KARAR NUMARASI: Y(K-I)1860-2014
3. ULUSLARARASI AFET YÖNETİM FUARI’NA KATILIMA İLİŞKİN
Y(K-I)1617-2014 SAYI VE 28.8.2014 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:1923/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, İstanbul’da Düzenlenecek 3. Uluslararası Afet Yönetim
Fuarı’na Katılım’a ilişkin Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu Y(K-I)1617-2014 sayı ve
28.8.2014 tarihli kararda belirtilen organizasyon tarihinin “27-29 Kasım 2014”
organizasyon yerinin ise “Ankara” olarak değiştirilmesine, katılımcı heyete ilave
olarak Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Uzman Personeli “Serdal Akgün”ün de
eklenerek, mevzuat gereği harcırahının verilmesine ve tüm katılımcıların
26-30 Kasım 2014 tarihleri arasında görevli olarak Ankara’ya gitmelerine ve
gidiş-dönüş uçak biletlerinin Ercan-Ankara-Ercan olarak düzeltilerek ve adıgeçen
kararın bu yönde tadil edilmesine karar verdi.
10.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1861-2014
SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDE GÖREV YAPAN
MEDİHA GÜLBEŞ’İN YETKİLENDİRİLMESİ
(Önerge No:1924/2014)
(Ç.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal
Hizmetler Dairesi Müdürlüğü’nde görev yapan Mediha Gülbeş’in görevini tam
yapabilmesi için “Suçlu Çocuklar, Gözetim Memurluğu ve Evlatlık” konularında
Mahkeme’ye Sosyal İnceleme Raporu sunabilmesi için Fasıl 157 Suç İşleyen
Çocuklar Yasası, Fasıl 162 Suç İşleyenlerin Gözetim Altında Bulundurulması
Yasası ile Fasıl 274 Evlat Edinme Yasası tahtında yetkili kılınmasına karar verdi.
10.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1864-2014
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI, EKONOMİ, TURİZM, KÜLTÜR VE SPOR BAKANLIĞI’NCA
YAPILAN KATKILARIN ONAYI
(Önerge No:1928/2014)
(Bb.Yrd. E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, KKTC turizminin geliştirilmesi ve tanıtımı amacıyla,
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı tarafından
çeşitli kurum veya tüzel kişilere yapılan ve ekte konusu ve miktarı belirtilen toplam
271,477.3 Euro tutarında katkının, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür
ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve
Tanıtma Fonu’nun “Turizm Acentelerine” 04-01-04-7-3-2-05-1-9-02 kaleminden
karşılanmasına karar verdi.
10.10.2014
DAĞITIM
Bilgi Gereği
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1865-2014
BURSA’DA DÜZENLENECEK BURTARIM 2014 FUARINA KATILACAK HAYVANCILIK
DAİRESİ PERSONELİNİN HARCAMALARININ KARŞILANMASI
(Önerge No:1929/2014)
(G.T.E.B.)
Bakanlar Kurulu, 14-18 Ekim 2014 tarihleri arasında Bursa’da
düzenlenecek “BURTARIM 2014 Bursa 12. Uluslararası Tarım, Tohumculuk,
Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ile Bursa 7. Uluslararası Hayvancılık ve
Ekipmanları Fuarı”na görevli olarak katılacak Hayvancılık Dairesi Personeli
Muhiddin Kocadal ve Veli Garanti’nin, Ercan-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak
biletleri bedeli, konaklama giderleri ve mevzuat gereği harcırahlarının
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Yurtdışı
Geçici Görev Yollukları” 10-01-04-1-1-1-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasına
karar verdi.
10.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1866-2014
Y(K-I)1158-2014 SAYI VE 11.6.2014 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:1930/2014)
(G.T.E.B.)
Bakanlar Kurulu, T.C.’den KKTC’ne Su Getirilmesi Projesi Çerçevesinde,
KKTC’ne Gelen Heyetin Harcamalarının Karşılanması’na ilişkin Bakanlar Kurulu'nun
almış olduğu Y(K-I)1158-2014 sayı ve 11.6.2014 tarihli kararda “21-23 Mayıs 2014”
olarak belirtilen tarihlerin “20-23 Mayıs 2014” olarak değiştirilmesine ve bahse konu
kararın bu yönde tadil edilmesine karar verdi.
10.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1867-2014
YURTDIŞI GÖREV
(Önerge No:1931/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, Adli bir vaka ile ilgili olarak temin edilen emarelerin
TC Emniyet Genel Müdürlüğü Laboratuvarlarında DNA testine tabi tutulmasını
sağlamak maksadıyla, 1 Ekim 2014 tarihinde günübirlik olarak Ankara’ya giden
Polis Memuru Halil Uyguroğlu’nun, Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak bileti
bedelinin Polis Genel Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı
Geçici Görev Yollukları" 19-00-03-1-1-1-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasına karar
verdi.
10.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1868-2014
DUMLUPINAR TÜRK SPOR KULÜBÜ’NE FUTBOL SAHASI YAPMAK AMACIYLA
MAĞUSA’DA PARSEL AYRILMASI
(Önerge No:1932/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, KKTC adına kayıtlı Mağusa Ayluka Mahallesi P/H 33/11
E1’de kain 3357 nolu parselin, KKTC Anayasası’nın 159’uncu maddesinin (1)(b) ve
(3)’üncü fıkraları ile 41/1977 sayılı İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası’nın
4(1) maddesi uyarınca kamu yararına ayrılarak, Devletin mülkiyeti altında kalması
ve eşdeğer maksatlarında kaynak teşkil etmemesi kaydıyla, futbol sahası yapmak
amacıyla, Dumlupınar Türk Spor Kulübü’nün kullanımına verilmek üzere, Spordan
Sorumlu Bakanlığın kontrol ve yönetimine verilmesine karar verdi.
10.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1871-2014
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI, EKONOMİ, TURİZM, KÜLTÜR VE SPOR BAKANLIĞI’NCA
YAPILAN KATKILARIN ONAYI
(Önerge No:1936/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, KKTC turizminin geliştirilmesi ve tanıtımı amacıyla,
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı tarafından
çeşitli kurum veya tüzel kişilere yapılan ve ekte konusu ve miktarı belirtilen
toplam 23,921.43 Euro tutarında katkının Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm,
Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme
ve Tanıtma Fonu'nun “Turizm Acentelerine” 04-01-04-7-3-2-05-1-9-02 kaleminden
karşılanmasına karar verdi.
10.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KONU
ÖDENECEK MİKTAR
1. Bakanlık onayı ile Tursan Turizm’e ülkemize getirmiş
olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı.
19,670.- Euro
2. Bakanlık onayı ile Northern Travel’e ülkemize getirmiş
olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı.
4,045.99 Euro
3. Bakanlık onayı ile Northern Travel’e ülkemize getirmiş
olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı.
205.44 Euro
Toplam
23,921.43 Euro
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1872-2014
SAĞLIK SERVİSLERİNDE GEREKSİNİM DUYULAN
LABORATUVAR KİT VE SOLÜSYONLARIN TEMİNİ
(Önerge No:1937/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Sağlık Bakanlığı’na bağlı
Biyokimya Laboratuvarları’nda kullanılmak üzere gereksinim duyulan, biyokimya
kit ve solüsyonların 131,160.83 US$ karşılığında 24.8.2010 tarihinde sözleşme
imzalanmış ve sözleşme süresi henüz sona ermeyen Phamed Medical Cyprus Ltd.
firmasından; İmmünoloji Laboratuvarları’nda kullanılmak üzere gereksinim duyulan,
Grup Test 2 İmmünoloji kit ve solüsyonların 18.9.2009 tarihinde sözleşme
imzalanmış ve sözleşme süresi Bakanlar Kurulu’nun K(II)462-2013 sayı ve 6.3.2013
tarihli kararı ile uzatılmış Biosys Diagnostic ve Medikal Ürünler Ltd. firmasından
50,989.60 € karşılığında; Hematoloji Laboratuvarları’nda kullanılmak üzere
gereksinim duyulan, hematoloji kit ve solüsyonlarının ise 16.5.2011 tarihinde
sözleşme imzalanmış ve sözleşme süresi henüz sona ermeyen Phamed Medical
Cyprus Ltd. firmasından 33,879.83 US$ karşılığında temin edilebilmesi ve gerekli
ödeneğin Sağlık Bakanlığı, Sağlık Fonu Hesabı’ndan karşılanabilmesi için
Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi uyarınca, Sağlık Bakanlığı’nın yetkili
kılınmasına karar verdi.
10.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1873-2014
Y(K-I)1659-2014 SAYI VE 3.9.2014 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:1941/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Helsinki’de düzenlenecek “Nordic Travel Fair
Matka 2015” Turizm Fuarı Yer Kira Ücretinin Karşılanmasına ilişkin
Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu Y(K-I)1659-2014 sayı ve 3.9.2014 tarihli
kararda “The Finnish Fair Corporation” olarak belirtilen şirket isminin
“Messukeskus (Suomen Messut Osuuskunt) olarak değiştirilmesine ve bahse
konu kararın bu yönde tadil edilmesine karar verdi.
10.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1874-2014
DAMGA PULU BASIMI
(Önerge No:1943/2014)
(M.B.)
Bakanlar Kurulu, 19/1963 sayılı Pul Yasası’nın 3(1) maddesi uyarınca,
mevcudu tükenmek üzere olan 0.10 TL değerli damga pulundan 300,000 adet
basılmasına karar verdi.
10.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1875-2014
AB KOORDİNASYON MERKEZİNDE GÖREV YAPAN SÖZLEŞMELİ PERSONELİN
GÖREV SÜRELERİNİN UZATILMASI
(Önerge No:1946/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi’nde sözleşmeli
personel olarak görev ifa eden ve aşağıdaki listede adı soyadı ve sözleşme bitiş
tarihleri belirtilen personelin hizmetlerine ihtiyaç duyulması nedeniyle,
sözleşmelerinin hitam tarihi itibarıyle önergeye ekli sözleşme metinlerine bağlı
olarak 1 (Bir) yıl daha uzatılmasına ve gerekli ödeneğin Başbakanlık 2014 Mali
Yılı Bütçesi altında yer alan “Sözleşmeli Personelin Ücretleri” 03-01-01-1-1-1-012-1-01 kaleminden karşılanmasına karar verdi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Adı-Soyadı
Sözleşme Bitiş Tarihi
Orhan Atasoy
Begüm Küçük
Tuğyan Atıfsoy
İzge Arısal
Erol Tarhan
Evren Çavdır
Hüseyin Silman
05.10.2014
07.10.2014
07.10.2014
14.10.2014
14.10.2014
31.10.2014
31.10.2014
10.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1877-2014
EDINBURGH, BELFAST VE DUBLIN’DE DÜZENLENECEK “ROAD SHOW”LARA KATILIM
(Önerge No:1950/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor
Bakanlığı’nın turizm sektörü ve basın kuruluşları ile birlikte yurtdışı turizm tanıtım ve
pazarlama çalışmaları çerçevesinde, Edinburgh, Belfast ve Dublin’de düzenlenecek “Road
Show”lara katılıma ilişkin aşağıdaki kararı aldı:
1.
2.
17 Kasım 2014 tarihinde Edinburgh’ta, 18 Kasım 2014 tarihinde Belfast’ta ve 19 Kasım
2014 tarihinde Dublin’de düzenlenecek “Road Show” organizasyonlarına katılacak olan
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Şahap
Aşıkoğlu’nun, 16 Kasım 2014 tarihinde Ercan-İstanbul-Edinburgh, 18 Kasım 2014
tarihinde Edinburgh-Belfast ve 21 Kasım 2014 tarihinde Dublin-İstanbul-Ercan gidişdönüş uçak biletleri bedeli, 16-21 Kasım 2014 tarihleri arasındaki konaklama giderleri
mevzuat gereği harcırahı ve seyahat sigortası ile Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi
personeli Latif İnce’nin yukarıda belirtilen tarih ve güzergaha göre alınacak gidiş-dönüş
uçak biletleri bedeli 16-21 Kasım 2014 tarihleri arasındaki konaklama giderleri, mevzuat
gereği harcırahı, vize ücreti ve seyahat sigortasının Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,
Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm
Geliştirme ve Tanıtma Fonu’nun "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" 04-01-04-7-3-2-033-3-01 kaleminden karşılanması;
Sözkonusu “Road Show” organizasyonu için gereken resepsiyonların, izaz-ikram
malzemelerinin, salon kiralarının, iç ulaşımların, techizat kiralarının, transferlerin,
duyuruların ve davetiyelerin toplam ücreti olan 23,485.20 GBP’un, organizasyonu
üstlenen “Ocean Advertising Ltd.”e ödenmesi ve “Road Show” organizasyonu
kapsamında doğabilecek diğer resmi harcamalar için Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,
Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu adına verilecek 3,000.-STG
avansın ve konuyla ilgili muhtemel doğabilecek diğer resmi giderlerin Turizm Geliştirme
ve Tanıtma Fonu’nun "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri"
04-01-04-7-3-2-03-6-2-01 kaleminden karşılanması.
10.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1878-2014
TARIM SİGORTASI UYGULAMALARI İÇİN ANKARA VE İSTANBUL’DAN GELECEK
UZMANLARIN HARCAMALARININ KARŞILANMASI
(Önerge No:1951/2014)
(G.T.E.B.)
Bakanlar Kurulu, Türkiye’deki “Tarım Sigortaları” uygulamaları ile
KKTC’ndeki Tarım Sigortası uygulamaları konusunda çalışmalar yapmak üzere,
13-15 Ekim 2014 tarihleri arasında Ankara’dan gelecek Ahmet Karlıoğlu,
Nejdet Çayan, Bilal Türkmen ve Ramazan Kadak’ın, Ankara-Ercan-Ankara
geliş-dönüş uçak biletleri bedeli ile İstanbul’dan gelecek Ertuğrul Çelik’in
İstanbul-Ercan- İstanbul geliş-dönüş uçak biletleri ve ülkemize gelecek tüm
uzmanların konaklama giderlerinin Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı 2014 Mali Yılı
Bütçesi altında yer alan TC Yardımları ile finanse edilmesi öngörülen “Bitki
Koruma ve Bitiksel Üretimi Geliştirme Projesi” 10-02-04-2-1-01-3-03-2-6-03
kaleminden karşılanmasına karar verdi.
10.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1879-2014
PEGASUS HAVAYOLLARI’NIN KKTC’NDEKİ YETKİLİ TEMSİLCİSİ
CYXP AVIATION LTD.E AİT FATURALARIN ÖDENMESİ
(Önerge No:1952/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı tarafından tedavi amacıyla yurtdışına sevk
edilen hastaların uçak biletlerinin karşılanması ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu’nun
K(II)282-2013 sayı ve 15.2.2013 tarihli kararı ile onaylanan ve Sağlık Bakanlığı ile
Pegasus Havayolları’nın KKTC’ndeki yetkili temsilcisi Cyxp Aviation Ltd. ile
Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol 31 Aralık 2013 tarihinde sona
erdiğinden, konu ile ilgili olarak protokol yenilenmesi hususunda çalışmalar
yapılmakta olup henüz tamamlanmadığından, hastaların mağdur olmaması için
Pegasus Havayolları’nın KKTC’ndeki yetkili temsilcisi Cyxp Aviation Ltd.’in
Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 aylarına ait faturalarının protokoller yenileninceye
kadar 2013 yılında imzalanan protokol şartlarına göre ödenmesine ve gerekli
ödeneğin Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Yurtdışında
Tedavi Görenlere” 11-01-07-9-9-1-05-4-3-01 kaleminden karşılanmasına karar
verdi.
10.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1880-2014
REZERV TARIMSAL KAYNAKLARIN KİRA BEDELLERİ
(Önerge No:1954/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, 41/1977 sayılı İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal
Yasası’nın 40(B) maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığı’na bağlı İskan ve
Rehabilitasyon Dairesi tarafından, yıllık olarak kiralanan tarımsal kaynakların
1.9.2014 – 31.8.2015 ekim dönemi için kira bedellerinin aşağıdaki şekilde
uygulanmasına, bu döneme ait Devlet’ten arazi kiralama hakkına sahip olanların en
geç 20.1.2015 tarihine kadar Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi ile kira mukavelesi
imzalamasına, imzalamayan hak sahiplerinin ise Devletin saptayacağı Doğrudan
Gelir Desteği’nden yararlandırılmamasına karar verdi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kuru Arazi
Sulu Arazi
Narenciye
Yaprağını Döken Meyve Ağaçları
Harup-Zeytin Ağaçları
Hurma Ağacı
10.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
25
35
35
35
15
20
TL/Dönüm
TL/Dönüm
TL/Dönüm
TL/Dönüm
TL/Adet
TL/Adet
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1881-2014
TAŞINMAZ MAL İZNİNE İLİŞKİN K(II)1040-2012 SAYI VE 25.4.2012 TARİHLİ
KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:1955/2014)
(İ.B.)
Bakanlar
Kurulu,
Taşınmaz
Mal
Satın
Alma
İzni’ne
ilişkin
Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu K(II)1040-2012 sayı ve 25.4.2012 tarihli kararın
önergesine ekli listenin 15’inci sırasında yer alan taşınmaz mal izninin tadil edilerek,
TC uyruklu Bestami Karanfil’e, Lefkoşa İlçesi Haspolat’ta Koçan No: E669,
Pafta/Harita No: XXI/32.E1, Parsel No: 522, Yüzölçümü: 1 evlek 2000 ay² olan
taşınmaz malı ve üzerinde inşa edilen evi satın alması için gerekli satın alma izni
verilmesine karar verdi.
10.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI:Y(K-I)1882-2014
TAŞINMAZ MAL İZNİNE İLİŞKİN K(II)1030-2011 SAYI VE 26.8.2011 TARİHLİ
KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:1956/2014)
(İ.B.)
Bakanlar
Kurulu,
Taşınmaz
Mal
Satın
Alma
İzni’ne
ilişkin
Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu K(II)1030-2011 sayı ve 26.8.2011 tarihli kararın
önergesine ekli listenin 1’inci sırasında yer alan taşınmaz mal izninin tadil edilerek,
İngiliz uyruklu June Lucock’a, Girne İlçesi Yeşiltepe’de Koçan No: 384,
Pafta/Harita No: XII/17.W2, Parsel No: 101, Yüzölçümü: 3 dönüm 2600 ay² olan
taşınmaz malın 1/5 hissesi ve/veya yaklaşık 9160 ay² alanındaki evi satın alması
için gerekli satın alma izni verilmesine karar verdi.
10.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1883-2014
TAŞINMAZ MAL İZNİNE İLİŞKİN E-1029-2009 SAYI VE 4.11.2009 TARİHLİ
KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:1957/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Taşınmaz Mal İzni’ne ilişkin Bakanlar Kurulu'nun almış
olduğu E-1029-2009 sayı ve 4.11.2009 tarihli kararın önergesine ekli listenin
63’üncü sırasında yer alan taşınmaz mal izninin tadil edilerek, İngiliz uyruklu
Andrew Leslie Swain’e İskele İlçesi, İskele’de Koçan No:4090+4091, P/H No:XV/58,
Parsel No:160+160/1, Yüzölçümü: 35 dönüm 2 evlek olan taşınmaz mal üzerinde
kain P1 nolu daireyi satın alması için gerekli satın alma izni verilmesine karar verdi.
10.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1884-2014
TAŞINMAZ MAL İZNİNE İLİŞKİN K(II)2771-2012 SAYI VE 19.12.2012 TARİHLİ
KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:1958/2014)
(İ.B.)
Bakanlar
Kurulu,
Taşınmaz
Mal
Satın
Alma
İzni’ne
ilişkin
Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu K(II)2771-2012 sayı ve 19.12.2012 tarihli kararın
önergesine ekli listenin 20’nci sırasında yer alan Avishan Keshavarz isminin
iptal edilerek, İran uyruklu Mohammad Hossein Keshavarz’a, Girne İlçesi
Alsancak’ta Koçan No: 8455, Pafta/Harita No: XI/16.E1, Parsel No: 409/1,
Yüzölçümü: 1 dönüm 2100 ay² olan taşınmaz malın 1/10 hissesi ve/veya yaklaşık
1650 ay² alanındaki 10 nolu bungalovu satın alması için gerekli satın alma izni
verilmesine karar verdi.
10.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1885-2014
TAŞINMAZ MAL İZNİNE İLİŞKİN Y(K-I)1724-2014 SAYI VE 17.9.2014 TARİHLİ
KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:1959/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Yabancı Uyruklu Kişilerin Taşınmaz Mal Satın Alma
İstemi’ne ilişkin Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu Y(K-I)1724-2014 sayı ve
17.9.2014 tarihli kararın önergesine ekli listenin 6’ncı sırasında yer alan taşınmaz
mal izninin tadil edilerek, TC uyruklu Mustafa Kırk’a, Girne İlçesi Yukarı Girne’de
Koçan No: 7594, Pafta/Harita No: XII/21.1.XV, Parsel No: üz 193 üzerinde kain
zemin katta 2 nolu daireyi satın alması için gerekli satın alma izni verilmesine karar
verdi.
10.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1886-2014
YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN TAŞINMAZ MAL SATIN ALMA İSTEMİ
(Önerge No:1960/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergeye ekli listede isimleri ve satın almak istedikleri
taşınmaz malın/malların yer, parsel ve alanı belirtilen 70 yabancı uyruklu kişiye,
önergede belirtilenler ışığında, 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun
Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca gerekli iznin verilmesine karar
verdi.
10.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1887-2014
BÜYÜKKONUK BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENECEK EKO GÜNE
KATKI YAPILMASI
(Önerge No:1961/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Eko Turizm’de pilot bölge ilan edilen Büyükkonuk’ta,
Büyükkonuk Belediyesi tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen ve bu yıl
12 Ekim 2014 tarihinde gerçekleştirilecek Eko gün için Büyükkonuk Belediyesi’ne
30,000 TL katkı yapılmasına ve gerekli ödeneğin Başbakan Yardımcılığı,
Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan
Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu'nun “Belediyelere” 04-01-04-7-3-2-07-1-1-01
kaleminden karşılanmasına karar verdi.
10.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1890-2014
TAŞINMAZ HAZİNE MALLARI (KİRALAMA VE DEĞERLENDİRME)
USUL VE ESASLARI (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ
(Önerge No:1965/2014)
(MB.)
Bakanlar Kurulu, Taşınmaz Hazine Malları (Kiralama ve Değerlendirme)
Yasası’nın 8(2) ve 9(3) maddelerinin verdiği yetkiye dayanarak hazrılanıp ekte
sunulan, Taşınmaz Hazine Malları (Kiralama ve Değerlendirme) Usul ve Esasları
(Değişiklik) Tüzüğü’nü onaylayarak, Resmi Gazete’de yayımlanmasına karar verdi.
10.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1892-2014
AB KOORDİNASYON MERKEZİ’NDE GÖREVLİ HÜSEYİN SİLMAN’IN
BRÜKSEL’E GİTMESİ
(Önerge No:1953/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, Avrupa Birliği’nin Kıbrıslı Türklere sağladığı mali yardım
kapsamında, KKTC’nde 2009-2013 yılları arasında faaliyet gösteren AB Bilgi
Merkezi’nin yeniden açılması için Avrupa Komisyonu tarafından ihaleye çıkılmış
olması nedeniyle, AB Bilgi Merkezi’nin işletmesinden sorumlu olan firmanın
belirlenmesi için gerçekleştirilecek ihale değerlendirme sürecine gözlemci olarak
katılmak üzere, 8-11 Ekim 2014 tarihleri arasında Brüksel’e giden Avrupa Birliği
Koordinasyon Merkezi’nde görevli Hüseyin Silman’ın, Ercan-İstanbul-Brüksel
gidiş, Brüksel-İstanbul-Ercan dönüş uçak biletleri bedeli, konaklama giderleri ve
mevzuat gereği harcırahının, Başbakanlık 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yeralan
"Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" 03-01-01-1-1-1-03-3-3-01 kaleminden
karşılanmasına karar verdi.
10.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Download

10.10.2014