ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 01/09/2014 TARİHİNDE YAPMIŞ
OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ
G Ü N D E M
:
Bir evvelki Meclis Toplantısına ait
Tutanağın okunarak kabulü
123456-
Rüzgar Enerji Santrali kurmak üzere hazırlanan Uygulama İmar Planı
Çaykışla Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planı
Büyükesence Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planı
Şeyhköy Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planı
Hasanbey Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planı
2015 yılı Gelir ve Ücret Tarifesi
Belediye Meclisimiz 01/09/2014 Pazartesi günü saat 14:00’de Belediye Meclis Salonunda
Meclis Başkanı Cavit ÖZTÜRK’ün başkanlığında toplandı. Divan katipliğinde Cevdet KOÇ hazır
bulundu. Meclis katibi Belgin DEMİRAĞ’ın izinli olması sebebiyle yerine meclis yedek katibi
Semiha BAFRALIOĞLU katıldı. Yapılan yoklama neticesinde Meclis Divan Katibi Belgin
DEMİRAĞ’ın mazeretli izinli sayılmasına ilişkin dilekçe talebi oylamaya sunuldu. Oy birliği ile
kabul edildi.
Belediye Meclisimizin toplantı yeter sayısı mevcut olduğundan oturum açılarak gündem
maddelerine geçilmeden evvel bir önceki Meclis toplantısına ait Tutanak Özeti okundu. Tutanak
hakkında söz alan olmadığı görülerek kabulü oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin 1. maddesi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan 20/10/2011 tarih ve EÜ/34653/2096 numara ile lisansı alınan ve Sakarya İli Geyve ve Karapürçek İlçelerinde Geyve Rüzgar
Enerji Santrali tesisi kurmak üzere hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Sakarya Büyükşehir
Belediye Meclisinin 14/07/2014 tarih 8/183 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Hacim Enerji Yatırım
Üretim ve Ticaret A.Ş.’nin 12/08/2014 tarih 590 sayılı yazısı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
doğrultusunda hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının incelenerek karara
bağlanmasına ilişkin teklifin İmar Komisyonuna havalesi önerilerek kabulü oylamaya sunuldu. Oy
birliği ile kabul edildi.
Gündemin 2. maddesi, Belediyemiz sınırları dahilinde bulunan Çaykışla Mahallesini kapsayan
1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının incelenmesi ve onaylanmasına ilişkin teklifin
İmar Komisyonuna havalesi önerilerek kabulü oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin 3. maddesi, Belediyemiz sınırları dahilinde bulunan Büyükesence Mahallesini
kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının incelenmesi ve onaylanmasına ilişkin
teklifin İmar Komisyonuna havalesi önerilerek kabulü oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin 4. maddesi, Belediyemiz sınırları dahilinde bulunan Şeyhköy Mahallesini kapsayan
1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının incelenmesi ve onaylanmasına ilişkin teklifin
İmar Komisyonuna havalesi önerilerek kabulü oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin 5. maddesi, Belediyemiz sınırları dahilinde bulunan Hasanbey Mahallesini
kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının incelenmesi ve onaylanmasına ilişkin
teklifin İmar Komisyonuna havalesi önerilerek kabulü oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin 6. maddesi, Belediyemizin 2015 Mali Yılı Gelir ve Ücret Tarifesine ait taslağın
incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi önerilerek kabulü oylamaya sunuldu. Oy
birliği ile kabul edildi.
Başkan, söz almak isteyen olup olmadığını sordu Meclis üyesi Arzu KAHVECİ söz alarak,
Belediye Başkan Vekilliği yaptığı dönemdeki çalışmalardan bahsetti. Trafik parkı, kaykay pisti ve
Engelli parkında yapılan çalışmalardan bahsederek ilçemize hayırlı olması temennisinde bulundu.
Meclis üyesi Cevdet KOÇ söz alarak Meclis gündeminin eklerinin tabletlerde gözükmediğini
belirterek bundan sonra tabletlerde gündem ekleri olursa daha fazla bilgi sahibi olacağını bildirdi.
Başkan söz alan Meclis üyelerine teşekkür ederek eksik konuların giderileceğini belirtti.
Başkan, Belediye Meclisinin Eylül ayı toplantı döneminin 1.birleşiminin 1.oturumunda
bulunan maddelerden Rüzgar Enerji Santrali kurmak üzere hazırlanan Uygulama İmar Planı,
Çaykışla, Büyükesence , Şeyhköy , Hasanbey Mahallelerindeki Revizyon Uygulama İmar
Planlarına ait 5 adet dosyanın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edildiğini, 2015 yılı
Gelir ve Ücret Tarifesine ait 1 adet dosyanın incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale
edildiğini, Plan ve Bütçe Komisyonu ve İmar Komisyonunun yapacağı çalışmaların görüşülerek
karara bağlamak üzere Meclis 2.Birleşiminin 03 Eylül 2014 Çarşamba günü saat 14:00’de
Belediyemiz Meclis Salonunda yapılmasına karar verilerek bugünkü 1.birleşimin 1.oturumu
kapatıldı.
Cavit ÖZTÜRK
Meclis Başkanı
Cevdet KOÇ
Meclis Katibi
Semiha BAFRALIOĞLU
Meclis Katibi
T.C
SAKARYA İLİ
ERENLER BELEDİYE MECLİS KARARI
KARAR TARİHİ : 01/09/2014
BELEDİYE MECLİSİNİ
TEŞKİL EDENLERİN
ADI-SOYADI
KARAR NUMARASI : 42
A.ÇİFTÇİ-M.KIRATLI-İ.YENİOĞLU-O.HİRA-C.KOÇE.DUMAN-M.SARI- R.YAZAR-A.DEMİR- A.TOY- Ş.YAVUZA.AKDENİZ-A.KAHVECİ-N.KIRIK- R.TEZGEL-M.H.KARAS.BAFRALIOĞLU-A.AKYOL-Ş.DUMAN-A.HACIEYÜPOĞLUR.SANBAY-H.İŞÇİ-M.KIRIK-A.KIRAN
KARARIN ÖZÜ : Rüzgar Enerji Santrali kurmak üzere hazırlanan Uygulama İmar Planı
Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 20. maddesi uyarınca Meclis Başkanı
Cavit ÖZTÜRK’ün Başkanlığında Meclis üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile 01/09/2014 Pazartesi günü
saat 14.00’de Belediyemiz Meclis Salonunda toplandı.
Belediye Meclisimizin bugünkü toplantısına ait gündemin 1.maddesini oluşturan;
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan 20/10/2011 tarih ve EÜ/3465-3/2096 numara ile lisansı
alınan ve Sakarya İli Geyve ve Karapürçek İlçelerinde Geyve Rüzgar Enerji Santrali tesisi kurmak üzere
hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/07/2014 tarih
8/183 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Hacim Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş.’nin 12/08/2014 tarih 590
sayılı yazısı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planının incelenerek karara bağlanmasına ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
25/08/2014 tarihli yazısının okunmasına müteakip yapılan müzakere ve açık oylaması neticesinde ;
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan 20/10/2011 tarih ve EÜ/3465-3/2096 numara ile lisansı
alınan ve Sakarya İli Geyve ve Karapürçek İlçelerinde Geyve Rüzgar Enerji Santrali tesisi kurmak üzere
hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/07/2014 tarih
8/183 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Hacim Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş.’nin 12/08/2014 tarih 590
sayılı yazısı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planının incelenmesi ve onaylanmasına ilişkin teklifin İmar Komisyonuna havalesinin
kabulüne,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
Cavit ÖZTÜRK
Meclis Başkanı
Cevdet KOÇ
Meclis Katibi
Semiha BAFRALIOĞLU
Meclis Katibi
T.C
SAKARYA İLİ
ERENLER BELEDİYE MECLİS KARARI
KARAR TARİHİ : 01/09/2014 KARAR NUMARASI : 43
BELEDİYE MECLİSİNİ
TEŞKİL EDENLERİN
ADI-SOYADI
A.ÇİFTÇİ-M.KIRATLI-İ.YENİOĞLU-O.HİRA-C.KOÇE.DUMAN-M.SARI- R.YAZAR-A.DEMİR- A.TOY- Ş.YAVUZA.AKDENİZ-A.KAHVECİ-N.KIRIK- R.TEZGEL-M.H.KARAS.BAFRALIOĞLU-A.AKYOL-Ş.DUMAN-A.HACIEYÜPOĞLUR.SANBAY-H.İŞÇİ-M.KIRIK-A.KIRAN
KARARIN ÖZÜ : Çaykışla Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planı
Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 20. maddesi uyarınca Meclis Başkanı Cavit
ÖZTÜRK’ün Başkanlığında Meclis üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile 01/09/2014 Pazartesi günü saat
14.00’de Belediyemiz Meclis Salonunda toplandı.
Belediye Meclisimizin bugünkü toplantısına ait gündemin 2.maddesini oluşturan;
Belediyemiz sınırları dahlinde bulunan Çaykışla Mahallesini kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon
Uygulama İmar Planının incelenmesi ve onaylanmasına ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/08/2014
tarihli yazısının okunmasına müteakip yapılan müzakere ve açık oylaması neticesinde ;
Belediyemiz sınırları dahlinde bulunan Çaykışla Mahallesini kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon
Uygulama İmar Planının incelenmesi ve onaylanmasına ilişkin teklifin İmar Komisyonuna havalesinin
kabulüne,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
Cavit ÖZTÜRK
Meclis Başkanı
Cevdet KOÇ
Meclis Katibi
Semiha BAFRALIOĞLU
Meclis Katibi
T.C
SAKARYA İLİ
ERENLER BELEDİYE MECLİS KARARI
KARAR TARİHİ : 01/09/2014 KARAR NUMARASI : 44
BELEDİYE MECLİSİNİ
TEŞKİL EDENLERİN
ADI-SOYADI
A.ÇİFTÇİ-M.KIRATLI-İ.YENİOĞLU-O.HİRA-C.KOÇE.DUMAN-M.SARI- R.YAZAR-A.DEMİR- A.TOY- Ş.YAVUZA.AKDENİZ-A.KAHVECİ-N.KIRIK- R.TEZGEL-M.H.KARAS.BAFRALIOĞLU-A.AKYOL-Ş.DUMAN-A.HACIEYÜPOĞLUR.SANBAY-H.İŞÇİ-M.KIRIK-A.KIRAN
KARARIN ÖZÜ : Büyükesence Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planı
Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 20. maddesi uyarınca Meclis Başkanı Cavit
ÖZTÜRK’ün Başkanlığında Meclis üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile 01/09/2014 Pazartesi günü saat
14.00’de Belediyemiz Meclis Salonunda toplandı.
Belediye Meclisimizin bugünkü toplantısına ait gündemin 3.maddesini oluşturan;
Belediyemiz sınırları dahlinde bulunan Büyükesence Mahallesini kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon
Uygulama İmar Planının incelenmesi ve onaylanmasına ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/08/2014
tarihli yazısının okunmasına müteakip yapılan müzakere ve açık oylaması neticesinde ;
Belediyemiz sınırları dahlinde bulunan Büyükesence Mahallesini kapsayan 1/1000 ölçekli
Revizyon Uygulama İmar Planının incelenmesi ve onaylanmasına ilişkin teklifin İmar Komisyonuna
havalesinin kabulüne,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
Cavit ÖZTÜRK
Meclis Başkanı
Cevdet KOÇ
Meclis Katibi
Semiha BAFRALIOĞLU
Meclis Katibi
T.C
SAKARYA İLİ
ERENLER BELEDİYE MECLİS KARARI
KARAR TARİHİ : 01/09/2014 KARAR NUMARASI : 45
BELEDİYE MECLİSİNİ
TEŞKİL EDENLERİN
ADI-SOYADI
A.ÇİFTÇİ-M.KIRATLI-İ.YENİOĞLU-O.HİRA-C.KOÇE.DUMAN-M.SARI- R.YAZAR-A.DEMİR- A.TOY- Ş.YAVUZA.AKDENİZ-A.KAHVECİ-N.KIRIK- R.TEZGEL-M.H.KARAS.BAFRALIOĞLU-A.AKYOL-Ş.DUMAN-A.HACIEYÜPOĞLUR.SANBAY-H.İŞÇİ-M.KIRIK-A.KIRAN
KARARIN ÖZÜ : Şeyhköy Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planı
Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 20. maddesi uyarınca Meclis Başkanı Cavit
ÖZTÜRK’ün Başkanlığında Meclis üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile 01/09/2014 Pazartesi günü saat
14.00’de Belediyemiz Meclis Salonunda toplandı.
Belediye Meclisimizin bugünkü toplantısına ait gündemin 4.maddesini oluşturan;
Belediyemiz sınırları dahlinde bulunan Şeyhköy Mahallesini kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon
Uygulama İmar Planının incelenmesi ve onaylanmasına ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/08/2014
tarihli yazısının okunmasına müteakip yapılan müzakere ve açık oylaması neticesinde ;
Belediyemiz sınırları dahlinde bulunan Şeyhköy Mahallesini kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon
Uygulama İmar Planının incelenmesi ve onaylanmasına ilişkin teklifin İmar Komisyonuna havalesinin
kabulüne,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
Cavit ÖZTÜRK
Meclis Başkanı
Cevdet KOÇ
Meclis Katibi
Semiha BAFRALIOĞLU
Meclis Katibi
T.C
SAKARYA İLİ
ERENLER BELEDİYE MECLİS KARARI
KARAR TARİHİ : 01/09/2014 KARAR NUMARASI : 46
BELEDİYE MECLİSİNİ
TEŞKİL EDENLERİN
ADI-SOYADI
A.ÇİFTÇİ-M.KIRATLI-İ.YENİOĞLU-O.HİRA-C.KOÇE.DUMAN-M.SARI- R.YAZAR-A.DEMİR- A.TOY- Ş.YAVUZA.AKDENİZ-A.KAHVECİ-N.KIRIK- R.TEZGEL-M.H.KARAS.BAFRALIOĞLU-A.AKYOL-Ş.DUMAN-A.HACIEYÜPOĞLUR.SANBAY-H.İŞÇİ-M.KIRIK-A.KIRAN
KARARIN ÖZÜ : Hasanbey Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planı
Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 20. maddesi uyarınca Meclis Başkanı Cavit
ÖZTÜRK’ün Başkanlığında Meclis üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile 01/09/2014 Pazartesi günü saat
14.00’de Belediyemiz Meclis Salonunda toplandı.
Belediye Meclisimizin bugünkü toplantısına ait gündemin 5.maddesini oluşturan;
Belediyemiz sınırları dahlinde bulunan Hasanbey Mahallesini kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon
Uygulama İmar Planının incelenmesi ve onaylanmasına ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/08/2014
tarihli yazısının okunmasına müteakip yapılan müzakere ve açık oylaması neticesinde ;
Belediyemiz sınırları dahlinde bulunan Hasanbey Mahallesini kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon
Uygulama İmar Planının incelenmesi ve onaylanmasına ilişkin teklifin İmar Komisyonuna havalesinin
kabulüne,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
Cavit ÖZTÜRK
Meclis Başkanı
Cevdet KOÇ
Meclis Katibi
Semiha BAFRALIOĞLU
Meclis Katibi
T.C
SAKARYA İLİ
ERENLER BELEDİYE MECLİS KARARI
KARAR TARİHİ : 01/09/2014 KARAR NUMARASI : 47
BELEDİYE MECLİSİNİ
TEŞKİL EDENLERİN
ADI-SOYADI
A.ÇİFTÇİ-M.KIRATLI-İ.YENİOĞLU-O.HİRA-C.KOÇE.DUMAN-M.SARI- R.YAZAR-A.DEMİR- A.TOY- Ş.YAVUZA.AKDENİZ-A.KAHVECİ-N.KIRIK- R.TEZGEL-M.H.KARAS.BAFRALIOĞLU-A.AKYOL-Ş.DUMAN-A.HACIEYÜPOĞLUR.SANBAY-H.İŞÇİ-M.KIRIK-A.KIRAN
KARARIN ÖZÜ : Gelir ve Ücret Tarifesi
Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 20. maddesi uyarınca Meclis Başkanı Cavit
ÖZTÜRK’ün Başkanlığında Meclis üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile 01/09/2014 Pazartesi günü saat
14.00’de Belediyemiz Meclis Salonunda toplandı.
Belediye Meclisimizin bugünkü toplantısına ait gündemin 6.maddesini oluşturan;
Belediyemizin 2015 Mali Yılı Gelir ve Ücret Tarifesine ait taslağın incelenmesine ilişkin Mali
Hizmetler Müdürlüğünün 26/08/2014 tarihli yazısının okunmasına müteakip yapılan müzakere ve açık
oylaması neticesinde ;
Belediyemizin 2015 Mali Yılı Gelir ve Ücret Tarifesine ait taslağın incelenmek üzere Plan ve Bütçe
Komisyonuna havalesine,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
Cavit ÖZTÜRK
Meclis Başkanı
Cevdet KOÇ
Meclis Katibi
Semiha BAFRALIOĞLU
Meclis Katibi
Download

Görüntülemek için tıklayınız