¨
Elektronik II - Odev
4/5
Prof. Dr. Ali Toker
Ara¸s. G¨
or. C
¸ a˘
grı G¨
urley¨
uk
1
19.05.2014
Son Teslim Tarihi 26.05.2014
G¨
u¸
c Kuvvetlendiricisi
VCC
20V
RY
4Ω
−VCC
S
¸ ekilde verilen e¸skenik transist¨
orler i¸cin parametreler ¸su ¸sekildedir: VCEmax = 60V , VCEsat = 1V , IC m ax =
5A, Rthjc = 2.5◦ C/W , Rthch = 1◦ C/W , Tjmax = 150◦ C, Tamax = 150◦ C.
a. Y¨
uke aktarılabilecek maksimum g¨
uc¨
u ve trasist¨orlerin her biri i¸cin kullanılması gereken so˘gutunucun
ısıl direncini hesaplayınız.
b. Py = 10W iken devrenin verimini hesaplayınız.
2
AB Sınıfı Kuvvetlendirici Devresi
VCC
30V
RC
5kΩ
T6
RK
RB
vi
T1
T2
R2 100kΩ
T9
RA
R1
10kΩ
T10
A
T11
A
T8
T5
2A
1
T7
Rl
4Ω
¨
Elektronik II - Odev
4/5
Prof. Dr. Ali Toker
Ara¸s. G¨
or. C
¸ a˘
grı G¨
urley¨
uk
19.05.2014
Son Teslim Tarihi 26.05.2014
S
¸ ekilde verilen AB sınıfı g¨
uc¸ kuvvetlendiricisindeki transit¨orler i¸cin parametreler ¸su ¸sekildedir: βF = 100,
βFmin = βFmin = 30 VT = 25mV , VBE1,2 = 0.7V , VBE4 = 0.6V , VCEsat = 0.3V , Rthjc = 2◦ C/W , Rthch =
1◦ C/W , Tjmax = 150◦ C
a. T11 transist¨
or¨
un¨
un kolekt¨
or akımı 2mA olacak ¸sekilde RK direncinin de˘gerini belirleyiniz.
b. Devrenin Kvf kazancını ve rif giri¸s direncini belirleyiniz.
c. Y¨
uke aktarılabilecek maksimum g¨
uc¨
u bulunuz.
d. Devrenin verimini bulunuz. (C
¸ ıkı¸s katı haricindeki devrede sadece DC g¨
uc¸ harcandı˘gını kabul ediniz.)
e. T5 transist¨
or¨
un¨
un kolekt¨
or akımının maksimum de˘gerini elde ediniz.
f. T4 transist¨
or¨
un¨
un baz akımını ihmal ederek RA /RB oranını bulunuz.
g. T3 transist¨
or¨
unde harcanan g¨
uc¨
u bulunuz
h. T6,7 ve T8,9 transist¨
orleri aynı so˘
gutucuya ba˘glandı˘gı durumda kullanılması gereken so˘gutucunun ısıl
direncini hesaplayınız.
2
Download

1 Güç Kuvvetlendiricisi 2 AB Sınıfı Kuvvetlendirici Devresi