Sayaç
Okuma
Yazılımı
S aya ç V e ril e rini v e Y ü k
Profillerini Manuel ve
Oto m atik O k u m a, V e ril e ri
Analiz Etme, OSF ve
E x c e l’ e A k t a r m a i ç i n e n
Ekonomik ve Etkili Çözüm
by
ZR yazılımı DLMS/COSEM ve/veya IEC62056-21 (eski adı ile
IEC1107) standartlarında haberleşen elektronik elektrik
sayaçlarının endeks değerlerini ve Elster, EMH, Itron ( eski adı
ile Actaris), Landis&Gyr, Köhler, Makel vb marka sayaçların
yük profili değerlerini okumayı, veritabanında kaydetmeyi
ve değerleri çeşitli formatlarda analiz etmeyi sağlayan
profesyonel bir yazılımdır. Yazılım ile birlikte sayaç
bağlantısı için tüm firmaların haberleşme ekipmanları
kullanılabilir, herhangi bir marka cihaza bağımlılığı
yoktur.
Yazılım Win8, Win7, Win Vista vb. güncel işletim
sistemlerini desteklediği gibi WinXP’de de
çalışmaktadır. Tüm işletim sistemleri için 64Bit ve
32Bit yapılar ayrı ayrı desteklenmektedir. Yazılım
Türkçe ve İngilizce dil seçenekleri ile birlikte
sunulmaktadır.
ZR yazılımı modüler yapıdadır ve sistemdeki
mevcut modüller şöyledir;
• Seri Haberleşme Modülü
• Ethernet Haberleşme Modülü
• GPRS Haberleşme Modülü
• Yük Profili Okuma Modülü
• Ayrıntılı Veri Analizi Modülü
• Ayarlar Modülü
Modüller
02. Seri, ETH ve GPRS Haberleşme Modülleri
ZR yazılımı, ribbon sayfalardan oluşan modüler yapıda geliştirilmiştir. Her
modülün kendine özel fonksiyonelliği mevcuttur. Lisans kısıtlamalarınıza göre
bir ya da birden fazla modülü aynı anda çalıştırmak mümkündür.
Seri haberleşme şekillerinden;
• Optik port
• RS232 port
01. Yük Profili Modülü
• RS485 port
• Sanal COM port (Vcom)
bağlantı şekilleri ile haberleşme için Seri Haberleşme Modülü, ETH haberleşme
şekillerinden;
ZR yazılımı ile Seri haberleşme, ETH haberleşme ve GPRS haberleşme
modüllerindeki haberleşme alt yapıları kullanılarak Elster, EMH, Itron (eski
adı ile Actaris), Landis&Gyr, Köhler, Makel vb marka sayaçların yük profil
değerleri okunabilmektedir. Okunan yük profiIi değerleri sistemde saklanır.
Kullanıcının isteğine bağlı olarak grafiksel ya da normal ara yüzde saatlik
ya da detaylı bir şekilde raporlanabilir. Raporlanan değerler Excel formatına
aktarılabilir.
NOT:
ZR yazılımını kullanarak, DLMS/COSEM ve/veya IEC62056-21 (eski adı ile IEC1107)
standartlarında haberleşen tüm sayaçlar ile marka ve tip kısıtlaması olmadan
haberleşebilir ve endeks verilerini okuyabilirsiniz.
Farklı marka sayaçların da sisteme entegrasyonu için lütfen firmamıza ile
irtibata geçiniz.
Okumalar isteğe göre manuel ya da otomatik olarak saatlik, günlük, haftalık
ya da aylık bazda gerçekleştirilebilir. Okuma işlemi gerçekleştirilirken
sistemin kullanılması ve mevcut verilerin analizi kesintisiz olarak
gerçekleştirilir.
• RS/ETH Seri Cihaz Sunucusu
• RS/Fiber Optik Seri Cihaz Sunucusu vb.
• Power Line transparent TCP
• 3G/LTE Modem
bağlantı şekilleri ile haberleşme için ETH Haberleşme Modülü, GPRS haberleşme
şekillerinden;
• GPRS/EDGE Modem
bağlantı şekilleri ile haberleşme için GPRS Haberleşme Modülü kullanılmaktadır.
Bağlantı noktasındaki Seri Haberleşme için, COM portu, başlangıç Baud hızı gibi
parametreler; ETH ve GPRS Haberleşme için IP adresi, Dinleme Portu, Hedef Hız Baud
değeri gibi parametreler girilerek okuma gerçekleştirilir. Ayrıca girilen değerlere daha
sonradan sayaç lokasyon ve seri numarası gibi ek bilgiler ile birlikte hızlıca erişmek
için sistemde sayaç kayıt işlemi gerçekleştirilebilir. Tüm okunan değerler Grafiksel ara
yüzde görüntülenebilir ya da text, PDF, Excel formatlarında daha sonra kullanmak
amacı ile saklanabilir. Ayrıca özel çıktı yapılarında (TEDAŞ standart raporları, TEİAŞ
OSF formu vb) değerler raporlanabilir, PDF olarak saklanabilir.
Z Telemetri
T e l e k o m ü n i k a s yo n Ya z ı l ı m S a n . T i c . Lt d .Ş t i.
K ava k l ı d e r e M a h . Atat ü r k B u lva r ı N o :151/804 Ç a n k aya / A n k a r a
i n f o @ z t e l e m e t r y. c o m
Download

Broşür - Redz software