Örnek:86
MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ SANDIK SONUÇ TUTANAĞI
Kanun;. 298/105,2839/4
Oy Vermenin Yapıldığı Tarih : …/…../2015
Gün : Pazar
Sandığın Açıldığı Saat: ........
Dakika :
......
Sandık Saat 17:00'den Sonra Açımış İse Sebebi : ...................
İl Adı
:
İlçe
:
Seçim Çevresi
:
Seçim Bölgesi (Mahalle Adı) :
Oy Verme Saati Bitiminde Sırada Bekleyen ve
Sandık Numarası
:
Oy Kullandırılan Seçmen Sayısı
- Sandık Seçmen Listesinde Yazılı
Olan Seçmenlerin Sayısı :
1081533083
: ...................
GEÇERSİZ OYLAR
Birden Fazla Sayım Döküm Yapılmış İse Sayısı : ...................
(4) Sandıktan Çıkan Zarf Sayısı
İlçe Seçim Kurulundan Teslim Alınan ;
- Toplam Zarf Sayısı
: ...............
- Kullanılmayarak Artan Zarf Sayısı
: ...............
- Toplam Oy Pusulası Sayısı
: ...............
- Kullanılmayarak Artan Oy Pusulası
: ...............
(10) Geçersiz Zarf Sayısı
: ...................
- Geçersizlik Sebebi
(5) Zarf Sayısı Oy Kullanan Seçmen Sayısından Fazla İse, Eşitliği
Sağlamak Amacıyla; 298 Sayılı Kanunun 98. Maddesine Göre
Yakılarak Yok Edilen Zarf Sayısı
(12) Geçersiz Sayılan Oy Pusulası
Sayısı
: ...............
GEÇERLİ OYLAR
(1) Sandık Seçmen Listesinde Yazılı Olup
Oy Kullanan Seçmenlerin Sayısı
: ...............
Kanun Gereği Oy Kullanan Seçmen Sayısı
(3) Oy Kullanan Seçmenlerin Toplam
Sayısı
: ...............
: ...............
: ............................
: ............................
(9) Geçerli Oy Pusulalarının Toplamı
=
: ............................
- Geçersizlik Sebebi
(7) İtiraz Edilmeksizin Geçerli Sayılan Oy
Pusulalarının Sayısı
(8) İtiraz Üzerine Geçerli Sayılan veya
Hesaba Katılan Oy Pusulası
Toplamı
(2) Sandık Seçmen Listesinde Kayıtlı Olmayan Ancak
: ............................
(11) İçinden Hiç Oy Pusulası Çıkmayan
Boş Zarf Sayısı
: ............................
: ...................
(6) Geçerli Zarf Sayısı
: ............................
: ............................. +
: ............................
(13) Hesaba Katılmayan Oy Pusulası
Sayısı
: ............................
- Hesaba Katılmama Sebebi
: ............................
(14) Geçersiz Sayılan veya Hesaba
Katılmayan Oy Toplamı
: ..........................
(1)+(2)=(3)
(10)+(11)+(12)+(13)=(14)
NOT:
a- Geçerli Oy Pusulaları(9) ile Geçersiz Sayılan veya Hesaba katılmayan Oy(14) Toplamları, Oy Kullanan Seçmenlerin Toplam Sayısına(3) eşit olmalıdır. (9)+(14)=(3)
b- Siyasi partilerin ve bağımsız adayların aldığı oyların toplamı, Geçerli Oy Pusulalarının Toplamına(9) eşit olmalıdır.
SİYASİ PARTİNİN ADI
ALDIĞI OY SAYISI
RAKAMLA
ALDIĞI OY SAYISI
BAĞIMSIZ ADAYIN ADI VE SOYADI
YAZIYLA
RAKAMLA
TOPLAM
YAZIYLA
TOPLAM
OYLAMA İŞ VE İŞLEMLERİNE VE OYLARIN SAYIM DÖKÜMÜNE DAİR ŞİKAYETLERLE BUNLARA AİT KARARLARIN NELERDEN İBARET BULUNDUKLARI
İTİRAZ EDENİN ADI VE SOYADI
İHBAR, İTİRAZ VE ŞİKAYETİN KONUSU
ALINAN KARARIN NEDEN İBARET OLDUĞU
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
SSI_02
BAŞKAN
KARE KODU KARALAMAYINIZ!
*Bu tutanak imzalandıktan ve mühürlendikten sonra seçime katılan siyasi partilerin, bağımsız adayların ve talep eden siyasi partilerin sandık kurulu üyelerine veya gözlemcilerine verilir. Bir nüshası da sandık
çevresinde görülecek bir yere 1 (bir) hafta süreyle asılır.
Sayım ve döküm sonucunda adayların aldığı oyların sayılarını ve bunların sandık alanında bulunanlara duyrulduğunu gösteren bu tutanak tarafımızdan düzenlenerek imza edildi. …../……../2015
Download

YENİ - Örnek Tutanak