Disability Inclusion Act 2014
Aralık 2014 – Turkish
Disability Inclusion Act 2014 –
Yasaya genel bakış
Disability Inclusion Act 2014 2014 Engellilik Kaynaştırma Yasası (Yasa) ve Disability
Inclusion Regulation 2014 (2014 Engellilik Kaynaştırma Yönetmeliği) (Yönetmelik) 3 Aralık
2014’te yürürlüğe girmiştir.
Disability Services Act 1993’ün yerini alan Yasa’nın iki ana işlevi vardır:
1.
NSW Hükümeti’nin, toplumları engelliler için şimdi ve gelecekte daha kapsayıcı ve
erişilebilir hale getirmeyi üstlenmesini sağlamak. Bu yükümlülükler, National Disability
Insurance Scheme (NDIS) (Ulusal Engellilik Sigortası Programı) tüm NSW’de işlerlik
kazandığında da devam edecektir. Yasa’nın 1’den 3’e kadarki bölümleri ‘kalıt’ı veya
devam eden yükümlülükleri içerir.
2.
NSW’deki engelliler için uzman destek ve hizmetlerini yönetmeliğe bağlamak ve
NDIS’ye geçene kadar bu hizmetler için daha iyi koruma yöntemleri sunmak. Yasa’nın
4’üncü ve 5’inci bölümleri ve Ek 5, ‘geçiş’ veya değişim düzenlemelerini kapsar.
Bölüm 1 – Amaçlar, ilkeler ve tanımlar
Bölüm 1, Yasanın engelliler için neleri hedeflediğini, amaçlarını gösterir. Bunların arasında
şunlar vardır: insan haklarının kabul edilmesi, engellilerin bağımsızlığının ve toplumsal ve
ekonomik açıdan kapsanmasının ilerletilmesi, seçim ve denetime olanak tanınması, koruma
önlemlerinin oluşturulması ve mümkün olan durumlarda United Nations Convention on the
Rights of Persons with Disabilities (the UN Convention) (Birleşmiş Milletler Engellilerin Hakları
Sözleşmesi’nin) desteklenmesi.
Yasa, BM Sözleşmesi’ne uyan ve tüm engellilerin insan haklarını kabul eden genel ilkeleri
içerir. Ayrıca, engelli Aborijinler ve Torres Boğazı Adalılar, kültürel ve dilsel açıdan farklı
kökenlere sahip engelliler, engelli kadınlar ve engelli çocuklar gibi belirli grupların ihtiyaçlarını
tanıyan ilkeleri içerir.
Yasa, BM Sözleşmesi’nde kullanılan engellilik tanımının benzerini kullanır. Bu tanım, engelliliğin
toplum içinde katılımı önleyen veya sınırlayan engellerden sonuçlandığını kabul eder.
Bölüm 2 – Engellilik planlaması
Yasa çerçevesinde NSW Hükümeti, engellilerin topluma katılımı doğrultusunda tüm hükümetin
çalışmasına ve yaygın hizmetlere ve toplum tesislerine erişimi iyileştirmesine yol göstermek
üzere dört yıllık bir State Disability Inclusion Plan (Eyalet Engellilik Kaynaştırma Planı)
geliştirmek zorundadır.
www.facs.nsw.gov.au
Bu, Disability Inclusion Act 2014 hakkındaki 5 bilgilendirme belgesinin 1’incisidir.
Yasa hakkındaki tüm bilgilendirme belgelerine erişmek için www.facs.nsw.gov.au/dia
adresini ziyaret edin.
Disability Inclusion Act 2014
Aralık 2014 – Turkish
Yasa ayrıca, NSW hükümet dairelerinden, belediyelerden ve diğer kimi kamu kuruluşlarından
bir Disability Inclusion Action Plan (Engellilik Kaynaştırma Eylem Planı) geliştirmelerini ve
uygulamalarını ister. Bu planlar State Disability Inclusion Plan ile tutarlı olmalı ve erişim ve
katılımı artırmak için stratejiler içermelidir. Kamu kuruluşları, planlarını geliştirirken ve gözden
geçirirken engellilere danışmalıdır. Daha fazla bilgi için DIA 2014 – Bilgilendirme belgesi 2 Engellilik planlama’ya bakın.
Bölüm 3 – Disability Council NSW
Disability Council NSW, NSW Hükümeti’ne engellilik planlamasında danışmanlık yapmayı
içeren genişletilmiş bir role sahiptir.
Bölüm 4 – Standartlar
Family and Community Services (FACS)’ın yürüttüğü ve FACS’in fon sağladığı tüm engellilik
hizmetleri sağlayıcıları Disability Service Standards’a (Engellilik Hizmet Standartları)
uymalıdır.
Bölüm 5 – Destekler ve hizmetler
Yasa, FACS destekleri ve hizmetleri alma hakkına sahip olan engellilere doğrudan veya onlar
için fon sağlanmasını olanaklı kılar. Fon sağlama düzenlemeleri, bireysel koşullara uygun
hale gelecek şekilde uyarlanabilir. Daha fazla bilgi için bilgilendirme belgesi DIA 2014 –
Bilgilendirme Belgesi 3 - Destekler, hizmetler ve fon sağlamak’a bakın.
Yasa ayrıca, FACS’ın hakkı olan kişilere doğrudan hizmetler yürütmeye ve hizmet
sağlayıcılara, hakkı olan kişilere hizmetler ve destekler ulaştırmaları için, fon sağlamaya
devam etmesini olanaklı kılar.
Engellilerin zarar görme riskini sınırlamak için önlemler, görevliler ve gönüllüler ve hükümet
dışı kuruluşlarda engellilerle doğrudan çalışan yönetim kurulu üyeleri için daha sıkı istihdam
taramasını içerir. Daha fazla bilgi için DIA 2014 – Bilgilendirme belgesi 4 - İstihdam
taraması’na bakın.
Yasa, Avustralya Hükümeti NDIS kapsamında fon sağlamak için tam sorumluluğu üstlendiğinde,
engellilik hizmeti sağlayıcılarına ve tek tek engellilere fon transferini düzene koyar.
Ek 5 – Ombudsman’s Act 1974’te değişiklik
Ombudsman Act 1974 için yeni 3C Bölümü, FACS tarafından çalıştırılan veya fon sağlanan
destekli grup konaklama ve mola servislerinde engellilerin taciz edilmesi ve ihmal edilmesi ile
ilgili ciddi olaylar hakkında NSW Kamu Denetçisi’ne (Ombudsman) rapor verilmesini ister.
Daha fazla bilgi için DIA 2014 – Bilgilendirme belgesi 5 - Taciz ve ihmalin rapor edilmesi’ne
bakın.
Disability Inclusion Act 2014 hakkında daha fazla bilgi için www.facs.nsw.gov/dia
sitesini ziyaret edin, [email protected] adresine elektronik
mektup yollayın veya 1800 446 470 numaralı telefonu arayın.
www.facs.nsw.gov.au
Bu, Disability Inclusion Act 2014 hakkındaki 5 bilgilendirme belgesinin 1’incisidir.
Yasa hakkındaki tüm bilgilendirme belgelerine erişmek için www.facs.nsw.gov.au/dia
adresini ziyaret edin.
Download

DIA fact sheet 1 - overview of the Act - Turkish