FOS releases 2013-2014
Annual Review
October 9 2014
Financial Ombudsman Service (FOS) (Mali Kamu Denetçisi Servisi) bugün
2013-14 Yıllık İncelemesini açıkladı
Yıllık İnceleme, alınan toplam anlaşmazlıkların sayısının sabit kaldığını ve FOS’nin
31,680 anlaşmazlık aldığını ve bunun da geçen yıla göre yüzde 2 oranında bir artış
olduğunu göstermektedir. Kabul edilen anlaşmazlıkların sayısı ise yüzde 3 azalarak
23,454’e düşmüştür.
2013-14’te kabul edilen tüm anlaşmazlıkların yüzde 50’sini kredi anlaşmazlıkları
oluşturmuş, bunu genel sigorta anlaşmazlıkları (yüzde 27) izlemiştir.
Genel sigorta anlaşmazlıklarının sayısında 2013-14’te yüzde 12 oranında bir azalma
olmuştur. Baş Kamu Denetçisi Shane Tregillis, “Bu, selleri kapsayan sigortaların çok
daha sıkça yinelenmesine, tüketicilerin sellerin kapsanmasına ilişkin olarak daha fazla
bilinçlenmesine ve bu işkolundaki uygulamaların iyileşmesine atfedilebilir” demiştir.
Bir tüketicinin ödeme yükümlülüklerini beklenmedik bir şekilde yerine getirememesi
nedeniyle meydana gelen mali güçlükler anlaşmazlıkları, geçen yıla göre yüzde 9 ve
2011-12’ye göre yüzde 29 oranında bir azalmayla, düşmeye devam etmiştir.
Sayın Tregillis, “Bu, büyük bir olasılıkla, zorluklara ilişkin istekleri ve şikâyetleri bulunan
mali güçlük içindeki müşterilerin sevkinde mali hizmet sağlayıcıların gösterdiği çabalar
ve bunun yanı sıra, birçok borçlu için geri ödeme baskısını azaltan düşük faizlerin
tutarlı varlığı nedeniyle meydana gelmiştir” şeklinde konuşmuştur.
2013-2014’de FOS, 162 olası sistemik sorun (bir anlaşmazlığa taraf olanların
ötesindeki kişiler üzerinde etkisi olabilecek sorunlar) saptamış ve yanıt vermeleri için
bunları mali hizmet sağlayıcılara havale etmiştir ki bu sayı geçen yıl 128 olmuştur. Bu
yıl sağlayıcılar tarafından doğrudan etkilendikleri saptanan yaklaşık 422,000 müşteriyi
içeren toplam 54 kesin sistemik sorun çözümlenmiştir ki, geçen yıl bu sayı 37 olmuştur.
Sayın Tregillis, “FOS, üyelerimizle olan sistemik sorunların saptanması ve
çözümlenmesi üzerinde güçlü bir şekilde odaklanmayı sürdürmektedir” demiştir.
Sayın Tregillis, “Ayrıca, anlaşmazlıkları çözümlemedeki çabukluğumuzu iyileştirmek
konusunda da yapılacak daha çok şey vardır. Bu, son bir yıl içindeki çabalarımızın ve
FOS Bağımsız İncelemesinin bulgularına karşılık olarak anlaşmazlık sürecimizi
düzene koymak için şu andaki çalışmamızın ana odak noktası olmuştur” şeklinde
konuşmuştur.
Rakamlara şöyle bir bakış:
 12,605 kredi anlaşmazlığı kabul edildi – 2% artış
 6,704 genel sigorta anlaşmazlığı kabul edildi – 12% düşüş
 4,705 mali güçlük anlaşmazlığı kabul edildi – 9 % düşüş
 1,174 yatırım anlaşmazlığı kabul edildi – 3% düşüş
İncelemenin bir kopyasına bakmak üzere şu siteyi ziyaret edin: www.fos.org.au
………………………………………………son………………………………………………….
Daha fazla bilgi için ilişki: Veronica McGowan 03 9637307 [email protected]
Issued 09.10.14 FOS Annual Review Media Release
FOS Hakkında
FOS, Avustralya Menkul Değerler ve Yatırımlar Komisyonu tarafından onaylanmış bir dış
anlaşmazlık çözümü programıdır. FOS, mali hizmetler sağlayan üye işletmelerle
anlaşmazlıklarını çözemeyen tüketicilere ücretsiz, dürüst ve bağımsız anlaşmazlık çözümü
yardımı sağlar. FOS üyeliği, Avustralya’da çalışan tüm mali hizmetler sağlayıcılarına açıktır.
Bağlantılar: www.fos.org.au
Issued 09.10.14 FOS Annual Review Media Release
Download

FOS releases 2013-2014 Annual Review