KARAR NUMARASI: Y(K-I)975-2014
EKTAM KIBRIS LTD.’E PARSEL DEVREDİLMESİ
(Önerge No:2704/2013)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, S (K-II)880-2008 sayı ve
9.4.2008 tarihli Bakanlar Kurulu kararı uyarınca ve Fasıl 224 Taşınmaz Mal
(Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) Yasası’nın 18’inci maddesine dayanarak Maliye
Bakanlığı adına Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi ile Ektam Kıbrıs Ltd. arasında
yapılmış olan ve önergeye ekli sunulan sözleşmelerde yer alan satışa konu
Gazimağusa, Köprülü köyünde, Pafta/Harita: XXXII.21.E1 ve Parsel 118/1/1,
118/1/2 + 118/3, 118/2, 118/1/3’de kayıtlı yer ile Lefkoşa, Kızılay Mahallesi, Sanayi
Bölgesinde, Pafta/Harita: XXI/22.W2-XXI/30.W1, Blok: E, Parsel 27+28+29A’da
kayıtlı yerin Ektam Kıbrıs Ltd.’e devrinin yapılması amacıyla, gerekli işlemleri
yapmak üzere Tapu ve Kadastro Dairesi’nin yetkilendirilmesine karar verdi.
14.5.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)980-2014
TÜRKİYE’DE MANİSA’NIN SOMA İLÇESİNDE YAŞANAN MADEN FACİASI İLE İLGİLİ
ULUSAL YAS İLANI
(Önerge No:1045/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, Türkiye’de Manisa’nın Soma ilçesinde yaşanan maden
faciası nedeniyle, 14 Mayıs ve 15 Mayıs 2014 tarihleri olmak üzere Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti’nde 2 (İki) gün süreyle Ulusal Yas ilan edilmesine ve
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yapılacak olan Resmi Törenler
dışındaki şenliklerin iptal edilmesine karar verdi.
14.5.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Cumhurbaşkanlığı
KKTC Başbakanlık (RG)
Tüm Bakanlıklar
KARAR NUMARASI: Y(K-I)981-2014
YUKARI GİRNE ÇEVRE YOLU GÜZERGAHI İÇERİSİNDE KALAN VE
EKSİK YAYIMLANAN EDREMİT KÖYÜNDE ÖZEL MÜLKİYETE AİT
TAŞINMAZ MALA İLİŞKİN KAMULAŞTIRMA EMRİ
(Önerge No:1005/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bölgesinde kara ulaşımının
sağlanması, idamesi ve geliştirilmesi için gerekli olan Yukarı Girne Çevre Yolu
güzergahı içerisinde kalan ve eksik yayımlanan Edremit köyünde özel mülkiyete ait
taşınmaz malın kamulaştırılmasına ilişkin 15/1962 sayılı Zorla Mal İktisabı
Yasası'nın 6. maddesi uyarınca hazırlanan ekteki “Kamulaştırma Emri”ni onayladı.
14.5.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)982-2014
YURTDIŞI GÖREV
(Önerge No:1006/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Spor Dairesi Eğitim Birimi’nin kapsamlı bir şekilde kurulup,
randımanlı bir şekilde hizmet verebilmesi amacına yönelik olarak, Türkiye
Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Eğitim Daire Başkanlığı ile ikili temas
ve incelemelerde bulunmak üzere Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür
ve Spor Bakanlığı, Dış İlişkiler Sorumlusu Sertaç Bozatlı ve Spor Eğitmeni
Serhat Deniz’in Ankara’ya gitmelerini, 13-15 Mayıs 2014 tarihlerine bağlı olarak
Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri ile iaşe-ibate giderlerinin Başbakan
Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’na bağlı Spor Dairesi
Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları"
04-12-08-1-0-1-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
14.5.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)983-2014
KIBRIS TÜRK SANAYİ ODASI’NIN DUBAİ GULFOOD 2014
GIDA VE İÇECEK FUARI’NA KATILIM MASRAFLARI
(Önerge No:1013/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın 23-27 Şubat 2014 tarihleri
arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde Gulfood 2014 Gıda Fuarı’na
katılım kapsamında yaptığı ve önergeye ekli çizelgede detayları verilen harcamalar
(Ercan-İstanbul-Dubai nakliye bedeli, Dubai-fuar alanı nakliye ve gümrük bedeli,
fuar yer kirası, katılımcıların fuar web sitesi görünürlüğü ve sigorta gideri, standların
elektrik ve temizlik giderleri, standların konstrüksiyon bedeli, menşe ve faturaların
tasdik ve onay bedelleri, flama asma bedeli, internet gideri) ile görevlendirilen
Feriha Bıyıkoğlu ve Hüseyin Ezgin’in 19-28 Şubat 2014 tarihleri arasındaki
Ercan-İstanbul-Dubai-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri, otel konaklama,
transfer, vize giderleri ve diğer resmi giderlerin karşılanması için harcanan
247,738.49 TL’nın Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor
Bakanlığı’na bağlı Sanayi Dairesi Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan
“Kalite Belgesi, Fuar, Pazarlama ve Navlun Hibe Destek Programı Projesi”
04-02-04-9-9-63-3-05-5-1-01 kaleminden karşılanmak üzere K.T. Sanayi Odası’na
faturalanması ve belgelenmesi karşılığı olarak verilmesini onayladı.
14.5.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)984-2014
DEĞİRMENLİK’TE BULUNAN KIRMA KUM-ÇAKIL OCAĞI’NA AİT
RUHSAT SÜRESİNİN YENİLENMESİ
(Önerge No:1015/2014)
(Ç.D.K.B.)
Bakanlar Kurulu, Karayolları Dairesi kullanımına verilen ve ülkede karayolları
ile havalimanları yapımında kullanılan, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı birimleri
tarafından yürütülmekte olan Değirmenlik P/H XIII/50/E2’de bulunan taş ocağı ve
ilk kez 11.2.1976 tarihinde İ5 ve 22.3.2000 tarihinde ikinci kez İ308 olarak
ruhsatlandırılan kırma kum-çakıl ocağı izninin, KKTC’nde yapımı devam eden
karayolları için gereksinim duyulan malzeme teminine yönelik işletilmesi, mümkün
olabilecek şekilde iyileştirilmesi ve çevre ile ilgili uygulamaların yapılabilmesi için
kontrol ve denetiminin bilahare hazırlanacak protokol ile Jeoloji ve Maden Dairesi ile
Çevre Koruma Dairesi tarafından yürütülmesine ve taş ocağı işletme ruhsatı
süresinin 2020 yılına kadar uzatılmasına karar verdi.
14.5.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)985-2014
SAMSUN’DA DÜZENLENECEK I. HALK OYUNLARI VE MÜZİK FESTİVALİ’NE
GENÇLİK DAİRESİ MASTERLER HALK DANSLARI EKİBİNİN KATILMASI
(Önerge No:1016/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, 15-21 Mayıs 2014 tarihleri arasında Samsun’da
düzenlenecek I. Halk Oyunları ve Müzik Festivali’ne Gençlik Dairesi Müdürlüğü’ne
bağlı Masterler Halk Dansları Topluluğu’nun 25 kişilik ekiple katılmasını,
katılımcıların 14-22 Mayıs 2014 tarihlerine bağlı olarak Ercan-Ankara-Ercan
gidiş-dönüş uçak bileti giderlerinin Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür
ve Spor Bakanlığı’na bağlı Gençlik Dairesi Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi
altında yer alan “Gençlere Yönelik Etkinliklerin Desteklenmesi Projesi”
04-11-08-1-0-01-3-06-5-7-04 kaleminden karşılanmasını ve ekipte kafile başkanı
olarak yer alacak Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu ve Gençlik Dairesi
personeli Bahire Sefaoğlu’na yürürlükteki mevzuat uyarınca verilecek harcırahın
“Yurtdışı Geçici Görev Yollukları” 04-11-08-1-0-1-03-3-3-01 kaleminden
karşılanmasını onayladı.
14.5.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)986-2014
K(II)663-2013 SAYI VE 10.4.2013 TARİHLİ KARARIN İPTAL EDİLMESİ VE
YENİ KARAR OLUŞTURULMASI
(Önerge No:1017/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, V. Uluslararası Özel Atletizm Oyunları’na ilişkin Bakanlar
Kurulu’nun almış olduğu K(II)663-2013 sayı ve 10.4.2013 tarihli kararda belirtilen
harcamaların karşılanması uygun görülen 2013 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan
"Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" 09-01-09-9-9-1-03-6-2-01
kaleminde yeterli ödeneğin bulunmaması nedeniyle, ödemeleri yapılamayan ve
önergeye ekli listede detayları verilen toplam 45,564.10 TL tutarındaki harcamanın
Milli Eğitim Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Tanıtma, Ağırlama,
Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" 09-05-09-1-2-1-03-6-2-01 kaleminden
karşılanmasını ve bahsekonu kararın iptal edilmesini onayladı.
14.5.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)987-2014
KÜFİ SEYDALİ’NİN KKTC AVUSTURYA FAHRİ TEMSİLCİ
GÖREVİNDEN ALINMASI
(Önerge No:1018/2014)
(D.B.)
Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu’nun E-595-93 sayı ve 20.5.1993 tarihli
kararı ile KKTC Avusturya Fahri Temsilcisi olarak atanması onaylanan ve halen bu
görevi sürdürmekte olan Küfi Seydali’nin KKTC Avusturya Fahri Temsilcisi
görevinden alınmasına karar verdi.
14.5.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Dışişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)988-2014
BRÜKSEL’DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK RESMİ TEMASLAR
(Önerge No:1019/2014)
(D.B.)
Bakanlar Kurulu, Avrupa Birliği yetkilileri ile çeşitli resmi temaslarda
bulunmak amacıyla Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Erhan Erçin ve Dışişleri Dairesi
Avrupa Birliği ile İlişkiler Müdürü İsmet Korukoğlu’nun Brüksel’e gitmelerini;
12 Mayıs 2014 tarihinde Ercan-İstanbul-Brüksel gidiş, 14 Mayıs 2014 tarihinde
Brüksel-İstanbul-Ercan dönüş uçak bilet bedelleri, belirtilen tarihler için mevzuat
gereği harcırah, konaklama ve gerçekleşecek diğer tüm resmi harcamaların
Dışişleri Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “ Yurtdışı Geçici Görev
Yollukları” 05-01-01-1-3-1-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
14.5.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Dışişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)989-2014
Y(K-I)231-2014 SAYI VE 5.2.2014 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:1020/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Yabancı Uyruklu Kişilerin Taşınmaz Mal Satın Alma
İstemi’ne ilişkin Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu Y(K-I)231-2014 sayı ve 5.2.2014
tarihli kararın önergesine ekli listenin 4’üncü sırasında yer alan taşınmaz mal izninin
tadil edilerek, T.C. uyruklu Harun Gülmez’e Girne İlçesi Çatalköy’de Koçan
No:9553, Pafta/Harita No:XII/31.E1, Parsel No:üz 394/1+395/1+396+396/1+396/2
üzerinde kain 7 no’lu konutu satın alması için gerekli satın alma izni verilmesini
onayladı.
14.5.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)990-2014
S (K-II)1011-2008 SAYI VE 30.4.2008 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:1021/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Taşınmaz Mal İzni’ne ilişkin Bakanlar Kurulu’nun almış
olduğu S (K-II)1011-2008 sayı ve 30.4.2008 tarihli kararın önergesine ekli listenin
11’inci sırasında yer alan taşınmaz mal izninin tadil edilerek, T.C. uyruklu
Abdulvolkan Öktem’e Girne İlçesi Yukarı Girne’de Koçan No:3879,
P/H No:XII/20.E1, Parsel No:281, Yüzölçümü:1 evlek 2000 ay² olan taşınmaz mal
üzerinde kain Özyalçın Apt. 1 no’lu daireyi satın alması için gerekli satın alma izni
verilmesini onayladı.
14.5.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)991-2014
TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDEN GELECEK EMNİYET MENSUPLARININ
MASRAFLARININ KARŞILANMASI
(Önerge No:1022/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti
arasında, 24 Ekim 1990 tarihinde imzalanan 3/1992 sayılı “Güvenlik, Asayiş,
Narkotik ve Psikotrop Maddeleri Kaçakçılığı, Terörizmle Mücadele ile Mesleki
Eğitim ve Sosyal İlişkiler Alanında İşbirliği Protokolü" çerçevesinde, ülkemizde
gerçekleştirilecek “Toplum Destekli Polislik Temel Eğitimi”ne 11-17 Mayıs 2014
tarihleri arasında eğitimci olarak gelecek TC Emniyet Genel Müdürlüğü’nde görevli
5 Emniyet mensubunun geliş-dönüş uçak biletleri TC. Emniyet Genel Müdürlüğü
tarafından karşılanacağından, ülkemizde kalacakları süre içerisindeki konaklama ve
yemek masraflarının Polis Genel Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan
"Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" 19-00-03-1-1-1-03-6-1-02
kaleminden karşılanmasını onayladı.
14.5.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)994-2014
YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN TAŞINMAZ MAL SATIN ALMA İSTEMİ
(Önerge No:1025/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergeye ekli listede isimleri ve satın almak istedikleri
taşınmaz malın/malların yer, parsel ve alanı belirtilen 72 yabancı uyruklu kişiye
önergede belirtilenler ışığında, 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun
Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca gerekli iznin verilmesine karar verdi.
14.5.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)995-2014
LABORATUVAR MALZEMESİ TEMİNİ
(Önerge No:1026/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Sağlık Bakanlığı’na bağlı
sağlık servislerinin laboratuvarlarında kullanılmak üzere acil ihtiyaç üzerine
Peruna Trd. Ltd.’den (Lancet Lab.) temin edilen ve önergeye ekli sunulan
faturalarda detayları belirtilen laboratuvar malzemelerinin tutarı 23,489.55 TL’nın
Sağlık Bakanlığı Sağlık Fonu’ndan karşılanabilmesi için Devlet İhale Tüzüğü'nün
3(2) maddesi uyarınca Sağlık Bakanlığı’nın yetkili kılınmasını onayladı.
14.5.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)996-2014
İLAÇ KURULU KARARI İLE ÖZEL ECZANELERDEN İLAÇ ALAN HASTALARIN
İLAÇ FATURALARINDA ÖZEL ECZANELERCE İNDİRİM YAPILMASI
(Önerge No:1027/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Sosyal Sigortalı hastalar
dışında kalan ve Sağlık Kurulları Tüzüğü kapsamında oluşturulan İlaç Kurulu kararı
ile ilaçlarını özel eczanelerden temin edip ödemeleri Sağlık Bakanlığı’na bağlı
İlaç ve Eczacılık Dairesi tarafından gerçekleştirilecek reçete içeriği ilaçların
tutarında %7.5 indirim yapılarak faturalanması yönündeki önergeye ekli sunulan,
Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği kararını onayladı.
14.5.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)997-2014
GEÇİT HAKKI VERİLMESİ (DEĞİRMENLİK)
(Önerge No:1030/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Değirmenlik köyü Tepebaşı Mahallesi S.30.b.25.d.2
Pafta/Harita ada 214’de bulunan 32 sayılı parselin yola çıkışı olmaması nedeni ile;
1)
2)
3)
KKTC adına kayıtlı aynı Pafta/Haritada yer alan 39 ve 40 sayılı parsellerden
geçit hakkının yönü ve kullanılabilecek genişliği (14 ayak) ile uzunluğu
önergeye ekli haritada kırmızı boyalı kısmın geçit olarak ayrılmasını;
Geçit verme zorunluluğunu düzenleyen Fasıl 224 Taşınmaz Mal
(Tasarruf Kayıt ve Kıymet Takdiri) Yasası’nın 11 A maddesinin (2) fıkrasına
dayanılarak saptanan 6,700 TL (Altı Bin Yedi Yüz Türk Lirası) tazminat
tutarının geçit hakkını alacak 32 sayılı parsel sahibi Volkan Çanakçı tarafından
1978 Taşınmaz Mal (Geçit Verme) Tüzüğü’nün öngördüğü şekilde Devlet
Hazinesine ödenmesini;
Yukarıda belirtilen şartların yerine getirilmesinden sonra parsel için verilecek
geçidin Tapu kayıtlarına işlenmesini onayladı.
14.5.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)998-2014
MİLLİ KÜTÜPHANE’DEKİ KİTAP ASANSÖRÜNÜN TAMİR EDİLMESİ
(Önerge No:1031/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor
Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi bünyesindeki Lefkoşa Milli Kütüphane’de mevcut
kitapların taşınmasında kullanılan ve arızalanan kitap asansörünün tamir edilmesi
amacıyla yapılacak 8,700 TL tutarında harcamanın, Başbakan Yardımcılığı,
Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi 2014 Mali Yılı
Bütçesi altında yer alan “TC-KKTC Kültür ve Sanat İşbirliği ve Katkı Projesi”
04-08-08-2-0-01-3-03-6-2-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
14.5.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)999-2014
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI, EKONOMİ, TURİZM, KÜLTÜR VE SPOR BAKANLIĞI
MÜSTEŞARI ŞAHAP AŞIKOĞLU’NUN İSTANBUL TEMASLARI
(Önerge No:1032/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, İstanbul’da Turizm Ofisi denetimi ile ülkemizi tanıtıcı reklam
konularında görüşmelerde bulunmak amacıyla İstanbul’a giden Başbakan
Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Müsteşarı
Şahap Aşıkoğlu’nun 11–13 Mayıs 2014 tarihlerine bağlı olarak Ercan-İstanbulErcan gidiş-dönüş uçak bileti, konaklama ve harcırahının Başbakan Yardımcılığı,
Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan
Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu’nun “Yurtdışı Geçici Görev Yollukları”
04-01-04-7-3-2-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
14.5.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1000-2014
DEVLET KEFALET SENETLERİ SÜRELERİNİN UZATILMASI
(Önerge No:1033/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Devlet Kefalet Senetlerinin Sürelerinin Uzatılması’na ilişkin
Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu K(II)34-2013 sayı ve 9.1.2013 tarihli kararı
uyarınca 1 (Bir) yıl süreli Kalkınma Bankası adına verilen ve 28 Aralık 2013
tarihinde sona eren Devlet Kefalet Senetlerinin sürelerinin hitam tarihi itibariyle
yeniden 1 (Bir) yıl süre ile uzatılmasını onayladı.
TL
USD
STG
EURO
140,000,000 - (Yüz Kırk Milyon Türk Lirası)
5,500,000 - (Beş Milyon Beş Yüz Bin Amerikan Doları)
15,000,000 – (On Beş Milyon Sterlin)
2,500,000 – (İki Milyon Beş Yüz Bin Euro)
14.5.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1001-2014
TC GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NCE
ANKARA’DA DÜZENLENECEK ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI İLE
GENÇLİK HAFTASI’NA 2 GENCİN KATILIMI
(Önerge No:1034/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, TC Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri
Genel Müdürlüğü’nce 15-19 Mayıs 2014 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası’na KKTC’ni temsilen
Mehmet Kibaroğlu ve Selin Güngen isimli gençlerin 14-19 Mayıs 2014 tarihleri
arasında katılmasını; Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak bileti giderlerinin
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’na bağlı Gençlik
Dairesi Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Gençlere Yönelik
Etkinliklerin Desteklenmesi Projesi” 04-11-08-1-0-01-3-06-5-7-04 kaleminden
karşılanmasını onayladı.
14.5.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1002-2014
Y(K-I)890-2014 SAYI VE 26.4.2014 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:1035/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, Atletizm Yıldızlar (Kız-Erkek) Türkiye Final Birinciliği’ne
KKTC’nde Şampiyon Olan Okulun Katılımı konusunda Bakanlar Kurulu’nun almış
olduğu Y(K-I)890-2014 sayı ve 26.4.2014 tarihli kararın (a) maddesinde geçen
Ercan-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak biletlerinin “Ercan-İzmir-Ercan” olarak,
(d) maddesinde geçen “Kocaeli şehri”nin “İzmir şehri” olarak düzeltilmesini ve bahse
konu kararın bu yönde tadil edilmesini onayladı.
14.5.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1003-2014
Y(K-I)568-2014 SAYI VE 19.3.2014 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:1036/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, Türkiye’de Düzenlenecek Okullararası Yarı Final ve Final
Müsabakaları’na KKTC’nde Şampiyon Olan Okulların Katılımı hususunda Bakanlar
Kurulu’nun almış olduğu Y(K-I)568-2014 sayı ve 19.3.2014 tarihli kararda yer alan;
-
-
-
10 (a) maddenin; “24-31 Mayıs 2014 tarihleri arasında Hatay’da yapılacak
Satranç Küçük-Yıldız-Genç (kız-erkek) Türkiye Final Birinciliği’ne katılacak olan,
1 kafile başkanı, 1 idareci, 3 çalıştırıcı, 1 hakem ve 18 sporcu öğrencinin
Ercan-Hatay-Ercan gidiş-dönüş uçak biletlerinin temin edilmesi” şeklinde
(d) şıkkının ise “Hatay’da yapılacak müsabakalardaki ulaşım tutarı
1,000.00 TL’nın ödenmesi” şeklinde,
11(a) maddesinin; “29 Mayıs – 2 Haziran 2014 tarihleri arasında İzmir’de
yapılacak Atletizm Küçük (kız-erkek) Türkiye Final Birinciliği’ne katılacak olan,
1 kafile başkanı, 2 idareci, 3 çalıştırıcı, 2 hakem ve 16 sporcu öğrencinin
Ercan-İzmir-Ercan gidiş-dönüş uçak biletlerinin temin edilmesi” şeklinde,
12 (a) maddesinin; “29 Mayıs - 2 Haziran 2014 tarihleri arasında İzmir’de
yapılacak Atletizm Yıldız (kız-erkek) Türkiye Final Birinciliği’ne katılacak olan,
1 kafile başkanı, 2 idareci, 3 çalıştırıcı, 2 hakem ve 26 sporcu öğrencinin
Ercan-İzmir-Ercan gidiş-dönüş uçak biletlerinin temin edilmesi” şeklinde
düzeltilmesini ve bahse konu kararın bu yönde tadil edilmesini onayladı.
14.5.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1004-2014
BİLGİ VEYA BELGEYE ERİŞİM (ÜCRETLER) TÜZÜĞÜ
(Önerge No:1037/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, Bilgi Edinme Hakkı Yasası’nın 11(2) maddesi altında
hazırlanıp ekte sunulan Bilgi veya Belgeye Erişim (Ücretler) Tüzüğü’nü
onaylayarak, Resmi Gazete’de yayımlanmasına karar verdi.
14.5.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1005-2014
AFAD BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENECEK ÇALIŞTAYA KATILIM
(Önerge No:1039/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, AFAD Başkanlığı tarafından 12-13 Mayıs 2014 tarihleri
arasında Ankara’da düzenlenen “International Workshop on Strong Motion and
Acceleration Data” çalıştayına 11-14 Mayıs 2014 tarihleri arasında görevli olarak
katılan aşağıda adı-soyadı belirtilen personelin Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak
biletleri bedeli ile mevzuat gereği harcırahlarının Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı
2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Yurtdışı Geçici Görev Yollukları” 21-00-02-20-3-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
Adı-Soyadı:
1.
2.
3.
Atilla Sabri Samur
Orsel Kamalı
Ahmet Yılmabaşar
Bilgi Sistemleri ve Güvenlik Şube Müdürü (Kafile Başkanı)
Bilgi Sistemleri ve Güvenlik Şube Müdürlüğü Personeli
Bilgi Sistemleri ve Güvenlik Şube Müdürlüğü Personeli
14.5.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1006-2014
ARAMA VE KURTARMA EĞİTİMİ’NE KATILIM
(Önerge No:1040/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, 20-25 Mayıs 2014 tarihleri arasında (her iki tarih dahil)
Sakarya’da düzenlenecek Arama ve Kurtarma Eğitimi’ne görevli olarak katılacak
aşağıda adı-soyadı belirtilen Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı personelinin
19 Mayıs gidiş, 25 Mayıs 2014 dönüş olacak şekilde Ercan-İstanbul-Ercan
uçak biletleri ile yurtdışında bulunacakları günler için mevzuat gereği harcırahlarının
Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Kurslara
Katılma Giderleri” 21-00-02-2-0-3-03-5-9-03 kaleminden karşılanmasını onayladı.
Adı-Soyadı:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Gürşad Şemmedi
Ahmet Yıldız
Mustafa Beyaz
Mustafa Duyar
Serkan Babacan
Adem Eygün
Hasan Behlül
Ahmet Orçan
Taşkın Taşkıranlar
Salih Gürpınar
Halil Yıldız
Arama-Kurtarma Şube Müdürü (Kafile Başkanı)
Arama-Kurtarma Şube Müdürlüğü Personeli
"
"
"
"
"
"
"
"
Lefkoşa Bölge Müdürlüğü Personeli
Gazimağusa Bölge Müdürlüğü Personeli
İskele Bölge Müdürlüğü Personeli
Güzelyurt Bölge Müdürlüğü Personeli
Girne Bölge Müdürlüğü Personeli
14.5.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1007-2014
K.T.KOOPERATİF MERKEZ BANKASI İDARE MEMURLUĞU
GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI
(Önerge No:1041/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Fasıl 114 Kooperatif
Şirketler Yasası’nın 40’ıncı maddesinin 1’inci fıkrasının (B) bendine uygun olarak
Kooperatif Şirketler Mukayyidi tarafından atanan İdare Memurlarınca idare edilen
Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd.’in atanmış İdare Memurlarının görev
sürelerinin sona erdiği 15.3.2014 tarihinden itibaren 2 (İki) yıllık bir süre daha İdare
Memurlarınca idare edilmesine ilişkin Kooperatif Şirketler Mukkayyidi’nin önerisini
onayladı.
14.5.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1008-2014
67. DÜNYA SAĞLIK ASAMBLESİ TOPLANTISI’NA KATILIM
(Önerge No:1042/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, Dünya Sağlık Örgütü’nün 19-24 Mayıs 2014 tarihleri
arasında İsviçre’nin Cenevre şehrinde gerçekleştireceği “67. Dünya Sağlık
Asamblesi Toplantısı”na Sağlık Bakanlığı’nı temsilen 18-23 Mayıs 2014 tarihlerinde
katılacak Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Gülle’ye Ercan-İstanbul-Cenevre-İstanbul-Ercan
gidiş-dönüş uçak bileti temin edilmesini, İstanbul ve Cenevre’de bulunacağı süre
içerisinde belirecek tüm masrafları için 3,500 Euro avans ile mevzuat gereği
harcırah verilmesini ve gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi
altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" 11-01-07-9-9-1-03-3-3-01
kaleminden karşılanmasını onayladı.
14.5.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1009-2014
LEFKOŞA KUZEY ÇEVRE YOLU KAMULAŞTIRMA İHBARI
(GÖNYELİ-KIZILBAŞ-HAMİTKÖY)
(Önerge No:1043/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bölgesindeki kara ulaşımının
sağlanması, idamesi ve geliştirilmesi için gerekli olan Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu yol
güzergahı içerisinde kalan ve ekli listede belirtilen Gönyeli-Kızılbaş-Hamitköy’de
bulunan özel mülkiyete ait taşınmaz malların kamulaştırılmasına ilişkin
15/1962 sayılı Zorla Mal İktisabı Yasası'nın 4. maddesi uyarınca hazırlanıp ekte
sunulan “Kamulaştırma İhbarı”nı onayladı.
14.5.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1012-2014
Y(K-I)759-2014 SAYI VE 16.4.2014 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
Bakanlar Kurulu, 2013-2014 Yılı Narenciye İhracat Teşvik Primlerine ilişkin
Y(K-I)596-2014 sayı ve 19.3.2014 tarihli Bakanlar Kurulu kararını tadil eden
Y(K-I)759-2014 sayı ve 16.4.2014 tarihli kararda yapılan “1. Sınıf Paketli Karton
Kutu veya Plastik Kasalarda” ibaresine ilişkin düzeltmeye ait uygulamanın
19.3.2014 tarihinden itibaren geçerli olmasını onayladı.
14.5.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Download

14.05.2014