LCD EKRANLI ELEKTRİK PANOLARI
KULLANMA KILAVUZU
LCD - LCDAS - LCDY
1
Elektrik Panosu Tipleri..............................................................................................................7
Elektrik Panosu Genel Özellikleri............................................................................................ 8
Elektrik Panosu Ön Panel Tanıtım Ve Kullanımı...................................................................... 9
Ayarlar Menüsü....................................................................................................................... 10
Kablo Bağlantıları.................................................................................................................... 11
Bağlantı Şemaları.................................................................................................................... 12-16
Termistör Koruması................................................................................................................. 17
Su Kaçaklarına Karşı Koruma................................................................................................. 17
Teknik Özellikler....................................................................................................................... 17
Pano Ebatları.......................................................................................................................... 18
Pratik Arıza Bulma ve Giderme............................................................................................... 19
2
3
DİKKAT Panonun zarar görme tehlikesi.
DİKKAT
4
5
ELEKTRİK PANO TİPLERİ
1 POMPALI
Hidrofor
Sistemleri
Atıksu
Pompalar
2 POMPALI
Yangın
Hidroforları
Hidrofor
Sistemleri
Atıksu
Pompalar
3 POMPALI
Yangın
Hidroforları
LCD 0,5-7,5HP LCDAS 0,5-7,5HP LCDY 0,5-7,5HP LCD 2X 0,5-7,5HP LCDAS 2X 0,5-7,5HP LCDY 2X 0,5-7,5HP
Hidrofor
Sistemleri
LCD 3X 0,5-7,5HP
LCD 10HP
LCDAS 10HP
LCDY 10HP
LCD 2X 10HP
LCDAS 2X 10HP
LCDY 2X 10HP
LCD 3X 10HP
LCD 15HP
LCDAS 15HP
LCDY 15HP
LCD 2X 15HP
LCDAS 2X 15HP
LCDY 2X 15HP
LCD 3X 15HP
LCD 20HP
----------
LCDY 20HP
LCD 2X 20HP
----------
LCDY 2X 20HP
LCD 3X 20HP
LCD 25HP
LCDAS 25HP
LCDY 25HP
LCD 2X 25HP
LCDAS 2X 25HP
LCDY 2X 25HP
LCD 3X 25HP
LCD 30HP
----------
LCDY 30HP
LCD 2X 30HP
----------
LCDY 2X 30HP
LCD 3X 30HP
LCD 40HP
LCDAS 40HP
LCDY 40HP
LCD 2X 40HP
LCDAS 2X 40HP
LCDY 2X 40HP
LCD 3X 40HP
----------
LCDAS 60HP
----------
----------
LCDAS 2X 60HP
----------
----------
Elektrik panolarımız 10HP güce kadar direk yolverme, 15HP ve yukarı güçlerde Yıldız Üçgen
yolvermelidir.
6
7
ELEKTRİK PANOSU ÖN PANEL TANITIM ve KULLANIMI
ELEKTRİK PANOSU GENEL ÖZELLİKLERİ
Pano Yapısı :
1 : 16 Bit mikroişlemci tabanlı tasarım.
2 : 48Mhz çalışma Frekansı.
3 : 4X20 karakter mavi LCD ekran.
4 : Türkçe menü kolay kullanım.
Ekran Bilgi-İkaz ve Bildirimleri :
1 : Tarih ve saat bilgilerini görebilme.
2 : Oluşan arıza olaylarını görebilme.
3 : Geçmiş son 20 arıza olayını tarih ve saati ile izleyebilme.
4 : 3 faz gerilim değerlerini ekranda görebilme.
5 : Pompa akımlarını görebilme.
6 : Pompa HAZIR , DEVREDE ve ARIZA bilgilerini izleyebilme.
7 : Pompaların çalışmış olduğu zamanları izleyebilme.
Koruma ve Kumanda Özellikleri :
Menü
KORUMA ve KUMANDA ÖZELLİKLERİ
Sırası
1 Çalışma sahası seçimi (HİDROFOR-ATIKSU-YANGIN)
Hidrofor
X
Atıksu Yangın
X
X
2
Seçilen çalışma sahasını ekranda görebilme
X
X
X
3
Gerilim alt ve üst değerlerini set edebilme
X
X
X
4
Ana ekranda sayfa değiştirme ve menü içerisinde yukarı hareketi sağlar.
Menüye girmek ve yapılan değişiklikleri kaydetmek için kullanılır.
Pompa akım değerlerini set edebilme
X
X
X
5
Aşırı ve düşük gerilimlerde koruma
X
X
X
6
Faz kesikliği ve fazlar arası gerilim dengesizliklerinde koruma
X
X
X
X
X
8
Aşırı akımlarda koruma
Arıza olduğunda otomatik resetleme
X
X
X
X
9
Otomatik reset bekleme süresi ve sayısını ayarlayabilme
X
X
X
10
Su seviyesine bağlı Flatör veya Elektrodla çalışma Seçeneği
Çok pompalı sistemlerde çalışma zamanına bağlı eşyaşlanma
X
X
X
11
X
X
X
12
Termistör PTC(aşırı sargı sıcaklığı) koruması
X
X
X
13
Su kaçaklarına karşı koruma
X
İlgili pompa devredeyken yanar.
14
Su taşmalarına karşı taşkın flatör bağlantısı ile sesli ikazda bulunma
X
İlgili pompa otomatik modda iken yanar.
15
Pompaların 1 saate devreye girme (Şalt) sayısı sınırlayabilme
X
X
16
Otomatik ve manuel çalışma seçimi
X
X
X
17
Manuel çalışmada test butonuna bastıkça çalışma
X
X
X
18
Arıza halinde ışıklı, sesli bildirimler (Kuru kontak)
X
X
19
Haftada 2 gün otomatik test yapabilme (gerçek zaman saati)
X
X
7
Arıza bildirimlerini sıfırlamak ve buzzeri susturmak için kullanılır.
Menü içerisinde aşağı hareketi sağlar.
Menüde bir işlem öncesine dönmeyi ve menüden çıkmayı sağlar.
Çalışma ikazı verdiğinde yanar.
Sistemde arıza olduğunda yanar ve arızanın nedenini ekranda bildirir.
İlgili pompayı otomatik veya manuel konuma alır.
İlgili pompa manuel konumdayken bu tuşa basılı tutuldukça çalışır.
8
9
AYARLAR MENÜSÜ
Su Seviye Ayari
SSR Elektrod
Sistem kurulduğunda pano ile ilgili gerekli ayarlar yapılmalıdır. Aksi halde sistem fabrika değerlerini
esas alarak çalışacaktır. Buda her sistem için doğru olmayabilir.
Su Seviye ayari ekranında SET tuşuna basılır ve ekranda seviye ayarı SSR elektrod veya Flator
yazısı yanıp sönmeye başlar. Su Seviye ayarı yukarı / aşağı ok tuşları değiştirilebilir. Sistemde
Kullanılan SSR elektrod veya Flatör seçilerek SET tuşuna basılır ve ayar tamamlanmış olur.
Ust Voltaj =
Alt Voltaj =
Öngörülenin üstünde ve altındaki voltaj değişikliklerinin sisteminize zarar vermesini önlemek
için alınan bir koruma önlemidir.
Su Seviye Ayarı tamamlandıktan sonra Yukarı ok tuşu ile Geçmiş Arızalar menüsüne gelinir.
SET tuşuna basılarak geçmiş arızalar karşımıza gelir.
Elektrik panolarında fabrika üst voltaj değeri 430V, Alt voltaj değeri ise 350V olarak
belirlenmiştir.
27.04.2014 15:38
1- Dusuk Voltaj
Dikkat ! Ayar yapılırken şebeke üst voltaj set değeri fabrika değerinin üstünde, alt voltaj set
değeri ise fabrika değerinin altında olması önerilmez. Aksi halde pompa ya da pompalar
zarar görebilir.
Ayarlara girmek için SET tuşuna basılır. Ekrana Gerilim Ayarları menüsü gelir. Gerilim
.
Bu durumda yukarı/aşağı ok tuşları ile değer değiştirilebilir. değişiklik işlemi tamamlandıktan
KABLO BAĞLANTILARI
Kabloların Terminal Bağlantıları
sonra ESC tuşu ile çıkılır ve yukarı ok tuşuna baılır ve karşımıza AKIM ayarları menüsü gelir.
Pompa -1
Öngörülenin üstünde akım değişikliklerinin sisteminize zarar vermesini önlemek
için alınan bir koruma önlemidir.
Bu ayar ile set edilen değerin üzerindeki motor akımlarında sistem kendini korumaya
alır ve Motoru durdurur.
No
Kablo
Ucu
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13
14-17
15-17
16-17
18-19-20
Selonoid Valf
Hata Role
Boş
Basınç şalteri 1
Basınç şalteri 2
Basınç şalteri 3
Boş
Ptc 3
Ptc 2
Ptc 1
Flatör- S. S. Elektrodu
Hidrofor
Sistemleri
Atıksu
Pompaları
Arıza Bildirimleri
Taşkın Hata
Arıza Bildirimleri
Yangın
Hidrofor
Sistemleri
Selonoid Valf
Arıza Bildirimleri
Flatör
Flatör
Taşkın flatör
Boş
Basınç şalteri 1
Basınç şalteri 2
Basınç şalteri 3
Boş
Basınç şalteri 1
Basınç şalteri 2
Basınç şalteri 3
Boş
Ptc 3
Ptc 2
Ptc 1
Flatör- S. S. Elektrodu
Ptc 2
Ptc 1
Su kaçağı
Faz uçlarını sigorta girişine, Nötr ucunu mavi klemense bağlayınız.
Basınç şalteri kablosunu Basınç şalteri girişi terminallerine bağlayınız. Kullanılmaması halinde
Basınç şalteri terminalleri köprülenmelidir.
Dikkat ! Basınç şalteri girişlerinde 5 Volt gerilim vardır. Yüksek gerilim uygulamayınız.
set değeri karşımıza gelir değiştirmek için yukarı / aşağı ok tuşları kullanılır. Motor etiketindeki
akım değeri yazılarak SET tuşu ile değer hafızaya alınır ve ayar tamamlanmış olur.
Dikkat ! Nötr hattına faz vermeyiniz.
tuşu ile Su Seviye Ayari menüsüne gelinir.
10
Kesinlikle panoyu topraklayınız.
Olası kaçaklar ciddi yaralanmalara ve pano hasarına neden olabilir.
11
1 Pompalı Atık Su: (LCDAS..HP)
1 Pompalı Hidrofor : (LCD..HP)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112
181920
1617
1920
ARIZA
BİLDİRİMLERİ
ARIZA
BİLDİRİMLERİ
1 2 3 4 5 6 7 8
19 20
19 20
1 Pompalı Yangın Hidroforu: (LCDY..HP)
1 Pompalı Hidrofor + PTC : (LCD..HP)
1 2 3 4 5 6 7 8
1617181920
181920
ARIZA
BİLDİRİMLERİ
ARIZA
BİLDİRİMLERİ
1 2 3 4 5 6 7 8
19 20
19 20
19 20
12
19 20
13
2 Pompalı Atık Su: (LCDAS2X..HP)
2 Pompalı Hidrofor : (LCD2X..HP)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920
19 20
ARIZA
BİLDİRİMLERİ
ARIZA
BİLDİRİMLERİ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920
19 20
2 Pompalı Yangın Hidroforu: (LCDY2X..HP)
2 Pompalı Hidrofor + PTC : (LCD2X..HP)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920
ARIZA
BİLDİRİMLERİ
ARIZA
BİLDİRİMLERİ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920
19 20
19 20
19 20
14
19 20
15
3 Pompalı Hidrofor : (LCD3X..HP)
Termistör Koruması:
Motor sargıları içerisinde bulunan termistörler sargılarındaki ısının 130 C ye çıkması halinde,
kendi devresi üzerindeki direnci arttırarak elektrik kumanda panosuna ikazda bulunur.
Bu ikazlar, pano içerisinde bulunan PTC’li Motor koruma rölesi yardımıyla değerlendirilerek
motoru durdurur ve sargıların yanması büyük ölçüde önlenmiş olur.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920
Su Kaçaklarına Karşı Koruma:
Atık su pompalarda; motorla pompa bölümü arasında yağ dolu hücrede elektrod kullanılmaktadır.
Elektrod ile topraklama hattının beraber su ile temas etmesi halinde pano içerisinde bulunan
su kaçak rölesine ikaz göndererek motoru durdurur ve motorun zarara görmesini engeller.
19 20
ARIZA
BİLDİRİMLERİ
3.
19 20
TEKNİK ÖZELLİKLER
3 Pompalı Hidrofor + PTC : (LCD3X..HP)
2 POMPALI
ÇALIŞMA GERİLİMİ
3x380V AC
ÇALIŞMA FREKANSI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920
50 Hz.
ÇALIŞMA AKIMI
EKRAN
0,02 - 5,5 A.
4X20 Mavi ekran LCD (Liquid Crystal Display)
+- %1
ÖLÇÜM HASSASİYETİ
ÇALIŞMA SICAKLIĞI
ARIZA
BİLDİRİMLERİ
3.
19 20
BOYUTLAR (MM)
AĞIRLIK
3 POMPALI
-20......+50 c
200X280X140
265X355X123
2350 gr.
3250 gr.
19 20
16
17
PANO EBATLARI
Gerilim ayarlarından üst voltaj değerini
kontrol ediniz.
Gerilim ayarlarından alt voltaj değerini
kontrol ediniz.
N
L
FAZ SIRA
HATASI
1 ve 2 Pompalı
3 Pompalı
N
140mm
123mm
L
280mm
355mm
H
210mm
265mm
Faz sırası tersttir.
R,S,T faz uçlarından ikisinin yerini
değiştiriniz.
Sistemde su olmadığı için panodan
18
19
NOT : ........................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
20
NOT : ........................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
21
BUREAU
V E R ITAS
Energy & Process
CERTIFICATE OF ATTESTATION
B.V. Job Ref: IDD.1.876.HD
-IST.REV1
Project/Installation: KRK's Consultancy Of Low Voltage Directive
73/23/EEC For Low Voltage Panels / Al?ak Gerilim Panolan icin
73/23/EEC Aleak Gerilim D irektifine Gore CE Markalama i?in
Yapilan Danismanlik
B.V . No: TUR_5078
Inspection ordered to B.V. by (1):
KRK Elektrik insaat Turizm San. Tic. Ltd.Sti.
Supplier: KRK Elektrik insaat Turizm San. Tic. Ltd.Sti.
Ref.of the Order to B.V.: IDD.1876.HD
-IST.REV1
Sub-supplier, if any: NIL
Copies to: KRK Elektrik insaat Turizm San. Tic. Ltd.Sti., BV
Master File
(1) the addressee of the original of this report______________________________________________________________________
;
Description of the Supply / Subject of inspection:
Consultancy Of 73/23/EEC Low Voltage Directive For Sa
me As Declaration Of Conformity's Trade Mark :
Low Voltage Panels
This report covers the whole of the supply: x YES (no more inspection planned) NO (part of the supply still to be inspected)
Scope of the B.V. Survey:
Consultancy Of Conformity With Preparing Technical File And Application And Settlement Of Ce Directive's
Rules
This supply complies with the following applicable document (s):(2)
BV Rules
73/23/EEC Low Voltage Directive
EN 60204-1
EN 60529
(2) and only for parts of the document(s) which concer
n the certification or the relevant service provided by Bureau Veritas.
List of enclosures: NIL
(or reference to enclosed list)
The report is valid together with enclosures (if listed). Only pages of enclosures (or parts of pages) which are signed/stamp
ed, are
considered as part of this report.
__________________________________________________________________________________
Marking and Stamping on the items: CE Marking
Particulars or comments:
THE UNDERSIGNED REPORT THAT IS ABOVE MENTIONED SUPPLY WAS INSPECTED IN CONFORMITY WITH 73/23/EEC LOW VOLTAGE
DIRECTIVE.
Date of Issuance: 10.02.2005
Validated by: Name:
Issued by:
Yakup UCAR Sign:
Name: Hakan TANDOGAN
Sign:
Location of inspection: KRK Elektrik insaat Turizm San. Tic. Ltd.Sti. / ISTANBUL
This report is delivered within the Scope of the General Conditionsof
ofBureau
Services
Veritas
DOMAK POMPA ve MAKİNE SANAYİ A.Ş.
Org.San.Bölg. Adnan Kahveci Bulvarı No:46
KUTLUKENT/SAMSUN
This report is issued further to an inspection whose duration and scope were
limited by the terms and conditions of the contract with BV principal.
This report is NOT an indication that the item(s) is (are) fit for any specific
purpose and doe.s not release the manufacturer, supplier and any party from
their respective duty, guarantee, obligation and/or indemnity relating to,
without limitation, patents, workmanship, materials, safety, performance in
operation and/or reliability._______________________________________
22
www.domak.com.tr
[email protected]
Tel : +90 362 266 80 50
Download

yükle - Domak Su Pompaları