KARAR NUMARASI: Y(K-I)400-2014
SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ’NİN LİMASOL TÜRK KOOPERATİF BANKASI
LTD.’DEN KULLANDIĞI KREDİNİN VADESİNİN UZATILMASI
(Önerge No:417/2014)
(Ç.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, 25.2.2014 tarih ve 16/2014 sayılı Sosyal Sigortalar
Dairesi İdare Meclisi Kararı ve Borç Yönetim Komitesi’nin 27.1.2014 tarihli kararı
doğrultusunda, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin Şubat 2014 maaşlarının sorunsuz
bir şekilde ödenebilmesi amacıyla, Y(K-I)756-2013 sayı ve 26.12.2013 tarihli
Bakanlar Kurulu kararı ile Limasol Türk Kooperatif Bankası Ltd.’den alınan
12 Milyon TL kredinin %11 faiz ve %1 komisyonun ödenmesi koşulu ile
Devlet Kefalet Senedi karşılığında vadesinin ayni şartlar ile 1 (Bir) ay
uzatılmasını ve yapılacak yeni Borç Senet veya Senetleri’nin Sosyal Sigortalar
Dairesi Müdürü’nce imzalanmasını onayladı.
26.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)401-2014
SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ’NİN ASBANK LTD.’DEN KULLANDIĞI
KREDİNİN VADESİNİN UZATILMASI
(Önerge No:418/2014)
(Ç.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, 25.2.2014 tarih ve 17/2014 sayılı Sosyal Sigortalar
Dairesi İdare Meclisi Kararı ve Borç Yönetim Komitesi’nin 27.1.2014 tarihli kararı
doğrultusunda, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin Şubat 2014 maaşlarının sorunsuz
bir şekilde ödenebilmesi amacıyla, Y(K-I)156-2014 sayı ve 28.1.2014 tarihli
Bakanlar Kurulu kararı ile Asbank Ltd.’den alınan 3,750,000.- TL kredinin %11
faiz ve %0.4 komisyonun ödenmesi koşulu ile Devlet Kefalet Senedi karşılığında
vadesinin %13 faiz ve %0.4 komisyon ile 1 (Bir) ay uzatılmasını ve yapılacak yeni
Borç Senet veya Senetleri’nin Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü’nce
imzalanmasını onayladı.
26.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)402-2014
SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ’NİN KIBRIS UNIVERSAL BANK LTD.’DEN
KULLANDIĞI KREDİNİN SÜRESİNİN UZATILMASI
(Önerge No:419/2014)
(Ç.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, 25.2.2014 tarih ve 18/2014 sayılı Sosyal Sigortalar
İdare Meclisi kararı ve Borç Yönetim Komitesi’nin 27.1.2014 tarihli kararı
doğrultusunda, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin Şubat 2014 maaşlarının
sorunsuz bir şekilde ödenebilmesi amacıyla, Kıbrıs Universal Bank Ltd.’den
K(II)171-2013 sayı ve 29.1.2013 tarihli, Siber(K-I)21-2013 sayı ve 25.6.2013
tarihli, Siber(K-I)326-2013 sayı ve 27.8.2013 tarihi Bakanlar Kurulu kararları
ile alınan 1’er ay vadeli toplam 21 Milyon TL kredi ile yine Y(K-I)755-2013 sayı
ve 26.12.2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile alınan 2 Milyon TL kredi
olmak üzere toplam 23 Milyon TL kredinin oluşan faiz miktarları, %0.25
komisyonun ödenmesi koşulu ile vadelerinin Devlet Kefalet Senedi
karşılığında komisyonsuz %13 faiz ile 1 (Bir) ay daha uzatılmasını ve
yapılacak yeni Borç Senet veya Senetleri’nin Sosyal Sigortalar Dairesi
Müdürü’nce imzalanmasını onayladı.
26.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)403-2014
SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ’NİN YAKIN DOĞU BANK LTD.’DEN
KREDİ KULLANMASI
(Önerge No:420/2014)
(Ç.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, 25.2.2014 tarih ve 19/2014 sayılı Sosyal Sigortalar
Dairesi İdare Meclisi Kararı ve Borç Yönetim Komitesi’nin 27.1.2014 tarihli kararı
doğrultusunda, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin Şubat 2014 maaşlarının sorunsuz
bir şekilde ödenebilmesi amacıyla, Yakın Doğu Bank Ltd.’den %13 faiz ve %2
komisyon ile 1 (Bir) ay vadeli 5 Milyon Türk Lirası kredinin Devlet Kefalet Senedi
ile borçlandırılmasını, oluşacak masrafların Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından
ödenmesini ve yapılacak Borç Senedi’nin Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü’nce
imzalanmasını onayladı.
26.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)404-2014
SÖZLEŞMELİ STATÜDE İSTİHDAM EDİLEN CEVAHİR CAŞGİR İLE
ZEHRA EVLİYA’NIN GÖREV SÜRELERİNİN UZATILMASI
(Önerge No:379/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Bakanlar Kurulu'nun almış
olduğu K(II)74-2013 sayı ve 9.1.2013 tarihli karar ile Başbakan Yardımcılığı,
Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kıbrıs Türk Devlet
Tiyatroları’nda Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilen Cevahir Caşgir’in
sözleşmesinin 1.1.2014-31.7.2014 tarihlerini kapsayan 7 (Yedi) aylık süre için
önergeye ekli sözleşme metnine bağlı olarak uzatılmasını ve yine
K(II)75-2013 sayı ve 9.1.2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Kıbrıs Türk Devlet
Tiyatroları’nda Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilen Zehra Evliya’nın
sözleşmesinin 1.11.2013-31.7.2014 tarihlerini kapsayan 9 (Dokuz) aylık süre için
önergeye ekli sözleşme metnine bağlı olarak uzatılmasını ve gerekli ödeneğin
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı
Bütçesi altında yer alan "Sözleşmeli Personelin Ücretleri" 04-07-08-2-0-1-01-2-1-01
kaleminden karşılanmasını onayladı.
26.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)405-2014
İSTANBUL’DA DÜZENLENECEK FIFTA ULUSLARARASI FUTBOLTENİSİ OLAĞAN
GENEL KONGRESİ’NE KKTC FUTBOLTENİSİ EKİBİNİN KATILMASI
(Önerge No:380/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, 2-4 Mayıs 2014 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek
FIFTA (Uluslararası Futboltenisi Olağan Genel Kongresi’ne) KKTC Futbol Tenisi
Federasyonu’nun, Federasyon Başkanı Şevket Songur, Hişam Tarazi ve Serhat
Deniz’den oluşacak 3 kişilik ekiple katılmasını; 4,650 TL’na baliğ olacağı tahmin
edilen toplam harcamaların (uçak bileti, iaşe-ibate ve katılım bedeli) Başbakan
Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’na bağlı Spor Dairesi
Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar,
Organizasyon Giderleri" 04-12-08-1-0-1-03-6-2-01 kaleminden karşılanmak üzere
belirtilen miktarın Hişam Tarazi adına avans olarak verilmesini onayladı.
26.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)406-2014
ANKARA’DA DÜZENLENECEK ARTİSTİK CİMNASTİK
TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NA KKTC CİMNASTİK FEDERASYONU EKİBİNİN KATILMASI
(Önerge No:381/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, TC Cimnastik Federasyonu’nca 28 Şubat-2 Mart 2014
tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek “Artistik Cimnastik Küçük Erkekler-Yıldız
Erkekler Türkiye Şampiyonası”na KKTC Cimnastik Federasyonu’nun 9 kişilik bir
ekiple katılmasını; katılımcıların 10,900 Türk Lirası’na baliğ olacağı tahmin edilen
toplam harcamalarının (uçak bileti, iaşe-ibate, transfer vs) Başbakan Yardımcılığı,
Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’na bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü
2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar,
Organizasyon Giderleri" 04-12-08-1-0-1-03-6-2-01 kaleminden karşılanmak üzere
belirtilen miktarın Federasyon Başkanı Fatoş Türkel adına avans olarak verilmesini
onayladı.
26.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)407-2014
ULUSLARARASI TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL FEDERASYONU’NCA
(IWBF) FRANSA’NIN GRENOBLE ŞEHRİNDE DÜZENLENECEK EUROLEAGUE
2 KARŞILAŞMALARINA KUZEY KIBRIS TURKCELL TEKERLEKLİ SANDALYE
BASKETBOL TAKIMININ KATILMASI
(Önerge No:382/2014)
(Bb.Yrd. E.T.K.S.B.)
Bakanlar
Kurulu,
Uluslararası
Tekerlekli
Sandalye
Basketbol
Federasyonu’nca (IWBF) 7-9 Mart 2014 tarihleri arasında Fransa’nın Grenoble
şehrinde düzenlenecek Euroleague 2 karşılaşmalarına KKTC Engelliler
Spor Federasyonu’na bağlı Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol
Takımı’nın 16 kişilik bir ekiple katılmasını; katılımcıların 65,250 TL’na
(21,750 Euro) baliğ olacağı tahmin edilen toplam harcamalarının Başbakan
Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’na bağlı Spor Dairesi
Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Tanıtma, Ağırlama, Tören,
Fuar, Organizasyon Giderleri" 04-12-08-1-0-1-03-6-2-01 kaleminden karşılanmak
üzere belirtilen miktarın Günay Kibrit adına avans olarak verilmesini onayladı.
26.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)408-2014
İSTANBUL TURİZM OFİSİ’NİN TAŞINMASI VE YENİ OFİS BULMA ÇALIŞMALARININ
YERİNDE DENETLENMESİ
(Önerge No:383/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, İstanbul Turizm Ofisi’nin taşınması ve yeni ofis bulma
çalışmalarının yerinde denetlenmesi amacı ile 11-13 Şubat 2014 tarihleri arasında
İstanbul’a giden Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu’nun Ercan-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak bileti bedeli
350 TL, konaklama bedeli 360 € ve mevzuat gereği harcırahının Başbakan
Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi
altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu'nun "Yurtdışı Geçici Görev
Yollukları" 04-01-04-7-3-2-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
26.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)409-2014
SÖZLEŞMELİ PERSONEL SERVET SARIOĞLU NAZLI’NIN
GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI
(Önerge No:384/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu K(II)345-2013 sayı ve
27.2.2013 tarihli karar ile görev süresi uzatılan Kent ve Çevre Bilimleri Uzmanı
Servet Sarıoğlu Nazlı’nın 3.2.2014 tarihinde sona eren görev süresinin önergeye
ekli sözleşme metnine bağlı olarak 1 (Bir) yıl süre ile uzatılmasını ve gerekli
ödeneğin Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Sözleşmeli Personelin Ücretleri"
04-01-04-1-1-1-01-2-1-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
26.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)410-2014
YURTDIŞI GÖREV
(Önerge No:386/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, adli bir olay ile ilgili olarak
elde edilen emarelerin T.C Emniyet Genel Müdürlüğü Laboratuvarlarında
DNA testine tabi tutulabilmesi amacıyla, 12 Şubat 2014 tarihinde görevli olarak
günübirlik İstanbul’a giden Polis Memuru İsmail Kaymaklılı’nın Ercan-İstanbul-Ercan
gidiş-dönüş uçak biletinin Polis Genel Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer
alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" 19-00-03-1-1-1-03-3-3-01 kaleminden
karşılanmasını onayladı.
26.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)411-2014
ASFALTLAMA ÇALIŞMALARI VE İŞ MAKİNELERİNDE KULLANILMAK ÜZERE
MAZOT ALIMI YAPILMASI
(Önerge No:387/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Karayolları
Dairesi Müdürlüğü sorumluluğundaki yollarda asfaltlama çalışmaları ile
iş makinelerinde kullanılmak üzere Motorin ve Euro Dizel yakıt alımı maksadıyla
bloke edilen 100,000.- TL’nın kullanılması kaydıyla, tamamı boş olan yakıt
depoları için acilen ihtiyaç duyulan yakıtın Altınbaş Petrol Ltd.’den temin
edilmesini; bu hususta Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın Devlet İhale
Tüzüğü'nün 3(2) kapsamında yetkili kılınmasını ve gerekli ödeneğin Bayındırlık
ve Ulaştırma Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan mahalli kaynaklarla
finanse edilen “Yolların Yapım, Bakım ve Onarımları Projesi” 08-03-04-5-1-04-106-5-7-07 kaleminden karşılanmasını onayladı.
26.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)413-2014
SÖZLEŞMELİ STATÜDE GÖREV YAPAN ÇİLEM SOYTAŞ’IN
GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI
(Önerge No:389/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, K(II)640-2013 sayı ve 10.4.2013 tarihli Bakanlar Kurulu
kararı ile sözleşme süresi uzatılan ve görev süresi 1.3.2014 tarihinde sona
erecek Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda Denizcilik Uzmanı olarak görev
yapan Çilem Soytaş’ın görev süresinin, önergeye ekli sözleşme metnine bağlı
olarak hitam tarihi itibarı ile 1(Bir) yıl daha uzatılmasını ve gerekli ödeneğin
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan
“Sözleşmeli Personelin Ücretleri” 08-01-04-9-9-1-01-2-1-01 kaleminden
karşılanmasını onayladı.
26.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)414-2014
ERİŞİM, ARA BAĞLANTI, PİYASA ANALİZİ VE TARİFELER TÜZÜĞÜ
(Önerge No:390/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, ekte sunulan, Erişim, Ara Bağlantı, Piyasa Analizi ve
Tarifeler Tüzüğü’nü onayladı.
26.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)415-2014
HEMŞİRELİK VE EBELİK ENCÜMENİ’NİN YENİDEN OLUŞUMU
(Önerge No:391/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, Fasıl 253 Hastabakıcılık ve Ebelik Yasası’nın
3. maddesinin (1) fıkrası uyarınca aşağıda isimleri verilen Sağlık Bakanlığı ve
Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Temsilcilerinin iki yıllık dönem için
Hemşirelik ve Ebelik Encümeni’ne atanmalarını onayladı.
Sağlık Bakanlığı Temsilcileri
12345-
İsmet Çoban (Başkan)
Güley Abatay (Üye)
Fatma Savaşkan (Üye)
Sefanur Seymen (Üye)
Aynur Özkum İzveren (Mukayyit)
26.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
K.T. Hemşireler
Temsilcileri
1234-
ve
Ebeler
Oğuz Köse
Çiğdem Şeşen Adataş
Nalan Yürütmen
Naşide Sılay
Birliği
KARAR NUMARASI: Y(K-I)416-2014
GÜZELYALI KIYI GEÇİŞİNDE GEÇİCİ MAHMUZ YAPISI TESİS EDİLMESİ
(Önerge No:392/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında,
“KKTC Deniz Geçişi İsale Hattı İnşaatı” işi kapsamında,
Kesimi’nde deniz içinde döşenecek boruları korumak
planlanan detayı önergede belirtilen “Geçici Mahmuz
İskeleler
Yasası’nın
3’üncü
maddesinin
1’inci
ruhsatlandırılmasını onayladı.
26.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
yapımı devam eden
Güzelyalı Kıyı Geçişi
amacıyla yapılması
Yapısı”nın Fasıl 78
fıkrası
gereğince
KARAR NUMARASI: Y(K-I)417-2014
19/1998 SAYILI YAPI İNŞAATI VE TEKNİK İŞLER MÜTEAHHİTLERİ KAYIT VE
DENETİM YASASI’NCA OLUŞTURULAN ENCÜMENE ÜYE ATANMASI
(Önerge No:395/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, 19/1998 sayılı Yapı İnşaatı ve Teknik İşler Müteahhitleri
Kayıt ve Denetim Yasası’nca oluşturulan Encümen’de Bakanlar Kurulu’nun almış
olduğu K-621-2010 sayı ve 18.8.2010 tarihli karar ile üye olarak görev yapan
III. Derece Şube Amiri Deniz Nereli’nin 13.2.2014 tarihinde emekliye ayrılması
nedeniyle boşalan yerine Planlama ve İnşaat Dairesi II. Derece Mimar Mustafa
Oğuz Akçay’ın 3 (Üç) yıl süreyle atanmasına karar verdi.
26.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)418-2014
REKLAM YAYIN İLKELERİ, USULLERİ VE REKLAM GELİRLERİ
(DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ
(Önerge No:396/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Reklam Yayın İlkeleri, Usulleri ve Reklam
Gelirleri (Değişiklik) Tüzüğü’nü onayladı.
26.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
KARAR NUMARASI: Y(K-I)419-2014
KABA YEM İTHALİ
(Önerge No:397/2014)
(G.T.E.B.)
Bakanlar Kurulu, 2013-2014 üretim döneminde ülkemizde yaşanan
kuraklık nedeniyle küçükbaş ve büyükbaş hayvan üreticilerine kaba yem temin
edilmesi amacıyla, 1 Şubat 2014 - 31 Aralık 2014 tarihleri arasında, KKTC’ne
ithal edilecek her türlü sap, saman, silaj ve pelet formundaki kaba yemlerin
ithalinde uygulanan gümrük vergisi, fiyat istikrar fonları ve özel fiyat istikrar
fonlarından muaf olmasını onayladı.
26.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)420-2014
KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU’NA KATKI YAPILMASI
(Önerge No:398/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na bağlı olarak
Süper I., II. Lig’de mücadele veren Spor Kulüpleri’ne ödenecek olan ikinci
taksidin ödenebilmesi amacıyla, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na Başbakan
Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’na bağlı Spor Dairesi
Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Futbol Federasyonuna”
04-02-08-1-0-2-05-3-2-19 kaleminden 1,100,000 TL katkıda bulunulmasını
onayladı.
26.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)421-2014
“ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ” İSMİNİN NEW ISLAND EDUCATION LTD.’E
ÜNVAN OLARAK ALINMASI
(Önerge No:399/2014)
(Bb.Yrd. E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği nezdinde (M.Ş.3963 no’lu) tescilli bir
yerel Limited şirket olan New Island Education Ltd.’in, E-743-93 sayı ve 26.6.1993
tarihli kararın 2’inci maddesi ve Fasıl 113 Şirketler Yasası ile Fasıl 116 Ortaklıklar
Yasası uyarınca “Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi” ismini ünvan olarak kullanmasını
onayladı.
26.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)422-2014
MOTORLU ARAÇLARIN DEVLET EMLAK VE MALZEME DAİRESİ’NE
TESLİMİ SONUCU UYGULANACAK FİYAT İSTİKRAR FONU İNDİRİMİ
(Önerge No:401/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, kayıt tarihine bakılmaksızın,
ağır iş makineleri ve motosikletler dışındaki motorlu aracını, Devlet Emlak ve
Malzeme Dairesi’ne 31 Ocak 2014 tarihine kadar teslim etmiş olup, bunu
belgelendirmeleri koşuluyla, gümrükleme işlemlerini 15 Mart 2014 tarihine kadar,
kendileri tarafından ithal edilen veya adlarına gümrüklenecek olan bir adet motorlu
araca, ödenmesi gereken Fiyat İstikrar Fonu’ndan en fazla 3,000.- TL olmak üzere
indirim yapılmasını onayladı.
26.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)423-2014
GENÇ KİŞİLERİN İSTİHDAMI (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ
(Önerge No:402/2014)
(Ç.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Genç Kişilerin İstihdamı (Değişiklik)
Tüzüğü’nü onayladı.
26.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)424-2014
44/2007 SAYILI BASIN İŞ YASASI’NIN 5’İNCİ MADDESİNİN (5)’İNCİ FIKRASI VE
9’UNCU MADDESİNİN (5)’İNCİ FIKRASINDA DÜZENLENEN HARÇLARIN
YÜKSELTİLMESİ
(Önerge No:403/2014)
(Ç.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, değiştirilmiş şekliyle 44/2007 sayılı Basın İş Yasası’nın
5’inci maddesinin (5)’inci fıkrasının ve 9’uncu maddesinin (5)’inci fıkrasının
kendisine verdiği yetkiye dayanarak 1 Mart 2014 tarihinden itibaren;
-
Basın İş Yasası’nın 5’inci maddesinin (5)’inci fıkrasındaki İş Yeri Kurma veya
Devralma Kaydı için alınan harcın 20,00.- YTL’den 50,00.- TL’ye;
-
Basın İş Yasası’nın 9’uncu maddesinin (5)’inci fıkrasındaki Hizmet Akdi için
alınan harcın 2,50.-YTL’den 10,00.- TL’ye yükseltilmesini
onayladı.
26.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)425-2014
22/1992 SAYILI İŞ YASASI’NIN 5’İNCİ MADDESİNİN (5)’İNCİ FIKRASI VE 9’UNCU
MADDESİNİN (1)’İNCİ FIKRASINDA DÜZENLENEN HARÇLARIN YÜKSELTİLMESİ
(Önerge No:404/2014)
(Ç.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, değiştirilmiş şekliyle 22/1992 sayılı İş Yasası’nın 5’inci
maddesinin (5)’inci fıkrasının ve 9’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasının kendisine
verdiği yetkiye dayanarak 1 Mart 2014 tarihinden itibaren;
-
İş Yasası’nın 5’inci maddesinin (5)’inci fıkrasındaki İş Yeri Kurma veya
Devralma Kaydı için alınan harcın 50,00.- TL’den 55,00.- TL’ye;
İş Yasası’nın 9’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasındaki Hizmet Akdi için alınan
harcın 10,00.- TL’den 12,00.- TL’ye yükseltilmesini
onayladı.
-
26.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)426-2014
35/2008 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI’NIN 42’NCİ MADDESİNE EKLİ
BİRİNCİ CETVELDE DÜZENLENEN HARÇLARIN YÜKSELTİLMESİ
(Önerge No:405/2014)
(Ç.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, 35/2008 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 42’nci
maddesinin (2)’nci fıkrasının kendisine verdiği yetkiye dayanarak 1 Mart 2014
tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde, 42’nci maddenin (1)’inci fıkrasına ekli
Birinci Cetvelde belirtilen harçların ekli Birinci Cetvelde belirtildiği şekilde
yükseltilmesini onayladı.
26.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)427-2014
TÜRKİYE’DE DÜZENLENECEK OKULLARARASI YARI FİNAL VE FİNAL
MÜSABAKALARINA ŞAMPİYON OLAN OKULLARIN KATILIMI
(Önerge No:406/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, Türkiye’de düzenlenecek Yarı Final ve Final
Müsabakaları’na KKTC’nde şampiyon olan okulların katılımına ilişkin aşağıdaki
kararı aldı:
1-
Hentbol Yıldızlar Türkiye Yarı Final:
a) 6-12 Mart 2014 tarihleri arasında Adana şehrinde yapılacak Hentbol Yıldız
(Kız-Erkek) Türkiye Yarı Final Birinciliği’ne katılacak olan, 1 kafile başkanı,
2 idareci, 2 çalıştırıcı, 1 hakem ve 28 sporcu öğrencinin Ercan-Adana-Ercan
gidiş-dönüş uçak biletlerinin temin edilmesi;
b) 28 sporcu öğrencinin herbirine günlük 45.00 TL harçlık verilmesi;
c) 1 kafile başkanı, 2 idareci, 2 çalıştırıcı ve 1 hakeme yürürlükteki mevzuat
uyarınca dış görev yolluğu verilmesi;
d) Adana şehrinde yapılacak müsabakalardaki ulaşım tutarı 840.00 TL’nın
ödenmesi;
2-
Voleybol Yıldızlar Türkiye Yarı Final Birinciliği (1. Kafile):
a)
16-22 Mart 2014 tarihleri arasında Aydın şehrinde yapılacak Voleybol Yıldız
(Kız-Erkek) Türkiye Yarı Final Birinciliği’ne katılacak olan, 1 kafile başkanı,
2 idareci, 2 çalıştırıcı ve 24 sporcu öğrencinin Ercan-İzmir-Ercan gidiş-dönüş
uçak biletlerinin temin edilmesi;
b) 24 sporcu öğrencinin herbirine günlük 45.00 TL harçlık verilmesi;
c) 1 kafile başkanı, 2 idareci ve 2 çalıştırıcıya yürürlükteki mevzuat uyarınca dış
görev yolluğu verilmesi;
d) Aydın şehrinde yapılacak müsabakalardaki ulaşım tutarı 2,400.00 TL’nın
ödenmesi;
3a)
Voleybol Yıldızlar Türkiye Yarı Final Birinciliği (2. Kafile):
16-22 Mart 2014 tarihleri arasında Mersin şehrinde yapılacak Voleybol Yıldız
(Kız-Erkek) Türkiye Yarı Final Birinciliği’ne katılacak olan, 1 kafile başkanı,
1 idareci, 1 çalıştırıcı ve 12 sporcu öğrencinin Ercan-Adana-Ercan gidiş-dönüş
uçak biletlerinin temin edilmesi;
b) 12 sporcu öğrencinin herbirine günlük 45.00 TL harçlık verilmesi;
c) 1 kafile başkanı, 1 idareci ve 1 çalıştırıcıya yürürlükteki mevzuat uyarınca dış
görev yolluğu verilmesi;
d) Mersin şehrinde yapılacak müsabakalardaki ulaşım tutarı 480.00 TL’nın
ödenmesi;
4-
Basketbol Gençler Türkiye Yarı Final Birinciliği:
a)
23-29 Mart 2014 tarihleri arasında Mersin şehrinde yapılacak Basketbol Genç
(Kız-Erkek) Türkiye Yarı Final Birinciliği’ne katılacak olan, 1 kafile başkanı,
2 idareci, 2 çalıştırıcı, 2 hakem ve 24 sporcu öğrencinin Ercan-Adana-Ercan
gidiş-dönüş uçak biletlerinin temin edilmesi;
b) 24 sporcu öğrencinin herbirine günlük 45.00 TL harçlık verilmesi;
c) 1 kafile başkanı, 2 idareci, 2 çalıştırıcı ve 2 hakeme yürürlükteki mevzuat
uyarınca dış görev yolluğu verilmesi;
d) Mersin şehrinde yapılacak müsabakalardaki ulaşım tutarı 960.00 TL’nın
ödenmesi;
Yukarıda belirtilen tüm giderlerin Milli Eğitim Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi
altında yer alan "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri"
09-01-09-9-9-1-03-6-2-01 kaleminden karşılanması
26.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)428-2014
LEFKOŞA TÜRK BELEDİYESİ İLE SMART SAFE CO. POWER & DOCUMENT
TECHNOLOGY ARASINDA İMZALANAN SÖZLEŞME
(Önerge No:407/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Lefkoşa Türk Belediye Meclisi’nin önergeye ekli
2.8.2013 tarih ve 80/2013 nolu kararı doğrultusunda, Lefkoşa Türk Belediyesi
ile Smart Safe Co. Power & Document Technology arasında 13.2.2014
tarihinde imzalanan “Kesintisiz Güç Kaynağı Garanti Sözleşmesi”ni
51/1995 sayılı Belediyeler Yasası’nın 61(15) maddesi uyarınca onayladı.
26.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)429-2014
LTB KENT BİLGİ SİSTEMLERİ OTOMASYON PROJESİ 2014 YILI BAKIM, YENİ
VERSİYONA GEÇİŞ VE YENİ İSTEKLERİNİN YAPILMASI SÖZLEŞMESİ
(Önerge No:408/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Lefkoşa Türk Belediye Meclisi’nin önergeye ekli
16.12.2013 tarih ve 167/2013 sayılı kararı doğrultusunda, Lefkoşa Türk
Belediyesi ile İşlem Coğrafi Bilgi Sistemleri Mühendislik ve Eğitim Ltd. Şti.
arasında 12.2.2014 tarihinde imzalanan “LTB Kent Bilgi Sistemleri Otomasyon
Projesi 2014 Yılı Bakım, Yeni Versiyona Geçiş ve Yeni İsteklerinin Yapılması
Sözleşmesi”ni 51/1995 sayılı Belediyeler Yasası’nın 61(15) maddesi uyarınca
onayladı.
26.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)430-2014
TC UYRUKLU MAHKUM YASİN AKDOĞAN’IN T.C. DEVLETİ’NE
GERİ VERİLMESİ
(Önerge No:409/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, geri verilme isteminde bulunan ve geri verilme istemi
Hukuk Dairesi’nce uygun görülen T.C. uyruklu mahkum Yasin Akdoğan’ın
43/1988 sayılı Suçluların Geri Verilmesi Mahkeme İlamlarının Karşılıklı Tenfizi
ve Adli Yardımlaşma Yasası’nın 3’üncü maddesinin kendisine verdiği yetkiye
atfen, T.C. Devleti’ne geri verilmesine karar verdi.
26.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)431-2014
2014 GÖNYELİ BELEDİYESİ (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜKLERİ
(Önerge No:410/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, ekte sunulan ve aşağıda isimleri belirtilen 2014 Gönyeli
Belediyesi (Değişiklik) Tüzükleri’ni onayladı.
123456-
Temizlik ve Şehir Aydınlatma Resmi (Değişiklik) Tüzüğü
Sağlık Harcı (Değişiklik) Tüzüğü
Sağlık Resmi (Değişiklik) Tüzüğü
Kesimhane ve Et Taşıma (Değişiklik) Tüzüğü
İşyeri Bulundurma Harcı (Değişiklik) Tüzüğü
Seyyar Satıcılık Harcı (Değişiklik) Tüzüğü
26.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)432-2014
BAFRA TURİZM YATIRIM BÖLGESİ’NDEKİ ATIK SU ARITMA VE KANALİZASYON
TESİSİNİN İŞLETMESİNE YÖNELİK HİZMET ALIMI
(Önerge No:411/2014)
(Bb. Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Bafra Turizm Yatırım Bölgesi’ndeki atık su arıtma ve
kanalizasyon tesisinin ve ona bağlı terfi merkezlerinin 2015 yılı sonuna kadar
işletilmesini sağlamak amacıyla, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve
Spor Bakanlığı’nın Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) kapsamında bu konuda deneyimli
İsmail Kırmızı’dan hizmet alınması hususunda yetkili kılınmasını ve önergeye ekli
sunulan protokolü onaylayarak bu amaç için gerekli ödeneğin Başbakan
Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi
altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu’nun “Bafra Turizm Bölgesi Atık
Su Arıtma ve Kanalizasyon Tesisi İşletme Projesi” 04-01-04-7-3-6-2-06-5-7-90
kaleminden karşılanmasına karar verdi.
26.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)433-2014
LEFKOŞA TÜRK BELEDİYESİ’NİN AİDAT BORÇLARININ ÖDENMESİ
(Önerge No:412/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin
üyesi bulunduğu ve birikmiş üyelik aidatı bulunan Europa Nostra’ya 700.00 Euro,
Eurocities’e 13,260.00 Euro olmak üzere toplam 13,960.00 Euro tutarındaki
ödemenin Başbakanlık 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Siyasi Tanıtma
Giderleri” 03-01-01-1-3-1-05-6-9-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
26.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)434-2014
YURTDIŞI GÖREV
(Önerge No:413/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, Adli bir mesele ile ilgili olarak numune kan örneklerinin
T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü Laboratuvarlarında DNA testine tabi tutulabilmesi
amacıyla, 20 Şubat 2014 tarihinde görevli olarak Ankara’ya giden ve 21 Şubat 2014
tarihinde Ada’ya dönen Polis Çavuşu Hasan Erdal’ın Ercan-Ankara-Ercan
gidiş-dönüş uçak bileti ve mevzuat gereği harcırahının Polis Genel Müdürlüğü
2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Yurtdışı Geçici Görev Yollukları”
19-00-03-1-1-1-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
26.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)435-2014
POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN
BAKANLAR KURULU KARARLARININ TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:414/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
arasında 24 Ekim 1990 tarihinde imzalanan “3/1992 sayılı Güvenlik, Asayiş,
Narkotik ve Psikotrop Maddeleri Kaçakçılığı, Terörizmle Mücadele ile Mesleki
Eğitim ve Sosyal İlişkiler Alanında İşbirliği Protokolü” çerçevesinde, Ankara Polis
Akademisi’nde Yüksek Lisans eğitimi gören personelin eğitim süreleri Türkiye
Cumhuriyeti’ndeki mevzuat değişikliği ile iki yıldan üç yıla çıkarıldığından konu ile
ilgili K(II)1148-2011 sayı ve 21.9.2011 tarih, K(II)2129-2012 sayı ve 21.9.2012 tarih
ile Y(K-I)568-2013 sayı ve 4.12.2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararlarında “İki yıl”
olarak belirtilen eğitim süresinin “Üç yıl” olarak düzeltilmesini ve sözkonusu
kararların bu yönde tadil edilmesini onayladı.
26.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)436-2014
2014-2016 AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI
(Önerge No:415/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, Avrupa Birliği’nin 2014-2020 dönemini kapsayan çok yıllı
mali çerçeve içine dahil edilmesi neticesinde benimsenen orta vadeli planlama
yaklaşımı doğrultusunda, uyum sürecini yönlendirmek ve izlemek amacıyla,
Y(K-I)54-2013 sayı ve 18.9.2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Dışişleri Bakanı
Özdil Nami başkanlığında oluşturulan AB Uyum Yönetim Grubu’nun Müktesebata
Uyum Programı’nın 2014-2016 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine ilişkin
aldığı karar doğrultusunda, Bakanlıklar ve bağlı dairelerden her düzeyde temsilci ile
AB Koordinasyon Merkezi’nin eşgüdümünde yürütülen çalışmalar sonucu
Müktesebata Uyum Programı’nda yer alan uyum stratejileri, dört yeni müktesebat
faslı daha eklenmek suretiyle güncellendiğinden bu doğrultuda hazırlanan ve
önergeye ekli sunulan “2014-2016 Avrupa Birliği Müktesebatına Uyum Programı”nı
onayladı.
26.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Dışişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)437-2014
K(II)1042-2012 SAYI VE 25.4.2012 TARİH İLE Y(K-I)453-2013 SAYI VE 20.11.2013
TARİHLİ KARARLARIN İPTAL EDİLMESİ VE LEFKOŞA TÜRK BELEDİYESİ İLE
GIDA, TARIM VE ENERJİ BAKANLIĞI’NIN KONTROL VE YÖNETİMİNE
PARSEL VERİLMESİ
(Önerge No:421/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, aşağıdaki kararı aldı;
1-
2-
Lefkoşa Belediyesi’ne Yeşil Alan İçin Arazi Tahsisi’ne ilişkin Bakanlar Kurulu’nun
almış olduğu E-735-99 sayı ve 28.4.1999 tarihli kararı tadil eden ve Lefkoşa’da
Uzun Süreli Parsel Kiralanması’nı onaylayan K(II)1042-2012 sayı ve 25.4.2012
tarihli karar ile Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı ile Bitki Sağlığı ve Karantina
Laboratuvarı Binası İnşa Edilmesi’ne ilişkin Y(K-I)453-2013 sayı ve 20.11.2013
tarihli kararın iptal edilerek, bahse konu kararlarda belirtilen Lefkoşa Kızılay
pafta/harita XXI/30 W2 Blok “C” de kain 78 (K2046) no’lu parselin, E-735-99 sayı
ve 28.4.1999 tarihli Bakanlar Kurulu kapsamında yeşil alan vasfında ve Lefkoşa
Türk Belediyesi’nin kontrol ve yönetiminde bırakılması;
Lefkoşa K.Kaymaklı pafta/harita XXI/31 W2 blok “D” de kain 23 A (8.2.1700)
no’lu (KKTC-boş) parselin KKTC Anayasası’nın 159. maddesinin (1) (b) ve (3)
fıkraları ile 41/1977 sayılı İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası’nın 4(1)
maddesi uyarınca kamu yararına ayrılarak, Devletin mülkiyeti altında kalması ve
eşdeğer maksatlarında kaynak teşkil etmemesi kaydıyla, “Bakanlık Hizmet
Binası” ile “Bitki Sağlığı ve Karantina Laboratuvarı” yapımı amacıyla kullanılması
için Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı’nın kontrol ve yönetimine verilmesi.
26.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)438-2014
İLAÇ RUHSATLANDIRMA KURULU’NUN OLUŞTURULMASI
(Önerge No:422/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, “İlaç Üretimi, Ruhsatı ve Tescili ile İlgili (Değişiklik) Tüzüğü’nün
8’inci maddesi uyarınca İlaç Ruhsatlandırma Kurulu’nun iki yıllık bir süre için aşağıdaki
kişilerden oluşturulmasına karar verdi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Ecz. Mertdoğan Soyalan
Uz. Ecz. Ayşe Gökyiğit
Dr. Sibel Tozakı
Dr. Ersan Berksel
Dr. Figen İnce
Dr. Zafer Keskinel
Prof. Dr. Rüştü Onur
Prof. Dr. Nahide Gökçora
Prof. Dr. Rümeysa Demirdamar
Prof. Dr. Murat Şumnu
Yrd. Doç. Dr. Emre Hamurtekin
26.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürü
İlaç ve Eczacılık Dairesi Temsilcisi
Cildiye Uzmanı-Sağlık Bakanlığı Temsilcisi
Dahiliye Uzmanı-Sağlık Bakanlığı Temsilcisi
Çocuk Sağ ve Hast. Uz.-Sağlık Bakanlığı Tem.
Devlet Laboratuvarı Dairesi Temsilcisi
YDÜ Tıp Fakültesi Temsilcisi
DAÜ Tıp Fakültesi Temsilcisi
YDÜ Eczacılık Fakültesi Temsilcisi
UKÜ Eczacılık Fakültesi Temsilcisi
DAÜ Eczacılık Fakültesi Temsilcisi
Başkan
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
KARAR NUMARASI: Y(K-I)439-2014
YENİ ERENKÖY BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ
(Önerge No:423/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan, Yeni Erenköy Belediyesi
2014 Mali Yılı Bütçesi’ni, Maliye Bakanlığı’nın görüşlerine tabi olmak kaydıyla
onayladı.
26.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)440-2014
DR. HÜSEYİN MERTSOYLU’NUN MASRAFLARININ KARŞILANMASI
(Önerge No:424/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile Adana Başkent Üniversitesi Hastanesi
arasında yapılan Protokol çerçevesinde, 6-7 Şubat 2014 tarihleri arasında kanser
hastalarının muayene ve takiplerini yapmak üzere KKTC’ne gelen Dr. Hüseyin
Mertsoylu’nun Adana-Ercan-Adana geliş-dönüş uçak biletleri ile KKTC’nde kaldığı
süre zarfında beliren iaşe ve ibate giderlerinin Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı
Bütçesi altında yer alan "Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri"
11-01-07-9-9-1-03-6-1-02 kaleminden karşılanmasını onayladı.
26.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)442-2014
PROF. DR. RÜVEYDE BUNDAK’IN KKTC’NE GELMESİ
(Önerge No:426/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Servislerinde Çocuk
Endokrinolojisi Uzmanı bulunmadığı nedenle 29 Ocak - 2 Şubat 2014 tarihleri
arasında KKTC’ne gelen İstanbul Üniversitesi Çocuk Enstitüsü’nde görevli
Prof. Dr. Rüveyde Bundak’ın, İstanbul-Ercan-İstanbul geliş-dönüş uçak bileti
bedelinin Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Ağırlama, Tören,
Fuar, Organizasyon Giderleri" 11-01-07-9-9-1-03-6-1-02 kaleminden karşılanmasını
onayladı.
26.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)445-2014
TÜRK AJANSI-KIBRIS (TAK) MÜDÜRÜ HÜSEYİN YALYALI’NIN
GÖREVDEN ALINMASI VE YENİ ATAMA YAPILMASI
(Önerge No:431/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, K(II)864-2013 sayı ve 22.4.2013 tarihli Bakanlar Kurulu
kararına istinaden Sn. Cumhurbaşkanı tarafından 31.5.2013 tarihinde Türk AjansıKıbrıs Müdür Mevkiine atanan Hüseyin Yalyalı’nın performansının olumsuz olarak
değerlendirilmesi nedeniyle 41/2011 sayılı Türk Ajansı-Kıbrıs (TAK) (Kuruluş, Görev
ve Çalışma Esasları) Yasası’nın 12(1)(B) maddesi uyarınca görevinden alınmasına
ve yerine ayni Yasa’nın 11. maddesi uyarınca Doç. Dr. Neriman Saygılı’nın
atanması hususunun Sayın Cumhurbaşkanı’na önerilmesine karar verdi.
26.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)446-2014
Y(K-I)701-2013 SAYI VE 18.12.2013 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:432/2014)
(M.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Voyager Kıbrıs Ltd.’in
Merit Crystal Cove Hotel’deki Şans Oyunu Salonu Faaliyetlerini Taşıması’na
ilişkin Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu Y(K-I)701-2013 sayı ve 18.12.2013
tarihli kararın Koşullar kısmının 2. maddesinde belirtilen “28 Şubat 2014” tarihinin
“30.6.2014”, 3. maddesinde belirtilen “1 Mart 2014” tarihinin de “1.7.2014” olarak
değiştirilerek, bahsekonu kararın bu yönde tadil edilmesine karar verdi.
26.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)448-2014
TC İLE KKTC ARASINDA İMZALANAN KREDİ ANLAŞMASI
(Önerge No:434/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Hükümeti arasında Türkiye Cumhuriyeti adına Hazine Müsteşarlığı Genel Müdür
Yardımcısı Tahir Canatan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti adına
KKTC Ankara Büyükelçisi Mustafa Lakadamyalı tarafından 10.2.2014 tarihinde
Ankara’da imzalanan ve önergeye ekli sunulan “Kredi Anlaşması”nı onaylayarak,
Resmi Gazete’de yayımlanması ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet
Meclisi’nin bilgisine sunulmasına karar verdi.
26.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
KARAR NUMARASI: Y(K-I)449-2014
MOTORLU ARAÇLAR VE YOL TRAFİK (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ
(Önerge No:435/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, ekte sunulan, Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik)
Tüzüğü’nü onayladı.
26.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)441-2014
KİMYAGER F. BERNA BERBEROĞLU’NUN EĞİTİME GÖNDERİLMESİ
(Önerge No:425/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Devlet Laboratuvarı’nda Kimyager
olarak görev yapan F. Berna Berberoğlu’nun 2-9 Mart 2014 tarihleri arasında
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne
bağlı İstanbul Gıda Kontrol Müdürlüğü’nde “Mikotoksinler” konusunda eğitime
gönderilmesini; Ercan-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak bileti ile konaklama
masrafları sözkonusu eğitimi verecek kurum tarafından karşılanmayacak şekilde
mevcut mevzuat gereği harcırahının Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında
yer alan "Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri" 11-01-07-9-9-1-03-5-9-02 kaleminden
karşılanmasını onayladı.
26.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)444-2014
HİZMET ALIMI
(Önerge No:430/2014)
(G.T.E.B.)
Bakanlar Kurulu, Tarım Sektörü’nün geliştirilmesi çerçevesine, tamamen uzmanlık
gerektiren plan ve projelerin hazırlanıp, yürütülmesi amacıyla hizmet alınması hususunda
aşağıdaki kararı aldı.
1-
2-
3-
Bakanlar Kurulu’nun Y(K-I)48-2013 sayı ve 18.9.2013 tarihli kararı ile hizmet alımı
yapılan ve süresi 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren Suncpy Marketing Limited
şirketinden hizmet alımına ayni koşullar altında 31 Aralık 2014 tarihine kadar devam
edilmesine ve bu amaç için gerekli 139,200 TL (Yüz Otuz Dokuz Bin İki Yüz Türk Lirası)
ödeneğin Maliye Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Cari Giderleri
Karşılama Ödeneği” 06-02-01-1-2-1-09-2-1-01 kaleminden karşılanması;
Ülkemizdeki çiftlik, pet ve tek tırnaklı hayvanların Avrupa Birliği kriterlerine uygun olarak
kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması çalışmalarında kullanılmak üzere önceden
geliştirilmiş olan Hayvan Kayıt Sistemi yazılımının bakım ve geliştirme çalışmalarının
31.12.2014 tarihine kadar yürütülmesi konusunda Suncpy Marketing Limited şirketinden
hizmet alınmasını ve bu amaç için gerekli 45,240 TL’nın (Kırk Beş Bin İki Yüz Kırk Türk
Lirası) Veteriner Dairesi Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan
“Hayvan Islahı, Hayvansal Hastalık ve Zararlılarla Mücadele Projesi” 10-04-04-2-1-1-303-2-6-04 kaleminden karşılanması;
Hizmet Sözleşmesinin imzalanması hususunda Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi
uyarınca Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı’nın yetkili kılınması.
26.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)447-2014
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ŞERİFE ÖZÇIĞ’IN SÖZLEŞME SÜRESİNİN UZATILMASI
(Önerge No:433/2014)
(D.B.)
Bakanlar Kurulu, K(II)493-2013 sayı ve 6.3.2013 tarihli Bakanlar Kurulu
kararı ile görev süresi uzatılan Tanıtma Dairesi’nde sözleşmeli personel olarak
görev yapan Şerife Özçığ’ın 1 Mart 2014 tarihinde sona erecek görev süresinin,
önergeye ekli sözleşme metnine bağlı olarak 1 (Bir) yıl süreyle uzatılmasını ve
gerekli ödeneğin Dışişleri Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan
"Sözleşmeli Personelin Ücretleri" 05-02-01-1-3-1-01-2-1-01 kaleminden
karşılanmasını onayladı.
26.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Dışişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)450-2014
CFT MÜHENDİSLİK JEOFİZİK VE JEOLOJİK ARAŞTIRMALAR LTD. ŞTİ’NE
GEÇİCİ İTHAL İZNİ VERİLMESİ
(Önerge No:393/2014)
(Ç.D.K.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, K(II)860-2013 sayı ve
22.4.2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile metalik maden araştırma izni verilen
Kuzey Kıbrıs Santral Madencilik Ltd.’e çalışmaların gerçekleştirilmesine yardımcı
olmak yönünde araştırmalarda bulunmak üzere, Y(K-I)530-2013 sayı ve 27.11.2013
tarihli karar ile 2 (İki) ay süre ile geçici ithal izni verilen CFT Mühendislik Jeofizik ve
Jeolojik Araştırmalar Ltd. Şti’ne sözkonusu araştırma çalışmasının son aşaması
olan sondaj çalışmalarının başlatılıp sürdürülebilmesi için ilgili firmaya önergeye ekli
listede belirtilen araç ve gereçler için 29.5.2014 tarihine kadar olan süre için geçici
ithal izni verilmesine karar verdi.
26.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)451-2014
MERSİN’DE DÜZENLENECEK “TÜRKİYE HAVALI SİLAHLAR ŞAMPİYONASI”NA
KKTC ATICILIK FEDERASYONU EKİBİNİN KATILMASI
(Önerge No:428/2014)
(Bb. Yrd. E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, 11-16 Mart 2014 tarihleri arasında Mersin’de
düzenlenecek “Türkiye Havalı Silahlar Şampiyonası”na KKTC Atıcılık
Federasyonu’nun
20
kişilik
bir
ekiple
katılmasını,
katılımcıların
15,070 Türk Lirası’na baliğ olacağı tahmin edilen toplam harcamalarının
(uçak bileti, iaşe-ibate, ulaşım, diabol v.s) Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,
Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’na bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü 2014 Mali Yılı
Bütçesi altında yer alan "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon
Giderleri" 04-12-08-1-0-1-03-6-2-01 kaleminden karşılanarak, belirtilen miktarın
Aytaç Erbulak adına avans olarak verilmesini onayladı.
26.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)452-2014
MERSİN’DE DÜZENLENECEK TRAP-SKEET ELEME MÜSABAKALARINA KKTC
ATICILIK FEDERASYONU EKİBİNİN KATILMASI
(Önerge No:429/2014)
(Bb. Yrd. E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, 6-9 Mart 2014 ve 14-16 Mart 2014 tarihleri arasında
Mersin’de düzenlenecek Trap-Skeet Eleme Müsabakaları’na KKTC Atıcılık
Federasyonu’nun 16 kişilik bir ekiple katılmasını, 14,260.00 Türk Lirası’na
baliğ olacağı tahmin edilen toplam harcamaların (uçak bileti, iaşe-ibate, ulaşım,
fişek v.s) Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’na
bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Tanıtma,
Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" 04-12-08-1-0-1-03-6-2-01
kaleminden karşılanarak, belirtilen miktarın Emrah Karakın adına avans olarak
çıkarılmasını onayladı.
26.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Download

KARAR NUMARASI: Y(K-I)400