KARAR NUMARASI: Y(K-I)1807-2014
SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ’NİN CREDITWEST BANK LTD.’DEN
KULLANDIĞI KREDİ VADESİNİN UZATILMASI
(Önerge No:1872/2014)
(Ç.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, 24.9.2014 tarih ve 72/2014 sayılı Sosyal Sigortalar Dairesi
İdare Meclisi Kararı ve Borç Yönetim Komitesi’nin 27.1.2014 tarihli kararı
doğrultusunda, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin Eylül 2014 maaşlarının sorunsuz bir
şekilde ödenebilmesi amacıyla, Creditwest Bank Ltd.’den Bakanlar Kurulu’nun
Y(K-I)604-2014 sayı ve 26.3.2014 tarihli kararı ile alınan 5 Milyon TL kredinin
%13.50 faiz ve %0.5 komisyonun ödenmesi koşulu ile Devlet Kefalet Senedi
karşılığında vadesinin %13.50 faiz ve %0.5 komisyon oranı ile 1 (Bir) ay
uzatılmasına ve yapılacak yeni Borç Senet veya Senetleri’nin Sosyal Sigortalar
Dairesi Müdürü’nce imzalanmasına karar verdi.
25.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1808-2014
SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ’NİN KIBRIS KAPİTAL BANK LTD.’DEN
KULLANDIĞI KREDİ VADESİNİN UZATILMASI
(Önerge No:1873/2014)
(Ç.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, 24.9.2014 tarih ve 73/2014 sayılı Sosyal Sigortalar
Dairesi İdare Meclisi Kararı ve Borç Yönetim Komitesi’nin 27.1.2014 tarihli kararı
doğrultusunda, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin Eylül 2014 maaşlarının sorunsuz bir
şekilde ödenebilmesi amacıyla, Kıbrıs Kapital Bank Ltd.’den Bakanlar Kurulu’nun
Y(K-I)1225-2014 sayı ve 25.6.2014 tarihli kararı ile alınan 3 Milyon TL kredinin,
% 15 faiz ve %0.5 komisyonun ödenmesi koşulu ile Devlet Kefalet Senedi
karşılığında vadesinin %15 faiz ve %0.5 komisyon oranı ile 1 (Bir) ay uzatılmasına
ve yapılacak yeni Borç Senet veya Senetleri’nin Sosyal Sigortalar Dairesi
Müdürü’nce imzalanmasına karar verdi.
25.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1809-2014
SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ’NİN LİMASOL TÜRK KOOPERATİF
BANKASI LTD.’DEN KULLANDIĞI KREDİ VADESİNİN UZATILMASI
(Önerge No:1874/2014)
(Ç.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, 24.9.2014 tarih ve 74/2014 sayılı Sosyal Sigortalar Dairesi
İdare Meclisi Kararı ve Borç Yönetim Komitesi’nin 27.1.2014 tarihli kararı
doğrultusunda, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin Eylül 2014 maaşlarının sorunsuz bir
şekilde ödenebilmesi amacıyla, Limasol Türk Kooperatif Bankası Ltd.’den
Bakanlar Kurulu’nun Y(K-I)1216-2014 sayı ve 25.6.2014 tarihli kararı ile vadesi
uzatılan 7.5 Milyon TL’lik kredinin %11 faiz ve %1.5 komisyonun ödenmesi koşulu
ile vadesinin aynı şartlar ile (%11 faiz ve %1.5 komisyon) Devlet Kefalet Senedi
karşılığında 1 (Bir) ay uzatılmasına ve yapılacak yeni Borç Senet veya Senetleri’nin
Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü’nce imzalanmasına karar verdi.
25.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1810-2014
SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ’NİN KIBRIS UNIVERSAL BANK LTD.’DEN
KULLANDIĞI KREDİ VADESİNİN UZATILMASI
(Önerge No:1875/2014)
(Ç.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, 24.9.2014 tarih ve 75/2014 sayılı Sosyal Sigortalar
Dairesi İdare Meclisi kararı ve Borç Yönetim Komitesi’nin 27.1.2014 tarihli kararı
doğrultusunda, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin Eylül 2014 maaşlarının sorunsuz
bir şekilde ödenebilmesi amacıyla, Kıbrıs Universal Bank Ltd.’den
Bakanlar Kurulu’nun Y(K-I)1219-2014 sayı ve 25.6.2014 tarih ve
Y(K-I)1594-2014 sayı ve 26.8.2014 tarihli kararları ile alınan toplam 2 Milyon TL
kredinin %15 faiz ve %0.5 komisyonun ödenmesi koşulu ile Devlet Kefalet Senedi
karşılığında vadesinin %15 faiz ve %0.5 komisyon orani ile 1 (Bir) ay uzatılmasına
ve yapılacak yeni Borç Senet veya Senetleri’nin Sosyal Sigortalar Dairesi
Müdürü’nce imzalanmasına karar verdi.
25.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1811-2014
SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ’NİN KIBRIS VAKIFLAR BANKASI LTD.’DEN
KULLANDIĞI KREDİ VADESİNİN UZATILMASI
(Önerge No:1876/2014)
(Ç.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, 24.9.2014 tarih ve 76/2014 sayılı Sosyal Sigortalar
Dairesi İdare Meclisi kararı ve Borç Yönetim Komitesi’nin 27.1.2014 tarihli kararı
doğrultusunda, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin Eylül 2014 maaşlarının sorunsuz bir
şekilde ödenebilmesi amacıyla, Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd.’den Bakanlar
Kurulu’nun Y(K-I)1220-2014 sayı ve 25.6.2014 tarih, Y(K-I)1435-2014 sayı ve
23.7.2014 tarih ve Y(K-I)1593-2014 sayı ve 26.8.2014 tarihli kararları ile alınan
toplam 8.5 Milyon TL kredinin %14 faiz ve %1 komisyon ödemesi koşulu ile
Devlet Kefalet Senedi karşılığında vadesinin %14 faiz ve %1 komisyon oranı ile
1 (Bir) ay uzatılmasına ve yapılacak yeni Borç Senet veya Senetleri’nin Sosyal
Sigortalar Dairesi Müdürü’nce imzalanmasına karar verdi.
25.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1812-2014
SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ’NİN YAKIN DOĞU BANK LTD.’DEN
KULLANDIĞI KREDİ VADESİNİN UZATILMASI
(Önerge No:1877/2014)
(Ç.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, 24.9.2014 tarih ve 77/2014 sayılı Sosyal Sigortalar Dairesi
İdare Meclisi kararı ve Borç Yönetim Komitesi’nin 27.1.2014 tarihli kararı
doğrultusunda, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin Eylül 2014 maaşlarının sorunsuz bir
şekilde ödenebilmesi amacıyla, Yakın Doğu Bank Ltd.’den Bakanlar Kurulu’nun
Y(K-I)403-2014 sayı ve 26.2.2014 tarih, Y(K-I)606-2014 sayı ve 26.3.2014 tarih,
Y(K-I)1072-2014 sayı ve 27.5.2014 tarih ile Y(K-I)1595-2014 sayı ve 26.8.2014 tarihli
kararları ile alınan toplam 24 Milyon TL kredinin oluşan faiz ve komisyonun ödenmesi
koşulu ile 21 Milyon TL’nın %13 faiz ve %1 komisyon ve 3 Milyon TL’nın ise
%14.50 faiz ve %1 komisyon ile Devlet Kefalet Senedi karşılığında vadelerinin
1 (Bir) ay uzatılmasına ve yapılacak yeni Borç Senet veya Senetleri’nin Sosyal
Sigortalar Dairesi Müdürü’nce imzalanmasına karar verdi.
25.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1813-2014
SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ’NİN YAKIN DOĞU BANK LTD.’DEN
KREDİ KULLANMASI
(Önerge No:1878/2014)
(Ç.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, 24.9.2014 tarih ve 78/2014 sayılı Sosyal Sigortalar Dairesi
İdare Meclisi Kararı ve Borç Yönetim Komitesi’nin 27.1.2014 tarihli kararı
doğrultusunda, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin Eylül 2014 maaşlarının sorunsuz bir
şekilde ödenebilmesi amacıyla, Yakın Doğu Bank Ltd.’den %14 faiz ve % 2
komisyon oranı ile 1 (Bir) ay vadeli 4 Milyon Türk Lirası krediyi Devlet Kefalet
Senedi ile borçlandırılmasına, oluşacak masrafların Sosyal Sigortalar Dairesi
tarafından ödenmesine ve yapılacak Borç Senedi’nin Sosyal Sigortalar Dairesi
Müdürü’nce imzalanmasına karar verdi.
25.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1814-2014
SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ’NİN KIBRIS VAKIFLAR BANKASI LTD.’DEN
KREDİ KULLANMASI
(Önerge No:1879/2014)
(Ç.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, 24.9.2014 tarih ve 79/2014 sayılı Sosyal Sigortalar
Dairesi İdare Meclisi kararı ve Borç Yönetim Komitesi’nin 27.1.2014 tarihli kararı
doğrultusunda, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin Eylül 2014 maaşlarının sorunsuz bir
şekilde ödenebilmesi amacıyla, Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd.’den %14 faiz ve
%1 komisyon ile 1 (Bir) ay vadeli 2 Milyon Türk Lirası krediyi Devlet Kefalet
Senedi ile borçlandırılmasına, oluşacak masrafların Sosyal Sigortalar Dairesi
tarafından ödenmesine ve yapılacak Borç Senedi’nin Sosyal Sigortalar Dairesi
Müdürü’nce imzalanmasına karar verdi.
25.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1815-2014
TESCİLLİ BİR YEREL LİMİTED ŞİRKETİN İSİM DEĞİŞTİRME MÜRACAATI
(Önerge No:1880/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği’ne müracaatta bulunan ve önergede
detayları sunulan, “Euroclinic Hastahanesi Ltd.” şirket isminin “Euroclinic Tüp Bebek
Merkezi Ltd.” olarak değiştirilmesine Fasıl 113 Şirketler Yasası’nın 19(1) maddesi
uyarınca karar verdi.
25.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1818-2014
YURTDIŞI ZİYARET
(Önerge No:1881/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, Kıbrıslı İş Adamları ve Profesyoneller Derneği’nin
(KİBİSAD) düzenleyeceği geleneksel “Gala Yemeği”ne icabet etmek amacıyla,
İstanbul’a bir ziyaret gerçekleştirecek Başbakan Özkan Yorgancıoğlu ve kendisine
eşlik edecek Özel Kalem Müdürü Hüseyin Gürşan ve YAGA Direktörü
M. Berkan Tokar’ın, 27.9.2014 tarihli Ercan-İstanbul gidiş, 28.9.2014 tarihli
İstanbul-Ercan dönüş uçak biletleri bedeli, mevzuat gereği harcırahları ile
KKTC İstanbul Başkonsolosluğu tarafından karşılanarak, devamla belirtilen kaleme
mahsup edilecek, konaklama, iç ulaşım ve ziyarete ilişkin orada belirebilecek diğer
tüm resmi giderlerin, Başbakanlık 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan
"Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" 03-01-01-1-1-1-03-3-3-01 kaleminden
karşılanmasına karar verdi.
25.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Download

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1807