KARAR NUMARASI: Y(K-I)453-2014
KAMULAŞTIRMA EMRİ (AKOVA KÖYÜ)
(Önerge No:394/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, KKTC bölgesinde kara ulaşımının sağlanması, idamesi
ve geliştirilmesi için gerekli olan Ercan-İskele Anayolu yol yapım işleri güzergahı
içerisinde kalan ve eksik yayımlanan, Akova köyünde bulunan özel mülkiyete ait
taşınmaz malların, kamulaştırılmasına ilişkin 15/1962 sayılı Zorla Mal İktisabı
Yasası’nın 6. maddesi uyarınca hazırlanan ekteki “Kamulaştırma Emri”ni
onayladı.
5.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)454-2014
Y(K-I)295-2014 SAYI VE 5.2.2014 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:436/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Rehber Niteliği Kazandırılarak Görevlendirilecek
Personel’e ilişkin Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu Y(K-I)295-2014 sayı ve
5.2.2014 tarihli kararda belirtilen “müze ve ören yerleri ile turizm ofislerinde
hizmet vermek üzere” ibaresinden hemen sonra sözkonusu kararda sehven yer
almayan “personel görevlendirilmesini” ibaresinin eklenerek adıgeçen kararın bu
yönde tadil edilmesini onayladı.
5.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)455-2014
GAZİMAĞUSA-YENİERENKÖY YOL GÜZERGAHI İÇERİSİNDE KALAN VE
EKSİK YAYIMLANAN ZİYAMET KÖYÜ’NDE ÖZEL MÜLKİYETE AİT
TAŞINMAZ MALA İLİŞKİN KAMULAŞTIRMA İHBARI
(Önerge No:437/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bölgesindeki kara
ulaşımının sağlanması, idamesi ve geliştirilmesi için gerekli olan GazimağusaYenierenköy yol güzergahı içerisinde kalan ve eksik yayımlanan
Ziyamet köyünde özel mülkiyete ait taşınmaz malın kamulaştırılmasına ilişkin
15/1962 sayılı Zorla Mal İktisabı Yasası’nın 4. maddesi uyarınca hazırlanan
ekteki “Kamulaştırma İhbarı”nı onayladı.
5.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)456-2014
TAŞ OCAKLARININ 2014 MALİ YILI KİRA ÜCRETLERİNİN TAKSİTLENDİRİLMESİ
(Önerge No:438/2014)
(Ç.D.K.B.)
Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu K(II)47-2013 sayı ve
9.1.2013 tarihli kararı tadil ederek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan
mevcut taş ocağı işletmelerinin 31.12.2013 tarihi itibarıyla taş ocağı
işletmeciliğinden doğan kira borcunun olmaması koşuluyla, 2014 Mali Yılı’na ilişkin
kira ücretlerinin 2 (İki) eşit taksit şeklinde ödenmesini ve bu konuda Jeoloji ve
Maden Dairesi’nin yetkili kılınmasını onayladı.
5.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)457-2014
BAROLAR BİRLİĞİ’NİN MACARİSTAN’DA DÜZENLENECEK
“17. DÜNYA HUKUKÇULAR FUTBOL TURNUVASI”NA KATILIMI
(Önerge No:439/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 30 Mayıs – 8 Haziran 2014
tarihleri arasında Macaristan’da düzenlenecek “17. Dünya Hukukçular Futbol
Turnuvası”na resmi olarak davet edilen KKTC Barolar Birliği’nin katılmasını;
katılımcıların uçak biletleri bedeli 25,000.- TL’nın Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,
Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm
Geliştirme ve Tanıtma Fonu’nun "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon
Giderleri" 04-01-04-7-3-2-03-6-2-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
5.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)458-2014
İZCİ ÖĞRENCİ VE İZCİ LİDERLERİNİN ADANA-GAZİANTEP-HATAY’A
DÜZENLEYECEKLERİ KÜLTÜR GEZİSİ
(Önerge No:440/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Güzelyurt İlçesi İzcilik Birimi
tarafından 6-9 Mart 2014 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) gerçekleştirilecek
Adana-Gaziantep-Hatay kültür gezisine katılacak Kurtuluş İlkokulu, Zümrütköy
İlkokulu, Fikri Karayel İlkokulu, Yeşilyurt İlkokulu, Aydınköy İlkokulu, Yedidalga
İlkokulu, Lefke İstiklal İlkokulu, Lefke Gazi Lisesi ve Yeşilyurt Özel Eğitim
Merkezi’nden 34 izci öğrenci, 11 izci lideri ve 2 izcilik Yürütme Kurulu üyesi olmak
üzere toplam 47 kişiden oluşan ve önergeye ekli listede isimleri belirtilen izci
kafilesinin 6 Mart 2014 tarihinde adadan ayrılıp, 9 Mart 2014 tarihinde geri
dönecekleri dikkate alınarak, Ercan-Adana-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri tutarının
Milli Eğitim Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Eğitim ve Öğretim
Hizmetlerinin Geliştirilmesi ve Katkı Projesi” 09-01-09-5-0-12-3-06-7-7-16
kaleminden karşılanmasını onayladı.
5.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)459-2014
KKTC’NDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK V. MİLLİ EĞİTİM ŞURASI’NA KATILIM
(Önerge No:441/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni geleceğe taşıyacak
eğitim sistemini yeniden yapılandırmaya yönelik, günün ihtiyaç ve koşullarına
göre eğitimde yaşanması gereken dönüşümleri hayata geçirecek yol haritasını
belirlemek, eğitim-öğretim konularında izlenecek temel politikaların içereceği
anlayış, yaklaşım ve esasları saptamak amacıyla, 10-14 Mart 2014 tarihleri
arasında KKTC’nde düzenlenecek “V. Milli Eğitim Şurası”na katılmak üzere
KKTC’ne gelecek Türk Dili, Kültürü ve Eğitim Konsorsiyumu Başkanı Kelami
Dedezade ile Türk Dili, Kültürü ve Eğitim Konsorsiyumu Yöneticisi Erkan
Pastırmacıoğlu’nun 9 Mart 2014 tarihinde ülkemize gelip, 15 Mart 2014
tarihinde ayrılacakları dikkate alınarak Londra-İstanbul-Ercan geliş-dönüş uçak
bileti tutarları ve iaşe-ibate giderlerinin Milli Eğitim Bakanlığı 2014 Mali Yılı
Bütçesi altında yer alan "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon
Giderleri" 09-01-09-9-9-1-03-6-2-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
5.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)460-2014
KKTC’NDE PROGRAM ÇEKMESİ ÖNGÖRÜLEN “REISILE MINUGA”
GEZİ PROGRAMCISI TIINA PARK VE EKİBİNİN MASRAFLARININ KARŞILANMASI
(Önerge No:442/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor
Bakanlığı’nın onayı ile ülke turizmini geliştirmek amacıyla, 10-17 Nisan 2014
tarihleri arasında KKTC’nde program çekmesi öngörülen Estonya Devlet
Televizyonu ETV’nin “Reisile Minuga” adlı gezi programı yapımcısı Tiina Park ve
3 kişilik ekibin Tallin-İstanbul-Ercan-İstanbul-Tallin geliş-dönüş uçak bilet tutarları,
yurtiçi ulaşım, rehber, konaklama ve gelen misafirlere verilecek ülkeyi tanıtıcı
hediyelik eşya ve izaz-ikram masrafları tutarı 28,500 TL’nın Başbakan Yardımcılığı,
Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan
Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu'nun "Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon
Giderleri" 04-01-04-7-3-2-03-6-1-02 kaleminden karşılanmasını onayladı.
5.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)461-2014
GAZİANTEP’DE DÜZENLENECEK “36. ULUSLARARASI 23 NİSAN ÇOCUK ŞENLİĞİ”
KUTLAMA TÖRENLERİNE KATILIM
(Önerge No:443/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, TRT Genel Müdürlüğü’nce 15-25 Nisan 2014 tarihleri
arasında Gaziantep’te gerçekleştirilecek “36. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği”
kutlama etkinliklerine katılıma ilişkin aşağıdaki kararı aldı:
1. 1 Kafile Başkanı, 2 Eğitmen, 13 öğrenci ve 2 BRTK Mensubundan oluşan
toplam 18 kişilik ekibin, 15 Nisan 2014 tarihinde adadan ayrılıp 24 Nisan 2014
tarihinde geri dönecekleri dikkate alınarak, Ercan-Gaziantep-Ercan gidiş-dönüş
uçak biletlerinin temin edilmesi ve çıkış ücretlerinin ödenmesi;
2. 13 öğrencinin her birine 50.00 TL harçlık verilmek üzere Kafile Başkanı’na
toplam 650.00 TL avans verilmesi;
3. 1 Kafile Başkanı, 2 Eğitmen, 2 BRTK Mensubuna yürürlükteki mevzuat uyarınca
dış görev yolluğu verilmesi;
Yukarıda belirtilen kafilenin Ercan-Gaziantep-Ercan uçak biletleri tutarının
Milli Eğitim Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Eğitim ve Öğretim
Hizmetlerinin Geliştirilmesi ve Katkı Projesi” 09-01-09-5-0-12-3-06-7-7-16
kaleminden; diğer harcamaların "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon
Giderleri" 09-05-09-1-2-1-03-6-2-01 kaleminden karşılanması.
5.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)462-2014
İLAÇ ÜRETİM YERİ RUHSATLANDIRMA KURULU’NUN OLUŞTURULMASI
(Önerge No:444/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, yürürlükteki “İlaç Üretimi, Ruhsatı ve Tescili” Tüzüğü uyarınca
“İlaç Üretim Yeri Ruhsatlandırma Kurulu”nun iki yıl süre ile görev yapmak üzere
aşağıdaki şekilde oluşturulmasına karar verdi.
1.
2.
3.
4.
5.
Ecz. Mertdoğan Soyalan
Ecz.Kazım Zaimoğlu
Dr. Emine Güllüelli
Sıdıka İrfan
Ecz. Didem Güven
5.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürü
İlaç ve Eczacılık Dairesi Temsilcisi
Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü
Devlet Laboratuvarı Temsilcisi
K.T.Eczacılar Birliği Temsilcisi
Başkan
Üye
Üye
Üye
Üye
KARAR NUMARASI: Y(K-I)463-2014
RADYOLOJİ UZMANI DR. OSMAN CANCURİ’DEN HİZMET ALINMASI
(Önerge No:445/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık servislerinde Radyoloji
Hekimi açığından dolayı yaşanan sıkıntıların aşılarak, hastalara daha etkin ve
verimli sağlık hizmeti sunulması amacı ile Radyoloji Uzmanı Dr. Osman Cancuri
ile Sağlık Bakanlığı arasında hizmet alımına ilişkin sözleşme imzalanmasını,
önergeye ekli sözleşme metni uyarınca verilen her hizmet günü için
(on-call ve/veya nöbet + ek mesai + tahsisat dahil) KDV dahil 211.97 TL
karşılığında 1.1.2014-31.3.2014 tarihlerini kapsayan sürede hizmet alınabilmesi
için Sağlık Bakanlığı’nın yetkili kılınmasını ve gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı
2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Diğer Hizmet Alımları” 11-02-07-3-1-1-035-9-90 kaleminden karşılanmasını onayladı.
5.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)464-2014
SPOR FEDERASYONLARINA KATKI YAPILMASI
(Önerge No:446/2014)
(Bb.Yrd..ET.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor
Bakanlığı’na bağlı faaliyetlerini sürdürmekte olan önergeye ekli listede isimleri ve
yapılması uygun görülen katkı miktarları belirtilen Spor Federasyonları’nın yurtiçi
faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmeleri için Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,
Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’na bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü 2014 Mali Yılı
Bütçesi altında yer alan "Spor Federasyonları ile Spor Birliklerine Katkı" 04-12-08-10-2-05-3-2-05 kaleminden toplam 360,000.- TL Federasyonlara katkı yapılmasını
onayladı.
5.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)465-2014
İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞECEK “BİLGESAM” TOPLANTISINA KATILIM
(Önerge No:447/2014)
(D.B.)
Bakanlar Kurulu, Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi
(BİLGESAM) tarafından 11 Mart 2014 tarihinde gerçekleşecek Yuvarlak Masa
Toplantısı’na, Kıbrıs konusundaki son gelişmelerle ilgili bilgi vermek amacıyla
katılacak Dışişleri Bakanı Özdil Nami ve Özel Kalem Müdürü Hüseyin Özel’in
11 Mart 2014 Ercan-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri, belirtilen tarih için
mevzuat gereği harcırah, iaşe-ibate ve doğabilecek diğer tüm resmi giderlerinin
Dışişleri Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Yurtdışı Geçici Görev
Yollukları” 05-01-01-1-3-1-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
5.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Dışişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)466-2014
Y(K-I)269-2013 SAYI VE 23.10.2013 TARİHLİ KARARIN İPTAL EDİLMESİ VE
TAPU VE KADASTRO DAİRESİ OTOMASYON ÇALIŞMALARI İÇİN HİZMET ALIMI
(Önerge No:493/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Tapu ve Kadastro Dairesi
Otomasyon Çalışmaları İçin Hizmet Alınması’na ilişkin Bakanlar Kurulu’nun almış
olduğu Y(K-I)269-2013 sayı ve 23.10.2013 tarihli kararın iptal edilmesini ve
Tapu ve Kadastro Dairesi’nde 2011 yılında başlayan otomasyon çalışmalarının
tüm ilçelerde yürütülmesi, bilgisayar veri girişlerinin yapılabilmesi amacı ile
2.1.2014 tarihinden başlayıp 31.12.2014 tarihinde sona ermek üzere
“Data-Soft İletişim ve Bilişim Hizmetleri”nden Devlet İhale Tüzüğü'nün
3(2) maddesi uyarınca hizmet alınmasını ve fatura karşılığı ödenecek hizmet
bedelinin aylık 230,000.- TL’nı aşmamak şartı ile İçişleri Bakanlığı 2014 Mali Yılı
Bütçesi altında yer alan “KKTC Nirengi Ağı Oluşturulması Projesi”
07-07-01-9-9-01-3-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
5.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)467-2014
ŞEHİT İLE MALÜLLER VE YAKINLARINI TESPİT KOMİTESİ’NDE ÜYE DEĞİŞİKLİĞİ
(Önerge No:448/2014)
(D.B.)
Bakanlar Kurulu, 7/1974 sayılı Şehit ve Hadise Kurbanı Aileleri ile Malüllere
Yapılacak Yardımlar, Yardım Komiteleri Kurulması, Yetkileri ve Diğer Hususlarda
Hüküm Koyan Yasa’nın 3’üncü maddesinin (1)’inci fıkrası uyarınca oluşturulan
“Şehit ile Malüller ve Yakınlarını Tespit Komitesi”nce Dışişleri Bakanlığı’nı temsilen
görev yapan Seda G. Erçiner’in yerine Bakanlık Müdürü Durmuş Erçakıca’nın
görevlendirilmesini onayladı.
5.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Dışişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)468-2014
ADLİ TIP UZMANI DR. İDRİS DENİZ’DEN HİZMET ALINMASI
(Önerge No:449/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık servislerindeki Adli Tıp
Uzmanı açığından dolayı yaşanan sıkıntıların aşılarak daha etkin ve verimli hizmet
sunulması amacı ile Adli Tıp Uzmanı Dr. İdris Deniz ile Sağlık Bakanlığı arasında
hizmet alımına ilişkin sözleşme imzalanmasını ve önergeye ekli sözleşme metni
uyarınca verilen her hizmet günü için (on-call ve/veya nöbet + ek mesai + tahsisat
dahil) KDV. dahil 267.59 TL karşılığında 1.1.2014-31.3.2014 tarihlerini kapsayan
sürede hizmet alınabilmesi için Sağlık Bakanlığı’nın yetkili kılınmasını ve gerekli
ödeneğin Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Diğer Hizmet
Alımları” 11-02-07-3-1-1-03-5-9-90 kaleminden karşılanmasını onayladı.
5.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)469-2014
MECBURİ EMEKLİLİK YAŞINA ULAŞAN VE FİİLİ HİZMET YILI TAMAMLANMAYAN
BAYKAN ÖZGÜVENEL’İN GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI
(Önerge No:450/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, mecburi emeklilik yaşına
ulaştığı halde emekli olmak için aranan fiili 15 (Onbeş) hizmet yılı bulunmayan
öğretmen Baykan Özgüvenel’in, 15 (Onbeş) fiili hizmet yılını tamamlayabilmesi
için Değiştirilmiş şekliyle 26/1977 sayılı Emeklilik Yasası’nın 8’inci maddesinin
(4)’üncü fıkrası uyarınca görev süresinin 16 Kasım 2014 tarihine kadar
uzatılmasına karar verdi.
5.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)470-2014
“TUR 2014” İSVEÇ TURİZM FUARI’NA KATILIM
(Önerge No:451/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor
Bakanlığı’nın turizm sektörü ile birlikte yurtdışı turizm tanıtım ve pazarlama
çalışmaları çerçevesinde, “Tur 2014” İsveç Turizm Fuarı’na katılıma ilişkin
aşağıdaki kararı aldı.
-
20-23 Mart 2014 tarihleri arasında İsveç’in Göteborg kentinde
düzenlenecek olan “Tur 2014” İsveç Turizm Fuarı’na katılım kapsamında,
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu’nun 19 Mart 2014 Ercan-İstanbul-Göteborg gidiş
ve 24 Mart 2014 Göteborg-İstanbul-Ercan dönüş olacak şekilde uçak bileti
Göteborg konaklama ücreti ve harcırahının,
-
Sözkonusu Turizm Fuarı’na katılım kapsamında, Başbakan Yardımcılığı,
Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’na bağlı olarak Berlin’de faaliyet
gösteren Berlin Turizm Tanıtım Ofisi (Nord Zypern Tourismus Zentrum
GmbH) çalışanı Emrah Günen’in “Tur 2014” İsveç Turizm Fuarı’na katılmak
üzere görevlendirilmesi ve 19 Mart 2014 Berlin-Göteborg gidiş, 24 Mart
2014 Göteborg-Berlin dönüş olacak şekilde, uçak bileti ekstralar hariç odakahvaltı esasına göre Göteborg konaklama ücreti ve harcırahının,
-
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma
Fonu’nun “Yurtdışı Geçici Görev Yollukları” 04-01-04-7-3-2-03-3-3-01
kaleminden;
-
Turizm Fuarı için İsveç’e gönderilecek turizm tanıtım broşürlerinin İsveç
gümrüğünden kurtarılması, emanete alınması ve fuar başlangıç günü
standa taşınması safhalarında gerekecek gümrük, nakliye, hamaliye ve
ardiye masraflarının toplam ücreti 2,000.- Euro,
-
Turizm Fuarı’nda 25 m²’lik boş alan üzerine kurulacak olan standın yapım
ücreti 63,834. SEK (İsveç Kronu),
-
Turizm Fuarı’ndaki standa sağlanacak internet bağlantısı, temizlik hizmeti,
elektrik bağlantısı ve elektrik kullanım ücreti 1,500.- Euro,
-
Sözkonusu Fuar süresince (4 gün boyunca) stantda görev yapacak olan ve
turizm sektörü ve ziyaretçiler ile iletişimi sağlamada yardımcı olacak İsveç
lisanında bir adet tercümanın hizmet ücreti 600.- Euro ücreti ödemek, fuar
boyunca tur operatörleri ile yapılacak görüşmelerde ve fuar kapsamında
doğabilecek diğer resmi harcamalar için Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,
Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu adına çıkacak
toplam 3,000.- Euro avansın,
-
Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu’nun "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar,
Organizasyon
Giderleri"
04-01-04-7-3-2-03-6-2-01
kaleminden
karşılanması.
5.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)471-2014
YAKIT NUMUNELERİNİN ANALİZ EDİLMEK ÜZERE ANKARA’YA GÖTÜRÜLMESİ
(Önerge No:452/2014)
(Ç.D.K.B.)
Bakanlar Kurulu, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Çevre
Koruma Dairesi, sanayi tesislerinin kullandıkları yakıtlardan kaynaklanan hava
kirliliğini kontrol altına almak amacıyla, sözkonusu tesislerin yakıt ithalleri
esnasında ve tesislerin faaliyette oldukları işletmelerden alınan yakıt
numunelerinin Hacettepe Üniversitesi’nde analiz ettirmek üzere, 27 Şubat 2014
tarihinde günübirlik olarak Ankara’ya giden Çevre ve Doğal Kaynaklar
Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi personeli Halil Arslan’ın uçuş tarihine
göre Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak bileti ile beliren diğer giderlerin
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan
“Yurtdışı Geçici Görev Yollukları” 13-01-05-9-9-1-03-3-3-01 kaleminden
karşılanmasını onayladı.
5.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)472-2014
AVTEPE’NİN ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ OLARAK İLAN EDİLMESİ
(Önerge No:453/2014)
(Ç.D.K.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Avtepe Köyü’nün doğal
zenginlikleri, içinde barındırdığı endemik bitkileri ve medoş lalelerini korumak
maksadı ile önergeye ekli haritada sınırları belirtilen alanın 18/2012 sayılı Çevre
Yasası’nın 42’nci maddesinin (1)’inci fıkrası uyarınca “Avtepe Özel Çevre Koruma
Bölgesi” olarak ilan edilmesine karar verdi.
5.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)473-2014
GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE’YE YATIRIMCI MÜRACAATI
(Önerge No:456/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Helvasan Free Port Ltd.’e gıda ithalat ve ihracat
faaliyetlerini gerçekleştirmek amacı ile Gazimağusa Serbest Liman ve Bölgesi’nde
posta kutusu verilmesini onayladı.
5.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)474-2014
GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE’YE YATIRIMCI MÜRACAATI
(Önerge No:457/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Hekim Free Port Ltd.’e oto yedek parça, inşaat
malzemeleri, ithalat ve ihracat faliyetlerini gerçekleştirmek amacı ile Gazimağusa
Serbest Liman ve Bölgesi’nde posta kutusu verilmesini onayladı.
5.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)475-2014
GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE’YE YATIRIMCI MÜRACAATI
(Önerge No:458/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Yukopel Trading Free Port Ltd.’e oto yedek parça,
bilgisayar donanımları alım satımı ve reklamcılık hizmetleri faaliyetlerini
gerçekleştirmek amacı ile Gazimağusa Serbest Liman ve Bölgesi’nde
posta kutusu verilmesini onayladı.
5.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)476-2014
YURTDIŞI GÖREV
(Önerge No:460/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, 11 Kasım 2013 tarihinde World Travel Market
WTM-2013 Turizm Fuarı’na katılan Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm,
Kültür ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu’nun Makedonya temasları
çerçevesinde 11 Kasım 2013 İstanbul konaklama, 12-14 Kasım 2013 İstanbulÜsküp-İstanbul gidiş-dönüş uçak bileti ve konaklaması, 14 Kasım 2013 İstanbul
konaklama bedeli ile mevzuat gereği harcırahının Başbakan Yardımcılığı,
Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer
alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu’nun “Yurtdışı Geçici Görev Yollukları”
04-01-04-7-3-2-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
5.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)477-2014
SU İŞLERİ DAİRESİ’NE AİT SU KUYUSU VE POMPALARININ
ELEKTRİK BORÇLARINA İLİŞKİN Y(K-I)221-2014 SAYI VE 30.1.2014 TARİH İLE
Y(K-I)285-2014 SAYI VE 5.2.2014 TARİHLİ KARARLARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:461/2014)
(Ç.D.K.B.)
Bakanlar Kurulu, Su İşleri Dairesi’ne Ait Su Kuyusu ve Pompalarının Elektrik
Borçları’na ilişkin Y(K-I)221-2014 sayı ve 30.1.2014 tarih ile bu kararı tadil eden
Y(K-I)285-2014 sayı ve 5.2.2014 tarihli kararların tadil edilerek, 61 adet olarak
belirtilen su kuyusu ve pompaların 46 adet olarak düzenlenmesini; ayrıca ödemesi
yapılamayan ve önergeye ekli listede belirtilen 15 adet sayaç tutarı
1,483,720.04 TL’nın taksitlendirilerek ödenmesini onayladı.
5.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)478-2014
KKTC CUMHURBAŞKANLIĞI’NIN KULLANIMINDAKİ BİNANIN KİRA SÜRESİNİN
UZATILMASI
(Önerge No:463/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın kullanımında bulunan
Mümüne İngül Altan’a ait üç katlı binanın kira süresinin hitam tarihi itibarıyle
2014 yılı sonuna kadar uzatılmasını, 2014 yılı için aylık net 2,900.00 TL kira ücreti
ödenmesini ve gerekli ödeneğin Cumhurbaşkanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında
yer alan “Hizmet Binası Kiralama Giderleri” 01-01-01-1-1-1-03-5-5-05 kaleminden
karşılanmasını onayladı.
5.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Cumhurbaşkanlığı
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)479-2014
DİKMEN BELEDİYESİ’NİN BORÇLANMASI
(Önerge No:464/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Dikmen Belediyesi’nin, Dikmen Belediye Meclisi’nin
20.1.2014 tarih ve 3/2014 sayılı Meclis Kararı ve Borç Yönetim Komitesi’nin
12.2.2014 tarih ve 3/2014 sayılı onayı ile Akfinans Bank Ltd.’den 2,100,000.00 TL
borçlanmasını 51/1995 sayılı Belediyeler Yasası’nın 24(2)(C) maddesi uyarınca
onayladı.
5.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)480-2014
VADİLİ BELEDİYESİ’NİN UZUN VADELİ BORÇLANMASI
(Önerge No:465/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Vadili Belediyesi’nin, Vadili Belediye Meclisi’nin 21.1.2014
tarih ve M.A.I-5/1/2014 sayılı Meclis kararı ve Borç Yönetim Komitesi’nin 12.2.2014
tarih ve 4/2014 sayılı onayı ile mevcut banka borçlarının kapatılması ve
sürdürmekte olduğu projelerin tamamlanması amacı ile Şekerbank (Kıbrıs) Ltd.’den
1,000,000.00 TL borçlanmasını 51/1995 sayılı Belediyeler Yasası’nın 24(2)(C)
maddesi uyarınca onayladı.
5.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)481-2014
YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN TAŞINMAZ MAL SATIN ALMA İSTEMİ
(Önerge No:466/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergeye ekli listede isimleri ve edinmek istedikleri
taşınmaz mal/malların yer, parsel ve alanı belirtilen 36 yabancı uyruklu kişiye,
önergede belirtilenler ışığında, 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun
Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca gerekli iznin verilmesine karar
verdi.
5.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)482-2014
KAYIP ŞEHİT FUAT MULLA SALİH’İN DEFNİ
(Önerge No:467/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Şehit oğlu Ferhat Demirkan’ın talebine atfen, 1967 yılında
Baf’da kayıp olan ve yapılan çalışmalar sonucunda bulunarak kimlik tespiti
tamamlanan Şehit Fuat Mulla Salih’in naaşının, 9 Mart 2014 Pazar günü İsmail Safa
Camii’nde kılınacak cenaze namazına müteakip Lefkoşa Şehitliği’ne Askeri Tören
ile defnedilmesine karar verdi.
5.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)483-2014
İZMİR GAZİEMİR 17. ULUSLARARASI ÇOCUK ŞENLİĞİ’NE KATILIM
(Önerge No:468/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, 21-27 Nisan 2014 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenecek
“Gaziemir 17. Uluslararası Çocuk Şenliği”ne KKTC’ni temsil etmek üzere katılacak
Devlet Halk Dansları Topluluğu’na kafile başkanı olarak eşlik edecek olan Serhat
Kozoğlu ile eğitmenler Seray Gülbudak ve Ertan Dümenci’nin 21-27 Nisan 2014
tarihlerine bağlı olarak Ercan-İzmir-Ercan gidiş-dönüş uçak bilet bedelleri ile İzmir’de
bulunacakları sürece yürürlükteki mevzuata uygun olarak yurt dışı görev yolluklarının
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kültür
Dairesi 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları"
04-08-08-2-0-1-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
5.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)484-2014
TAŞINMAZ MAL KOMİSYONU’NDA GÖREVLİ NAHİDE AKYÜZLÜ AYLANÇ’IN
GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI
(Önerge No:469/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu’nun K(II)818-2013 sayı ve 22.4.2013
tarihli kararı ile görev süresi uzatılan Taşınmaz Mal Komisyonu’nda
Sözleşmeli Hukukçu/Komisyon Sekreteri olarak görev yapan ve sözleşmesi
23.4.2014 tarihinde sona erecek Nahide Akyüzlü Aylanç’ın görev süresinin
önergeye ekli sözleşme metni uyarınca 1 (Bir) yıl daha uzatılmasını onayladı.
5.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)485-2014
S-995-2006 SAYI VE 26.4.2006 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:470/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Taşınmaz Mal Komisyonu’na Atanan Yabancı Uyruklu
Üyelerin Masraflarının Karşılanması’na ilişkin Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu
S-995-2006 sayı ve 26.4.2006 tarihli kararda yer alan “iaşe-ibate masraflarının”
ibaresinden hemen sonra “İçişleri Bakanlığı Bütçesi altında yer alan "Ağırlama,
Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" 07-01-06-9-9-1-03-6-1-02 kaleminden”
ibaresi eklenmek; sehven yazılmış olan “her toplantı için katılım ücreti”
ibaresinin çıkarılarak, yerine “aylık ödeme (maaş)” ibaresi konmak; " “Taşınmaz
Mal Komisyonu Giderleri Projesi” 07-01-01-9-9-12-1-03-6-1-03” ödenek
kaleminin ise " “İskan Encümen ve Komisyonlarının Ödemeleri” 07-01-06-9-91-01-5-1-07 " ödenek kalemi olarak değiştirilmek suretiyle bahse konu kararın
bu yönde tadil edilmesini onayladı.
5.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)486-2014
KIBRIS TÜRK İŞÇİ SENDİKALARI FEDERASYONU’NA KATKI SAĞLANMASI
(Önerge No:471/2014)
(D.B.)
Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk İşçi Sendikalar Federasyonu’nun üyesi olduğu
Avrupa Sendikaları Konfederasyonu ETUC tarafından 11-12 Mart 2014 tarihlerinde
Brüksel’de düzenlenecek İcra Kurulu Toplantısı’na davetli olarak iki temsilci ile
katılacak Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu’na 2,570 Euro (İki Bin Beş Yüz
Yetmiş Euro) katkı verilmesini ve gerekli ödeneğin Dışişleri Bakanlığı 2014 Mali Yılı
Bütçesi altında yer alan "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri"
05-01-01-1-3-1-03-6-2-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
5.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Dışişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)487-2014
TÜRKİYE CUMHURİYETİ, GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI’NDAN KKTC’NE
GELECEK UZMANLARIN MASRAFLARININ KARŞILANMASI
(Önerge No:472/2014)
(M.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, KKTC Gümrük ve Rüsumat
Dairesi ile TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı arasında karşılıklı yardımlaşma ve
işbirliği çerçevesinde, 10-14 Mart 2014 tarihlerinde KKTC’nde düzenlenecek
çalışma ziyaretine davet edilen Türkiye Cumhuriyeti, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı’ndan 5 kişilik uzman heyetin konaklama ve yurtiçi ulaşım giderlerinin,
Maliye Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Maliye İdaresini Geliştirme
Projesi” 06-02-01-1-2-01-3-06-1-2-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
5.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)488-2014
Y(K-I)404-2014 SAYI VE 26.2.2014 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:473/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Sözleşmeli Statüde İstihdam Edilen Cevahir Caşgir ile
Zehra Evliya’nın Görev Sürelerinin Uzatılması’na ilişkin Bakanlar Kurulu’nun almış
olduğu Y(K-I)404-2014 sayı ve 26.2.2014 tarihli kararda yer alan ödenek kaleminin
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’na bağlı Devlet
Tiyatroları 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Sözleşmeli Personelin Ücretleri"
04-09-08-2-0-1-01-2-1-01 kalemi olarak düzeltilmesini ve bahse konu kararın bu
yönde tadil edilmesini onayladı.
5.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)490-2014
GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ’NİN UZUN VADELİ BORÇLANMASI
(Önerge No:475/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Gazimağusa Belediyesi’nin, Gazimağusa Belediye
Meclisi’nin 12.2.2014 tarih ve 2/14 sayılı kararı ile İhale Komisyonu’nun 28.2.2014
tarih ve 1 sayılı kararı doğrultusunda, “Magem Maraş Binası ve Mağusa Kenti’nin
Asfaltlarının Yenilenmesi” projesinde kullanılması amacı ile önergeye ekli
Devlet Planlama Örgütü’nün uygun görüşleri doğrultusunda, 51/1995 sayılı
Belediyeler Yasası’nın 24(2)(C) maddesi uyarınca Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd.’den
36 ay vade ve %13 faiz oranı ile 3,000,000.- TL borçlanmasını onayladı.
5.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)491-2014
KANSER HASTALARINA YARDIM DERNEĞİ’NE KİRA YARDIMI YAPILMASI
(Önerge No:476/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Kanser Hastalarına
Yardım Derneği’nin faaliyetlerini sürdürebilmesi için katkıda bulunulması
amacıyla, aylık 175 Stg.’ni geçmeyecek şekilde 1.1.2014 – 31.7.2014 tarihlerini
kapsayacak şekilde 7 (Yedi) aylık süre için kira yardımı yapılmasını ve gerekli
ödeneğin Başbakanlık 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Diğer Dernek,
Birlik, Kurum vb. Kuruluşlara” 03-01-04-9-9-1-05-3-2-90 kaleminden
karşılanmasını onayladı.
5.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)492-2014
TELEKOMÜNİKASYON DAİRESİ PERSONELİ’NİN NGN PROJESİ
EĞİTİMİNE KATILIMI
(Önerge No:477/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Tatlısu Villas Ltd.
Firması arasında imzalanan sözleşme gereğince, Tatlısu Villas Ltd. tarafından
İstanbul’da verilecek NGN (Yeni Nesil Ağ) Projesi Eğitimi çerçevesinde,
II. Derece Mühendis Murat Benar, Niyazi Öztoprak ve Ömer Kanlı, III. Derece
Teknisyen Oğuz Çelik, Geçici Memur Bilgiç Kanal ve Mehmet Yenilmez’in
İstanbul’a gidiş-dönüş uçak biletleri ile konaklama giderleri ilgili firma tarafından
karşılanacağından, 2-5 Mart 2014 tarihleri arasında toplam 4 günlük eğitim
süreleri çerçevesinde mevzuat gereği harcırahlarının Bayındırlık ve Ulaştırma
Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Yurtdışı Staj ve Öğrenim
Giderleri” 08-01-04-9-9-1-03-5-9-02 kaleminden karşılanmasını onayladı.
5.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)493-2014
EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ’NDEN GELECEK UZMAN HEYETİN
MASRAFLARININ KARŞILANMASI
(Önerge No:478/2014)
(G.T.E.B.)
Bakanlar Kurulu, Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı Tarım Dairesi ile Ege
Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin birlikte yürüttüğü “KKTC’nde Arpa ve
Buğday’da Yabancı Otlara Oksalis (Ekşilice) En Uygun Savaşımın Belirlenmesi
ve Yabani Hardal’da Dayanıklılığın Araştırılması Projesi” çerçevesinde,
3-5 Mart 2014 tarihleri arasında KKTC’ne gelecek olan Dr. Süleyman Gürdal
Türkseven ve Mehmet Demirci’nin İzmir-Ercan-İzmir geliş-dönüş uçak biletleri,
konaklama ve iaşe-ibate giderlerinin Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı 2014 Mali
Yılı Bütçesi altında yer alan “Bitki Koruma ve Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi”
10-02-04-2-1-1-3-03-2-6-03 kaleminden karşılanmasını onayladı.
5.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)494-2014
BÜYÜKBAŞ VE/VEYA KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARI ZARAR GÖREN ÜRETİCİLERİN
TAZMİN EDİLMESİ
(Önerge No:480/2014)
(G.T.E.B.)
Bakanlar Kurulu, Genel Tarım Sigortası Fonu Hayvancılık Zorunlu Sigorta
Tüzüğü’nün 8(2) maddesine ve Genel Tarım Sigortası Fonu Yönetim Kurulu’nun
27.2.2014 tarih ve 6/2014 no’lu kararına atfen büyükbaş ve/veya küçükbaş
hayvanları zarar gören hayvan üreticilerinin 1 Ocak 2014-30 Haziran 2014
(her iki tarih dahil) tarihleri arasında geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde tazmin
edilmelerini onayladı.
Buzağı (1 Günlük)
:
Sığır Cinsi Hayvanlar :
Küçükbaş Hayvanlar :
600 TL/Adet
10.00 TL/KG.
10.00 TL/KG
5.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)495-2014
Y(K-I)126-2014 SAYI VE 22.1.2014 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:481/2014)
(G.T.E.B.)
Bakanlar Kurulu, Ege Üniversitesi’nden KKTC’ne Gelecek Uzmanların
Masraflarının Karşılanması’na ilişkin Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu
Y(K-I)126-2014 sayı ve 22.1.2014 tarihli kararda yer alan “26-30 Ocak 2014”
tarihlerinin “9-13 Şubat 2014” olarak değiştirilmesini ve bahsekonu kararın bu yönde
tadil edilmesini onayladı.
5.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)496-2014
TAPU VE KADASTRO DAİRESİ OTOMASYON ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ
İÇİN HİZMET ALINMASI
(Önerge No:484/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Tapu ve Kadastro
Dairesi’nde yürütülen otomasyon çalışmalarının sürdürülebilmesi için Devlet
İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi uyarınca, “Datasoft İletişim ve Bilişim
Hizmetleri”nden 1.1.2014 tarihinden başlayıp 31.12.2014 tarihinde sona ermek
üzere 1 (Bir) yıllık 165,000.- TL (KDV Dahil) karşılığı hizmet alınmasını ve
gerekli ödeneğin İçişleri Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “KKTC
Nirengi Ağı Oluşturulması Projesi” 07-07-01-9-9-01-3-03-3-3-01 kaleminden
karşılanmasını onayladı.
5.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)497-2014
Y(K-I)450-2014 SAYI VE 26.2.2014 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:491/2014)
(Ç.D.K.B.)
Bakanlar Kurulu, Y(K-I)450-2014 sayı ve 26.2.2014 tarihli Bakanlar
Kurulu kararı ile CFT Mühendislik Jeofizik ve Jeolojik Araştırma Ltd. Şti’ne
verilen geçici ithal izninin iptal edilerek, önergeye ekli listede belirtilen araç ve
gereçler için belirtilen süre içerisinde Kuzey Kıbrıs Santral Madencilik Ltd. Şti.
adına Pozitif Sondaj Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ne geçici ithal izni verilmesini ve
sözkonusu kararın bu yönde tadil edilmesini onayladı.
5.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)498-2014
Y(K-I)420-2014 SAYI VE 26.2.2014 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:486/2014)
(Bb.Yrd. E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na Katkı Yapılması’na
ilişkin Y(K-I)420-2014 sayı ve 26.2.2014 tarihli Bakanlar Kurulu kararında, “0402-08-1-0-2-05-3-2-19” olarak belirtilen analitik bütçe kodunun “04-12-08-1-0-205-3-2-19” olarak değiştirilmesini ve sözkonusu kararın bu yönde tadil
edilmesini onayladı.
5.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)499-2014
KKTC’NE GELEN TEKNİK HEYET’İN MASRAFLARININ KARŞILANMASI
(Önerge No:487/2014)
(M.B.)
Bakanlar Kurulu, KKTC’ndeki ekonomik konularda çalışmalarda bulunmak üzere
27-31 Ocak 2014 tarihleri arasında KKTC’ne gelen ve aşağıda isimleri belirtilen teknik
heyetin, Ankara-Ercan-Ankara geliş-dönüş uçak biletleri, konaklama masrafları ve KKTC’nde
kaldıkları süre içerisinde oluşan diğer masrafların Maliye Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi’nde
TC Yardımları ile finanse edilmesi öngörülen “Maliye İdaresini Geliştirme Projesi” 06-02-01-12-01-3-06-1-2-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
123456789101112131415-
Adı-Soyadı
Kurumu
Ünvanı
Dr. Genç Osman Yaraşlı
Hakan Çakıl
Ayşe Berrin Dikmelik
Halit Hanoğlu
Tahir Canatan
Faruk Kavak
Sezai Tolga Şimşir
İsmail Kılınçarslan
Özgür Onay
Fatma Gülfem Karahan
Bilal Kendirci
Özgür Üçkuş
Nihal Selcen Hançer
Hale Vayvay
Kürşat Kuzgun
Maliye Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Gümrük ve Ticaret Bak.
Hazine Müsteşarlığı
TC Merkez Bankası
Dışişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Ekonomi Bakanlığı
TC Merkez Bankası
Başbakanlık
Başbakanlık
Maliye Bakanlığı
Hazine Müsteşarlığı
Hazine Müsteşarlığı
Müsteşar Yardımcısı
Başbakanlık Kıbrıs İşleri Başmüşaviri
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Daire Başkanı
Grup Başkanı
Şube Müdürü
Müdür Yardımcısı
Başbakanlık Uzmanı
Başbakanlık Uzmanı
Maliye Uzmanı
Hazine Uzmanı
Hazine Uzmanı
5.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)500-2014
DAMGA PULU BASIMI
(Önerge No:488/2014)
(M.B.)
Bakanlar Kurulu, 19/1963 sayılı Pul Yasası’nın 3(1) maddesi uyarınca
mevcudu tükenmek üzere olan 10 Kr. değerli damga pulundan 1,000,000 adet,
1.- TL ve 5.- TL değerli damga pullarından 300,000 adet, 10.- TL değerli damga
pulundan 500,000 adet, 50 Kr,2.- TL, 3.- TL, 20 TL, 30.- TL ve 50.- TL değerli
damga pullarından 200,000’er adet basılmasını onayladı.
5.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)502-2014
YURTDIŞINDAN İTHAL EDİLECEK KABA YEME DESTEK SAĞLANMASI
(Önerge No:494/2014)
(G.T.E.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, sorunların giderilmesine
yönelik yurtdışından ithalatının yapılması zorunluluk haline gelen ve kuraklığın
neden olduğu girdi yüksekliği de göz önüne alınarak Hayvancılık Sektörü’nün
sürdürülebilmesi için Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve
kıstaslar uyarınca Toprak Ürünleri Kurumu tarafından yurtdışından 31.12.2014
tarihine kadar ithal edilecek kaba yem (her türlü sap, yeşil kuru ot) için ton başına
180.00 TL destek verilmesini ve gerekli ödeneğin Maliye Bakanlığı 2014 Mali Yılı
Bütçesi altında yer alan “Devam Eden ve Acil Yatırım Projesi” 06-02-01-1-2-06-109-2-1-02 kaleminden karşılanmasını onayladı.
5.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)504-2014
KKTC’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (İİT)
“KÜRESELLEŞME BAĞLAMINDA İHRACAT TEŞVİKİ VE YATIRIM STRATEJİLERİ”
ÇALIŞTAYI HARCAMALARININ KARŞILANMASI
(Önerge No:496/2014)
(D.B.)
Bakanlar Kurulu, Dışişleri Bakanlığı ile İslam Ticareti Geliştirme Merkezi
işbirliğinde 3-5 Mart 2014 tarihlerinde KKTC’nde gerçekleştirilen İslam İşbirliği
Teşkilatı (İİT) “Küreselleşme Bağlamında İhracat Teşviki ve Yatırım Stratejileri”
Çalıştayı masrafları için 25,735.- Amerikan Doları tutarında meblağın Dışişleri
Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Tanıtma, Enformasyon ve Tören
Giderlerine Katkı Projesi” 05-01-01-1-3-01-3-03-6-2-01 kaleminden karşılanmasını
ve belirtilen miktardan katılımcıların bilet masraflarının elden ilgililere ödenebilmesi
için Dışişleri Bakanlığı mensubu Müdür/Temsilci Arif Altay adına 8,500.- Amerikan
Doları avans verilmesini onayladı.
5.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Dışişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)505-2014
Y(K-I)226-2013 SAYI VE 9.10.2013 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:492/2014)
(G.T.E.B.)
Bakanlar Kurulu, Elektrik Santralleri’nin gereksinimi olan akaryakıtın temin
edilebilmesi amacıyla, Türk Bankası Ltd. adına akreditif açılmasına ilişkin Bakanlar
Kurulu’un almış olduğu Y(K-I)226-2013 sayı ve 9.10.2013 tarihli kararda yer alan
“Türk Bankası Ltd. adına 240 gün ödemeli akreditif açılması için” yazı dizisinin
çıkartılarak yerine “Türk Bankası Ltd.’den 240 gün vadeli Avalli Vesaik açılması için”
yazı dizisinin konmasını ve bahsekonu kararın bu yönde tadil edilmesini onayladı.
5.3.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)501-2014
2000 GENEL TARIM SİGORTASI FONU BİTKİSEL ÜRETİM ZORUNLU SİGORTA
(DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ
(Önerge No:489/2014)
(G.T.E.B.)
Bakanlar Kurulu, ekte sunulan 2000 Genel Tarım Sigortası Fonu Bitkisel
Üretim Zorunlu Sigorta (Değişiklik) Tüzüğü’nü onayladı.
5.3.2014
Sn. Özkan Yorgancıoğlu
Başbakan
Sn. Serdar Denktaş
Bb.Yrd.E.T.K.S.Bakanı
Sn.Özdil Nami
Sn. Zeren Mungan
Sn. Teberrüken Uluçay
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakanı
İçişleri Bakanı
Sn. Dr. Ahmet Kaşif
Sn. Mustafa Arabacıoğlu
Sn. Önder Sennaroğlu
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı
Milli Eğitim Bakanı
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanı
Sn. Dr. Ahmet Gülle
Sn. Aziz Gürpınar
Sn. Dr. Hamit Bakırcı
Sağlık Bakanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)503-2014
YURTDIŞI ZİYARET
(Önerge No:495/2014)
(Ç.D.K.B.)
Bakanlar Kurulu, 5-7 Mart 2014 tarihleri arasında TC Orman ve Su İşleri
Bakanı Veysel Eroğlu ile temaslarda bulunmak üzere Çevre ve Doğal Kaynaklar
Bakanı Dr. Hamit Bakırcı ve kendisine eşlik edecek Bakanlık Müdürü Efsun Salel ve
Basın Danışmanı Burhan Canbaz’ın İstanbul’a gitmelerini, 5 Mart 2014 tarihine
bağlı olarak Sn. Bakan ve beraberindeki heyetin Ercan-İstanbul gidiş, Çevre ve
Doğal Kaynaklar Bakanı Hamit Bakırcı’nın 7 Mart 2014 İstanbul-Ercan dönüş,Efsun
Salel’in 6 Mart 2014 İstanbul-Ercan dönüş ve Burhan Canbaz’ın 9 Mart 2014
İstanbul- Ercan dönüş olacak şekilde uçak biletleri, konaklama, 5-7 Mart 2014
tarihleri arası mevzuat gereği harcırahları ve diğer resmi giderlerin Çevre ve Doğal
Kaynaklar Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev
Yollukları" 13-01-05-9-9-1-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
5.3.2014
Sn. Özkan Yorgancıoğlu
Başbakan
Sn. Serdar Denktaş
Bb.Yrd.E.T.K.S.Bakanı
Sn.Özdil Nami
Sn. Zeren Mungan
Sn. Teberrüken Uluçay
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakanı
İçişleri Bakanı
Sn. Dr. Ahmet Kaşif
Sn. Mustafa Arabacıoğlu
Sn. Önder Sennaroğlu
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı
Milli Eğitim Bakanı
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanı
Sn. Dr. Ahmet Gülle
Sn. Aziz Gürpınar
Sn. Dr. Hamit Bakırcı
Sağlık Bakanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Download

05.03.2014