ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIM TABLOSU
SIRA NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Adı
Soyadı
Şaban DİŞÇİ
İsmail
KÜÇÜKBÜĞRÜ
Mustafa AKBAŞ
İsmail Hakkı
ÜLKER
Aziz YAKICI
Ahmet ERDEM
Mustafa YAYLACI
Adil DURGUT
Mustafa ÖZER
Adem TAFLI
Haydar ÖZDEMİR
Görevi
Müdür
Ekipler Amiri
Ekipler Şefi
Kontrol Şefi
Kontrol Şefi
Kontrol Şefi
Başşoför
Depo Sorumlusu
Gerçekleştirme
Görevlisi
Çevre Mühendisi
Puantör
Görev
Yaptığı Alan
İdari Kısım
İdari Kısım
İdari Kısım
İdari Kısım
İdari Kısım
İdari Kısım
İdari Kısım
Depo
İdari Büro
İdari Büro
İdari Büro
Görev
Yaptığı Yer
Temizlik İşleri Md.
Temizlik İşleri Md.
Temizlik İşleri Md.
Temizlik İşleri Md.
Temizlik İşleri Md.
Temizlik İşleri Md.
Temizlik İşleri Md.
Temizlik İşleri Md.
Temizlik İşleri Md.
Temizlik İşleri Md.
Temizlik İşleri Md.
müdürlük idare
sevkinde müdüre
yardımcı olmak. İş
ve işçilerin
organizasyonunu
sağlamak.Vatandaş
ile belediye
arasında iletişimi
sağlamak.
Meram Belediyesi
mücavir alanların
içinde çalışılacak
bölgelerin ayrılması
ve bölgelerde
çalışacak ekiplerin
ve personelin tespit
edilmesi.personelin
çalışma saat ve
nöbetlerinin
belirlenmesi.
Vardiya saatlerinde
mıntıka ve
personelin kontrol
edilmesi.Oluşabilec
ek akşaklıkların
giderilmesi.
Vardiya saatlerinde
mıntıka ve
personelin kontrol
edilmesi.Oluşabilec
ek akşaklıkların
giderilmesi.
Vardiya saatlerinde
mıntıka ve
personelin kontrol
edilmesi.Oluşabilec
ek akşaklıkların
giderilmesi.
Müdürlük idare ve
sevkini yönetmek.
Görev
Ayrıntıları
Müdürlük
bünyesinde
çalışmakta olan
araçların
bakım,onarım ve
sevk edilmesi.
Depoya gelen
malzemelerin girişçıkışının
kontrolu.Konteynır
ekibinin
çalışabilirliğinin
sağlanması
Müdürlük
Merkap projesinin Müdürlük bünyesinde
bünyesinde
işleyişini sağlamak çalışmakta olan
gerçekleştirilecek ve kontrol etmek.
personelin çalışma
ihale,doğrudan
puantajını
temin ve satınalma
tutmak.Hakediş
görevlerinin
evraklarını
hazırlanmak.Müdürlük
yürütülmesi.
yazışmaları
hazırlamak ve takip
etmek.
Download

çevre koruma ve kontrol müdürlüğü görev tanım