Elektronik II - Uygulama Soruları
Ara¸s. G¨
or. C
¸ a˘
grı G¨
urley¨
uk
1
18.03.2014
CS Kuvvetlendirici
VB
R2
10kΩ
R1
20kΩ
C2
vo
C1
ro
Ri
5kΩ
ri
R3
200Ω
Rl
20kΩ
IS
1mA
vi
µn Cox = 160µA/V 2 , λ = 0
W = 20µm, L = 1µm
Kaynak (Source) akımı IS = 1mA olarak kutuplanan CS kuvvetlkendirici i¸cin ri giri¸s direnci, Av = vo /vi
gerilim kazancı, ro ¸cıkı¸s direnci de˘
gerlerini elde ediniz.
(Cevaplar: ri = 20kΩ, Av = vo /vi = 8.94, ro = 10kΩ)
2
Diyot Y¨
ukl¨
u CS Kuvvetlendirici
M2
vo
vi
M1
S
¸ ekilde verilen diyot y¨
ukl¨
u CS kuvvetlendirici M1 savak (drain) akımı I1 olacak ¸sekilde kutuplanmı¸stır.
Av = vo /vi k¨
u¸cu
¨k sinyal gerilim kazancının analitik ifadesini elde ediniz.
1
Download

1 CS Kuvvetlendirici 2 Diyot Yüklü CS Kuvvetlendirici