KARAR NUMARASI: Y(K-I)600-2014
SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ’NİN YAKIN DOĞU BANK LTD’DEN KULLANDIĞI
KREDİ VADESİNİN UZATILMASI
(Önerge No:640/2014)
(Ç.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, 25.3.2014 tarih ve 21/2014 sayılı Sosyal Sigortalar Dairesi
İdare Meclisi Kararı ve Borç Yönetim Komitesi’nin 27.1.2014 tarihli kararı
doğrultusunda, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin Mart 2014 maaşlarının sorunsuz bir
şekilde ödenebilmesi amacıyla, Yakın Doğu Bank Ltd.’den Bakanlar Kurulu’nun
Y(K-I)403-2014 sayı ve 26.2.2014 tarihli kararı ile alınan 5 Milyon TL kredinin
%13 faiz ve %2 komisyonun ödenmesi koşulu ile Devlet Kefalet Senedi karşılığında
vadesinin %13 faiz ve %1 komisyon ile 1 ay uzatılmasını ve yapılacak yeni Borç
Senet veya Senetleri’nin Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü’nce imzalanmasını
onayladı.
26.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)601-2014
SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ’NİN KIBRIS UNIVERSAL BANK LTD.’DEN
KULLANDIĞI KREDİLERİN VADELERİNİN UZATILMASI
(Önerge No:641/2014)
(Ç.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, 25.3.2014 tarih ve 22/2014 sayılı Sosyal Sigortalar Dairesi
İdare Meclisi Kararı ve Borç Yönetim Komitesi’nin 27.1.2014 tarihli kararı
doğrultusunda, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin Mart 2014 maaşlarının sorunsuz bir
şekilde ödenebilmesi amacıyla, Kıbrıs Universal Bank Ltd.’den Bakanlar Kurulu’nun
K(II)171-2013 sayı ve 29.1.2013 tarih, Siber (K-I)21-2013 sayı ve 25.6.2013 tarih ve
Siber (K-I)326-2013 sayı ve 27.8.2013 tarihli kararları ile alınan 1’er ay vadeli
toplam 21 Milyon TL kredi ile Bakanlar Kurulu’nun Y(K-I)755-2013 sayı ve
26.12.2013 tarihli kararı ile alınan 2 Milyon TL kredi olmak üzere toplam
23 Milyon TL kredinin oluşan faiz miktarlarının ödenmesi koşulu ile Devlet Kefalet
Senedi karşılığında vadelerinin komisyonsuz %13 faiz ile 1 ay daha uzatılmasını ve
yapılacak yeni Borç Senet veya Senetleri’nin Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü’nce
imzalanmasını onayladı.
26.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)602-2014
SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ’NİN, LİMASOL TÜRK KOOPERATİF
BANKASINDAN KULLANDIĞI KREDİ VADESİNİN UZATILMASI
(Önerge No:642/2014)
(Ç.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, 25.3.2014 tarih ve 23/2014 sayılı Sosyal Sigortalar
İdare Meclisi Kararı ve Borç Yönetim Komitesi’nin 27.1.2014 tarihli kararı
doğrultusunda, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin Mart 2014 maaşlarının sorunsuz
bir şekilde ödenebilmesi amacıyla, Limasol Türk Koop. Bankası’ndan Bakanlar
Kurulu’nun Y(K-I)756-2013 sayı ve 26.12.2013 tarihli kararı ile alınan 12 Milyon
TL kredinin %11 faiz ve %1 komisyonun ödenmesi koşulu ile Devlet Kefalet
Senedi karşılığında vadesinin ayni şartlar ile 1 ay uzatılmasını ve yapılacak
yeni Borç Senet veya Senetleri’nin Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü’nce
imzalanmasını onayladı.
26.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)603-2014
SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ’NİN, ASBANK LTD.’DEN KULLANDIĞI
KREDİ VADESİNİN UZATILMASI
(Önerge No:643/2014)
(Ç.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, 25.3.2014 tarih ve 24/2014 sayılı Sosyal Sigortalar İdare
Meclisi Kararı ve Borç Yönetim Komitesi’nin 27.1.2014 tarihli kararı doğrultusunda,
Sosyal Sigortalar Dairesi’nin Mart 2014 maaşlarının sorunsuz bir şekilde
ödenebilmesi amacıyla, Asbank Ltd.’den Bakanlar Kurulu’nun Y(K-I)156-2014 sayı
28.1.2014 tarihli kararı ile alınan 3,750,000.- TL kredinin %13 faiz ve
%0.4 komisyonun ödenmesi koşulu ile Devlet Kefalet Senedi karşılığında vadesinin
%14 faiz ve %0.4 komisyon ile 1 (Bir) ay uzatılmasını ve yapılacak yeni Borç Senet
veya Senetleri’nin Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü’nce imzalanmasını onayladı.
26.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)604-2014
SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ’NİN, CREDITWEST BANK LTD.’DEN
KREDİ KULLANMASI
(Önerge No:644/2014)
(Ç.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, 25.3.2014 tarih ve 25/2014 sayılı Sosyal Sigortalar Dairesi
İdare Meclisi Kararı ile 27.1.2014 tarihli Borç Yönetim Komitesi’nin kararı
doğrultusunda, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin Mart 2014 maaşlarının sorunsuz bir
şekilde ödenebilmesi amacıyla, Creditwest Bank Ltd.’den %13 faiz ve
%0.5 komisyon ile 1 ay vadeli 5 Milyon Türk Lirası krediyi Devlet Kefalet Senedi ile
borçlandırılmasını, oluşacak masrafların Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından
ödenmesini ve yapılacak Borç Senedi’nin Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü’nce
imzalanmasını onayladı.
26.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)605-2014
SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ’NİN, KIBRIS UNIVERSAL BANK LTD.’DEN
KREDİ KULLANMASI
(Önerge No:645/2014)
(Ç.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, 25.3.2014 tarih ve 26/2014 sayılı Sosyal Sigortalar İdare
Meclisi Kararı ve Borç Yönetim Komitesi’nin 27.1.2014 tarihli kararı doğrultusunda,
Sosyal Sigortalar Dairesi’nin Mart 2014 maaşlarının sorunsuz bir şekilde
ödenebilmesi amacıyla, Kıbrıs Universal Bank Ltd.’den %13 faiz ve %1.5 komisyon
ile 1 ay vadeli 3 Milyon Türk Lirası krediyi Devlet Kefalet Senedi ile
borçlandırılmasını, oluşacak masrafların Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından
ödenmesini ve yapılacak Borç Senedi’nin Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü’nce
imzalanmasını onayladı.
26.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)606-2014
SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ’NİN YAKIN DOĞU BANK LTD.’DEN
KREDİ KULLANMASI
(Önerge No:646/2014)
(Ç.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, 25.3.2014 tarih ve 27/2014 sayılı Sosyal Sigortalar Dairesi
İdare Meclisi Kararı ile 27.1.2014 tarihli Borç Yönetim Komitesi’nin kararı
doğrultusunda, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin Mart 2014 maaşlarının sorunsuz bir
şekilde ödenebilmesi amacıyla, Yakın Doğu Bank Ltd.’den %13 faiz ve
%2 komisyon ile 1 ay vadeli 7 Milyon Türk Lirası krediyi Devlet Kefalet Senedi ile
borçlandırılmasını, oluşacak masrafların Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından
ödenmesini ve yapılacak Borç Senedi’nin Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü’nce
imzalanmasını onayladı.
26.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)607-2014
MAZİYAR ZOLFAGHARI NIYA’NIN KKTC’NE GİRİŞ YASAĞININ KALDIRILMASI
(Önerge No:639/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, KKTC’nde ikameti sakıncalı görülmesi nedeniyle 11.3.2014
tarihinde ihraç edilen 22.09.1972 İran doğumlu Maziyar Zolfaghari Nıya’nın
23.3.2014 tarihinde vefat eden babasını defnetmek için, KKTC’ne giriş tarihinden
itibaren 3 gün süreyle KKTC’ne giriş yasağının kaldırılmasına karar verdi.
26.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)608-2014
FİDAN ÜRETİMİ VE BAKIMI İLE FİDAN DİKİM İHALELERİ
(Önerge No:584/2014)
(Ç.D.K.B.)
Bakanlar Kurulu,
1.Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi Müdürlüğü’nün
2013-2014 Yılı Ağaçlandırma Sezonu içerisinde Müdürlüğün belirlemiş olduğu
“Ağaçlandırma Sahaları’na Toplam 740,042 Adetlik Fidan Dikimi” işinin; aşağıda
belirtilen firma/müteahhitlere, aşağıda belirtilen miktarlarda, önergeye ekli
MİK706/2013 sayı ve 30/12/2013 tarihli kararı üzerinden yine aşağıda belirtilen
ayni “kabul edilen fiyatları” üzerinden ve ayni teknik şartname dahilinde mukavele
gerektirmeksizin yaptırılması;
a-) Cafer Kani (081439) 1.Bölge Fidan Dikimi
194,121 Adet X 0,71 TL =137,825.91 TL+%16 KDV=159,878.05 TL
b-) Fırat Ender (143482) 2.Bölge Fidan Dikimi
186,417 Adet X 0,65 TL=121,171.05 TL+%16 KDV=140,558.42 TL
c-) Murtaza Yapıcı (109057) 3.Bölge Fidan Dikimi
179,198 Adet X 0,648 TL=116,120.30 TL+%16 KDV=134,699.55 TL
d-) Erkan Altınöz Gıda ve Taahhüt Tic.Ltd. (MŞ16505) 4.Bölge Fidan Dikimi
180,306 Adet X 0,59 TL=106,380.54 TL+%16 KDV=123,401.43 TL
Toplam (KDV Dahil)
558,537.45 TL
2.Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Orman Dairesi Müdürlüğü’nün Güzelyurt ve
Lefkoşa Orman Fidanlıkları’nda “1,024,266 Adet Fidan Üretimi ve Bakımı” işinin
önergeye ekli MİK708/2013 sayı ve 30/12/2013 tarihli kararı üzerinden aşağıda
belirtilen ayni “kabul edilen fiyat” ve ayni teknik şartname dahilinde hazırlanacak
mukavele ile Yeşil Doğa Taahhüt Tic.Ltd.’e (MŞ16388) yaptırılması;
a-) Yeşil Doğa Taahhüt Tic. Ltd. (MŞ16388)
1,024,266 Adet X 0,27 TL=276,551.82 TL+%16 KDV= 320,800.11 TL
…/2
3. İki ayrı iş grubu için gereken KDV Dahil Toplam 879,337.56 TL ödeneğin
ödenmesi hususunda Devlet İhale Tüzüğü’nün 3(2) maddesi gereğince, Çevre ve
Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın yetkili kılınmasını ve gerekli ödeneğin Çevre ve Doğal
Kaynaklar Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan TC Yardımları ile Finanse
Edilmesi Öngörülen “KKTC Ormancılık Sektörünü Geliştirme Projesi” 13-05-04-2-2-13-06-9-9-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
26.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)610-2014
DR. ALİ CAHİT ÖZENÇ’İN SÖZLEŞMELİ STATÜDEKİ GÖREV SÜRESİNİN
UZATILMASI
(Önerge No:591/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu’nun K(II)695-2013 sayı ve 10.4.2013 tarihli
kararı ile görev süresi uzatılan Dr. Akçiçek Hastanesi’nde Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Dr. Ali Cahit Özenç’in 5 Mart 2014 tarihinde
sona eren görev süresinin, önergeye ekli sözleşme metni uyarınca 1 (Bir) yıl daha
uzatılmasını ve gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer
alan “Sözleşmeli Personelin Ücretleri” 11-01-07-9-9-1-01-2-1-01 kaleminden
karşılanmasını onayladı.
26.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)611-2014
DR. LEVENT ÖZTÜRK’ÜN SÖZLEŞMELİ STATÜDEKİ GÖREV SÜRESİNİN
UZATILMASI
(Önerge No:592/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu’nun K(II)693-2013 sayı ve 10.4.2013 tarihli
kararı ile görev süresi uzatılan Sağlık Servislerinde Pratisyen Hekim Dr. Levent
Öztürk’ün 18 Mart 2014 tarihinde sona eren görev süresinin, önergeye ekli
sözleşme metni uyarınca 1 (Bir) yıl daha uzatılmasını ve gerekli ödeneğin Sağlık
Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Sözleşmeli Personelin Ücretleri”
11-01-07-9-9-1-01-2-1-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
26.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)612-2014
BOZULAN YOLLARIN ASFALTLANMASI İÇİN GEREKLİ ÖDENEĞİN KARŞILANMASI
(Önerge No:593/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’ndeki kara ulaşımının sağlanması, idamesi geliştirilmesi trafik ve yol
güvenliğinin sağlanması amacıyla, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı
Karayolları Dairesi Müdürlüğü sorumluluğundaki yollarda bozulan asfalt yolların tamir
edilmesi için alınacak asfalt malzemenin önergeye ekli sunulan tekliflere göre Kahveci
Ltd.’den temin edilmesi hususunda Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi uyarınca
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın yetkili kılınmasını ve KDV dahil 101,370.00 TL
asfalt malzeme bedelinin ödenebilmesi için gerekli ödeneğin Bayındırlık ve Ulaştırma
Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesinde Mahalli Kaynaklarla finanse edilmesi öngörülen
“Yolların Yapım Bakım ve Onarımları Projesi” 08-03-04-5-1-04-1-06-5-7-07
kaleminden karşılanmasını onayladı.
26.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)613-2014
İLAÇLAMA İŞLEMİ İÇİN KIBRIS TÜRK BELEDİYELER BİRLİĞİ’NDEN
İLAÇ TEMİN EDİLMESİ
(Önerge No:594/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi
Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan “Sıtma ile Savaş Projesi” kapsamında,
akan ve durgun sulardaki larvaların ve uçkun sivrisineklerin ilaçlama işlemi için
anofel cinsi sivrisinek oluşumunu ve artışını önleyerek, Sıtma ile savaşa devam
etmek, ara bölge ilaçlamaları ve Belediyelere yardımcı olmak amacı ile
gerçekleştirilecek
ilaçlamalar
için
gereksinim
duyulan
Pynosect
10
(Permetrin 200 g./L.-Tetramethrin 100 g./L.-Piperonil Butozide 400 g./L.) isimli
ilaçlardan 750 Litre ve Vectomax (G) (Biyolojik Larvasit Granül Bacillus Sphaericus
%2.7, Bacillus Thuringienisis israelensis %4.5) isimli ilaçdan 3,223 Kg. miktarın
521,943.00 TL (67,500.00 TL + 454,443.00 TL) + %5 KDV tutarı olan 26,097.15 TL
olmak üzere toplam 548,040.15 TL karşılığında Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden
temin edilebilmesi için Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi uyarınca Sağlık
Bakanlığı’nın yetkili kılınmasını ve bu amaç için gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı
2014 Mali Yılı Bütçesinde Mahalli Kaynaklarla finanse edilmesi öngörülen
“Sıtma Savaş Projesi” 11-05-07-4-0-02-1-03-2-6-03 kaleminden karşılanmasını
onayladı.
26.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)614-2014
KİRA SÜRESİNİN UZATILMASI
(Önerge No:595/2014)
(M.B.)
Bakanlar Kurulu, Maliye Bakanlığı, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi
Müdürlüğü ile Şeyhmus Barut arasında imzalanan ve süresi 30/09/2013 tarihinde
sona eren; Gazimağusa Aşağı Maraş’ta Pafta/Harita, XXXIII.12.5.3 Blok “A”, parsel
1370’deki 0-3-1296 ay2 ‘lik arazideki 732.61 m2’lik eski Serap Çorap Fabrikası olarak
da bilinen bina ile ilgili olarak Kira Sözleşmesi’nin 63/1993 sayılı Taşınmaz Hazine
Malları (Kiralama ve Değerlendirme) Yasası ve Tüzüğü altında, kira süresinin
01/10/2013 tarihinden başlatılması kaydı ile 31/9/2020 tarihine kadar 7 yıl süreyle
uzatılabilmesi için önergeye ekli sunulan kira sözleşmesini onayladı.
26.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)615-2014
KKTC’NDEKİ HAYVANCILIK SEKTÖRÜNÜN KAYIT ALTINA ALINMASI İLE İLGİLİ
ÇALIŞMALARDA BULUNMAK ÜZERE ANKARA’YA GİDİLMESİ
(Önerge No:597/2014)
(G.T.E.B.)
Bakanlar Kurulu, KKTC’nde hayvan ırklarının ıslahı çalışmaları, işletmelerin
kayıt altına alınması, Ön Soy Kütüğü ve Soy Kütüğü Kayıtları’nın tutulması,
hayvan kayıt sistemi ile ilgili çalışmalar ve T.C Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı, Hayvancılık Genel Müdürlüğü’nde teknik çalışmalarda bulunmak üzere,
T.C Yardım Heyeti Uzman Müşaviri Nebi Çelik, Hayvancılık Dairesi Müdürü Ercan
Sınay, Veteriner Dairesi Müdürü Ramadan Gökşan, Veteriner Hekim Arif Sunisi,
Yüksek Ziraat Mühendisi İpek Kızılduman ve Bilgi İşlem Sorumlusu Hüseyin
Aylanç’ın 26-28 Mart 2014 tarihleri arasında Ankara’ya gitmelerini, Ercan-AnkaraErcan gidiş-dönüş uçak biletleri, konaklama ve mevzuat gereği harcırahlarının
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan
TC Yardımları ile finanse edilmesi öngörülen “KKTC’nde Damızlık Sığır
İşletmeciliğinin Geliştirilmesi Projesi” 10-03-04-2-1-60-3-06-9-9-01 kaleminden
karşılanmasını onayladı.
26.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairsi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)616-2014
KIRSAL KESİMDE BELİRLENEN ARAZİLERİN KONUT YAPIMI AMACI İLE
KIRSAL KESİM KONUT ARSASI KAPSAMINA ALINMASI, KAPSAMDAN ÇIKARILMASI
VE HATALI REFERANSLARLA KAPSAMA ALINMIŞ OLAN ARAZİLERİN
REFERANSLARININ DÜZELTİLMESİ
(Önerge No:598/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, 63/2007 sayılı Konut Edindirme Yasası’nın 10’uncu
maddesinin (1)’inci fıkrasının (A) bendi ve (2)’nci fıkrasının (A) bendinin verdiği
yetkiye dayanarak;
1- Ek-1’deki listede belirtilen ve tapu referansları verilen kaynakların anılan
köylerde belirlenecek haksahiplerine, kırsal kesim konut arsası olarak verilmek
üzere kırsal kesim konut arsası kapsamına alınması;
2- Ek-2’deki listede belirtilen kaynakların çeşitli pürüzleri (tapu, kira, tahsis
ve/veya eşdeğere kaynak teşkil etmeleri vb.) nedeni ile karşılarında yazılı
Bakanlar Kurulu kararı kapsamından çıkarılarak, İskan işleri ile görevli
Bakanlığın kontrol ve yönetimine verilmesi;
3- Ek-3’deki listede belirtilen ve geçmişte hatalı referanslarla Bakanlar Kurulu’na
sunulup kırsal kesim konut arsası kapsamına alınması onaylanan kaynakların
referanslarının düzeltilmesi;
4- Ek-4’deki listede belirtilen ve tapu referansları verilen kaynakların anılan
köylerde belirlenecek haksahiplerine kırsal kesim konut arsası olarak verilmek
üzere 53/1989 sayılı Hali Araziler (İcarlama ve Yönetim) Yasası uyarınca ilgili
İlçe Kaymakamlıkları’nca kırsal kesim konut arsası kapsamına alınmasını
onayladı.
26.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)617-2014
NEVŞEHİR-KOZAKLI’DA DÜZENLENECEK İZCİ LİDERLERİNE YÖNELİK
KURSA KATILIM
(Önerge No:599/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, 22-28 Nisan 2014 tarihleri arasında (her iki tarih dahil)
Nevşehir-Kozaklı’da düzenlenecek İzci Liderlerine yönelik “3 Tahta Lider Eğitimci
Yardımcısı Kursu”na katılacak İzci Liderlerinden Cemal Eskici’nin Ercan-AnkaraErcan, Aytül Menteş, Esen Bahadır, Ersin Nizam, Nilhan Subaşı, Lema Doğay,
Berna Bağban ve Jale Çelebi’nin Ercan-Ankara gidiş, İstanbul-Ercan dönüş uçak
biletlerinin Milli Eğitim Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Eğitim ve
Öğretim Hizmetlerinin Geliştirilmesi ve Katkı Projesi” 09-01-09-5-0-12-3-06-7-7-16
kaleminden karşılanmasını onayladı.
26.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)618-2014
Y(K-I)453-2014 SAYI VE 5.3.2014 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:600/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu Y(K-I)453-2014 sayı ve
5.3.2014 tarihli karar ile onaylanıp 7 Mart 2014 tarih ve 54 sayılı Resmi Gazete’nin
Ek III’de 173 A.E ile yayınlanmış olan “Kamulaştırma Emri” ekinde yer alan Emrin
2. satırında belirtilen ve sehven yazılan “20 sayılı Amme Enstrümanı” sayısının
“116 sayılı Amme Enstrümanı” şeklinde düzeltilmesini ve bahse konu karar ekinde
yer alan Emrin bu yönde tadil edilmesini onayladı.
26.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)619-2014
AVRUPA KONSEYİ PARLAMENTERLER ASAMBLESİ’NİN PARİS’TE
GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTILARINA KATILAN MÜDÜR/TEMSİLCİ
SENİHA BİRAND ÇINAR’IN ULAŞIM GİDERLERİNİN KARŞILANMASI
(Önerge No:601/2014)
(D.B.)
Bakanlar Kurulu, AKPA Kültür, Bilim, Eğitim ve Medya Komisyonu ile
AKPA Göç, Mülteciler ve Yerlerinden Edilmiş Kişiler Komsiyonu’nun
11-13 Mart 2014 tarihlerinde Paris’te gerçekleştirilen toplantılarına katılan KKTC
Strazburg Temsilcisi Seniha Birand Çınar’ın Strazburg-Paris-Strazburg gidiş-dönüş
tren bileti bedelinin Dışişleri Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan
“Yurtdışı Geçici Görev Yollukları” 05-01-01-1-3-1-03-3-3-01 kaleminden
karşılanmasını onayladı.
26.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Dışişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)620-2014
KKTC ULUSAL FREKANS PLANI TASLAĞI
(Önerge No:602/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar
Kurulu,
Bayındırlık
ve
Ulaştırma
Bakanlığı’na
bağlı
Bilgi Teknolojileri ve Heberleşme Kurumu tarafından hazırlanan ve önergeye ekli
sunulan “KKTC Ulusal Frekans Planı Taslağı”nı 6/2012 sayılı Elektronik
Haberleşme Yasası’nın 14. maddesi uyarınca onayladı.
26.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)621-2014
KUZEY SAHİL YOLU, YOL YAPIM İŞLERİ GÜZERGAHI İÇERİSİNDE KALAN VE EKSİK
YAYIMLANAN TATLISU’DA TAŞINMAZ MAL İÇİN KAMULAŞTIRMA EMRİ
(Önerge No:603/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki kara ulaşımının
sağlanması, idamesi ve geliştirilmesi için gerekli olan kuzey sahil yolu, yol yapım
işleri güzergahı içerisinde kalan ve eksik yayımlanan Tatlısu’da kain özel mülkiyette
bulunan taşınmaz malın kamulaştırılmasına ilişkin 15/1962 sayılı Zorla Mal İktisabı
Yasası’nın 6. maddesi uyarınca hazırlanan ekteki “Kamulaştırma Emri”ni onayladı.
26.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)622-2014
YÖDAK ÜYESİ PROF. DR. HASAN KÖMÜRCÜGİL’İN PARİS’E GİDİŞİ
(Önerge No:604/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, 23 Ocak 2014 tarihinde düzenlenen “ENQA Excellence
Working Group Meeting” toplantısına katılmak üzere 22-24 Ocak 2014 tarihleri
arasında Paris’te bulunan YÖDAK Üyesi Prof. Dr. Hasan Kömürcügil’in,
Ercan-İstanbul-Paris-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak bileti tutarı, Paris’teki ulaşım
masrafları, konferans katılım ücreti, konaklama masrafları ile 2 günlük harcırahın
KKTC Cumhurbaşkanlığı YÖDAK 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan
“Yurtdışı Geçici Görev Yollukları” 01-01-09-4-1-1-03-3-3-01 kaleminden
karşılanmasını onayladı.
26.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Cumhurbaşkanlığı
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)624-2014
SÖZLEŞMELİ PERSONEL NİYAZİ ÖYKENER’İN
GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI
(Önerge No:606/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu’nun K(II)1087-2013 sayı ve 22.5.2013
tarihli karar ile görev süresi uzatılan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda
Denizcilik Uzmanı olarak görev yapan Niyazi Öykener’in 16.5.2014 tarihinde sona
erecek görev süresinin, önergeye ekli sözleşme metnine bağlı olarak 1 (Bir) yıl daha
uzatılmasını ve gerekli ödeneğin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı 2014 Mali Yılı
Bütçesi altında yer alan “Sözleşmeli Personelin Ücretleri” 08-01-04-9-9-1-01-2-1-01
kaleminden karşılanmasını onayladı.
26.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)626-2014
YÖDAK’IN 2014 YILI AVRUPA YÜKSEK ÖĞRETİM KALİTE GÜVENCE AJANSLARI
BİRLİĞİ’NE (ENQA) ÜYELİK AİDATI
(Önerge No:608/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, KKTC Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Yükseköğretim Planlama,
Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK)’ın Avrupa Yüksek
Öğretim Kalite Güvence Ajansları Birliği’ne (ENQA) 2014 yılı üyelik aidat
tutarı 2,317.- Euro karşılığı TL miktarın karşılanmasını ve gerekli ödeneğin
KKTC Cumhurbaşkanlığı YÖDAK 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan
“Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Aidatı Ödemeleri” 01-01-09-4-1-1-05-6-2-01
kaleminden karşılanmasını onayladı.
26.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Cumhurbaşkanlığı
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)627-2014
TC’DEN KKTC’NE GELEN HEYETLERİN MASRAFLARININ KARŞILANMASI
(Önerge No:609/2014)
(Ç.D.K.B.)
Bakanlar Kurulu, İçme Suları, İsale Hatları, Şebeke ve Türbin Yenileme ve
Dere Islahı ve Katkı Projesi kapsamında yapılan çalışmalar çerçevesinde,
Türkiye’den KKTC’ne gelen heyetlerin önergeye ekli belirtilen konaklama ve
iaşe-ibate masraflarının karşılanması için ihtiyaç duyulan 8,298.50 TL’nın Çevre ve
Doğal Kaynaklar Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yeralan TC Yardımları ile
finanse edilmesi öngörülen “İçme Suları, İsale Hatları, Şebeke ve Türbin Yenileme
ve Dere Islahı ve Katkı Projesi” 13-03-06-3-0-01-3-06-5-7-08 kaleminden
karşılanmasını onayladı.
26.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)628-2014
MAĞUSA YAŞAM HASTANESİ’NDEN HİZMET ALINMASI
(Önerge No:610/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık servislerinde hizmetlerin
aksatılmadan yürütülmesi çerçevesinde, sağlık servislerinde yapılamayan Kapsül
Endoskopisi işlemlerinin yapılması, hastalara daha etkin ve verimli hizmet
sunulması amacıyla, önergeye ekli Protokol’e bağlı olarak ve Protokol’de yer alan
ücretler karşılığında Mağusa Yaşam Hastanesi’nden hizmet alınması hususunda
Sağlık Bakanlığı’nın Devlet İhale Tüzüğü’nün 3(2) maddesi uyarınca yetkili
kılınmasını ve bu amaç için gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi
altında yer alan “Yurt İçi Tedavi Görenlere” 11-01-07-9-9-1-05-4-3-02 kaleminden
karşılanmasını onayladı.
26.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)629-2014
ECZACILIK VE ZEHİRLER KURULU’NDA ÜYE DEĞİŞİKLİĞİ
(Önerge No:613/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, Fasıl 254 Eczacılık ve Zehirler Yasası’nın 3’üncü maddesi
uyarınca oluşturulan ve Bakanlar Kurulu’nun Y(K-I)123-2013 sayı ve 2.10.2013
tarihli kararı ile onaylanan “Eczacılık ve Zehirler Kurulu”nda Sağlık Bakanlığı
Temsilcisi olarak atanan Mehmet Tatar’ın yerine Süleyman Şakar’ın atanmasını ve
sözkonusu kararın bu yönde tadil edilmesini onayladı.
26.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)630-2014
BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ ÖĞRETMENİ DENİZ ÖZALP’IN
ÖDENEKSİZ İZNİNİN UZATILMASI
(Önerge No:614/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu Y(K-I)74-2013 sayı ve
25.9.2013 tarihli karar ile ödeneksiz izinli sayılan ve izin süresi 31.3.2014 tarihinde
sona erecek olan Bülent Ecevit Anadolu Lisesi Kimya Öğretmeni
Deniz Özalp’ın katıldığı kursun ikinci aşamasına ve kursun akabinde
devam eden proje çalışmalarına katılabilmesi amacıyla, Değiştirilmiş Şekliyle
25/1985 sayılı Öğretmenler Yasası’nın 83’üncü maddesi (2)’nci fıkrası uyarınca
1 Nisan 2014–30 Haziran 2014 tarihleri arasında ödeneksiz izinli sayılmasını ve
yerine bir adet tamamen geçici statüde öğretmen atama yetkisi verilmesini onayladı.
26.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)631-2014
DT. FERYAL ASPAVA’NIN SÖZLEŞMELİ STATÜDEKİ
GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI
(Önerge No:615/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu’nun K(II)694-2013 sayı ve 10.4.2013 tarihli
kararı ile görev süresi uzatılan Sağlık Servislerinde Diş Hekimi olarak görev yapan
Dt. Feryal Aspava’nın 5 Mart 2014 tarihinde sona eren görev süresinin, önergeye
ekli sözleşme metni uyarınca 1 (Bir) yıl daha uzatılmasını ve gerekli ödeneğin
Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Sözleşmeli Personelin
Ücretleri” 11-01-07-9-9-1-01-2-1-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
26.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)633-2014
ŞEHİT İLE MALÜLLER VE YAKINLARINI TESPİT KOMİTESİ’NDE ÜYE DEĞİŞİKLİĞİ
(Önerge No:617/2014)
(Ç.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, 7/1974 sayılı “1974 Şehit Aileleri ve Malüllere Yardım
Yasası”nın 3’üncü maddesinin (1)’inci fıkrası uyarınca oluşturulan Şehit ile Malüller
ve Yakınlarını Tespit Komitesi’nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcisi
olarak görev yapmakta olan Aydan Başkurt’un yerine Umure Örs’ün, Güvenlik
Kuvvetleri Komutanlığı temsilcisi olarak görev yapmakta olan Muhammet Fidan’ın
yerine Gürsel Özgür’ün temsilci üye olarak görevlendirilmesini onayladı.
26.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)634-2014
KIBRIS TÜRK YATIRIM GELİŞTİRME AJANSI’NA (YAGA)
YENİ OFİS BİNASI KİRALANMASI
(Önerge No:618/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Kıbrıs Türk Yatırım
Geliştirme Ajansı (YAGA) tarafından ofis binası olarak kullanılmak üzere, Lefkoşa
2 Osman Paşa Caddesi Pafta/Plan XXI.38.5.III. ve IV, Blok A parsel 217 üzerinde
kain binanın I’inci katında bulunan Daire No:1, Daire No:2 ve bodrum katındaki
2 araçlık özel park yerinin kiralanmasını; hazırlanacak mukavele ile yeni kira akdi
imzalanmasını ve kira bedelinin Başbakanlık 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan
“Hizmet Binası Kiralama Giderleri” 03-01-04-8-1-1-03-5-5-05 kaleminden
karşılanmasını onayladı.
26.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)635-2014
S(K-II)223-2008 SAYI VE 30.1.2008 TARİHLİ BAKANLAR KURULU KARARI’NIN İPTALİ
İLE S (K-II)398-2006 SAYI VE 29.11.2006 TARİHLİ BAKANLAR KURULU KARARI’NIN
TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:619/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Serap Demirciler’in
Kirasında Bulunan Arazi’ye ilişkin Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu
S(K-II)398-2006 sayı ve 29.11.2006 tarihli kararı tadil eden S(K-II)223-2008 sayı ve
30.1.2008 tarihli kararın iptal edilmesine; S(K-II)398-2006 sayı ve 29.11.2006 tarihli
kararda geçen “41/1977 sayılı İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası altında
Serap Demirciler adına işlem görmesi ve puanlarına karşılık verilmesi amacıyla
İçişleri Bakanlığı’nın kontrol ve yönetimine verilmesi” ibaresinin çıkarılarak yerine
“Ergün Demirciler Terekesi adına kaydının yapılmasının ve bu hususta Tapu ve
Kadastro Dairesi’nin yetkili kılınmasını” ibaresi eklenmek suretiyle adıgeçen kararın
bu yönde tadil edilmesine karar verdi.
26.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)636-2014
GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ’NE OTOPARK OLARAK KULLANMASI İÇİN
PARSEL AYRILMASI
(Önerge No:620/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Gazimağusa P/H XXXIII/ 3 E1 Ayluka Mahallesi Blok “D” de
kain KKTC adına kayıtlı 2734 (Eski parsel no: 230/1) (0-0-3100 ay2 ) no’lu parselin
KKTC Anayasa’sının 159.uncu maddesinin (1) (b) ve 3’üncü fıkraları ile 41/1977
sayılı İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası’nın 4(1) maddesi uyarınca
kamu yararına ayrılarak, Devletin mülkiyeti altında kalması ve eşdeğer
maksatlarında kaynak teşkil etmemesi kaydıyla otopark olarak kullanılmak şartıyla
Gazimağusa Belediyesi’nin kullanımına verilmek üzere İçişlerinden sorumlu
Bakanlığın kontrol ve yönetimine verilmesini onayladı.
26.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)637-2014
Y(K-I)498-2013 SAYI VE 27.11.2013 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:621/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Yabancı Uyruklu Kişilerin Taşınmaz Mal Satın Alma
İstemi’ne ilişkin Y(K-I)498-2013 sayı ve 27.11.2013 tarihli kararın önergesine ekli
listenin 16’ncı sırasında yer alan taşınmaz mal izninin tadil edilerek, İsviçre uyruklu
Barbara Agnes Haring-Bissig’e Güzelyurt İlçesi Gaziveren’de Koçan No:B731,
Pafta/Harita No: XIX/45.W1, Parsel No: üz 637 üzerinde kain Blok T’de 1 no’lu
daireyi satın alması için gerekli satın alma izni verilmesini onayladı.
26.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)638-2014
E-916-2009 SAYI VE 21.10.2009 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:622/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, E-916-2009 sayı ve 21.10.2009 tarihli kararın önergesine ekli
listenin 48’inci sırasında yer alan Karen Marsh isminin iptal edilerek, İngiliz uyruklu
Laura Jade Marsh’a Girne İlçesi Esentepe’de Koçan No: 15878, P/HNo:XIII/13.W2,
Parsel No: 55/1 + 56/1 + 57 + 57/1 + 57/2 + 57/3 + 57/4 + 49/1 + 49/2 + 52 + 53 +
53/1 + 54/4, Yüzölçümü: 39 dönüm 1 evlek 600 ay2 olan taşınmaz mal üzerinde kain
Blok G’de 2 numaralı daireyi satın alması için gerekli satın alma izni verilmesini ve
bahse konu kararın bu yönde tadil edilmesini onayladı.
26.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)639-2014
GEÇİCİ TUTUKLU TC UYRUKLU MAHKUM ÖMER TOPAL’IN
TC DEVLETİ’NE GERİ VERİLMESİ
(Önerge No:623/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, geri verilme isteminde
bulunan ve geri verilme istemi Hukuk Dairesi’nce uygun görülen Geçici Tutuklu
TC uyruklu mahkum Ömer Topal’ın 43/1988 sayılı “Suçluların Geri Verilmesi,
Mahkeme İlamlarının Karşılıklı, Tenfizi ve Adli Yardımlaşma Yasası”nın 3’üncü
maddesi’nin (2)’nci fıkrasının kendisine verdiği yetkiye atfen TC Devletine geri
verilmesine karar verdi.
26.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)640-2014
K(II)2325-2012 SAYI VE 17.10.2012 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:624/2014)
(İ.B.)
Bakanlar
Kurulu,
Taşınmaz
Mal
Satın
Alma
İzni’ne
ilişkin
Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu K(II)2325-2012 sayı ve 17.10.2012 tarihli kararın
önergesine ekli listenin 13’üncü sırasında yer alan Tatiana Kudriakova isminin
iptal edilerek, Rus uyruklu Anton Ustinov’a Girne İlçesi Karşıyaka’da
Koçan No:7241, P/H No: XI/13.W1, Parsel No: 17/2, Yüzölçümü 13 dönüm
1600 ay² olan taşınmaz mal üzerinde kain C2/4 no’lu penthouse daireyi satın alması
için gerekli satın alma izni verilmesini onayladı.
26.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)641-2014
YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN TAŞINMAZ MAL SATIN ALMA İSTEMİ
(Önerge No:625/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergeye ekli listede isimleri ve edinmek istedikleri
taşınmaz malın yer, parsel ve alanı belirtilen 45 yabancı uyruklu kişiye, önergede
belirtilenler ışığında, 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama
(Yabancılar) Yasası uyarınca gerekli iznin verilmesine karar verdi.
26.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)642-2014
K-1404-2010 SAYI VE 29.12.2010 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:626/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Taşınmaz Mal Satın Alma İzni’ne ilişkin Bakanlar
Kurulu’nun almış olduğu K-1404-2010 sayı ve 29.12.2010 tarihli kararın önergesine
ekli listenin 2’nci sırasında yer alan taşınmaz mal izninin tadil edilerek,
İngiliz uyruklu Lynn Acum’a Girne ilçesi Karşıyaka’da Koçan No:8180,
P/H No: XI/5.E1&2, Parsel No: 132/1/2, Yüzölçümü: 1 dönüm 3 evlek 1900 ay² olan
taşınmaz malın 6350/27100 hissesi ve/veya yaklaşık 6350 ay² alanındaki kısmını
satın alması için gerekli satın alma izni verilmesini onayladı.
26.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)643-2014
CEZAEVİ DANIŞMA KURULU’NDA ÜYE DEĞİŞİKLİĞİ
(Önerge No:627/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Fasıl 286 Cezaevi Disiplin Yasası uyarınca yapılan
Cezaevleri Tüzüğü’nün 45. maddesi gereğince, Cezaevi Danışma Kurulu’nda
Sağlık Bakanlığı’nı temsilen görev yapmakta olan Ümit Özkıran ile Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı temsilen görev yapan Aydan Başkurt’un Cezaevi
Danışma Kurulu’ndaki üyelik görevlerinden alınmalarına ve yerlerine Temel Sağlık
Hizmetleri Dairesi Müdürü Dr. Emine Güllüelli ile Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü
Umure Örs’ün Üye olarak atanmalarına karar verdi.
26.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)644-2014
Y(K-I)498-2013 SAYI VE 27.11.2013 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:628/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Yabancı Uyruklu Kişilerin Taşınmaz Mal Satın Alma
İstemi’ne ilişkin Y(K-I)498-2013 sayı ve 27.11.2013 tarihli kararın önergesine ekli
listenin 10’uncu sırasında yer alan taşınmaz mal izninin tadil edilerek, İngiliz uyruklu
Michael Stock’a Güzelyurt İlçesi Gaziveren’de Koçan No:B651, Pafta/Harita No:
XIX/45.W1, Parsel No: üz 637 üzerinde kain Blok H’de 2 no’lu daireyi satın alması
için gerekli satın alma izni verilmesini onayladı.
26.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)645-2014
MARTHE RENE LOUA’NIN İHRAÇ EMRİNİN İPTAL EDİLMESİ
(Önerge No:629/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, hakkında ihraç kararı alınan
ve 28.12.2013 tarihinde ihraç edilen Gine Cumhuriyeti uyruklu 22.9.1989 Conakry
doğumlu Marthe Rene Loua’nın KKTC’ne girişinde gerekli tetkiklerin yapılması
amacıyla derhal Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’ne sevk edilmesi ve
gerekli tetkik ve doğrulama testleri tamamlanıncaya kadar uygun koşullarda gözlem
altında tutulması şartıyla ihraç emrinin Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret
Yasası’nın 6(2) maddesi uyarınca iptal edilmesina karar verdi.
26.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)646-2014
ULUSLARARASI HUKUK İŞBİRLİĞİ ADLI DERGİ’NİN
ABONELİK ÜCRETİNİN ÖDENMESİ
(Önerge No:630/2014)
(D.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, dört ayda bir İtalyanca
yayınlanan ve Kıbrıs Türk tarafının görüşlerini yansıtan makalelere yer veren
Uluslararası Hukuk İşbirliği adlı Dergi’nin abonelik ücreti 8,050 Euro’nun Dışişleri
Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Periyodik Yayın Alımları”
05-01-01-1-3-1-03-2-1-03 kaleminden karşılanmasını onayladı.
26.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Dışişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)647-2014
Y(K-I)486-2014 SAYI VE 5.3.2014 TARİHLİ KARARIN İPTAL EDİLMESİ VE
YENİ KARAR OLUŞTURULMASI
(Önerge No:631/2014)
(D.B.)
Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu Y(K-I)486-2014 sayı ve
5.3.2014 tarihli kararın iptal edilmesini ve aşağıdaki şekilde yeni bir karar
oluşturulmasını onayladı.
“Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu’nun üyesi olduğu
Dünya Sendikalar Konfederasyonu ITUC tarafından 18-22 Mayıs 2014
tarihlerinde Berlin’de gerçekleşecek ITUC Genel Kurul Toplantısı’na davetli
olarak iki temsilci ile katılacak olan Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları
Federasyonu’na 2,570 Euro (İki Bin Beş Yüz Yetmiş Euro) katkı verilmesini ve
gerekli ödeneğin Dışişleri Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan
"Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" 05-01-01-1-3-1-036-2-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.”
26.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Dışişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)648-2014
OZAN CEYHUN’UN KKTC YURTTAŞLIĞINDAN ÇIKARILMASI
(Önerge No:632/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 10.10.1960 Adana doğumlu
Ozan Ceyhun’un 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası’nın 13. maddesindeki koşulları
yerine getirdiğinden, KKTC yurttaşlığından çıkarılmasına karar verdi.
26.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)649-2014
“16. ULUSLARARASI 23 NİSAN ÇOCUK FESTİVALİ”NE KATILACAK
ALİ RIZA DEĞİRMENCİOĞLU TÜRK OKULU FOLKLOR EKİBİ
ÖĞRETMENİ İLE KAFİLE BAŞKANININ UÇAK BİLETLERİNİN KARŞILANMASI
(Önerge No:633/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, 18-24 Nisan 2014 tarihleri arasında, ülkemizde
düzenlenecek “16. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali”ne Londra Türk Dili ve
Okulları’nı temsilen katılacak Ali Rıza Değirmencioğlu Türk Okulu Folklor Ekibi
öğretmeni
Nahide
Taçoy
ile
kafile
başkanı
Hasan
S.
Kortay’ın
Londra-Ercan-Londra geliş-dönüş uçak biletlerinin Milli Eğitim Bakanlığı
2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan
"Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar,
Organizasyon Giderleri" 09-05-09-1-2-1-03-6-2-01 kaleminden karşılanmasını
onayladı.
26.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)652-2014
İLAÇ TEMİNİ
(Önerge No:638/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 1500 (Binbeşyüz) kutu
“Inj.Pethidine 100 mg/2cc (Aldolan Ampul)” isimli ilacın kutu fiyatı 6,75 TL olmak
üzere, toplam 10,522.32 TL tutarında (KDV dahil) Liba Laboratuarları A.Ş.’den
CIF Ercan Havaalanı olarak temin edilmesi hususunda Sağlık Bakanlığı’nın Devlet
İhale Tüzüğü’nün 3(2) maddesi uyarınca yetkili kılınmasını ve gerekli ödeneğin
Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “İlaç ve Tıbbi Malzeme
Alımları” 11-04-07-1-1-1-03-2-6-02 kaleminden karşılanmasını onayladı.
26.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)653-2014
İHTİYAÇ DUYULUP İHALE HARİCİ TEMİN EDİLEN
VE EDİLECEK OLAN EMTİA ÖDEMELERİ
(Önerge No:647/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, İlaç ve Eczacılık Dairesi
Müdürlüğü’nce yerel piyasadan temin edilen ve edilecek olan ilaç ve tıbbi
malzemelere ait faturaların ödenebilmesi için, Devlet İhale Tüzüğü’nün
3(2) maddesi uyarınca Sağlık Bakanlığı’nın yetkili kılınmasını ve 1.000.000,00 TL
(Bir Milyon Türk Lirası) tutarın Sağlık Bakanlığı’na bağlı İlaç ve Eczacılık Dairesi
Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “İlaç ve Tıbbi Malzeme Alımları”
11-04-07-1-1-1-03-2-6-02 kaleminden karşılanmasını onayladı.
26.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)654-2014
TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDEN İTHAL EDİLECEK HAYVAN YEMLERİNİN
ANALİZ RAPORLARI
(Önerge No:648/2014)
(G.T.E.B.)
Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti’nden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne
büyükbaş ve küçükbaş hayvanların beslenmesi amacı ile ithal edilecek sap, saman,
balya ve silajın T.C Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı laboratuarlardan
veya akredite edilmiş bir laboratuardan alınacak Aflotoksin ve Pestisit Kalıntı Analiz
Raporları’nın kabul edilmesi hususunda Tarımdan sorumlu Bakanlığın yetkili
kılınmasını onayladı.
26.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)655-2014
NEW JERSEY TİPİ BETON BARİYER YAPIMI
(Önerge No:649/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’ndeki kara ulaşımının sağlanması, idamesi ve geliştirilmesi, trafik ve yol
güvenliğinin artırılması amacıyla, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı
Karayolları Dairesi Müdürlüğü sorumluluğundaki yollarda New Jersey tipi beton
bariyer yapılması aciliyet arz ettiğinden Karayolları Dairesi kontrolünde yapılacak
New Jersey beton bariyer işlerinin KKTC’nde tek firma tarafından yapılabilir olması
nedeniyle, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın Devlet İhale Tüzüğü’nün
3(2) maddesi uyarınca Nefer İnşaat Ltd.’den (Karalım & Co. Ltd.) KDV. dahil
2,802,800 TL tutarında önergeye ekli şartnamedeki şartlara uygun yaptırılması için
yetkili kılınmasını ve bu amaç için gerekli ödeneğin Bayındırlık ve Ulaştırma
Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Sabit Görüntülü Radar Sistemi
Alımı Projesi” 08-01-03-1-3-02-1-06-1-2-06 kaleminden karşılanmasını onayladı.
26.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Download

26.03.2014