Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny (KBÚK), Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 ‐ Suchdol ZBZ31E Základy krajinné architektury ZS 2012 přednáška č. 8 – osnova výkladu (20.11.2012) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Komentář a obrázky při přednášce – osnova určena jako pomůcka pro studenty FŽP Současné trendy v zahradní a parkové tvorbě Současná tvorba Nezměrné bohatství stylových prostředků, forem a idejí Mnohotvárnost Problematické rozeznání stylu (směru) Umělci různých oborů – architekti, sochaři, malíři, fotografové, umělci užívající videa a počítače Nová média, film, video, virtuální počítačový svět … Vytváření míst simulované přírody Snaha provázat disciplíny Neoddělovat architekturu, urbanismus a krajinářskou architekturu Znovu těsné spojení zeleně s architekturou Rekultivace průmyslem zdevastovaných území Rozšíření a rekonstrukce historických zahrad a parků Instalace v historických parcích … Malé a nejmenší areály ve městech (prosklená atria budov, partery) Úprava reprezentativních prostorů úředních budov Aby se trend prosadil, musí existovat někdo, kdo jej propaguje Rétorika spojená s trendem často nadsazuje jeho význam Proklamace a realizace – dva paralelní světy Živým podhoubím různých –ismů je akademické prostředí Prolínání a paralelní existence různých principů, směrů a pohledů přírodně krajinářský princip X geometrické pojetí sociální a ekologická funkce (funkčnost) – 50.‐70. léta 20. století X výtvarnost, ideový obsah umělecká forma (estetika) – 80. léta 20. stol. plánování krajiny (včetně městské krajiny) X zahradní umění (spíše k podívání než procházce) Některé směry a tendence Land art (od 60. let 20. století v USA) Robert Smithon („Spirála Jetty“, 1970, Great Salt Lake, Utah), Michael Heizer 70. léta – subtilnější přístup v Evropě – Andy Goldworthy, Nils‐Udo, Richard Long původně odmítnutí komerčního umění odmítnutí „výroby“ umění (konzum) odlehlá, těžko dostupná místa ve volné krajině (nelze převážet ani koupit) neokázalé formy – monumentální, „záhadné vykopávky dávné historie“ „zážitek“ z uměleckého díla programově zahrnuta pomíjivost X marketing – fotografie, film… 8/1 Ekologická zahrada (zejména 70. – 80. léta 20. století) Louis Le Roy (Ecokathedraal in Mildam) Latz und Partner (Bürgerpark auf der Hafeninsel in Saarbrücken) hnutí 60. let – radikalizace starších myšlenek odpor proti přesycenosti a materialismu generace hospodářského zázraku omezení konzumu prostý způsob života, návrat na venkov a do přírody ochrana životního prostředí příroda se sama reguluje – vytvoření prostoru pro flóru a faunu (zdi, trosky, úlomky), příroda se uspořádá sama, plevel nepotlačován ale podporován – příroda má přednost „flóra rumiště“ Znovuobjevená idea krajinářského parku Parc La Villette, 1985‐1990 – Bernard Tschumi, Jacques Derrida „Little Sparta“ – Ian Hamilton Finlay, Skotsko, 1966 (sentimentální zahrada postmoderny) Hnutí spojená s ekologií Krajinářský urbanismus (Landscape Urbanism) – 70. léta 20. století (Ian McHarg, Designe with Nature) krajina je spojující článek, krajina definuje urbánní formou, krajina je operačním polem orientace na vědecky měřitelné jevy (vodní režim, vítr, vegetace…) – kde nestavět a proč Ekologický urbanismus (Ecological Urbanism) spojuje ekologii a urbanismus zviditelňování krajinných procesů, „obnažování“ ekologie dnes spíš záležitost akademické teorie než praxe Návraty k neoklasicismu Parc André Citroen, Paříž (AlainProvost, GillesClément, PatrickBerger, Jean‐Francois Jodry, Jean‐Paul Viguier – soutěž 1985, otevřeno 1992) Postmoderní neoklasicismus Axe majeur, Cergy‐Pontoise, 1980 (Dani Karavan) – 3 km osa, obdoba barokní zahrady Versailles (Le Nôtre) Vliv soudobého designu Martha Schwarz (Grand Canal Square / Dublin Docklands, Ireland; Jacob Javits Plaza, New York City, 1996; Whitehead Institute "Splice Garden" / Cambridge, Massachusetts vliv amerického pop artu „karikatura zahrady“ anorganické, umělé materiály, křiklavé artificiální zahrady Peter Walker (Cleveland Clinic, World Trade Center Site Memorial, Harima Science Garden City Hyogo Prefecture, Japan) minimal art Rekultivace naturalizace postindustriální krajiny 90. léta 20. Století – idylické krajiny s vybagrovanými jezery zachování autenticity místa Emscher Park ‐ 70 km, Porůří (Landschaftspark Duisburg‐Nord, Peter Latz) 8/2 doklad historie místa a průmyslové krajiny Další tendence (podle V. Sitty) posedlost vnější formou, narcismus (bez ohledu na kontext a lokalitu) → krajinářské hvězdy architektura hvězd – nezáleží na tom, jak bude prostor užíván, ale jak vypadá na stránkách časopisů „kamufláž“ zelení – zelené tapety nahradily ekologii a realitu, tektoniku střídá zeleň romantismus vizualizací – svůdné efekty zcela vzdálené od reality (marketing) neoornamentalismus – dekorativismus historicismus – napodobování čehokoliv a odkudkoliv byrokracie – koeficienty zeleně, normy, předpisy regulativy zemědělská politika EU – direktivy (vliv na podobu evropské krajiny) Některé příklady Millennium Park Chicago, USA, 1999‐2004 Frank Owen Gehry, 475.000.000 USD kombinace architektury, sochařství a krajinářské architektury (rostliny, umělecká díla, most, obří fontána) na místě železničních kolejí a parkoviště v centru Chicaga financování probíhalo ze sponzorských darů Gehryho hudební pavilón (Jay Pritzker Pavilion) a BP Bridge (největší koncertní scéna pod širým nebem svého druhu v USA – 4000 míst k sezení a dalších 7000 míst k stání) Cloud Gate ‐ „The Bean“ (Anish Kapoor) – jedna z největších exteriérových plastik na světě, 110 tun, 22 X 11 X 16 metrů Crown Fountain (Jaume Plensa) – dvě 17 m skleněné věže z transparentních tvárnic s video instalací Art Institute of Chicago Modern Wing (Renzo Piano) Lurie Garden – tradičně pojatá zahrada (Kathryn Gustafson, Piet Oudolf, Robert Izrael) Millennium Monument (O'Donnell, Wicklund, Pigozzi and Peterson Architects) Kluziště, promenády – etnické festivaly, trhy, výstavy Galerie – výstavy výtvarného umění Restaurace, podzemní parkování pro auta a kola … The Park, Praha Chodov, 2002‐2008 Cigler | Marani Architects 12 budov, originálně řešené interiérové i venkovní zahrady a parky 1) Green wenge – plocha u dálnice 2) Datum wall ‐ po celé délce přední části areálu vede organická stěna, která slouží jako protihluková bariéra 3) Vstupní park, hlavní komunikace, atria a náměstí 4) Park podél Roztylské (Roztylska Park) 8/3 
Download

přednáška č.8 - Katedra urbanismu a územního plánování