Mikado Puantör
Mikado Puantör Yazılımı 2014
Bilgi toplama terminallerinden gelen kart basma bilgilerinin puantaj olarak
değerlendirilmesini, gerekli raporların alınmasını sağlayan Windows XP,
Vista/Win7/Win8, Server2003R2/2008R2/2012 işletim sistemleri altında çalışan
bir uygulama programıdır. Günlük kontrol listeleri ve bordro hazırlanması için
gerekli olan aylık puantaj bilgileri, bu program yardımıyla alınabilir.
Yazılımın genel özellikleri aşağıda belirtilmiştir.























x86/x64 ve sanal sunucu (VM) platform desteği
SQL Server Firebird 2.5.x veritabanı
100’den fazla firmayı aynı programdan takip edebilme
Her firmayı kendi içinde yıllara göre takip edebilme
Yıl ve firma bazında kullanıcı tanımlayabilme ve yetkilendirme yapabilme
ayrıca istendiğinde belirlenen ekranlar için “salt okunur” yetki tanımlama
Departman, Alt departman, Masraf yeri, Ünvan, Kadro, İşyeri, Alt İşyeri,
Özel kod ve Grup kodu tanımlaması yapabilme.
Bu alanlar Menü/Tablo’dan ve raporlardan seçilebilmektedir.
Personel sicil bilgileri için detaylı veri girişi yapabilme ve fotoğraf
ekleyebilme
Kişiye özel çalışma takvimi tanımlayabilme
Mikado yazılımından, MS Excel’ e ve MS Excel’ den dosya/veri aktarabilme
Vardiyalı ve vardiyasız çalışma sistemlerini bir arada kullanabilme
Günlere göre renklendirilmiş çalışma takvimi
Esnek yemek saatleri tanımlayabilme
Fazla mesai sürelerini otomatik veya manuel olarak onaylayabilme
Yapılan fazla mesailer için neden/mazeret girebilme (bakım,iş yoğunluğu vb.)
Haftalık
çalışma
saati
kontrolü
yapabilme,
haftalık
çalışma
veya
devamsızlığa göre hafta tatil hakedişi verilmesi
Devamsızlık
durumunda
takip
eden
hafta
tatilinin
otomatik
olarak
kesilebilmesi
Eksik çalışmaların, fazla çalışmalardan düşülebilmesi, öncelikle normal
mesainin tamamlanması
Günlük Puantaj’ın ilk ve son Giriş/Çıkış kayıtlarına göre hesaplanması
Günlük Puantaj hesabında eksik kaydın vardiya saatlerine göre tamamlanması
Günlük Puantaj hesaplamasının Cuma/Cumartesi, Cumartesi/Pazar ve Normal/
Bayram gibi günlere göre yapılması
Puantaj işlemi yanında özel proje maliyet takibi yapılması
Departman, Alt departman, Masraf yeri bazında icmal alabilme
Departman ve Masraf yerine göre detaylı günlük devam kontrol listesi
alabilme
Mikado Bilişim Sistemleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Telefon: (216) 577 05 55 Pbx Faks: (216) 577 19 10
e-posta: [email protected] web: www. MikadoAS.com
1
Mikado Puantör
Mikado Puantör Yazılımı 2014
























Devir puantaj hesaplayabilme
Aylık Negatif puantaj hesaplayabilme
İstenen puantaj tipleri için süre ya da kere olarak sınırlama yapabilme
(ayda 3 kereden fazla işe geç kalmak, senede 30 saat mazeret izni
kullanmak, vb.)
Arife ve bayram günlerini önceden tanımlayabilme
Yaz/Kış saati uygulamasında, giriş/çıkış hareketlerinin otomatik olarak
düzenlenmesi
Programın ve günlük işlemlerin (Giriş/çıkış işleme, Günlük Puantaj)
otomatik çalıştırılması
Eksik giriş/çıkış/devamsızlık/fazla sürelerin raporlanması
Geç gelme ve erken çıkmaların raporlanması
Elle oluşturulan giriş/çıkış kayıtlarının raporlanması
Günlük/Aylık puantaj kayıtlarının raporlanması.
Rapor sütunları ve sütun başlıkları değiştirilebilmesi (Max.30 sütun)
Günlük/Aylık özel proje çalışma süreleri listelerinin alınabilmesi
Yemekhanede içeride kalma süresinin raporlanabilmesi
Arge Puantaj Raporunun dönemsel olarak alınabilmesi
Bölgedeki/içerdeki personel listesi
Yıllık izin defteri takibi, Yıllık izinler için ön talep hazırlayabilme
Kullanılan/Hakedilen izinlerin raporlabilmesi
Kullanılan/Hakedilen izinlerin Excel den Mikado Punatör’e aktarılabilmesi
Yemekhane takibi yapabilme (opsiyon)
Kimlik Hazırlama Modülü (opsiyon)
Ziyaretçi defteri (opsiyon)
Kapı kontrol yapabilme (opsiyon)
İş Yasasına ilişkin Mikado Punatör Uyarlaması
45 saat veya daha az haftalık çalışma süresi takibi
Haftalık çalışma süresi ile resmi haftalık çalışma süresi (45 saat)
arasında kalan sürenin %125, üzerinde kalan sürenin ise %150 fazla mesai
olarak hesaplanması
Haftalık Denkleştirme takibi (belirlenen dönem için Fazla Mesai yerine İzin
kullandırılması)
Mikado Bilişim Sistemleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Telefon: (216) 577 05 55 Pbx Faks: (216) 577 19 10
e-posta: [email protected] web: www. MikadoAS.com
2
Download

Mikado Puantör Mikado Puantör Yazılımı 2014