MACC (ECMWF), NMMB/BSC‐DUST VE BSC‐DREAM8b (1. ve 2.VERSİYON) MODELLERİ TOZ TAŞINIMI TAHMİN ÜRÜNLERİ Dünya Meteoroloji Organizasyonu önderliğinde “Kum ve Toz Fırtınaları Uyarı ve Değerlendirme Sistemi”, 2007 yılında alınan kararla Barselona’da oluşturulmuştur. Oluşturulan bu sistemin amacı; uluslararası ortaklıklar yolu ile ülkelerin zamanında ve etkili bir biçimde kum ve toz fırtınaları tahmini ve gözlemi yapma konularında kapasitelerinin artırılmasıdır. Toz taşınımı tahmini için çalışmakta olan her bir model, kendi içerisinde fiziksel toz modülü ile birlikte meteorolojik modüller de içermektedir. Tozun yapısının daha iyi temsili için gerek model fiziği, gerekse girdi değerleri üzerinde (toprak veritabanı, bitki örtüsü vb.) yapılan bazı değişiklikler nedeniyle her bir model birbirinden farklı tahminler üretmektedir. Bu nedenle farklı model ürünlerinin bir arada incelenmesi, yapılan tahminlere yönelik tutarlılığın artması açısından önem arz etmektedir. Genel Müdürlüğümüzde çalıştırılmakta olan BSC‐DREAM8b v1.0 modelinin yanı sıra, Barselona Süper Bilgisayar Merkezi tarafından yayınlanan çeşitli toz taşınımı tahmini ürünleri de işbirliği kapsamında günlük ortalama değer olarak yeni oluşturduğumuz internet sayfamızda kullanıcılarının hizmetine sunulmuştur. Modellerin temel özellikleri ile başlangıç ve sınır koşulları şu şekildedir: Model MGM/BSC‐
DREAM8b (Versiyon1) MACC NMMB/BSC‐Dust BSC‐DREAM8b (Versiyon2) Geliştiren Enstitü MGM/ BSC‐CNS ECMWF BSC‐CNS BSC‐CNS Meteorolojik Modül Eta/NCEP ECMWF NMMB/NCEP Eta/NCEP Bölgesel ve Küresel Kapsamı Bölgesel Küresel Bölgesel/Küresel Bölgesel Meteorolojik Başlangıç Koşulları ECMWF/IFS ECMWF/IFS NCEP/GFS NCEP/GFS Yatay Çözünürlük 1/3º x 1/3º 1º x 1º 1/3º x 1/3º 1/3º x 1/3º Dikey Çözünürlük 24 Eta‐seviyesi 60 ‐seviyesi 24 ‐hibrit‐seviyesi 24 Eta‐seviyesi Radyasyon Etkileşimi Var Yok Var (aktif değil) Var Partikül Taşınım Boyutları 8 parçacık (0.1‐
10µm) 3 parçacık (0.03‐
20µm) 8 parçacık (0.1‐
10µm) 8 parçacık (0.1‐
10µm) Veri Asimilasyonu Yok Var AOD550/MODIS Yok Yok Toz Kaynak Sınırlaması Yok Yok Var Var Yapılan incelemelerde, Türkiye içerisinden kaynaklı yerel toz taşınımlarının tahmininde MGM/BSC‐DREAM8b v1.0 modeli daha başarılı sonuç verirken; Kuzey Afrika ve Arabistan kaynaklı sınır ötesi toz taşınımları için NMMB/BSC‐Dust başta olmak üzere kullanılan diğer modellerin daha başarılı olduğu görülmüştür. Bu nedenle yapılacak toz tahminleri için tüm model ürünlerinin bir arada değerlendirilmesi tahmin tutarlılığını artıracaktır. Ürünler: 
Download

MACC (ECMWF), NMMB/BSC-DUST VE BSC