Florya’da yapm devam eden Koru Florya inaat ile ilgili Bölge dare Mahkemesi’nin verdii
Florya’da O-2 (E-5) yolu kenarnda
Aydnl, Metal Yap Konut, Arke,
Vizyonlife ortakl ve TOK ibirlii ile
yapm devam eden Koru Florya Projesi
ile ilgili 11.02.2013 tarihinde verilen
tadilat degiiklii projesine naat ortaklarndan
Arke naat, Proje müellifi Suat Kele ve projeden
talepleri hakl buldu ve 3 müracata da
yürütmeyi durdurma karar verdi.
Bakrköy Belediyesi bu karar üzerine 3
dosyaya da Bölge dare Mahkemesi’ne
itirazda bulundu. Bölge dare
Mahkemesi itirazlar yerinde buldu ve yürütmenin
durdurulmasn kaldrd. imdi ne olacak?..
BU KARAR TARTIILIR
daire satn alan Faruk Biltekin tadilat ruhsatnn
iptali ve yürütmenin durdurulmas için dare
Mahkemesi’ne bavurdu. 1. dare Mahkemesi
Yazs 21 - 22. sayfalarda
KORU FLORYA LE LGL LK PROJE BÖYLEYD
Sürekli,
Etkili,
Ýlkeli.
22
a
Ya þ ý n d
Bakýrköy’de
1
TADLAT PROJESNDEN SONRA BÖYLE OLDU
Bakrköy Belediyesi’nde resmileen
Numara
ATAKÖY
SAYI: 239
TEMMUZ 2014
BAKAN YARDIMCILARI
FYAT: 2
http://www.atakoygazete.com.tr
Erzen döneminde, kot farkdan 5 bin m² fazla talepli proje onaylanmamt
Yazs 15. sayfada
Erkan KILIÇ
NEF ATAKÖY 22 PROJES BLMECE GB
Mehmet Emin ERTEKN’den
çok önemli açklamalar; “30
Mart 2014’ten önce böyle bir
proje imzalanmamt.
Sonrasnda da böyle bir
konunun yine Bakrköy
gündeminde olmadn çok
iyi biliyorum. Oysa ki burada
sat yaplyor, proje belli,
proje tantlyor, anlatlyor,
sat ofislerinde gösteriliyor,
çizimleri yaplm, alveri merkezleri
ile rezidanslar ile home ofisleri ile
apartman daireleri ile oteli ile bir çizim
yaplm. Sata çkm, ciddi anlamda
sat yaplyor, burann ruhsat var m,
yok mu bilen yok. Bu anlamda ruhsat
Bakrköy Belediyesi Boztepe Park’nn adn
Abdullah Cömert Park olarak deitirdi ama
PARKIN SM
MAHKEME KARARIYLA PTAL EDLD
Yazs 7. sayfada
almadan önce bu projenin
yaplaca parsellerle ilgili
ihdas, terk ve istikamet çizgilerinin belirlenmesi için
encümenin bir karar almas
lazm. Bu karardan sonra da
buna ruhsat verilmesi lazm.
Benim duyumlarma göre
böyle bir encümen karar
yok. Sonradan yaplan
basklar sonucu yine Bakrköy
Belediyesi’nden birileri ile bu ii takip
ediyor ve encümen kararn çkaryor.’’
Yazs 20. sayfada
Yazs 15. sayfada
Taner ÖÜNÇ
Bakrköy lçe Emniyet Müdürü
Murat Çetiner:
MHP BAKIRKÖY'DE
“STANBUL’UN EN GÜVENL
KÖKLÜ DEM
5. LÇES BAKIRKÖY”
Yazs 13. sayfada
lçe Bakanl’na Ahmet Altun getirildi.
Yazs 17. sayfada
3
CAROUSEL ÖZLENEN RAMAZAN DEERLERN
MSAFRLERYLE BULUTURUYOR!
Carousel Alveri ve Yaam Merkezi Ramazan kültür ve
elencesini aileler ve çocuklarla buluturarak,
geleneksel deerlerimizin yaatlmasna olanak salyor.
On bir ayn Sultan Ramazan Ay’nn gelmesiyle
herkeste tatl bir heyecan yaanmaya balad. Hafta
sonlar cumartesi ve pazar günleri iftar öncesi Canl Fasl Müzik dinletisi ve
geleneksel çocuk ramazan elenceleri çocuklaryla ailelere keyifli bir zaman
geçirtecek. Karagöz Kukla Atölyesi, bi Orta Oyunu, Meddah ve lizyon Atölyesi
çocuklarn yaratclklarn gelitirirken eski deerlerimizi de öretecek. Ramazan
Ay boyunca ramazan imsakiyesi de ziyaretçilere ücretsiz olarak datlacak.
Ramazan’da Carousel Avm Program;
*28-29 Haziran/05-06-12-13-19-20-26-27 Temmuz Fasl Müzik Dinletisi
*23 Temmuz Kadir Gecesi (Semazen Gösterisi)
Cumartesi
*Nasrettin Hoca Hikâyeleri
*Jonglör
*Meddah
*Karagöz Kukla Atölyesi
Pazar
*Karagöz&Hacivat Gölge Oyunu
*lizyon Gösterisi
*bi Orta Oyunu
*lizyon Gösterisi
14:00/17:00 Saatleri arasndadr.
ESK RAMAZANLAR MD A PLUS ’DA
Stil sahibi, keyifli alveriin adresi A Plus Ataköy AVM,
bu ramazanda dopdolu, geleneksel ramazan
elencelerini yaatan bir programla karnzda olacak.
Ramazan ay boyunca her Cuma 20:30 – 21:30
saatleri arasnda tasavvuf ve fasl grubunun nadide eserlerini dinleyebilir,
Cumartesi ve Pazar günleri 16:00 – 21:30 saatleri arasnda Hacivat ve Karagöz,
bis Show, pli Kukla Show, Sihirbaz, Meddah, Balon Show, Semazen, Jonglör
Tasavvuf ve Fasl programlar ile Gelenkesel Ramazan Elencelerini A Plus
Ataköy AVM’de doyasya yaabilirsiniz.
Ayn zamanda avm d alanda 17:00 – 24:00 saatleri arasnda açk kalacak olan
ramazan panayr alanmz da, macuncu, erbetçi, pamuk ekerci, gözlemeci, ark
köesi, kahveci güzeli gibi geleneksel ramazan stantlarmza urayarak farkl
lezzetleri tadabilir lunapark alanmzda panayr atmosferini yaama frsatn
bulabilirsiniz.
“Yan banzdaki en kaliteli alveriin adresi” slogan ile yola çkan A Plus
Ataköy AVM geleneksel ramazan elencelerine herkesi bekliyor.
AYIN
YAZISI
DORULARI ÖRENMEK
BAKIRKÖYLÜLER’N HAKKIDIR
Florya’da O-2 (E-5) yolu kenarnda
yapm devam eden Koru Florya
inaatnda sorunlar bitmek bilmiyor.
Bir süre önce Bakrköy Belediyesi’ne
tadilat projesi veriliyor. Belediye bu
projeyi onaylaynca olaylar zinciri
balyor. Proje ile ilgili yürütmenin
durdurulmas için 3 ayr dava açlyor.
Özcan Atamer
1. dare Mahkemesi’nde açlan
davalarda mahkeme her 3 müracaat
da hakl bularak “Bilirkii heyeti oluturulup gerekli inceleme
yapldktan sonra karar verilmek üzere yürütmeyi durduruyor.
Bunun üzerine Bakrköy Belediyesi yürütmenin durdurulmas için 3.
Bölge dare Mahkemesi’ne ayr ayr itirazda bulunuyor.
3. Bölge dare Mahkemesi de yürütmenin durdurulmas kararn
kaldryor.
Tadilat projesi sadece AVM’nin nerede ise 2 kat büyümesinin
yannda özellikle Koru Florya’dan daire ve ofis alanlarn haklarn
ciddi ekilde etkiliyor.
Dava açanlardan ve yürütmeyi durdurma karar alanlardan birisi de
daire sahibi.
Gazetemiz tadilat projesinin, projeyi nasl deitirip özellikle daire
alanlarn haklarnn nasl ellerinden alnndn tüm deiikliklerle
yaynlyor.
Bunlara ramen 3. Bölge dare Mahkemesi’nin alm olduu
yürütmeyi durdurmann iptal kararnn tartlmas gerektiine
inanyoruz...
E-5 kenarnda Yenibosna karsnda yapmna balanan ve nerede
ise 3 aydr görsel ve yazl basna reklam verilerek sat yaplan Nef
Ataköy 22 Projesi’nin ise, Erzen döneminde kot fark göstererek 5
bin m² kapal alan talebi ve kamuya terk edilmesi gereken yeil
alanlar ve yollar nedeniyle imzalanmad biliniyordu. Ancak
Bakköy Belediyesi bu projeyi Mays aynda encümenden geçirip
onaylad.
Konuyu en güzel yorumlayan Mehmet Emin Ertekin oldu. Ertekin
bakn ne diyor; “Encümen karar nerede ise bu dairelerin tamam
satldktan sonra çkartlyor. Bu ne anlama geliyor, buray yapan
proje sahipleri, müteahhitler bunu çizdiler, belediyenin önüne
koydular. Biz bunu yaptk siz de bunu onaylayacaksnz dediler.”
Bütün bu söylemler karsnda belediyenin yapmas gereken
imzalanan projeyi en küçük detaylarna kadar kamuoyuna
açklamaktr...
Ayn ey bu projenin bitiiinde yaplacak Selenium Ataköy
Projesi’nde de onaylandysa iddia edildii gibi arsa 6306 sayl Afet
Riski Altndaki Alanlarn Dönütürülmesi Hakkndaki Kanun
kapsamna alnarak m onayland? Bakrköy Belediyesi onayland ise
bu projenin detaylarn da kamuoyuna açklamaldr...
Geçtiimiz günlerde Kent Konseyi Genel Kurulu yapld. Hani derler
ya “Tam evlere enlik”...
CHP eski milletvekili M. Ali Özpolat divan bakanlna getirildi. Çok
sayda katlmcnn divanda yer almak istemesiyle karmaa balad.
Tek doru yaplan Belediye Bakan’nn Kent Konseyi Bakanl
seçimiydi. Bu konuda yazlacak o kadar çok ey var ki...
Ben her eyi bir kenara brakp bir soru sorup bir de öneride
bulunacam.
Yürütme kurulunda görev almak isteyen baz kiiler bundan önce de
görev aldklarna göre Bakrköy ve Bakrköylüler’in tamamn
kapsayan hangi projeyi hazrladlar, önerdiler ve hayata geçirdiler?
Bu Genel Kurul hiç yaplmam gibi Kent Konseyi yasas ve yönetmelikleri uygulanarak yenilenmelidir...
Belediyenin borcu ne kadar? Bakrköy çalkalanyor. Her kafadan bir
ses çkyor. Kimi yönetim belediyeyi 380 milyon TL (Eski parayla 380
trilyon) borçla devrald derken borcu 780 milyon TL’ye çkaranlar
bile var. Belediye borç bata içinde...
Biz bildiimizi açklayalm Erzen yönetimi 224 milyon TL borçla
belediyeyi devretti.
Erzen ise Ahmet Bahadrl’dan Belediyeyi yaklak 209 milyon TL
borçla devralmt.
Biz böyle biliyoruz. Bizim bildiimiz doru deilse Belediye’yi
yönetenler doru rakam açklarlarsa söylentiler sona erer...
OKUYUCULARIMIZIN DKKATNE
Her yl olduu gibi bu yl da yasal hakkmz kullanarak
AUSTOS aynda yaynlanmyoruz.
EYLÜL aynda görümek üzere... Hepinize mutlu günler diliyoruz.
e-mail: [email protected]
5
Bakrköylüler Bulumas Botanik Park’ta Yapld.
BAKIRKÖYLÜLER BR ARAYA GELD
Geçmite Bakrköy’de yaam, halen Bakrköy’de
yaayan, Bakrköylü olmay hayatnn bir parças
haline getirmi olan ve çeitli nedenlerle
Bakrköy’den ayrlm Bakrköylüler, Bakrköy
Belediyesi Botanik Park’nda düzenlenen
söyledii “Eski Dostlar” arksn protokol üyelerine
hep bir azdan söyletti. “Eski dostlar” arksnn
ardndan ise Bakrköylüler Bulumas’n
düzenleyen 8 kiilik komite ve etkinlie destek
veren tüm katlmclara teekkür eden Göksenin
yaplmas gerektiini söyledi.
CHP Bakrköy lçe Bakan Sait Yücel de
Bakrköylüler’in bir araya gelmesinden dolay
duyduu memnuniyeti dile getirirken, etkinlie
katlan tüm Bakrköylüler’i kutlad.
Bakrköylüler Bulumas’nda bir araya geldi.
Sosyal medya araclyla bir araya gelen 8
Bakrköylü gönüllü tarafndan organize edilen ve
baz sivil toplum kurulular ile Bakrköy
Belediyesi’nin de destekledii Bakrköylüler
Bulumas’na olan ilgi beklenenden düük olsa da
coku hat safhadayd.
leri, daha sonra mikrofonu Bakrköylü usta sanatç
Üstün Asutay’a verdi. Bakrköy ile ilgili bir iir
okuyan Üstün Asutay, Bakrköy’de geçirdii yllar
ksaca anlatt. Bakrköylü olmaktan dolay gurur
duyduunu söyleyen Asutay, eski dostlar
görmekten dolay da ayrca mutluluk yaadn
söyledi.
Bakrköylüler Bulumas’n düzenleyen 8 kiilik
komite üyelerinden olan Yenimahalle Muhtar
Nihat ahin de Bakrköylüler’in etkinlie
gösterdikleri ilgiden dolay memnun olduklarn
söyledi. Düzenlenen gösteri ve etkinliklerle çok
güzel bir program yaadklarn söyleyen ahin,
baz kiilerin Bakrköylüler Bulumas’n siyasi
Üstün Asutay’n konumasnn ardndan ise CHP
stanbul Milletvekili Süleyman Çelebi söz alarak,
Bakrköylüler’in birlik ve beraberliini yanstan
Bakrköylüler Bulumas’nn örnek olmas
gerektiini ve tüm ilçelerde bu tür etkinliklerin
propagandaya dönütürmek istediklerini fakat
buna prim vermediklerini de söyledi.
Bakrköylüler Bulumas’nda Bakrköylü genç gruplar Grup BitteSchön Helga ve Grup Drachina canl
performanslarn sundular. Selim-Kerim Altnok,
Semen, Agop
Çavuyan, Muzaffer
Uluda ile Vedat
Çetinkaya sahne
aldlar.
Bakrköylüler
Bulumas’nda ayrca,
Koyu Kitap standnda
imza etkinlii (SelimKerim Altnok - Bensu
Kaya - Tolga Al),
ilkokullarn kortej
gösterisi. simleri
Bakrköy ile
bütünlemi özel
konuklarla söyleiler
yapld.
Etkinliin sonunda ise
Bakrköylüler
Bulumas’n organize
eden 8 kiilik komite
üyelerine ve etkinlikte
emei geçenlere
teekkür plaketleri
verildi.
GÖZLER BAKIRKÖY BELEDYE BAKANI
BÜLENT KERMOLU’NU ARADI
Bakrköylüler Bulumas’na Bakrköy Belediye
Bakan Bülent Kerimolu’nun katlmamas tepki
çekerken, etkinlie
CHP stanbul
Milletvekili Süleyman
Çelebi, CHP Bakrköy
lçe Bakan M. Sait
Yücel, Bakrköy
Belediye Bakan Vekili
Mahir Çelik, CHP’li
baz meclis üyeleri,
Bakrköylü sanatçlar,
muhtarlar ve çok
sayda eski yeni, genç,
yal Bakrköylü
katld.
Sunuculuunu Bensu
Kaya ve Göksenin
leri’nin yapt
Bakrköylüler
Bulumas’nda genç
gruplarn sahne
performanslarnn
ardndan ana programa geçildi. Protokol
üyelerine sahneye
çaran Göksenin leri,
Bakrköy ile
özdeletiini
(Yavuz ARPACIK)
7
Bakrköy Belediyesi Boztepe Park’nn adn Abdullah Cömert olarak deitirdi ama
PARKIN SM MAHKEME KARARIYLA PTAL EDLD
Bakrköy Belediye Meclisi’nin eylül ay
oturumlarnn 02 Eylül 2013 Pazartesi tarihli 1.
birleiminde Kartaltepe Mahallesi Bitiik
Balar Sokak’ta bulunan
Boztepe Park’nn ismi
Abdullah Cömert Park
olarak deitirildi.
Meclis toplantsnda
grup sözcüsü Mehmet
Emin Ertekin isim
deiikliinde 3/2
çounluk lazm. Sizin
çounluunuz yok
uyarsnda bulundu.
Ancak isim deiiklii teklifi CHP’li meclis üyelerinin
oylaryla, oy çokluuyla
kabul edildi.
Mehmet Emin Ertekin
konuyu önce Kaymakamla
daha sonra da dare
Mahkemesi’ne tad. Sonuç
ne mi oldu? Mehmet Emin
Ertekin’e sorduk...
Mehmet Emin Bey geçtiimiz
günlerde Bakrköy Belediyesi Boztepe
Park’nn ismini deitirirek, Abdullah
Cömert Park olarak açt. sim deiiklii
Meclis gündemine geldiinde sizin bir
konumanz olmutu. Meclis kaytlarnda da bu
vardr. Son durum nedir?
Ben geçmi meclis döneminde Boztepe Park’nn
isminin Abdullah Cömert Park olarak
deitirilmesi konusunda Bakrköy Belediyesi’nin
teklifine ret oyu kullandm. Ve orada bu ismin bu
parka verilemeyeceini, verilmemesi konusunda
konuma yaptm. Önerge de verdim ve kendilerine
eer bu ismi verdikleri taktirde ki, usül olarak o
gün meclisin isim deitirilmesinde meclisin 3/2
çounluunun olmas gerektiini söyledim. Onlar
tabi meclis usül ve çalma yönetmeliini
bilmedikleri için biz çounluuz diye karar aldlar
ve kabul ettiler. Boztepe Park ismini Abdullah
Cömert Park olarak deitirdiler. Ki, Bakrköyle
uzaktan yakndan alakas olmayan, sadece Gezi
olaylar srasnda Hatay’da vefat eden bir
vatandan ismini oraya verdiler. Bakrköy’de
yaayan çok deerli insanlarmz var. Bakrköy’de
çok deerli, topluma hizmeti olmu insanlarmz
var. Bunlardan birinin ad konulabilirdi. Ama
hukuki olarak isim deitirilmesinde size mecliste
3/2 çounluk lazm. Yani meclisin yarsndan
fazlas meclis salonunda olduu zaman siz
toplanty açp, ismi verebiliyorsunuz ama isim
deiikliinde 3/2 çounluk lazm. Art
vereceiniz isim
topluma mal olmu,
toplumda hassasiyeti
olan birilerinin
olmas lazm diye
yasa bunu söylüyor.
Bizde bunu
hatrlattk.
Kaymakamla yaz
yazdk ve dari
Mahkeme’ye dava
açtk.
Aslnda yasa yine Kaymakamln bunun gereini
yapabileceini söylüyor ama bizim Kaymakamamz
bu konuda duyarsz kald. i biraz geciktirdiler. 7.
dari Mahkemesi 6 Mays’ta bunun iptali ile ilgili
kararn vermi. 10 Haziran’da bize tebligat
yapld. Ama Mays ay sonunda Bakrköy Belediye
Bakan Bülent Kerimolu bu parkn açln yapt.
Abdullah Cömert Park olarak. Gereksiz yere bir
sürü masraf yapld. Bo yere gereksiz olarak
açllar yapld. Belediye zarara urad. imdi
onunla ilgili de gerekli çalmay yapacam. Bu
belediyenin bu davaya giren hukukçusu unu
belediye bakanna söylemesi lazmd. Sayn
bakanm siz bu parkn açln yapyorsunuz,
fakat bu parkn ismiyle ilgiyli dare Mahkemesi’nde bir dava var ve ben ona girmitim. sterseniz
bunun sonucunu bekleyelim diye hatrlatabilirdi.
Ama bakyorsunuz belediyenin Hukuk leri de,
Hukuk Bürosu da dahil belediyede hiç kimsenin
kimseden haberi yok. Belediye bakan da belki
bilmiyordur. Bilmemesi de gayet normaldir. Çünkü
ondan önceki dönemdeydi bu. Açl yapld. imdi
mahkeme iptal etti. Tebli tarihinden itibaren 30
gün içinde deitirilmesi lazm. Tabi bizim
bu konuda bu isme kar deil usüle kar
bir tepkimiz vard ki, zaten o mahallede
yaayan vatandalarn da bende oraya çok
yakn bir yerde oturuyorum. Vatandalarnda
tepkisi vardr. Senelerdir Boztepe Park. O
mahalledekilerin bir çou da Abdullah Cömert’in
kim olduunu bilmez. Vatandalardan gelen tepki
üzerine zaten biz bunu gündeme getirdik. Konuyu
bilen vatandalar da bunu diyor. Bakan niye açt
buray, niye bu kadar masraf edildi. Bakrköy’ün
bir çok sorunu varken, Bakrköy’ün bir çok ii
varken, böyle gereksiz harcamalar, böyle gereksiz
isimler, u ana kadar stanbul’da 10 ylda en fazla
isim deitiren, isim deiiklii yapan Bakrköy
Belediyesi’dir. 70 küsür tane sokak, cadde, park
ismi deitirildi. stanbul Büyükehir
Belediyesi’nden bu konuyla ilgili aldm yazl
tespitler var. Yani Bakrköy’de siz 70 küsür tane
faaliyet yapmamsnz, 7 tane proje
yapmamsnz 70 küsür tane isim deiiklii
yapyorsunuz. Abdullah Çömert ismi mahkeme
kararyla iptal edildiine göre Belediye vakit
geçirmeden buraya Boztepe Park tabelasn tekrar
asmal diye düünüyorum.
MECLS SIRALARINDAN DNLEYC KOLTUKLARINA
Sayn Ertekin, uzun yllar meclisin bir üyesi
olarak Meclis’te size ayrlan koltuklarda
oturuyordunuz. Bu kez Meclise Bakrköylü
olarak geldiniz ve dinleyici koltuklarnda
oturdunuz. Meclisi izleyen bir dinleyici
olarak neler gördünüz neler hissettiniz?
Dinleyici bölümünde oturan bir
Bakrköylü olarak, çünkü orada
oturanlarn ben Bakrköylü olacana
inanyorum. Çünkü Silivri’den bir
vatandan meclisi dinlemesini çok fazla
ihtimal vermiyorum. Ben Bakrköyle ilgili
konularn, gerçekten acil olan konularn
Bakrköy’de benim yaam kalitemle ilgili konularn
orada görüüleceini zannediyordum. Belki geçmi
dönemde bizi dinlemeye gelenler de bunu
hissediyordu. Bunu istiyordu, bunu bekliyordu. Ben
de izleyici koltuunda oturduum zaman ben hep
bunu bekledim. Bakrköyle ilgili u konu
görüülecek ben de onu can kulayla
dinleyeceim. Malesef iki konu görüüldü. Ve
meclis bitti. Bizim zamanmzda da bu oluyordu.
Bizim zamanmzda da gerçekten CHP gündemi
tam olarak, dolu dolu geçiremiyordu. Bir tane
konuyla meclis açlyordu, bir tane konuyla meclis
kapanyordu. Ben orada oturduum
zaman iin açkças biraz hayal
krkln yaadm, bir
vatanda olarak. Belki bizim
dönemimizde ön sralarda
otururken biz bunu
hissedemiyorduk, ki
hissedemiyorduk
demeyeyim. Ben bir çok
sefer mecliste bunu
gündeme getirdim. 3
dakikalk meclis toplantlar
yapyorsunuz burada 3
dakikalk meclis toplantlarn
yapmayalm. Bir tane
meclis toplants yapalm. Dolu
dolu geçsin. Tüm gündem maddelerini
orada toplayalm veya 2 taneye
düürelim diye teklif de vermitim.
Fakat dinleyici olarak oturduum
zaman ben bunu hissettim, bunu
gördüm. Bakrköy Meclisi’nde aslnda
özellikle imar konularnn biraz daha
açlmas lazm. Orada sadece meclis
üyelerinin deil gelen dinleyici
vatandalar düünerek biraz daha
konularn açlarak vatanda bil-
gilendirecek bilgilerin verilmesi lazm.
Vatandalarn anlayaca ekilde bilgilendirmek
veya orada ekrana yanstlarak anlatlmas lazm
diye düünüyorum. Bu anlamda biraz eksik
gördüm. Vatanda olarak da bir daha gider
misiniz derseniz, tabiki ben giderim, gideceim.
Çünkü AK Parti Grubu’ndaki arkadalarmz bizi
her zaman davet ediyorlar. Meclis toplantlarna
kendilerine gerekli konularda bilgi vermek
amacyla davet ediyorlar. Ama ben normal bir
vatanda olarak bir daha ki meclis toplantsna gitmem, yani beni cezbedecek, beni oraya getirecek
çok fazla bir eyin olduuna inanmyorum. Gitmeyebilirim.
9
Umut Çocuklar Dernei Bakan Ferhat ahin:
“ YARINLARDAN UMUTLUYUZ”
1992 ylnda gönüllülerin desteiyle
kurulan Umut Çocuklar Dernei, çeitli
olumsuzluklar sebebiyle sokaklarda
yaamak zorunda kalan, ayn zamanda
uçucu-uyuturucu madde kullanan, suça
bulam ve her türlü istismara açk olan
çocuk, ergen,
genç bireyleri
topluma
kazandrmaya
yönelik
çalmalarna
hz kesmeden
devam ediyor.
Bakrköy’de
bulunan ve
kurulduu günden bugüne
kadar 10 binin
üzerinde kiiye
fayda salayan
Umut Çocuklar
Dernei Bakan Ferhat ahin ile dernek
ve çalmalar hakknda konutuk.
Sayn ahin, Umut Çocuklar Derne
i ne zaman
kuruldu? Dernek hakknda bilgi verir misiniz?
Derne
imiz bir sivil toplum kuruluu olarak 14
Temmuz 1992 tarihinde halktan gönüllü kurucular
tarafndan Barnacak Yeri Olmayan Çocuk ve
Gençleri Koruma ve Gelitirme Derne
i altnda
kuruldu. 1 yl sonra Sokak Çocuklar Derne
i, 5 yl
sonra da Sokak Çocuklar Gönüllüleri Derne
i
adn alp, 1999 ylnda adn de
itirerek Umut
Çocuklar Derne
i olarak faaliyetine devam
etmektedir. Derne
imiz Bakrköy Zuhuratbaba
Mahallesi’nde Lepra Hastanesi girii, Kadn
Tutukevi’nin karsndadr.
Umut Çocuklar Derne
i’nin amac nedir?
Kurumumuz çeitli olumsuz olgular nedeniyle aile
ortamndan uzak sokaklarda yaamak zorunda
kalan ayn zamanda uçucu-uyuturucu madde
kullanan, suça bulam veya suç potansiyeli
öngörülen, aile, akraba veya kötü kiiler
tarafndan istismar edilen veya her türlü
istismara açk olan çocuk, ergen, genç,
yetikin bireyler kapsamnda sosyal
çalmalar yapmak, ilgili kii, kurum ve
kurulularla birlikte hareket ederek,
kurtarc, koruyucu, önleyici, engelleyici,
iyiletirici çalmalar dahilinde e
itim
kurumlar bata olmak üzere ihtiyaç
duyulan di
er kii, topluluk ve kurumlara
katk sa
lamay amaçlamaktadr.
Sokaklarda yaayan ve tedavi olan gençlerin
askere gitmesi sa
lanmakta, maddi manevi destek
verilerek ziyaret edilmektedir. Sokak çalmalar
yapyoruz. Sokaklarda yaayan çocuk ve gençlerle
diyalog kurup karlkl güven oluturmaya bu
güven sonras kiisel temizlik, beslenme, barnma
gibi temel ihtiyaçlarnn ksmen karlanmas
konusunda çalmalar sürdürüyoruz. Gençlerin temel ve
mesleki e
itimlerinin
sa
lanmas için lçe Halk E
itim
Merkezleri’nden veya gönüllü
e
itimcilerden yardm alarak
okur-yazarlktan açk liseye
kadar devamllklarn
sa
lyoruz. Genç bireylerin aile
kurma aamasnda kendilerine
maddi-manevi yardm ediyoruz. Gönüllülerimizin
kurumumuza ba
lam
olduklar mobilya, beyaz eya
gibi araç, gereçlerin tahsisini
yapyoruz.
Özellikle son
zamanlarda artan
kadn cinayetleri ve
çocuk istismarlar gündemde. Bunlarn çözümü
için sizce neler yaplmaldr?
Aslna bakarsanz son zamanlarda artm gibi
görünen kadn cinayetleri, kadna ve çocuklara
kar varl
n gizleyerek sürdüren ola
anüstü
olumsuzluklar geçmite de vard, nedeni de yine
imdiki gibi feodal kültür, a
aclk sistemi, plansz
aile yaplanmas, erken yata para ve para benzeri
materyaller karl
evliliklere zorlanan çocuklar,
üvey aile olgusu, e
itimsizlik, gelir da
lm
dengesizli
i, terör gibi unsurlar sebep göster-
Çok anlaml ve önemli
çalmalar yapyorsunuz. Bu
çalmalar yürütürken
gönüllülerinizin dnda kamu
veya özel kurum ve kurulularn deste
ini
görüyor musunuz?
Evet kesinlikle görüyoruz. Özellikle bu konuda
Planet stanbul’dan bahsetmem gerek. Bizlere her
zaman büyük destek oluyorlar. Tüm Planet
stanbul yönetimine sonsuz teekkür ediyorum. Bu
arada derne
imizde Planet stanbul’un katklaryla
iyiletirmeler yaptk. Büyüyen lk Adm
stasyonumuzda yatakhanemiz 80 yatakl yepyeni
bir yatakhaneye, yemekhanemiz prl prl bir
düzene kavutu. Atölyelerimiz yeni çalmalar yapmak için uygun hale geldi. Bu konuda eme
i
geçen Planet stanbul yönetimi ve tüm
çalanlarna derne
imiz adna teekkür ediyorum.
Tabi ki, kamu kurumlar da bizlere gereken
deste
i gösteriyor. stanbul Valimiz Hüseyin Avni
Mutlu bata olmak üzere di
er devlet yetkililerimiz
de sk sk derne
imizi ziyaret ederek bizlere
desteklerini esirgemiyorlar.
Umut Çocuklar Derne
i’nde kaç gönüllünüz
var. Gönüllü olarak çalmak isteyen veya
“MADD VE MANEV DESTEK”
Dernek çalmalar hakknda bilgiler
verir misiniz?
Sokakta ve olumsuz artlar altnda
yaamak zorunda kalan çocuk, ergen,
genç ve yetikin bireylerin hayat artlarn
iyiletirme ve yaam koullarna fayda
sa
lama adna gazete, dergi, radyo-TV, internet,
panel, konferanslar ve konuya ilikin projeler
aracl
ile kamuoyu oluturulmutur.
Rehabilitasyon sa
landktan sonra ailelerine dönmek isteyen çocuklar ve gençler ailelerine teslim
edilip, sa
lkl birer birey olarak hayatlarn
sürdürmeleri için
çaba sarf etmekteyiz. Cezaevine giren
çocuk ve gençlere
hukuksal deste
in
yan sra maddi,
manevi ihtiyaçlar
karlanmakta ve
cezaevinde ziyaret
etmekteyiz.
“BLNÇ VE
TOPLUMCUL
DÜÜNEBLMEK
GEREKR”
derne
e üye olmak isteyenler neler yapmaldr?
Derne
imiz üyeleri toplamda 160’ bulmaz, fakat
üye olmadan da derne
imize ve derne
imiz çats
altnda yürütmekte oldu
umuz çalmalara destek
olan, katk sa
layan 1000’i akn duyarl
gönüllülerimiz var.
ilebilir. Ama en önemlisi bilinç ve toplumcul
düünebilme kavramdr diye düünüyorum; bu
gün topluma ve devlet yapsna
bakt
mzda bahsetmi oldu
umuz bilinç
ve toplumcul düünme kavramlarndan ne
kadar uzak oldu
umuzu görememek için
kör olmamz gerekiyor. Nihayetinde
medya organlar sayesinde haber konusu
olan kadn cinayetleri, kadn ve çocuk
istismarlar gibi olumsuz olgular
ülkemizde çok ksa sürelerde tekerrür
ederek yine medya organlarnca gözler
önüne seriliyor. Keke medya organlarnn
ilerli
inin yars kadar insan haklar ve
çocuk haklar da ilerli
ini gösterebilseydi.
Keke sosyal yapdaki yasal düzenlemeler
bir millet vekilinin haklarn
koruyabildi
inin yars kadar, do
u veya
güneydo
uda çocuk yata evlendirilen bir
çocuk annenin haklarn koruyabilseydi.
Tüm bu var olan sorunlara çözüm olarak
ise kurumlar aras ibirli
inin beraberinde
topluma güven ve bilinç gerekir.
Son olarak neler söylemek istersiniz?
Öncelikle size ve duyarl insanlarmza teekkür
ederim. Gönüllülerimize, üyelerimize ve bize
destek olan tüm herkese teekkür ederim. Ayrca
duyarl tüm vatandalarmz derne
imize bekliyor,
bu onurlu ve
gururlu
mücadelemizde
bizimle birlikte
olmaya davet
ediyorum.
Siz de destekte bulunmak istiyorsanz;
(0212) 571 31 42 / (0212) 297 49 11
numaral telefonlardan bilgi alabilirsiniz.
Arzu
BERATOLU
11
ENGELL ÖRENCLERN KARNE ENL
Türkiye Omurilik Felçlileri Derne
i (TOFD)
düzenledi
i “Geleneksel Karne enli
i” ile engelli
ö
rencileri sevindirdi.
TOFD’nin Ataköy’de bulunan Genel Merkezi’nde
düzenlenen Karne enli
i’nde okulun bitmesiyle
stres atan ö
renciler, aldklar hediyeler karsnda
ise duydu dolu anlar yaadlar.
Çeitli animasyon gösterileriyle
e
lenen ö
renciler palyaço ve
maskotlarla dans ederek bir e
itim
yln daha bitirmenin mutlulu
unu
yaadlar.
TOFD’nin Geleneksel Karne
enli
i’ne Bakrköy Kaymakam
Adem Öztürk, Bakrköy lçe Milli
E
itim Müdürü Emrullah Aydn,
Bakrköy Gençlik ve Spor lçe
Müdürü Metin Albayrak, Bakrköy
Halk E
itim Merkezi Müdürü Yener
Yldrm, SEM Müdür Yardmcs
Gültekin Güllü, TOFD Genel Bakan
Ramazan Ba, engelli ö
renciler ve
velileri katld.
enlikte konuan TOFD Genel
Bakan Ramazan Ba, her yl
geleneksel olarak düzenledikleri
alanlarda da engelli vatandalarn önünde
engellerin kaldrlmas yönünde çalmalar
yaplmasn istedi.
TOFD Genel Bakan Ramazan Ba, engelli
ö
renciler ve ailelerin bulutu
u bu güzel günde
kendilerini yalnz brakmayan Bakrköy
konuan Bakrköy Kaymakam Adem Öztürk ise
TOFD’nin düzenledi
i bu anlaml etkinlikte
bulunmaktan dolay mutluluk duydu
unu
belirterek, “Dayanma içerisinde oldu
umuz
sürece tüm engelleri aaca
mza inanyorum.
Gelece
imiz olan çocuklarmz baarlarndan
dolay yürekten kutluyorum. Birlik ve
beraberlik içinde güzel
çocuklarmza, bu güzel hizmeti vermekten büyük bir mutluluk
duyuyoruz.” dedi.
Bakrköy Kaymakam Adem Öztürk,
e
itime büyük önem verdiklerini
belirterek, engelli engelsiz tüm
ö
rencilerin e
itim hakkndan
yararlanabilmesi ve iyi bir e
itim
alabilmeleri için gerekli tüm
çalmalar yaptklarn ve yapmaya
da devam edeceklerini de söyledi.
Etkinli
in sonunda Bakrköy
Kaymakam Adem Öztürk, Bakrköy
lçe Milli E
itim Müdürü Emrullah
Aydn, Bakrköy Gençlik ve Spor lçe
Müdürü Metin Albayrak, Bakrköy
Halk E
itim Merkezi Müdürü Yener
Yldrm, SEM Müdür
karne enli
i ile bir yln yorgunlu
unu attklarn
ve engelli ö
rencilerin tatile çkmadan önce güzel
bir günü beraber geçirdiklerini söyledi.
Türkiye’de engellilerin e
itiminde önemli admlar
atlsa da halen eksiklikler oldu
unu da kaydeden
Ba, e
itimin yan sra, sosyal hayatta ve di
er
Kaymakam Adem Öztürk ve protol üyelerine de
teekkür etti. Ramazan Ba ayrca tatile çkan tüm
ö
rencilere güzel bir yaz geçirmeleri temennisinde
bulunarak tatil dönüü tekrar birlikte olacaklarn
ve etkinliklere devam edeceklerini belirtti.
TOFD Genel Bakan Ramazan Ba’n ardndan
Yardmcs Gültekin Güllü ve TOFD Genel Bakan
Ramazan Ba ö
rencileri tebrik ederek, karne
hediyelerini da
ttlar. Veliler ise, derne
in yapt
bu etkinlikten duyduklar memnuniyeti ifade
ederken, TOFD Genel Bakan Ramazan Ba’a ve
tüm TOFD ekibine teekkürlerini ilettiler.
ENGELLER KÜÇÜK BURAK ÇN YIKTILAR
TOFD Sanat Atölyesi’nin hazrlad
engelleri aan
kahramanlarn “Rüya ve Maskeler” isimli dans
gösterisi bu kez kan hastas Burak Çrac’ya destek
için sahnelendi.
Engelli ve engelsiz dansçlarn oluturdu
u dans
ekibi, son iki gösterisini Ataköy Yunus Emre Kültür
Merkezi’nde 2.5 yandaki Burak Çrac'nn
do
utan olan kan hastal
n yenmesine
destek olmak için sergiledi.
Küçük Burak’n olmas gereken “fanconi
aplastik anemi testi”, Türkiye'de yaplamad
için bir türlü hastal
na tehis koyulamad.
Yurt dnda bir firmayla irtibata geçen ailesi,
3 test için 16 bin lira para istendi
ini ve bu
parann SGK tarafndan karlanmad
n
ö
renince oke oldu. Türkiye Omurilik
Felçlileri Derne
i’ne (TOFD) konuyla ilgili
bavuran acl aile, bu vastayla Türkiye
Yardm Sevenler Derne
i Bakrköy ubesi ile
tant. Her iki dernek el ele vererek Burak
Çrac ve ailesine destek oldu.
Burak Çrac’ya destek olarak gerekli test
masraflarn karlayan Türkiye Yardm Sevenler
Derne
i Bakrköy ubesi Bakan Türkan Alper,
Burak Çrac ve ailesi ile kendilerini tantran
TOFD’ye teekkür ederek, küçük Burak’a her
zaman desteklerinin devam edece
ini söyledi.
Alper, dernek olarak gerçek ihtiyaç sahiplerine her
türlü yardm yaptklarn ve bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini belirterek, kamu
yararna çalan Türkiye Yardm Sevenler
Derne
i’nin tüm üyelerine katklarndan solay
teekkür etti.
Alper’in konumasnn ardndan ise dans gösterisi
izleyenler arasnda yer alan Bakrköy Belediyesi
Bakan Vekili Mahir Çelik söz ald. Çelik, “Burada
önemli bir amaç u
runa bizleri toplayan ve güzel
bir gösteri sergileyen TOFD ekibine teekkür
ederim. Buradan Sayn Bakanmz Bülent
kendilerine bu konuda yardmc olan bata Türkiye
Yardm Sevenler Derne
i Bakrköy ubesi’ne
teekkür ederek balad
konumasnda,
insanlarn önündeki engellerin dayanma ve birlik
beraberlikle giderilebilece
ini ve bunun da en
güzel örneklerinden birini bu akam yaadklarn
söyledi.
Ba, ayrca Burak Çrac ve di
er tüm hasta,
engelli, yardma muhtaç kiiler için dernek
olarak her türlü çabay göstereceklerini de
kaydetti.
TOFD Bakan Ramazan Ba, konumasnn
sonunda ise engellerin kaldrlmas için
herkesin üzerine düen görevleri yerine
getirmesi temennisinde bulundu.
Gösteri sonunda ise Bakrköy Belediyesi ve
Türkiye Yardm Sevenler Derne
i Bakrköy
ubesi’ne, TOFD Bakan Ramazan Ba
tarafndan çeitli hediye ve plaket takdiminde
bulunuldu.
“Rüya ve Maskeler”
Kerimo
lu’nun daha önce verdi
i sözü yenilemek
istiyorum. Biz Bakrköy Belediyesi olarak “Engele
ruhsat vermeyece
iz.” dedi.
Çelik ayrca Burak Çrac’nn test masraflarn
karlayan Türkiye Yardm Sevenler Derne
i
Bakrköy ubesi’ni de kutlayarak, derneklerin asl
amacnn bu tür konulara e
ilmek oldu
unu
söyledi.
TOFD Bakan Ramazan Ba ise, kan hastas Burak
Çrac’nn tedavisi ve sa
lkl olabilmesi için
ellerinden gelen tüm deste
i gösterdiklerini ve
5 ortopedik engelli, 1 iitme engelli, 7 engelsiz
olmak üzere toplam 13 kiilik dans ekibi ve 2
görme engelli, 1 engelsiz müzisyenden oluan
canl müzik ekibi eli
inde sergilenen Rüya ve
Maskeler; engeliyle yaamaya zorunlu braklm
amatör bir dansçnn gerçek yaamndan
esinlenilerek kaleme alnmtr. Gösteride; amatör
bir dansçnn toplum basks olmakszn, özgürce
ve dlanmadan dans edebilmek için verdi
i
mücadele ve bu mücadelede karlat
güçlükler
anlatlyor.
Yavuz ARPACIK
13
Bakrköy lçe Emniyet Müdürü Murat Çetiner:
“STANBUL’UN EN GÜVENL 5. LÇES BAKIRKÖY”
Bakrköy lçe Emniyet MüdürlüOü’nün düzenlediOi
Huzur Toplants’nda konuan Emniyet Müdürü
Murat Çetiner, Bakrköy’ün stanbul’da bulunan 39
ilçe arasnda en güvenli 5. ilçesi olduOunu
belirterek, hedeflerinin stanbul’un en güvenli ilçesi olmak olduOunu söyledi.
Bakrköy lçe Emniyet MüdürlüOü,
polis-halk ilikilerini gelitirmek,
vatandalarn sorunlarna çözüm
bulabilmek amacyla Huzur
Toplants düzenledi.
Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi
Müfik Kenter Salonu’nda düzenlenen toplantya Bakrköy
Kaymakam Adem Öztürk,
Bakrköy lçe Emniyet Müdürü
Murat Çetiner, Bakrköy Belediye
Bakan Yardmcs Taner ÖOünç,
Bakrköy Belediye Meclisi 1. Bakan
Vekili Mahir Çelik, Bakrköy’deki
polis karakollarnn amirleri,
muhtarlar ve vatandalar katld.
Huzur Toplants’nn açl
konumasn yapan ve Emniyet
MüdürlüOü’nün çalmalar hakknda katlmclara
bilgiler aktaran lçe Emniyet Müdürü Murat
Çetiner, Bakrköy’ün stanbul’un en güvenli 5. ilçesi olduOunu ve hedeflerinin ise stanbul’un en
güvenli ilçesi olmak olduOunu kaydederek,
“Güvenlik hizmetlerinde önlenen suçlar genellikle
vatandalarmz tarafndan görülemez. Bu yaplan ii doOas gereOidir.
Vatandalarmz sadece suç
olutuktan sonra konudan haberdar
olurlar. Emin olun ki, Bakrköy
Emniyet MüdürlüOü’nde görev yapan
tüm mesai arkadalarm, sizlerin can
ve mal güvenliOinizi korumak için
kesintisiz mesai vermektedir. Hedefimiz ilçemizde hiçbir suçun
ilenmediOi, huzur dolu bir ortam
sizlere sunmaktr. 15 ubat 2014 tarihinde Bakrköy Emniyet Müdürü
olarak göreve baladm. Bugüne
kadar tekilatmla birlikte suç ve
suçlularla mücadelede çaOda, insan
odakl, önleyici yönü öne çkan, suç
faillerinin yakalanmas ve adaletin
öne çkarlmas noktasnda hzl ve
güçlü bir hizmet anlayn çalmalarmzn
merkezine koyduk. Bu bak açsyla ilk etapta
doOrudan ve polis bilgisi marifeti gerektirmeyen
yerlerde görevlendirilen büro personelimizi l
Emniyet Müdürümüzün talimatlar ve onayyla
sokaOa çkararak 100’e yakn personelimizi suç ve
suçlularla mücadelede aktif olarak görevlendirdik.
Ayrca Önleyici Hizmetler Büro
AmirliOi’ne baOl ekiplerimizi hem
personel hem de araç ve ekipman
yönüyle takviye yaparak
güçlendirdik. Gece görev yapan
önleyici hizmetler ekibimize takviye
amacyla, onlara destek olmak
amacyla 5 polis merkezimizde
bulunan ekibimizi ve diOer baz birimlerimizde bulunan ekiplerimizi
sokaOa çkardk. Böylece polisin
varlOn ve caydrclOn çok daha
etkin ekilde hissettirmeye
çalyoruz. Mesai arkadalarm saat
24:00’ten sonra üpheli ahslarla
ilgili gerekli incelemeleri yaparak
suçlulara frsat vermemektedir. Yine
sivil ekiplerimiz yoOun olarak suçun
ilendiOi alanlarda pusu atmak
suretiyle güvenlik tedbirlerini almaktadr.” dedi.
“LENEN SUÇLARDA VE SUÇLARIN
AYDINLATILMASINDA ÇOK CDD
BAARI SALADIK”
2013 ve 2014 yllarnn ilk 6 aylar kyaslandOnda
ilenen suçlarn tamamnda belirli oranda bir azal-
ma olduOunu da belirten Çetiner, “Suçlar
aydnlatma orannn çok ciddi oranda yükseldiOi
görülmektedir. 2014 ylnda 7 gasp olay meydana
gelmitir. Bu olaylarn 6’snn faili derhal
yakalanm, adalete teslim edilmitir. Geçen yla
oranla yüzde 85’lik
bir baar elde
edilmitir. Evlerde
ilenen suçlarn
yoOun olduOu
bölgeler tespit
edilmi, zaman
ve mekan analizleri yaplm,
bu bölgelerde
yaplan uygulamalar sonucunda geçen
yln ilk 6
ayna göre
suçlarn
önlenmesi
aydnlanmas
yönünde yüzde 50’ye varan bir
baar elde edilmitir. Oto hrszlOnda ise stanbul
genelinde bir art olmasna raOmen ilçemizde bir
art söz konusu deOildir. Geçmite çok fazla
görülen yankesicilik suçu aldOmz tedbirlerle
gerek sivil gerek motorize ekiplerimizle, gerekse
belediyemizden aldOmz zabta takviyesiyle bu yl
kiiler sevk edildikleri mahkemelerce
tutuklanmlardr. lçemizde kapkaç olay 2014
ylnda hiç görülmemi iken 1 saat önce bir kapkaç
olay olduOu Asayi Büro Amirimiz tarafndan bana
iletildi. Onunda faili suçüstü yakalanmtr.” diye
konutu.
hiçbir yankesicilik olay meydana gelmemitir.
2014 ylnda kamuoyuna da sk sk yansyan telefon dolandrclO ilçemizde yürüttüOümüz planl
çalmalarla 4 olayn faili yine vatandalarmzn
duyarllO ve ibirliOiyle suçüstü yakalanarak sevk
edildikleri mahkemelerce tutuklanmlardr.
Uyuturucu maddelerle mücadelede özellikle okul
“SURYELLER
KAYIT ALTINA ALINIYOR”
çevreleri olmak üzere gençlerimizi bu maddelerden uzak tutmak için sadece narkotik madde üzerine eOitim alm bir ekip oluturulmutur. lçe Milli
EOitim MüdürlüOümüzle koordineli bir ekilde bu
çalmalarmz yürütüyoruz. Gençlerimize bu
maddeyi satan kiiler üzerinde yaptOmz
çalmalar doOrultusunda bir çok uyuturucu
madde ele geçirilmi, bu iin ticaretini yapan
“62 NOKTADA
246 MOBESE LE
BAKIRKÖY’Ü ZLYORUZ”
Emniyet Müdürü Murat Çetiner,
ayrca Bakrköy’ü 62 noktada
bulunan 246 mobese kameras ile
izlediklerini de belirterek, mobese
kameralarnn saylarn
vatandalarn da desteOiyle belirlenen alanlarda arttracaklarn da
söyledi.
Çetiner, Bakrköy’deki kuyumcularla
da yerinde görüerek alnacak tedbirler konusunda görümeler
yaptklarn belirtti. Ev ve i yerlerinde hrszlk olaylarnn
azaltlmas için site yönetimleri ile
görüerek kamera sisteminin yaygnlatrlmas
gerektiOini de söylediklerini vurgulayan Çetiner,
bu konuda kendilerinden destek isteyen
vatandalara da destek olacaklarn söyledi.
Mahallelerde bulunan karakollar ve bölge ekiplerinin marifetiyle tespit ettikleri
metruk, terkedilmi bo binalarn,
hrszlarn girdiOi mekanlar olmamas
amacyla giri ve çk noktalarn
kapatarak kullanmlarn da
engellediklerini ifade eden Murat
Çetiner, ayrca uzun süre park
halinde olan araçlarn da sahipleriyle
görütüklerini söyledi.
2014 ylnn ilk 6 aynda Bakrköy’de
hiçbir terör olaynn meydana
gelmediOini de kaydeden Çetiner,
vatandalarn toplant, gösteri ve
yürüyü haklarna da sayg
duyduklarn ve sadece 1 olay
haricinde bu tür eylemlerde konuya
diyalogla yaklatklarn güç
kullanmnda bulunmadklarn da
kaydetti.
Suriye uyruklu yabanclarla ilgili yeni bir gelime
olduOunu da belirten Çetiner, “çileri
BakanlOmzn bir genelgesi oldu. Bundan sonra
ilçemiz genelinde Suriye uyruklu vatandalarn
kayt altna alnmas için çalma
balattk. Bunlarn hepsi kayt altna
alnmaya balanmtr.” dedi.
Konumasnn sonunda ise tatile
çkacak olan aileleri de uyaran
Çetiner, tatile çkacak vatandalarn
deOerli eyalarn evlerinde
brakmamalarn ve gerekli güvenlik
tedbirlerini almalarn istedi.
Huzur Toplants’nda lçe Emniyet
Müdürü Murat Çetiner’in açl
konumasnn ardndan Bakrköy
Kaymakam Adem Öztürk de
toplantya katlan vatandalara ksa
bir konuma yapt. Öztürk,
“Bakrköy’ün güvenli, nezih bir ilçe
olduOunu belirterek, amaçlarnn
Bakrköy’ü daha güvenli hale
getirmek olduOunu söyledi.
Kaymakam Öztürk’ün konumasnn ardndan ise
toplantya katlan muhtarlar ve vatandalar
yaadklar sorunlar aktardlar. Tüm vatandalarn
sorularn, istek ve ikayetlerini tek tek not alan
lçe Emniyet Müdürü Murat Çetiner, en ksa sürede
soruyu soran vatandalara sorduklar konularla
ilgili geri dönü yaplacaOn söyledi.
Yavuz ARPACIK
14
Çok değerli okuyucularım, dostlarım geçen
aydaki yazımın bir kısmında “ADAM OLABİLMEK” konusunu incelemiş, herkesin adam
olabilme şansının bulunmadığını sizlerle paylaşmıştım.
Her insan doğar, yaşar, ölür. Bazıları fakir
doğar fakir ölür, bazıları ise fakir doğar zengin ölür. Bunun ters olgusu da olabilir.
YA Ş A M I N
İÇİNDEN
Yüce milletimiz bu konuda her zaman vatanseverliğini ön plana almış doğruya parmak
basmıştır. Yine de böyle olacağını umut ediyorum.
Söylemek istediğim insanlar her şey olabilir,
her türlü şansı yakalayabilir. Ya da bir sürü
şanssızlıklar yaşayabilir. Her şey insanlar
içindir. Ancak “ADAM OLMAK” herkese nasip
olmaz demiştim, bu görüşümü sürdürüyorum.
Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi içindeki
cılız sesleri de bu yorumları yapmadan, bu
derin analize girmeden adayı tenkit etmenin
hiç de demokratik olmadığını vurgulamak
istiyorum.
Bunları neden tekrar ediyorum? Ülkemiz
insanlarının 301’inin yaşadığı “Soma Faciası”na endekslemek için söylüyorum. 301
vatandaşımızın geçim ihtiyaçları içinde mecburen bile bile ölüme gidercesine 700-800metre
derinlikte, toprak altında ekmek parası kazanmak adına tüm sevdiklerini, çocuklarını,
eşlerini, ana-babalarını geride bırakmış fakir
doğmuş ve “Adam olmayanlar yüzünden fakir
olarak ölüme sevk edilmişlerdir.”
Adam olmayanlar ve bu felakete neden
olanlar para hırsını yenemeden daha fazla
zengin olmak adına bu 301 garibanın sırtından daha çok zengin olmuşlar, genç maden
işçilerimizi köhne teknoloji ortamında köle
gibi çalıştırmışlardır. İşte bunlar
“Adam olamamışlardır, olamayacaklardır”.
MUSUL’DAN ÇIKAN DERSLER
Sevgili vekillerimiz; aklınız da yorumunuz da
sizlere kalsın. Şu anda ülkenin ihtiyacını, defolarını görmeden çarenin ne olabileceğini
düşünmeden vatandaşların kafasını karıştırmayınız.
Fikret TORAMAN
Bunu söylerken de şunu söylemek zorundayım; 50 yıldır Cumhuriyet Halk Parti’ye oy
veren Cumhuriyet’e, Laiklik’e, Atatürk ve
İlkeleri’ne sımsıkı bağlı olan ve bağlı olmaya
devam eden birisi olarak genç politikacıları bu
düşünceye, bu derin analize davet ediyorum.
Fanatik duygularla değil, ülkemizin geleceği,
bekası uğruna biraz özveride
bulunmak çok mu zor sizler için?
Türkiyemiz’in yangınını söndürmek
adına 1 damla suyu lütfen çok
görmeyiniz. Katkıda bulununuz.
ÜLKEMİZİN DERİN SORUNLARI VE
ÇEVRE-SEZON PANAYIRI
Değerli dostlarım; her ülke anlı
şanlı geçmişi, onuru, bayrağı ve toprağı ile
uluslararası arenada yer alabilir. Bu platformda kalabilmek için de yukarıda bahsini
ettiğimiz özellikle gururla bayrağımızı her
yerde korumak ve dalgalandırmak şarttır.
Musul’daki T.C. Konsolosluk binasına ve
daha önceki Diyarbakır’daki bayrak indirme
olayı ulusumuzu ve gururumuzu tamiri zor bir
şekilde derinden yaralamış üstelik oradaki
100 kişinin hayatları tehlikeye atılmış. Uzaktan seyretmekteyiz...
Geçmişte destanlar yazmış Türk ulusu ve
Türkiye yönetimleri silahlı güçleri ile dünyada
ön sıraya geçmişken bu olaya milletin bireyi
olarak kahrolmamak, üzülmemek elden
gelmiyor. Yöneticilerimiz ve askeri gücümüz
bu acıklı halimize hala bir çözüm getiremiyorsa bu zavallı insanların hayatlarını tehlikeden
uzaklaştıramıyorsa her Türk vatandaşına bu
olay çok ağır gelir, onuru, şerefi sarsılır.
Ben bu konuda kişisel görüşümü sizlerle
paylaşmak istiyor, bu saldırının uluslararası
dış baskılar tarafından veya 50-60 çapulcunun
düzenlediği bir senaryo olarak görmüyorum.
Aksine ülkemizin gündeminde olan Cumhurbaşkanı seçimlerine, ayrıca Güneydoğu’daki
çözüm sürecine indeksli puan toplama,
başarılı olabilme adına bu 100 vatandaşımızın
kullanıldığını, senaryonun ileride çıkarlar
doğrultusunda “BÜYÜK BAŞARI” olarak lanse
edileceğini düşünmekteyim. Kısacası insan
hayatıyla bir koltuk sevdasının ya da bir
kazanç isteğinin Soma’daki kaybettiğimiz 301
kişi gibi Irak’taki 100 kişinin hayatıyla da
oynanmaktadır. Dolayısıyla kitap üstünde
kalan şanımız, şerefimiz hiç hesaba katılmadan bu olay geçiştirilmek istenmektedir.
Ben bu olaya; yazıklar olsun diyor, o insanlarımızın bir an önce ailelerine sağ olarak
kavuşmalarını diliyorum.
CUMHUR’UN REİSİ SEÇİLECEK
Sevgili okurlarım; güzel Türkiyemiz’de
yaşayan, havasını teneffüs eden, suyunu içen,
-
seçildikten sonra bildiğini uygulayan ve
doğrulara sırtlarını dönenleri çok tanıdım,
gördüm. Sayın Cumhur Reisi Adayı çizmeleri
bir giysin, milletin içine çıksın in midir cin
midir görelim. Ondan sonra aklı selimimizi
kullanalım.
zengin veya fakir olan herkes ulusumuzun
mutlu olmasını, ailesi ve çocukları ile birlikte
mutlu bir yaşam sürdürmek istemektedirler.
Bunun tersini düşünmek de yenlış olur.
O zaman ey büyük şanlı Türkiyemiz’in
sevgili can dostları, geliniz lütfen bir noktada
uzlaşalım, birleşelim. İçinde bulunduğumuz
son 2 yıl geriye giderek yaşadığımız olaylara
baktığımızda sinirler bozulmadan, işine gelip
giderken kahrolmadan, alışverişte, trafikte
bulunduğumuz ortamin ve bizlere verdiği
olumsuz görüntüyü düşünelim. Bu platformu
ve ülkemizin bulunduğu çıkmaz sokakları
hepimizin çok iyi değerlendirmesi gerekmektedir. Elbetteki herkes aynı düşünmez, ayrı
görüşler oluşur. Buna da saygı duyulur.
Son yaşadığımız hukuk ihlalleri, demokrasiye
çok ters düşen tutuklamalar, tahliyeler, ölümler, rüşvetler, sizin, bizim ve de tüyü bitmemişlerin rızklarını yiyenleri hoş görmek mümkün
olmamalıdır. Bunların bir hesabı verilmelidir.
Bu bağlamda 40 gün sonra bu ülkenin en
tepesindeki yöneticimizi “Cumhurbaşkanı”
seçimlerinde muhalefet partileri tarafından
ortak bir aday çıkartıldı. Çoğumuzun tanımadığı, hakkında karar verebilecek bilgilere
sahip olmadığımız nedeniyle endişeli olabiliriz. Yorumlarımızı ve kararlarımızı yeni
adayın ortaya çıkması ve halkın içinde
görülmesinden sonra yapmamızın daha
doğru olacağını düşünüyorum. Yani bekleyelim, görelim, kariyerini ve Cumhuriyet,
Atatürk ve İlkeleri konusundaki düşüncelerini
öğrenelim sonra da demokratça kararımızı
verelim. Kendisini tanımadığımız için
bazılarının yaptığı gibi muhterem adayın
sadece eksi yanlarını ele alarak kendisine
muhalefet etmenin yanlış olduğunu, hepimizin bir noktada birleşerek bir kez olsun
özel çıkarları hatta ilkeleri bir yana bırakarak
bu ülkenin kurtuluşu olacak özgürlüğe
kavuşmasına katkıda bulunmalıyız.
Bendeniz yarım asıra yakın mitinglerde, kongrelerde, toplantılarda bol kepçeden atarak
ÇEVRE VE BELEDİYELERİMİZ
Yaz sezonu ile sahillerde “REZALET
PANAYIRI” yine başladı. Yıllardır yazı ve
söylemlerimizle uğraş verdiğimiz sahillerimizdeki ve parklarımızdaki bu rezalet panayırına bir türlü çözüm getiremedik. Şimdi
yeniden sevgili belediye başkanımızı
uyarmak Büyükşehir ile işbirliği yaparak mutlaka sahillerdeki doğa katliamını, pislikler,
her sene boğulan gençler ve ayrıca yörede
yaşayanları bu rezaletten kurtarmalarını
talep ediyorum.
Dünyanın hiçbir kesiminde hele İstanbul
gibi “MEGAKENT” diye tabir edilen şehrimizde olmaması gereken durumları yaşıyoruz.
Bir tarafta mangal yanacak öbür tarafta
yeşile ağaçlara zarar verilecek, bir diğer
tarafta esmer vatandaşlarla birlikte Suriyeliler’in de eklendiği topluluk donlarıyla, yatak
kıyafetleri ile denize girecekler.
Bir köşede de çay semaver dumanları içinde
yaşını başını almış donlu vatandaşlar, cılız
ağaç fidanlarına bağlanmış hamakta sallanacaklar. Lütfen görmek istiyoruz; kent
kültürü, “MEGA ŞEHİR İSTANBUL” bu
mudur?
Bakırköy belediyemiz ile Büyükşehir
Belediyesi buraları tetkik ve tespit ederek
mutlaka bir çözüm üretmek zorundadırlar,
belediyemiz herhalde artık tüm kadrosunu
düzenlemiş, çalışma programlarını ve kadrosunu bitirmiştir. Sahaya çıkmalı, sesini duyurmalı, Sivil toplum Örgütleri’ne ziyareti iade
yapmalıdır.
Uzun yıllar her türlü yaşam haklarından
yasa dışı mahrum edilerek hücrelere tıkılan,
vefat edenleri de anarak özgürlüklerine,
ailelerine kavuşanları gönülden kutluyor,
kendilerine sağlıklar diliyorum. Ayrıca
önümüzdeki Ramazan sürecinin de İslam
alemine hayırlı olması dileğiyle, siz dostlarıma sevgiler, saygılar sunuyorum.
15
Ataköy 7-8 Ksm’da yaplmas planlanan Külliye ile ilgili tartmalar sürerken
BR KÜLLYE DE FLORYA’YA
Ataköy 7-8 Ksm’da yaplmas planlanan ve Bakrköy
Belediyesi tarafndan Bakrköy Belediye Meclisi’nden Cami
olarak geçmesine ramen seçime bir gün, mesai bitimine
birkaç saat kala Külliye projesi imzalanmt. Tartma hala
devam ederken bir külliye projesi de Florya’da hayata geçirildi. Florya’daki külliye inaat hzla sürüyor.
Florya Külliyesi’nde bakn neler var.
Cami toplam kapal alan 1750 m²’dir. Kapal alanda toplam
2500 kii ibadet edecek olup açk alan ile beraber bu say
kapasitesi 3000 kiiye çkmaktadr.
Kur’an kursu bodrum katlar dahil 5 katl olup 5200 m²’dir.
Kur’an kursu 136 örenci kapasitelidir.
Külltür Merkezi ve Kur’an Kursu 2. Bodrum kat
Konferans salonu, Çok amaçl spor salonu
Genel yemekhane, Cep sinema salonu
Cami Blo+u Alt Kat
Ana ibadet mekan alt kat 642 kii , Revak alt
ibadet kat 628 kii, Toplam: 1270 kii.
Kültür Merkezi Blo+u 2. Normal Kat
Sosyal etkinlik odalar, Mutfak ve yemekhane,
Kur’an Kursu Blo+u 2. Normal Kat
Etüt odas,Yatakhaneler, Dinlenme odalar
Öretmen yatakhaneleri.
ATAKÖY KONAKLARI’NDAN AÇIKLAMA VAR
Gazetemizde yaynlanan “CAM DEL KÜLLYE” ba
lkl haberimizde geçen “Bu caminin
Ataköy Konaklar’nda oturanlarn iste+i üzerine yaplaca+ söyleniyor.” cümlesi üzerine
Ataköy Konaklar gazetemize bir açklama
gönderdi. Aslnda bu cümle gazetemizin önceki saylarnda yaynlanan Ba
bakan’n dere
kenarndaki binalarn yklaca+ ile ilgili sözlerine ra+men Ataköy’e iki cami haberimizde
geçmi
, bu geni
kapsaml ara
trma yazmzda
da tekrarlanm
t. O zaman Ataktöy
Konaklar’ndan böyle bir açklama
gönderilmemi
ti.
ERKAN KILIÇ KMDR?
Sorumlu gazetecilik anlay
mz gere+i Ataköy
Konaklar’nn gönderdi+i açklamay aynen
yaynlyoruz.
17.06.2014
Say: 562
Konu: Ataköy Gazetesi’nde yer alan haber
Ataköy Gazetesi Sayn lgililerine;
Gazetenizin Mays 2014 tarih, 237 sayl
yaynnda SK arazisinde yaplmas planlanan
caminin, Ataköy Konaklar sakinleri
tarafndan istenildii için yaplaca yönünde
bir açklama yer almaktadr.
BAKIRKÖY BELEDYES’NDE
GÖREV DAILIMI
1971 Sivas doumlu olan Erkan Klç ilk ve
orta eitimini Sivas’ta, lise eitimini ise
Bakrköy Belediye Bakan Bülent Kerimolu 5 yl
Ankara Fen Lisesi’nde bitirdi. Ayrca örenci boyunca birlikte çalaca bakan yardmclarn
deiim program ile lise eitiminin
belirledi. Kerimolu, Bakrköy
ardndan Amerika’ya gitti ve orada da 1
Belediyesi Bakan
yllk eitimin ardndan ikinci lise
Yardmclklarna Taner Öünç,
diplomasn ald. Orta Dou Teknik ÜniverErkan Klç, Zeynep Zeytin ve
sitesi (ODTÜ) naat Mühendislii’ni bitiren
Bahri Bellek’i getirdi.
Erkan Klç, yurt içi ve yurt dnda özel sektörde yöneticilik yapt. Evli ve 2 çocuk
Zeynep Zeytin ve Bahri
babas olan Klç, çok iyi derecede ngilizce
Bellek’in gazetemiz baskya
bilmektedir.
girerken atamalar
Bakan Yardmcs Erkan Klç’a bal
müdürlükler:
Park ve Bahçeler Müdürlüü, Fen leri
Müdürlüü, mar ve ehircilik Müdürlüü,
Ulam Hizmetleri Müdürlüü, Temizlik
leri Müdürlüü, Destek Hizmetleri
Müdürlüü
resmilememiti.
Belediye Bakan Bülent
Kerimolu’na bal müdürlükler:
Özel Kalem Müdürlüü, Tefti Kurulu
Müdürlüü, Hukuk leri Müdürlüü, ç Denetçiler,
Sivil Savunma Uzman.
Bu konu sitemiz sakinlerinin genelini içeren
bir talep deildir. Sitede oturan baz sakinlerin, dier Ataköy sakinleri ile oluturduu
bir dilekçedir. Bu durum, konusu ile ilgisi
bulunmayan site sakinlerimizin tepkisine
neden olup konunun gazetenize iletilmesi
yönetimimizden talep edilmitir.
Bu açklamay dikkate almanz ve gazetenizde gerekli düzeltmeyi yapmanz rica
ediyoruz.
STE YÖNETM KURULU
(sim ve mza yok)
TANER ÖÜNÇ KMDR?
1968 ylnda Ankara’da doan Öünç, Ortadou
Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Matematik Bölümü’nü
bitirdi. Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendislii,
Hertfordshire Üniversitesis, Fatih Üniversitesi ve Ordu
Üniversiteleri’nde öretim eleman olarak çalt.
Trakya Üniversitesi’nde master yapan Öünç, Hertfordshire Üniversitesi’nde MPhil yapt. Doktoras tez
aamasnda devam den Bakrköy Belediye Bakan
Yardmcs Taner Öünç, çeitli bilimsel çalmalar
yapt. Öünç, bekar ve iyi derecede ngilizce bilmektedir.
Bakan Yardmcs Taner ÖÜNÇ’e
bal müdürlükler:
nsan Kaynaklar ve Eitim Müdürlüü, Zabta
Müdürlüü, Mali Hizmetler Müdürlüü, Salk leri
Müdürlüü, Basn Yayn ve Halkla likiler
Müdürlüü, Kütüphane Müdürlüü, Belediye Tiyatro
Müdürlüü, Kültür ve Sosyal ler Müdürlüü, letme
Müdürlüü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüü, Yaz leri
Müdürlüü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüü.
16
Bir çocuun
korunma, kollanma ve hayata
hazrlanmas
gayet tabidir ki
aile içinde
balar. Ebeveynlerin salkl
bireyler
olmalar; ruh
sal düzgün
bireyleri topluma
kazandrmak
açsndan
kaçnlmaz bir
gerekirliktir.
Ayn nedenle
çocuklarmz
Esra ERDOAN
meyecek derecede cinsellikle
ilgileniyor ve
davranyor ise,
içe kapanma ya
da ar açlma
gibi özellikler
sergiliyor ise,
deri yolma,
trnak yeme gibi
önceden
olmayan
alkanlklar birden bire ortaya
çkm ise, çocuk
özellikle o yer
ya da kiiden
uzak durmak
9- 1 0 Ksm irinevler Me tro ç kna
K A T O T O P A R K I M I YA P I L A C A K ?
ÇALARIN YARASI ENSEST
eitmek yerine ebeveynlie
balarken önce kendimizi
eitmemiz de elzemdir.
Peki ya ebeveynlerden biri
korunup, kollanmak yerine taciz
edilerek büyütülmü ya da en
az bir istismar olayna maruz
kalm ise ne olur?
Onun da istismar eden biri
olmas olasl nedir?
Taciz edilmi çocuklar taciz eden
yetikinlere dönüebilirler.
Durum bir yan ile böyle iken
dier yan ile çocuk sonraki tacizlere açk ve davetkâr hale
gelebilir.
Tacize uranlan ya dönemi ve
sonrasnda verilen psikolojik
destein çok büyük faydas
olmak ile beraber, bütün
çocuklarmz bu destekten faydalanabilecek kadar bile ansl
deillerdir.
Enseste maruz kalan çocuklardan çok az bir bölümünün bunu
deifre ettiini ve bir yetikine
anlatabilecek noktaya gelene
kadar da uzun yllar ayn olay
defalarca yaamak zorunda
kaldklarn biliyor muydunuz?
Zira ensest bir ‘’tabu’’dur.
Kelime anlam ile müsemma;
yaplmamas, yapld takdirde
de açk edilmemesi gereken bir
eylemdir. Çocuun kendini suçlu
hissetmesi de bundandr. Açk
edip, yardm isteyememesinin
sebebi ise; söylediin de “Böyle
eyler konuulmaz, yalan
söylüyorsun vs.” gibi yantlar
alabileceini düündüren
ipuçlarn yetikinlerin konuma
ve davranlarn da önceden
yakalam olmasdr.
Çocuklar o kadar saf ve temiz
varlklardr ki ebeveynler
salkl olduunda asla kirlenerek büyümez, daima
saflklarn korurlar.
Çocuklarmza bir bakas
tarafndan (baba, dede, amca
vs. dâhil) dokunulmas ve
dokunulmamas gereken vücut
ksmlarnn öretilmesi,
çocuun bunu anlayabilecek
yaa gelene kadar da gözetimimize ihtiyac olduu
unutulmamaldr. Çocua
yardm istemeyi ve ona
istemedii bir ey teklif
edildiinde ne yapaca, korkutulmadan öretilmelidir.
Çocuk bize sinyalleri verir,
önemli olan alt yazlar doru
okuyabilmektir.
Birden bire sinirli ve hrçn bir
hal alyor ise, yandan beklen-
istiyor ise, ar bask altnda
mecburen itaat eden bir görüntü
sergiliyor ise, idrar ve dk
kaçrma gibi semptomlar birden
bire görülmeye balyor ise,
çizdii resimlerin içerikleri
deimi, erken yata mastürbasyona balam ise, mutlaka
bir uzmana bavurulmaldr.
Ksaca; D bir etki çocuun
dünyasn alt üst etmedii
sürece, çocuk durup dururken
deiik davranlar sergilemeye
balamaz.
Mikro düzeyde bunlar
anlattktan sonra makro
düzeyde toplumdaki
yansmalarndan da bahsetmenin faydal olaca
kansndaym.
Bir çocuk ailesinde güvensizlik
yaarsa, yaam boyu insanlara
güvenemez ve SUÇLULUK DUYGUSU ile yaamaya adeta
mahkûm edilir.
Toplum bunu duyduunda infial
olumas kaçnlmazdr. Genellikle, infial olmasn diye aradaki
çocuk harcanr.
Türkiye dünyadaki deerlerle
bütünlemi lakin aile yapsna
da bir o kadar deer veren bir
ülke ama dedim ya tabu…
Bu tarz haberler basnda yer
aldnda çocuklarn ya da
kadnlarn üzerinden deil, suçu
ileyenin yüzü ve alaca ceza
üzerinden haber yaplmaldr.
Evet, evet yanl duymadnz
onu bir anlamda deifre edip,
almas olas cezalar ve halkn
ona uygulayaca yaptrmlar
deifre edilmelidir.
Bunun sapkn bir davran ve
suç olduu, sosyal toplum
tarafndan da en ar ekilde
cezalandrlmas gerektii bir
gerçektir.
Suça meyilli kiinin, mahpusda
bile hücre arkadalarnn
dlad, itip kakt bir insan
haline dönüeceini önceden
bilmesi gerekmektedir.
Örnek: KEND ÖZ KIZININ
HAYATINI HARCAYABLEN BR
BABA, KEND HAYATININ da
HARCANACAINA EMN
OLMALIDIR.
ÇUVALDIZIN UCUNU HER DAM
BEDENNDE HSSEDERSE BELK
DE NEY YAVRUCAA BATIRMAKTAN VAZGEÇER.
Toplumun gücünü unutmayalm,
bananeci, bahaneci deil;
YANLIIN KARISINDA
BRLEEREK, CAYDIRICI OLALIM.
Ataköy 9-10 Ksm irinevler Metro dura önündeki 65 araçlk otoparkn altna
stanbul Büyükehir Belediyesi’ne bal SPARK tarafndan kapal otopark
yaplaca gündeme geldi.
Bu alana yaplacak kapal otoparkn giri çklar hesaplandnda ancak 60
araç alabileceini söyleyen uzmanlar, 60 araç için bu maliyet birtakm soru
iaretlerini de gündeme getirdi. Çevrede oturanlar bahçelerimiz ortadan
kaldrlp kapal otopark binalarmza m uzancak endiesi yayor.
BAKIRKÖYLÜ MNKLERDEN BÜYÜK DAVRANI
Bakrköy Belediyesi tarafndan Çevre Haftas etkinlikleri kapsamnda düzenlenen
“Hayalimdeki Bakrköy Resim Yarmas”nn ödülleri Soma’ya gönderildi.
Bakrköy Belediyesi Botanik Park’nda düzenlenen kahvaltl toplantda konuan
Bakrköy Belediye Bakan Bülent Kerimolu, “Ac günde kenetlenmemizin en güzel
örneini çocuklarla birlikte hayata geçiriyoruz. Hayalimdeki Bakrköy Resim
Yarmas’nn ödüllerini çocuklarmzla beraber aldmz kararla Soma’daki maden
faciasnda hayatn kaybeden madem emekçilerimizin çocuklarna yollayacaz.
Çocuklarmzn bu kararnn büyüklerimize de örnek olmasn diliyorum.” dedi.
Kerimolu, Soma’daki çocuklara tablet bilgisayar, fotoraf makinesi, bisiklet gibi
hediyelerin gönderileceini de söyledi.
17
MHP BAKIRKÖY'DE KÖKLÜ DEM
MHP Bakrköy lçe
Yönetim Listesi
Milliyetçi Hareket Partisi Bakrköy lçe Bakan olarak
atanan Ahmet Altun’un yönetim listesi belirlendi.
MHP stanbul tekilatlarnn yeniden yaplanmasnda
Bakrköy lçe Bakanl'na Ahmet Altun atand. 1972
Erzurum doumlu olan Ahmet Altun daha önce
Bakrköy Ülkü Ocaklar Bakanl ve MHP Bakrköy
lçe Bakan Yardmcl görevlerinde de
bulunmutu.
MHP Bakrköy lçe Bakanl görevine balayan
Ahmet Altun yönetim kurulu üyeleriyle ilk
toplantsn yapt. Toplantda Bakrköy ilçesinde
iddial bir siyaset yaplaca belirtilirken, yeni yönetimin hedefinin MHP'yi Bakrköy siyasetinde en üst
seviyeye tamak olduu açkland.
Abdullah Akça
Tacettin Akta
Turgut nan
Hülya Cebeci
lhan Büyükba
Cevdet Murat Kiraz
Okan Özcan
Cebrail Birsen
Mustafa Sabri Volkan
M. Onur Kahveciolu
Bilal Yelken
Çaatay Altay
Zeki Kaya
Bakrköy lçe Bakan Ahmet Altun, gündemdeki
Cumhurbakan aday Ekmeleddin hsanolu
hakknda da u açklamalarda bulundu: "Sayn
hsanolu inançl, manevi deerlere sahip, milli ve
birikimli bir cumhuriyet aydn, millet deeridir.
Ekmeleddin nsanolu'nun adaylndan korku
duyanlar ve telaa kaplanlar milletimizi
ayrtranlardr." Altun, Bakrköy lçe merkezini ncirli
Caddesi’ndeki yeni yerlerine tayacan da
açklad.
brahim Beyaz
Zeki Zekeriya
Yalçn Hac
Ahmetolu
Utku Zengin
Ender Emreciksin
Vedat Ayk
Yalçn Tokdemir
Özgü Akn
Tayfun Demir
Halit Ülker
Eyüp Halit Dolu
Alper Gerdaneri
Mesut Öztürk
Tanju Güldoan
Nezihe Sar
Sema Öner
smail Okumu
Semih Erdoan
Gazanfer Yat
Salih lyasolu
Kazm hsan Yüksel
Ömer Güzel
Alpay Akpolat
Cemal Soydan
gal ne zaman sona erdirilecek?
ARI KOVANLARINI KENDLER KALDIRDI
Yüce Tarla Caddesi ile Fiekhane Caddesi’nin
kesitii yerde. Capacity otoparknn tam
karsnda yer alan arsa ve binay igal eden ve
ayn arsada arclk faaliyetinde bulunan Uzman
Ticaret A. yaynlarmz üzerine ar kovanlarn
kaldrd.
Gazetemizin 237. saysnda yaynladmz
Bakrköy Belediyesi’ne ait olmasna ramen arsa
ve binann Uzman Ticaret A.. tarafndan “GAL
DEVAM EDYOR, BELEDYE GÖZ YUMUYOR
NEDEN?” balkl haberimizde ayrca ayn yerde
arclk da yapldn fotoraflar ile yaynlamtk.
Haberimizin yaynlanmasnn ardndan Bakrköy
Kaymakaml lçe Mahalli dareler
eflii’nden Kaymakam Adem Öztürk
mzas ile gazetemize gönderilen
yazda konu ile ilgili
soruturma balatld ifade
edilerek u ifadeler
kullanlmt:
Ataköy Gazetesi’nin Mays
2014 tarih ve 237 sayl
nüshasnda Yüce Tarla
Caddesi ile Fiekhane Caddesinin kesitii yerde. Capacity otoparknn tam karsnda yer
alan arsa ve binann igal edildii ve
bu igalli yerde arclk yapld
haberletirilmitir. Konunun aratrlarak yasal
gereinin yaplmasn ve sonucundan
Kaymakamlmza bilgi verilmesini rica ederim.
Datm. Belediye Bakanl’na, Bakrköy Gda
ARI KOVANLARI BURADAYDI
...VE KALDIRILDI
Tarm ve Hayvanclk
Müdürlüü’ne.
Bu gelimelerin
ardndan Uzman
Ticaret A.. ar
kovanlarn kaldrd.
Bakrköy Kaymakaml’ndan
gazetemize 16.06.2014 tarihinde
Bakrköy Kaymakam Adem Öztürk imzas ile gön-
derilen yaz da u ifadeler kullanld:
“Ataköy Gazetesi’nin Mays 2014 tarih, 237 sayl
nüshasnda Bakrköy Belediyesi’ne ait arsann
Uzman Ticaret A.. tarafndan
igal edildiinin
haberletirilmesi üzerine
yaptrlan inceleme sonucunda; söz konusu yerin Belediye
Bakanl tarafndan Uzman
Ticaret A’ye ecri misil
karl kiraland ve bahse
konu ar kovanlarnn irket
yetkilisi tarafndan kaldrld
anlalmtr.”
Bu arada Bakrköy ilçe Tarm
ve Gda Müdürlüü ekipleri
ise gazetemize yapt
açklamada, söz konusu yer
ile ilgili yaptklar incelemede
ar kovanlarna
rastlamadklarn, irket yetkililerin ar kovanlarn
kendileri inceleme yapmadan önce kaldrdklar
için cezai bir ilem yapmadklarn belirtti. Yetkililer, Bakrköy’ün hiçbir noktasnda hatta stanbul’un
da Arnavutköy, Göktürk, Kemerburgaz, Silivri’nin
yüksek kesimlerinde ormanlk arazilerde ancak
gerekli yasal izinler alnarak arclk faaliyetleri
yaplabileceini de söylediler.
(Yavuz ARPACIK)
BÜYÜTÜLEREK MARKETE DÖNÜ
EN BÜFE LE LGL YAPI TATL TUTANAI DÜZENLEND (!)
Ataköy 9-10 Ksm B-3 Blok yannda bulunan büfe büyütülmeye
balannca önce semt sakinleri sonra mahalle muhtar Bakrköy Zabta
Müdürlüü’nü arayarak durumu bildirdiler. Sonra belediyeyi aradlar.
Zabta ve ehircilik Müdürlüü yetki konusunda topu birbirlerine attlar. Bu
srada büfe büyüdükçe büyüdü ve büyüme tamamlanarak, kaldrm da
igal ederek açld.
ikayetler devam edince müdahale etmesi gerekenin belediyenin mar
Müdürlüü olduu belirlendi ve büfe ile ilgili 06.06.2014 tarihinde Yap
Tatil tutana tanzim edilerek 3194 sayl mar Kanunu’nun 32 ve 42. maddelerinin uygulanaca bildirildi.
Bu durumda tutanak encümene gidecek ceza yazlacak, sonra büfe eski
haline getirilecek. Gaetirilmezse yklacak. Ne kadar para cezas
yazlacak? Ve eski haline getirilmezse 06.07.2014 tarihinde yktrlacak...
Gazetemiz olay takip ediyor. Gelimeleri sizlerle paylaacaz...
18
Çöp toplamak
park ve
bahçe
düzenlemeleri
yapmak belediyenin
rutin görevleridir.
Sanrm seçimler öncesi
konu
ulan projelerin
artk hayata geçirilmeye ba
lanma zaman
gelmi
tir. Tpk
BAKGEM projesi gibi.
Türkiye’de adndan
skça söz ettiren hatta
fark yaratanlar ödülü
alm
50-60 kez televizyonlarda haber
olmu
bir proje. Ne i
tir
bilmem BAKGEM
kaytlar hala
ba
lamam
. Kayt için
gidenlere de tadilat oldu+u
söyleniyor.
Bakld+nda tadilat görünmüyor…
KONUK YAZAR
meclis üyesi içinden bir
tanesi
Bakrköy
belediye bakan
yardmcl görevine
getirilemez miydi?
Hangi konuda
anlaamadlar ya da
neyi paylaamadlar
bilmem ancak geçenlerde baz meclis
üyelerinin belediye
binasnda birbirlerine
girdikleri kulama
gelenler arasnda.
Meclis üyelerini bir
önceki sayda ksmen
yazmtm önümüzdeki
saylarda meclis
üyeleri ile ilgili daha
geni yazlarm
olacaktr.
YILMAZ BACACI
Bravo Bakan Demek stiyorum!
Bülent Kerimolu,
Bakrköy Belediye Bakanl görevine
balayal aradan üç aylk bir süre geçti.
Bu süreci tanma ve örenme süresi
olarak deerlendirelim desem yeridir.
Ancak bu süre Kerimolu’na yetmemi
olmal ki ne Bakrköy’ü tanyabilmi ne
de Bakrköylü olabilmi. Bakrköy’ü
tanyamama konusuna açklk getirmek
için sanrm Mimarlar Odas Bakrköy
ubesi’nde yapt konumalar yeterlidir. Toplant konusunun Bakrköy
snrlar içinde yasalarn delinerek
yaplan binalar olmas ve
Kerimolu’nun konudan haberdar
deilim demesi hala Bakrköy’ü
tanyamamasnn açk bir göstergesidir.
Bakrköylü olamama meselesine
gelince, 3-5 akil insann biraraya gelerek organize ettii ve geleneksel
olarak sürdürülmesini hedefledikleri
Bakrköylüler bulumas etkinliine 3.
Bölge Milletvekili Süleyman Çelebi, CHP
lçe Bakan M. Sait Yücel, meclis
bakan vekili ve birkaç meclis üyesinin
katld bulumaya belediye bakan
olarak Bülent Kerimolu’nun
katlmamasyd. Bakrköylüler’in
Kerimolu’nu kabullenemedikleri gibi
sanrm Kerimolu da Bakrköy’ü
kabullenememi olmal ki böylesine
önemli bir organizasyona katlmyor.
Daha öncesinde de Bakrköy Adamlar Dernei (BAD) davetine
katlmad gibi. Eee ne diyelim bravo
bakan…
Kadro Çalmalar Tamamland m?
Herhangi bir kurumda ilk kez göreve
gelen insanlar doal olarak kendine
yakn olan ii bilen güvenilir bir ekiple
çalmak ister. Kerimolu da bunu
yapt. Birkaç müdürü görevlerinden
alarak yerlerine yeni atamalar yapmas.
En önemlisi de bakan yardmclarnn
tamamnn bürokratlardan olmas.
Kerimolu kendince doru olann yapt
belki. Yeni bir yönetim yeni bir
belediyecilik anlay belki de imdiye
kadar olmadk ekilde effaf bir
belediyecilik temellerini att. Bunlar
zaman içinde daha net görme ansmz
olacak demek isterdim ancak imdiden
konumalar taraf olmalar balam bile.
Baktmda 26 kiilik belediye meclisi
kadrosunda üç grup var gibi görünüyor.
Birincisi Bakrköy ilçe örgütünden gelen
üyeler. kincisi Kerimolu’nun kendi
belirledii üyeler üçüncüsü ise birileri
tarafndan belediye meclisi üyeliine
atananlar. Sembolik de olsa 26 kiilik
DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ
BAKIRKÖY’DE KUTLANDI
Bakrköy Belediyesi Dünya Çevre Günü’nde düzenledii etkinliklerle
çevre duyarlln arttrmaya çalt.
Dünya Çevre Günü etkinlikleri Bakrköy’deki ilk ve orta okullarn
Cumhuriyet (Özgürlük) Meydan’nda gerçekletirdii dans, müzik,
perküsyon, folklor gösterileri ile balad.
Ceyhun
Yalcolu’ndan
kim
Özür Dileyecek?
Geçtiimi günlerde Bakrköy’e yayn
yapan yerel gazetelerden birine röportaj veren Yalcolu bana özür borçlular demi. Ben de nedenini merak ettim
kendisini arayp neden özür dilenmeli
diye sordum. Verdii cevap oldukça ilgi
çekici geldi bana. Aday adayl döneminde yapt çalmalardan dolay
Kerimolu kendisini ziyarete gelmek
istemi, Mehmet Erzurumluolu da
Kerimolu’na ben Ceyhun beyin ofisini
biliyorum seni götürürüm demi. Bu
sadece söylemlerde kalm. Ziyaret
gerçeklememi. Yalcolu gazeteye
röportaj vermeden önce Kerimolu’nu
kutlamak için nezaket ziyaretinde
bulunmak istemi ve randevu talep
etmi. Ancak randevu alamam. in
ilginç yan röportaj gazetede çkt gün
Yalcolu özel kalem tarafndan aranarak kendisine randevu verilmek
istenmi. Önemli bir holding CEO’su
olarak görev yapan Yalcolu
zamanna uymad için kabul etmemi.
Hatta serzenite de bulunmu. Aday
adayl süresinde büyük bir özveriyle
çaltm sonrasnda da hiçbir beklentim
olmadan ilçe bakanna her zaman
maddi ve manevi anlamda destek vermeye hazr olduumu söyledim. Sanrm
birileri özür dilemeli…
Kent Konseyi Muammas
Geçtiimiz günlerde Bakrköy’de evlere
enlik bir kent konseyi kongresi
yaadk. Tpk tannm i adam Ali
Aaolu’nun reklamlarda söyledii gibi
(Yaptm olacak) hemen her ey kongre
öncesinde hazrlanm i sadece oylamaya kalm gibi. Ne mülki idare amirini temsil eden (yönetmenlik 8. madde a
bendi) biri var ne geçen dönem ibra
edildi. Madde 5: 3. paragrafnda
“Divan Kurulu’nun oluturulmasndan
sonra, Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve
Kent Konseyi Bakan seçilir” denmesine
ramen bu durum gerçeklememitir.
Belediye bakan mevcut listeyi alarak
gerekli düzenlemeler yapldktan sonra
ilan edileceini söyleyip kongreyi
sonlandrmlardr. Neresinden
bakarsan bak bence iptal edilmesi
gereken bir kongredir.
MADDE 16/A – (1) “Belediyeler kent
konseylerine, bütçelerinde ödenek
ayrmak suretiyle ayni ve nakdi yardm
yapar ve destek salar.”
Sayn Kerimolu, bu madde size Ali
Aaolu’nun dedii gibi (yaptm olacak)
yetkisi veriyorsa, ne diyelim bravo
bakan…
Okullarn gösterilerinin ardndan konuan Bakrköy Belediye Bakan
Bülent Kerimolu, “Bakrköy Belediyesi olarak çevre bilincinin
oluturulmas için bir hafta boyunca çeitli etkinlikler yapacaz. Fakat
çevre için topyekün bir mücadele gerekiyor. Rant uruna çevreyi
katlettiimiz ve doann intikamn ald günleri yayoruz. Maalesef
çocuklarmza çevre bilincini ac tecrübelerle vermek zorunda
kalyoruz. Topran cierlerini sökerseniz maden facias olur, dere
yataklarnn yönünü deitirirseniz sel felaketleri olur.” dedi.
Kerimolu’nun konumasnn ardndan ise çocuklar, Bakrköy Belediye
Bakan Bülent Kerimolu ile birlikte Bakrköy Sahili’ne kadar temiz
çevre istiyoruz sloganlar eliinde yürüdüler.
Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamnda yarca Bakrköy Belediyesi
Yunus Emre Kültür Merkezi’nde Bakrköy Gönüllü Çevreciler Sosyal
Yardmlama Dernei amatör tiyatrocularnn sahneledii “Çevre
Hepimizin” adl oyunda izleyenler tarafndan beenildi.
Tiyatro oyununda misafir oyuncu olarak sahneye çkan Bakrköy
Belediye Bakan Bülent Kerimolu oyun srasnda, “Ataköy Sahili’ni
korumak için elimizden gelen tüm mücadeleyi ortaya koyacaz.”
dedi.
Ataköy Sahili’nde yaplmakta olan inaatlara dikkat çekmek amacyla
oynanan oyunda Bakan Bülent Kerimolu yaplamann önüne
geçmek için tüm hukuki mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini
belirtti.
19
Herkese “Böyle Genel Kurul mu olur?” dedirten Kent Konseyi Genel Kurulu yapld
BAKIRKÖY’E YAKI
MAYAN BR GENEL KURUL
Bakrköy Kent Konseyi Bakanl’na, Belediye
Bakan Bülent Kerimolu oybirliiyle seçildi.
Birlemi Milletler bin yl kalknma hedefleri
dorultusunda 2005 ylnda, yerel kalknma ve
hemerilik bilincinin gelitirilmesi, kent
politikalarn gelitirme, kent sorunlarna çözüm
önerileri getirme ve kent sorunlarnn çözümünde
kentlilerin aktif rol almasn salamak amacyla
kurulan Bakrköy Kent Konseyi’nin 6. Olaan
Genel Kurulu’nda Bakanla Bakrköy Belediye
Bakan Bülent Kerimolu oybirliiyle seçildi.
Bakrköy'deki kamu kurumlar, sivil toplum
kurulular, meslek odalar, üniversitelerin temsilcileri ile birçok vakf ve dernek temsilcisinin
katlmyla Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi
Turhan Tuzcu Sahnesi’nde gerçekletirilen Olaan
Genel Kurul, Atatürk ve silah arkadalar ansna
yaplan 1 dakikalk sayg duruu ve stiklal
Mar’nn okunmas ile balad. Daha sonra ise
Divan Bakan ve divan üyelerinin seçimine geçildi.
Divan bakanlna CHP eski Genel Bakan
Yardmcs Mehmet Ali Özpolat seçilirken, divan
bakan yardmclna Mehtap Yüce, divan
sekreterliine Tülay Can ve divan
üyeliine de Hamdi Öz oyçokluuyla
seçildi.
Divan seçiminin ardndan Divan Bakan
Mehmet Ali Özpolat, Kent Konseyi
Olaan Genel Kurulu’nun gündemini
okudu ve oylamaya sundu. Gündem
oybirliiyle kabul edilirken, daha sonra
ise Özpolat, Kent Konseyi Bakanl’na
aday olan ismin olup olmadn sordu.
Sivil toplum kuruluu ve dernekler
Bakrköy Belediye Bakan Bülent
Kerimolu’nu Kent Konseyi Bakanl’na
aday gösterdi. Daha sonra ise oylama
yapld. Oybirliiyle Bülent Kerimolu,
Kent Konseyi Bakanl’na seçildi.
STK’LARIN YÜRÜTME KURULU’NA
GRME ÇABASI SEÇMLER UZATTI
Bakrköy Kent Konseyi 6. Olaan Genel Kurulu’nda bakanlk seçiminin ardndan ise yürütme kurulunun seçimine geçildi. Fakat yürütme kurulu
seçimleri
bakanlk seçimi
kadar kolay
olmad. Salonda
bulunan bir çok
sivil toplum
kuruluu ve
dernek yöneticisinin Kent Konseyi Yürütme
Kurulu’na girme
çabas, seçimlerin
uzamasna neden
oldu. Yasa gerei
en az 7 kiiden olumas gereken Yürütme Kurulu’na olan fazla ilgi ve istekten dolay seçimlerin
daha da uzayacan belirterek sahneye çkan
Bakrköy Belediye ve Bakrköy Kent Konseyi
Bakan Bülent Kerimolu’nun, bu sayy 18 kiiye
çkararak, herkesin katlmn salayacaklarn
söylemesi de etkili olmad. Yürütme Kurulu
üyeliine 40’dan fazla bavuru oldu. Daha sonra
ise Divan Bakan Mehmet Ali Özpolat, Yürütme
Kurulu için bavuru yapanlardan bazlarnn çekilmelerini rica etti. Bu rica sonucu 5-10 kii
adayln geri çekse de bir türlü isimler üzerinde
mutabakat salanp oylamaya geçilemedi. Bunun
üzerine sahneye çkan Bakrköy Belediye Bakan
ve Bakrköy Kent Konseyi Bakan Bülent
Kerimolu, Yürütme Kurulu’nu 18 olarak
düündüklerini fakat 40’n üzerinde bir bavuru
olduunu daha sonra çekilenlerle birlikte bu
saynn 34’e dütüünü söyledi. Kerimolu, “Aslna
bakarsnz 18 asil 18 yedek olmak üzere 36
arkadamza ihtiyacmz vard. Gözüken rakamda
o. Ben çok büyük mutluluk duydum. Bu kadar çok
yönetme arzusunda, ortak akl üzerinde buluma
arzusuna Bakrköy sorunlarna müdahil olma
arzunuza da ükranlarm sunuyorum. Bavurusu
olan 41 arkadamzdan 5’i adayln geri çekti.
36 arkadamzn 18 ile yürütme kurulu
oluturacaz, 18 ile de yedek liste oluturacaz.
Müsade ederseniz, eer kabul buyurursanz
toplanty daha fazla uzatmadan bu 36
arkadamz içinden 18 arkadamz ile
yürütme kurulunu ekillendirmek, geri
kalan 18 arkadamzla da yedek listeyi
oluturmak üzere sizlerden yetki talep
ediyorum.” dedi.
Kerimolu’nun yetki istei Divan Bakan
Mehmet Ali Özpolat tarafndan oylamaya sunuldu ve oybirliiyle kabul edildi.
Oylamann ardndan konumasna
devam eden Kerimolu, “18
arkadamzla asil 18 arkadamzla da
yedek listeyi yapacam. Hepinizin
aklna, vicdanna, Bakrköy’ü yönetme
arzunuzuna göre bir yap oluturacam.
Daha sonrasnda yürütme kurulundaki
arkadalarmzla kadn, çocuk ve engelli meclislerini ekillendireceiz. 36 arkadamzdan kimlerin
asil kimlerin yedek olacan önümüzdeki günlerde
sizleri bilgilendireceim. Ve bu 36 arkadamzla
bir sonraki toplantda bir araya geleceim. Hepinize gösterdiiniz duyarllktan dolay tekrar
teekkür ediyorum” dedi.
Bakrköy Belediye
Bakan ve
Bakrköy Kent
Konseyi Bakan
Bülent
Kerimolu’nun
konumasnn
ardndan Bakrköy
Kent Konseyi 6.
Olaan Genel
Kurulu sona erdi.
(Yavuz ARPACIK)
TOPLU SÖZLEMES MZALANDI
Bakrköy Belediyesi ve Kamu Emekçileri Sendikalar Konfederasyonu (KESK)’na bal Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikas (Tüm Bel Sen) arasnda Bakrköy Özgürlük (Cumhuriyet) Meydan’nda toplu i sözlemesi imzaland.
mza törenine Bakrköy Belediye Bakan Bülent Kerimolu, KESK
Genel Bakan Lami Özgen, Tüm Bel Sen Genel Bakan Ömer
Salih Erol da katld. mza töreninde bir konuma yapan Tüm Bel
Sen Genel Bakan imza töreninin özgürlük anlamnda Özgürlük
Meydan’nda yaplmasn çok anlaml bulduunu ve sendika
olarak hiçbir partinin arka bahçesi olmadklarn söyledi.
KESK Genel Bakan Lami Özgen de, ”Sendikal haklarn kazanm
konusunda çok bedel ödedik. Basklar, sürgünler ve gözaltlar
yaadk ama mücadelemizden asla vazgeçmedik.” dedi.
Çalanlarn insan onuruna yarar bir yaam sürdürebilmeleri
için imkanlarmz ölçüsünde birçok ekonomik ve sosyal haklar ile
Türkiye’de örnek olacak bir sözleme imzaladklarn belirten
Bakrköy Belediye Bakan Bülent Kerimolu da, ”Eitlikçi,
emekçilerin haklarn koruyan ve gelitiren, hiçbir cezai madde
içermeyen örnek bir sözleme imzalyoruz. Bu toplu sözlemede;
kamu emekçilerine 6 ikramiye vererek bir ilk yarattk.1 Mays’ta,
Ramazan Bayram’nda, Kurban Bayram’nda, ylbanda 1.000
Lira ve ayrca eitim döneminde yine 1.000 Lira vereceiz. Engelli memurlarmz da ayrca ylda bir kez 1.000 Lira ikramiye
alacaklardr. Birlik Mücadele ve Dayanma Günü olan 1 Mays’ta
kamu emekçilerine ikramiye veren ilk kurum biziz. Engelli
çalanlarna da ikramiye vererek bir ilk yarattk. Daha bir çok
sosyal hak içeren bu toplu sözlemenin bütün kamu emekçilerine
yol gösterici olacana inanyorum.” eklinde konutu.
Bakrköy Belediyesi ile Tüm Bel Sen arasnda imzalanan toplu i
sözlemesi 01.04.2014-31.12.2015 tarihleri arasnda yürürlükte
olacak. Sözlemeye göre ayrca her ay birinci yl için 900 TL,
ikinci yl için 1000 TL sosyal denge paras ödenecek.
20
Erzen döneminde kot farkndan 5 bin m² fazla talepli proje onaylanmamt
NEF ATAKÖY 22 PROJES BLMECE GB
Yaklak 3 aydr görsel ve yazl basnda NEF
ATAÖY 22 projesi ile ilgili ilanlar yaynlanyor.
Firma yetkilileri 800 daire sattklarn açklyorlar.
Oysa Ate Ünal Erzen döneminde, firma yetkililerinin 5000 m² kapal alan teklifleri ve bata
yeil alan olmak üzere kamuya terk
edilmesi gereken bölümler nedeni ile
proje onaylanmyor. Bakrköy Belediye
Meclisi’nin 4 Haziran toplantsnda AK
Partili meclis üyeleri bir önerge
veriyor.
“Meclis üyesi brahim Kele kaytlara
geçmesi için okuyor. “Sayn
bakanm önergemiz var. Önce
ben bunu okuyaym, zabtlara
geçsin istiyorum. Belediyemiz
snrlar dahilinde Ataköy
mahallesi 62. ada, 36 parselde
bulunan NEF Ataköy projesi olarak
anlan ve yaklak 3 ay önce
sata sunulup, duyumlarmza
göre 800 adet dairenin satld
sitenin snrlar, istikamet çizgileri
belirnenip, projeyi yapan firmann tüm
reklam gereçlerini kullanarak, broür
olarak düzenleyip sata sunduu projenin
belediyemiz encümenince karara
balanmas gereken ihdas, terk, istikamet
snrlarnn belirlendii karar hangi tarihte ve ne
ekilde karar verildii hakkndaki önergemizi
grubumuza yazl olarak cevap verilmesini rica
ederiz.”
Önerge cevap verilmek üzere bakanla havale
edildi.
10 yl Büyükehir Belediyesi ve Bakrköy Belediyesi
Meclisi’nde görev yapan 30 Mart seçimlerinde de
AK Parti Bakrköy Belediye Bakan Aday olan
Mehmet Emin Ertekin de Meclisteydi. Meclis
sonras önerge ile ilgili u soruyu yönelttik. te
aldmz cevap.
Bakrköy gündeminde olmadn çok iyi biliyorum.
Oysa ki burada sat yaplyor, proje belli, proje
tantlyor, anlatlyor, sat ofislerinde gösteriliyor,
çizimleri yaplm, alveri merkezleri
ile, rezidanslar ile home ofisleri ile
apartman daireleri ile, oteli
ile bir çizim yaplm. Sata
çkm, ciddi anlamda
sat yaplyor, burann
ruhsat var m, yok mu
bilen yok. Bu anlamda
ruhsat almadan önce bu
projenin yaplaca
parsellerle ilgili ihdas,
terk ve istikamet
çizgilerinin belirlenmesi için encümenin
bir karar almas
lazm. Bu karardan
sonra da buna ruhsat verilmesi lazm.
Benim duyumlarma
göre böyle bir encümen karar yok. Sonradan
yaplan basklar sonucu
birileri yine Bakrköy Belediyesi’nden birileri ile bu ii takip
ediyor ve encümen kararn
çkaryor. Ama encümen karar bu
dairelerin neredeyse tamam satldktan sonra
çkyor. Bu ne anlama geliyor. Buray yapan proje
sahipleri, müteahhitler bunu çizdiler, yaptlar,
alan TV’lere, gazetelere, basna çkan bangr
bangr baran bir alan. Milyar dolar diye
konuuluyor. Benim bildiim kadaryla 200 bin
dolar bir oda bir salon yer satlyor. 800 tane sattk
dedikleri yerde hesabn siz yapn. Burada belediye
dönüp de, siz bu projeyi tantyorsunuz, ama daha
bize müracaatnz yok. Bizden aldnz bir ruhsat
yok. Siz ne yapyorsunuz? diye sormuyor. Bakrköy
noter makam olmu. Burada adamlar yapyor,
getiriyor, önlerine koyuyor onlar da bunu
imzalyor.
Kald ki, bu tür projelerde en önemli hususlardan
biri de kamuya terkleridir. Tabiki. Terkleri, yeil
alanlar belediyenin belirlemesi lazm. Siz müteahhite brakrsanz, müteahhit size 1 metrekare yeil
alan brakr m? Özellikle böyle bir projede. Projeyi gördünüz mü?
belediyenin önüne koydular. Biz bunu yaptk, siz
de bunu onaylayacaksnz dediler. Buras ne oluyor, sadece onay makam oluyor. Oysa ki bir proje
yaplacaksa siz bunun çevre koullarn, çevre
artlarn, planlar göz önünde bulunarak ihdasn,
terklerini, istikamet çizgilerini siz belirleyeceksiniz.
naat yapan müteahhit firma belirlemeyecek. Siz
diyeceksiniz, buyur kardeim bizim belirlediimiz
artlar bunlar, siz de buna göre proje çizin. Proje
çizdikten sonra getirecekler, ruhsat aamasna
gelecek. Ruhsatn alacaklar. imdi her ey hazr.
Önceden yaplm, hazr olan bir eyi geldiler, koydular, Bakrköy Belediyesi de onaylad. imdi de
ruhsatn verecekler. Peki ben imdi soruyorum.
Belediye burada ne i yapar? Etraf çevrilmi bir
bilgilendireceim. Size de bu konuyla ilgili bilgi
veririm. Gerei neyse de yasal ve hukuksal gerei
neyse de yapacam.
TV’lerde gördüüm kadaryla orta alan
brakmlar. O yeil alan da kendi alan olarak
kullanacaklar. Vatandalar zaten yararlanamayacak?
Yeil alan zaten yok.
Yeil erit var?
Evet yeil erit var. Üstü açk Alveri Merkezi
yaplm. O söylediiniz yeil alan da alveri
merkezinin gezinti yollar. Yani parselin tamam
kullanlm. Bana göre bu projenin u anki planlara göre bu ekilde yaplmas mümkün deil. Ve
bununla ilgili de takipçisi olacam.
Arkadalarmz da bu konuyla ilgili
bilgilendireceim. Meclis üyelerimizi de
Mehmet Emin Bey, bu ayki mecliste AK Parti
Grubu E-5 kenarndaki Ataköy Nef Projesi ile bir
soru önergesi verdi. Bildiim kadaryla belediyeye
verilen projede kot farkndan 5000 m² ile terk
edilmesi gereken yeil alan ve yollarla ilgili
sorunlar olduu için Erzen ekibi tarafndan proje
onaylanmamt. Bu konu nedir, biraz açar
msnz?
Bildiiniz gibi Ataköy’de 62 ada planlarn
oluturamadmz, bir türlü planlarn
oturtamadmz mehur bir adamz bizim. Burada
aylardr Nef Ataköy diye aslnda Ataköy’le de
alakas olmayan Yenibosna stasyonu’nun
karsnda Yenibosna diye geçen bir yerde Nef
Ataköy 22 projesi diye bir proje sata çkt ve
satlyor. Ciddi de sat olduu söyleniyor. Fakat
imdi böyle bir sat yaplan ve devasa projesi olan
bir yerde, böyle bir ruhsatn, böyle bir plann ben
meclis üyelii döneminde belediye meclisine
gelmediini biliyorum.
Yani 30 Mart 2014’e kadar?
Evet. Sonrasnda da böyle bir konunun yine
Sayn Ertekin, Ruhsat veren Bakrköy Belediyesi
öncelikle Erzen döneminde imzalatlmaya çallan
5000 m²’lik kot farkndan yararlanlmak istenen
talep kabul edilmi mi? Proje buna göre mi
onaylanm? Bu projenin yeil alanlar ile terk yollar nereleridir. Terk edilmesi gereken donat
alanlar nereleridir? Tüm Bunlarn kamuoyuna
açklanmas gerekmez mi? Açklanmas gerekmiyor mu?
Söyledim bir krz daha tekrer edeyim Gerei neyse,
yasal gerei neyse yapacam. Gelimeleri de
kamuoyuyla paylaacam.
S E L E N I U M AT A K Ö Y PROJES ONAYLANDI MI?
Nef Ataköy 22 projesinin bitiiine yaplacak olan Selenium Ataköy Projesi, toplam 72 bin
metrekare inaat alanna sahip 15 katl 3 bloktan oluuyor. Her bir blokta 99 daire
bulunuyor. Yatrm deeri 130 milyon dolar olan projede bahçe dubleksleri, Loft ve
1+1’den 5+1’e kadar farkl seçenekler bulunuyor.
Arazinin ortasnda ahsa ait viran bir ev bulunduu biliniyor. Mal sahibi arsasn firmaya
satmak istemiyor. Firma yetkilileri belediyeye gelerek bu yerin 6306 sayl Afet Riski
Altndaki Alanlarn Dönütürülmesi Hakkndaki Kanun kapsamnda deerlendirilmesini
istiyorlar. Bu teklif Erzen döneminde reddediliyor. O günlerde yetkililer ile yaptmz
görümelerde böyle bir teklifin kabulünün mümkün olmadn, eer teklif kabul edilirse bu
6306 sayl kanuna göre Harç ve KDV ödenmeyecei için devletin KDV’den kaybnn en iyi
ihtimalle 35-40 milyon TL olacan ayrca Belediyenin de harç alamayacan söylemilerdi.
naat sahasnda çalmalar sürdüüne göre Bakrköy Belediyesi neye göre ruhsat verdiini
ve ruhsat verdi ise kamuya terklerin neler olduunu kamuoyuna açklamaldr.
21
Florya’da yap=m= devam eden Koru Florya inaat= ile ilgili Bölge dare Mahkemesi’nin verdii
Florya’da O-2 (E-5) yolu kenarOnda
AydOnlO, Metal YapO Konut, Arke, Vizyonlife ortaklOO ve TOK i
birlii ile
yapOmO devam eden 28.06.2011 tarih
2947 sayOlO ruhsatlO Ana Proje’ye 11.02.2013 tarihli 4511 sayOlO BakOrköy
Belediyesi’nin verdii Tadilat Ruhsat Projesi’ne Arke n
aat, Proje Müellifi
Suat Kele
ve projeden daire satOn alan Faruk Biltekin TOK Ba
kalOO adOna
düzenlenen 11.02.2013 tarih ve 4511 sayOlO yapO ruhsatOnOn iptali ve yürütmenin durdurulmasO için idari mahkemesine yaptOklarO müracaat 1. dare
Mahkemesi tarafOndan “Dava konusu ruhsatOn yürütmesinin 3 ki
ilik
bilirki
i heyetince ke
if ve bilirki
i incelemesi yapOldOktan sonra bu konuda
yeniden bir karar verilinceye kadar” yürütmenin durdurulmasOna karar verildi.
Bu karar üzerine BakOrköy Belediye Ba
kanlOO 3 dosyaya da Bölge dare
Mahkemesi’ne itirazda bulundu. Bölge dare Mahkemesi 1. Kurulu Arke
n
aat, Suat Kele
ile ilgili kararlarOn oybirlii ile kaldOrOlmasOna karar verdi.
Faruk Biltekin’in itirazO üzerine verilmi
olan yürütmenin durdurulmasO
kararOna ise Bölge dare Mahkemesi 1. Kurul Üyesi Esin Tan “YargOlama
Usulü Kanunu’nun 27. Maddesi uyarOnca dava konusu yapO ruhsatOnOn
yürütmesinin durdurulmasOna ili
kin olarak verilen Mahkeme KararO’na
yapOlan itirazOn reddi gerektii görü
ve dü
üncesi ile çounluun itirazOn
kabulü ile yürütmenin durdurulmasO isteminin reddi yönünde olu
an karara
katOlmOyorum.” diyerek itiraz etti.
Bu yürütmeyi durdurma kararOnOn kaldOrOlmasO da oy çokluu ile kabul
edilmi
oldu. Bu arada YOldOz Teknik Üniversitesi’nden 3 öretim görevlisinden olu
an bilirki
i heyeti sadece AVM için yapOlan tadilat projesi sonucu
özetle; “YapOlan tadilat projesi ile konutlara ve binaya ait veya kullanOmOna
tahsis edilmi
ortak alanlarOn bir kOsmO tamamen iptal edilmi
, bir kOsmOnOn
konumlarO dei
tirilmi
, alanlarO azaltOlmO
olup bu tadilat neticesinde
konutlar ve ana yapO zarar görmü
tür. YapOlan tadilat sadece AlO
veri
Merkezi’ni kapsamayOp bütün projeyi kapsamaktadOr. Bu açOlardan tadilat
projesi ile konut kullanOcOlarOnOn maduriyete uradOO tespit edilmi
tir.”
deniyor.
Bu arada Proje Muellifi Suat Kele
’in de i
ine son veriliyor. AyrOca projeden
daire alanlarOn itirazO olduu için tadilat projesinin tapuda onaylanmadOO
bildiriliyor. Bu nedenle tapuda ana proje belediyede de tadilat projesi mevcut.
Bölge dare Mahkemesi’nin vermi
olduu yürütmenin durdurulmasOnOn
reddi ile ilgili kararOna tepkiler sürerken açOlmO
olan kar
O davalarOn
sonuçlarO bekleniyor.
3. Konutlara ait bütün katlar
arasOndaki fonksiyonlarO kesintisiz
olarak birbirine balayan 4 adet asansör iptal edilmi
tir. Bu 4 adet asansör
yerine iki
erli gruplar halinde ayrO ayrO 4 asansör konumlandOrOlmO
olup
artOk dü
ey fonksiyonlarOn aynO sirkülasyon elemanlarO ile kesintisiz olarak
salanmasO imkanO ortadan kalkmO
tOr.
3a. 5. bodrum konut otoparkO, 2. bodrum avm ve 1. Kat konut bahçe katOnO
balayan 2 adet asansör konumlandOrOlmO
tOr.
3b. 2. bodrum konut lobisi ve 1. kat konut bahçe katOnO balayan 2 adet
asansör konumlandOrOlmO
tOr.
4. Konut alanlarOna ait lobi, sosyal alanlar ve giri
leri iptal edilmi
,
buradan AVM’ye ait ana giri
olu
turulmu
ve yine bu alanlar AVM’ye ait
dükkan ve ortak alanlara dönü
türülmü
tür.
5. Konutlara ait 14-16-H-O akslarO arasOndaki toplam 772.95m2 konut lobi
ve kat bahçeleri alanO azaltOlOp yer ve tasarOmO dei
tirilerek 11-12-N-P
akslarO arasOna 153.88m2’lik bir lobi konumlandOrOlmO
tOr.
6. AVM’ye ait 24-25-M-N akslarO arasOndaki otopark giri
çOkO
O iptal
edilmi
tir.
BU KARAR TARTIILIR
TADLAT PROJES LE NELER DET
1- TADLAT ÖNCES VE SONRASI 1. BODRUM KAT PLANLARININ
KARILATIRILMASI
1. 5-7 ve O-P akslarO arasOndaki alO
veri
merkezi giri
i iptal edilmi
tir.
2. 14-15 ve A-A’ akslarOnda bulunan alt geçit balantOsO 8-9 ve A-A’ akslarO
arasOnda alOnmO
tOr.
3. E-L ve 1-2 akslarO arasOndaki çekme mesafesi hafredilerek AVM ye ait bir
giri
olu
turulmu
olup, konutlara ait yangOn kaçO
merdivenlerinin yerleri
dei
tirilip ana binaya ait 13 adet otopark yeri ve konutlara ait yük ta
Oma
asansörü iptal edilmi
tir.
Çekme mesafesinin hafredilmesinden dolayO konut yangOn çOkO
merdivenleri tadilat projesinde iki kat sonra zemine ula
maktadOr.
3- TADLAT ÖNCES VE SONRASI 3. BODRUM KAT PLANLARININ
KARILATIRILMASI
1. Ana binaya yani Konutlar ve AVM baOmsOz bölümlerinin mü
terek
kullanOmOna ait olan yakla
Ok 4713.65 m2’lik sosyal alanlar tamamen iptal
edilmi
olup yerine AVM’ye ait otopark, AVM’ye ait yönetim alanO ve
AVM’ye ait sosyal alan yapOlmO
tOr.
2. 20-21-O-N akslarO arasOnda çekme mesafesi hafredilerek otopark
rampasO ilave edilerek otopark giri
ve çOkO
O ilave edilmi
tir.
3. 12-19-O-P akslarO arasOndaki 3. ve 4. Bodrum katlarOnda
konumlandOrOlan ana binaya ait sosyal alanlara ait O
Ok ve hava salayan
414.78 m2 kuranglez iptal edilerek AVM’ye ait teknik alana
dönü
türülmü
tür.
4- TADLAT ÖNCES VE SONRASI 4. BODRUM KAT PLANLARININ
KARILATIRILMASI
1. Ana binaya yani Konutlar ve AVM baOmsOz bölümlerinin mü
terek
kullanOmOna ait olan yakla
Ok 2640.05 m2lik sosyal alanlar tamamen iptal
edilmi
olup yerine AVM’ye ait otopark ve yönetim ofisleri yapOlmO
tOr.
2. 18-19-O-O’ akslarO arasOnda çekme mesafesi hafredilerek otopark
rampasO ilave edilerek otopark giri
ve çOkO
O ilave edilmi
tir.
5- TADLAT ÖNCES VE SONRASI 5. BODRUM KAT PLANLARININ
KARILATIRILMASI
2- TADLAT ÖNCES VE SONRASI 2. BODRUM KAT PLANLARININ
KARILATIRILMASI
1. Konut alanlarOna ait sosyal tesisin mimari tasarOmO dei
tirilerek, konut
lobisinden ula
Om balantOsO kaldOrOlan, doal O
Ok ve hava almayan, giri
i
ancak 1 nolu AVM baOmsOz bölümün içerisinden salanabilen, dO
arOdan
müstakil giri
olmayan, bir konuma yerle
tirilmi
tir.
Bir baOmsOz bölümün içinden ba
ka baOmsOz bir bölüme ait bir alana
geçi
verilmesi Kat Mülkiyeti Kanununa aykOrOdOr.
2. Bu katta bulunan otoparklar iptal edilip AVM’ye ait ticari alana
dönü
türülmü
tür.
1. Konut otopark alanOna 1645.05 m2 AVM’ye ait sOOnak alanO
projelendirilmi
böylece konut otopark ve depo alanOndan 1645.05 m2
alan azaltOlmO
tOr.
2. Konutlara ait toplamda 44 adet otopark azaltOlmO
tOr.
3. Konutlara ait bütün katlar arasOndaki fonksiyonlarO kesintisiz olarak birbirine balayan 4 adet asansör iptal edilmi
tir. Bu 4 adet asansör yerine
iki
erli gruplar halinde ayrO ayrO 4 asansör konumlandOrOlmO
olup artOk
dü
ey fonksiyonlarOn aynO sirkülasyon elemanlarO ile kesintisiz olarak
salanmasO imkanO ortadan kalkmO
tOr.
3a. 5. Bodrum konut otoparkO, 2 bodrum avm ve 1. Kat konut bahçe katOnO
balayan 2 adet asansör konumlandOrOlmO
tOr.
SAYFAYI ÇEV
R
N
22
3b. 2. bodrum konut lobisi ve 1. Kat konut bahçe katOnO balayan 2 adet
asansör konumlandOrOlmO
tOr.
4. Konutlara ait depo alanlarO 801.86 m2 azaltOlmO
olup tadilat projesinde depo alanlarO bölümlere ayrOlmO
tOr.
6- TADLAT ÖNCES VE SONRASI YAN CEPHE KARILATIRILMASI
1. 1. Kattaki parapetler 110 cm’den 300 cm’ye çOkartOlarak önlerine
AVM’ye ait tabela yerleri olu
turulmu
olup konut görü
alanlarO
kapatOlmO
tOr.
2. YangOn merdivenlerinin yerleri ve formlarO dei
tirilmi
iki kat inen
merdiven haline dönü
türülmü
ve konut yük ta
Oma asansörü iptal
edilmi
tir.
3. Çekme mesafeleri hafredilerek bu cepheye AVM giri
i ilave edilmi
buradaki ana binaya ait 13 otopark iptal edilmi
tir.
1. Ana projedeki teras bahçe alanlarO, sert zeminler, ye
il alanlarO,
dola
Om alanlarO, AVM çatO O
OklOklarO dahil tadilat projesinde tamamen
dei
tirilmi
tir.
2. AVM’ye ait O
OklOklarOn adet, konum, büyüklük ve formlarO dei
tirilerek
alO
veri
merkezine ait doal O
OklandOrma arttOrOlmO
olup konutlarOn
kullanOmOna ait ye
il alanlar önemli miktarda azaltOlmO
tOr. Ana projede
1551.70 m2 olan O
OklOk alanO tadilat projesinde 3360.21 m2 olup
1800.51 m2 ye
il alan azaltOlmO
tOr.
Bu O
OklOklarOn yükseklikleri de arttOrOlarak konut görü
alanlarO kapatOlmO
,
konut ortak bahçe alanlarOnOn nitelik ve nicelii azaltOlmO
tOr. Konutlar
arasOndaki O
OklOklarOn büyütülmesi sonucu özellikle konut bloklarO
arasOndaki ye
il alanlar iptal edilmi
olup, yaya geçi
leri salanamaz hale
gelmi
tir.
3. Ana projede konutlara ait sosyal alan 445,14 m2 iken 189,13 m2’ye
dü
ürülmü
tür.
4. Tadilat projesinde E-5 cephesi parapetleri 3mt yükseltilerek, elektronik
tabela ve reklam alanlarO olu
turulmu
olup, konut görü
alanlarO
kapatOlmO
tOr.
5. Tadilat projesinde konut çatO formlarO dei
mi
olup, kOrma çatO yerine
tonoz çatO yapOlmO
tOr.
10- TADLAT ÖNCES VE SONRASI ZEMN KAT PLANLARININ
KARILATIRILMASI
1. Ana projede batO cephesinde bulunan ana binaya ait 13 adet otopark
ve konutlara ait yük ta
Oma asansörü iptal edilmi
tir.
2. Tadilat projesinde 28-29 ve N-O akslarO arasOndan 3. Bodrum ve 4.
Bodrum kata Florya tarafOndan otopark giri
i yapOlmO
tOr.
7- TADLAT ÖNCES VE SONRASI DENZ CEPHES KARILATIRILMASI
3. Konut lobilerinde 1. Kata yaya sirkülasyonunu salayan 2 adet asansörün ebat ve kapasitesi azaltOlmO
tOr.
4. Konut lobilerinde bulunan iki
er adet yürüyen merdivenler betonarme
merdivene dönü
türülmü
tür.
11- TADLAT ÖNCES VE SONRASI NORMAL KAT PLANLARININ
KARILATIRILMASI
1. AVM çatO O
OklOO büyütülmü
olup konut görü
alanO kapatOlmO
ve ye
il
alanlar azaltOlmO
tOr.
2. Konut lobi ve sosyal tesis giri
i ve alanlarO AVM giri
i ve AVM’ye ait
alanlara dönü
türülmü
tür.
3. Konut lobisi tadilat projesinde küçültülerek yer dei
tirmi
tir.
4. AVM giri
i tadilat projesinde iptal edilmi
tir.
5. AVM’ye ait otopark giri
i ve otopark rampasO ilave edilmi
tir.
6. AVM’ye ait otopark giri
i iptal edilmi
tir.
7. Tadilat projesinde konut çatO formlarO dei
mi
olup, kOrma çatO yerine
tonoz çatO yapOlmO
tOr.
8- TADLAT ÖNCES VE SONRASI E-5 CEPHES KARILATIRILMASI
1. 1. Kattaki parapetler 110 cm’den 300 cm’ye çOkartOlarak önlerine
AVM’ye ait tabela yerleri olu
turulmu
olup konut görü
alanO
kapatOlmO
tOr.
2. AVM giri
i üzerindeki O
OklOk büyütülerek yükseltilmi
olup konut görü
alanO kapatOlmO
ve konut ye
il alanO azaltOlmO
tOr.
9- TADLAT ÖNCES VE SONRASI 1. KAT PLANLARININ
KARILATIRILMASI
TADLAT ÖNCES
TADLAT SONRAS
23
Nilgün Akba ve rfan Ertel’den sergi
“ G E Z YORUM”
Nilgün Akba
ve rfan Ertel’in
yalOboya eserlerinden olu
an
“Geziyorum” isimli resim sergisi Gezi
Direni
i’nin 1. yOldönümünde,
BakOrköy Sanat Yorum’da
gerçekle
tirildi.
Küratörlüünü Saim Kaya’nOn yaptOO
sergide Nilgün Akba
ve rfan Ertel’in
tamamO tuval üzeri yalO boyadan
olu
an eserlerinde, maden i
çileri,
Gezi direni
inde Taksim ve Gezi
ParkO, direni
inin ilk ate
i olan olan
aaç yOkOmO ve doanOn yok edilmeye
çalO
OlmasO, ye
ilin yerini alan gökdelenler ve çarpOk yapOla
ma konularO
büyük bir ustalOkla i
lenirken, eserler
sergiyi gezenler tarafOndan büyük
beeni topladO.
Serginin açOlO
kokteylinde sergi ile
ilgili konu
an Nilgün Akba
, Gezi
Direni
i’nin 1. YOldönümünde açtOklarO
sergi ile Gezi Direni
i’ni tekrar
hatOrlatmak istediklerini belirterek,
“AçtOOmOz sergi ile Gezi ParkO
OlaylarO nedeniyle hayatOnO kaybeden
karde
lerimizi anOyoruz. Gezi
Direni
i’nde özgürlük için, ye
il için
mücadele eden karde
lerimizi tekrar
anOyoruz. Sergimizde lhan Ertel
arkada
OmOz da Soma’da meydana
Apartman yöneticilerine müjde!
1 TEMMUZ 2016’dan
itibaren, apartman
yöneticileri için yeni
bir dönem ba
lOyor.
Apatman
yöneticiliinin
dO
Onda, i
yeri hekimi, i
güvenlii
uzmanO hatta i
yeri
hem
iresinin görevini de yapacaklar!
AKA MI
GERÇEK M?
Apartman yöneticisi
bir tanOdOOm aradO:
- Hocam, bir ey duydum doru mu? Apartman
yöneticileri; belli bir eitimi aldOktan sonra, apartmanda i
yeri hekimi, i
güvenlii uzmanO ve i
yeri
hem
iresi istihdam etme yerine onlarOn görevlerini
yapabilecekmi
!
- Evet doru duymu
sunuz. u anda TBMM Plan ve
Bütçe Komisyonu’nda görü
ülmekte olan Torba Yasa
TasarOsO’nda böyle bir madde var.
- Hocam Pazartesi siz yazdOnOz. Doktorlar 220 saat
eitim aldOklarO halde yüzde 91’i ba
arOsOz olmu
. Bir
de i
güvenlii uzmanlOO ve hem
irelik eitimi!..
Yöneticilerin, bütün yOl boyunca kursa gitmeleri
gerekecek. DoktorlarOn bile yüzde 9 ba
arOlO olduu
bu acaip sOnavda, apartman yöneticilerinin yüzde 1’i
bile ba
arOlO olamaz. Bu aka mO gerçek mi?
- Torba Yasa TasarOsO’nda olduuna göre, aka
deil...
YÖNETC DENCE
Bu yanOtOm üzerine, derin bir nefes alarak sordu:
- Peki Hocam, apartmanlarda yönetici her yOl
dei
ebilir. Dei
irse ne olacak?
- Yeni yönetici eitim alacak. yeri hekimlii, i
güvenlii uzmanlOO ve hem
ireliin ince noktalarOnO
örenecek. SOnava girip ba
arOlO olacak.
- nanmOyorum... aka gibi dedim ama akadan da
öte bir ey. Peki sizce ne olur?
- Dua edin. Torba Yasa TasarOsO Meclis’te
görü
ülürken, olayOn Türkiye gerçekleriyle hatta
dünya gerçekleriyle bada
madOO fark edilsin. Yoksa
ortalOk toz duman olur!..
ükrü Kzlot’un 29.06.2014 tarihli yazs Hürriyet Gazetesi’nden alntdr.
gelen maden faciasO ile ilgili eserler
yaptO. Oradaki maden i
çilerini tuvale
yansOttO. Ben ise Gezi ParkO olaylarO
sOrasOnda mücadele eden, birlik olan
insanlarO, Gezi ParkO olaylarOnOn fitilini
ate
leyen aaç yOkOmlarOnO, doanOn
yok edilmeye çalO
OlmasOnO ve ye
ilin
yerini gökdelenlerin almasO ve çarpOk
yapOla
ma konularOnO resmettim.
UmarOm sergimizi gezenler beenir.
Ben ayrOca bu mutlu ve anlamlO
günümüzde bizleri yalnOz
bOrakmayarak sergimizin açOlO
kokteyline katOlan tüm arkada
larOm ve
davetlilere çok te
ekkür ediyorum.”
dedi.
Bu arada Nilgün Akba
ve rfan
Ertel’in birbirinden güzel eserlerinin
yer aldOO “Geziyorum” isimli serginin
açOlO
Ona Nilgün Akba
’On e
i ve
BakOrköy Askerlik ubesi Eski Ba
kanO
Lütfü Akba
, BakOrköy ve Üsküdar
Eski Cumhuriyet Ba
savcOsO Mustafa
Adagül ve e
i, BakOrköy Askerlik
ubesi ve Garnizon KomutanO Alb.
hsan BursalO ve e
i, BakOrköylü
sanatçO Üstün Asutay ile Nilgün
Akba
ve rfan Ertel’in ressam
arkada
larO ile aileleri katOldO.
Yavuz ARPACIK
Derinliini bilmediiniz sulara bal=klama atlamay=n.
Boynunuz k=r=labilir, felç olabilirsiniz!
Yazn serinlemek için s sulara balklama atlama hayati tehlike oluturuyor. Uzmanlar, 2
metrenin altndaki sulara balklama atlama
yaplmamas hususunda uyaryor.
Türkiye Omurilik Felçlileri Dernei (TOFD),
geçen yOl dei
ik kazalara balO ülkede 500
boyun kOrOO vakasOnOn meydana geldiini
bildirdi. TOFD, balOklama atlayO
larOn sert bir
parçaya çarpmaya balO çou zaman ölümle
sonuçladOOnO belirtti. TOFD Genel Ba
kanO
Ramazan Ba
, yaptOO açOklamada, yazOn serinlemek için sO yerlerde balOklama atlayarak
denize girmenin tehlikeli ve riskli olduunu
söyledi.
Ba
, "Derinliini bilmediiniz sulara ve 2
metrenin altOndaki sO sulara balOklama
atlamayOn. Boynunuz kOrOlabilir, felç olabilirsiniz. Serinlemek için girdiimiz deniz bizi
ömür boyu tekerlekli sandalye ve yataa balO
ya
amaya mahkum edebilir." dedi.
SO suya balOklama atlama boyun kOrOklarOna
neden olduunu aktaran Ba
, omuriliin
hemen yakOnOnda ise solunum merkezi
bulunduunu, kOrOlmaya balO omuriliin birden i
mesi, solunum merkezini etkilemesine
balO boulmaya neden olduunu kaydetti.
Ba
, ki
i boulmaktan kurtulsa bile bu sefer
felç olma riski ile kar
O kar
Oya kalabileceini
ifade etti. SO sulara balOklama atlayanlarOn
ortalama ya
grubunun 15-25 ya
arasO gençlerin olu
turduunu altOnO çizen Ba
, maalesef
SI SULARA
BALIKLAMA ATLAMAKTAN
HER YIL 500 K
FELÇ OLUYOR!
bu ya
grubu gençler sO suya balOklama
atlamayO önemli bir güç gösterisi olarak
görmesinin üzüntü verici olduunu kaydetti.
Gece saatlerinde özellikle turistik tesislerde
konaklayan tatilcilerin alkol aldOktan sonra
kontrolsüz bir ekilde sO suya veya havuza
atlamalarO sonucu gerçekle
tiine i
aret eden
Ba
, "YanlO
ilk yardOm uygulamalarO sonucu
kazazedeler ya felç oluyorlar ya da ölüyorlar.
SO suya balOklama atlayanlarOn yüzde 30'u
kOsmi veya tam felç oluyor. SO sularO gösteren
uyarO levhalarOnOn konulmasO, bu kazalarOn
önlenmesindeki en önemli adOmlardan biri.
Bunun en iyi örnei ise Amerika ve Avustralya'da deniz kOyOlarOna yerle
tirilen uyarO
levhalarOdOr. UyarO levhasO sayesinde Amerika
ve Avustralya’da ya
anan sO suya balOklama
atlama vakalarOnda yüzde oranOnda azalma
görülmü
tür." ifadesini kullandO.
Ba
, ülkede 28 ilin denize kOyOsO bulunmasOna
ramen stanbul dO
Ondaki yerlerde bir tek
uyarO levhasOnOn bulunmamasOnOn ise üzüntü
verici olduunu sözlerine ekledi.
24
Sevgili Dostlar,
çOkma yasaO
nedeniyle bombo
otoyolda
(DünyanOn hiçbir
yerinde böyle bir
ey yoktur ve olamaz)sayOm
görevlisi 'bariyerlere' çarpOp ölmez.
"Güleriz
alanacak
halimize"
dedirten türden
derlemelerim
okunmaya
deer:
Olay Yeri:
AdapazarO
Olay Yeri:
DiyarbakOr
Lunaparkta gece
bekçisi iki kafadar
(zincirlerin ucuna
balanmO
salOncaklardan
olu
an) uçan sandalyelere biner ve
mekanizmayO çalO
tOrOrlar.
Ancak sandalyelerin
merkezkaç kuvveti ile
dönerek açOlmasOndan dolayO
durdurmak için altere
ula
amazlar ve sabaha kadar
kimseye seslerini duyuramazlar... Bu bekçilerden biri
hayatOnO kaybetmi
, dieri ise
gördüü uzun tedavilere
ramen eski salOOna
kavu
amamO
tOr.
Siz hiç arabasO ile
yolda giderken
radyoda duyduu
oyun havasOyla
co
up, göbek
atmak için aracOnO
kenara çeken ve
otoyolda göbek atarken
arkadan gelen aracOn altOnda
kalOp ölen duydunuz mu? Söz
konusu olay TEM otoyolu
Sapanca mevkiinde meydana
gelmi
tir.
Ferhan KILIÇ
Olay Yeri: Kayseri
Siz hiç karanlOkta iyi
göremediiniz için yakOt
deposunun, tam dolup
dolmadOOnO çakmak yakarak
kontrol etme cesaretini kendinizde buldunuz mu?
Kayseri ehirlerarasO otobüs
terminalinde 38 AS 991
plakalO yolcu otobüsüne
mazot alan muavin Z. T.
deponun tam dolup
dolmadOOndan emin olmak
için çakmak çakarak kontrol
etmek ister. Sonuç; Buharlasan mazotun parlamasO ve
muavinin yanOk tedavisi için
hastaneye kaldOrOlmasO.
Olay Yeri: Karabük
Siz demir çelik haddehanesinde çalO
an bir i
çinin,
sigarasOnO yakmak için 600
tonluk preslerin arasOndan
emekleyerek geçtiini ve
2.450 santigrat derecedeki
fOrOna ula
maya çalO
Orken son
sigarasOnO yaktOOnO duydunuz
mu?
Olay Yeri: Giresun
Siz hiç birisinin, di
arOsOndan kurtulmak için
çenesine kur
un sOktOOnO ve
beynini daOttOOnO duydunuz
mu?.
Yer: stanbul, Sultanbeyli
Yuttuu sinei öldürmek için
azOna ilaç sOkOp, zehirlenerek
kendisi de ölen zamane
uyanOOnO ...
Olay Yeri: Erzurum
Birçok ülkede insanlar
berbere gidip tra
olurlar,
ama hiçbir berber, masaj
amacOyla mü
terisinin kafasOnO
saa sola çevirirken boynunu
kOrmaz.
Olay Yeri: Bozcaada
Bankamatikten para çekerken
ba
ka bir ülkede elektrik
çarpmasOndan ölmezsiniz.
Türkiye'de ölürsünüz.
Olay Yeri: Kocaeli, Gebze
Nüfus sayOm günü sokaa
Olay Yeri: Konya
AynO i
yerinde, biri gündüz
biri gece vardiyasOnda çalO
an
ve ikisi de i
ine motosiklet ile
giden baba oulun, yolda
kar
Ola
malarO normaldir,
fakat birbirlerine selam vermek için ellerini sallarken,
kaza yapOp ölmesi sadece
bizde vaka-i adliyedendir.
Olay Yeri: stanbul,
Ayazaa
Geli
mi
ülkelerde, çalO
an
i
çiler, üstlerindeki imalat
artOklarOnO temizlemek için,
birbirlerine kompresörle hava
tutmazlar. Tutsalar bile,biri
aka yapmak için kompresörü
dierinin poposuna dürtmez.
Dürtse bile, dieri "Ulan aka
öyle yapOlmaz böyle yapOlOr"
diye elindeki kompresörü
akacO arkada
OnOn poposuna
dayamaz ve baOrsaklarOnO
basOnçtan patlatarak
öldürmez.
Olay Yeri: Kocaeli, DilovasO
DünyanOn hiçbir yerinde gemi
mühendisi kazanO kontrol
etmek için kazana girdiinde
biri gelip kazanOn kapaOnO
kapatmaz ve sonra da gemi
yola çOkmaz.
Olay Yeri: Trabzon
Siz hiç ba
ka bir ülkede, bir
insanOn, tuttuu futbol
takOmOnOn maçO ya da siyasî
partinin seçimi kazanOp
kazanmayacaO hakkOnda bir
"uzvu" üzerine iddiaya
girdiini, "eer kazanamazsak, ben de bunu keserim" dediini, iddiayO kaybedince Besmele ile abdest alOp,
iki rekat namaz kOldOktan
sonra "onu" kestii ve kan
kaybOndan öldüünü duydunuz mu?
Olay Yeri: Rize
Hangi ülkede; elektrik
direine yaslanOp,
ayakkabOsOna giren ta
O
çOkarmak için ayakkabOsOnO
silkeleyen birisi, yoldan geçen
bir ba
kasO tarafOndan
(cereyana kapOldOO zannedilerek, kurtarmak amacOyla
temas etmeden) kürekle vurularak kurtarOlmaya çalO
OlOr?
Sevgilerimle... Hepinize iyi
tatiller.
YAZ ÇOCUKLAR ÇN
HASTALIK MEVSM OLMASIN
Yazn scaklarla birlikte
çocuklarda görülen
hastalklarn says da
giderek artyor. Tatilin
keyfini; denizde, havuzda,
parkta özgürce çkaran
çocuklar birçok tehlike ile
kar karya kalabiliyor.
Memorial Hastanesi Çocuk
Sal ve Hastalklar
Bölümü’nden Uz. Dr. Gökçe
Günbey Elemen, yazn en
sk görülen çocuk
hastalklar ve alnmas
gereken önlemler hakknda
bilgi verdi.
SOcak hava deri döküntülerine
neden olabilir
SOcak ve nemli hava, döküntülerin
artmasOna yol açmaktadOr. silik, ter bezlerinin tOkanmasO sonucu olu
ur. Ka
OntO
sonucunda deride tahribat olu
ursa enfeksiyon da tabloya eklenebilmektedir. silii
önlemek için sOk banyo yapOlmasO, pamuklu
giysiler giyilmesi ve derinin mümkün
olduunca hava almasO gereklidir.
Bebeinizin konforu için
pi
ii önleyin
Pi
ik, bebeklerde
en sOk görülen deri
hastalOklarOndan
birisidir. Pi
ikler,
bebein bez
kullandOO dönem
boyunca tekrarlayabilir, yazOn
sOcak ve nemin etkisi ile görülme
sOklOO artabilir.
Bunun için bebein
bezi sOk sOk
dei
tirilmeli,
mümkünse altO OlOk
suyla
durulanmalOdOr.
Özellikle bebek cildinin hassas
olduu ilk aylarda Oslak mendil alt
temizliinde kullanOlmamalOdOr. Her bez
dei
imi sonrasO çinko oksit içeren pi
ik
koruyucu kremlerin kullanOlmasO pi
iklerin
önlenmesinde faydalO olacaktOr.
shaller ölümcül olabilir
YazOn ishale yol açan nedenlerin ba
Onda
enfeksiyonlar gelmektedir. shaller en sOk
0-5 ya
grubunda görülmektedir.
Geli
mekte olan ülkelerde ilk 2 ya
taki
ölüm nedenlerinin ba
Onda gelmektedir.
Hafif ishal vakalarOnda tedavi evde
yapOlabilir. Bu durumda anne sütü alan
bebekler emzirmeye devam edilmelidir.
Orta aOrlOkta ishal vakalarOnda hastanede
aOz yolu ile sOvO tedavisine ba
lanmaktadOr
(elektrolit solüsyonlarO). AOr ishal
vakalarOnda hastaya hastaneye yatOrOlarak
damar yolu ile sOvO tedavisi uygulanmalOdOr.
DO
kOda kan ve iltihap hücreleri varlOOnda
veya ishalin 7 günde düzelmemesi durumunda dO
kO kültürü alOnmalO ve gerekiyorsa antibiyotik tedavisi ba
lanmalOdOr.
KOzarOklOk 1. derece yanOk olabilir
Çocuk açOk tenli, sarO
On veya kOzOl saçlO,
renkli gözlü, çilli ise güne
yanOklarOna kar
O
daha hassas olabilir. Uzun süre güne
e
maruz kalOndOOnda ciltte önce kOzarOklOk
olu
ur, birinci derece yanOk olarak
adlandOrOlOr. Daha uzun süreli hasarlarda
cilt üzerinde su dolu kabarcOklar izlenmek-
tedir. Bu durum da ikinci
derece yanOk olarak te
his
edilip, müdahalesi bu
dorultuda yapOlmalOdOr.
Çocuunuz gölgede
bile yanabilir
• Çocuklar, güne
O
OnlarOnOn en youn geldii
11:00 - 16:00 saatleri
arasOnda güne
e
çOkartOlmamalOdOr.
• Çocuklara açOk renk,
pamuklu kuma
tan, bol
giysiler giydirilmeli ve
ba
Ona geni
siperlikli apka takOlmalOdOr.
• Güne
e çOkmadan en az 20 dakika önce
güne
koruyucu faktörü (SPF) 30’dan yüksek olan (açOk tenli çocuklar ve bebekler
için koruma faktörü 50’nin üzerinde olmalO)
koruyucu losyon sürülmeli ve 3-4 saat ara
ile tekrar edilmelidir.
• Çocuk gölgede bile olsa kum ve denizden
ya da havuzdan yansOyan O
Onlardan etkilenip yanabilecei unutulmamalOdOr.
• ÇocuklarOn gözlerini güne
ten korumak
için UV korumalO güne
gözlüü
alOnmalOdOr.
• Bronzla
mak isteyen ergenler mutlaka
koruyucu losyon kullanmalOdOr. lk gün
güne
te 15-20 dakika kalmalarO, daha
sonra bu süreyi her gün 5 dakika
artOrmalarO uygundur.
RüzgarsOz ve sOcak havada
güne
çarpmasO riski yüksek
Küçük çocuklar güne
e ve sOcaa kar
O
daha hassas bir yapOya sahiptirler. Çok
sOcak günler, terlemeyi zorla
tOran nemli
hava, güne
O
OnlarOnOn en etkili olduu
öle saatleri, rüzgarsOz günler güne
çarpmasO riskini artOrmaktadOr.
Çocuunuzda yazOn dO
arOda oynadOktan
sonra; deride solukluk, ba
dönmesi, 38-40
derece ate
, zayOf nabOz, terleme varsa
güne
çarpmasOndan üphelenmelisiniz.
Eer havale, solunumda düzensizlik, 45
derece üzerinde ate
, deride kOzarOklOk gibi
belirtiler varsa sOcak komasO söz konusudur.
Böcek sokmalarOnda ilk müdahale
IsOrOlan bölgeye souk kompres ve buz
uygulanmalO, ine varsa cOmbOzla çekilerek
deil bOçak sOrtO ile sOyOrarak uzakla
tOrmaya
çalO
OlmalOdOr. Ka
OntOyO azaltmak için çe
itli
pomatlar sürmenin yanO sOra aOzdan urup
da verilebilir. Eer arO varsa urup
alOnabilir. ArO sokmasOnda nadiren anafilaksi adO verilen ok tablosu geli
ebilir ve acil
müdahale gerektirebilmektedir.
25
gün primini dier biriktirdii
Küçük bir kasabada ayakkabO
primlerin yanOna koytamircisi bir adam
madan önce sayarmO
.
ya
armO
. KarOsOyla birAma o gece paralar
likte kimselere
eksik çOkmO
. Eni
tesi
kötülükleri dokunmaz, tam tersi
sofraya yüzü asOk
ellerinden geldiince
oturunca, ne hal
dü
küne, ya
lOya
olduunu ev sakinleri
yardOm ederlermi
. Tek
sorunca adamcaOz
kusurlarO, olaylarO
anlatmO
. Esas olan geçen
olduundan farklO
ak
am uykusu kaçOp su içemdillendirmekmi
. Evlilikleri
eye mutfaa gittiinde,
boyunca hiç çocuklarO
kuzeninin prim kutusundan,
olmamO
. Gel zaman git
PIN AR KUMSAL para aldOOnO gördüünü
zaman hayat onlara sürpriz
söylemi
ama halasO ve
hazOrlamO
ve karOsO
eni
tesi olunun huyunu
bilseler de bu doruluk
hamile kalmO
. KarO koca
payO olan söylemi kabul
her olayO olduundan
etmemi
ler. Esas olan halasOnOn evinden
farklO anlattOklarOndan belli bir süre kasaba
de kovulmu
tu. Özel oförlüünü yaptOO
halkOna, bu kadar zaman sonra karOsOnOn
patronu durumu örenince, kendi evinin
hamile kaldOOna inandOramamO
lar. Ta ki
evden kasaba meydanOna doru bebek sesi yanOnda bulunan iki erkek çalO
anOn kaldOO
duyulana kadar. Güzeller güzeli bir oullarO mü
temilatta kalmasOna izin vermi
. Ev
arkada
larOyla iyi geçinmeye ba
lamO
tO
olmu
. Zaman geçtikçe olan babasOna
ba
lamasOna da, ucunda ne olursa olsun
benzemeye ba
lamO
. Tek büyük farkla
babasOna benzememi
, babasO gibi yalan
hep dorularO konu
tuundan, patronu
konu
mayO hep reddetmi
. BabasO ne kadar
dO
Onda pek sevilmemeye ba
lamO
tO. Günyalan söylemenin hayatOnOn gereklilii,
lerden bir gün, patron bahçOvana
ya
amOn olaan gidi
i diye olunu telkin
bahçesinin arka kOsmOna ortanca ekmesini
etse de, olan asla bunu kabullenememi
.
söylemi
ti. OrtancalarO almak için esas
Okulda ba
arOlO olduu kadar kendi halinde olanO bahçOvanla birlikte görevlendirmi
ti.
bir örenciymi
. Doruluk ona arkada
Güzelim ortancalar dururken, bahçOvan gül
kazandOrmak yerine kendisinden uzak
almayO tercih etmi
ti. Esas olan bahçOvana
durmalarOnO salamO
. Esas olanOn okul
neden böyle yaptOOnO sorunca, patrona
anOlarOnda, okulun bir pOsOrOO bir haylazO
“OrtancalarOn olmadOOnO arka bahçenin
varmO
. Haylaz olanO öyle haylazlOklar
bo
kalmamasO için gül ekeceini söyleyip
pe
indeymi
ki, okula zarar verdii gibi
arta kalan parayO kendine saklayacaOnO”
arkada
larOna da aynO oranda zarar vermsöylemi
ti. BahçOvan, patronu sorunca esas
eye ba
lamO
. SOnav günleri gelip
olana söyledii gibi söyledi. Esas olan
çattOOnda, haylaz örenci hiç çalO
madOO
günlerce bir ey demedi ama içi içini
matematik dersinden kopya çekmek için
yemi
ti. Çünkü bahçOvan ne olursa olsun
sOnOfOn en çalO
kan örencisini teneffüste
haram para yemi
ti. On gün sonunda
tehdit etmi
ti. Haylaz olan, çalO
kan
dayanamayOp, patronuna bir çOrpOda
örenci kendisine kopya vermedii takdirde olanlarO anlatmO
tO. çi artOk rahattO.
bir yalanla babasOnO kendi babasOnOn atöBahçOvan aynO gün i
ten kovulmu
tu
lyesinden attOracaO tehdidini savurmu
.
kovulmasOna da, kovulduktan iki gün sonra
SOnav günü, çalO
kan örenci haylaz olana esas olan; mü
temilatta gösüne
kopya verirken öretmen yakaladOOnda,
bahçOvanOn makasO saplO bulunmu
tu.
ba
tan sona her eye ahit olan esas olan
çalO
kan örencinin yersiz yere disiplin
SON SÖZ: Dorulardan vazgeçmeme
cezasO alacaOnO örendii an müdür
risklidir, her eyi göze alabilmektir. Bo
una
odasOna gidip her eyi anlatmO
. Ama
dememi
ler doru söyleyeni dokuz köyden
müdür ne yapsOn eli kolu balO, haylaz
kovarlar diye. imdi yeni bir doruyu
olanOn babasO okula en çok yardOm yapan
açOklOyorum buradan. Geçenlerde i
dönü
ü
ki
iymi
. Müdür gerçekleri bilse de, bizim
eve doru yürürken kOzOmO teyzesiyle yolda
esas olanO iftira atmaktan, çalO
kan
gördüm. On be
aylOk olan kOzOm bana
örenciyi de kopya vermekten okuldan
doru ko
ma hamlesinde bulunacakken,
atarken, haylaz örenci suçsuz bulunmu
.
evsiz vatanda
OmOz besledii köpekleriyle
Esas olanOn doruculuu zamanla kasaba- yerde otururken, köpeklerden önce biri
da nam salmO
. AslOnda kasabalO gurur
bana hOrladO dieri üstüme doru di
lerini
duyarken, babasO için bu durum sOkOntO
göstererek hamle yaptO. Köpee ve adama
olmaya ba
lamO
. Çünkü bir gün doru
nasOl baOrdOOmO hatOrlamOyorum çünkü söz
lakOrdOlarO yüzünden, canOna mal
konusu olan bana doru gelmeye çalO
an
olmasOndan korkar olmu
, tez elden esas
on be
aylOk kOzOmdO. Her ey bir yana gece
olanO ehre halasOnOn yanOna yollamO
.
on ikide arabanOzdan inip evimize yürürken
Esas olan ehirdeki okulda da doruluu
bile aniden üstümüze doru ko
maya bile
yüzünden yalnOz kalmaya alO
mO
ama
ba
layabiliyorlar. 5. KOsOm Çar
O’sOnO gece
huyundan vazgeçmeyecek kadar dik
21:00’dan sonra mesken haline getirdikkafalOymO
. Gel zaman git zaman liseyi
lerinden her an üstünüze doru gelebiliyorbitirdikten sonra, artOk kasabaya dönmek
lar. Bunun üzerine, BakOrköy Belediyesi’ne
yerine, yOllardOr benimsedii ehir ya
amOnO
telefon açtOm ikayetimi bildirdim. Kimliimi
bOrakmak istememi
, eni
tesi sayesinde
belirtmi
olmama ramen önemsenmedim
oförlük i
i bulmu
. Kasabaya da bayramsanOrsam çünkü hala mevcut durum korundan bayrama ailesini ziyaret eder olmu
.
makta. Bu olaya el konulana kadar ben
Esas olan, seneler geçtikçe özel
buradan yazmaya, belediyeye telefon
oförlüünü yaptOO ki
inin has elemanO
açmaya devam edeceim. Çünkü dün
olup çOkmO
ken, halasOnOn olu hiçbir i
te
köpeklerden biri yavru kediyi öldürüp
tutunamazmO
. Bir gece herkes ak
am
kenara bOrakmO
tO. Böyle bir orman vah
eti
yemeine oturmak üzereyken, eni
tesi her
ehrin rotasOnda ya
amak ve ya
attOrmak
ak
am yemeinden önce yaptOO gibi son
istemiyorum.
CAROUSEL AVM
BABALAR GÜNÜNÜ
ÇETL ETKNLKLERLE KUTLADI
Carousel AlO
veri
ve Ya
am Merkezi, Haziran
ayOnOn 3. Pazar günü kutlanan Babalar Gününü, bir
birinden özel etkinliklerle kutladO.
ESAS OLAN...
09-15 Haziran tarihlerinde Singer Diki
Makineleri’nin “Bir YastOk Hikayesi Sergisi” ünlü
modacOlarOn Anadolu’nun geleneksel uzun
yastOklarOnO yeniden yorumlamasOyla misafirlerin
beenisine sunulurken, ÇocuklarOn babalarO için
düzenledii ve Workshop Atölye’de hazOrlanan
rengârenk hediyeler Babalar için özel tasarlanOp,
dikildi.
Carousel AVM’de ziyaretçilere sunulan “Bir YastOk
Hikayesi Sergisi”nde Vural GökçaylO, Dilek Hanif,
Cemil pekçi, Barbaros ansal, Zuhal YorgancOolu,
SadOk KOzOlaaç, Muzaffer Çaha ve Hakan Elyaban
gibi önemli modacOlarOn hazOrladOO yastOklar yer
aldO.
BAKIRKÖY’DEN
BOSNA’YA YARDIM EL
Bosna Hersek’te meydana gelen sel felaketinden
sonra BakOrköy Belediyesi tarafOndan toplanan
yardOm malzemelerini ta
Oyan yardOm tOrO Bosna
Hersek’e hareket etti.
YardOm tOrO Cumhuriyet (Özgürlük) MeydanO’nda
BakOrköy Belediye Ba
kanO Bülent Kerimolu ve
vatanda
lar tarafOndan uurlandO.
YardOm tOrOnOn hareketinden önce bir konu
ma
yapan BakOrköy Belediye Ba
kanO Bülent Kerimolu,
Bosna Hersek ile tarihi ve kültürel baOn olduunu
dile getirerek, “Bosna Hersek’te sonucunda ciddi
can ve mal kayOplarOnOn ya
andOO sel felaketine çok
üzüldük. Fakat ya
anan bu dram kar
OsOnda da
orada ya
ayan karde
lerimizle omuz omuza olma
gibi bir görevimiz de var. Bosna Hersek ile
yaptOOmOz görü
meler neticesinde felaketzedelerin
en fazla ihtiyaç duyduu temizlik malzemesi, battaniye ve gOda maddelerini BakOrköy’den bugün
hareket eden yardOm tOrOyla yolluyoruz. YapOlan
yardOmOn maddi deeri yakla
Ok yarOm milyon
liradOr. Bosna Hersek’teki duyguda
larOmOzOn
yanOnda olmaya devam edeceiz. KatkO sunan
herkese çok te
ekkür ediyorum.” dedi.
BakOrköy Belediye Ba
kanO Bülent Kerimolu ayrOca,
CHP BakOrköy lçe örgütüyle yaptOklarO organizasyonla Soma’ya da oyuncak, kitap, defter, yiyecek
yardOmO yapacaklarOnO bunun yanO sOra Soma’daki
örencilerine CHP lçe Ba
kanlOO’nOn da burs
imkanO salamak için çalO
malar ba
lattOOnO da
söyledi.
26
02 HAZRAN 2014 PAZARTES
Ekseriyetin bulunduu tespit edilerek birle
im
Meclis 1. Ba
kan Vekili Mahir Çelik tarafOndan
açOldO. Gündem okundu, oybirlii ile kabul edildi.
Gündem maddelerinin görü
ülmesi neticesinde;
1- Hukuk leri Müdürlüü ba
lOklO “Zeytinlik
Daimi Halk PazarO’nda bulunan ahOslara tahsisi
yönünde alOnan 18 25.01.1985 tarihli 2 nolu
meclis kararOnOn iptal edilmesine” dair evrakOn
Hukuk Komisyonu’na havalesinin oybirlii ile kabulüne, 2- Mali Hizmetler Müdürlüü ba
lOklO “2014
mali yOlO bütçe uygulama talimatO gereince
16.06.2014-14.01.2015 tarihleri arasOnda uygulanacak günlük yemek ücretlerinin tespit edilmesine” dair evrakOn Tarife Komisyonu’na
havalesinin oybirlii ile kabulüne, 3- Hukuk leri
Müdürlüü ba
lOklO “Sultangazi lçesi Sultançiftlii
Mahallesi 181 ada 31 parsele dair tapu kütüüne
erh konularak bedelsiz devir tescil i
/i
lemlerinin
yapOlmasO için Belediye Ba
kanO’na yetki verilmesine” dair evrakOn Hukuk Komisyonu ile mar ve
BayOndOrlOk Komisyonu’na havalesinin oybirlii ile
kabulüne, 4- Hukuk leri Müdürlüü ba
lOklO
“Ye
ilköy Mahallesi 43 pafta 376 ada Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunun 45. Maddesi
uyarOnca Hazine lehine bedelsiz devrinin yapOlarak
Tapu Kütüü’nde tescil görmesine” dair evrakOn
Hukuk Komisyonu ile mar ve BayOndOrlOk Komisyonu’na havalesinin oybirlii ile kabulüne, 5- mar
ve ehircilik Müdürlüü ba
lOklO “Cevizlik Mahallesi 794 ada 66 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama
imar planO tadilatO teklifine” dair evrakOn mar ve
BayOndOrlOk Komisyonu’na havalesinin oybirlii ile
kabulüne, 6- mar ve ehircilik Müdürlüü ba
lOklO
“Zuhuratbaba Mahallesi 498 ada 4 parselin ve
500 ada 20-21-22 parsellerin bir kOsmOna ili
kin
1/1000 ölçekli uygulama imar planO teklifine” dair
evrakOn mar ve BayOndOrlOk Komisyonu’na
havalesinin oybirlii ile kabulüne, 7- mar ve
ehircilik Müdürlüü ba
lOklO “Kartaltepe Mahallesi
59 pafta 843 ada 146 parsele mahreç
salanmasOna ili
kin 1/1000 ölçekli uygulama
imar planO dei
iklii teklifine” dair evrakOn mar
ve BayOndOrlOk Komisyonu’na havalesinin oybirlii
ile kabulüne karar verilerek birle
im Meclis 1.
Ba
kan Vekili Mahir Çelik tarafOndan 04.06.2014
HAZRAN 2014
BELEDÝYE MECLÝSÝ’NDE
NELER GÖRÜÞÜLDÜ?
Çar
amba günü saat 15:00’ de toplanmak üzere
kapatOldO.
04 HAZRAN 2014 ÇARAMBA
Ekseriyetin bulunduu tespit edilerek birle
im,
Meclis 1. Ba
kan Vekili Mahir Çelik tarafndan
açOldO. Geçen birle
ime ait zabOt özeti okundu,
oybirliiyle kabul edildi. Gündem maddelerinin
görü
ülmesi neticesinde; 1- Hukuk leri
Müdürlüü ba
lOklO “BakOrköy Adliyesi Cumhuriyet
Ba
savcOlOO’nOn UYAP (Ulusal YargO AO Bili
im
Hizmetleri) projesi kapsamOnda Belediyemizden
personel talebi” hakkOndaki Ba
kanlOk Teklifi’nin
oybirlii ile kabulüne karar verildi. 2- nsan
KaynaklarO ve Eitim Müdürlüü ba
lOklO “2 adet
memur bo
kadro dei
ikliine” dair Ba
kanlOk
Teklifinin oybirlii ile kabulüne karar verildi. 3nsan KaynaklarO ve Eitim Müdürlüü ba
lOklO
“Sözle
meli Personel Ücretlerine” dair Ba
kanlOk
Teklifinin 5 Ret (Hasan Kaptan, Servet Toraman,
Fatma Elmasgül Torun, I
Ol lgin Oktay, brahim
Kele
) oya kar
On oyçokluu ile kabulüne karar
verildi.
06 HAZRAN 2014 CUMA
Ekseriyetin bulunduu tespit edilerek birle
im
Meclis 1. Ba
kan Vekili Mahir Çelik tarafOndan
açOldO. Emel TOlO ve brahim Gündüz’ün izinli
sayOlmalarOna oybirlii ile karar verildi. Geçen
birle
ime ait zabOt özeti okundu, oybirlii ile kabul
edildi. Adalet ve KalkOnma Partisi Grubu’nun
vermi
olduu “
SalOO ve Güvenlii Yöneticilii
kurulmasO” ve “BakOrköy Belediye çalO
anlarO için
Belediye BinasO’nda mescit odasO açOlmasO”
hakkOndaki yazOlO soru önergeleri Ba
kanlOk
MakamO’na gönderildi. Gündem maddelerinin
görü
ülmesi neticesinde; 1- Hukuk leri
Müdürlüü ba
lOklO “Tasarrufu Belediyemize ait
olan Marmara Forum AVM (1223 Ada 6 Parsel) ile
E-5 Otoyolu ArasOnda Kalan AlanOn stanbul Eitim
Ara
tOrma Hastanesine Nisan 2014 Tarihinden
tibaren 1 YOl Süreli Bila Bedelle Tahsis Edilmesine”
dair evrakOn Hukuk Komisyonu’na havalesinin
oybirlii ile kabulüne, 2- Hukuk leri Müdürlüü
ba
lOklO “Belediye Meclis Üyeleri Kültür ve Sosyal
DayanO
ma Dernei” hakkOndaki evrakOn Plan
Bütçe Komisyonu’na havalesinin oybirlii ile kabulüne, 3- Kültür ve Sosyal ler Müdürlüü ba
lOklO
“Belediyemize Ait Huzurevleri’nde kalan BakOma
Muhtaç Vatanda
larOmOz ve Refakatçileri ile 8-18
Ya
ArasO Örencilerin Yaz KampOndan
FaydalanmasOna” dair evrakOn Eitim Kültür
Komisyonu’na havalesinin oybirlii ile kabulüne,
4- Kültür ve Sosyal ler Müdürlüü ba
lOklO
“Belediyemiz Eitim YardOm Yönetmelii Gerei
lköretim Ortaöretim ve Lise Örencilerine
2014-2015 Öretim YOlO çin Eitim YardOmO YapOlOp
YapOlamayacaO” hakkOndaki evrakOn Eitim Kültür
Komisyonu ile Plan Bütçe Komisyonu’na
havalesinin oybirlii ile kabulüne, 5- nsan
KaynaklarO ve Eitim Müdürlüü’nün “Emlak ve
stimlak Müdürlüü ile Sosyal YardOm leri
Müdürlüünün KurulmasO” hakkOndaki Ba
kanlOk
Teklifi’nin oybirlii ile kabulüne, 6- Ruhsat ve
Denetim Müdürlüü’nün “Eitim Hizmetleri Tarifesinin 2. Bölüm ba
lOO altOnda Umuma açOk stirahat ve Elence Yerleri” hakkOndaki Tarife
Komisyon Raporu’nun 5 Ret (Hasan Kaptan, Fatma
Elmasgül Torun, I
Ol lgin Oktay, Servet Toraman,
brahim Kele
) oya kar
On oyçokluu ile kabulüne,
7- Mali Hizmetler Müdürlüü’nün “16.06.201414.01.2015 tarihleri arasOnda uygulanacak günlük
yemek ücretlerinin tespit edilmesine” dair Tarife
Komisyon Raporu’nun oybirlii ile kabulüne, 8Hukuk leri Müdürlüü’nün “Ye
ilköy Mahallesi
43 pafta 376 ada Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununun 45. Maddesi uyarOnca Hazine Lehine
Bedelsiz Devrinin YapOlarak Tapu Kütüünde Tescil
Görmesine” dair mar BayOndOrlOk Komisyonu ile
Hukuk Komisyonu Ortak Raporu’nun oybirlii ile
kabulüne karar verilerek birle
im Meclis 1. Ba
kan
Vekili Mahir Çelik tarafOndan kapatOldO.
Meclis oturumlarýnýn tamamýný gazetemizin
www.atakoygazete.com.tr
sitesini ziyaret ederek okuyabilir ve sesli olarak dinleyebilirsiniz.
CHP BB Meclis Üyeleri Hakk Salam ve Bayram Özata Uyard
“KANAL STANBUL PROJES
TRAKYA BÖLGES
’N
N
EKOLOJK DENGESN BOZACAK, YER ALTI SULARINI OLUMSUZ ETKLEYECEK!”
Kanal stanbul Projesi’ni stanbul Büyük
ehir
Belediye Meclisi gündemine ta
Oyan CHP BB Meclis
Üyesi HakkO Salam hazOrladOO yazOlO soru önergesini meclise sundu.
stanbul Büyük
ehir Belediye
Meclisi’nin haziran ayO meclis
toplantOlarOnda CHP BB Meclis
Üyeleri HakkO Salam ve
Bayram Özata’nOn imzasO ile
Meclis BakanlOO’na sunulan ve
BB Ba
kanO Kadir Topba
’On
cevaplandOrOlmasO istei ile verilen yazOlO soru önergesinde,
“Bilindii üzere 2011 Milletvekili Genel Seçimleri öncesi
Ba
bakan SayOn Recep Tayyip
Erdoan tarafOndan “çOlgOn”
projeler açOklanmO
, bunlardan
bir tanesi de “Kanal stanbul”
projesi olmu
tu. Bu projenin
Trakya Bölgesi’nin ekolojik
dengesini bozacaO, yer altO
Hdr ULA
sularOna olumsuz etkisi olacaO; ula
Om açOsOndan
yeni köprüler gerektirecei bilinmektedir.” denilerek, BB Ba
kanO Kadir Topba
’a yazOlO
cevaplandOrOlmasO istemiyle u sorular soruldu:
“AnOlan “Kanal stanbul” projesinin güzergâhO
nedir? Geni
lik, derinlik, denizden denize veya
havuzlu irtifalandOrma vb. özellikleri nelerdir? Çevre
yapOla
malara hangi kriterlere
göre izin verilecektir? Acil bir
durumda, stanbul’un nüfusunun büyük bölümünün
ya
ayacaO ortaya çOkacak ada
formundaki bu yapOdan tahliye
edilmesi gerektiinde bir acil
durum planO yapOlmO
mOdOr? Bu
projenin stanbul’un Anayasa’sO
olan 1/100.000 ÇDP nasOl etkileyecektir? Projenin detaylarO
nedir? Yeni plan ne zaman
onay mercilerine sunulacaktOr?
Proje hakkOnda BB Ba
kanO
olarak görü
ünüz nedir? Proje
hakkOnda BB’nin ve dier ilgili
kurumlarOn görü
leri nedir?”.
27
Geçtiimiz hafta Azerbaycan
arkO Söylerken ( 2005),
Yazarlar Birlii’nin (AzerbayGelinlik (2006), Klasiklerden
can YazOcOlar ttifakO)
Çada
lara (2006), Haziran’kurulu
unun sekseninci yOl
da Okunan Nameler(2006),
kutlamasOna ve XII
Hazar KOyOsOnda Yerle Gök
KurultayO’na davet edilmem
(2007) , Haydar Aliyev (2008),
nedeniyle Bakü’deydim.
Deli Kür (2009), Ye
il Gözlü
Sabah Fahri Hyaban’a
KOz (2010)... Türkiye Türkçegiderek önce Haydar Aliyev’in
si’ne aktardOOm kitaplar...
kabrini ardOndan yazarlarOn
Mustafa Kemal Atatürk
kabirlerini ziyaret edip çiçek
“Nutuk” (2008) Minyatür
bOraktOktan sonra ehidler
BaskO, Bakü.
HyabanO’na gittik. ArdOndan
Azerbaycan’On önde gelen
Azerbaycan Yazarlar
edebiyatçOlarO, besteci,
Birlii’nin XII KurultayO’nOn
orkestra efi, film yönetmeni,
yapOlacaO restorasyonu yeni
gazeteci ve politikacOlarO hatta
tamamlanmO
Azdrama TiyaBakü Slavyan Üniversitesi’nde
trosu’na vardOk. BinanOn
ders verdiim örencilerle
restorasyonu yapOlmadan
yaptOOm söyle
ilerin
önce burada bir çok tiyatro
Türkiye’de yayOmlanmasO,
eseri izlemi
tik. Hatta Tuncer
Azerbaycan’la ilgili bir çok
Cücenolu’nun
makale... Azereseri “ÇO” da
baycan’da
Azerbaycan Yazarlar Birlii’nin
burada
yayOmlanmO
sahnelenmi
ti.
Sekseninci YOl KutlamasO’ndan zlenimler yazOlar...
Azerbaycan
Türkiye’de ve
Yazarlar Birlii Ba
kanO Anar Bey açO
Azerbaycan’da alOnan ödüller... Zaman ne de
konu
masOnO yaparken sahnede oturan
çabuk akOp geçmi
...
Yazarlar Birlii’nin Yönetim Kurulu Üyeleri,
Azerbaycan Yazarlar Birlii’nin 17-18 Haziran
yazar, air, bilim adamO, akademisyen... Fikret
2014 tarihinde yapOlan toplantOlarO Hazar
Qoca, Cengiz Abdullayev, Elçin Efendiyev,
Denizi’nin hemen yanOba
Onda, sahilde modKemal Abdulla, Nizami Caferov, Rafael
ern bir mimariyle in
a edilmi
Muqam
Hüseynov, sa Habibbeyli, Sabir RüstemhanlO,
Merkezi’nde sona erdi.
Re
ad Mecid, NazOm brahimov, Neriman
Bir yOl aradan sonra geldiim Bakü’de
Hasanzade, Zalimhan Yakub ve VaqOf
havaalanOndan ba
layarak ne çok dei
iklik
Samedolu’na baktOOmda hepsinin yüz
olduunu gördüm. Rüzgarlar kenti Bakü’de
ifadesinde ülkelerine hizmet etme memmodern mimarinin tüm teknik özelliklerinden
nuniyeti okunuyordu.
yararlanOlarak bir çok gökdelen in
a edilmi
.
“Konu
abilirim; kanser midemde. Dilimde,
Yeni binalara bakarken insanlar yazO yazmakaklOmda deil.” sözleriyle konu
masOna
la, bina in
a etmekle aynO amaca hizmet
ba
layan VaqOf Samedolu, Azerbaycan
etmiyor mu acaba diye dü
ündüm. Amaç hep
Yazarlar Birlii’nin tarih kokan binasOnO bizlere aynO deil mi? Bizim için önemli olan eyleri
anlatOrken anOlarOnda BabasO air Samed Vurtarihe not dü
mek... Sözcüklerle deil de nesgun’dan da söz etti.
nelerle, renklerle, tula, beton, cam gibi
Yasemin BAYER
Bu konu
mayO dinlerken eminim ki, herkes
dünyasOnO dei
en babasOnO, yitirdii aile
büyüklerini hissetti benliinde. Anar Bey,
BabasO Resul Rza’yO, Annesi Nigar Refibeyli’yi,
Elçin Efendiyev, lyas Efendiyev’i... Onlar da
yazardO... Ben de Babam Yüksek n
aat
Mühendisi Attila Bayer’i, psikoloji ve sosyoloji
Öretmeni Annemi ...
Herkesi bir an geçmi
e götürüp yeniden
bugüne döndüren bir konu
ma... Dinleyen
herkesin duygularOna dokunan bir anlatOm
biçimi...
Seksen yOl... Dile kolay tam seksen yOl... Bu
rakam yalnOz bir insan ya
amO için deil, bir
kurum için de oldukça uzun diye dü
ündüm.
ArdOndan ünlü airimiz FazOl Hüsnü Dalarca
ile yaptOOmOz söyle
ideki sözünü anOmsadOm:
“Hayat uzun, ya
am kOsacOk...” Ne de doru!
Azerbaycan MasallarO( 2005), Sular Güne
e
araçlarOn dilini kullanarak in
a edilen binalar
da hep unutulmamak için deil mi? (Binalar
da mezarlar da!)
Eski binalara gelince... çlerinde ya
amO
olan
insanlarOn hayatlarOna, olaylara, duvarlara
sinmi
ev sakinlerinin duygu ve dü
üncelerine
sessizce tanOklOk etmeye devam ediyorlar tOpkO
Azerbaycan Yazarlar Birlii’nin tarih kokan
binasO gibi...
Azerbaycan Yazarlar Birlii’ne yeniden Ba
kan
seçilen Anar Bey’i, Birinci Katip Fikret Qoca,
Katip Arif Emraholu (Kendisine acil ifalar
diliyorum!) Katip Cengiz Abdullayev, Katip
Re
ad Mecid ve Ba
kan Muavini NazOm brahimov’u kutluyorum.
Azerbaycan Asaqqallar urasO’nO, dare
Heyeti’ni ve Tefti
Komisyonu’nun üyelerini de
kutluyor yeni çalO
malarOnda ba
arOlar
diliyorum.
TEOG ve YGS
haz=rl=k
örencilerine
yaz ayna özel
uygun koullarda
derslerimiz balayacakt=r.
lk snavnza
uzman kadromuz eliinde
yazdan hazr olmanz için
sizleri bekliyoruz.
0533 769 22 04
0554 337 54 32
HER GÜN BR MAHALLEDE
FTAR YEME
Bakrköy Belediyesi Ramazan ay süresince her gün deiik bir
mahallede iftar yemei verecek.
Bakrköy Belediyesi Botanik Park’nda, Ataköylüler Evi’nde, Osmaniye
Fildam’nda her gün verilecek iftar yemeinin dnda Ramazan ay
boyunca her gün deiik bir mahallede iftar yemei de vereceklerini
belirten Bakrköy Belediye Bakan Bülent Kerimolu u açklamay
yapt: Bakrköy Belediyesi olarak bu yl Ramazan ay boyunca her akam
Bakrköy Belediyesi Botanik Park’nda, Ataköylüler Evi’nde, Osmaniye
Fildam Gösteri Sanatlar Merkezi bahçesinde iftar yemei vereceiz.
Ayrca her gün farkl bir mahallede iftar yemeimiz de olacak. 3 adet
sabit iftar alanmza gelemeyecek durumda olan yurttalarmz için
deiik mahallelerde iftar yemei organize edeceiz. Ayrca gelir durumu
yeterli olmayan Bakrköylüler için de onbin erzak kolisi hazrladk. Ekiplerimiz Muhtarlklar araclyla erzak kolilerinin datmna balayacak.
Bir de Ramazan ay boyunca Bakrköy Belediyesi Botanik Park’nda
Ramazan Elenceleri düzenleyeceiz. Etkinlikler kapsamnda sürpriz konserler, Auk ile Mauk, Karagöz-Hacivat, Meddah, Kavuklu-Piekar, orta
oyunu, sihirbaz ov, fasl, tiyatro, tasavvuf musikisi, bi yer alacak.
Ayrca çocuklarmz için Botanik Park’ta elence alan da oluturuldu.
Mahalle iftar yemei program ise öyle:
28 Haziran (Cumartesi)-Zuhuratbaba Top Sahas, 29 Haziran (Pazar) Abdullah Cömert Park, 30 Haziran (Pazartesi)-Yenimahalle Camii, 2
Temmuz (Çaramba)-Ataköy 5. Ksm Attila lhan Park, 3 Temmuz
(Perembe)-Yeilköy Sahil Bakrköy Belediyesi Sanat Evi ve Kent Müzesi, 4 Temmuz (Cuma)-enlikköy Muhtarlk Önü, 7 Temmuz (Pazartesi)Zuhuratbaba Mah. Muhtarlk Kars, 8 Temmuz (Sal)-Kartaltepe Millet
Park, 9 Temmuz (Çaramba)-Osmaniye Sal Pazar, 10 Temmuz
(Perembe)- Zuhuratbaba Karabal Cad. Hastane Yan, 11 Temmuz
(Cuma)- Basnköy Camii Avlusu, 14 Temmuz (Pazartesi)-Yeilköy
Yaamevi Bahçesi, 16 Temmuz (Çaramba)-Zuhuratbaba Top Sahas, 17
Temmuz (Perembe)-Osmaniye Sal Pazar, 18 Temmuz (Cuma)-Yenimahalle Pazar Soka, 21 Temmuz (Pazartesi)- Yeilyurt Camii Yan, 23
Temmuz (Çaramba)-Cevizlik zzet Molla Sokak, 24 Temmuz
(Perembe)-Zuhuratbaba Karabal Caddesi Hastane Yan, 25 Temmuz
(Cuma)-Ataköy Kavakl Park, 26 Temmuz (Cumartesi)-enlikköy
Muhtarlk Arkas Sokak, 27 Temmuz (Pazar)-Kartaltepe Millet Park.
TEKNOLOJÝ DÜNYA SI
GÖKHAN ATAMER
[email protected]
DEVLET
DEVLET AKILLI TELEFONUNUZU
NASIL ELE GEÇRYOR
Rus güvenlik firmas “Kaspersky Lab” ve Toronto
Üniversitesi’nden “Citizen Lab” tarafndan yaplan
iki farkl aratrmada “Hacking Team” adl irket
tarafndan üretilen bir programla telefonlara uzak tan eriimin saland ve 60’dan fazla devletin bu
program kullanarak vatandalarn izledii
kaydedildi. 2001’de kurulan talyan irket,
müterilerine “ifreleme olsa bile tek bir ekran
üzerinden tüm cihazlar kontrol altna alma”
hizmeti sunuyor. Bu program sayesinde kolay bir
ekilde telefonlardaki elektronik posta ve ksa
mesajlar okunabilirken, cihazlarn GPS sistemiyle
mekan tespitinin yapld da belirtildi. Uygulama
ayrca “Whatsapp” ve “Viber” gibi uygulamalardaki
mesaj geçmiini de görüntüleyebiliyor. “Remote
Control Systems” (Uzaktan Kumanda Sistemleri)
ad verilen sistem ile Android ve iOS’un da içinde
bulunduu birçok mobil iletim sistemine
szldn belirten Kaspersky aratrmacs Sergey
Golovanov, Windows ve Mac yüklü bilgisayarlara
da girilebildiini açklad. Golovanov, "lem için
'Infector' ad verilen virüs bulatrma sistemi önce
hedef bilgisayara yükleniyor. Ardndan bilgisayar da bulunan mikrofon ve kamera kullanlarak kiinin
resimleri çekiliyor” dedi. Telefonlarda ise,
kullanclarn üphesini çekmemek için uygulama
yalnzca kablosuz internete balyken çalyor.
"Citizen Lab" aratrmaclar da, Suudi Arabistan’ daki
“Qatif
Today”
gazetesinin
mobil
uygulamasnda, kullanclarn bilgilerini paylaan
kodlama sistemine rastlad. Aratrmaclar bu
uygulama ile Suudi Arabistan hükümetinin
çounluu
ii
olan
Katif
bölgesindeki
vatandalarn izlediini düünüyor. Kaspersky’ye
göre program en çok kullanan ülkeler arasnda
ABD, Kazakistan, Ekvador ve ngiltere yer alyor.
iPHONE 6 ÇN 100 BN K E ALINACAK
Apple'n gelecek nesil iPhone'u hakknda yeni
szntlar ortaya çkmaya devam ederken üretim
hattna yönelik düzenlemeler de gündeme geldi.
Tayvan merkezli Ecomic Daily gazetesinin
iddiasna göre, Apple'n en büyük üreticisi Fox conn, iPhone 6 hazrlklarna balad. irketin
talebi karlamak üzere eleman almna gidecei
bildiriliyor. Habere göre, Çinli Foxconn irketi
iPhone 6 üretiminde görev almak üzere 100 bin
çalan daha kadrosuna dahil edecek. Bu büyük
rakamn akll telefon üretimi alannda bugüne
kadar ki en yüksek ek içi alm miktar olduu
belirtiliyor. Verilen bilgilere göre, Foxconn irketi
gelecek nesil iPhone'un yüzde 70'inin üretimini
gerçekletirecek. Bu büyük oran yakalamakla
yükümlü irketin, ek ie almlarla istenilen saydaki
talebe ulamas bekleniyor. 4,7 inç ve 5,5 inç’lik iki
prototipin szntlarnn internette dolat iPhone
6 modellerinin sonbahar aylarnda tantlmas ve
birkaç ay içinde raflardaki yerini almaya balamas
bekleniyor.
ATAKÖY
AYLIK BÖLGE GAZETESÝ
Aylýk Süreli Yayýn
YIL: 22 Sayý: 239 TEMMUZ 2014
[email protected]
Köþe yazýlarýndaki sorumluluk, yazarlarýna aittir.
Gazetemizde yay=nlanan ilanlar=n sorumluluu ilan sahibine aittir.
APPLE TÜRKÇE SIRI ÇN KOLLARI SIVADI
Apple'n iOS 5 ile gelen ve yeni sürümler ile sürekli
gelien sesli asistan Siri maalesef ki Türkçe’ye
destek vermiyordu. Geçtiimiz ay düzenlenen
WWDC 14 etkinliinde gün yüzüne çkan iOS 8 ile
Siri'nin çok yaknda 22 farkl dili daha
destekleyecei açklanm ancak bu dillerin
arasnda
Türkçe'nin
olup
olmayaca
belirtilmemiti. Apple 24 Haziran günü sürpriz bir
ekilde Türkçe Siri için mühendis aradn
Jobs.Apple.com üzerinden duyurdu. Muhtemelen
Türkçe Siri'yi iOS 8.1 ile kullanabiliriz. Mesaj gön derme, maç skorlarn örenme, hava durumunu
örenme, arama yapma, Tweet atma, borsa takip
etme, alarm kurma, yol tarifi örenme, herhangi bir
konuda soru sorma ve internette arama yapma gibi
özelliklerin bulunduu Siri'yi umarz çok yaknda
ana dilimizde kullanabiliriz.
YOU TUBE’A 60 FPS DESTE
YouTube'a gelecek olan heyecan verici yenilikler,
VidCon'da duyuruldu. Video devi, yaknda 48 ve 60
FPS'lik videolar oynatmanza izin vermeye
hazrlanyor. 60 FPS'lik videolar, özellikle Xbox
One ve PlayStation 4 gibi konsollarla oyunlardan
kaydedilen videolarda kendini gösterecek.
1080p60 oyun tantm videolarnn ise hzla stan dart halini almas bekleniyor. Yaknda hizmete
açlacak olan özellikten faydalanabilmek için,
öncelikle 1080p video çözünürlüünü seçmeniz
gerekecek (ve elbette videonun 60FPS'yi destekdestekliyor olmas gerekli). Bir baka yeni özellik ise
videolarnz izleyen kullanclarn size bata
bulunabilecek olmas. Böylece video gelirleri için
umudunuzu sadece reklamlara balamak zorunda
kalmayacaksnz. Bunlarn yannda kullanclar,
artk videolar için kendi dillerindeki altyazlar sitsiteye
yükleyebilecekler.
Android
için
yeni
yaynlanan YouTube Creator Studio cep uygulams
ise videolarnzla ilgili analytics verilerine ve
gerçek zamanl tahmin verilerine ulamanza izin
verecek. Uygulamann iPhone sürümü de yaknda
yaynlanacak.Ayrca videolarn renklendirmek
isteyen kullanclar, YouTube'un sunduu 7.500
ücretsiz ses efekti ve arka plan sesiyle bunu yapayapabilecekler.
ALBABA’DAN MOBL YATIRIM
Çin'in en büyük e-ticaret irketi Alibaba Holding,
ülkenin UC Web adl internet teknolojileri irketini
bünyesine ald.
UC'nin resmi mikroblog
hesabndan yaplan açklamada, Alibaba'nn
bünyesine girildii ve bu irket ile "Ali UC" adl
mobil hizmet ann kurulaca kaydedildi. Alibaba
Holding'in UC Web'i satn almasnn ardndan
Çin'de internet sektöründe u ana kadar yaplan en
büyük çaptaki birleme olduu vurgulanrken, sat
bedeline dair açklama yaplmad. Ülkedeki en
büyük mobil arama motorlarndan olan UC'nin borborsadaki deerinin 5 milyar dolar olduu tahmin
ediliyor ve internet arama motorunun 500 milyonmilyondan fazla kullancs bulunuyor. Birlemenin
ardndan "Ali UC"nin Çin'in en büyük arama
motoru "Baidu"ya büyük bir rakip olmas bekleniy or. Alibaba Holding, geçtiimiz günlerde de Ever grande irketi ile stratejik ortaklk anlamas
imzalam ve Guangzhou Evergrande futbol
klübünün yüzde 50 hissesini satn almt.
ESK SKYPE SÜRÜMLERNE ELVEDA
Microsoft, 2011 ylnda 8,5 milyon dolara satn
ald Skype' gelitirmeyi sürdürüyor. Birkaç gün
önce Linux ve iOS sürümleri güncellenen
uygulamann imdi de eski sürümlerinin kullanm
d kalaca açkland. Eski sürümlere verilen
destein kesilmesiyle güncel sürümlere ve gelecek
sürümlerdeki yeniliklere daha fazla odaklanlmas
amaçlanyor. Microsoft tarafndan verilen bilgilere
göre, Windows için Skype'n 6.13 ve daha eski
sürümleri ile Mac için Skype'n 6.14 ve daha eski
sürümlerine verilen destek önümüzdeki birkaç ay
içerisinde sonlandrlacak. Böylece eski Skype
sürümleri kullanm d kalacak.
GENERAL ELECTRIC’TEN
TÜRKYE’YE BÜYÜK YATIRIM
General Electric (GE), Türkiye'nin havaclk sek törüne önemli bir destek olarak, havaclk
mühendislii ekibi için yeni bina açln duyurdu.
GE'nin dünyadaki 9 mühendislik merkezinden biri
olan ve yeni yatrmlarla büyüyen Türkiye Teknoloji
Merkezi (TTC), havaclkla ilgili aratrma,
gelitirme ve inovasyon çalmalarn desteklem eye odaklanyor. Son be ylda yüzde 300
orannda etkileyici bir büyüme elde etmi olan
Türkiye Teknoloji Merkezi günümüzde, GE ve
ortak giriim irketi CFM International tarafndan
üretilen motorlarla uçan dünyann her tarafndaki
uçaklarda kullanlan yeni tasarmlara ve teknolo jilere katkda bulunuyor. Türkiye Teknoloji Merkez i'nin genilemesi kapsamnda, Gebze'de Ar-Ge ve
yerel inovasyona odaklanacak yeni bir binann
açl yapld. Bu genileme, ülkede altyap
gelitirme, bilgi paylam ve yerel aratrmalar
tevik etmeye odaklanan GE'nin 900 milyon
dolarlk yatrm taahhüdünün bir parças olacak.
Laboratuvarda gelitirilen teknolojilerin ve yöntem lerin, Avrupa ve Uzak Dou’da 20’yi akn ülkeye
ve ABD’ye ihraç edilmesi planlanyor. GE
Havaclk’n dünya çapnda tek kaplama, test ve
karakterizasyon merkezi olan labotaruvar, GE’nin
havaclk tedarik zinciri içinde Türkiye'yi çok önem li bir konuma yerletiriyor.
SAMSUNG APPS’NN SM DEYOR
Samsung Apps’te Samsung’un cihazlarna özel
sunduu uygulamalar, promosyon oyunlar ve özel
içerikler yer alyor ve bu içeriklere sadece Sam sung Galaxy cihaz sahipleri ulaabiliyordu. Sam sung’un sadece Galaxy cihazlar için sunmu
olduu Samsung Apps maazasnn isminin
deiecei açkland. Son dönemde tüm
cihazlarna “Galaxy” ismini veren Samsung, uygu lama maazas için Samsung Galaxy Apps ismini
verecek. 2009 ylnda hayata geçirilen Samsung
Apps’in isminin bu yönde deiecek olmasnn
arkasnda yatan gerçein Tizen iletim sistemi
olduu söyleniyor. Samsung Tizen iletim sistemli
cihazlar piyasaya yeni sürmeye balad ve bu
cihazlar için ayr bir maaza oluturaca söyleniy or.
TB O TALMATI VERD M?
24 Haziran 2014 tarihinde, Türkiye'de iletiim
alannda en yetkin kurum olan Telekomünikasyon
letiim Bakanl (TB) tarafndan eriim
salayclara https iletiiminin içeriini izleme
amaçl yatrm yapmalar için talimat verildii
yönündeki iddialar gündeme bomba gibi dümütü.
TB konuyla ilgili cevap hakkn kulland ve bir
bildiri yaynlayarak, bahsi geçen haberlerin
gerçekleri çarptmak ve kamuoyunu yantlmak için
servis edildiini iddia etti. te resmi kanallarla
yaynlanan TB bildirisi:
“Baz basn yayn organlarnda Telekomünikasyon
letiim Bakanl (TB) tarafndan eriim
salayclara https iletiimin içeriini izleme amaçl
yatrm yapmalar için talimat verildii yönünde
iddialar yer almtr.
Söz konusu iddialar, gerçekleri çarptma ve
kamuoyunu
yanltmaya
yönelik
maksatl
giriimlerdir.
TB tarafndan eriim salayclara gönderilen yaz
ile 5651 sayl Kanunun ilgili maddeleri gerei
eriim engelleme kararlarnn uygulanmas ile ilgili
yasal sürecin iletmecilere resmi olarak bildirimi
yaplm ve konuyla ilgili görüleri sorulmutur.
Kamuoyuna sayg ile duyurulur.”
Yurtgün ç ve DO
Ticaret A.. AdOna
mtiyaz Sahibi
Hukuk Danýþmaný: Av. Öner AYBEK
Göksenin ATAMER LER
Ofset Baský : ÜNÝFORM
GENEL YÖNETMEN VE SORUMLU
YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ
Renk Ayýrým : FÝLMEVÝ
Özcan ATAMER
Haber Koordinatörü
Ýdare Yeri: Ýncirli Caddesi Yeþilada Sokak No:2/1
Ferhat Apt. Kat:1 D:4 Bakýrköy / Ýstanbul
Gökhan ATAMER
Tel: (0212) 543 86 64-543 86 65-543 86 47 Fax: 543 86 16
Haber Merkezi
Ataköy Gazetesi, Yurtgün Ýç ve Dýþ Ticaret A.Þ.
tarafýndan yayýnlanmaktadýr.
Gazetemizde yayýnlanan yazý ve fotoðraflar kaynak
gösterilmeden kullanýlamaz.
Yavuz ARPACIK
Arzu BERATOLU
29
Bakrköy’de Bir Lezzet Ustas
MAHMUT USTA OSMANLI SOFRASI
Rahat ve huzurlu bir ortamda tadna
doyamayacanz yemekler yemek
istiyorsanz, listenizde ik sralarda
yer almas gereken bir mekan
Mahmut Usta Osmanl Sofras.
stanbul Caddesi Niyazi Bey
Sokak’ta bulunan Mahmut Usta
Osmanl Sofras, Osmanl ve
Türk Mutfa’nn birbirinden
leziz yemeklerini güler yüzlü
çalanlar ile misafirlerine
sunuyor. En mehur lezzetin
Beykoz Paça Çorbas olduu
Mahmut Usta Osmanl
Sofras‘nda ana yemek
alternatifleri arasnda kuzu
tandr, çoban kavurma,
hünkarbeendi, ebegümeci, kara
lahana sarmas, mantarl et sote,
orman kebab, kadn budu köfte
bulunuyor. Bunun yannda etli-sebzeli güveçler,
kuru patlcan dolmas, piliç dolma ve piliç
çeitleri, zeytinyallar da menüde yer alan
seçenekler
arasnda.
letme Sahibi
Sedat Öktem ile
1998’de açtklar
ve kaliteye olduu
kadar temizlie de
önem veren
Mahmut Usta
Osmanl Sofras hakknda
konutuk.
MutfaO’nOn tüm yemekleri mevcut. Her
gün menülerimiz dei
iyor. Ana
yemeklerin yanO sOra her gün Beykoz
Paça ÇorbasO ve 2 farklO çe
it
çorbamOz çOkOyor. Bunun yanO sOra
tatlO çe
itlerimiz, salatalarOmOz ve
tur
ularOmOz var. Bütün
menülerimizde iddialOyOz aslOnda.
TatlO ve salata çe
itleriniz
neler?
TatlO ve salata çe
itlerimizde ana
yemeklerimiz kadar zengin.
Revani, telkadayOf ve sütlü
tatlOlar, mevsimine göre de kabak
tatlOsO yapOyoruz. AyrOca Ramazan
ayOnda Güllaç servisimiz vardOr.
Salata çe
itlerimizde mevsimine
göre dei
iyor. Bu arada tur
ularOmOz
çok beeniliyor. Tur
ularOmOzda da
iddialOyOz.
NasOl bir ekiple çalO
Oyorsunuz?
4 ki
ilik bir ekibimiz var. Sabah 06:30’da geliyoruz
ve hemen i
e ba
lOyoruz. Önce ana yemeklerimizi
yapOyoruz. Bu arada çorbalarOmOz da sabah
Sedat Bey, mekan
hakkOnda bilgi verir
misiniz?
Mahmut Usta OsmanlO
SofrasO’nO 1998 yOlOnda
Mahmut Usta’nOn damadOyla
beraber BakOrköy’de açtOk. O
zamanlar Mahmut Usta
OsmanlO SofrasO’nOn merkez
ubesi Fatih’te idi. OrasO ile
ortak çalO
Oyorduk. Fakat
daha sonraki yOllarda
Mahmut Usta vefat edince,
damadO ortaklOktan ayrOldO ve
o yOllardan itiberan de ben
Mahmut Usta’nOn ismini
BakOrköy’de ya
atmaya,
yürütmeye devam ediyorum.
Özellikle Beykoz Paça
ÇorbasO’nda iddialO
olduunuz biliniyor. Bunun
yanOnda hangi menüleriniz var. Nelerde
iddialOsOnOz?
Evet Paça ÇorbasO’nda çok iddialOyOz. Özel Beykoz
Paça’mOz var. Mü
terilerimiz çok beeniyor.
Paça’nOn yanO sOra çoban kavurma, hünkarbeendi,
orman kebabO, et sote, kuru fasulye, taze fasulye,
Ospanak, kuru patlOcan dolmasO, karnOyarOk, etlisebzeli güveçler, pilav, kuzu tandOr, kadOn budu
köfte, Ozgara köfte gibi sayabileceim birçok
yemeimiz mevcut. Her gün 15-20 çe
it yemek
çOkarOyoruz. Mönülerimizde OsmanlO ve Türk
yemek kültürü olan ve sektörü iyi bilen insanlar.
Bizim en büyük özelliimiz kalitenin yanOnda
temizlie önem vermemiz ve güler yüzlü olu
umuz.
Ben çalO
anlarOma da her zaman bunu diyorum.
Güler yüz bizim mesleimizde çok önemli.
Mü
teriler bizim için mü
teri deil, misafir evimize
gelen misafiri nasOl aOrlOyorsak biz de burada
ekibimizle birlikte mü
terilerimizi evimize gelen
misafir gibi hatta daha ötesinde aOrlamaya
çalO
Oyoruz. Belki de bugüne kadar geli
imizin en
önemli sebeplerinden biri de budur. Tüm ekibime
bu güzel ve özverili çalO
malarOndan dolayO
te
ekkür ediyorum.
Mahmut Usta OsmanlO SofrasO’nda fiyat
aralOklarOnOz neler?
Mahmut Usta OsmanlO SofrasO’nda bir ki
inin
doyurucu bir yemek yemesi için içecekler de dahil
ödemesi gereken maksimum fiyat 25 TL. Fiyat
aralOOmOz ise 10-25 TL arasOnda. FiyatlarOmOz gayet
makul bir seviyede. Zaten gelen mü
terilerimiz de
bu konuda bizimle aynO görü
ü payla
Oyorlar.
Ramazan ayO için özel menüleriniz var mO?
Ramazan ayOnda mönülerimizin sayOsOnO daha da
arttOrdOk. Genellikle et üzerine bir mönü
olu
turduk. Yine
salatalarOmOz,
birbirinden leziz
tatlOlarOmOz da
mevcut. Ramazan
ayOnda da misafirlerimize en iyi
hizmeti sunuyoruz.
AyrOca Ramazan ayO
boyunca grup olarak yemee
gelmek isteyenler bize birgün
önceden rezervasyon
yaptOrarak kendi menülerini
kendileri seçebiliyor,
istedikleri menüleri
hazOrlOyoruz.
Özel gün ve geceler için
hizmet veriyor musunuz?
Evet, özel gün ve gecelerde
yemek veriyoruz. ToplantO,
düün, ni
an, sünnet ve tüm
özel günler için toplu yemek
sipari
i alOyoruz. AyrOca
i
yerlerine de toplu yemek
veriyoruz. Bunun yanO sOra
BakOrköy’de ev ve i
yerlerine
de paket servislerimiz oluyor.
BakOrköylüler’e, OsmanlO
ve Türk MutfaO’ndan
vazgeçmem diyenlere
neler söylersiniz?
07:00’den itibaren servise hazOr oluyor.
Çevremizde esnaf çok olduu için sabahlarO erken
açOyoruz. Esnaf karde
lerimize de hizmet ediyoruz.
Ekibimizin hepsi bu sektörde yOllarca emek vermi
,
16 yOldOr BakOrköylüler’e
hizmet vermekten, onlarOn beenisini kazanmaktan
dolayO çok mutluyuz. Öncelikle bunu belirtmek
isterim. BakOrköylüler’in özellikle Mahmut Usta’nOn
özel ve me
hur Beykoz Paça’sOnO tatmalarOnO isterim
stanbul Cad. Niyazi Bey Sok.
No: 3 Bakrköy / stanbul
ve özellikle tavsiye ederim. Bu lezzetten vazgeçemeycekler. Menülerimize çok güveniyoruz.
UstalarOmOza, kalitemize, lezzetimize güveniyoruz.
Ve tüm BakOrköylüler’i restoranOmOza bekliyoruz.
0212 571 99 49 - 0212 466 41 82
0532 601 12 15
Bu lezzetler bu kadar yakOndayken gidilmeli,
tadOlmalO derim. Afiyet olsun...
Arzu BERATOLU
31
ARDA
A RDA
YAINDA
Deniz Arda leri 5 yana girdi.
A tam er v e l er i ai leleri , A rda’nn do um g ününde bir araya g el di .
M
U
T
L
U
G
Ü
N
L
E
R
Gizem ÖZDEN & Tutku
T utku YALICIOLU
EVLENDLER
Düün törenine
Özden ve Yalcolu ailelerinin
akraba ve dostlar ile
Gizem ve Tutku’nun yakn arkadalar katld.
33
Türkiye Yardm
Sevenler Dernei
Bakrköy ubesi, son
4 ylda açln
yapt snflarda
eitim gören
örencilerle “Yaza
Merhaba” dedi.
Türkiye Yardm
Sevenler Dernei’nin
yaza merhaba
etkinliine Koca
Ragp Paa
lköretim Okulu,
stiklal lköretim
Okulu, Celalettin
Gözüsulu lköretim
Okulu ve Cemil
Meriç Orta Okulu
özel eitim alt
snflarnda okuyan
engelli çocuklar,
öretmenler ve
veliler katld.
Etkinlikte
gönülllerince
elenen katlmclar
beraber oyunlar
oynadlar, pasta
kestiler.
Etkinlik ile ilgili
düüncelerini
aktaran Türkiye
Yardm Sevenler
Dernei Bakan
Türkan Alper, yorucu
geçen bir yl daha
geride braktklarn
ve tatile giren
örencilerin
M
U
T
L
U
G
Ü
N
L
E
R
Türkiye Yardm Sevenler Dernei
YAZA MERHABA DED
mutluluuna ortak
olmak amacyla
böyle bir etkinlik
düzenlediklerini
söyledi.
Alper, Türkiye
Yardm Sevenler
Dernei’nin
çalmalarn
aralksz
sürdürdüünü
belirterek, dernek
olarak çeitli
okullarda açtklar
alt snflarda okuyan
örencilerin yorucu
geçirdikleri senenin
yorgunluunu
atlatmalar için
güzel bir etkinlik
düzenlediklerini
belirterek, etkinlikte
de engelli
örencilerin çeitli
aktivitelerle güzel
zaman geçirdiklerini
belirtti.
htiyaç sahiplerine
her zaman yardm
etmeye devam ettiklerini de kaydeden
Türkiye Yardm
Sevenler Dernei
Bakan Türkan
Alper, etkinlikte
emei geçen tüm
dernek yöneticileri
ve velilere teekkür
etti.
Yldz M
EK & Sarper EROLU
EVLENDLER
Yunus Emre Kültür
Merkezi’nde yaplan
Nikah Töreni’ne
imek ve Erolu
ailelerinin akraba ve
dostlar ile
Yldz ve Sarper’in yakn
arkadalar katld.
35
Bakrköy Belediyesi ve FLODER Soma’y unutmad
HAYATINI KAYBEDENLER ANISINA 301 FDAN DKLD
Bakrköy Belediyesi ve Florya Atatürk Orman
Koruma Dernei (FLODER) ibirlii ile Soma’da
meydana gelen maden faciasnda hayatn
kaybeden 301 madenci için, Bakrköy Belediyesi
Botanik Park’nda 301 aaç dikildi.
301 fidana Soma’da hayatn kaybedenlerin ismini
yazan plaketlerin asld aaç dikme etkinliine
Bakrköy Belediye Bakan Bülent Kerimolu, CHP
lçe Bakan M. Sait Yücel, FLODER Bakan Taner
Day, çeitli sivil toplum örgütü yöneticileri ve çok
sayda vatanda katld.
Umut Uyank’n Soma’da hayatn kaybeden
madenciler için yazd iiri okumasnn ardndan
söz alan Bakrköy Belediye Bakan Bülent
Kerimolu, “Saynn önemi yok, ister 500 olsun,
ister 5 bin olsun, ister 1 olsun ya da ister 301
olsun. Resmen Soma’da rant uruna maden
emekçilerimizin canna katlettiler. Ben bunun
adna kaza diyemiyorum. hmaller zinciri yüzünden 301 emekçimizi ölüme
yolladlar. Dünyamz aydnlatmak için
her gün karanla inen maden
emekçilerimizin biz Bakrköy’de adlarn sonsuza
kadar yaatmak için 301 fidan dikiyoruz.” dedi.
Bakan Kerimolu ve vatandalar daha sonra hep
birlikte aaçlara toprak attlar.
MNK RESSAM’DAN
GÜZEL ESERLER
6 yandaki ana snf örencisi Ela Yldan’n ilk kiisel resim sergisi Yeilköy Sahildeki
Balkçlar Barna karsnda bulunan Bakrköy Belediyesi Sanat Evi ve Kent Müzesi’nde
gerçekletirildi.
Annesi Arzu Yldan’n resim atölyesine 4 yldr devam eden Ela, 2013 ylnda Bakrköy
Belediyesi Salkl Diler Salkl Gülüler resim yarmasnda anaokulu kategorisinde
birincilik, 2013 ve 2014 yllarnda Carrefour aktif resim yarmalarnda birincilik, 2013
ylnda Edak resim yarmasnda sergileme, 2013 ylnda stek Bilge Kaan Koleji anasnf
23 Nisan slogan yarmasnda ikincilik elde etti. Ela Yldan 2010 ylndan beri toplamda
sekiz karma sergiye de katld.
ENGELL ÖRENCLERDEN SERG
Nakipolu Eitim Kültür Sanat Vakf
(NEKSAV) örencilerinin eserlerinden
oluan resim sergisi sanatseverlerin
büyük beenisini kazand.
Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenen resim sergisi,
Bakrköy Belediye Bakan Bülent
Kerimolu, NEKSAV Yönetim Kurulu
Bakan Hilmi Nakipolu, engelli
örenciler, öretmenler ve velilerin
katlmyla yapld.
Engelli örencilerin eserlerinden
oluan sergiyi gezen Bakrköy
Belediye Bakan Bülent Kerimolu,
sergiyi çok beendiini ve tüm engelli
örencileri bu güzel çalmalarndan
dolay kutladn söyledi.
Kerimolu, NEKSAV gibi engellilerin
eitimine katk sunan vakf ve derneklerin en önemli görevlerden birini
yerine getirdiini ifade ederek,
Bakrköy Belediyesi olarak engellilere
yönelik çalmalar ve etkinlikleri de
sürdüreceklerini söyledi.
Kerimolu, ayrca engelsiz bir
Bakrköy yaratmak için de
çalacaklarn söyledi.
NEKSAV Yönetim Kurulu Bakan Hilmi
Nakipolu ise, sergiyi gezen ve engelli
örencilere destek veren Bakrköy
Belediye Bakan Bülent Kerimolu ve
dier konuklara teekkür ederek
balad konumasnda, NEKSAV
olarak engellilere yönelik
rehabilitasyon ve eitim hizmeti
sunduklarn ayrca engellilerin sosyal
yaama balanmalar konusunda
önemli çalmalar yaptklarn söyledi.
Nakipolu ayrca segide çalmas
bulunan tüm engelli örencileri ve
öretmenleri tebrik etti.
Konumalarn ardndan ise davetliler
hep birlikte engelli örencilerin
eserlerinden oluan sergiyi gezdiler.
37
stanbul Yeditepe Halk Oyunlar Gençlik Spor Kulübü’nden
GELENEKSEL YIL SONU GÖSTERS
stanbul Yeditepe Halk Oyunlar Gençlik ve Spor
Kulübü Geleneksel Yl Sonu Gösterileri’nin 6.’s
düzenlendi.
BB Bahçelievler Kültür Merkezi’nde düzenlenen yl
sonu gösterileri öncesinde konuan Yeditepe Halk
Oyunlar Gençlik ve Spor Kulübü Bakan Nedim
Altuncu, “Halk oyunlar kardeliktir, sevgidir,
hogörüdür. Halk oyunlar kültürümüzün,
folklörümüzün bir parçasdr. stanbul Yeditepe
Kulübü bundan 6 yl önce kültürümüzü yaamak,
yaatmak ve gelecek kuaklara aktarmak amacyla
kurulmutur. Derneimizin ticari bir beklentisi yoktur. Dernek olarak biz bir aileyiz. Dernek ailesi
sevgiyle, kardelik duygusuyla olur.” dedi.
Altuncu, bir dönemi bitirdiklerini de belirtirken,
çalmalarna aralksz devam edeceklerini
önümüzdeki dönemde de halk oyunlarna gönül
veren kursiyerleri kulüplerine beklediklerini
söyledi.
Altuncu’nun
konumasnn
ardndan yl sonu
gösterilerine geçildi.
74 kiilik ekiple, ilk
olarak zmir Yöresi
Halk Oyunlar
oynanrken, daha
sonra srasyla
Adyaman Yöresi,
Trabzon Yöresi,
Üsküp Yöresi,
Gaziantep Yöresi,
Krklareli Yöresi,
Silifke Yöresi oyunlar
oynand.
Halk oyunlar gösterilerinin ardndan halkoyunlar
kurslarna katlanlara sertifikalar verildi.
Halk oyunlarna gönül verenlerin youn katlm
salad yl sonu gösterilerinin sonunda ise tüm
ekibe teekkür belgesi ve bu sene dernekte 5. senesini dolduranlara da plaket verildi.
BAD’TAN DOSTLUK KAHVALTISI
Bakrköy adamlar Dernei (BAD) düzenledii
“Dostluk Kahvalts”nda üyeleriyle bir araya geldi.
Kahvaltya Kaymakam Adem Öztürk, eski dönem
milletvekillerinden Tayfur Sümer ve Ahmet Gürbüz
Ketenci, Bakrköy’ün ilk Belediye Bakan Naci
Eki, eski belediye bakan vekillerinden Yakup
Akyüz, eski dönem meclis üyeleri ve 2014 yerel
seçimlerinde belediye bakanlna aday aday
olan baz isimler katld.
Kahvaltl toplantda konuan BAD Bakan Salim
Ylmaz, katlmclara teekkür ederek, "Bakrköy
için daha iyi neler yapabiliriz hep birlikte bunun
çalmalarn yapacaz. Bakrköy Kaymakam
Adem Öztürk ve genç Belediye Bakan Bülent
Kerimolu’nun çok iyi ilere imza
atacana inanyorum." dedi.
Baz katlmclarn Bakrköy
Belediye Bakan Bülent
Kerimolu ve yeni dönem meclis
üyelerinin kahvaltya
katlmamasna tepki göstermesi
üzerine Ylmaz, yeni dönem
meclis üyelerini davet
etmediklerini, Belediye Bakan
Bülent Kerimolu’nun da Yalova
seçimlerine destek amac ile
Genel Bakan Kemal Klçdarolu
ile çalma yürüttüü için
gelemeyeceini telefonla ilettiini
açklad.
Toplantda konuan Bakrköy
Kaymakam Adem Öztürk de, Bakrköy’de birlik ve
beraberliin güzel bir ekilde ortaya konduunu
ve BAD’n düzenledii kahvaltda da bunun ön
plana çktn belirtti. Öztürk ayrca, BAD’a
bundan sonraki yapaca çalmalarda da
baarlar diledi. BAD Onur Kurulu Bakan ve
Bakrköy’ün ilk Belediye Bakan olan Naci Eki,
Botanik Park'nn arazisinin çok deerli olduunu,
bu arazinin Bakrköy Belediyesi'ne geçmesi için
Bedrettin Dalan ve Özal zamannda verdii
mücadeleleri anlatt. Bu arazinin daha büyük
olduunu ifade eden Eki, gene de bu günlere
geldii için duyduu memnuniyeti anlatarak emei
geçen herkese teekkür etti. Eki ayrca, belediye
bakanlnn hzl bir tempo olduunu, her an her
eyin deiebileceini Bülent Bakan'n durumunu
örnek vererek anlatt.
Yakup Akyüz de katlmclara teekkür ederek,
"Bakrköy bizim, elimizden gelen ne varsa her
zaman destek olacaz." dedi.
Toplantda ayrca eski milletvekillerinden Tayfur
Sümer ve Ahmet Gürbüz Ketenci de ksa birer
konuma yaptlar.
Protokol konumalarnn ardndan ise kahvaltya
geçildi. Kahvaltda birbirleriyle sohbet eden
katlmclar kahvalt sonrasnda ise Botanik Park
gezdiler.
39
5
Burcu GÜDER & Frat M
EK
M
U
T
L
U
EVLENDLER
Yunus Emre Kültür Merkezi’nde yaplan
Nikah Töreni’ne
güder ve imek ailelerinin akraba ve
dostlar ile
Burcu ve Frat’n yakn arkadalar katld.
G
Ü
N
L
E
R
Gamze ÖZAK & Dursun ERBAY
EVLENDLER
Yunus Emre Kültür Merkezi’nde yaplan
Nikah Töreni’ne
Özak ve Erbay ailelerinin akraba ve dostlar ile
Gamze ve Dursun’un yakn arkadalar katld.
BAKIRKÖY ATA SPOR KULÜBÜ
TÜRKYE AMPYONU
Türkiye genelinden 35 kulübün katld ve
Manisa’da yaplan Türkiye Gençler Paletli
Yüzme ampiyonas’nda 13’ü altn olmak üzere
toplamda 27 madalya ile ampiyonaya damgasn
vuran Bakrköy Ataspor Kulübü, kzlarda Türkiye
ampiyonu, erkeklerde ise Türkiye ikincisi oldu.
35 külübün ve 250 sporcunun yar
t Türkiye
Gençler Paletli Yüzme ampiyonas’nda elde
ettii ba
ar ile Bakrköy’ün gösünü kabartan
Bakrköy Ataspor Kulübü ayn zamanda Dünya
ampiyonas’nda yar
acak Türkiye Yüzme Milli
Takm’na da üç sporcu ve bir antrenör
gönderdi.
Elde edilen Türkiye ampiyonluu ve Milli
Takmlara sporcu ve antrenör göndermeleriyle
ilgili konu
an Bakrköy Ataspor Kulübü Ba
kan
Sait Babaolu, 3 yl önce ba
lattklar “Alt
Yapdan Milli Takma” projesinin meyvelerini
almaya ba
ladklarn belirtti.
Türkiye Gençler Paletli Yüzme ampiyonas’nda
kazanlan ampiyonluk ve elde edilen ba
arlarn
kendilerini çok sevindirdiini de kaydeden
Babaolu, Bakrköy’ü en iyi ekilde temsil
ettiklerini söyledi. Ba
arlarnn arkasnda kulüp
içindeki aile havasnn etkili olduunun da altn
çizen Ataspor Kulübü Ba
kan Sait Babaolu,
ayn zamanda kendilerine her türlü destei
salayan sponsorlar Favori Kuyumculuk’a da
te
ekkür etti.
Kendilerine biraz destek verilmesi halinde
Avrupa ve Dünya ampiyonalar’nda kürsüye
çkmak için iddial olduklarn da kaydeden
Babaolu, 2015 ylnda yaplacak olan Avrupa
Yüzme ampiyonas’nda kürsüye çkmak için
imdiden çal
malara ba
ladklarn dile getirdi.
Babaolu ayrca, Ataspor Kulübü’nün Kurucu
Ba
kan Salim Aylmaz ve Bakrköy Belediye
Ba
kan Bülent Kerimolu’na da desteklerinden
dolay te
ekkür etti.
Nilgün Akba ve rfan Ertel’den sergi
“GEZYORUM”
N i l gü n A k b a v e r fa n E r te l ’i n y a l bo y a es e r l er i n d en o l u a n “ Ge z i yo r u m” i s i m l i r es i m s er g i s i
G e z i D i r e n i i ’ n i n 1 . y l d ö n ü m ü n d e , B a k r k ö y S a n a t Yo r u m ’ d a g e r ç e k l e t i r i l d i . Yazs 23. sayfada
Download

Bak,rköy - Ataköy Gazetesi