014
TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE KKTC HÜKÜMETİ ARASINDA
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YURTDIŞI KOORDİNASYON OFİSİNİN
KURULMASI VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ANLAŞMA
(Önerge No:753/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, TC Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile
KKTC Başbakan Yardımcısı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanı
Serdar Denktaş tarafından 12 Mart 2014 tarihinde imzalanıp önergeye ekli sunulan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtdışı Koordinasyon Ofisinin Kurulması ve
Faaliyetlerine İlişkin Anlaşma”yı onaylayarak, Resmi Gazete’de yayımlanması ve
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Cumhuriyet Meclisi’nin bilgisine sunulmasına karar
verdi.
18.6.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Download

18.06.2014