DALGIÇ POMPALAR ve
MOTORLARI
4” DIAMOND
Kullaným Kýlavuzu
DALGIÇ POMPALAR
ve MOTORLARI
4” DIAMOND-P SERİSİ
KULLANIM KILAVUZU
Kod No: D.1.1.15
Revizyon: 280513
Kitap Baskı Tarihi: 280513
DALGIÇ POMPALAR ve
DALGIÇ
POMPALAR ve
MOTORLARI
MOTORLARI
4” DIAMOND
4” DIAMOND-P SERİSİ
Kullaným Kýlavuzu
Kullanım Kılavuzu
İÇİNDEKİLER
Giriş
7
Garanti ve Servis
8
Garanti İle İlgili Uyarılar
9
Doğru ve Güvenli Kullanım İçin
Model Kod Sistemi
9
11
Pompa Elemanları - 4” Dalgıç Pompalar
Teknik Veriler - 4” Dalgıç Pompa Motorları
11
4” Genel Seçim Abağı
15
Standart Elektrik Kumanda Panosu
18
Tesisat Yardımcı Elemanları
Hidrolik Devre Elemanları
19
19
Elektrik Devre Elemanları
13
19
Elektrik Kablo Kesiti ve Uzunluğu
20
Pompanın Kuyuya Yerleştirilmesi
Genel Esaslar
20
Geniş Kuyuya Yerleştirme 1
21
Geniş Kuyuya Yerleştirme 2
22
Normal Kuyuya Yerleştirme
23
Montaj Bilgileri ve Talimatları
Taşıma ve Ambalaj Bilgileri
24
24
Montaj Ön Hazırlığı
20
24
Pompanın Kuyuya İndirilmesi
25
Elektrik Devresi Montajı
27
Yol Verme Sayısı
27
Voltaj Dengesizliği
27
İlk Çalıştırma
28
İlk Kontroller
28
Son Kontroller
28
Bakım
Uzun Süreli Kullanmama
29
Elektrik Değerlerinin Kontrolu
29
Elektrik Donanımının Kontrolu
29
Arızalar, Olası Nedenleri, Giderilmeleri
29
30
7
GİRİŞ
Öncelikle ALARKO markasını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Bu kılavuzda ALARKO Dalgıç Pompaları 4” DIAMOND-P serisi ile ilgili kullanım ve bakım bilgilerini bulacaksınız.
Dalgıç pompanızı yüksek verimle ve ekonomik çalıştırmak, sorunsuz ve
uzun süreli kullanmak için lütfen bu kılavuzu dikkatle inceleyiniz. Kılavuzda
kullanım ve bakım bilgilerinin yanı sıra pompaya ilişkin tanıtıcı ve teknik
verilere, montaj, işletmeye alma ile ilgili özet bilgilere de yer verilmiştir.
Dalgıç pompanıza ilişkin daha ayrıntılı bilgiler için ürün tanıtım broşürüne,
gerektiğinde ALARKO CARRIER yetkili satıcı ve servislerine başvurabilirsiniz.
Bu kılavuzu gerektiğinde başvurmak amacıyla saklayınız ve el altında bulundurunuz.
Yetkili satıcı ve servislerimiz, pompayı işletmeye aldıktan sonra, size, pompanın kullanımı ve bakımı ile ilgili gerekli bilgileri vereceklerdir. Anlaşılmayan konuları tekrar tekrar sorabilirsiniz.
Uzmanlarımız sorularınızı yanıtlanmaktan memnun olacaklardır.
8
GARANTİ ve SERVİS
Bu kılavuz 4” DIAMOND-P serisi dalgıç pompa ve motor için geçerlidir.
Bu kullanım kılavuzunda belirtilen esaslara, uyarılara ve standartlara uyulmak koşuluyla Alarko Dalgıç Pompaları, malzeme ve imalat hatalarına karşı 2 (iki) yıl ALARKO CARRIER garantisindedir.
Garanti koşulları, ilgili yasa hükümlerine uygun olarak pompa ile birlikte
verilen Garanti Belgesi üzerinde açıklanmıştır. Lütfen bu bilgileri dikkatle
inceleyiniz.
Ürün Garanti Belgesi, pompayı satın aldığınız ALARKO CARRIER yetkili
satıcısı tarafından doldurulup, kaşelenecek ve size imzalattırılacaktır. Kuyuya monte edilmiş pompayı işletmeye alan yetkili servis elemanı Garanti
Belgesinin bir parçasını size verecek, öteki parçasını ise ALARKO CARRIER Müşteri Hizmetleri Müdürlüğüne gönderecektir. Sizdeki Garanti Belgesi’ni, servis işlemleri sırasında garanti işlemlerinin yapılabilmesi için yetkili
servis elemanına göstermek için korumalı ve el altında bulundurmalısınız.
Garanti işlemleri, ancak ALARKO CARRIER yetkili servislerinin yapacağı
işlemler için geçerlidir. Uzman olmayan, yetkisiz kişilerin ürüne yapacakları
müdahaleden üretici ve satıcı şirketler sorumlu değildir. Bu nedenle, lütfen
ürününüzle ilgili en ufak sorununuzda ALARKO CARRIER yetkili servisini
arayınız. Yetkili servislerimiz her an hizmetinizdedir.
Alarko dalgıç pompaları, size uzun yıllar sorunsuz hizmet edebilecek üstün
teknolojiye ve kaliteli malzemeye sahiptir. Pompalar için Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı tarafından belirlenen minimum kullanım ömrü 10 (on) yıldır. İlgili
yasa gereği üretici ve satıcı firmalar bu süre içinde dalgıç pompaya servis
yapılmasını ve yedek parça sağlanmasını taahüt ederler.
Cihazın bakımı son derece basittir. Ancak arıza durumunda onarım için yetkilendirilmiş olan ALARKO CARRIER servisini cihazınızın yanında verilen
“ALARKO CARRIER Yetkili Servisleri Adres Listesi” kitapçığında bulabilirsiniz.
ALARKO CARRIER Yetkili Servislerinin ücret tarifesi ve yedek parça fiyatları listeler halinde belirlenmiştir. Servis işlemleri sırasında listeleri inceleyebilirsiniz. Herhangi bir sorunla karşılaştığınız da Türkiye’nin her yerinden
şehir içi tarifesi ile 444 0 128 Müşteri Danışma Hattı’nı arayabilirsiniz, internet üzerinden, e-posta ile [email protected] adresinden Alarko
Carrier Müşteri Hizmetleri Müdürlüğü’ne ulaşabilirsiniz.
9
GARANTİ İLE İLGİLİ UYARILAR
Bu kılavuzda belirtilen işlemler dışında, çalıştırmak, ayarlamak veya bakımını yapmak gibi nedenlerle pompanızın hiç bir parçasına veya ayarına
dokunmayınız.
Pompanızda kullandığınız enerji kablosunun türü ve kesitindeki uygunsuzlukların yolaçtığı arızalar garanti kapsamı dışında değerlendirilir. Kablo tür
ve kesiti ile ilgili bilgileri sayfa 20’de bulabilirsiniz.
Pompanızda motor çıkış kablosu ile enerji kablosunun hatalı birleştirilmesi
nedeniyle oluşacak arızalar garanti kapsamı dışında değerlendirilir.
Tesisatınızda su koçu oluşmaması için basma borusu üzerinde kuyu başında, pompa ile vana arasında harici bir çek-valf kullanılması tavsiye edilir.
Su koçu sebebiyle pompanızda oluşabilecek arızalar garanti kapsamı dışında değerlendirilir.
DOĞRU ve GÜVENLİ KULLANIM İÇİN
• Dalgıç pompa grubu motor ve pompadan oluşur. Çok kademeli dik çalışan bir santrifüj pompa su içinde çalışmaya uygun bir elektrik motoruna
bir kavrama ile mekanik olarak bağlanmıştır.
• 4” dalgıç pompalarda motor mili rulman yataklı, yağ soğutmalıdır.
• Pompanın çalışabileceği maksimum kuyu suyu sıcaklığı: - 4” dalgıç
pompalarda 30°C olmalıdır.
• Alarko dalgıç pompaları temiz suda çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır.
Kuyu suyundaki maksimum kum miktarı: - 4” dalgıç pompalarda 25 gr/m³
DİKKAT! Kuyu suyundaki kum miktarı bir laboratuarda kontrol ettirilmelidir. suda normalden fazla kum varsa pompa çalıştırılmamalıdır.
Aksi halde pompanın bazı parçaları aşınır, arızalanabilir ve ömrü kısalır. Garanti süresi içinde bu nedenle doğabilecek arızalardan imalatçı
ve satıcı sorumlu tutulamaz. Bu durumda kuyunun geliştirilmesi ve ıslahının yapılması, kum miktarının normale inmesi sağlanmalıdır.
DİKKAT! Minimum kuyu çapı maksimum pompa çapından büyük ol-
malıdır.
10
DİKKAT! Dalgıç pompa motorunun elektrik besleme değerleri (geri-
lim, faz sayısı, akım şiddeti ve frekans) pompa etiketi üzerinde belirtilmiştir. Şebeke verileri bu değerlere uygun olmalıdır.
DOĞRU ve GÜVENLİ KULLANIM İÇİN
• Termik ayarı ile kesinlikle oynamayınız.
• Sigortalarınız otomatik değil ise atan sigortaları aynı değerdeki yeni sigorta ve buşonlarıyla birlikte değiştiriniz.
• Kumanda panolarındaki faz koruma, sıvı seviye rölesi gibi koruyucu elemanları asla devre dışı bırakmayınız, köprülemeyiniz.
• Gerilim, motor etiket değerinde değilse veya voltaj bu kitapçıkta belirtilen tolerans değerlerinin dışında değişiyorsa motora yol vermeyiniz.
• Panoların havalandırılmasına, yağmur ve rutubetten korunmasına dikkat ediniz.
• Kablo ekini uzman elemanlara, kablo uç renklerine göre değil her uçtaki
gerilimi ölçtürerek yaptırınız.
• Panolara altı ayda bir uzman elemanlarla bakım yaptırarak, arızalı veya
işlevini tam olarak yerine getirmeyen parçaları yenileri ile değiştirtiniz.
• Kumanda panosundan pompa dışında başkabir cihaz veya ortama
enerji beslemesi yapmayınız.
• Pompanın onarımı için Alarko Carrier Yetkili Servisleri’ne gönderilmesi
gerekirse panoyu da birlikte gönderiniz.
• Pompaları vanasız, terfi hattı varsa çek valfsiz kullanmayınız.
• Pompalarımızın içerisinde bulunan çek-valfi çıkartmayınız. Bu şekilde
bir kullanım pompanızın garanti kapsamı dışında kalmasına sebep olur.
DİKKAT! Her türlü elektrik ve mekanik arızanın onarımı ve pompanın
bakımı için Alarko Carrier Yetkili Servisleri’ne başvurunuz. Servislerin
kademeleri ve görevleri:
- 1. Kademe: Pompanın kuyuya yerleştirilmesi.
- 2. Kademe: Pompanın kuyuya yerleştirilmesi + Pompa
bakım ve onarımı.
- 3. Kademe: Pompanın kuyuya yerleştirilmesi + Pompa
bakım ve onarımı + Motor bakımı ve onarımı.
11
MODEL KOD SİSTEMİ
Dalgıç pompaların modellerini gösteren kod sistemi aşağıdaki örneklerle
açıklanmıştır. Cihazınızı tanımlamak için lütfen bu kod numarasını kullanınız.
MODEL KOD SÝSTEMÝ
Pompa tipi: 4”
4004 / 13 DMD + 1,5HP - T. 30
Elektrik kablosu uzunluðu (m)
T: Elektrik kumanda panosu var
Y: Elektrik kumanda panosu yok
Motor gücü (BG)
Kademe sayýsý
Pompa tipi
POMPA
ELEMANLARI - 4” Dalgıç Pompalar
POMPA ELEMANLARI - 4” Dalgýç Pompalar
4002 DMD / 4004 DMD / 4006 DMD / 4010 DMD / 4012 DMD Modelleri
4002 DMD / 4004 DMD / 4006 DMD / 4010 DMD / 4015 DMD Modelleri
1- VENTIL GÖVDESI:
Pompanın üst kısmındadır Pompa çıkış bağlantısı buraya yapılır. Bronz
1- VENTIL GÖVDESI:
malzemeden
imal edilmiştir ( Cu ASTM 280 )
Pompanýn üst kýsmýndadýr Pompa çýkýþ baðlantýsý buraya yapýlýr. Bronz
malzemeden
imal edilmiþtir ( Cu ASTM 280 )
2- VENTİL
TABLASI:
2- VENTÝL TABLASI:
Ventil
gövdesinin
içindedir.
suyungeri
geridönmesini
dönmesini
önler.
Ventil
gövdesinin
içindedir.Basılan
Basýlan suyun
önler.
3- GÖVDE BORUSU:
3- GÖVDE
BORUSU:
Emiþ aðzý
ile ventil gövdesi arasýnda üstüste dizilen pompa
kademelerini
bir arada
tutar. AISI
304 paslanmaz
malzemedendir.
Emiş ağzı ile ventil
gövdesi
arasında
üstüste çelik
dizilen
pompa kademelerini
bir arada tutar. AISI 304 paslanmaz çelik malzemedendir.
12
4- YATAK GÖVDESİ:
Yataklar
vasıtasıyla
pompa milini merkezler.
4- YATAK
GÖVDESÝ:
Yataklar
vasýtasýyla pompa milini merkezler.
5- POMPA
MİLİ:
5POMPA
Motor miline MÝLÝ:
özel kavrama vasıtasıyla tespit edilir.
Motortip
miline
vasýtasýyla
Hekzagon
olur,özel
AISIkavrama
304 paslanmaz
çeliktespit
malzeedilir.
Hekzagon
tip
olur,
AISI
304
paslanmaz
medendir.
çelik malzemedendir.
66-DİFÜZÖR:
DÝFÜZÖR:
Kademeler
arasında
suyunsuyun
uygunuygun
şekildeþekilde
nakledilKademeler
arasýnda
mesini
sağlar. Polykarbonat
malzemeden
imal edilnakledilmesini
saðlar.
Polykarbonat
miştir.malzemeden imal edilmiþtir.
7-FAN:
FAN:
7Her kademede bir adet fan vardýr. Kum
Her kademede bir adet fan vardır. Kum kilitlemesine
kilitlemesine karþý yüzer fanlý olarak dizayn
karşı yüzer fanlı olarak dizayn edilmiştir. Asetal maledilmiþtir. Asetal malzemeden imal edilmiþtir.
zemeden imal edilmiştir.
8- EMME SÜZGECÝ:
8- EMME
SÜZGECİ:
Pompaya
zarar verebilecek büyüklükteki
parçalarýn
engeller.
Pompaya
zarargiriþini
verebilecek
büyüklükteki parçaların
9- EMME
KUTUSU:
girişini
engeller.
Pompa ile motorun birbirine baðlanmasýný
9- EMME KUTUSU:
saðlar Su pompaya emiþ aðzýndan girer.
Pompa
ile motorun
birbirine
bağlanmasını
sağlar Su
Üzerinde
büyük
parçalarýn
içeri girmesini
pompaya
emiş
ağzından
girer.
Üzerinde
büyük
parengelleyen emme süzgeci bulunur. Bronz
çaların
içeri
girmesini
engelleyen
emme
süzgeci
malzemeden imal edilmiþtir ( Cu ASTM 280 ).bulunur.
Bronz malzemeden imal edilmiştir ( Cu ASTM
10- KAVRAMA:
280 ).Pompa ve motor milini baðlar AISI 304 veya
AISI 316 paslanmaz çelik malzemeden imal
10- KAVRAMA:
edilir.
Pompa
ve motor milini bağlar AISI 304 veya AISI 316
11ELEKTRÝK
paslanmaz
çelik KABLOSU:
malzemeden imal edilir.
Özel su altý kablosudur. Motora uygun hat
11- ELEKTRİK
KABLOSU:
adedinde ve
kesitindedir.
12- MOTOR:
Özel
su altı kablosudur. Motora uygun hat adedinde
Su içerisinde çalýþmaya uygun olarak imal
ve kesitindedir.
edilmiþtir. Radyal ve eksenel yükleri taþýyan
12- MOTOR:
yataklar motor içerisinde doldurulan özel sývý
Su içerisinde
çalışmaya
uygun
olarak
imal
ile yaðlanýr
ve soðutulur.
Motora
direk
yoledilmiştir.
verilir.
Radyal ve eksenel yükleri taşıyan yataklar motor içerisinde doldurulan özel sıvı ile yağlanır ve soğutulur.
Motora direk yol verilir.
11
13
12
TEKNÝK VERÝLER
- 4”- 4”
Dalgýç
PompaPompa
MotorlarýMotorları
TEKNİK
VERİLER
Dalgıç
Teknik Özellikler
Nominal Gerili m
Ýzin Verilebilir Maksimum Voltaj Deðiþimi
F rekans
Pompa Tipi
Motor Devir Sayýsý
Saatte Ýzin Verilen Maksimum Yol Verme
Maksimum Kuyu Suyu Sýcaklýðý
3-380 V
-% 10 ...+ % 10
50 Hz
1-220 V
-% 10 ...+ % 5
4002 / 4004 / 4006 / 4010 / 4012
2850 Devir / Dakika
30
40 °C
Tek Fazlý Motorlar
Motor gücü
BG
0,5
0,75
1
1,5
2
3
kW
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
Vc (min)=220 V AC
Kondansatör
µF
20
25
35
45
55
70
Tek Fazlý Motor Kondansatör Baðlantýsý
4002-40
14
TEKNİK ÖZELLİKLER
Elektriksel Özellikler, Boyutlar, Ağırlıklar
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER, BOYUTLAR ve AĞIRLIKLAR
96
Pompa
Tipi
B
4002
DMD-P
4004
DMD-P
A
4006
DMD-P
4010
DMD-P
4012
DMD-P
Kademe
Sayısı
Motor Gücü
(HP)
8
11
16
22
28
38
50
62
Anma Akımı
(A)
Toplam Boy
Yaklaşık (mm)
Toplam Ağırlık
Yaklaşık (Kg)
Pompa
Çıkış Çapı
220 V
380 V
220 V
380 V
220 V
380 V
0,5
0,75
1
1,5
2
3
4
5,5
3,5
4,6
6
8
10,5
15
-
1,6
2
2,7
3,4
4,3
6,3
8,5
10,3
741
831
985
1175
1406
1749
741
831
970
1.155
1.371
1.709
2.058
2.454
10,4
11,9
14,4
17,7
21,3
28,3
10,1
11,5
13,4
16,5
19,4
26,1
31,6
37,7
Boru Dişi
ISO
228-G
1¼
5
7
9
13
17
24
32
40
50
0,5
0,75
1
1,5
2
3
4
5,5
7,5
3,5
4,6
6
8
10,5
15
-
1,6
2
2,7
3,4
4,3
6,3
8,5
10,3
12,3
682
754
840
993
1156
1479
682
754
825
973
1.121
1.439
1.715
2.006
2.416
10,2
11,4
13,3
16,1
19,4
25,8
9,9
11
12,3
14,9
17,5
23,6
28,3
33,7
40,4
Boru Dişi
ISO
228-G
1¼
5
7
9
12
15
21
28
36
44
0,5
0,75
1
1,5
2
3
4
5,5
7,5
3,5
4,6
6
8
10,5
15
-
1,6
2
2,7
3,4
4,3
6,3
8,5
10,3
12,3
726
807
903
1042
1190
1513
726
807
888
1022
1155
1473
1753
2082
2473
10,4
11,7
13,6
16,2
19,3
25,5
10,1
11,3
12,6
15
17,4
23,3
27,8
33,2
39,5
Boru Dişi
ISO
228-G
1½
5
7
10
14
18
22
28
1
1,5
2
3
4
5,5
7,5
6
8
10,5
15
-
2,7
3,4
4,3
6,3
8,5
10,3
12,3
797
913
1078
1323
691
893
1043
1283
1517
1735
2060
12,7
15,1
18,1
23,8
11,7
13,9
16,2
21,6
25,3
29,7
35,5
Boru Dişi
ISO
228-G
2
5
7
11
15
19
23
1,5
2
3
4
5,5
7,5
8
10,5
15
-
3,4
4,3
6,3
8,5
10,3
12,3
889
1037
1324
869
1002
1284
1560
1820
2111
15,4
18,4
24,4
14,2
16,5
22,2
26,2
30,9
36,4
Boru Dişi
ISO
228-G
2
15
4” GENEL SEÇİM ABAĞI
4002-4004-4006-4010-4012 DMD-P
POMPA GENEL EĞRİLERİ
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER, BOYUTLAR ve AĞIRLIKLAR
96
B
Pompa
Tipi
4002
DMD-P
Kademe
Sayısı
Motor Gücü
(HP)
8
11
16
22
28
38
50
62
0,5
0,75
1
1,5
2
3
4
5,5
Anma Akımı
(A)
Toplam
Yaklaşı
220 V
380 V
220 V
3,5
4,6
6
8
10,5
15
-
1,6
2
2,7
3,4
4,3
6,3
8,5
10,3
741
831
985
1175
1406
1749
2
4
12 Imp g.p.m
10
8
US g.p.m
14
12
10
6
ait bölgede kaldığı belirlenir. Kuyu çapı 4", debi (Q)
feet
4002 / 62
450
1400
"Pompa Genel Eğrileri"nde yatay eksen üzerinde
4002 / 50
1200
350
1000
4002 / 38
kesiştirilir. Kesişme noktası (A), 4004 tipi pompa
250
800
4002 / 28
200
600
4002 / 22
600
150
4002 / 16
4002 / 11
100
4002 / 8
4002 / 11
200
50
Özellikler, Boyutlar ve Ağırlıklar Tablosu"ndan pompa
0
0
Eta (%)
60
0
40
40
20
olarak 4004/13 DMD-P+1,1 kW belirlenir.
20
20
15
25
35
30
1.5
1
40
45
2
0
0
3
0
4
7.5
5
5
4002
/ 62
12.5 6
10
7.5
10
10
15
10
15
10
22.5
20
2515
Impg.p.m
g.p.m
12US
25
17.5
30
20
US g.p.m
14
12
10
8
17.5
15
20 12.5
feet
Imp
g.p.m
US
g.p.m
feet
Imp g.p.m
2035
25
30
feet
1500
1400
450
1050
400
1350
300
400
4002 / 50
1200
4002 / 50
4006 / 44
350
900
1200
350
250
300
1000
1050
4002//40
38
4002
4006 / 36
300
4002 / 32
4002 / 28
4006 / 28
200
150
100
100
50
4002//24
22
4002
4006 - 21
600
450
4002 / 16
4002 / 17
400
450
45
I/min
55
50
2.5
3
m3/h
10
5
15
20
10
25
15
30
20
US g.p.m
35
25
Imp g.p.m
30
feet
1050
4006 / 44
900
4006 / 36
750
250
200
600
4006 / 28
100
450
4006 - 15
300
4006 / 12
4006 / 9
50
4006 / 7
4006 / 5
150
0
Eta (%)
60
0
40
20
10
10
20
15
0.5 20
301
20 1
40
1
40
2
2
0
1.5 50
90 3
8
30
3
mI/min
/h
9
Imp
g.p.m
US
g.p.m
50
70
50
60
Imp g.p.m
300
200
feet
feet
1050
700
feet
600
4006 / 44
175
900
600
175
250
4010 / 28
150
150
500
750
500
4006 / 36
4012 / 23
200
4010 / 22
4006 / 28
4012 / 19
125
125
400600
400
4010 / 18
150
100
100
450
300
300
4006 - 21
4012 / 15
4010 / 14
75
75100
300
200
200
4012 / 11
4010 / 10
4006 / 12
60
2
3
80
4
100
5
120
6
140
7
8
I/min
9
m3/h
0
10
40
30
20
10
0
200
20
US g.p.m
70
60
50
50
40
30
60
Imp g.p.m
feet
600
175
500
150
4012 / 23
125
400
4012 / 19
100
300
4012 / 15
75
200
50
4012 / 7
4006 / 9
4010 / 7
4006/ /77
4012
4010
4006
/ 5/ 5
25
40
1
4012 / 11
4006 - 15
50
50
50
20
0
Impg.p.m
g.p.m
US
6030
60
0
m3/h
US g.p.m
35
5025
40
50
40
0
m3/h
I/min
140 6
7
25
30
30
100
5
120
4020
40
20
I/min
55
50
2.5 80
6
20
3015
20
30
20
70
45
4 100
80
5
15
10
20
10
40
60 2
3
4
10
5
10
10
35
30
60
3
5
10
25
H (m
(mss)
5
00
150
100
4012 / 5
4012 / 5
100
25
100
25
0
Eta (%)
0
60
Eta (%)
0
60
Eta (%)40
60
40
0
0
0
0
0
Eta (%)
60
40
20
40
20
0
0
20
0
00
0
40
2
4006 - 21
0
350
0
2250
0
200
00
35
30
150
0
0
0
25
1.5
1
5
0
150
150
0
4006 / 5
0
0
350
300
300
200
A
40024006
/7 /9
40024006
/5 /7
5050
Eta (%)
0
60
Eta (%)
0
60
Eta (%)
40
60
40
20
40
20
0
200
0
00
0
00
20
15
600
750
40024006
/ 11 - 15
4002 / 13
4002 / 8
4006 / 12
4002 / 9
100
10
0.5
300
600
200
150
150
H (m
(mss)
H (mss)
H (mss)
750
900
800
250
200
250
4010
DMD-P
4012
DMD-P
4006
DMD-P
350
450
25
2.5 5
8
6
4
2
2.5
5
0
m3/h
20
20
40
30
1
30
2
2
60
260
3 90
4
60
4
80
4 120
6120
90
6
100
5 150
8
150
8
10
120
6 180
180 10
210
12
7
140
210
12
240
14
8
240
14 270
16
I/min
9
m3/h
I/min
m3/h
I/min
m3/h
0
0
30
0
2
60
90
4
120
6
150
8
180
10
210
12
240
14
270
16
I/min
m3/h
4012 DMD-P
00
500
00
500
0
I/min
55
50
2.5
H (mss)
10
0.5
4004
DMD-P
4006
DMD-P
4002
DMD-P
5
0
Eta (%)
60
motor gücü 1,1 kW olarak bulunur. Sipariş notasyonu
0
200
50
yakındır. Pompa kademesi 13 olarak seçilir. "Elektriksel
0
400
100
400
noktalarının kesişme noktası 13. kademe eğrisine
H (mss)
H (mss)
H (mss)
4004 DMD-P
4010
DMD-P
4004
DMD-P
nu
250
4002 / 22
ksel
pa
1000
4002 / 38
Karakteristik Eğrisi"ne geçilir. 3 m3/saat ile 75 mSs
0
1200
300
bölgesinde kalır. Buradan 4004 tipi "Pompa Bağımsız
metrik
ız
1400
4002 / 50
150
nu
12 Imp g.p.m
10
8
US g.p.m
14
12
10
6
feet
800
4002 / 8
4
4002 / 62
200
ksel
ine
2
350
4002 / 28
4002 / 16
8
6
4
2
400
3 m3/saat ile dikey eksen üzerinde 75 mSs noktaları
300
0
0
500
450
3 m3/saat ve manometrik yükseklik (H) 75 mSs ise;
400
ız
pa
8
6
4
2
0
4006 DMD-P
0
500
H (mss)
yüksekliğin kesişme noktasının (A) hangi pompa tipine
H (mss)
ine
4002 DMD-P
"Genel Seçim Abağı"ndan istenilen debi ve manometrik
metrik
4002 DMD-P
16 SEÇİM ÖRNEĞİ
40
40
20
20
5
10
10
0.5
H (mss)
H (mss)
0
15
45
90 3
4
100
m3/h
I/min
6
m3/h
5
25
15
30
30
20
40
20
40
0
6030
Imp
g.p.m
US g.p.m
50
Imp g.p.m
feet
feet
1050
700
300
200
4006 / 44
900
600
175
250
4010 / 28
4006 / 36
750
500
150
200
125
4010 / 22
4006 / 28
150
4010 / 18
100
600
0
40
20
120
6
9
m3/h
US g.p.m
70
50
I/min
17
8
60
50
40
30
140
7
60
Imp g.p.m
feet
600
500
150
4012 / 23
125
400
4012 / 19
300
75
4012 / 11
4006 - 15
300
4010
4006
/ 12/ 10
200
4006 / 9
4010 / 7
4006 / 7
4006
/5 /5
4010
150
200
50
4012 / 7
4012 / 5
100
100
25
0
0
0
Eta (%)
60
40
Eta (%)
60
40
20
40
0
20
20
40
1
30
0
3 90
100
5 150
6
6
8
20
120
180
7
10
40
30
20
10
80
4 120
4
10
0
200
60
260
2
8
240
14
50
I/min
9
60
m3/h
Imp g.p.m
feet
600
175
500
150
4012 / 23
125
400
4012 / 19
100
300
4012 / 15
75
4012 / 11
200
50
4012 / 7
4012 / 5
100
25
0
0
Eta (%)
60
40
20
0
30
0
2
60
90
4
120
6
150
8
180
10
210
12
240
14
270
16
0
3
m
/h
I/min
US g.p.m
70
60
50
40
30
140
210
12
I/min
m3/h
4012 DMD-P
0
00
0
0
100
5
175
450
25
0
10
80
4
30
20
10
0
200
60
3
4012 / 15
300
0
Eta (%)
0
60
20
0
40
2
100
4010 / 14
50
50
20
1
400
4006 - 21
100
75
0
0
US g.p.m
35
25
50
30
I/min
55
50
2.5 80
70
20
10
20
10
40
602
3
10
5
10
0
35
30
1.5 50
40
2
5
00
25
301
1
0
350
225
20
15
20
0
30
0
2
60
90
4
120
6
150
8
180
10
210
12
240
14
270
16
I/min
m3/h
4012 DMD-P
0
00
H (m
(mss)
0
4010
4006DMD-P
DMD-P
20
0
H (m
(mss)
4010 DMD-P
4004 DMD-P
nu
18
17
STANDART ELEKTRÝK
ELEKTRİK KUMANDA
KUMANDAPANOSU
PANOSU
STANDART
Standart
Standartelektrik
elektrikpanosunda
panosundaaþaðýdaki
aşaparçalar
bulunur.bulunur.
ğıdaki parçalar
1. Enerji Kontrol Lambası: Pa1. Enerji Kontrol Lambasý:
noya elektrik beslemesi olup
Panoya elektrik beslemesi olup
olmadığını gösterir.
olmadýðýný gösterir.
2. Ana Şalter: Panoya güç bes2. Ana
Þalter:
Panoya
güç
lemesini
açar
veya kapatır.
beslemesini açar veya kapatýr.
3. Kumanda Şalteri: Motora yol
3. Kumanda
Þalteri:için
Motora
verir.
verir. Yol verme
Bak. yol
SayYol fa
verme için Bak. Sayfa
4.
Kuyu su
su
4.Su
Su Seviye
Seviye Otomatiði:
Otomatiği: Kuyu
seviyesine
göre
otomatik
olarak
seviyesine göre otomatik olapompanýn
devreye giriþ
çýkýþýnýgiriş
kontrol
rak pompanın
devreye
eder.
Pompanýn
susuz
çalýþmasýný
çıkışını kontrol eder. Pompaönler.
seviyeçalışmasını
otomatiði, seviye
nınSususuz
önler.
kontrol elektrodlarý ve elektrod kablo
takýmý ile ve
set elektrod
halindedir.
Su seviye otomatiği, seviye kontrol elektrodları
kablo takımı
ile set
halindedir.
5. Faz
(Motor)
Kontrol Rölesi ve Uyarý Lambasý: Üç fazlý motorlarda motorun
iki
önler. Ayrýca
faz dengesizliklerinde
pompayý mo5. faza
Faz kalmasýný
(Motor) Kontrol
Rölesiþebekedeki
ve Uyarı Lambası:
Üç fazlı motorlarda
durdurarak
koruma
saðlar.
(4"
dalgýç
pompa
panolarýnda
isteðe
baðlýdýr.)
torun iki faza kalmasını önler. Ayrıca şebekedeki faz dengesizliklerinde
pompayı durdurarak
koruma
sağlar. (4” dalgıç pompa panolarında iste6. Sigortalar:
Kýsa devreye
karþý koruma.
ğe bağlıdır.)
7. Termik Röle: Aþýrý yüke karþý koruma.
6. Sigortalar: Kısa devreye karşı koruma.
8. Uyarý Lambalarý: Arýza , "Çalýþma", "Kuyu Susuz" lambalarý. Pompanýn
7. Termik Röle: Aşırı yüke karşı koruma.
çalýþmasýnýn kolaylýkla izlenebilmesi saðlar.
8. Uyarı Lambaları: Arıza, “Çalışma”, “Kuyu Susuz” lambaları. Pompanın
9. Ampermetre
Voltmetre:
Akým ve gerilim
deðerleri ölçülebilir. (4" dalgýç
çalışmasınınvekolaylıkla
izlenebilmesi
sağlar.
pompalarda isteðe baðlýdýr)
9. Ampermetre ve Voltmetre: Akım ve gerilim değerleri ölçülebilir. (4” dalgıç pompalarda isteğe bağlıdır)
19
TESİSAT YARDIMCI ELEMANLARI
Hidrolik Devre Elemanları
• Çekvalf: Pompanın en üst kısmında ventil gövdesi diye adlandırılan
parçanın içinde bir dahili çek-valf bulunur. Basma borusu üzerinde kuyu
başında, pompa ile vana arasında harici bir çek-valf kullanılması ve uzun
basma hatlarında her 200 metrede tekrarlanması tavsiye edilir. (Bakınız
Sayfa 21-23; “Pompanın Kuyuya Yerleştirilmesi” şemaları).
• Vana: Basma borusu üzerinde debi ayarını yapmak amacıyla vana
olmalıdır. Pompayı tam açık vana konumunda veya vanasız olarak sürekli
çalıştırmak; kapalı vana konumunda ise 5 dakikadan daha uzun bir süre
çalıştırmak pompa ve/veya motor ömrünü azaltır (Bakınız; Sayfa 21-23
“Pompanın Kuyuya Yerleştirilmesi” şemaları).
• Manometre: Dönüş yönü kontrolü amacıyla ayar vanası önünde mutlaka
manometre olmalıdır. Bu manometrenin ölçüm/dayanım değeri montaj
noktasındaki maksimum pompa basıncına eşit veya ondan büyük olmalıdır (Bakınız; Sayfa 21-23 “Pompanın Kuyuya Yerleştirilmesi” şemaları).
Elektrik Devre Elemanları
Özel Sualtı Kablosu: Kesiti motor gücü ve gerekli uzunluğa göre seçilen
kablo, motor kablosuna özel su geçirmez malzeme ve bağlantı şekliyle
eklenir. Kablo çapının motor gücüne ve kablo uzunluğuna göre uygun
olduğunu “Elektrik Kablosu Kesiti ve Uzunluğu” tablosundaki değerlere
göre kontrol ediniz.
Elektrik Panosu: Pompa motoruna otomatik kumandayı sağlayan pano
aşağıdaki elemanlardan oluşur;
1. Motorun herhangi bir zorlama ve iki fazda kalmasına karşı koruyucu termik röle ve çalışma için uygun değerde seçilmiş kontaktörler.
2. Kısa devreye karşı hat koruma sigortaları.
3. Kumanda anahtarı (oto-0 pozisyonlu).
4. Pompanın kuyuda susuz çalışıp tahrip olmasını önlemek ve otomatik
çalışmayı sağlamak amacıyla su seviye kontrol cihazları kullanılır.
5. Su seviye elektrotları, su seviye kontrol cihazına bağlanır.
6. Faz koruma rölesi.
7. Motor akımını ölçen ampermetre ile çalışma gerilimini ölçen voltmetre
ve voltmetre komütatörü.
20
Elektrik Kablo Kesiti ve Uzunluğu
19
TESÝSAT YARDIMCI ELEMANLARI
!
Elektrik
Kablo Kesiti
vegerilimini
Uzunluðuölçünüz. Şebeke geriliminin izin verilen
DİKKAT!
Şebeke
aralıklar
olmasıÞebeke
durumunda
tabloyu
kullanmayınız.
Þebeke dışında
gerilimini ölçünüz.
gerilimininaşağıdaki
izin verilen aralýklar
dýþýnda
olmasý
durumunda aþaðýdaki tabloyu kullanmayýnýz.
POMPANIN KUYUYA YERLEŞTİRİLMESİ
Genel Esaslar
1. Kuyu suyu sıcaklığını ve kuyu suyundaki kum miktarını laboratuarda
kontrol ettiriniz.
2. Boru ve boru kelepçeleri pompa grubunu, düşey borudaki suyu, kendi
ağırlığını taşıyacak mukavemette olmalıdır. Konrol ediniz.
3. Kuyu çapının pompa çapından en az 2” (inç) büyük olması tavsiye edilir.
4. Pompa emme süzgeci ile kuyu filtre süzgeci arasındaki mesafe maksimum uzaklıkta olmalıdır.
5. Motorun alt ucu ile kuyu tabanı arasındaki mesafe minimum 50 cm olmalıdır. Buna göre pompanın kuyuya indirilme boyunu belirleyiniz.
Not: Basma borusu üzerinde kuyu başında, pompa ile vana arasında harici
bir çek-valf kullanılması tavsiye edilir.
21
21
POMPANIN KUYUYA YERLEÞTÝRÝLMESÝ
Geniş
Kuyuya
Yerleştirme
1
Geniþ
Kuyuya
Yerleþtirme
1
Manometre
musluðu
Manometre
Kablo uçlarýnda
azami 2 ohm
direnç olabilir
Harici Çek-Valf
H
* 50 cm
Elektrot
* Normal kuyular
için 300 cm.
Basýnç borusu
A
Su altý kablosu
Kablo kelepçesi
Çekvalf
Kabloya atýlacak düðüm
Pompa
Kablo
Emme süzgeci
Motor
Çakýl taþý
Detay A - Seviye
elektrotlarýnýn baðlanmasý
22
22
Geniş Kuyuya
Yerleştirme
2
POMPANIN
KUYUYA
YERLEÞTÝRÝLMESÝ
Geniþ Kuyuya Yerleþtirme 2
Havalandýrma
Giriþ kapaðý
Kapak plakasý
Manometre baðlantýsý
Vana
Harici Çek-Valf
Taþýyýcý profiller
Kelepçe
Basýnç borusu
Su altý kablosu
Kablo kelepçesi
Çekvalf
Pompa
Emme süzgeci
Motor
Çakýl taþý
23
POMPANIN
KUYUYA
YERLEÞTÝRÝLMESÝ
Normal
Kuyuya
Yerleştirme
Normal Kuyuya Yerleþtirme
Manometre
Manometre
musluðu
Vana
Enerji kablosu
Havalandýrma
Kapak flanþý
Harici Çek-Valf
Koruyucu boru
Basýnç borusu
Su altý kablosu
Kablo kelepçesi
Çekvalf
Pompa
Emme süzgeci
Motor
Filtre
!
B + 9 > NPSH ise H=0,3 metre.
B + 9 < NPSH ise H=NPSH - (B + 9) metre.
B: Pompa Boyu
23
24
MONTAJ BİLGİLERİ ve TALİMATLARI
Taşıma ve Ambalaj Bilgileri
Alarko dalgıç pompalan fabrikadan güvenli biçimde ambalajlanmış olarak
sevk edilir. Kontrol panosu, su seviye kontrol elektrodları ve kablo opsiyoneldir. İstenirse ikinci bir paket içinde teslim edilirler.
DİKKAT! Pompa ambalajsız veya ambalajlı olarak taşınırken ve am-
balajı sökülürken, hiçbir şekilde darbeye maruz kalmamalı ve enerji
kablosu hasar görmemelidir.
DİKKAT! Pompa, yetkili satıcıdan, bütün parça ve aksesuarlarının
tam ve sağlam durumda olduğu kontrol edilerek alınmalıdır. Kullanıcı
pompayı teslim aldıktan sonra taşıma sırasında oluşabilecek hasarlar
garanti kapsamı dışındadır.
Montaj Ön Hazırlığı
DİKKAT! Pompanın montajı ve kuyuya indirilmesi deneyimli teknik
elemanlar tarafından yapılmalıdır. Pompa enerji besleme kablolarından tutularak kaldırılmamalıdır.
DİKKAT! Pompa ambalajı montajın yapılacağı yerde söküldüğünde pompanın taşıma sırasında zarar görüp görmediği montajı yapan kişi tarafından kontrol edilmelidir. Bir zarar yoksa montaj işlemine başlanmalıdır. Her hangi bir zarar varsa servisin
kontrolu sonucuna göre hareket edilmeli ve pompanın çalıştırılmasında sakınca varsa onarımdan önce montaj yapılmamalıdır.
1. Enerji kablosunu gözden geçirerek üzerinde yırtılmalar ve çizilmeler olup
olmadığını kontrol ediniz. Kabloda hasar varsa değiştirilmesi işlemi Alarko Carrier Yetkili Servisleri tarafından yapılmalıdır.
2. Kablo çıplak uçlarını yağmur ve nemden koruyunuz.
25
3. Elektrik kontrol panosunun uygun biçimde yerleştirildiğini ve panoda
enerji olduğunu kontrol ediniz.
4. Pompanın üzerindeki etikette yazılı olan gerilim, faz sayısı, akım şiddeti
ve frekans değerini şebeke değerleriyle karşılaştırınız, herhangi bir değerde farklılık varsa, uygun enerji değerlerini sağlayana kadar motora
enerji vermeyiniz.
5. Etiket değerlerini not ediniz.
Pompanın Kuyuya İndirilmesi
Uygulama için “Kuyuya Yerleştirme Şemaları”na bakabilirsiniz.
1- Bir taşıyıcı kelepçeyi 0,5 metre boyundaki kısa kolon borusunun üst kısmındaki manşonun altına tespit ediniz.
2- Boruyu pompanın basma ağzına vidalayınız.
3- Kuyuya indirmeden önce, bağlantıyı zorlamadan, nemsiz bir ortamda
pompayı en az bir saat bekletiniz.
- Kenetleyicinin uygulanmasından en az dört saat sonra pompaya yol verilebilir.
4- İzolasyon direncinin ölçülmesi: Meger Cihazı’nın bir ucu pompanın gövdesine diğer ucu ise dört damarlı enerji kablosunun tek tek her damarına
temas ettirilerek her damarın izolasyonu ölçülür.
- Damarlardan şase iletkeni olanının izolasyonu 0 megaohm,
- Diğerlerinin ise;
* Yağlı sızdırmaz sistemli motorlarda (AL4) en az 20 megaohm,
* Test gerilimi 1 dakika süreyle 1000 V DC olmalıdır.
5- Kablo eki yapılırsa kablo su içine sokularak yukarıda anlatıldığı şekilde
tekrar izolasyon kontrolü yapınız. İzolasyon değeri herhangi bir damarda 100 megaohm’dan düşükse kablo eki tekrar yapılmalıdır.
7. Elektrod kablolarını seviye elektrodlarına bağlayınız (Sayfa 29 A detayı).
- Alt seviye elektrodu pompa çıkış ağzından H metre yukarıda asılı ola- cak şekilde bağlanır. H mesafesi aşağıdaki formüller yardımıyla bulunur:
DİKKAT! B + 9 > NPSH ise H=0,3 metre.
B + 9 < NPSH ise H=NPSH - (B + 9) metre.
B: Pompa Boyu
26
- Üst seviye elektrodu alt seviye elektrodunun 3 metre yukarıda
asılı olacak şekilde bağlanır. (Geniş kuyular hariç)
8. Pompa ve boru grubunu, bir palanga sistemi vasıtasıyla, kelepçe kuyu
ağzında asılı kalana kuyuya kadar indiriniz.
- Bu işlem sırasında motor enerji kabloları ve su seviye elektrod kablolarını zarar görmemelidir.
9. Motor enerji kabloları ve seviye kontrol elektrod kablolarını basma borusu üzerine 1,5 - 3 m. arayla, özel plastik kelepçelerle bağlayınız.
- Bu işlem sırasında kablo ile basma borusu arasına 2-3 mm
kalınlıkta küçük lastik parçalar konarak kablonun sıkılmadan
dolayı zedelenmesi önlenmeli ve boruyla elektrik izolasyonu
kuvvetlendirilmelidir.
- Özel plastik kelepçe bulunmuyorsa, su altında çürümeyen naylon ipler kullanılabilir.
- Kablolar hiçbir zaman madeni kelepçelerle basma borusu üzeri- ne bağlanmamalıdır.
10.İkinci boru manşonunun altına başka bir kelepçe bağlayınız.
11.İkinci boruyu, kuyu ağzında askıda olan birinci boruya sızdırmazlık sağlanacak şekilde bağlayınız.
12.İkinci kelepçe yardımıyla pompa grubunu biraz kaldırınız ve birinci kelepçeyi sıkınız. İkinci kelepçe kuyu ağzında asılı olacak şekilde pompa
grubunu kuyuya indiriniz.
13.Pompa istenilen derinliğe indirilene kadar aynı işleme devam ediniz.
14.Pompa istenen derinliğe inildikten sonra, kelepçe sistemini dönmeyecek
şekilde kuyu ağzına monte edilniz.
15.Yatay basma borusu üzerine manometre ve vana monte ediniz.
16.Basma borusu üzerinde kuyu başında, pompa ile vana arasında harici
bir çek-valf monte ediniz.
17.Pompa kuyuya indirilirken enerji kablolarında herhangi bir zarar olup olmadığını anlamak amacıyla 4. maddede anlatılan şekilde tekrar izolasyon kontrolü yapınız.
- İzolasyon direnci 100 megaohm’dan düşükse motora enerji
verilmemelidir. Pompa kuyudan çıkartılarak izolasyon kontrolü
yapılmalıdır. Kablo eki yapılmışsa ek tekrar yapılmalı ve izolasyon
kontrol edilmelidir. Eğer izolasyon direnci yine 100 megaohm’dan düşük çıkarsa Yetkili Servise haber verilmelidir.
27
27
MONTAJ BÝLGÝLERÝ ve TALÝMATLARI
Pompanýn
Kuyuya Ýndirilmesi
Elektrik Devresi
Montajı
17. Pompa kuyuya indirilirken enerji kablolarýnda herhangi bir zarar olup olmadýðýný
1. Elektrik panosu hava şartlarından etkilenmeyecek bir yere monte edilanlamak amacýyla 4. maddede anlatýlan þekilde tekrar izolasyon kontrolü yapýnýz.
melidir.
- Ýzolasyon direnci 100 megaohm'dan düþükse motora enerji verilmemelidir.
Pompa
kuyudan
çýkartýlarak
izolasyon
kontrolü
yapýlmalýdýr.
Kablo
eki ya2. Pompa
enerji
kablosu
mekanik
etkilerden
korunmuş
olarak
panoya
getipýlmýþsa
ek
tekrar
yapýlmalý
ve
izolasyon
kontrol
edilmelidir.
Eðer
izolasyon
rilmelidir.
direnci yine 100 megaohm'dan düþük çýkarsa Yetkili Servise haber verilmelidir.
3. Elektrik pano bağlantıları pano içindeki şemaya göre yapılmalıdır.
Elektrik Devresi Montajý
4. Elektrik
Su seviye
elektrodları
mutlakaetkilenmeyecek
7. maddedekibirölçülere
ve Şekil
9’daki
1.
panosu
hava þartlarýndan
yere monte
edilmelidir.
şemaya
uygun
olarak
bağlanmalıdır.
2. Pompa
enerji
kablosu
mekanik
etkilerden korunmuþ olarak panoya
getirilmelidir.
3.
Elektrik
pano
baðlantýlarý pano içindeki þemaya göre yapýlmalýdýr.
Yol
Verme
Sayısı
4. Su seviye elektrodlarý mutlaka 7. maddedeki ölçülere ve Þekil 9'daki
4” dalgıçuygun
motorlar
için
sayfa 12’ye bakınız.
þemaya
olarak
baðlanmalýdýr.
Yol Verme Sayýsý
4”
dalgýçDengesizliği
motorlar için sayfa 12’ye bakýnýz.
Voltaj
Dalgıç motor devreye alınırken voltaj dengesizliğini minimuma indirmek için
Voltaj Dengesizliði
motor motor
dönüşdevreye
yönü aynı
kalacak
şekilde
fazlarınminimuma
yeri değiştirilir
ve en
Dalgýç
alýnýrken
voltaj
dengesizliðini
indirmek
içindüşük
akım
dengesizliğinin
oluştuğu
faz
sırası
tesbit
edilir.
motor dönüþ yönü ayný kalacak þekilde fazlarýn yeri deðiþtirilir ve en düþük
akým dengesizliðinin oluþtuðu faz sýrasý tesbit edilir.
L1
L2
L3
I1=50A
I2=49A
I3=51A
L1
L2
L3
I ort =50A
T2
T1
T3
Maks. Fark:1A
A.D: 1/50=%2
I1=51A
I2=46A
I3=53A
L1
L2
L3
I ort =50A
T1
T3
T2
Maks. Fark:4A
A.D: 4/50=%8
I1=50A
I2=48A
I3=52A
I ort =50A
T3
T2
T1
Maks. Fark:2A
A.D: 2/50=%4
A.D. : Akým dengesizliði
Yukarýdaki þekildede görüldüðü gibi ayný motor, þebekeye dönüþ yönü ayný kalmak
þartýyla
3 farklý
þekilde baðlanabilir.
þekildede
akýmdönüş
ayný kalmasýna
Yukarıdaki
şekildede
görüldüğüHer
gibiüçaynı
motor,ortalama
şebekeye
yönü aynı
raðmen akým dengesizliði çok farklý mertebelerde olabilmektedir. Motor devreye
kalmak şartıyla 3 farklı şekilde bağlanabilir. Her üç şekildede ortalama akım
alýndýðýnda akým dengesizliði %2 nin altýnda ise mevcut baðlantý aynen býrakýlýr.
aynı kalmasına rağmen akım dengesizliği çok farklı mertebelerde olabilAkým dengesizliði %2 nin üzerine çýkarsa yukarýdaki yöntem uygulanýr ve akým
mektedir. Motor
devreye
alındığında
akımbulunur.
dengesizliği
%2 nin altında
ise
dengesizliðinin
minumum
olduðu
baðlatý þekli
Akým dengesizliðinin
%5'i
mevcut
bağlantı
aynen
bırakılır.
geçmemesi istenir.
Akım dengesizliği %2 nin üzerine çıkarsa yukarıdaki yöntem uygulanır ve
akım dengesizliğinin minumum olduğu bağlatı şekli bulunur. Akım dengesizliğinin %5’i geçmemesi istenir.
28
İLK ÇALIŞTIRMA
İlk Kontroller
DİKKAT! İlk çalıştırma işlemlerinin uygulanmasında Alarko Carrier
yetkili Servisleri yetkilidir.
1- Şebeke gerilimini ölçünüz.
- Ölçülen değerin her üç fazda nominal değere göre sapması
- %10, +%6 toleransları içinde kalmalıdır. Tolerans sınırları aşılıyorsa
motora enerji vermeyiniz.
2- Ön dirençli veya direkt yol vermeli motorlarda termik ayarını etiket üzerindeki akım değerine ayarlayınız.
DİKKAT! Etiket Akımı x 0,58 = Termik rölenin ayarlanacağı akım değeri.
3- Pompa çıkışına bağlanan vanayı kapalı vana değerine yakın bir konuma
ayarlayınız.
4- Ana şalteri ve kumanda şalterini açarak pompayı çalıştırınız. Manometreden basınç değerini okuyunuz.
5- Pompayı durdurunuz ve vana konumunu değiştirmeden motora giren iki
fazın yerini değiştiriniz.
6- Pompayı çalıştırınız, manometreden basıncı okuyunuz.
- Daha yüksek basınç değeri veren bağlantı doğru dönme yönüdür.
7- Fazları doğru dönme yönünde bağlayarak pompayı çalıştırınız.
Son Kontroller
1- Termik röle ayarını kontrol ediniz.
2- Sigortalardan bir tanesini çıkartıp pompayı iki fazda çalıştırınız.
3- Bu durumda termiğin en geç 30-40 saniye içerisinde atması gerekir. Termiğin atıp atmadığını kontrol ediniz.
4- Bu kontrolu her üç faz için de tekrarlayınız. Her denemede motor ile yol
vericiye 3 dakikalık bir soğuma müddeti veriniz.
29
5- Vananın değişik konumlarında ampermetreden okunan akım değerinin
motor nominal akımından fazla olup olmadığını kontrol ediniz. Fazla ise
Alarko Carrier Yetkili Servisi’ne haber veriniz.
6- Pompayı istenen basınç değerine vana yardımı ile ayarlayınız.
BAKIM
Pompanın işletmeye alındığı ilk zamanlarda izolasyon değeri düzenli olarak kontrol edilmelidir.
- Pompa bir süre çalıştıktan sonra bu değerin 10 megaohm’un altı- na inmesi ve belli bir değerde sabit kalması gerekir.
- Bu değer 2 megaohm’un altında değilse pompa çalışmaya emni-
yetle devam edebilir.
- Ölçülen değer 2 megaohm’un altında ise Alarko Carrier Yetkili
Servisi’ne haber verilmelidir.
- İzolasyon kontrolu her ay yapılmalıdır.
DİKKAT! İzolasyon kontrolunun motor soğukken yapılması gerekir. Çalışmış ve ısınmış motor durdurulduktan bir saat sonra ölçüm yapılabilir.
Uzun Süreli Kullanılmama
Uzun süreli kullanmama durumunda pompa kuyuda kalabilir.
DİKKAT! Pompa uzun süre kuyuda kalacaksa dönen kısımların sıkışmaması için motor ayda bir kez kısa bir süre çalıştırılmalıdır.
Elektrik Değerlerinin Kontrolü
Pompa işletmeye alındığında çalışma noktasındaki başlangıç akım, gerilim
ve basınç değerleri kaydedilmeli ve zaman içerisinde bu değerlerde bir değişiklik olup olmadığı gözlenmelidir.
Elektrik Donanımının Kontrolü
- Elektrik donanımı (pano dahil) altı ayda bir kontrol edilmelidir.
- Kontaktör kontakları ile motor uç bağlantılarında gevşeme olup olmadığı kontrol edilmelidir.
30
30
ARIZALAR, OLASI NEDENLERİ, GİDERİLMELERİ
ARIZALAR, OLASI NEDENLERÝ, GÝDERÝLMELERÝ
Pompa yol almýyor
Ö
Þebekede elektrik
var mý? Kontrol
ediniz.
Ö
Hayýr
Ö
Elektrik gelmesini
bekleyiniz veya bir
jeneratörle elektrik
saðlayýnýz.
Ö
Evet
Ö
Sigortalarý
deðiþtirin,
kesinlikle tel
kullanmayýn.
Ö
Evet
Ö
Kuyu su
seviyesinin
pompanýn
çalýþmasý için
gerekli seviyeye
çýkmasýný
saðlayýn.
Ø
Evet
Ø
Sigortalarý kontrol
edin. Atmýþ mý?
Ø
Hayýr
Ø
Kuyu su seviyesi
düþük olabilir.
Kontrol edin.
Düþük mü?
Ø
Hayýr
Ø
Pompada mekanik
bir arýza olabilir.
Ø
Lütfen Alarko
Carrier Yetkili
Servisi’ni arayýnýz.
31
Termik röle atýyor
Ö
Faz kesilmesi var Ö Evet
mý? Kontrol ediniz.
Ö
Kesik olan faza
elektrik gelmesini
saðlayýn. Pompayý
çalýþtýrýn.
Üç fazdaki gerilim
nominal deðerine
göre %10’dan az,
%6 fazla sapma
göstermemelidir.
Gösteriyorsa
þebeke geriliminin
normal hale
getirilmesini
saðlayýn.
Ø
Hayýr
Ø
Üç fazdaki gerilimi
ölçün. Fazlardaki
gerilim
deðerlerinde
oynama var mý?
Ö
Evet
Ö
Ö
Evet
Ö Motor aþýrý akým
Ø
Hayýr
Ø
Termik ayarý doðru
mu? Kontrol edin.
Ø
Hayýr
Ø
Direkt yol vermeli
motorlarda termik
ayarlarýný motor
etiketi üzerindeki
amper deðerine
göre ayarlayýn.
Yýldýz / üçgen yol
vermeli motorlarda
ise termik ayarýný
motor etiket amper
deðeri x 0,58 =
termik rölenin
ayarlanacaðý
amper deðerine
ayarlayýn.
çekiyor mu?
Ø
Pompada mekanik
bir arýza olabilir,
pompayý durdurun.
Ø
Lütfen Alarko
Carrier Yetkili
Servisi’ni arayýnýz.
31
32
32
Debi azalýyor.
Pompa basýncýný
manometreden
okuyun.
Ö
Basýnç deðeri
baþlangýçta
ayarlanan
deðerden büyük
mü?
Ø
Hayýr
Ø
Basýnç deðeri
baþlangýçta
ayarlanan
deðerden küçük
mü?
Ø
Evet
Ø
Emme süzgeci
veya pompa
kýsmen týkanmýþ,
uzun süre
kullanmaktan
pompa parçalarý
aþýnmýþ olabilir.
Ø
Pompanýn bakýma
ihtiyacý var.
Çalýþtýrmayýn.
Ø
Lütfen Alarko
Carrier Yetkili
Servisi’ni arayýnýz.
Ö
Evet
Ö
Vana kýsýlmýþtýr.
Manometreden
kontrol ederek
vanayý gerekli
basýnca
ayarlayýnýz
33
Ampermetrede
devamlý ani
oynamalar
görülüyor
Ö
Su seviyesi çok
Ö
aþaðý düþmüþtür.
Pompa hava
emiyor. Su
seviyesini kontrol
edin. Seviye düþük
mü?
Ø
Hayýr
Ø
Vanayý kýsarak
debiyi düþürün.
Ampermetredeki
oynamalar sürüyor
mu?
Ø
Evet
Ø
Pompayý
çalýþtýrmayýn
Ø
Lütfen Alarko
Carrier Yetkili
Servisi’ni arayýnýz.
Evet
Ö
Su seviyesinin
tekrar
yükselmesini
saðlayýn. Bu
olmuyorsa kuyu
þartlarý uygunsa
pompayý daha
derine indirtin.
33
İSTANBUL : GOSB - Gebze Org. San. Bölgesi, Ş. Bilgisu Cad. 41480 Gebze-KOCAELİ
ANKARA
İZMİR
ADANA
ANTALYA
MDH
Tel: (0262) 648 60 00 - Fax: (0262) 648 60 08
: Sedat Simavi Sok. No: 48, 06550 Çankaya - ANKARA
Tel: (0312) 409 52 00 - Fax: (0312) 440 79 30
: Şehit Fethibey Cad. No:55, Kat:13, 35210 Pasaport - İZMİR
Tel: (0232) 483 25 60 - Fax: (0232) 441 55 13
: Ziyapaşa Bulvarı Çelik Ap. No : 25/5-6, 01130 ADANA
Tel: (0322) 457 62 23 - Fax: (0322) 453 05 84
: Mehmetçik Mahallesi Aspendos Bulvarı No: 79/5 - ANTALYA
Tel: (0242) 322 00 29 - Fax: (0242) 322 87 66
: 444 0 128
web: www.alarko-carrier.com.tr
e-posta: [email protected]
Download

DALGIÇ POMPALAR ve MOTORLARI 4” DIAMOND