KARAR NUMARASI: Y(K-l)1228-2014
1) 2014 MAL VE HİZMETLER (DÜZENLEME VE DENETİM)
(KURŞUNSUZ BENZİN (95 VE 97 OKTAN), MOTORİN (MAZOT), GAZYAĞI VE
EURO DİESEL) AZAMİ SATIŞ FİYATLARI EMİRNAMESİ.
2) 2014 FİYAT İSTİKRAR FONU (AKARYAKIT, TARIMSAL ÜRÜN
VE TÜKETİM MADDELERİ) (FONA YATIRILACAK MİKTARLAR) (DEĞİŞİKLİK)
EMİRNAMESİ
Bakanlar Kurulu, ekte sunulan
1.
2014 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kurşunsuz Benzin
(95 ve 97 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Diesel) Azami
Satış Fiyatları Emirnamesini; ve
2014 Fiyat İstikrar Fonu (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim
Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) (Değişiklik) Emirnamesi’ni
onaylayarak, Resmi Gazete’de yayımlanmasına karar verdi.
2.
2.7.2014
Sn. Özkan Yorgancıoğlu
Başbakan
Sn. Serdar Denktaş
Bb.Yrd.E.T.K.S.Bakanı
Sn.Özdil Nami
Sn. Zeren Mungan
Sn. Teberrüken Uluçay
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakanı
İçişleri Bakanı
Sn. Dr. Ahmet Kaşif
Sn. Mustafa Arabacıoğlu
Sn. Önder Sennaroğlu
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı
Milli Eğitim Bakanı
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanı
Sn.Dr. Ahmet Gülle
Sn. Aziz Gürpınar
Sn. Dr. Hamit Bakırcı
Sağlık Bakanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı
DAĞITIM:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-l)1228-2014
1) 2014 MAL VE HİZMETLER (DÜZENLEME VE DENETİM)
(KURŞUNSUZ BENZİN (95 VE 97 OKTAN), MOTORİN (MAZOT), GAZYAĞI VE
EURO DİESEL) AZAMİ SATIŞ FİYATLARI EMİRNAMESİ.
2) 2014 FİYAT İSTİKRAR FONU (AKARYAKIT, TARIMSAL ÜRÜN
VE TÜKETİM MADDELERİ) (FONA YATIRILACAK MİKTARLAR) (DEĞİŞİKLİK)
EMİRNAMESİ
Bakanlar Kurulu, ekte sunulan
1.
2014 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kurşunsuz Benzin
(95 ve 97 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Diesel) Azami
Satış Fiyatları Emirnamesini; ve
2014 Fiyat İstikrar Fonu (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim
Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) (Değişiklik) Emirnamesi’ni
onaylayarak, Resmi Gazete’de yayımlanmasına karar verdi.
2.
2.7.2014
DAĞITIM:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1229-2014
DİKMEN BÖLGESİNDE YENİ MAHALLE OLUŞTURULMASI VE SINIR DÜZELTME
(Önerge No:991/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 43/2009 sayılı Köy ve
Mahalle İhtiyar Heyetleri Yasası’nın verdiği yetkiye dayanarak, Boğazköy sınırları ile
Aşağı Dikmen Mahalle Sınırlarının Yeni Mahalle Oluşumuna Yönelik olarak
değişitirilmesine ve önergeye ekli
haritada belirtilen şekilde Boğazköy,
Aşağı Dikmen ve Yeni Mahallenin sınırlarının yeniden düzenlenmesine karar verdi.
2.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1283-2014
Y(K-I)1112-2014 SAYI VE 4.6.2014 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:1317/2014)
(G.T.E.B.)
Bakanlar Kurulu, Hayvan Barınakları ile Tarımsal ve/veya Hayvancılık Amaçlı
Su Kuyularının Elektrik Altyapıları İçin Üreticilere Teşvik Primi Verilmesi’ne ilişkin
Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu Y(K-I)1112-2014 sayı ve 4.6.2014 tarihli kararın
4(3)(Ç) maddesi ile 5. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilerek, adı geçen kararın
bu yönde tadil edilmesini onayladı.
“4(3)(Ç) Kapsam dahilinde ilgili kuyu suyunun analiz raporu talep edilerek
kondaktivite değerinin, Güzelyurt ovası için 3000 migromhos/cm’nin diğer
bölgeler için 5000 migromhos/cm’nin altında olması halinde kapsama
alınması.”
- “5. maddede yer alan “30 Haziran 2014” tarihinin “30 Ağustos 2014”
olarak değiştirilmesi.”
2.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1255-2014
TÜRKİYE’DE DÜZENLENECEK HİZMETİÇİ EĞİTİMLERE BAKANLIK PERSONELİ VE
OKULLARDA GÖREVLİ ÖĞRETMENLERİN KATILIMI
(Önerge No:1286/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, Türkiye’de düzenlenecek Hizmetiçi Eğitimlere, Milli Eğitim
Bakanlığı personeli ve Bakanlığa bağlı okullarda görevli öğretmenlerin
ekli programda belirtildiği şekilde katılmalarını, gidiş-dönüş uçak biletlerinin
Milli Eğitim Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Eğitim ve Öğretim
Hizmetlerinin Geliştirilmesi ve Katkı Projesi” 09-01-09-5-0-12-3-06-7-7-16
kaleminden, ulaşım giderleri ile mevzuat gereği harcırahın “Kurslara Katılma
Giderleri” 09-08-09-9-9-1-03-5-9-03 kaleminden karşılanmasını onayladı.
2.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI
1. 3 – 9 Ağustos 2014 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) İstanbul’da yapılacak
“Eğitim Yönetimi Semineri”ne katılacak olan Genel Ortaöğretim Dairesi
Uzmanları Hatice Ece Uzun ve Temel Aktunç’a Ercan-İstanbul-Ercan
gidiş-dönüş uçak biletlerinin temin edilmesi ve mevzuat gereği harcırah
verilmesi.
2. 3-9 Ağustos 2014 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) Esenköy/Yalova’da
yapılacak “Proje Hazırlama Teknikleri Kursu”na katılacak olan Türk Maarif Koleji
öğretmenleri Şencan Yerebakan Özdemir, Nazife Uçar ve Ayşen Özerem’e
Ercan-İstanbul-Ercan
gidiş-dönüş
uçak
biletlerinin
temin
edilmesi,
İstanbul-Yalova-Esenköy-Yalova-İstanbul ulaşım gideri (hızlı tren, otobüs ücreti,
deniz otobüsü v.s) ile mevzuat gereği harcırah verilmesi.
3. 3-9 Ağustos 2014 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) Esenköy/Yalova’da
yapılacak “Özel Eğitime Muhtaç Çocukların Eğitim Sürecine Uyumu Kursu”na
katılacak olan Şehit Menteş Zorba İlkokulu öğretmeni Mustafa Sarıca, Erdal Abit
İlkokulu öğretmenleri Aslıhan Özkamalı ve Narin Abit’e Ercan-İstanbul-Ercan
gidiş-dönüş uçak biletlerinin temin edilmesi, İstanbul-Yalova-Esenköy-Yalovaİstanbul ulaşım gideri (hızlı tren, otobüs ücreti, deniz otobüsü v.s) ile mevzuat
gereği harcırah verilmesi.
4. 3-9 Ağustos 2014 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) Aksaray’da yapılacak
“Araştırmacı Öğretmen Modeli Semineri”ne katılacak olan Recep Tayyip
Erdoğan Ortaokulu öğretmeni Fatih Bülbül ve Değirmenlik Lisesi Müdürü
Erbil Hüryaşar’a Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak biletlerinin temin
edilmesi, Ankara-Aksaray-Ankara ulaşım gideri (hızlı tren, otobüs ücreti, deniz
otobüsü v.s) ile mevzuat gereği harcırah verilmesi.
5. 3-9 Ağustos 2014 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) Esenköy/Yalova’da
yapılacak “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Semineri”ne katılacak
olan Anafartalar Lisesi öğretmenleri Ayhan Hilmioğlu, Osman Öztosun ve
Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu öğretmeni Salih Ayyıldız’a Ercan-İstanbul-Ercan
gidiş-dönüş uçak biletlerinin temin edilmesi, İstanbul-Yalova-Esenköy-Yalovaİstanbul ulaşım gideri (hızlı tren, otobüs ücreti, deniz otobüsü v.s) ile mevzuat
gereği harcırah verilmesi.
6. 3-9 Ağustos 2014 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) Erzurum’da yapılacak
“Öğretme, Öğrenme, Kuram ve Yaklaşımları Semineri”ne katılacak olan
Canbulat Özgürlük Ortaokulu öğretmenleri Mehmet Erim, Zübeyde Gökel Okur,
Gonce Sözgen ve 20 Temmuz Fen Lisesi öğretmeni Ahmet Karaoğulları’na
Ercan-Erzurum-Ercan gidiş-dönüş uçak biletlerinin temin edilmesi ve mevzuat
gereği harcırah verilmesi.
…/2
7. 3-9 Ağustos 2014 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) Ayvalık/Balıkesir’de
yapılacak “Fen ve Teknoloji Ders Araç ve Gereçleri Kullanım Kursu”na
katılacak olan Şehit Zeka Çorba Ortaokulu Serab Aypar ve Çanakkale
Ortaokulu öğretmeni Gülden Kılıç’a Ercan-İzmir-Ercan gidiş-dönüş uçak
biletlerinin temin edilmesi, İzmir-Balıkesir-Ayvalık-Balıkesir-İzmir ulaşım gideri
(hızlı tren, otobüs ücreti, deniz otobüsü v.s) ile mevzuat gereği harcırah
verilmesi.
8. 3-9 Ağustos 2014 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) Mersin’de yapılacak
“Özel Eğitimde Bütünleşme Uygulamaları Semineri”ne katılacak olan Lefkoşa
Özel Eğitim Merkezi Öğretmenleri İlkay Gökbulut, Sezin Yıldırım ve İskele
Maarif Anaokulu öğretmeni Zahide Gargı’ya Ercan-Adana-Ercan gidiş-dönüş
uçak biletlerinin temin edilmesi, Adana-Mersin-Adana ulaşım gideri (hızlı tren,
otobüs ücreti, deniz otobüsü v.s) ile mevzuat gereği harcırah verilmesi.
9. 10-16 Ağustos 2014 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) İstanbul’da yapılacak
“Performans Yönetim Sistemi Semineri”ne katılacak olan Gazimağusa Türk
Maarif Koleji öğretmenleri İlktaç Nizamoğlu, Canan Kandemir, Anafartalar Lisesi
öğretmeni Fatma Gülcan İlseven, 9 Eylül İlkokulu öğretmeni Filiz Boyoğlu,
Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu öğretmeni Kader Horoz ve Tepebaşı İlkokulu
öğretmeni Öznur Yaşa’ya Ercan-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak biletlerinin
temin edilmesi ve mevzuat gereği harcırah verilmesi.
10. 10-16 Ağustos 2014 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) Ayvalık/Balıkesir’de
yapılacak “Fen ve Teknoloji Ders Araç ve Gereçleri Kullanım Kursu”na katılacak
olan Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğretmeni Ahmet Alasya’ya Ercan-İzmirErcan gidiş-dönüş uçak biletinin temin edilmesi, İzmir-Balıkesir-AyvalıkBalıkesir-İzmir ulaşım gideri (hızlı tren, otobüs ücreti, deniz otobüsü v.s) ile
mevzuat gereği harcırah verilmesi.
11. 17-30 Ağustos 2014 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) İstanbul’da yapılacak
“Özel Öğretim Yöntem ve Teknikleri (Almanca) Semineri”ne katılacak olan
Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğretmeni Ömer Yıldız’a Ercan-İstanbul-Ercan
gidiş-dönüş uçak biletinin temin edilmesi ve mevzuat gereği harcırah verilmesi.
12. 17-23 Ağustos 2014 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) Esenköy/Yalova’da
yapılacak “Araştırmacı Öğretmen Modeli Semineri”ne katılacak olan Gönyeli
İlkokulu öğretmeni Ümran Kavaz, Polatpaşa İlkokulu öğretmeni Şirin
Zaimağaoğlu, Erdal Abit İlkokulu öğretmeni Meryem Yurdaer ve Anafartalar
Lisesi öğretmenleri Erhan Özben ve Mehmet Özyılancı’ya Ercan-İstanbul-Ercan
gidiş-dönüş uçak biletlerinin temin edilmesi, İstanbul-Yalova-Esenköy-Yalovaİstanbul ulaşım gideri (hızlı tren, otobüs ücreti, deniz otobüsü v.s) ile mevzuat
gereği harcırah verilmesi.
…/3
13. 24-28 Ağustos 2014 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) Ankara’da yapılacak
“Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Semineri”ne katılacak olan Anafartalar Lisesi
öğretmenleri Mehmet Yıldızdoğan, Erinç Sağdinç, Mormenekşe İlkokulu
öğretmeni Tolga Küçüker ve Haspolat İlkokulu öğretmeni Gökmen Bolkan’a
Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak biletlerinin temin edilmesi ve mevzuat
gereği harcırah verilmesi.
14. 27 – 30 Ağustos 2014 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) Ankara’da yapılacak
“Uluslararası Proje Hazırlama Eğitimi Semineri”ne katılacak olan Yüksek
Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müfettişi Emine Çağlar’a Ercan-Ankara-Ercan
gidiş-dönüş uçak biletinin temin edilmesi ve mevzuat gereği harcırah verilmesi.
15. 24-30 Ağustos 2014 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) Mersin’de yapılacak
“Proje Hazırlama Teknikleri Kursu”na katılacak olan Haspolat Meslek Lisesi
öğretmeni Özge Eliz Aksaygın ve Atatürk Meslek Lisesi öğretmenleri Sinem
Saydam ve Fisun Köse’ye Ercan-Adana-Ercan gidiş-dönüş uçak biletlerinin
temin edilmesi, Adana-Mersin-Adana ulaşım gideri (hızlı tren, otobüs ücreti,
deniz otobüsü v.s) ile mevzuat gereği harcırah verilmesi.
16. 24-30 Ağustos 2014 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) Esenköy/Yalova’da
yapılacak “Modüler Program Hazırlama Semineri”ne katılacak olan Atatürk
Meslek Lisesi öğretmeni Selen Köse Esenel’e Ercan-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş
uçak biletinin temin edilmesi, İstanbul-Yalova-Esenköy-Yalova-İstanbul ulaşım
gideri (hızlı tren, otobüs ücreti, deniz otobüsü v.s) ile mevzuat gereği harcırah
verilmesi.
17. 24-30 Ağustos 2014 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) Aksaray’da yapılacak
“Okul Öncesi Sosyal Beceri Destek Eğitimi Semineri”ne katılacak olan
Arabahmet İlkokulu öğretmeni Ayten Tekinay Mamalı, Lapta Anaokulu
öğretmeni Hülya Erdoğan, Şehit Özdemir Anaokulu öğretmeni Pembe Atun,
Gaziköy İlkokulu öğretmeni Özlem Şimşek ve Osman Türkay Anaokulu
öğretmeni Ayşem Tombak’a Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak biletlerinin
temin edilmesi, Ankara-Aksaray-Ankara ulaşım gideri (hızlı tren, otobüs ücreti,
deniz otobüsü v.s) ile mevzuat gereği harcırah verilmesi.
18. 31 Ağustos – 6 Eylül 2014 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) Mersin’de
yapılacak “Proje Hazırlama Teknikleri Kursu”na katılacak olan Anafartalar Lisesi
öğretmeni Hacer Çobanoğlu Erseven, Cemaliye Karadayı Numan, Polatpaşa
Lisesi öğretmeni Fikret Deniz ve Kurtuluş Lisesi öğretmeni NazimeTuncay’a
Ercan-Adana-Ercan gidiş-dönüş uçak biletlerinin temin edilmesi, Adana-MersinAdana ulaşım gideri (hızlı tren, otobüs ücreti, deniz otobüsü v.s) ile mevzuat
gereği harcırah verilmesi.
…/4
19. 31 Ağustos – 6 Eylül 2014 tarihleri arasında (her iki tarih dahil)
Esenköy/Yalova’da yapılacak “Braille Yazı Öğretimi Kursu”na katılacak olan
Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi öğretmenleri Rengül Ener, Ayten Özkıraç ve
Şehit Tuncer İlkokulu öğretmeni Nurten Dayı Üçüz’e Ercan-İstanbul-Ercan
gidiş-dönüş uçak biletlerinin temin edilmesi, İstanbul-Yalova-Esenköy-Yalovaİstanbul ulaşım gideri (hızlı tren, otobüs ücreti, deniz otobüsü v.s) ile mevzuat
gereği harcırah verilmesi.
20. 31 Ağustos – 6 Eylül 2014 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) Çayeli/Rize’de
yapılacak “Özel Öğretim Yöntem ve Teknikleri ( Fen ve Teknoloji) Semineri”ne
katılacak olan Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğretmenleri Zehra İlban ve
Güliz Önkaya’ya Ercan-Trabzon-Ercan gidiş-dönüş uçak biletlerinin
temin
edilmesi,
Trabzon-Rize-Çayeli-Rize-Trabzon
ulaşım
gideri
(hızlı tren, otobüs ücreti, deniz otobüsü v.s) ile mevzuat gereği harcırah
verilmesi.
21. 7 - 13 Eylül 2014 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) Esenköy/Yalova’da
yapılacak “Proje Hazırlama Teknikleri Kursu”na katılacak olan Karpaz Meslek
Lisesi öğretmeni Serpil Şen ve Atatürk Meslek Lisesi Müdür Muavini Altan
Volkan Avcı’ya Ercan-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak biletlerinin temin
edilmesi, İstanbul-Yalova-Esenköy-Yalova-İstanbul ulaşım gideri (hızlı tren,
otobüs ücreti, deniz otobüsü v.s) ile mevzuat gereği harcırah verilmesi.
22. 7 - 13 Eylül 2014 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) Çayeli/Rize’de yapılacak
“Özel Yeteneklilerde Eğitici Eğitimi Kursu”na katılacak olan Polatpaşaİlokulu
öğretmeni Yılmaz Erdelhan’a Ercan-Trabzon-Ercan gidiş-dönüş uçak biletinin
temin edilmesi, Trabzon-Rize-Çayeli-Rize-Trabzon ulaşım gideri (hızlı tren,
otobüs ücreti, deniz otobüsü v.s) ile mevzuat gereği harcırah verilmesi.
23. 7 - 13 Eylül 2014 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) Ankara’da yapılacak
“Yazılım Geliştirme (Android Programlama) Kursu”na katılacak olan Haspolat
Meslek Lisesi öğretmeni Erdoğan Albulut ve Cengiz Topel Endüstri Meslek
Lisesi öğretmeni Adnan Zekai’ye Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak
biletlerinin temin edilmesi ve mevzuat gereği harcırah verilmesi.
24. 7 - 13 Eylül 2014 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) Ankara’da yapılacak
“Bilgisayar Animasyonlarının Fizik Dersi Sürecinde Kullanılması Kursu”na
katılacak olan Türk Maarif Koleji öğretmeni Hüseyin Halitoğlu’na Ercan-AnkaraErcan gidiş-dönüş uçak biletinin temin edilmesi ve mevzuat gereği harcırah
verilmesi.
25. 21 – 27 Eylül 2014 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) İstanbul’da yapılacak
“İstatistik Semineri”ne katılacak olan Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Uzmanı
Sabiha Alemdar’a Ercan-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak biletinin temin
edilmesi ve mevzuat gereği harcırah verilmesi.
…/5
26. 21 – 27 Eylül 2014 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) Yalova’da yapılacak
“İdareyi Geliştirme Semineri”ne katılacak olan İlköğretim Dairesi Uzmanı
Derviş Şentip ve Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müfettişi Bilal
Özkader’e Ercan-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak biletlerinin temin edilmesi,
İstanbul-Yalova-İstanbul ulaşım gideri (hızlı tren, otobüs ücreti, deniz otobüsü
v.s) ile mevzuat gereği harcırah verilmesi.
27. 12 – 18 Ekim 2014 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) İstanbul’da yapılacak
“Uluslararası Proje Hazırlama Eğitimi Semineri”ne katılacak olan Yüksek
Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müfettişi Ayşe Mir’e Ercan-İstanbul-Ercan
gidiş-dönüş uçak biletinin temin edilmesi ve mevzuat gereği harcırah verilmesi.
28. 12 – 18 Ekim 2014 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) İstanbul’da yapılacak
“Eğitimde Kalite Yönetimi Sistemi Kursu”na katılacak olan Yüksek Öğrenim ve
Dış İlişkiler Dairesi Müfettişleri Cevdet Eren Çelebi ve Ahmet Arslan’a
Ercan-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak biletlerinin temin edilmesi ve mevzuat
gereği harcırah verilmesi.
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1304-2014
K(II)1193-2012 SAYI VE 16.5.2012 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:1311/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, Girne Kazası’na bağlı Zeytinlik Hudutları Dahilinde
III. Komando Birliği Karşısında V/H:II/19.E1 Parsel 188, 187, 186/6/1, 186/1/2/1/1
(Kısmen) 186/2/1/1 (Kısmen) referanslarında bulunan takriben 42 dönüm 2 evlek
alanındaki emlakın Vakıflar İdaresince, Girne Amerikan Üniversitesi’ne 30 yıllığına
(1.6.2012-31.5.2042) kiralanmasına onay veren K(II)1193-2012 sayı ve 16.5.2012
tarihli Bakanlar Kurulu kararına bağlı olarak imzalanan 7.6.2012 tarihli kira
mukavelesinin 1, 2, 5, 6, 7 ve 15. maddelerinin ekteki hususları içerecek şekilde
yeniden düzenlenmesine yönelik Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim
Kurulu’nun 27.5.2014 tarih ve K/189/2014 sayılı kararını onaylayarak, bahse konu
kararın bu yönde tadil edilmesine karar verdi.
2.7.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Download

KARAR NUMARASI: Y(K-l)1228-2014 1) 2014 MAL VE HİZMETLER