¨
Elektronik II - Odev
1
Prof. Dr. Ali Toker
Ara¸s. G¨
or. C
¸ a˘
grı G¨
urley¨
uk
1
14.03.2014
Son Teslim Tarihi 28.03.2014
Ortak Emet¨
or Kuvvetlendirici
R3
R1
100kΩ
C2
vo0
C1
vi0
ro
ri
R4
200Ω
R2
25kΩ
R5
1.8kΩ
C3
hF E = hf e = 200, VBE = 0.6V , VT = 25mV
VDD = 20V , C1,2,3 = ∞
S
¸ ekildeki ortak emet¨
orl¨
u kuvvetlendirici i¸cin y¨
uks¨
uz gerilim kazancı A0v = vo0 /vi0 ' 100 olması istenmektedir.
Bu ko¸sulu sa˘
glayacak R3 diren¸c de˘
gerini elde bularak ortak emet¨orl¨
u kuvvetlendirici tasarımını tamamlayınız.
Buldu˘
gunuz R3 i¸cin,
a. A0v gerilim kazancını
b. ri giri¸s direncini
c. ro ¸cıkı¸s direncini
elde ediniz.
Tasarlanılan ortak emet¨
orl¨
u kuvvetlendirici a¸sa˘gıdaki gibi bir d¨
uzenekte kullanılmak istenmektedir.
vo
Ri
ri
ro
vi
1
Rl
¨
Elektronik II - Odev
1
Prof. Dr. Ali Toker
Ara¸s. G¨
or. C
¸ a˘
grı G¨
urley¨
uk
14.03.2014
Son Teslim Tarihi 28.03.2014
a. Ri = 250Ω ve Rl = 150kΩ i¸cin
b. Ri = 100Ω ve Rl = 1kΩ i¸cin
Av = vo /vi gerilim kazancını hesaplayınız. Gerilim kazancını kuvvetlendiricinin tasarlandı˘gı de˘gere yakın bir
de˘
gerde koruyabilmek adına bir c¸¨
oz¨
um ¨
oneriniz.
2
CG ve CS Kuvvetlendiriciler
RC
C2
vo
Rl
C1
C1
C2
Ri
vo
Ri
IS
RG
vi
IS
vi
(a)
RL
(b)
Verilen CG (Ortak Ge¸citli) ve CS (Ortak Kaynaklı) kuvvetlendiriciler i¸cin k¨
uc¸u
¨k sinyal e¸sde˘ger devrelerini
¸ciziniz. Bu devreleri kullanarak,
a. Av = vo /vi gerilim kazancı,
b. ri k¨
u¸cu
¨k sinyal giri¸s direnci,
c. ro k¨
u¸cu
¨k sinyal c¸ıkı¸s direnci,
ifadelerini analitik olarak elde ediniz.
2
Download

1 Ortak Emetör Kuvvetlendirici