2014-2015 Akademik Yılı/ 2014-2015 Academic Year
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi
ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY
Faculty of Computer and Information
Bilgisayar Mühendisliği (%30 İngilizce)
Bilgisayar Mühendisliği (%100 İngilizce)
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (%100 İngilizce) (UOLP-SUNY
Binghamton)
Elektrik-Elektronik Fakültesi
Elektrik Mühendisliği (%30 İngilizce)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (%30 İngilizce)
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (%30 İngilizce)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fizik Mühendisliği (%30 İngilizce)
Kimya (%30 İngilizce)
Matematik Mühendisliği (%30 İngilizce)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%100 İngilizce)
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (%30 İngilizce)
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği (%30 İngilizce)
İnşaat Fakültesi
Çevre Mühendisliği (%30 İngilizce)
Çevre Mühendisliği (%100 İngilizce)
Geomatik Mühendisliği (%30 İngilizce)
Geomatik Mühendisliği (%100 İngilizce)
İnşaat Mühendisliği (%30 İngilizce)
İnşaat Mühendisliği (%100 İngilizce)
İnşaat Mühendisliği (%100 İngilizce) (UOLP-SUNY Buffalo)
Computer Engineering (%30 English)
Computer Engineering (%100 English)
Information Systems Engineering (%100 English)(UOLPSUNY Binghamton)
Faculty of Electrical and Electronic Engineering
Electrical Engineering (%30 English)
Electronics and Communication Engineering (%30 English)
Engineering in Controlling and Automation (%30 English)
Faculty of Sciences and Arts
Engineering in Physics (%30 English)
Chemistry (%30 English)
Mathematical Engineering (%30 English)
Molecular Biology and Genetics (%100 English)
Faculty of Naval Architecture and Ocean Engineering
Naval Architecture and Marine Engineering (%30 English)
Ship and Maritime Technology Engineering (%30 English)
Faculty of Civil Engineering
Environmental Engineering (%30 English)
Environmental Engineering (%100 English)
Geomatics Engineerig (%30 English)
Geomatics Engineerig (%100 English)
Civil Engineering (%30 English)
Civil Engineering (%100 English)
Civil Engineering (%100 English) (UOLP-SUNY Buffalo)
Quota
Requirements *
2
4
3
21, 86
21, 28
21, 28, 251,252
10
6
2
21, 86
21, 86
21, 86
2
4
3
2
21, 86
21, 86
21, 86
21, 28
5
5
21, 86
21, 86
3
4
4
5
5
5
5
21, 86
21, 28
21, 86
21, 28
21, 86
21, 28
21, 28, 170, 251
İşletme Fakültesi
Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce)
Endüstri Mühendisliği (%100 İngilizce)
İşletme (%100 İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz)
İşletme Mühendisliği (%100 İngilizce)
Kimya-Metalurji Fakültesi
Kimya Mühendisliği (%30 İngilizce)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (%30 İngilizce)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (%100 İngilizce)
Maden Fakültesi
Cevher Hazırlama Mühendisliği (%30 İngilizce)
Jeofizik Mühendisliği (%30 İngilizce)
Jeoloji Mühendisliği (%30 İngilizce)
Maden Mühendisliği (%30 İngilizce)
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (%100 İngilizce)
Makine Fakültesi
İmalat Mühendisliği (%30 İngilizce)
Makine Mühendisliği (%30 İngilizce)
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı (%100 İngilizce)
İç Mimarlık (%30 İngilizce)
Mimarlık (%30 İngilizce)
Mimarlık (%100 İngilizce)
Peyzaj Mimarlığı (%100 İngilizce)
Şehir ve Bölge Planlama (%30 İngilizce)
Şehir ve Bölge Planlama (%100 İngilizce)
Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi
Tekstil Mühendisliği (%100 İngilizce)
Faculty of Management
Industrial Engineering (%30 English)
Industrial Engineering (%100 English)
Management (%100 English) (UOLP-SUNY New Paltz)
Management Engineering (%100 English)
Faculty of Chemistry and Metallurgy
Chemical Engineering (%30 English)
Metallurgy and Material Engineering (%30 English)
Metallurgy and Material Engineering (%100 English)
Faculty of Mining Engineering
Ore-Dressing Engineering (%30 English)
Geophysical Engineering (%30 English)
Geological Engineering (%30 English)
Mining Engineering (%30 English)
Petroleum and Natural Gas Engineering (%100 English)
Faculty of Mechanical Engineering
Manufacturing Engineering (%30 English)
Mechanical Engineering (%30 English)
Faculty of Architecture
Industrial Products Design (%100 English)
Interior Architecture (%30 English)
Architecture (%30 English)
Architecture (%100 English)
Landscape Architecture (%100 English)
City and Regional Planning (%30 English)
City and Regional Planning (%100 English)
Faculty of Textile Technology and Design
Textile Engineering (%100 English)
1
2
3
3
21, 86
21, 28
21, 28, 251, 254
21, 28
1
2
2
21, 86
21, 86
21, 28
10
4
4
10
3
21, 86
21, 86
21, 86
21, 86
21, 28
3
3
21, 86
21, 86
1
1
5
5
1
1
1
21, 28
21, 86
21, 86
21, 28
21, 28
21, 86
21, 28
10
21, 28
Moda Tasarımı (%100 İngilizce) (UOLP-SUNY Fashion Institute of
Technology)
Tekstil Geliştirme ve Pazarlama (%100 İngilizce) (UOLP-SUNY
Fashion Instutute of Technology)
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Meteoroloji Mühendisliği (%30 İngilizce)
Uçak Mühendisliği (%30 İngilizce)
Uzay Mühendisliği (%100 İngilizce)
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa)
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (%100 İngilizce)
Fashion Design (%100 English) (UOLP-SUNY Fashion
Institute of Technology)
Textile Development And Marketing (%100 English) (UOLPSUNY Fashion Instutute of Technology)
Faculty of Aeronautics and Space Sciences
Meteorological Engineering (%30 English)
Aeronautical Engineering (%30 English)
Aerospace Engineering (%100 English)
ITU-TRNC Education and Research Campuses (Gazimağusa)
Marine Transport Management Engineering (%100 English)
5
21,28, 15-1
5
21,28,15-2
3
2
2
21, 86
21, 86
21, 28
5
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (%100 İngilizce) (Tam
Burslu)
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (%100 İngilizce) (%50
Burslu)
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (%100 İngilizce)
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (%100 İngilizce)
(Tam Burslu)
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (%100 İngilizce)
(%50 Burslu)
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (%100 İngilizce)
Marine Transport Management Engineering (%100
English)(Full Scholarship)
Marine Transport Management Engineering (%100
English)(50% Scholarship)
Naval Architecture and Marine Engineering (%100 English)
Naval Architecture and Marine Engineering (%100
English)(Full Scholarship)
Naval Architecture and Marine Engineering (%100
English)(50% Scholarship)
Marine Engineery (%100 English)
1
5
1
21, 28, 97, 198,
784
21, 28, 97, 198,
784
21, 28, 97, 198,
784
21, 28, 97,784
21, 28, 97,784
3
21, 28, 97,784
5
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (%100 İngilizce) (Tam
Burslu)
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (%100 İngilizce) (%50
Burslu)
İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuarı
Kompozisyon
Müzik Teknolojileri
Müzik Teorisi
Marine Engineery (%100 English)(Full Scholarship)
1
Marine Engineery (%100 English)(50% Scholarship)
3
21, 28, 97, 198,
784
21, 28, 97, 198,
784
21, 28, 97, 198,
784
Istanbul Turkish Music State Conservatory
Composition
Music Technologies
Music Theory
4
1
2
3
Müzikoloji
Müzikoloji (%100 İngilizce)
Ses Eğitimi
Türk Halk Oyunları
Musicology
Musicology (%100 English)
Voice Training
Turkish Folk Dance
3
3
2
4
21, 28
* Koşullar/ Requirements
Bk. 21. Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda İngilizce yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları
yapılır. İngilizce Hazırlık Sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil
sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak İngilizce yeterlik
sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar.
( See 21. One-year English Language preparatory program is compulsory. The duration of the preparatory program is not included in the total number of
years of study required for graduation shown in the columns for education period. The students who are successful in the English exemption test can directly
begin the first year of their program. Those who are successful in national and/or international language tests recognized by the University and also
successful in these tests at a level determined by the University , or are successful in the English Language exemption test held by the University, at the
beginning of the academic year, can also be enrolled in the first year of their program.)
Bk. 28. Öğretim dili İngilizcedir.
(See 28. The language of instruction is English.)
Bk. 86. Bu programdaki öğretim dili en az %30 İngilizce’dir.
(See 86. At least 30% of the instruction of the program is given in English.)
Bk.97. Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt işlemlerini tamamlayabilmeleri için, K.K.T.C. Sağlık Bakanlığı’na bağlı Devlet Hastanelerinden, HIV, Hepatit B ve
Hepatit C taşımadıklarına dair tetkik sonuçlarını ve PPT Testini içerir bir sağlık raporu almaları gereklidir. Ayrıca, yabancı öğrencilerin sağlık sigortası
yaptırmaları zorunludur.
(See 97. To complete the registration procedures for international students, a medical report including the tests results showing that they do not possess HIV,
Hepatitis B and Hepatitis C and PPT test should be obtained from state hospitals of TRNC. Also, it is compulsory for international students to have medical
insurance.)
Bk.170. Buffalo Üniversitesi ile yürütülecek olan uluslararası ortak lisans programları 4 yıl süreli olup, öğrenciler birinci ve üçüncü yıl öğrenimlerini İstanbul
Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinde ikinci ve dördüncü yıl öğrenimlerini ise Buffalo’da yapacaklardır. 2014-2015 eğitim-öğretim yılı için bu programların
akademik yıl başına öğrenim ücretleri hazırlık sınıfında 7700 TL, lisans eğitimini İTÜ'de okudukları yıl için 10000 TL, ABD'de okudukları yıl için tahmini 19000
ABD Doları olup, bu ücret Buffalo Üniversitesinin öğrenim ücreti ve temel harçlarından, öğrencinin programda öngörülen dönemlerde ABD'de bulunduğu
süredeki zorunlu sağlık sigortası ücreti, oryantasyon programının ücretinden oluşmaktadır. Öğrencinin Buffalo'da bulunacağı süre içerisinde yurt, yemek,
kitap-kırtasiye ve kişisel ihtiyaçları için yapacağı harcamanın akademik yıl başına yaklaşık 16 000 ABD Doları tutacağı tahmin edilmektedir.
(See 170. International dual degree programs conducted with the University of Buffalo runs for a 4-year period and students take their first and third-year
education at the Faculty of Civil Engineering at Istanbul Technical University and the second and fourth year education at Buffalo. Annual tuition fees of this
programs are 7700 TL for preparation class and for undergraduate education in ITU is 10000TL, for undergraduate education in America is 19000 USD in
2014-2015 academic year. Tuition fees for America program include tuition fees of Buffalo University, compulsory health insurance expenses during terms in
America and orientation program costs. It is estimated that during Buffalo education, amounts of outgoing are 16000 USD costs annually that includes
dormitory, eating, book-stationery and personal requirements expenses.)
Bk.198. Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak; boyu erkek öğrencilerde 1,60 m’den, kız öğrencilerde
1,55 m’den kısa olmamak; boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlıkta olmak;
dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; yapılacak mülâkat sınavında başarılı olmak; kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının normal sağlık raporu
yerine Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” ibaresi taşıyan sağlık raporu alarak kesin kayıtta belgelemek
gerekir. Gemiadamı olmayı engelleyecek ceza almamış ve başvuru tarihinde hakkında soruşturma kamu davası ile taksirli suçlar hariç bahsi bir ceza davası
açılmamış olması koşulu aranacaktır. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kuzey Kıbrıs Kampusunde kız ve erkek karma İngilizce Hazırlık Sınıfı hariç, üniformalı
eğitim-öğretim yapılmaktadır. Üniformaların temini öğrenciye aittir.
(See 198. To apply for this program, in addition to all credentials required by the Higher Education Institution; male students should be no shorter than the
height of 1.60 m, female students should be no shorter than the height of 1.55 m, the weight should be at most 5 kilos more or minus 15 kilos from the last
two digits of the value of the height expressed in centimeters; no problems with regard to language, stuttering, impediment, stiffness, succeed in the oral
examination; candidates who will register, should obtain medical report "Seafarer Health Verification Certificate" from General Directorate of Borders and
Coastlines instead of the normal medical report. Candidates should not have impunity preventing them to become seamen and by the date of application,
candidates should not be sued by criminal action excluding inquiry, involuntary offenses referred to public prosecution. Istanbul Technical University (ITU),
excluding coeducation in English Preparatory School, at Northern Cyprus Campus, education is uniformed. The students are required to supply their uniforms.
)
Bk.251. Çift diplomaya yönelik Uluslararası Ortak Lisans Programı (UOLP), bir Türk üniversitesi ile yurtdışı bir üniversite tarafından ortak olarak yürütülen
lisans programıdır. Programı başarıyla tamamlayan bir öğrenci, her üniversiteden bir tane ortak program olduğunu belirten iki ayrı diploma alır. Örneğin,
İstanbul Teknik Üniversitesi ve New Paltz Üniversitesi tarafından yürütülen “Lisans/Bachelor of Arts”/ “Bachelor of Science” diplomasına yönelik “İşletme”
programını başarı ile tamamlayan bir öğrenci aşağıda belirtilen iki ayrı diplomayı almaya hak kazanacaktır. “SUNY New Paltz Üniversitesi ile ortaklaşa
yürütülen program sonunda İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından verilmiştir” ibaresini içeren İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından verilecek bir lisans
diploması ve “İstanbul Teknik Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülen program sonunda SUNY New Paltz Üniversitesi tarafından verilmiştir” ibaresini içeren SUNY
New Paltz Üniversitesi tarafından verilecek bir lisans diploması. Öğrenciler çift diplomaya yönelik uluslararası ortak lisans programının akademik gereklerini
yerine getirmeden diplomalardan herhangi birini almaya hak kazanamazlar.
Çift diploma programlarında dersler İngilizce olarak verilecektir. Öğrencilerin öğrenime başlayabilmeleri için yeterli düzeyde İngilizce bilmeleri
gerekmektedir. Bu programlara yerleştirilen ancak İngilizce dil seviyesini tespit eden ilgili üniversitelerin belirlediği uluslararası yabancı dil sınavlarının
birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olamayanlar, ilgili Türk Üniversitesinin İngilizce Hazırlık Okulunda yoğun İngilizce eğitimi alacaklardır.
İlgili ülkede eğitime gidebilmek için, öğrencilerin uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden ilgili üniversite tarafından belirlenen taban puanları almaları
gerekmektedir.
(See 251. The International Double and Joint Degree Program (DDP) is an undergraduate program conducted jointly by a Turkish university with a university
abroad. A student who successfully completes the program receives two separate diplomas that indicate one joint program from each university. For
example, a student who successfully completed the “Business” program, which is conducted jointly by İstanbul Technical University and New Paltz University,
for “Bachelor/Bachelor of Arts/Bachelor of Science degree will be eligible to receive two separate diplomas below mentioned. A Bachelor’s degree containing
the phrase of “assigned by İstanbul Technical University with a bachelor’s degree at the end of the program carried out jointly with the University of SUNY
New Paltz” is given by İstanbul Technical University and a bachelor’s degree containing the phrase of “assigned by the University of SUNY New Paltz with a
bachelor’s degree at the end of the program carried out jointly with İstanbul Technical university” is given by the University of SUNY New Paltz. The students
cannot be eligible to receive any of diplomas without satisfying the academic requirements at the international joint degree program for double diploma.)
Lessons will be given in English at double diploma programs. Students need to have an adequate level of English to start their education. The students who
are placed in these programs but do not succeed at a level set by the university in one of the international foreign language tests specified by the related
universities, which determine English language proficiency level, will take intensive English education in the English preparatory school of the relevant
Turkish university. To be able to study in the country concerned, students are required to obtain the base points set by the relevant university in one of the
international foreign language examinations.
Bk.252. Binghamton Üniversitesi ile birlikte yürütülecek olan uluslararası ortak lisans programları 4 yıl süreli olup, öğrenciler iki kez birer akademik yıl süre ile
öğrenimlerinin yarısını Binghamton’da diğer yarısını da Türkiye’deki ilgili üniversitelerinde tamamlayacaklardır. 2014-2015 eğitim öğretim yılı için bu
programlara yerleşen öğrenciler için öğrenim ücreti İngilizce hazırlık ve lisans programları için akademik yıl başına, iTÜ'de (lisans eğitimi için 10000 TL, hazırlık
sınıfı için 7 700 TL) olup, Güz ve Bahar dönemlerinde iki eşit taksitte ödenecektir. Binghamton Üniversitesinde geçirilecek dönemler için öğrenciler bu
üniversitenin o yıl için belirlenen ücretini ödeyeceklerdir. Bu üniversitenin 2014-2015 öğretim ücreti, zorunlu sağlık sigortası dahil, akademik yıl başına (yaz
dönemleri hariç) yaklaşık 18 000ABD dolarıdır. Öğrencinin Binghamton'da bulunacağı süre içinde yurt, yemek, kitap-kırtasiye ve kişisel ihtiyaçları için
yapacağı harcamanın akademik yıl başına yaklaşık 15 000-20 000 ABD Doları tutacağı tahmin edilmektedir. İTÜ’nün programlarında öğrenci ilk gittiği dönem
öncesi katılacağı oryantasyon programı ücretini (yaklaşık 300 ABD Doları) ayrıca ödeyecektir.
(See 252. International Dual Degree Programs in partnership with Binghamton University consists of 4-years period and students, with a period of two years
(1 time per 1 academic year), complete half of their education at Binghamton University and the other half at the relevant university in Turkey. In 2014-2015
academic year, annually tuition fees of this program are 7700TL(for preparation class) and 10000TL(for undergraduate class) in ITU. Payment will be made
in Fall and Spring terms shaped like two installments. Students who have terms in Binghamton University will pay tuition fees stated in that year. Tuition fees
of this university in 2014-2015 academic year are approximately 18000 USD annually and compulsory health insurance included but summer terms are not
included to these fees. It is estimated that student outgoings for dormitory, eating, book-stationery and personal requirements are 15000-20000 USD
annually during the term in Binghamton. Students are required to payment fees separately (approximately 300 USD) about orientation program they will
attend before the first term.)
Bk. 254. SUNY New Paltz Üniversitesi ile birlikte yürütülecek olan İşletme ve Ekonomi uluslararası ortak lisans programlarının süresi İngilizce hazırlık sınıfı
hariç 4 takvim yılında tamamlanacaktır. Öğrenciler, İngilizce hazırlık sınıfı ve 1. sınıfın tamamı ile 2.,3.,4. sınıfın birinci dönemlerini Türkiye’deki
üniversitelerinde 2.,3.,4. sınıfın ikinci dönemlerini New Paltz Üniversitesinde geçireceklerdir. İTÜ programları için SUNY New Paltz’daki 2. dönem genişletilmiş
Bahar dönemi olarak uygulanmaktadır. Genişletilmiş Bahar dönemi Ocak-Haziran arası takriben 6 aylık süreyi ve New Paltz akademik takvimindeki bahar
dönemini ve 1. yaz okulu dönemini kapsar. İTÜ için 2014-2015 eğitim-öğretim yılında bu programlara girecek öğrencilerin yıllık öğrenim ücreti, iTÜ'deki
ingilizce Hazırlık Okulu için 7.700TL lisans programları için dönem başına 4.250TL'dir. 2014-2015 eğitim-öğretim yılında ABD'deki eğitimleri için eğitim ücreti
tahminen 10.500 ABD Doları, zorunlu sağlık sigortası ve diğer üniversite harçları da yaklaşık 2.000 Amerikan Dolarıdır. Bu ücret, New Paltz Üniversitesinin
öğrenim ücreti ve temel harçlarını, öğrencinin programda öngörülen dönemlerde ABD'de bulunduğu süredeki zorunlu sağlık sigortası ücretini kapsamaktadır.
Yurtdışı üniversitenin ücreti günün koşullarına uygun olarak her akademik yıl için yeniden belirlenip üniversitenin web sitesinde yayınlanmaktadır. işletme
UOLP (SUNY-New Paltz)'nin ücreti yıllık yaklaşık 12.000 ABD Dolarıdır. Öğrencinin New Paltz'da bulunacağı süre içinde yurt, yemek, kitap kırtasiye ve kişisel
ihtiyaçları için yapacağı harcamanın akademik yıl başına yaklaşık 9.000-10.000 ABD Doları tutacağı tahmin edilmektedir.
(See 254. International Dual Degree Programs in Business and Economics in partnership with SUNY New Paltz University will be completed in four calendar
years excluding the English preparatory class. Students take the English preparatory classes, the whole first academic year and the first semesters of 2nd,
3rd, 4th years at universities in Turkey, while completing the second semesters of 2nd, 3rd, 4th years at the University of New Paltz. For programs at ITU,
second semesters at New Paltz are implemented as extended spring semesters. Extended spring semester consists of a period of 6 months approximately
from January to June and it covers the spring semester and first summer school according to the academic calendar of New Paltz. Students who have this
program will pay 7700TL for preparation class, 4.250 TL for undergraduate education annuity in ITU 2014-2015 academic year. During America program,
tuition fees are estimated 10.500 USD annually and compulsory health insurance and other university fees are approximately 2000 USD in 2014-2015
academic year. This fees include New Paltz University tuition fees and basic fees, compulsory health insurance fees when student is in America provided for.
Foreign University tuition fees are specified and published up to date for every academic year. The management department fees (SUNNY New Paltz) are
approximately 12000 USD annually. Students expenses are estimated to be 9000-10000 USD for academic year about dormitory, eating, book- stationery,
and personal requirements during staying in America.)
Bk.784. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kuzey Kıbrıs Kampusu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kurulu Gazimağusa ve Yenierenköy yerleşkelerinde, İTÜ
Rektörlüğü’ne, bağlı bir yapı içinde eğitim-öğretim vermektedir. Öğrenciler, İTÜ Rektörlüğü’nün belirlediği koşullarda, öğrenimlerinin bir kısmını İTÜ İstanbul
kampüslerinde alabilirler.
(See 784. Istanbul Technical University (ITU) Northern Cyprus Campus, established in the Turkish Republic of Northern Cyprus at Famagusta and Yenierenköy
campuses provides education within a structure as affiliated to ITU Rectorate. Students can take a part of their education at ITU istanbul campuses according
to the conditions set forth by ITU Rectorate.)
Bk. 15-1. Fashion Design (Moda Tasarımı) Programı, İstanbul Teknik Üniversitesi ve New York' Devlet Üniversitesi’ne bağlı Fashion Institute of Technology
(FIT) arasında yapılan işbirliği sonucunda açılmış bir “Çift Diploma” Programıdır. Öğrenciler, eğitimlerinin 5 yarıyılını (1.yıl güz-bahar, 2. yıl güz dönemi ile 3.
yıl güz-bahar) İTÜ-İstanbul'da, 4 yarıyılını (2. yıl bahar ve yaz dönemleri ile 4. yıl güz ve bahar dönemleri) ise FIT- New York'da gerçekleştireceklerdir. Moda
Tasarımı Programı’nda dersler İngilizce olarak verilecektir. Öğrencilerin öğrenime başlayabilmeleri için yeterli düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Bu
sebeple, öğrenciler İngilizce dil seviyesini tespit eden TOEFL (Test of English as a Foreign Language) veya IELTS sınavına girip başarılı olmak zorundadırlar.
Programa kabul edilen; fakat yazılı TOEFL PBT sınavından en az 550, internet tabanlı TOEFL IBT sınavından 80 puan, kurumsal TOEFL ITP sınavından en az 550
veya IELTS sınavından en az 6.5 alamayan öğrenciler İngilizce Hazırlık Okulu’nda yoğun İngilizce eğitimi alacaklardır. Öğrenciler, bir yıl yoğun İngilizce
eğitiminden sonra, programa başlamadan önce İngilizce yeterlilik koşulunu sağlamak için belirtilen puanı almak zorundadırlar. Öğrencilere İngilizce yeterlilik
koşulunu sağlamaları için en fazla iki yıl verilir. 2014-2015 eğitim-öğretim yılı için programın her akademik yılı başına öğrenim ücreti 1. yıl 10,000 TL, 2.yıl
5,000 TL (İTÜ Güz Dönemi) ile yaklaşık 17,500 ABD Doları (FIT-Bahar ve Yaz Dönemi), 3.yıl 10,000 TL (İTÜ-Güz ve Bahar Dönemleri) ve 4. yıl yaklaşık 17,500
ABD Doları (FIT-Güz ve Bahar Dönemleri) olarak belirlenmiş olup, bu ücretler Fashion Institute of Technology’nin öğrenim ücreti ve temel harçlarından ve
Türkiye’deki üniversitesinin kayıt ücretinden oluşmaktadır. Öğrencinin FIT’de bulunacağı süre içinde yurt, yemek, kitap-kırtasiye ve kişisel ihtiyaçları için
yapacağı harcamanın akademik dönem başına yaklaşık 10,000 ABD Doları tutacağı tahmin edilmektedir. Yukarıda belirtilen yıllık öğrenim ücretleri lisans
eğitimini kapsamaktadır. Türkiye’de ki üniversitelerinde İngilizce Hazırlık Okulu’na devam edecek öğrenciler için öğrenim ücreti ayrıca alınacaktır (7,700
TL/yıl). Önümüzdeki yıllarda öğrenim ücretlerinde meydana gelebilecek artışlar her eğitim-öğretim yılı başından önce öğrencilere ayrıca duyurulacak ve giriş
yılına bakılmaksızın tüm öğrenciler o yıl için ilan edilecek yeni öğrenim ücretlerine tabi olacaklardır.
(See 15-1. Fashion Design program is a “dual degree” program which has been set with collaboration between İstanbul Technical University and Fashion
Institute of Technology in the State University of New York (SUNY) system. Students will complete five semesters of their education (fall and spring semesters
in the first year, fall semester in the second year and fall and spring semesters in the third year) in ITU in İstanbul and four semesters (spring and summer
semesters in the second year and fall and spring semesters in the fourth year) in FIT in New York. The lessons will be given in English at Fashion Design
Program. Students are required to have an adequate level of English language to start their education. Therefore, students must be successful at TOEFL or
IELTS examinations showing their level of English language. The students who are accepted to the program but cannot get at least 550 point at TOEFL PBT,
80 point at TOEFL IBT, 550 point at institutional TOEFL ITP or 6.5 point at IELTS exam will receive intensive English education at the English Preparatory
School. After one-year intensive English education, students must get the required score to meet English proficiency requirements before starting their
education. The students will be given two years at most to fulfill the English proficiency requirements. For the Academic year 2014-2015, the tuition fees of
the program are determined as 10,000 TL in the first year, 5,000 TL for fall semester in ITU and approximately 17,500 USD for spring and summer semesters
in the second year in FIT, 10,000 TL for fall and spring semesters in the third year in ITU, and approximately 17,500 USD for fall and spring semesters in the
fourth year in FIT. These fees include tuition fees of Fashion Institute of Technology and the registration fee of its university in Turkey. It is estimated that
student outgoings for dormitory, eating, book-stationery and personal needs will cost 10,000 USD for an academic year. The annual tuition fees abovementioned cover the undergraduate education. Besides, tuition fees for the students who will continue their education in English Preparatory School in their
universities in Turkey will be 7,700 TL annually. Possible increases in tuition fees in the next years will be announced to the students before the beginning of
each academic year and all students, regardless of admission year, will subject to the new tuition fee which is determined for that year.)
Bk. 15-2. Textile Development and Marketing (Tekstil Geliştirme ve Pazarlama) Programı, İstanbul Teknik Üniversitesi ve New York' Devlet Üniversitesi’ne
bağlı Fashion Institute of Technology (FIT) arasında yapılan işbirliği sonucunda açılmış bir “Çift Diploma” Programıdır. Öğrenciler, eğitimlerinin ilk 2 yılını İTÜİstanbul'da, son 2 yılını ise FIT - New York'da gerçekleştireceklerdir. Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Programı’nda dersler İngilizce olarak verilecektir.
Öğrencilerin öğrenime başlayabilmeleri için yeterli düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Bu sebeple, öğrenciler İngilizce dil seviyesini tespit eden TOEFL
(Test of English as a Foreign Language) veya IELTS sınavına girip başarılı olmak zorundadırlar. Programa kabul edilen; fakat yazılı TOEFL PBT sınavından en az
550, internet tabanlı TOEFL IBT sınavından 80 puan, kurumsal TOEFL ITP sınavından en az 550 veya IELTS sınavından en az 6.5 alamayan öğrenciler İngilizce
Hazırlık Okulu’nda yoğun İngilizce eğitimi alacaklardır. Öğrenciler, bir yıl yoğun İngilizce eğitiminden sonra, programa başlamadan önce İngilizce yeterlilik
koşulunu sağlamak için belirtilen puanı almak zorundadırlar. Öğrencilere İngilizce yeterlilik koşulunu sağlamaları için en fazla iki yıl verilir. 2014-2015 eğitimöğretim yılı için öğrenim ücreti İngilizce Hazırlık Okuluna devam edecek öğrenciler için 7.700TL ;lisans programında 10.000TL dir. FIT’in öğrenim ücreti ise
yaklaşık 17.500 ABD /yıl Doları olup bu ücret, Fashion Institute of Technology’nin öğrenim ücreti ve temel harçlarından, öğrencinin programda öngörülen
dönemlerde ABD’de bulunduğu süredeki zorunlu sağlık sigortası ücretinden oluşmaktadır. Öğrencinin FIT’de bulunacağı süre içinde yurt, yemek, kitapkırtasiye ve kişisel ihtiyaçları için yapacağı harcamanın akademik dönem başına yaklaşık 10.000 ABD Doları tutacağı tahmin edilmektedir. Yukarıda belirtilen
yıllık öğrenim ücretleri lisans eğitimini kapsamaktadır. Türkiye’deki üniversitelerinde İngilizce Hazırlık Okuluna devam edecek öğrenciler için öğrenim ücreti
2014-2015 yılı için 7.700TL olacaktır. Önümüzdeki yıllarda öğrenim ücretlerinde meydana gelebilecek artışlar her eğitim-öğretim yılı başından önce
öğrencilere ayrıca duyurulacak ve giriş yılına bakılmaksızın tüm öğrenciler o yıl için ilan edilecek yeni öğrenim ücretlerine tabi olacaklardır.
(See 15-2. Textile Development and Marketing program is a “Dual Degree Program” which has been set up as a result of collaboration between İstanbul
Technical University and Fashion Institute of Technology (FIT) in the State University of New York system. Students will complete the first two years of their
education in ITU-İstanbul and the last two years in FIT-New York. The lessons at Textile Development and Marketing program will be given in English.
Students should have an adequate level of English language proficiency to start their education. Therefore, they must be successful at TOEFL or IELTS
examinations showing their level of English language proficiency. The students who are accepted to the program but cannot get 550 point at least at TOEFL
PBT, 80 point at TOEFL IBT, 550 point at institutional TOEFL ITP or 6.5 point at IELTS exam will receive intensive English education at the English Preparatory
School. After one-year intensive English education, it is compulsory for the students to have the required score to provide English proficiency requirements
before starting their education. The students will be given two years at most to fulfill the English proficiency requirements. Tuition fees will be 7,700 TL for
students who will continue the English Preparatory School and 10,000 TL for the undergraduate program in the academic year 2014-1015. The annual tuition
fees of Fashion Institute of Technology, which include tuition fees of FIT and compulsory health insurance expenses during the term in America, are
approximately 17,500 USD. The student outgoings for dormitory, eating, book-stationery and personal needs are estimated to be around 10,000 USD for an
academic year during the term in FIT. The annual tuition fees above-mentioned cover the undergraduate education. For the academic year 2014-2015, the
annual tuition fees will be 7,700 TL for the students who will continue their education in English Preparatory School in their universities in Turkey. Possible
increases in tuition fees in the next years will be announced to the students before the beginning of each academic year and regardless of admission year, all
students will subject to the new tuition fee which will be determined for that year.)
Download

2014-2015 Akademik Yılı/ 2014-2015 Academic Year İSTANBUL