KARAR NUMARASI: Y(K-I)1587-2014
SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ’NİN YAKIN DOĞU BANK LTD.’DEN KULLANDIĞI
KREDİ VADESİNİN UZATILMASI
(Önerge No:1678/2014)
(Ç.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, 25.8.2014 tarih ve 59/2014 sayılı Sosyal Sigortalar Dairesi
İdare Meclisi Kararı ve Borç Yönetim Komitesi’nin 27.1.2014 tarihli kararı
doğrultusunda, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin Ağustos 2014 maaşlarının sorunsuz bir
şekilde ödenebilmesi amacıyla, Yakın Doğu Bank Ltd.’den Bakanlar Kurulu’nun
Y(K-I)403-2014 sayı ve 26.2.2014 tarih, Y(K-I)606-2014 sayı ve 26.3.2014 tarih ile
Y(K-I)1072-2014 sayı ve 27.5.2014 tarihli kararları ile alınan toplam 15 Milyon TL
kredinin oluşan faiz ve komisyonun ödenmesi koşulu ile 12 Milyon TL’nın
%13 faiz, %1 komisyon ve 3 Milyon TL’nın da %14.50 faiz, %1 komisyon ile
Devlet Kefalet Senedi karşılığında vadelerinin 1 (Bir) ay uzatılmasına ve yapılacak
yeni Borç Senet veya Senetleri’nin Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü’nce
imzalanmasına karar verdi.
26.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1588-2014
SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ’NİN LİMASOL TÜRK KOOPERATİF
BANKASI LTD.’DEN KULLANDIĞI KREDİ VADESİNİN UZATILMASI
(Önerge No:1679/2014)
(Ç.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, 25.8.2014 tarih ve 60/2014 sayılı Sosyal Sigortalar Dairesi
İdare Meclisi Kararı ve Borç Yönetim Komitesi’nin 27.1.2014 tarihli kararı
doğrultusunda, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin Ağustos 2014 maaşlarının sorunsuz
bir şekilde ödenebilmesi amacıyla, Limasol Türk Kooperatif Bankası Ltd.’den
Bakanlar Kurulu’nun Y(K-I)1216-2014 sayı ve 25.6.2014 tarihli kararı ile vadesi
uzatılan 7.5 Milyon TL’lik kredinin %11 faiz ve %1.5 komisyonun ödenmesi koşulu
ile vadesinin aynı şartlar ile (%11 faiz ve %1.5 komisyon ) Devlet Kefalet Senedi
karşılığında 1 (Bir) ay uzatılmasına ve yapılacak yeni Borç Senet veya Senetleri’nin
Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü’nce imzalanmasına karar verdi.
26.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1589-2014
SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ’NİN KIBRIS KAPİTAL BANK LTD.’DEN
KULLANDIĞI KREDİ VADESİNİN UZATILMASI
(Önerge No:1680/2014)
(Ç.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, 25.8.2014 tarih ve 61/2014 sayılı Sosyal Sigortalar
Dairesi İdare Meclisi Kararı ve Borç Yönetim Komitesi’nin 27.1.2014 tarihli kararı
doğrultusunda, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin Ağustos 2014 maaşlarının sorunsuz
bir şekilde ödenebilmesi amacıyla, Kıbrıs Kapital Bank Ltd.’den Bakanlar
Kurulu’nun Y(K-I)1225-2014 sayı ve 25.6.2014 tarihli kararı ile alınan 3 Milyon TL
kredinin, % 15 faiz ve %0.5 komisyonun ödenmesi koşulu ile Devlet Kefalet
Senedi karşılığında vadesinin %15 faiz ve %0.5 komisyon oranı ile 1 (Bir) ay
uzatılmasına ve yapılacak yeni Borç Senet veya Senetleri’nin Sosyal Sigortalar
Dairesi Müdürü’nce imzalanmasına karar verdi.
26.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1590-2014
SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ’NİN KIBRIS UNIVERSAL BANK LTD.’DEN
KULLANDIĞI KREDİ VADESİNİN UZATILMASI
(Önerge No:1681/2014)
(Ç.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, 25.8.2014 tarih ve 62/2014 sayılı Sosyal Sigortalar
Dairesi İdare Meclisi Kararı ve Borç Yönetim Komitesi’nin 27.1.2014 tarihli kararı
doğrultusunda, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin Ağustos 2014 maaşlarının sorunsuz
bir şekilde ödenebilmesi amacıyla, Kıbrıs Universal Bank Ltd.’den Bakanlar
Kurulu’nun Y(K-I)1219-2014 sayı ve 25.6.2014 tarihli kararı ile alınan 1 Milyon TL
kredinin, % 15 faiz ve %0.5 komisyonun ödenmesi koşulu ile Devlet Kefalet
Senedi karşılığında vadesinin %15 faiz ve %0.5 komisyon oranı ile 1 (Bir) ay
uzatılmasına ve yapılacak yeni Borç Senet veya Senetleri’nin Sosyal Sigortalar
Dairesi Müdürü’nce imzalanmasına karar verdi.
26.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1591-2014
SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ’NİN CREDITWEST BANK LTD.’DEN
KULLANDIĞI KREDİ VADESİNİN UZATILMASI
(Önerge No:1682/2014)
(Ç.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, 25.8.2014 tarih ve 63/2014 sayılı Sosyal Sigortalar Dairesi
İdare Meclisi Kararı ve Borç Yönetim Komitesi’nin 27.1.2014 tarihli kararı
doğrultusunda, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin Ağustos 2014 maaşlarının sorunsuz bir
şekilde ödenebilmesi amacıyla, Creditwest Bank Ltd.’den Bakanlar Kurulu’nun
Y(K-I)604-2014 sayı ve 26.3.2014 tarihli kararı ile alınan 5 Milyon TL kredinin
%13.50 faiz ve %0.5 komisyonun ödenmesi koşulu ile Devlet Kefalet Senedi
karşılığında vadesinin %13.50 faiz ve %0.5 komisyon oranı ile 1 (Bir) ay
uzatılmasına ve yapılacak yeni Borç Senet veya Senetleri’nin Sosyal Sigortalar
Dairesi Müdürü’nce imzalanmasına karar verdi.
26.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1592-2014
SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ’NİN KIBRIS VAKIFLAR BANKASI LTD.’DEN
KULLANDIĞI KREDİ VADESİNİN UZATILMASI
(Önerge No:1683/2014)
(Ç.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, 25.8.2014 tarih ve 64/2014 sayılı Sosyal Sigortalar Dairesi
İdare Meclisi Kararı ve Borç Yönetim Komitesi’nin 27.1.2014 tarihli kararı
doğrultusunda, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin Ağustos 2014 maaşlarının sorunsuz bir
şekilde
ödenebilmesi
amacıyla,
Kıbrıs
Vakıflar
Bankası
Ltd.’den
Bakanlar Kurulu’nun Y(K-I)1220-2014 sayı ve 25.6.2014 tarih ile Y(K-I)1435-2014
sayı ve 23.7.2014 tarihli kararları ile alınan toplam 6.5 Milyon TL kredinin %14 faiz
ve % 1 komisyonun ödenmesi koşulu ile Devlet Kefalet Senedi karşılığında
vadesinin %14 faiz ve % 1 komisyon oranı ile 1 (Bir) ay uzatılmasına ve yapılacak
yeni Borç Senet veya Senetleri’nin Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü’nce
imzalanmasına karar verdi.
26.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1593-2014
SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ’NİN KIBRIS VAKIFLAR BANKASI LTD.’DEN
KREDİ KULLANMASI
(Önerge No:1684/2014)
(Ç.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, 25.8.2014 tarih ve 66/2014 sayılı Sosyal Sigortalar Dairesi
İdare Meclisi Kararı ve Borç Yönetim Komitesi’nin 27.1.2014 tarihli kararı
doğrultusunda, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin Ağustos 2014 maaşlarının sorunsuz
bir şekilde ödenebilmesi amacıyla, Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd.’den
%14 faiz ve % 1 komisyon oranı ile 1 (Bir) ay vadeli 2 Milyon Türk Lirası krediyi
Devlet
Kefalet
Senedi
ile
borçlandırılmasına,
oluşacak
masrafların
Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından ödenmesine ve yapılacak Borç Senedi’nin
Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü’nce imzalanmasına karar verdi.
26.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1594-2014
SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ’NİN KIBRIS UNIVERSAL BANK LTD.’DEN
KREDİ KULLANMASI
(Önerge No:1685/2014)
(Ç.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, 25.8.2014 tarih ve 67/2014 sayılı Sosyal Sigortalar
Dairesi İdare Meclisi Kararı ve Borç Yönetim Komitesi’nin 27.1.2014 tarihli kararı
doğrultusunda, Sosyal Sigortalar Dairesi’ninAğustos 2014 maaşlarının sorunsuz
bir şekilde ödenebilmesi amacıyla, Kıbrıs Universal Bank Ltd.’den %15 faiz ve
%0.5 komisyon oranı ile 1 (Bir) ay vadeli 1 Milyon Türk Lirası krediyi
Devlet Kefalet Senedi ile borçlandırılmasına, oluşacak masrafların Sosyal
Sigortalar Dairesi tarafından ödenmesine ve yapılacak Borç Senedi’nin Sosyal
Sigortalar Dairesi Müdürü’nce imzalanmasınakarar verdi.
26.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1595-2014
SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ’NİN YAKIN DOĞU BANK LTD.’DEN
KREDİ KULLANMASI
(Önerge No:1686/2014)
(Ç.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, 25.8.2014 tarih ve 68/2014 sayılı Sosyal Sigortalar
Dairesi İdare Meclisi Kararı ve Borç Yönetim Komitesi’nin 27.1.2014 tarihli kararı
doğrultusunda, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin Ağustos 2014 maaşlarının sorunsuz
bir şekilde ödenebilmesi amacıyla, Yakın Doğu Bank Ltd.’den %13 faiz ve
%2 komisyon oranı ile 1 (Bir) ay vadeli 9 Milyon Türk Lirası krediyi Devlet Kefalet
Senedi ile borçlandırılmasına, oluşacak masrafların Sosyal Sigortalar Dairesi
tarafından ödenmesine ve yapılacak Borç Senedi’nin Sosyal Sigortalar Dairesi
Müdürü’nce imzalanmasına karar verdi.
26.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Download

26.08.2014