Analog Elektronik Devreleri
Ödev 1
Prof. Dr. Ali TOKER, Ar. Gör. Osman CEYLAN
1) Şekildeki devrede Vcc=12V, β=100, R1=60kΩ, R2=20kΩ, Rs=600Ω, Rc=2kΩ, RE=1kΩ, RL=10kΩ,
C1=100nF, C2=100nF, C3=4.7µF, Cbe=20pF, Cbc=3pF, VT=25mV olarak verilmektedir. Devrenin
orta frekans bölgesindeki kazancını, kutup ve kesim frekanslarını bulunuz. Faz ve kazanç
eğrisini çiziniz.
2) Kendinizin bulacağı bir MOSFET ile aşağıdaki özellikleri sağlayacak bir kuvvetlendirici
tasarlayınız:




Orta frekans bölgesinde en az Vo/Vg = 20dB V/V kazanca sahip (geçitten çıkışa kazanç,
yük direnci 10kΩ)
Düşük frekans bölgesinde ve yüksek frekans bölgesinde çakışık köke sahip, alt kesim
frekansı 50Hz, üst kesim frekansı 250kHz olacak şekilde kondansatör değerleri
belirlenmelidir.
Tranzistor parametrelerinden sadece Cds, Cdg ve Cgs kapasiteleri kullanmanız
yeterlidir. Çok küçük değerli diğer kapasiteleri ihmal ediniz.
Kullandığınız tranzistorun temel bilgileri içeren kısmı ödeve ekleyiniz. Bilgi belgesinden
(datasheet) çıktı alıp koyabilirsiniz. 2 sayfayı kesinlikle geçmemelidir.
3) 2 adet kuvvetlendiriciden oluşan bir sistemde kuvvetlendiriciler kaskot olarak bağlanmıştır.
Kuvvetlendiciriler eş olup Ri=5kΩ, Ci=25pF, Ro=100Ω, Co=3pF olarak verilmektedir.
Kuvvetlendiricilerin açık devre gerilim kazançları da -100V/V olarak verilmektedir. Sistem iç
direnci 10kΩ olan bir kaynak ile sürülmektedir.
a) Sisteme 1kΩ yük bağlanması durumunda, orta frekans bölgesindeki kazancını bulunuz.
b) Sistemin alt kesim frekansının 100Hz olması için gerekli bağlama kapasitelerini
hesaplayınız. Sistem girişinde, çıkışında ve katlar arası bağlantıda kondansatör
bulunmaktadır.
c) Sistemin yüksek frekans kutup noktalarını yüksüz durumda hesaplayınız ve kesim
frekansını yorumlayınız.
d) Sistemin kazanç-bant genişliği (1kΩ yük bağlıyken) grafiğini logaritmik olarak çiziniz,
grafik üzerinde önemli noktaları belirtiniz.
e) Sistem çıkışına empedansı 1000-6.283j (10kHz’de) olan bir yük bağlanması durumunda
sistemin üst kesim frekansını tekrar hesaplayınız. (yük empedansı frekansla
değişmemektedir)
Ödev yazılı olarak hazırlanacaktır. Ödevler 14 Ekim 2014 Çarşamba günü 3. dersin başında
toplanacaktır. Geç gelen ve e-posta ile gönderilen ödevler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Download

Analog Elektronik Devreleri Ödev 1