ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 01/12/2014 TARİHİNDE YAPMIŞ
OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ
G Ü N D E M
:
Bir evvelki Meclis Toplantısına ait
Tutanağın okunarak kabulü
1- Emirler ve Kamışlı Mahallesi Kamu Yararı Kararına Ait Komisyon Raporu
2- Sarıcalar Mahallesi Kamu Yararı Kararına Ait Komisyon Raporu
Belediye Meclisimiz 01/12/2014 Pazartesi günü saat 14:00’de Belediye Meclis Salonunda
Meclis Başkanı Cavit ÖZTÜRK’ün başkanlığında toplandı. Divan katipliklerinde Belgin
DEMİRAĞ ve Cevdet KOÇ hazır bulundular.
Belediye Meclisimizin toplantı yeter sayısı mevcut olduğundan oturum açılarak gündem
maddelerine geçilmeden evvel bir önceki Meclis toplantısına ait Tutanak Özeti okundu. Tutanak
hakkında söz alan olmadığı görülerek kabulü oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı Cavit ÖZTÜRK gündemde 2 maddenin bulunduğunu, imar plan tadilatı ile
ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait teklifin gündeme 3.madde, Araç alımı ile ilgili Fen İşleri
Müdürlüğüne ait teklifin de gündeme 4.madde olarak alınmasını oylamaya sundu, oy birliği ile
kabul edildi.
Gündemin 1. maddesi, 03/11/2014 tarih ve 65 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna
havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilen 08/04/2013 tarihli 1/25000
ölçekli Merkez Planlama Alt Bölgesi Nazım İmar Planında “Kırsal Nitelikli Yerleşme Alanı”
olarak planlanan İlçemiz Emirler Mahallesi 92,107,108,109,111,112,113,114 nolu parseller ile
Kamışlı Mahallesi 578,601,602,605,606,607,608,615,616,617,618,628,629,630,631,632,633,634
nolu parselleri kapsayan toplam 75.707,00 m² lik alanın konut amaçlı İmara açılması ile ilgili
İçişleri Bakanlığından “Kamu Yararı Kararı” alınmasının İmar Komisyonundan geldiği şeklide
kabulü oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin 2. maddesi, 03/11/2014 tarih ve 66 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna
havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilen 08/04/2013 tarihli 1/25000
ölçekli Merkez Planlama Alt Bölgesi Nazım İmar Planında “Kırsal Nitelikli Yerleşme Alanı”
olarak planlanan İlçemiz Sarıcalar Mahallesinin mezarlık alanının doğusunda kalan
604,605,606,607,608,609,610,611,612,614,615 sayılı parselleri kapsayan toplam 26.233,00 m²
alanın konut amaçlı İmara açılması ile ilgili İçişleri Bakanlığından “Kamu Yararı Kararı”
alınmasının İmar Komisyonundan geldiği şeklide kabulü oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul
edildi.
Gündemin 3. maddesi, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 24/10/2014 tarih ve 13077
sayılı yazısı ile İlçemiz Kozluk Mahallesi sakinlerinin Kozluk Mahallesi 2419 ada, 46 ve 47 nolu
parsellerde bulunan dini tesisin kuzeyinde yer alan imar yolu ile ilgili değişiklik yapılması
taleplerini belirterek, hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin teklifin
İmar Komisyonuna havalesi önerilerek kabulü oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin 4. maddesi, Belediyemiz hizmetlerinin daha verimli yürütülebilmesi için Belediye
personelinin iş yeri sevkinde kullanılmak üzere otobüs alınması için Belediye Başkanına yetki
verilmesinin kabulü oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
Meclis üyesi Necmettin KIRIK söz aldı, Belediye Meclis üyelerinin Belediye ye gelişlerinde ve
misafir ağırlamaları durumunda bir odaya ihtiyaçları olduklarını dile getirdi. Ayrıca Belediyenin
yanında açılmakta olan yol ile ilgili meclis üyelerinin gazetede verdiği demeçten dolayı sitemlerini
dile getirdi.
Başkan, konu hakkında ayrıntılı bir şekilde açıklama yaparak, mevcutta Meclis üyelerine ait bir
odanın olduğunu, bunu aktif hale getirileceğini ve Belediyenin yanında açılmakta olan yol ile
alakalı ayrıntılı bir şekilde bilgi verdi.
Meclis Üyesi Şemsettin DUMAN söz aldı, Belediyenin yanında açılmakta olan yol hakkında
bilgi vermek istedi. Bu konuda vatandaşların şikayetlerinin tarafına iletildiğini, konu hakkında iki
tane Mahkeme kararı olduğu ve bu Mahkeme kararlarına uyulmadığını dile getirdi.
Başkan, Söz konusu açılacak olan yol ile ilgili iki kez dava açıldığını ve bu davalara göre işlem
yapıldığını, tekrar yolun açılması için çalışmaların başlatıldığını dile getirdi.
Başkan, Belediye Meclisinin Aralık ayı toplantısında bulunan Kozluk Mahallesi İmar plan
tadilatına ait 1 adet dosyanın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edildiğini, Aralık ayı
toplantısının sona erdiğini, toplantıya katıldıkları için Meclis Üyelerine teşekkür ettiğini, Ocak ayı
toplantısının 05 Ocak 2015 Pazartesi günü saat l4.00’de Belediyemiz Meclis Salonunda
yapılmasına, alınan kararların İlçemiz için hayırlı olması dilek ve temennisinde bulunarak toplantıya
son verildi.
Cavit ÖZTÜRK
Meclis Başkanı
Cevdet KOÇ
Meclis Katibi
Belgin DEMİRAĞ
Meclis Katibi
T.C
SAKARYA İLİ
ERENLER BELEDİYE MECLİS KARARI
KARAR TARİHİ : 01/12/2014 KARAR NUMARASI : 75
BELEDİYE MECLİSİNİ
TEŞKİL EDENLERİN
ADI-SOYADI
A.ÇİFTÇİ-M.KIRATLI-İ.YENİOĞLU-O.HİRA-C.KOÇ-M.SARIR.YAZAR-A.DEMİR- B.DEMİRAĞ- E.DUMAN- A.TOY- Ş.YAVUZA.AKDENİZ-A.KAHVECİ-N.KIRIK- R.TEZGEL-M.H.KARAS.BAFRALIOĞLU-A.AKYOL-Ş.DUMAN-A.HACIEYÜPOĞLUR.SANBAY-H.İŞÇİ- M.KIRIK -A.KIRAN
KARARIN ÖZÜ : Emirler ve Kamışlı Mahallesi Kamu Yararı Kararına Ait Komisyon Raporu
Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 20. maddesi uyarınca Belediye Başkanı
Cavit ÖZTÜRK’ün Başkanlığında Meclis üyelerinin tamamının iştiraki ile 01/12/2014 Pazartesi günü saat
14.00’de Belediyemiz Meclis Salonunda toplandı.
Belediye Meclisimizin bugünkü toplantısına ait gündemin 1.maddesini oluşturan;
03/11/2014 tarih ve 65 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İlçemiz Emirler
Mahallesi 92,107,108,109,111,112,113,114 nolu parseller ile Kamışlı Mahallesi 578,601,602,605,
606,607,608, 615,616,617,618,628,629,630,631,632,633,634 nolu parselleri kapsayan toplam 75.707,00
m²’lik alanın konut amaçlı İmara açılması ile ilgili İçişleri Bakanlığından “Kamu Yararı Kararı” alınmasına
ilişkin İmar Komisyon raporunun okunmasından sonra yapılan müzakere ve açık oylaması neticesinde ;
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilen 08/04/2013 tarihli 1/25000 ölçekli Merkez
Planlama Alt Bölgesi Nazım İmar Planında “Kırsal Nitelikli Yerleşme Alanı” olarak planlanan İlçemiz Emirler
Mahallesi 92,107,108,109,111,112,113,114 nolu parseller ile Kamışlı Mahallesi 578,601, 602, 605,
606,607,608,615,616,617,618,628,629,630,631,632,633,634 nolu parselleri kapsayan toplam 75.707,00 m²’lik
alanın konut amaçlı imara açılması ile ilgili İçişleri Bakanlığından “Kamu Yararı Kararı” alınmasının
Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
Cavit ÖZTÜRK
Meclis Başkanı
Cevdet KOÇ
Meclis Katibi
Belgin DEMİRAĞ
Meclis Katibi
T.C
SAKARYA İLİ
ERENLER BELEDİYE MECLİS KARARI
KARAR TARİHİ : 01/12/2014 KARAR NUMARASI : 76
BELEDİYE MECLİSİNİ
TEŞKİL EDENLERİN
ADI-SOYADI
A.ÇİFTÇİ-M.KIRATLI-İ.YENİOĞLU-O.HİRA-C.KOÇ-M.SARIR.YAZAR-A.DEMİR- B.DEMİRAĞ- E.DUMAN- A.TOY- Ş.YAVUZA.AKDENİZ-A.KAHVECİ-N.KIRIK- R.TEZGEL-M.H.KARAS.BAFRALIOĞLU-A.AKYOL-Ş.DUMAN-A.HACIEYÜPOĞLUR.SANBAY-H.İŞÇİ- M.KIRIK -A.KIRAN
KARARIN ÖZÜ : Sarıcalar Mahallesi Kamu Yararı Kararına Ait Komisyon Raporu
Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 20. maddesi uyarınca Belediye Başkanı
Cavit ÖZTÜRK’ün Başkanlığında Meclis üyelerinin tamamının iştiraki ile 01/12/2014 Pazartesi günü saat
14.00’de Belediyemiz Meclis Salonunda toplandı.
Belediye Meclisimizin bugünkü toplantısına ait gündemin 2.maddesini oluşturan;
03/11/2014 tarih ve 66 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İlçemiz Sarıcalar
Mahallesinin mezarlık alanının doğusunda kalan 604,605,606,607,608,609,610,611,612,614,615 nolu
parselleri kapsayan toplam 26.233,00 m² alanın konut amaçlı İmara açılması ile ilgili İçişleri Bakanlığından
“Kamu Yararı Kararı” alınmasına ilişkin İmar Komisyon raporunun okunmasından sonra yapılan müzakere
ve açık oylaması neticesinde ;
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilen 08/04/2013 tarihli 1/25000 ölçekli Merkez
Planlama Alt Bölgesi Nazım İmar Planında “Kırsal Nitelikli Yerleşme Alanı” olarak planlanan İlçemiz
Sarıcalar Mahallesinin mezarlık alanının doğusunda kalan 604,605,606,607,608,609,610,611,612,614,615
nolu parselleri kapsayan toplam 26.233,00 m² alanın konut amaçlı İmara açılması ile ilgili İçişleri
Bakanlığından “Kamu Yararı Kararı” alınmasının Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
Cavit ÖZTÜRK
Meclis Başkanı
Cevdet KOÇ
Meclis Katibi
Belgin DEMİRAĞ
Meclis Katibi
T.C
SAKARYA İLİ
ERENLER BELEDİYE MECLİS KARARI
KARAR TARİHİ : 01/12/2014 KARAR NUMARASI : 77
BELEDİYE MECLİSİNİ
TEŞKİL EDENLERİN
ADI-SOYADI
A.ÇİFTÇİ-M.KIRATLI-İ.YENİOĞLU-O.HİRA-C.KOÇ-M.SARIR.YAZAR-A.DEMİR- B.DEMİRAĞ- E.DUMAN- A.TOY- Ş.YAVUZA.AKDENİZ-A.KAHVECİ-N.KIRIK- R.TEZGEL-M.H.KARAS.BAFRALIOĞLU-A.AKYOL-Ş.DUMAN-A.HACIEYÜPOĞLUR.SANBAY-H.İŞÇİ- M.KIRIK -A.KIRAN
KARARIN ÖZÜ : Kozluk Mahallesi İmar Plan Tadilatı
Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 20. maddesi uyarınca Belediye Başkanı
Cavit ÖZTÜRK’ün Başkanlığında Meclis üyelerinin tamamının iştiraki ile 01/12/2014 Pazartesi günü saat
14.00’de Belediyemiz Meclis Salonunda toplandı.
Belediye Meclisimizin bugünkü toplantısına ait gündemin 3.maddesini oluşturan;
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 24/10/2014 tarih ve 13077 sayılı yazısı ile İlçemiz Kozluk
Mahallesi sakinlerinin Kozluk Mahallesi 2419 ada, 46 ve 47 nolu parsellerde bulunan dini tesisin kuzeyinde
yer alan imar yolu ile ilgili değişiklik yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan
değişikliğine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/11/2014 tarihli yazısının okunmasına müteakip
yapılan müzakere ve açık oylaması neticesinde ;
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığının 24/10/2014 tarih ve 13077 sayılı yazısı ile İlçemiz
Kozluk Mahallesi sakinlerinin Kozluk Mahallesi 2419 ada, 46 ve 47 nolu parsellerde bulunan dini tesisin
kuzeyinde yer alan imar yolu ile ilgili değişiklik yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Plan değişikliği teklifinin İmar Komisyonuna havalesinin kabulüne,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
Cavit ÖZTÜRK
Meclis Başkanı
Cevdet KOÇ
Meclis Katibi
Belgin DEMİRAĞ
Meclis Katibi
T.C
SAKARYA İLİ
ERENLER BELEDİYE MECLİS KARARI
KARAR TARİHİ : 01/12/2014 KARAR NUMARASI : 78
BELEDİYE MECLİSİNİ
TEŞKİL EDENLERİN
ADI-SOYADI
A.ÇİFTÇİ-M.KIRATLI-İ.YENİOĞLU-O.HİRA-C.KOÇ-M.SARIR.YAZAR-A.DEMİR- B.DEMİRAĞ- E.DUMAN- A.TOY- Ş.YAVUZA.AKDENİZ-A.KAHVECİ-N.KIRIK- R.TEZGEL-M.H.KARAS.BAFRALIOĞLU-A.AKYOL-Ş.DUMAN-A.HACIEYÜPOĞLUR.SANBAY-H.İŞÇİ- M.KIRIK -A.KIRAN
KARARIN ÖZÜ : Araç Alımı
Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 20. maddesi uyarınca Belediye Başkanı
Cavit ÖZTÜRK’ün Başkanlığında Meclis üyelerinin tamamının iştiraki ile 01/12/2014 Pazartesi günü saat
14.00’de Belediyemiz Meclis Salonunda toplandı.
Belediye Meclisimizin bugünkü toplantısına ait gündemin 4.maddesini oluşturan;
Belediyemiz hizmetlerinin daha verimli yürütülebilmesi ve Belediye personelinin iş yeri sevkinde
kullanılmak üzere midibüs alınması için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Fen İşleri
Müdürlüğünün 01/12/2014 tarihli yazısının okunmasına müteakip yapılan müzakere ve açık oylaması
neticesinde ;
Belediyemiz hizmetlerinin daha verimli yürütülebilmesi ve Belediye personelinin iş yeri sevkinde
kullanılmak üzere 1 adet otobüs alınması için Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
Cavit ÖZTÜRK
Meclis Başkanı
Cevdet KOÇ
Meclis Katibi
Belgin DEMİRAĞ
Meclis Katibi
Download

Görüntülemek için tıklayınız